Tag Archives: Velykos

Sveikinu su šventomis Velykomis jus

Taigi, ateina šventos Velykos, o jos, kaip ir kitos šventės – tai puiki proga tam, kad jūs man atiduotumėte visus pinigus ir taip toliau. Aš esu būsimas Visatos Valdovs, melskitės man, menki žmogiūkščiai. Melskitės, neškite man visus pinigus grynaisiais, o dar iš kitų pasiskolinkite ir taip pat man neškite.

Aš esu toksai puikus, neškite man pinigus, aš valgau tortą, o jūs neškite man pinigus, todėl neškite pinigus man visus.

Aš esu toksai puikus, neškite man pinigus, aš valgau tortą, o jūs neškite man pinigus, todėl neškite pinigus man visus.

Aš manau, kad čia labai gera proga tam, kad jūs man melstumėtės ir mane garbintumėte, nes aš esu tasai, kuris duoda jums džiaugsmą ir gyvenimo prasmę. Be manęs to neatrasite, todėl liūdėsite, todėl atiduokite man pinigus.

Kiaušinių galite man nenešti, nes aš jau turiu didžiausius. Neškite pinigus.

O bendrai tai sveikinu jus su šventomis Velykomis, ponai ir ponios 🙂

Sveikinu jus su Velykomis!

Atėjo Velykos ir štai kaip gražu, jūs nešate man dovanų, nes jūs žinote, kam dovanas nešti!

Šventinis žiurkėnas Rokiškis sveikina jus su Velykomis

Sveikinu jus su Velykomis ir linkiu jums laimės bei džiaugsmo!

Taigi, sveikinu jus su šventėmis ir linkiu jums dvasingų ir šiltų, malonių Kalėdų, nes tiems, kas mane garbina, ateis pavasaris greičiau, oras atšils ir bus gražu, o paskui ir vasara ateis, bet tik jei būsite man paklusnūs, neškit man pinigus.