Apie Izraelio-Palestinos esą konfliktą

Kadangi vėl tenai įvykiai Izraelyje buvo, o aplinkui tuntai naivių idiotų, kurie piktinasi Izraelio ir gina vargšus nuskriaustus „palestiniečius“*, tai aš jums parašysiu pačią esmę šio reikalo, kad turėtumėte supratimą. Parašysiu todėl, kad jau atsiranda Lietuvoje tokių, kurie pradeda pasakoti, kad Hamas raketos yra prastos, daugelis nepataiko į žmones, o Izraelis turi Iron Dome** antiraketas, todėl numuša jas ir todėl Izraelio atsakomieji veiksmai prieš Hamas – tai žiaurios civilių žudynės.

Žinot, čia panašiai, kaip kažkas aiškintų, kad Izraelio kariai nešioja neperšaunamas liemenes, todėl visokie hamasininkai, kurie į juos šaudo iš prastų automatų, visvien tų kareivių nenušaus, o jei ir nušaus, tai čia gi tik kareiviai, todėl kai tie kareiviai ima šaudyt atgal į Hamas smogikus – tai čia yra civilių žudynės ir nekaltos aukos. Ir ypač baisūs tie kareiviai todėl, kad kartais pataiko į vaikus ir moteris, kuriuos tie nekalti Hamas teroristai pasistato prieš save***, kai šaudo į Izraelio kareivius. O kadangi Hamas yra ne kareiviai, tai jie yra nekalti civiliai, kuriuos Izraelis neteisėtai žudo.

Hesbollah, nacistinis saliutas

Bene seniausiai veikianti iš antižydiškų teroristinių organizacijų - tai Hesbollah (nors ji iš Libano, tačiau nuotrauka pernelyg iliustratyvi, kad galėčiau jos neįdėti). Nuotraukoje matomas Hesbollah saliutas - paveldėtas iš nacių, kurie dalyvavo, kuriant pirmas arabiškų fašistų grupeles. Aišku, Hesbollah yra šiitai, tačiau su sunitiškais Hamas palaiko puikius ryšius, tad pastarieji irgi neretai saliutuoja naciškai. Tautinis islamistinis pasisveikinimas, žinote. Tarp kitko, eilę metų Hitlerio "Mein Kampf" buvo bene didžiausiais tiražais parduodama knyga Gazos ruože. Ai, o dar viena islamo teroristinė grupė Fatah, kuri skaitosi nuosaiki, palyginus su Hamas - taigi išvis tiesiogiai nacių pradėta, istoriją dar nuo kokių 1939 mena.

Man tasai konfliktas ir kairiųjų nuokrušų pezalai apie nekaltus Hamas veikėjus ir blogą Izraelį labai primena kokiais 1988 ar tai 1989 girdėtus aiškinimus iš kažkokių Jedinstvo tipo veikėjų apie latvius Latvijoje. Anie žinote, kaip pasakojo Latvijos ir latvių istoriją? Ogi paprastai, maždaug taip:

Latviai – tai suvokietėję lietuviai, kurie nelegaliai apgyvendino nuo seno rusiškas žemes. Ir kadaise latvių ten išvis nebuvo, nes Ryga buvo rusiškas miestas. Buvo dar kažkiek vokiečių ir žydų, bet štai latviai – tai tiesiog Latvijos užgrobėjai. Ir todėl negali būti Latvijos valstybės, juo labiau, kad Latvija yra perpus rusiška, o Rygoje latvių išvis mažuma. Todėl tie nepriklausomybės norintys latviai yra išties grobikai ir okupantai žemių, už kurias didvyriškai kovojo išvaduotojai nuo nacistinio jungo. Ir taip toliau.

Latvijoje KPSS finansuojamiems veikėjams nepasisekė. Nepavyko nei perversmo suorganizuoti, nei dar kažko padaryti. Bandė jie kažką panašaus padaryti ir Lietuvoje, bandydami Vilniaus ir Šalčininkų rajonų gyventojams priknisti protą, kad esą čia Lietuva neturi teisės į tas žemes, o ir Vilnius esą nelietuviškas ir lietuviai ten niekad negyveno. Panašiai bandė ir Klaipėdoje, skelbdami, kad Klaipėdos kraštas nelietuviškas, o išties ten Rusijai turinčios priklausyti žemės, bet šitai irgi nepavyko.

Sėkmingai komunistams pavyko padaryti tokius bardakus keliose kitose teritorijose – Pietų Osetijoje, Abchazijoje ir Padniestrėje. Ypač ryškus atvejis Padniestrėje, kur anie sugebėjo apginkluoti kažkokius vietinius banditus, sukelti karą, o tada atplėšti gabalą žemių nuo Moldavijos. Praėjo nuo to laiko jau pora dešimtmečių, bet žaizda tenai pūliuoja.

Panaši istorija, tik ilgiau besitęsianti, gavosi ir su Palestina: žydai tenai gyveno tūkstančius metų, kadaise turėjo ir valstybingumą, kurį, tarp kitko, dar Viduramžiais bandė atkurti – tik kad nesėkmingai. Žydai gyveno tenai be jokio perstojimo, nors aplinkinės šalys tas žemes užkariaudavo, o žydus naikindavo. Tarp kitko, vieni iš aršiausių naikintojų ankstyvaisiais viduramžiais buvo ne musulmonai, kurie tada su žydais visai sugyvendavo, o krikščionys, rengę į Jeruzalę kryžiaus žygius. Bet nepaisant naikinimo, nepaisant to, kad tūkstančiais žydai būdavo išvaromi į kitas šalis, žydai visada buvo Palestinos tauta. Iki XIX amžiaus Jeruzalėje žydai buvo dauguma, netgi nepaisant to, kad iš miestų užkariautojai juos itin norėdavo išstumti.

Felix Bonfils, Jeruzalės žydai prie raudų sienos, 1870

Jeruzalės žydai prie Raudų sienos. Daug metų iki visokių ten Sionizmo kongresų ir minčių apie Izraelio valstybės atkūrimą. Felix Bonfils nuotrauka, maždaug 1870 metai.

Bene didžiausias Palestinos žydų naikinimas prasidėjo jau XIX amžiuje, kai tuometiniai islamo veikėjai pradėjo valymus religiniu ir etniniu pagrindu – pirma Muhammad Ali Pasha iš Egipto, o paskui ir Osmanų Imperija varė žydus į dykumas, žudė, atimdinėjo namus ir turtą. XX amžiaus pradžioje osmanai norėjo padaryti Palestinos žydams genocidą, panašų į tą, kurį kiek anksčiau surengė armėnams, tačiau Osmanų Imperija laiku subyrėjo, Palestiną kaip tik tinkamu momentu užėmė britų kariuomenė ir didžioji dauguma žydų išliko.

Jau paskui vėl atgal į Palestiną ėmė keltis žydai iš kitų kraštų. Vat čia ir užfiksuokime esminį dalyką: žydai tenai gyveno visada, o grįžimas Palestinon – tai tiesiog grįžimas į Tėvynę, panašiai, kaip į lietuvių gyvenamą Lietuvą grįžtų Amerikos lietuviai. Visokių islamistų, nacių ir komunistų dešimtis metų kurti mitai apie tai, esą čia kažkas sugalvojo ir įkūrė Izraelį, išvarė arabus iš jų žemių ir t.t. – tai propaganda, paremta Joseph Goebbels**** idėja, kad bet kokio įžūlumo melas gali sueiti vietoje tiesos, jei bus pakankamai dažnai kartojamas.

Palestina buvo ir yra žydiška, o visokie klajokliai banditai, kurie klajoja ir keliasi kur papuola – tai būtent tie patys banditai, kuriuos nukvakę leftistai dabar vadina „palestiniečiais“ ir pasakoja, esą tai kažkokia tauta.

Palestiniečių tautos ten jokios nėra. Yra tik arabai, kurie nenorėjo gyventi Palestinoje kartu su žydais*****. Dar 1948 įvairių arabų šalių veikėjai sugalvojo, kad žydus reikia išnaikinti, surengiant jiems pakartotinį Holokaustą. Nepavyko. Bet arabų vadukai, visokie islamistai, nepasidavė. Bardakas tęsėsi, situacija blogėjo, o dabar ir turime tai, ką turime: kelis teritorijos, iš kurių pabėgėlių nenori nei viena tuos pačius Hamas veikėjus finansuojanti valstybė.

Situacija tikrai liūdna: pabėgėliai, kurie kadaise norėjo nušluoti žydus į jūrą, remia savo vadus – Hamas. Hamas juos siundo ant žydų tol, kol susilaukia atsako. Jau susilaukus atsako, kartu su Rusija, krūvomis islamo režimų bei visokiais Vakarų komunistais ir toleruokliais pradedamos propagandinės kampanijos apie tai, kokie žydai yra blogi.

Šiemetinė konflikto pradžia yra kraštutinai ryškus pavyzdys to, kaip viskas vyksta: Hamas paleidžia porą šimtų raketų į žydus. Iš jų pusė nukrenta į laukus, kitą pusę numuša neįtikėtinus pinigus kainavusi Iron Dome priešraketinės gynybos sistema. Viena raketa, kurios nepavyko numušti, pataiko į namą, kur nužudo 3 žmones.

Po tų masinių Hamas apšaudymų Izraelis imasi veiksmų, sunaikina kažkiek identifikuotų raketų paleidimo taškų, kažkiek didesnio nuotolio raketų ir sandėlių, kur jos saugomos, taip pat nukala vieną-kitą Hamas veikėją. Kadangi Hamas yra patyrę atmatos, jie savo štabus, sandėlius ir raketų paleidimo vietas įsirengia kuo tankiau apgyvendintose teritorijose******, dažniausiai – mokyklų, vaikų darželių, ligoninių pastatuose. Aukos yra neišvengiamos, netgi kai jų stengiamasi išvengti.

Aukos neišvengiamos pirmiausiai todėl, kad Hamas smogikai iš bombarduojamų pastatų, kur įrengti štabai ir ginklų sandėliai, neleidžia pasišalinti žmonėms netgi tada, kai Izraelis apie tai praneša iš anksto. Dargi priešingai – stengiasi į ten suvaryti kuo daugiau moterų ir vaikų.

Hamas tampo lavoną gatvėmis

Po to, kai Izraelis ėmėsi atsakomųjų veiksmų prieš Hamas, Palestinoje atsirado žmonių, kuriems neatlaikė nervai ir jie išdrįso pasisakyti prieš teroristus. Su tokiais Hamas elgiasi paprastai - sušaudo gatvėje. Per trumpą laiką, kai vyko susišaudymai, šnipinėjimu apkaltinti ir gatvėje sušaudyti mažiausiai 6 žmonės. Nuotraukoje - vieno iš jų lavonas, pririštas prie motociklo ir tampomas gatvėmis tam, kad visi žinotų, kas atsitinka tiems, kas nori, kad karas baigtųsi.

Ir žinoma, kad tų aukų skaičiai paskui dar ir manipuliuojami. Kai žydai nušauna teroristą, hamasininkai paskelbia, kad žuvo nekalta auka. Kai teroristai suvaro į savo štabą būrelį vaikų iš mokyklos, o štabą sunaikina Izraelio raketa, hamasininkai šaukia, kaip žydai sprogdina vaikus. Vaikai tiems islamistams nereiškia nieko – jie juos nuo mažens moko, kad reikia apsikrauti sprogmenimis ir susisprogdinti. Jie tuos pačius vaikus naudoja vietoje gyvųjų skydų. Ir paskui skelbia, kad žydai yra žudikai.

Įvairūs teroristai neretai ima įkaitus, kuriuos naudoja vietoje gyvųjų skydų. Todėl visame pasaulyje, kovojant su teroristais, būna nekaltų aukų. Tačiau ir teroristų yra įvairių: vieni vietoje gyvų skydų naudoja priešus, kiti – šiaip nesusijusius žmones, o treti – netgi tuos, kuriuos skelbiasi ginantys. Būtent pastarąjai rūšiai priklauso Hamas.

Arabų ir žydų atskirtis Palestinoje – tai nėra tiesiog banalus procesas, kur būtų geri arabai ir blogas Hamas, ar kur būtų blogi arabai ir dar blogesnis Hamas. Problema yra tame, kad susidarius visuomenės grupei, kuri atsiskiria nuo likusios visuomenės dalies, prasideda preišprieša. Jei priešprieša pakankamai didelė, ji perauga į atvirą konfliktą, kur atsiskyrusi visuomenės grupė ima realiai kentėti. Tai kelia dar didesnę priešpriešą ir konfliktus. Kai tokios atsiskyrusios grupės valdymą perima nusikaltėliai, neturintys jokių moralinių skrupulų, jie tampa suinteresuotais tą priešpriešą didinti kuo labiau – taip visuomenės grupė atsiskiria dar labiau, o nusikaltėliai gauna daugiau valdžios. Būtent toksai atvejis ir yra Gazos ruože, kur valdo Hamas.

Hamas valdžia paremta tų pačių arabų krauju, žuvusiais vaikais, moterimis ir seneliais. Kuo daugiau aukų, tuo stipresnis yra Hamas. Kuo daugiau kenčia Palestinoje gyvenantys arabai, tuo daugiau valdžios gauna islamistai. Tai svarbiausia priežastis, dėl kurios nuolat kurstomas konfliktas, o jokių sureguliavimo veiksmų imtis islamistai atsisako. Juk vos tiktai karas baigsis, islamistai praras valdžią. Todėl jiems reikia nuolatinių aukų. Todėl, vos tiktai ima atrodyti, kad prasideda taika, islamistai ima šaudyti į žydus.

Kai teroristai verčia žūti nekaltus žmones, dėl tų žūčių kalti būtent teroristai. Kai teroristai šaudo į žmones, o dangstosi vaikais, dėl vaikų žūčių kalti teroristai. Kai Gazos ruože gyvenantys arabai žūsta dėl teroristų kaltės, būkim tiesūs: kalti yra teroristai iš Hamas. Visokie kairuoliai, ginantys Hamas – arba nesusigaudo realybėje, arba yra tiesiog atmatos, pateisinantys žudikus.

Panašūs banditiški „palestiniečiai“ dabar tuntais ima kauptis visokiose Vakarų šalyse, reikalaudami sau visokių pašalpų ir išlaikymo, prievartauja moteris, skelbdami, kad čia esą tos baisios europietės kekšės apsirengia taip, kad jos pačios kaltos dėl savęs išprievartavimų ir nužudymų. Jie jau reikalauja, kad europiečiai laikytųsi Šariato. Kai kur jie reiklauja, kad nebūtų viešai švenčiamos Kalėdos, nes tai esą juos įžeidžia. Jie rengia mitingus, kuriuose netgi nepasidrovi skelbti, kad išnaikins žmones tų šalių, į kurias jie atvyko. Ir taip toliau.

Čia vertėtų pagalvoti ir truputį plačiau. Kai kokie nors tolerastai ima skelbti, kad reikia toleruoti visokias ten grupes, vertėtų užduoti paprastą klausimą: kuo tos grupės užsiima? Aš labai dažnai prisimenu Jėzaus žodžius, kad medį pažinsi iš vaisių ir kad reikia saugotis vilkų avinėlių kailiuose.

Nekaltomis aukomis apsimetantys Hamas, Hesbollah, Fatah ir panašių organizacijų islamistai – tai būtent tokie vilkai. Jų vaisius mes matome – tai žūstantys žmonės Palestinoje. Tolerastai, ginantys islamistus, irgi panašūs: tai žmonės, kurie gina žudikus ir prievartą. Ar norime susilaukti tokių vaisių, kaip ten?

 

—————–

* Žiūrint griežtai, palestiniečiai nuo seno yra žydai, o žydai yra palestiniečiai. Kai kažkas pavadina palestiniečiais arabus, tai savo esme yra maždaug toksai painiojimas, kaip pavadinti lietuvius rusais. Aišku, Palestinos arabams tokios nesąmonės yra visai patogios, nes stebuklingu būdu kažkas pradeda galvoti, esą tenai gyvena kažkokia kita tauta – ne arabai, ne žydai, o palestiniečiai, suprantate. Panašiai gaunasi ir su valstybėmis – žmonės ima įsivaizduoti, esą yra kažkokia Palestina, kuri yra šalia Izraelio. Ne, ponai. Vienintelė Palestina, kuri buvo ir yra – tai žydiška Palestina. Palestinos valstybė yra Izraelis. O kad kažkokie islamistai tenai bando padaryti variantą, panašų į tą, kurį komunistai organizavo Moldavijai Padniestrėje – tai, žinote, jau kitas reikalas. Tarp kitko, Emanuelis Kantas, kuris kažkodėl nenorėdavo sakyti žodžio „žydas“, žydus taip ir vadindavo – „aplink mus gyvenantys palestiniečiai“.

** Viena Iron Dome antiraketa kainuoja netoli ketvirčio milijono litų. Izraelis jomis numuša Hamas teroristų paleistas raketas ir minosvaidžių minas, taip išsaugodamas žmonių gyvybes. Kai gana neseniai tos Iron Dome sistemos buvo įrengtos, Hamas teroristai buvo apšalę – išties didžiąją dalį į miestus skrendančių raketų izraeliečiams pavyksta numušti. Tačiau taktika pasikeitė: dabar Hamas jau šaudo salvėmis, po krūvą raketų vienu metu iš skirtingų taškų – taip kartais pavyksta vienai-kitai raketai prasiveržti ir kažką nužudyt. Dar prieš keletą metų atrodė, kad Izraelis bejėgis prieš teroristų apšaudymus, tačiau dabar situacija keičiasi.

*** Dangstytis vaikais, moterimis ar šiaip civiliais – įprasta Hamas. Vienas iš jų vadų, toksai Fathi Hamad (dabartinis jų vidaus reikalų ministras) dar 2008 pasakė labai atvirai kažkokioje viešoje kalboje: „Palestinos žmonėms mirtis tapo industrija, kur moterys yra tobulos, kaip ir kiti šioje žemėje gyvenantys žmonės. Senukai čia tobuli, ir mudžahedai tobuli, ir vaikai irgi tobuli. Tai yra priežastis, dėl kurios jie kuria gyvus skydus iš moterų, vaikų, senelių ir mudžahedų, kad galima būtų pasipriešinti Sionizmo bombų mašinai“.

**** Joseph Goebbels idėjos, skleidžiant melą apie Izraelį – tai ne koks nors netiesioginis nacių palikimas. Kartu su arabų veikėjais (Haj Amin Al Hussejni) naciai tikslingai ėmė kurti tuos mitus dar prieš II Pasaulinį karą, formuodami ir musulmoniškus SS padalinius, ir islamistų grupes Palestinoje. Tada ir buvo pradėta propaganda, esą Palestina yra arabiška, o žydai niekada ten negyveno. Vėliau pas tuos pačius arabus pasislėpė ir kai kurie nacių nusikaltėliai, toliau kūrę ir vystę tą pačią propagandą, tik jau padedant komunistams. Čia matome, kad Joseph Goebbels buvo teisus dėl melo poveikio: netgi nepaisant to, kad visiems žinomos evangelijos aprašo prieš porą tūkstančių metų ten gyvenanusius žydus, tuntai mūsiškių idiotų ima tikėti, kad žydų tenai niekuomet nebuvo, kad žydai į Palestiną atsikraustė tik po II Pasaulinio karo.

***** Palestina, apie kurią kalbama iš „palestiniečių“ pozicijos – tai išties yra Jordanija (buvusi Transjordanija). Būtent ši valstybė po Izraelio susikūrimo ir pretendavo į tas teritorijas, į kurias dabar pretenduoja „palestiniečiai“. Tik vat baigėsi šitai prastai: po 1967 karo, kai Izraelis visas jį puolusias arabų šalis išdaužė, Palestinos Išsivadavimo Organizacijos veikėjai nutarė perimti valdžią Jordanijoje, kuri labiausiai juos ir rėmė. Kadangi Jordanijos karaliui šitai nepatiko (o tai natūralu), tai visi jie buvo praspirti velniop. Štai čia ir slepiasi viena iš raktinių problemų, dėl kurių konfliktas neišsisprendžia: Jordanija tų „palestiniečių“ priimti nenori, nes bijo, kad kils grėsmė jai pačiai, o „palestiniečiams“ vadovaujantys teroristai puikiai supranta, kad vos tik virš jų atsiras kokia nors normali valdžia, jiems baigsis katino dienos.

****** Anksčiau įprastas metodas pas Hamas buvo toks, kai į raketų paleidimo taškus prievarta būdavo suvaromi gyventojai iš aplinkinių rajonų, daugiausiai – beteisiai pabėgėliai, kad išsprogdinus raketų paleidimo tašką, būtų kuo daugiau aukų. Kai žydai pasigerino savo stebėjimo sistemas tiek, kad ėmė iš lėktuvų identifikuoti pavienius konkrečius raketų paleidime dalyvavusius žmones ir po to, kai šie pasišalindavo iš paleidimo taško, juos ėmė sprogdinti atokiau nuo gyvųjų skydų, teroristų taktika ėmė keistis – raketos dabar paleidinėjamos išvis iš gyvenamųjų namų kiemų, nuo mokyklų stogų ir pan..

Rokiškis Rabinovičius rašo jūsų džiaugsmui

Aš esu jūsų numylėtas ir garbinamas žiurkėnas. Mano pagrindinis blogas - Rokiškis Rabinovičius. Galite mane susirasti ir ant kokio Google Plus, kur aš irgi esu Rokiškis Rabinovičius+.

255 thoughts on “Apie Izraelio-Palestinos esą konfliktą

 1. boletas

  Teisingai sudėlioti akcentai, neblogas palyginimas su Padniestre. Bent man negirdėtas. Ir šiaip reikia pripažint, kad gerb. Žiurkėnas -- kuo senyn, tuo protingyn!

  Reply
 2. Modestas

  Stipriai čia parašyta. Mano nuomonė sutampa dėl dalytų susijusių su pačiomis organizacijomis.
  Bet dėl klausimo kam „priklauso“ žemės nevisai galiu sutikti. Lietuviai kadaise gyveno ir Kaliningrado srityje, bet nemanau, kad Lietuva turi dabar kažkokią teisią į tas žemes. Tik vietiniai gyventojai gali apie tai spręsti. Tai jei „palestiniečiai“ nuspręstų kurti palestinos valstybę, tai jie tam turi teisią. Čia deja ateina faktas, akd nei Hamas nei Hasbolah to nenori. Taika jiems nenaudinga.

  Reply
  1. Rza

   Lietuviai, skirtingai nuo žydų Izraelyje, Rytprūsiuose neturėjo savo valstybės -- va ir visas skirtumas.

   Reply
 3. Jurgis

  Kaži, o koks būtų humaniškas būdas išsprėsti šį konfliktą? Nes kol kas ar tik nėra taip, kad situacija vis blogėja? Nes tarkim Hamas vadukus reguliariai nukala žydai -- į jų vietą ateina kiti, iš gatvės. Juos vėl nukala. Į jų vietą ateina dar didesni dundukai, tokia kaip ir nenatūrali atranka gaunasi…

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Nežinau. Paprastas sprendimas būtų iškeldinti į kokią nors Jordaniją juos, bet kad Jordanija pati tuos aktyvistus kadaise išvarė, o tuos, kurie nenorėjo -- iššaudė. Panašiai ir su Egiptu buvo, kur anie, tarp kitko, nuo Gazos ne tik antžeminėm, bet ir požeminėm tvorom atsitvėrė, kad per apačią neprasikastų.

   Ten yra dar viena bėda: iš esmės, visas tas Gazos ruožas yra išlaikomas už Izraelio pinigus, t.y., galima sakyti, veltėdžių sistema, kuri turi perteklių resursų visokioms kovoms. O Izraelis negali to išlaikymo nutraukti, nes jį išsyk pradės kaltinti nehumaniškumais.

   Normalus sprendimas galėtų būti kokios nors Gazos valstybės sukūrimas, bet tam hamasininkai turi atsisakyti neadekvačių pretenzijų į Izraelį. Link to Izraelis bandė eiti porą dešimtmečių, link to jau buvo pradėjęs po truputį suktis ir Arafatas. Ale būtent dėl to, kai tik Arafatas numirė, Hamas ėmėsi labai šiurkščių veiksmų prieš Fatah, įskaitant ir Fatah narių žudynes. Į ką tai dabar išvirto -- matome.

   Reply
   1. dovydas

    Nors zydams, arabams, musulmonams ir visom kitom mazumoms ir didumoms vienodai nejauciu nei simpatiju, nei antipatiju, turiu pora klausimu.

    1. Kam priklause ta zeme, kur dabar yra Izraelis? (pries zydams atsikraustant i tas zemes)

    2. Kas yra sijonizmas ir sijonistai ir ar zydai nuo ju skiriasi?

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     1. Kam priklausė ta žemė, kur dabar yra Lietuva? (prieš lietuviams atsikraustant į tas žemes)

     2. Kas yra lituvibė ir lituvei ir ar Lietuvos gyventojai nuo jų skiriasi?

     Reply
   2. JJB

    Tokios paviršutiniškos grafomanijos nesu dar skaitęs. Jūs bent kartą nuvykite ten, vietoj to, kad tupai Wikipedija remtis. jeigu pinigų nėra nuvykti, eikite naudingo visuomenei ką nors nuveikite ir tuos pinigus užsidirbkite, vietoj savo tuščiažodžiavimo. nes atrodo, kaip kvailas frazių rinkinys ir kompotas kažkoks.
    ar jūs bent žinote apie pabegėlius Palestinos, kiek jų dar yra likę? Ar jūs žinote apie Padnestrės konfliktą bent paviršutiniškai, prieš lyginant su Palestiną?
    jūs bent vieną Izraelio laikraštį paskaitykite (rusiškai skaityti mokate, nes amžius leidžia, matau).
    tfu, kaip biesina neišpruseliai.
    Na nėra ten juodo ir balto. nėra ten šventų. ir nuotraukos tos iškopipastintos -- nieko nereiškia. Kaip nieko nereiškė Izraelio TV reportažas 09/11, kaip neva, palestiniečiai džiaugiasi terakto sekme Gazos gatvėse. apie rankas, iškeltas į viršų -- patyliu. tada mūsų krepšinio sirgaliai -- visi fašistai, o bet kas, nufotografavęs vasario 16 Patriotinio Jaunimo eitines, galėtų tokio pat pobūdžio pamfletą suregzti apie ryšį tarp Lietuvos ir Fašistinės Vokietijos (gausis dar sėkmingiau, nei pačiam gavosi.. juk mes -- žydšaudžių tautos atstovai, nesvarbu, kad Rabinovičiais vadinames).

    Svarbiausia -- daugiau agresijos. Ypač -- komentaroriams. nieko nėra mieliau, kaip skaityti RR reakciją. Studentas-psihiatras pasakytų: vaikystės išgyvenimų ir nepavykusių tikslų suaugusiųjų pasaulyje, kompensacija.
    Agresija gi sukuria paprastumo iliuzija/ Gal Jus mušė vaikystėje? Tėvai? bendraamžiai? Kur Tamsta auklėjamas buvai? na negali ne iš šio, nei iš to atsirasti toks neadekvatumas ir pyktis. (rabinovičai -- ne tokie, beje :))
    Nors rezultate: norite atrodyti buldogas, o kažkaip gaunasi šeškas-smirdžius. Taigi, šiandien išsiplaukite rankas po ilgo sedėjimo prie savo PC ir ateityje stenkites labiau. padės.

    Reply
    1. linuxr

     Komentatorius 🙂 Išsipurtyk tamsta maltus kaliošus iš puodynės 🙂 Šiaip tai prajuokino, kaip kokis anekdotas apie dunduką.

     Reply
    2. niex

     Taip gerai pradėjo komentarą, maniau, nu dabar tai papasakos mums viską, kaip ten yra buvęs, matęs ir viską žino iš tikrųjų.
     Khe khe khe.

     Reply
 4. Viešpats

  Nors Palestinoje žydų buvo daug ir masiškai keltis jie pradėjo nuo XX a. pradžios, nesutarimai prasidėjo tiktai tada, kai baigiantis 2-ąjam pasauliniam, sunkus repatriatų darbas davė dividendus sužydėjusiomis dykumomis, besikuriančiomis manufaktūromis, klestinčiomis žydų gyvenvietėmis. Vat tada ir krumplius pažeme velkantys apsiperdę piemenys prisiminė, nacių propagandą apie arabiškąją Palestiną.
  Šiaip specialiai toleruokliams, savo smartfone laikau iškarpas su Arafato, Hesbollah, Hamas, Fatah veikėjų citatomis apie gėjus. Tolerastai pasirodo labiausiai nemėgsta homofobijos ir tokių citatų pakanka, kad sukelti kaip minimum kognityvinius disonansus, kitą syk ir nuomonę apie Izraelį pakeičia.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Tas žydiškas sužydėjimas prasidėjo jau XXa. pradžioje, kai Tel Avivas buvo įkurtas žydų išsipirktose žemėse. Osmanai tada ir pradėjo planuotis žydų naikinimą -- taip šie buvo pradėti varyti iš savo pačių sukurto miesto. 1917 metų įvykiai labai iliustratyvūs.

   Reply
  2. Juliusan

   Atsirado, matai, šventieji… žydai! 🙂 Abi pusės tame konflikte neblogos. Jei Izraelis norėtų taikos, tai jis bent jau gilyn į konfliktą nelįstų… Kad ir su tomis nausėdijomis, embargais ir panašiai. Izraelis apskritai dažnai taiko taktiką „kas ne su mumis, tas prieš mus“. Pamenate, kai lietuviai paprašė leidimo apklausti kažkokį žydelį dėl dalyvavimo stribų veikloje. Koks pasipiktinimas kilo. Matai, holokaustą išgyvenęs žmogus. Jis praktiškai šventasis-neliečiamasis. Jis nieko blogo niekada padaryti negali. O kai susiduria du tokie kietakakčiai -- žydai ir musulmonai -- tai ir gaunasi toks konfliktas. Nė vienas nenori nusileisti nė per nago juodymą: viskas arba nieko. Ar Izraelis sutiktų grįžti prie 1949 m. sienų? Nereikia žiūrėti į šitą konfliktą nei pro žydiškus, nei pro palestinietiškus akinius.

   Reply
   1. G

    „Nereikia žiūrėti į šitą konfliktą nei pro žydiškus, nei pro palestinietiškus akinius.“ +1.

    Reply
  3. Rza

   Buvo gal kiek parastesnė priežastis -- ten atsirado darbo pasiūla ir darbo jėgos trūkumas. Musulmonai į Palestiną pradėjo važiuoti iš aplinkinių šalių. Kiek žinau, nemažai iš Egipto, šiek tiek iš Turkijos ir Irako. Beje, tikri vietiniai musulmonai, tikėtina yra tie patys islamizuoti žydai, čia apie tai Izraelio dokumentinis http://www.youtube.com/watch?v=GkFsYTvtXqw

   Reply
 5. Kroitus

  Kažkodėl nejučia prisiminiau istoriją, aprašytą Biblijoj, kaip žydai tą teritoriją patys atėmė iš prieš tai ten gyvenusių genčių.
  O šiaip tai geri argumentai. Kaip ir visada, tiesą sakant…

  Reply
 6. wikipedia

  According to Alexander Scholch, the population of Palestine in 1850 was about 350,000 inhabitants, 30% of whom lived in 13 towns; roughly 85% were Muslims, 11% were Christians and 4% Jews[57]

  According to Ottoman statistics studied by Justin McCarthy,[58] the population of Palestine in the early 19th century was 350,000, in 1860 it was 411,000 and in 1900 about 600,000 of whom 94% were Arabs. In 1914 Palestine had a population of 657,000 Muslim Arabs, 81,000 Christian Arabs, and 59,000 Jews.[59] McCarthy estimates the non-Jewish population of Palestine at 452,789 in 1882; 737,389 in 1914; 725,507 in 1922; 880,746 in 1931; and 1,339,763 in 1946.[60]

  #justsaying

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   O ko jūs norite, kai žydai buvo išvarinėjami ir naikinami, atimamos žemės, rengiami pogromai, o Palestina kolonizuojama vis naujų atvykėlių?

   Reply
   1. Rza

    Manu, kad valstiečių niekas neišvarydavo -- kas tada augintų duoną ir avis? Pavyzdžiui, genetiškai šiuolaikiniai turkai beveik nesiskiria nuo graikų, o labiausiai tiurkiškų bruožų yra aukštuomenės atstovai (pasižiūrėkit turkų sultonų portretus), eiliniai turkai -- gana europietiškų -- mediteraninių bruožų. Užtenka primesti vietiniams savo religiją ir pasaulėžiūrą ir viskas „važiuos“ taip, kaip reikia. Tas pats ir su Egiptu: genetiškai egiptiečiai yra ne arabai -- jie yra Šiaurės Afrikos genetinio tipo atstovai kaip ir berberai (Marokas, Tunisas, Alžyras), t.y., jie -- tie patys faraonų laikų egiptiečiai, tik islamizuoti (išskyrus koptus, išlaikiusiuos ir prieš tai Egipte vyravusią religija, ir kalbą).

    Reply
  2. Donis

   Visiškai hiperbolizuoti istoriniai faktai. Palestina niekada nebuvo žydų valstybė tą įrodo šis wiki įrašas bei dok. filmas Occupation 101. Vienas mano draugas padarė gana įdomią įžvalgą, kad žydas -- ne tautybė, o religija. Šiuo atveju, persekiojimų iškankinta, sekta sukuria valstybę -- Izraelį.

   Reply
    1. Rokiškis Post author

     Ponuli, dar į kokius nors Holokausto neigėjus linką įmeskite su prierašu, kad tikėti negalima, bet pamąstymui medžiagos sočiai.

     Kiek suprantu, tamsta gal netgi esate koks nors Sarmatijos entuziastas? Ką čia veikiate mano bloge?

     Reply
     1. menesis

      Aš tik paskelbiau nuorodą į straipsnį, apie tą patį, kaip ankstesnio komentatoriaus draugo įžvalga. Nes jį užtikau prieš kelias dienas, ieškodamas įvairios informacijos apie šį konfliktą.
      O Rokiškio straipsnio dėka dabar atsargiau žiūriu į naujienose skelbiamus žuvusių civilių skaičius. Bet kraštutinei pozicijai, kad palestiniečių nėra, o visi ten gyvenantys yra teroristai arba juos palaiko, pritarti irgi negaliu.

      Reply
   1. as

    Tiksliau diagnozė, o ne religija. Galima prisiminti Vilniaus reikaliukus -- kai tik pakvipo didžiuliais pinigais, jie iškart prisistatė su savo „senoliais“ ir paskelbė apie „buvusius“ kapus. Kol pinigais nekvepėjo -- niekur jokių „kapų“ nebuvo.

    Reply
 7. Optimistas

  Ačiū už sveiką protą ir drąsą mąstyti kitaip. Bet kaip visada sakiau: ten niekada nebus taikos, nes pernelyg daug suinteresuotų, kad jos nebūtų.

  Reply
 8. vicko

  Aš nelabai suprantu, kaip tu čia skaičiuoji, kad „žydai tenai gyveno visada“. Ta prasme jeigu trys žydai kur nors ten užsislėpę tupėjo, tai jau reiškia visos tautos neginčijamą teisę į grįžimą į tą „Tėvynę“? Nes su tokia logika, aš matyt galėčiau pretenduot į kibucus kur nors Etiopijoj, nes mano protėvė Lucy ten kažkur irgi tūsinosi.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ponas Vicko, čia paekstrapoliuojant tamstos logiką ir Vilnius nelietuviškas, ir Kaunas, ir Klaipėda?

   Tamsta ką veikiate mano bloge, jei esate pridūrkas?

   Reply
   1. vicko

    Pridūrkas ant trumpo. Vilnius, kaip visi žinom, yra sity of streindžers, o Kauną kam nori atiduot? Italam kokiem už Palemoną? Ar, nežinau net, jotvingiam?

    Reply
     1. Rza

      Pagal statistiką prieš I pasaulinį karą Kaune užsirašiusių lenkais buvo daugaia negu VIlniuje (kaune 2% lietuvių, Vilnije -- 5%) :D. Mykolui Riomeriui 1918 m. padarė didžiulį įspūdį kaip staiga miestas tapo lietuvišku. Tai, kas buvo deklaruojama XIX ir XX a. pradžioje per surašymus, reikia vertinti ne tiesmukai, o suprantant laikmečio kontekstą: užsirašė lenkais, nes taip buvo naudingiau, nes jei sakai, kad esi lietuvis, tai automatiškai prisipažysti, kad esi iš kaimo -- mužikas, „bydlo“ i tak dalej, i tak podobnie.

      Reply
      1. Gruodis(M3)

       visgi fantastinė ta Lietuvos istorija. Štai ponas Michał Pius Römer dienoraštį rašė lenkiškai. Ir supaisyk, kas jis toks buvo. O kiek dar tokių kaip jis? Istorinė žaliava pamąstymui apskritai apie tautybes. 🙂 Apskritai smagu, kai, regis, siaura Izrealio tema kabina ir ima vis labiau skleistis…

       Reply
       1. Rza

        Jis ir buvo tautine ar kokia ten genetine prasme ne lietuvis -- protėviai iš Livonijos vokiečių, skirtingai nuo Pilsudskio, kurio lietuviškumas nei jam, nei kitiems nekėlė jokių klausimų (išskyrus dabartinius lenkus:)). Bet pirmasis buvo Lietuvos patriotas, o pastarasis, apsvaigęs nuo savo globalinių vizijų, deja, tapo Tėvynės išdaviku (nors pats taip ir negalvojo).

        Reply
 9. Food for Thought

  Geri argumentai tiems, kurie iesko pateisinimu visokiu plauko teroristams. Idomu rasti kita nuomone po tiek sneku apie asimetriska kar ir kokie baisus Izraelio veiksmai.
  Bet near viskas tik juoda ar balta. Kaip del paprastu gyventoju. Nemanau, kad teisinga tapatinti Hamas ir kokius nors darzoviu prekeivius.
  Klausimas -- kieno cia zeme -- irgi slidus. Palestinos arabai ten ne vakar atsikrauste. Kiek kartu reikia, kad gyventojas taptu vietiniu? Ir ka daryti tiems kurie ten gime ir augo. Negi sakysi : viskas kraustykis atgal i Jordanija. Nepamirskim, kad kalba eina apie minimum 1,5 mln. gyventoju. Arabai noretu isstumti zydus vandenin. Bet kaip del enkalvu izoliacijos, segregacijos ir teisiu ribojimo is Izraelio puses ?

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Visa izoliacija prasideda nuo to, kai gyventojai ima palaikyti tuos pačius teroristus. Izraelyje gyvena nemažai arabų, visai ne teroristų.

   Žinote, čia kaip su taboru Kirtimuose, izoliacijos mechanizmai tie patys veikia, tiktai tūkstanteriopai didesnėms žmonių grupėms.

   Pabandykit pasakyti, kur yra Kirtimų taboro problema, kad jie gyvena izoliuotai, sunkiai ir blogai?

   Reply
   1. TT

    Kirtimų taboras visai ne teritorinė ir ne tautinė problema, o kriminalinė. matyt, Gazos ruožas kažkuo irgi panaši problema.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Taip, tamsta tinkama linkme sukate. Gazos ruožas savo esme irgi yra ne teritorinė ir ne tautinė problema. Tai yra kriminalinių atmatų problema.

     Tik tiek, kad tie atmatos prisidengia religiniais ir politiniais fufeliais ir kontroliuoja ne mažą kaimelį, o milijoninę minią.

     Reply
 10. wikipedia

  „Palestina buvo ir yra žydiška, o visokie klajokliai banditai, kurie klajoja ir keliasi kur papuola“. Per kuria vieta ten ji zydiska buvo su tais savo varganais trim procentais zydu? Banditai, my ass

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Per tą pačią vietą buvo žydiška, per kurią Vilnius buvo lietuviškas.

   Ar žinote, kur dabar jau tamstai keliauti?

   Reply
   1. Donis

    Iš kur tas Užkalnio užkratas, visus neliaupsinančius tamstos postų, siųsti ten toliau. Nepuošia.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Oj, dar suspėjot parašyti, prieš išvykdamas, kiek matau.

     Tai čia dėl viso ko paaiškinsiu: čia ne Užkalnio užkratas. Čia ponas Andrius Užkalnis iš manęs išmoko.

     Reply
     1. Donis

      Ponas -- labai „drąsus“ internetinis skystakiaušis. Abejoju ar sugebėtum pasakyti tai tiesiai į akis:) Live what you talk, talk what you live“. Beje, man pačiam labai buvo naudinga susivokti, kad po gražiu ir sklandžiu grafomanišku pezalu neretai slepiasi riebus Š.

      Reply
      1. Rokiškis Post author

       Matau, kad tamsta labai atkaklus, vaikštote į Peru, o paskui grįžtate, o dabar vėl einate ten pat. Tamstai šitai patinka, kiek matau.

       Reply
   2. Rza

    Dar didelis klausimas kiek tie musulmonai yra arabai. Čia kaip su Lietuvos lenkais. Bet… savimonė, deja, nuo genetikos nepriklauso: iš visiškai juodo juodo juodaodžio galima išauginti aršų baltąjį rasistą (kuris dar ir savęs nekęs). Vienas iš tokų egzempliorių buvo Karl’as Marx’as (tik nejuodas, bet užtai su didele barzda).

    Reply
 11. choc ice

  Puikiai užtrolinta, ne veltui Rabinovičius. Gal galima daugiau panašių? Bet rimtai, taigi visa šiaurės Lenkija mūsų ir vakarų Baltarusija. Manau, reikia paknaisioti archyvus ir driokstelti šūdus.

  Reply
 12. Jura

  Nemanau,jog i si straipsni turetu buti rimtai atsizvelgta,nes jame iskaitau tik 1 procenta tiesos. istorija yra perspektyvos ir pateikdamas tik viena is ju nematote kitu faktoriu, kurie lemia konflikta. Rekomenduoju paskaityti ne tik main-stream media ir mokyklu vadovelius, taciau ir alternatyvias naujienas bei pabendrauti su paciais arabais (kuriuos taip neigamai aprasote) ir zydais (tai galite daryti analizuodamas forumus arba skaitydamas blog’us. Jei jau tiek istoriniu faktu zinote, manau ir angliskai skaityti galite), kad surinktumete adekvatu „ziniu krepseli“, kuri ir galetumete analizuoti ir pateikti skaitytojams. Dabar sis straipsnis panasus i bobuciu turguje aptariamas naujienas. jokios analizes, tik faktu (kuriais jau seniai yra abejojama) sumetimas i viena kruva, o itaigai sustiprinti naudojamas kaimiecio zodynas. Tokia ir polemika…

  Reply
 13. Romas

  Dauguma „palestiniečių“ gynėjų šurmulį kelia ne todėl, kad jiems labai rūpėtų tie palestiniečiai, bet paprasčiausiai todėl, kad jie nekenčia žydų. Pabandžius pasikalbėti su tokiais žmonėmis greitai sužinosi, kad žydai valdo pasaulį, žydai sukėlė visus pasaulio karus ir Japonijos žemės drebėjimą, o holokausto tai iš vis nebuvo.
  Po antrojo pasaulinio karo, kai viešai nekęsti žydų Vakaruose tapo nepriimtina, antisemitai neišnyko, jie tiesiog savo neapykantą pradėjo maskuoti po Izraelio kritika. Lietuvoje tas irgi galioja, bet tas maskavimas labai jau prastas.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Taip, neabejotinai yra labai didelė dalis būtent tokių.

   Čia sena istorija -- dar Viduramžiais prasidėjusi, kai kurdavo pasakas apie tai, kaip žydai valgo vaikus. Paskui carinės Ochrankos visaip platinta. Paskui nacių smarkiai kurta, o paskui sovietų pratęsta.

   SSRS antižydiška propaganda gana atvirais pavidalais tęsėsi apie 40 metų. Ir mes čia turime daug tos propagandos palikimo.

   BTW, koreliacija tarp antisemitizmo ir sovietiškumo -- pas mus labai stipri.

   Reply
   1. ED

    Tik nesuprantu vieno, ko to žydų tiek daug nemėgstančių? Tiskliau, kodėl būtent jų? Kodėl ne kokių, lietuvių, lenkų ar dar ko nors?

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Šimtus metų Europoje žydai buvo labai patogi grupė nekentimui: darbšti, sugebanti išgyventi, visada mažumą sudaranti, kitos religijos, lengvai identifikuojama, bet neįstengianti apsiginti ir neturinti valstybės.

     Kai reikdavo atpirkimo ožių, jais tapdavo žydai, kuriems būdavo galima suversti kaltę dėl belenko. Nesvarbu, kas atsitiko -- žydai kalti. Viduramžiais, kai kildavo koks maras, tai būdavo, kad imdavo žydus deginti, nes esą žydai perneša užkratą.

     Negana to, žydų puolėjai iš plėšikavimo pasidarydavo labai nemenkus pinigus, tai irgi buvo labai stipria priežastimi skleist neapykantą -- tada gi galima legaliai apiplėšt.

     Reply
   2. Rza

    Šiaip stipriausia paradžia, deja, su krikščionybe pradedant nuo Pauliaus, kai norima įsiteikti romėnams ir atsiribojama nuo judeokrikščioniškos tradicijos (kokia ir buvo pirminė Jėzaus ir jo pasekėjų bendruomenė). Negi būtų įmanoma skleisti naują tikėjimą tarp romėnų teigiant, kad va, čia yra tokia geroji naujiena, bet, žinote, vis tik jūs nukankinote mūsų tautietį, šio mokymo pradininką. Tada suformuojamas visų žydų kaltinimas deicidu (Dievo nužudymu -- absurdas ar ne, argi įmanoma nužudyti Dievą), t.y Kristaus nukryžiavimu, nepaisant logikos, nes nukryžiavimas yra tipiškai romėniška mirties bausmė. Net ir vidurmžiais sugalvotų blood libel (neva krikščionių vaikų kraujo nuleidimo)kaltinimų žydams ideologinis pagrindas buvo neva Kristaus nukankinimo imitavimas, nes taip žydai atseit vėl ir vėl atkartoja savo nusikaltimą. Tik moderniais laikais šita legenda transformuojasi į tai, kad vaikų kraujas reikalingas kepti macams :).

    Reply
 14. Julius

  Rokiški, o ar esate buvęs Palestinoje, ar bendravęs su žydais ar arabais?

  Tik neskubėkit dar siųst į Peru manęs, čia aš rimtai klausiu 🙂 Pvz aš, sėdėdamas Lietuvoj, nebežinau kurią pusę palaikyt, nes pilna aktyviai agituojančių ir už vieną, ir už kitą, tik kad gyvenime nesu bendravęs nei su žydu, nei arabu. Tai apie tas problemas sunku ką išmąstyt, pačiam nejaučiant tose visuomenėse tvyrančių nuotaikų. Būtent tos atmosferos, tarp žmonių tvyrančių emocijų, o ne žinučių Delfi, kas ką šiandien apšaudė. Todėl galiu kurti nebent tokius teorinius palyginimus: a) palestiniečiai yra lyg rusų okupuoti čečėnai b) žydai yra lyg lietuviai, atkūrę valstybingumą.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ponas Juliau, savo galva mąstykit.

   Paprasčiausiu būdu pradėkit -- ar tikite tais, pas ką lavonus gatvėmis velka už motociklų pririštus, ar tais, kurie pas save demokratiją turi.

   O visa kita susistatys į vietas savaime, kai tik pradėsite galvoti apie tai, kad atmatos neturi jokių, absoliučiai jokių moralinių skrupulų.

   Čia esmė yra labai paprasta: nusikaltėliai išmoksta dangstytis ideologijomis.

   Reply
  2. s

   Su kuo jūs pasirinktumėte susitikti tamsią naktį tarpuvartėje kokiam Berlyne su tamsiabruvių arabų ar izraeliečių jaunuolių būreliu? Tik nesakykite kad jūs nevaikštote naktimis.

   Reply
 15. Zaibys

  Vadinasi logiska veiksmu seka butu tokia:

  1. Ivedam JT taikdarius i Gaza.
  2. Isnaikinam HAMAS nes palestinieciai patys nera pajegus susidoroti su nusikalteliais.
  3. Pripazistam Palestinos nepriklausomybe.
  4. Sutariam del sienu.
  5. Palaikom taikdarius kol palestinieciai susitvarko su vidaus organizuotu nusikalstamumu.

  Klausimas, ar Izraelis su tuo sutiktu, ir ar jie kartais nenori pasinaudodami konflintu uzvaldyti visos tos teritorijos.

  p.s. nepalaikau nei vienos puses, bet turiu itarima, kad vienu idiotu veikla (padrikos raketos) yra naudinga kitu ekspansionistiniems ketinimams, ir todel nei viena puse nenusileis. Nes vienoje tiesiog per didele idiotu ir fanatiku koncentracija (nenoreciau galvoti, kad hamas kazkas eskaluoja is salies, cia jau butu astri samokslo teorija), o kitai matyt apsimoka tureti minimalius praradimus, pateisinti ekspansijai.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   1. Po pusės šimto metų teroro nei taikdariai kokie, nei kažkas panašaus nepadės ten.

   BTW, bandyta jau anksčiau su taikdariais kažką tame regione gesinti -- baigdavosi tuo, kad tuos pačius taikdarius vietiniai teroristai imdavo praktiškai naudoti vietoj skydų, už kurių galėtų slėptis po savo surengtų atakų.

   2. Dėl Hamas išnaikinimo -- kai pusę šimtmečio vyksta supriešinimas ir Hamas kontroliuoja viską, jų išnaikinti praktiškai neįmanoma.

   BTW, Hamas į valdžią išsirinko patys tie vietiniai. Tą ir turi dabar -- vietoje prie Arafato kažkiek beprasidedančių ramybės požymių -- vėl nuolatinis karas.

   3. Jei atmesim tamstos nesąmonę apie Palestinos (Palestinos visgi ar Gazos?) nepriklausomybę, tai faktiškai taip ir yra tenai: pilna savivalda, išskyrus tai, kad kontroliuojami ginklų patekimo kanalai. Deja, didesnė savivalda hamasininkams tiktai leidžia dar labiau sustiprinti vietinių arabų kontrolę, todėl situacija tiktai dar labiau blogėja.

   4. Pasakykite tai arabams.

   5. Organizuotas nusikalstamumas tvarko tuos „palestiniečius“ aukščiausiu lygiu. Jie niekaip patys su tuo negali susitvarkyt.

   Reply
 16. vasius

  Kaip moderatoriui, po šio straipsnio, Rokiški ar daug komentarų tenka trinti ir valyti? Įsivaizduoju, kad daug kas čia sukruto.

  Reply
  1. Zaibys

   Ko cia sukrust, siaip argumentuotai parase zmogus. Priestaraut net nelabai yra kur. Nebent test minti.

   Jei kazkas sukruto del tokio straipsnio, vadinasi saliski/su isankstine nuomone. Tai negerai. Lietuvoje daug kas turi isankstine nuomone tiek apie zydus, tiek apie musulmonus. Tai trukdo pazvelgti i situacija is abieju pusiu.

   Reply
   1. Rokiškis Post author

    Ant FB nemenki tuntai pridūrkų sukruto. Su tipiniais paternais, negebėjimu nieko rišliai pasakyt, o paskui neatlaikantys ir pratrūkstantys šūdais.

    Šiaip jau aš spėjau prieš tai per kokią savaitę netoli šimto įvairių idiotų preventyviai išbanint per įvairias vietas. Tai jų čia bloge mažiau dabar.

    Kas įdomu, tai kokie du trečdaliai tų pridūrkų yra kažkaip susiję su visokia lefta. Čia galima atsiminti ir vizualinį paterną, matomą mitinguose: lefta mėgsta arafatkes, o arafatkėmis apsivynioję dažniausiai būna visokie kairuoliai.

    Reply
 17. ***

  nusisnekejimas auksciausiame lygyje. kazin ar teko autoriui kalbeti tiek su vienos, tiek su kitos tautos atstovais? beje, kad Palestina zydai laiko savo, nes kazkada (pabreziu „kazkada“) buvo ju tevyne- nieko nereiskia. daugybei lietuviu irgi kazkada buvo tevyne prie Juodosios juros, bet tas nereiskia, kad mes i tas teritorijas turime teise dabar pretenduoti. antra, ne palestinieciai zydus isvare, bet atvirksciai. atejo zydau i palestinieciu namus „mirtis-gyvybe“isgine is savu namu. zmones su vaikais ant ranku pesciomis traukesi i Sirija, Libija ir kas kur. daugybe zmoniu po siai dienai isguiti is savu namu gyvena be pasu. galetume issiplesti, bet su tokia subjektyvia nuomone neverta net diskutuoti. sekmes atskleidziant faktus, o ne kliedesius.

  Reply
    1. balta burė

     Skaitau, niekada nekomentuoju. bet šitokį kliedesį sunku pro akis praleisti.
     Jau matau -- kartu su LDK raiteliais traukiančias vilkstines grynakraujų lietuvių (galbūt net žemaičių!) ir kolonizuojančių Ukrainą. Maža to -- kolonizuojančių taip sėkmingai, daugybei lietuvių ji tapo netgi tėvyne…

     Reply
 18. Gintas

  Labai aiškiai sudėliotas straipsnis. O komentatorių, užtariančių teroristus arabus, niekaip nesuprantu. Paskutinis pavyzdys- kai Gazos ruože džiaugėsi, kad Tel Avive susprogdintas autobusas su TAIKIAIS žmonėmis. Išsigimėliai kažkokie.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Hamas iš to gyvena. Iš smurto, žudynių ir aukų. Tai jų valdžios ir turto pagrindas. Todėl ir džiaugiasi.

   Reply
 19. Mindaugas

  O lendant į konspiracijos teorijas -- kodėl tokių rašinių platesnėms masėms prieinamoje spaudoje nesimato?

  Beje dėl įdomumo pasakojo žydas, gyvenęs Izraelyje bei tarnavęs ten kariuomenėje. Pasak jo žodžių, jei ne arabų grėsmė, tai Izraelis „susprogtų“ iš vidaus. Nes pernelyg skirtingų žmonių ten suvažiavę.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Plačioji spauda didesne dalimi pas mus yra kairioji. Todėl ir nesimato.

   O dėl sprogimo iš vidaus -- abejoju, ar taip atsitiktų, jei prasidėtų visiška taika. Gali būti, kad būtų gan sunkus periodas kurį laiką, nes bendra grėsmė visgi verčia pamiršti nesutarimus, tačiau Izraelis yra politiškai pakankamai tvirta valstybė -- per porą-trejetą dešimtmečių turėtų viskas nusistovėti.

   Reply
 20. Teisybės nenuslėpsi

  toksai straipsnis is kart matosi kas… parasytas nesveiko zmogaus…. kaip galima kaltinti.. kad zmones kovoja uz savo sali? ar bendravai su kuo nors is tu arabu… kokia teise turi kaltinti zmones. cia lietuvoje visko turi pats isnaudoji zmones???? tai ir matosi… tik tokie zmones gali ticiotis is auku…

  Reply
  1. eMintys

   Keistai čia rašote: „parasytas nesveiko zmogaus“… Įtariate, kad žiūrkėnas serga?

   Man teko bendrauti su arabais iš kelių šalių, teigiančiais, kad arabų šalių teroristinės organizacijos yra nukreiptos prieš arabus, o ne prieš Europą ar JAV.

   Reply
 21. mot

  daugybei lietuviu irgi kazkada buvo tevyne prie Juodosios juros,—--man patiko. GERAS.

  Reply
 22. Vytas

  Rokiški, ar tave erzina tolerastai todėl, kad „tolerancija“ -- kiek nuvalkiotas terminas, ar todėl, kad (kaip ir minėjai) tuo pateisinamas žudymas?

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Tolerantai savo esme yra moraliniai reliatyvistai. Per tą jie pateisina nusikaltimus. Jie niveliuoja ribas tarp nusikaltėlių iš Hamas ir civilių, kuriais tie nusikaltėliai dangstosi ir manipuliuoja. Jie niveliuoja skirtumus tarp demokratijos ir islamistinio režimo. Paskui jiems gaunasi, kad raketomis šaudantys teroristai yra nekalti, nes kalti yra tie, į kuriuos šaudoma.

   Reply
 23. Roum

  As siomis dienomis gaudau is visur atplaisas kas gi ten is tikruju toje Palestinoje vyksta ir KODEL, ir stai perskaiciau pas rokiski straipsni kur labai aiskiai viskas surasyta, ACIU.

  Reply
 24. Hetzer

  žydiško melo rinkinys kurį nemokšiškai pakeverzojo neraštingas išprotėjęs žydas. Visas šis puslapis pilnas tulžies ir jo tikslas yra skleisti žydišką melą. ir jei kas nors nesutinka su autoriaus nuomone tuoj pat išvadinamas idijotais ir pan. Manau autoriui būtu naudinga išgerti valerijono ir kreiptis įspecialistus nes kitaip gresia insultas. užuojauta jums. ir susiraskit prasmingesni užsiėmimą vietoj to kad gadinti sau nervus.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ponas Hetzer, tamsta, kiek suprantu, esate iš taip vadinamų ultradešiniųjų.

   Tai aš tamstą pradžiuginsiu: tamsta toksai pirmas čionai man pasitaikėte. Iki tol ėjo tiktai tuntai visokios tolerantinės leftos ir į FB, ir į G+, ir į blogą -- irgi piktintis dėl to paties, kaip ir tamsta.

   Kadangi pakolei kas tamsta toksai unikalus, tai aš tamstos kol kas netgi neišbaninsiu. Kad visokie kairuoliai iš pavydo nagus pasigraužtų. Rankų nagus -- irgi.

   Turiu visgi pripažinti, kad tamstos komentaras savo emocingu išraiškingumu yra įspūdingas.

   Reply
 25. Ignas

  Geras įrašas, ačiū.

  Yra nemažai klausiančių ką daryti, kaip spręsti konfliktą, taigi, pirmiausiai reikia teisingai nustatyti problemą. O problema paprasta, vos du žodžiai: RADIKALUS ISLAMAS. Net aršiausi islamo teroristai šventai tiki ir jaučiasi siekiantys taikos bei ramybės pasaulyje. Tiesa, tai pasiekti jų įsitikinimu bus galima tik tuomet, kai visas pasaulis išpažins vienintelę religiją – mhm, atspėjote – islamą.

  Jų (islamistų) šventaknygėj (Koranas toks) yra abstrakčiai prisakoma kaip nuoširdus islamistas turi elgtis ir gyventi. Kadangi konkretumo nedaug, atsiranda įvairiausių Korano aiškinimo variantų, taigi, labai patogu terorui ir žudynėms propaguoti. Vienas jų (aiškinimo variantų) – Hadith ( kelios citatos):

  Tabari 9:69 „Killing Unbelievers is a small matter to us“. The words of Muhammad, prophet of Islam.

  Bukhari (52:177) -- Allah’s Apostle said, „The Hour will not be established until you fight with the Jews, and the stone behind which a Jew will be hiding will say. „O Muslim! There is a Jew hiding behind me, so kill him.“

  Taigi, reikia „spręsti“ radikalaus islamo klausimą. Ir teroristinių grupuočių vadukų ar narių žudymai čia nepadės. Reikia masėms atverti akis.

  Ne taip seniai „praregėjo“ Hamas vieno iš įkūrėjų ir lyderių vyriausias sūnus, kuris išsižadėjo karališko gyvenimo Vakarų krante, Hamas, islamo ir net dirbo (-a) kaip žydų šnipas. Jo nekenčia milijonai islamistų, bet nemažai ir klausosi, o jo tikslas vienas – atverti akis:

  http://www.youtube.com/watch?v=R6eACzPWkyY

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Korano interpretacijų yra ganėtinai įvairių, bet šiaip jau yra tame tiesos, kad paskutiniu metu posūkis link radikalumo yra gan aiškėjantis.

   Praktikoje čia įdomūs yra kai kurie Noam Chomsky pastebėjimai, nors tas tarpais ir nueina į lankas su savo išvadomis.

   Radikalios ideologijos paprastai laimi tenai, kur yra labai didelis visuomenės nesaugumas. Ir priešprieša su išore. Kuo daugiau priešpriešos ir kuo didesnis nesaugumas, tuo labiau trenkti radikalai prasimuša valdžion. Visuomenė, susidurianti su šokiruojančia realybe, radikalus palaiko, nes galvoja, kad švelnių, nuosaikių priemonių situacijos sureguliavimui nepakanka.

   Problema yra ta, kad tokios situacijos yra linkusios nueiti į užburtą ratą ar netgi mirties spiralę. Plg. su Libano atveju -- kadaise tai buvo visai demokratiška šalis, dabar tenai valdo visiški islamistai. Nueiti žemyn -- nesunku, grįžti atgal -- beveik neįmanoma.

   Reply
   1. Niercas

    Čia nelabai į temą -- bet kaip tu, Rokiški, žiūri į religijas? Ar atnešė daugiau gero ar blogo praeity -- neklausiu, nes tai kvaila -- toks buvo gyvenimas. O kaip žiūrint į ateitį? Ar religijos išliks 200-500-1000 metų laikotarpy?

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Ponas Niercai, jei apie religijas, kaip apie būdą plauti smegenis kam papuola -- tai jos išliks tiek, kiek išliks visokie dibilai. Ar manote, kad 200-500-1000 metų laikotarpyje dibilai išnyks?

     O jei apie religijas, kaip apie bandymą atrasti atsakymą į klausimą apie visa ko prasmę -- tai jos išliks tiek, kiek egzistuos žmonija.

     Reply
     1. Niercas

      Dėl bidilų sutinku, nors kažkodėl manau, kad jų pamažės.

      Dėl prasmės -- manau, kad 500–1000 laikotarpyje žmonių smegenys bus persodintos į kompus (t.y. visa atmintis (žmonės net galės būti tiražuojami), neuronų tarpusavio sąveikos ir t.t., t.y. nebereikės fiziologinio kūno) -- tai reikš, kad žmonės gyvens amžinai ir religijos reikšmė labai sumažės.

      Reply
      1. Rokiškis Post author

       Jokio didumo smegenys ar kompai negali išspręsti teoremos dėl teoremos įrodymo teisingumo rekursijos. Hėdelis, žinote. Atitinkamai, religijos reikšmė niekur nedings.

       Čia tiesiog į religiją pažiūrėt reikia kitaip -- ne kaip į reguliacinę doktriną, o kaip į pasaulio pažinimo priemonę.

       Juk pasaulis pažįstamas, jį kvestionuojant, o nuolatinis klausimas apie būties prasmingumą -- kvestionuoja viską.

       Reply
   2. vicko

    Kaip tu čia dabar tą Noamą pasiskaitai? Juk ryški „tolerantinė lefta“, Peru jam vieta.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Ponas Vicko, aš matau, kad tamsta po savo panusišnekėjimų dabar jau norite man paaiškinti, ką man skaityti ir ką man daryti.

     Tai aš tamstai pasakysiu, kad tamsta jau žinote, kur keliauti tamstai.

     Reply
 26. Hetzer

  šis rašinys gali padaryti įspūdį nebent visiškai neišsilavinusiam žmogeliui. O postringauti apie tai kas ten gyveno pirmiau -- žydai ar palestiniečiai yra išvis kvaila. Net patys žydai savo biblijose viską smulkiai surašė kaip jie atėjo į atseit „pažadėtąją žemę“ ir visus ten išžudė. Sukūrė sau taip sakant „Liebensraum“ -- gyvybinę erdvę. Tiesioginis prisipažinimas dalyvavus žudymuose atspausdintas milijonais egzempliorių. Kokių jums dar reikia įrodymų? ir tas žudymas tesiasi iki šių dienų.

  Reply
  1. Zuikis

   Mazas piktas „intelektuale“ naci, Liebensraum yra siaip jau ne tas pats kas Lebensraum. Tiek ir visa kita yra nacistines nesamones ka rasai.

   Reply
  2. Marius

   Hehe „Liebensraum“ būtų „meilės erdvė“. Jei kalbama apie gyvenamają, gyvybinę erdvę būtų „Lebensraum“. Klaida menka, tačiau visai sąmojinga bendram kontekste.

   Reply
  3. Donatas

   Neginu nei palaikai nei vienų nei kitų, bet šis Hetzer komentaras yra tas, ką pats norėjau priršyt beskaitydamas straipsnį ir kitus komentarus. Žydai buvo KLAJOKLIAI auginantys avis ir ožkas. Tada Mozė pažadėjo jiems žemę ir jie prisidengę religija ėjo ir žudė tūkstančius neapipjaustytųjų vietos gyventojų. Lygiai taip kaip kryžiuočiai ir kalavijuočiai prisidengę religija atėjo į baltijos žemes plėšti ir žudyti pagonių.
   Taip pat sakyti, kad arabai ar musulmonai yra „blogi“ būtų tas pats kaip sakti, kad rusai ar vokiečiai yra „blogi“. Teko bendrauti su musulmonais -- žmonės kaip žmonės yra labai nuoširdžių ir draugiškų. Žydų irgi porą pažystu asmeniškai irgi puikūs, darbštūs žmonės. Ir rusų ir vokiečių taip pat pažystu ir jie taip pat puikūs. Visgi religija yra ta puiki priežastis skaldyt ir valdyt arba geras pasiteisimas daryt kažką savanaudiško.

   Reply
 27. Ignas

  Dar galima pridėti, jog visi „už“ Hamas pasisakantys tolerastai, kaituoliai ir vietiniai fašistėliai (tokie kaip Hetzer ↑) nei velnio nenutuokia apie radikalų islamą, net kas yra Koranas nepasakytų.

  Po poros savaičių gyvenimo Hamas kaiminystėje tokie idiotukai visomis išgalėmis žydams tarnauti veržtųsi.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Na, čia toksai visai tinkamas ir labai buitinis pastebėjimas pas tamstą. Kaip sakant, duok žmogui pasirinkimą:
   1. Šalia apsigyvena žydų šeima.
   2. Šalia apsigyvena palestinos arabų šeima.

   Išvados čia aiškios.

   Reply
   1. as

    Rezultatas galimas tas pats. Tik pirmu atveju viską atims lėtai, teisėtai, ir jei priešinsies prieš visus tapsi žydų priešu, antru atveju viskas bus staigiai ir žiauriai, ir arabai bus priešai. Paanalizuokit gyvus pavyzdžius.

    Reply
 28. Linas

  Jeigu kažkas jums aiškina kad kažkas neteisus jėga atsakydamas į terorą jūs nesinervuokite. Išklausykite oponentą.
  Palaukite kol jis gerai įsivažiuos su savo argumentais „jėgos panaudojimas prieš jėgą tik dar labiau įžiebia konfliktą“ ir tuomet žiebkite kumščiu į pasirinktą jo kūno dalį.
  Jam tai gali nepatikti. Iškart įspėkite kad jeigu jis nors pabandys atsakyti jėga tai sukels naują jėgos panaudojimo protrūkį. Pasistenkite jį nuraminti primindami jo tik ką išsakytą tvirtą poziciją apie jėgos naudojimo žalą.
  Kai jau susitaikys su esama situacija žiebkite iš kojos. Negi jis jums ką darys?

  Reply
 29. lecter

  labai sudėtinga diskusija. prieš postą laikiausi neutralios nuomonės dėl žinių trūkumo. po posto maniausi sužinojęs viską ką reikia, bet perskaičius komenmtarus suprantu, kad tenka vėl grįžti į neutralų tašką. šiaip manau mes pernelyg nutolę, kad žinotume tiesą. juk tą pačią wikipedia įvairūs žmonės redaguoja. niekas nežino kam patogi tiesa ten surašyta.
  mes kaip Lietuviai aiškiai žinome tik savo situaciją. o koks nors britas ar prancūzas vargiai suprastų, kodėl mes ant sovietų pikti, nes vakarams- sovietai buvo didis gėris sutramdęs fashizmo grėsmę. gyvūlinių vagonų ešalonai jiems dzin. taip pat kaip ir nuoširdžiai mums arbaai ar žydai.perdaug tolimas ir kitokios kultūros regionas, kad visas plonybes suprastume.

  Reply
 30. lecter

  tarp kitko, tenorėjau pritarti Lino komentarui. Lakoniškai pasakyta žmogaus elgesio motyvų esmė

  Reply
 31. jurgis

  O kaip/kur patikrint info, kad tie Hamaz piktybiškai/prievarta vaikus ir moteris prieš save stato?

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Pasiieškokit. Rasit, vos pabandysit ieškot. Čia maždaug taip pat sudėtinga, kaip patikrint info, kad Hamas piktybiškai į Izraelį raketomis šaudo. Juoba, kai tais gyvais skydais pati Hamas vadovybė didžiuojasi per TV.

   Reply
 32. Vaidas De La Cruz

  Atvirai pasakius aš buvau pradėjęs mėtytis. Siaubingas dalykas karas, tad norėdamas, kad jis baigtusi pradedi kaltinti stipresnę pusę. Net nevalingai, užsimerkęs ieškai kažkokių pateisinimų silpnesniems.
  Vakar BBC rodė laidą „Question Time“, ten gana aktyviau reiškėsi pro-palestiniečiai, vis kišo Iraną, reikalavo derybų ir t.t. -- pradėjau linkti į arabų ir palestiniečių pusę.
  Staiga vienas dalykas mane užkabino. Derėtis su kuo? Kaip galima derėtis su tuo, kurio gyvenimo tikslas yra tave fiziškai sunaikinti? Tikslas, kurio sistemingai siekiama. Į derybas pasikvietus Egipto musulmonų broliukus debiliukus.
  Kas čia su manimi darosi? Ar aš pradėjau tikėti kažkokiais išvedžiojimais apie fašistuojantį Irano prezidentą? Tai gal ir Hitleris turi pateisinimų?
  Ar aš, gana griežtai pasisakantis prieš religiją, pradėjau teisinti mulą apsuptus debilus, kurie remdamiesi bronzos amžiaus tekstais, žada išpjauti netikėlius Londone, tame tarpe mane?
  Nesu istorikas, nenoriu diletantiškai Wiki cituoti, bet visokie ginčai dėl Izraelio teisėtumo atrodo idiotiškai. Jei mandatą davė JTO, tai ji neteisi? Kaip ir neteisi Lietuvą priimdama? O jei pripažino kitos valstybės, tai gal ir jų mums nereikia?
  Ir jeigu aš pradėsiu teisinti teroru gyvenančius už vaikų besislepiančius bailius, gal vėliau pradėsiu teisinti Beslaną?
  Tokie klausimai kilo vakar. Ryte radau atsakymus, kuriuos tu tik užtvirtinai. Dėkui.
  Long live Israel.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ponas Vaidai, o vat čia tamsta užkabinote įdomų dalyką: pas žmones vis veikia neteisinga identifikacija -- kas yra stipresnieji, o kas yra silpnesnieji.

   Tiesiogiai kovą prieš Izraelį remiančių šalių, kurios visokiais būdais remia tuos visokius Hamas, Hesbola, etc., yra visa krūva. Ir jos visos aplinkui, šalimais. Ir jos jau bandė Izraelį sunaikinti anksčiau, ir daugelis jų ir dabar nesibodi apie tai šnekėt.

   Silpnoji pusė, kuriai jau apie 65 metus nuolat gręsia sunaikinimas -- tai Izraelis.

   Reply
   1. Vaidas De La Cruz

    Čia tikriausiai iš to (dabar jau) idiotiško argumento, kad Izraelis blogas, nes naudoja modernios technologijos ginklus. Ar jei kas į mano namus brausis aš ieškosiu bukesnio peilio?

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Tik dėka to, kad Izraelis naudoja labai modernius ginklus, aukų yra tiek mažai, kaip niekur kitur daugiau nebūna.

     Jei jų ginkluotė būtų panaši, kaip ta, kurią turi, pvz., Egiptas, tai naikinant tokį kiekį Hamas vadų, raketų paleidimo taškų, ginklų sandėlių ir pan., Gazos ruože būtų, ko gero, kokie dešimt tūkstančių žuvusių, o gal ir dar daugiau.

     Reply
     1. Rza

      Niekas nemėgsta kai tas, kurį visaip stengiesi įmurkdyti į purvą, sugeba išlikti ir net ima visai neblogai gyventi. Pavydas, mielas, mano, pavydas yra baisus dalykas -- viena iš gyvuliškumo apraiškų anot budizmo.

      Reply
   2. Tavo tėvas

    Silpnasis Izraelis, pasaulio vargšai! Supratingieji filantropai iš taikingųjų JAV nemažai pinigėlių ir vyriškų „žaisliukų“ yra donavę Izraeliui. Nuo 1949 m. -- virš 114 mlrd. USD vertės taikios pagalbos. Oficialiai.

    Banhammeris, matyt, jau pakeltas, tad galiu leist sau pasisakyt. Smagu buvo skaityt tavo, Rokiški, rašinius, tačiau labai jau isteriška ta tavo polemika, ban kairėn dešinėn net apsiputojus,ką? Tau, matyt, vargšeliui entelektualui, net Mossadas nemoka už tokias rašliavas, liūdna, kai pats tampi tolerastu to nesuprasdamas. Blogiausia būtų, jei teesi rabinovičius-wannabe…
    Suprantu, čia tavo blogas ir tavo pravda, bet juk dorus lietuvius, patikinčius tavo, atrodytų, išmintingais išvedžiojimais iš proto kelio vedi. Blogas pavyzdys.

    Adieu,
    Su pagarba,
    Tavo tėvas

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Pasiskaičiuokite ES paramos Lietuvai sumas, tai irgi bus geri skaičiai. Galėsit dar papasakoti kam nors, kaip blogoji Lietuva, remiama Europos imperialistų, rezga karą prieš Rusiją.

     Reply
 33. senis šaltis

  Paimkit Izraelio ir Egipto premjerus, ir pasakykit, kuris daugiau atrodo žydas, kuris arabas?
  Kiek pamenu, kada žydai grįžinėjo į savo „pažadėtąją žemę“ (beje pirmas žydas po karo kūręs Izraelį, buvo Lietuvos žydas), ten buvo anglų kolonija. Kada žydai nusprendė, kad anglai jiems trukdo, jie užsiiminėjo terorizmu (ogogo dar kokiu), sprogdinosi žydų savižudžiai ir tt. Tai yra faktas. Tai neslėpdami rodo patys žydai (dokumentiniuose filmuose ir tt.), kaip pasididžiavimą savo istorija.
  Kas kaltas dėl šio karo? A biesas jį žino. Rokiški atmetus tavo ego, pripažink, kad straipsnis labai jau subjektyvus gavosi.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ponas Seni Šalti, žinoma, kad straipsnis subjektyvus. Nes tie, kas palaiko karą ir žudynes, yra jame vadinami taip, kaip reikia.

   O ko jūs norėtumėt? Kad aš parašyčiau, jog „ir tie kalti, ir tie kalti, ir niekas čia nekaltas, supraskime juos, jie gi kitaip negali“?

   Tamsta susivokiat, ką čia sakot?

   Reply
   1. senis šaltis

    Na aš bandžiau išlaviruoti, kad neprisijungti prie išmestųjų, nes paskaitau pačio straipsnius. Ne visur turiu sutampančią nuomonę. Bet tikriausiai taip ir turi būti.
    Tik nesupratau klausimo kurioje vietoje aš suvokiu ką sakau? (Istorijos žiniose ar tapatybės panašumuose)
    Nepalaikau nei vienos pusės tame konflikte, nes paprasčiausiai vienos tiesos nėra. Net vyras ir žmona dažnai neranda bendro sprendimo. Sprendimų yra daug, o kuris geriausias ir vėl kiekvienas, net kaimynas, matys savo.
    Arabų man nereikia aš nesu jų draugas. Tegu jie būna ten, kažkur, toliau.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Žinot, kaip galima pavadinti žmones, kurie bando laviruoti ten, kur situacija išties yra aiški? Suvokite tai.

     Reply
 34. Aušra

  Aš gal iš tų „pagirtųjų“ tolerantiškų 🙂 Gal dėl žinių stokos, gal dėl to, kad nemažai teko bendrauti ir su arabais ir su žydais. Nors vakar, išgirdus, kad Briuselis atsisakė Kalėdų eglės, šaltis perbėgo nugara.

  Reply
  1. Vaidas De La Cruz

   Ponia, Aušra. Šiuo atveju -- Ne uždraudė, o pakeitė modernia elektrine intaliacija. Vieniems tai patinka, kitiems ne. Tuo metu Briuselyje vyks vienas didžiausių Europoje Kalėdinių turgų (2 km ilgis.), bei šviesos festivalis (prie kurio ši eglė taikoma). Viskas lieka -- prakartėlė ir t.t. Nieko bendra su kitais tikėjimais nėra -- tokia oficiali pozicija. Kalėdos kol kas valstybinė šventė. Kol kas.

   Reply
 35. Viešpats

  Šito konflikto kertinę problemą įžvelgiu ne radikaliam islame, ne tautinėse ypatybėse, o finansavime. Nors Hamas ir kiti išgamos šaudo primityviomis sovietinėmis/rusiškomis raketomis, bet jos kainuoja, ir tautai, kurios pragyvenimo lygis -- žemiau plintuso, kainuoja labai daug. Gazoje nėra jokio solidaus pajamų šaltinio. Sovietmečiu jie gaudavo pakankamai rimtą pakalbą, tiek pinigais, tiek personalu, tiek ginkluote, kuris 90-taisiais išvis nutrūko ir vėl grįžo nedidele dalimi apie 2003-uosius. Dabar jie pinigus surenka asimetriškai: kažkiek iš emigrantų, kažkiek iš vakaruose vykdomo organizuoto nusikalstamumo, kažkiek iš Kremliaus atgaivintos paramos, Kažkiek iš naftingosios Arabijos vachabistų.
  Jeigu pavyktų vietinius nusakaltėlius atkirsti nuo finansavimo, mirties ratas būtų iškart sugriautas. Čia taip pat kaip Kirtimų taboras, legalizavus narkotikus, grįžtų atgal į civilizuotą pasaulį, nes dauguma čigonų galėtų pragyventi iš legalios prekybos heroinu, neatiduodant didžiosios dalies pajamų baronams, kurie aktualūs esant tik nelegaliems narkotikams.
  Nėra finansavimo, nėra ir tų trupinių iš kurių Gaza maitinosi iki šiol, todėl visi pamiršę radikulumus, su mielu noru Tel Avive plaus indus, kur mafijozų propagandą jų jau nepasieks.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Dėl išorinio finansavimo -- čia ta stadija, kai griauti to neišeina. Jie iš bado mirtų, nes griuvę ten viskas. O tiesioginė integracija išsyk į Izraelį -- irgi nesigauna, nes vos tik bent kiek smarkiau atlaisvėja važinėjimas iš Gazos į Izraelį, prasideda visokie mirtininkų sprogdinimaisi.

   Vienas iš pagrindinių pajamų šaltinių pačioje Gazoje gali būti narkotikų prekyba. Prieš kelis metus buvo išlindusi info, kad nuo 2007 tramadolo vartojimas pakilo tiek, kad gali būti, jog 10-20 procentų gyventojų gali būti narkomanai.

   Tiesa, prieš kelis metus buvo ir istorijų, kai Hamas sugalvojo, kad narkomanus bausti mirties bausme, tačiau panašu, kad tai liečia tik kai kuriuos konkrečius narkotikus, kaip kad heroiną. T.y., tikėtina, kad baudimas už narkomaniją yra selektyvus.

   Gali būti, kad ir išorinis Hamas finansavimas nemaža dalimi remiasi narkotikų prekyba, nes kai kuriuos junginius labai jau nesunku gaminti netgi primityviose laboratorijose. Turint omeny, kad visokie talibanai, al-kaedos ir panašios grupuotės narkotikus kaip pajamų šaltinį naudoja jau seniai, tai čia irgi daug ką galima tuo paaiškinti.

   Reply
   1. Viešpats

    Pietų Osetijoje tas suveikė. Finansavimą pravalgo valdžioje sėdintys mafijozai ir mirtingųjų jis nepasiekia. Dėl to net buvę aršūs lojalistai tūkstančiais važiuoja į Tbilisį indų plauti ir vis dažniau šlovina Saakašvilį. Bet sunku pasakyt, ar tas teisinga. Kas suveikė Gruzijoje, nebūtinai veiks Gazoje.
    Dėl narkotikų, tai nesu tikras. Nesintetinių narkotikų gamyba nesudėtinga, bet reikalauja žiauriai daug žaliavos. Pvz. reikia kelių kilogramų aguonų dervos, kad pagaminti kelis gramus heroino. Tas pats galioja žolei ir hašišui. Dauguma sintetinių narkotikų, pvz.: LSD, meskalinas, įvairūs barbituratai reikalauja aukštos kvalifikacijos specialistų ir labai rimtos įrangos, ko Gazoje nebuvo ir nebus. Lengviausia pagaminti kreką (reikia tik kokaino ir sodos), bet jo pagrindinė rinka -- JAV, kurią puikia patenkina Lotynų Amerikos ir vietiniai narkoprekeiviai, todėl jo neapsimoka gaminti. Metamfetaminas irgi paprastai gaminamas (pagal vieno puodo metodiką -- reikia ličio jonų baterijų ir pseudoefedrinų) bet žaliava gan specifinė ir nebus lengvai prieinama regione, kur zoologijos sode, vietoje zebrų yra naudojami dažyti asilai (tikra istorija).
    Kiek teko su šiuo klausimu susipažinti, tai žinau, kad Gazoje veikia obščiago sistema: yra x skaičius žmonių, kurių kiekvienas per tam tikrą laiką turi įnešti y pinigų. Kaip jie juos gauna -- jų problema. Tuos pinigus suneša kaip kas moka: kas per ginklų prekybą, kas per organizuotą nusikalstamumą Europoje, kas savo giminaičius Saudo Arabijoje nutręšia.
    Teko skaityti -- mosadas pradėjo vykdyti periodiškas infiltracijas su šių veikėjų grobimais arba eliminavimais, siekiant sudarkyti obščiago piniginius srautus.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Visas tas mechanizmas, kaip Pietų Osetijoje -- suveiktų. Su išlyga, kad Hamas nebūtų teroristai.

     Kadangi Hamas yra teroristai, tai vos tik susilpninami apribojimai žmonių judėjimui, Hamas pradeda rengti teroristinius aktus Izraelio viduje. Atitinkamai, tenka apriboti žmonių judėjimą. Atitinkamai -- neveikia.

     Dėl narkotikų -- ne vien opiatai, žolė ar hašišas gaminami, o dėl sintetinių -- aš tamstai garantuoju, kad kai kuriems iš tų junginių nei įrangos sudėtingos reikia, nei dar kažko.

     Sovietmečiu netgi kiemsargiai kai kurie sintetindavosi metamfetaminą iš efedrino, per redukciją su raudonuoju fosforu ir jodu.

     Ličio/amonio procesas yra sudėtingesnis, bet produktas grynesnis, o įranga visgi nėra kažin kokia ten kosminė -- iš esmės klausimas ten visas tik dėl to, ar gali laboratorija naudoti skystą bevandenį amoniaką, kas tiesiog reiškia klausimą apie šiokius tokius šaldymo įrenginius.

     Reply
 36. post2

  Straipsnis primena pilvoto krepsinio maniako per telika žiūrimas rungtynes, kur žaidžia jam nepažystamos komandos. Pirma užduotis -- išsiaiškinti, kurie čia Mes, o kurie čia Jie. Tam kad būtų ką palaikyt. Bet aš nesuprantu, kodėl mums aplamai čia kažką reikėtų palaikyt? Ar nerizikuojame kažką palaikydami tapti subjektyviais ir angažuotais?

  Konfliktas šis nėra baltas ir juodas. Izraelis toli gražu nėra šventas ( kur nors viena, menkiausia užuomina straipsnyje apie Izraelio išdaigas? ). Ir kokias aplamai turėčiau pasidaryti išvadas po šito straipsnio: kad vieni angeliukai ir gali daryt ką nori? O kiti velniai, ir juos galima dubasint? Aplamai susidaro įspūdis, kad autorius labiausiai norėtų ( tik niekada to nepripažins viešai ), kad Izraelis ant Gazos nuleistų kokią atominę bombikę.

  Ir iš tiesų, vienintelis patarimas -- nuvažiuokit į Gazą pabazarinti su eiliniais žmonėmis, pasiklausykit jų, kaip anie ‘išrinko ir palaiko’ Hamas’ą. Ir papasakokit jiems koks gi iš tiesų tas Izraelis geras, nes ginasi nuo Hamas’o laikydamas visus jus kalėjime.

  Reply
  1. Alvidon

   Taip, konfliktas nėra baltas ir juodas. Konfliktas yra labai paprastas: Hamas ir eilė jam prijaučiančių reikalauja panaikinti Izraelį kaip valstybę, ištrinti iš žemėlapio, žydai gi nenori imti ir nusižudyti irba būti išžudytiems (o išvažiuoti ~5mln. žmonių kažkur kaip ir nėra realu, nieks jų niekur nelaukia, o ir noro nėra palikti sodus, savo ir savo tėvų prakaitu perdarytus iš dykumų). Žydai bent jau kokius keturis dešimtmečius siūlo grąžinti užgrobtas teritorijas už taiką (t.y. už pripažinimą Izraeliui (ir jo gyventojams) teisės egzistuot. Hamas ir Co. su tuo nesutinka.
   O iš viso seka paprasta išvada: jei jūs palaikot Hamas, jūs pasisakot už 5 mln. žmonių nužudymą. Na ir dar vienas pastebėjimas: nemaža dalis palaikančių Hamas žydų nelaiko žmonėmis, bet tada tokie asmenys neturi jokios teisės kalbėt apie žmoniškumą/humanizmą/žmogaus_teises, jie tiesiog yra už 5 mln. žmonių nužudymą, na arba prisiima sau teisę spręsti kas yra žmonės o kas nėra, kas irgi kaip ir nesiriša su visokiais ti humanizmais. Tai vat tiek. Visa kita -- tiesiog politkeriktiški plepaliukai, neturintys ryšio su realybe.

   Reply
   1. Rokiškis Post author

    Ponas Alvidon, dėkui, kad tamsta man padedate dorotis su pridūrkais, kurie pusės teksto perskaityt nesugeba, o paskui patys su savim ginčijasi.

    Reply
 37. anoniminis bailys

  Visokių kairiųjų peacnik’ų požiūris į šitą situaciją manes visiškai nestebina. Totalinis ištižimas ir atsisakymas suvokti, kad pasaulis yra bjaurus ir ne visi jo gyventojai nori susikabinti rankomis kaip kokiam anoniminių alkoholikų suvažiavime jiems būdingas, tiesiog žinai ko iš jų tikėtis ir tiek. Gal tik jų veisimosi tempas mane stebina, čia gal vakaruose yra kažkoks klonavimo fabrikas kur juos gamina?

  Bet mane tiesiog pribloškia visokių mažųjų hitlereckų automatinis žavėjimasis musulmonais ir šiaip viduramžiškais politiniais rėžimais, čia kažkaip mano galva yra lyg ir ne visai logiška, bet matyt tiek ten ir tos logikos. Taip išeina, kad tos ideologijos yra labai panašios. Aš dar turiu tokią teoriją, kad tie durneliai su tautinėm veliavėlėm tiesiog minta tūpiausia rusiška propaganda, kas irgi būtų ne visai logiška, ai bet…

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ponas Anonimini Baily, dėl to, kad ganėtinai nemaža dalis kraštutinių nacionalistų minta rusiška propaganda -- tai jau gan seniai pastebėtas dalykas.

   Nežinau, ar problema yra tame, kad Rusija į tai kištų pinigus, ar tame, kad daugelis Rusijoje mato priešingybę Europos Sąjungai, prie kurios geriau glaustis, bet taip jau gaunasi.

   Čia reiktų pripažinti, kad pakankamai stipraus ir idėjiškai nepriklausomo lietuviško nacionalistinio judėjimo šiuo metu iš esmės nelabai yra.

   Vietoje to dažniausiai pasitaiko arba kažkokie nacionalbolševikiniai veikėjai, verkiantys, kaip buvo gerai prie LTSR, nes nebuvo nutautinančios ES, arba kažkokie hitleriniai, kurie nei neprisimena, kaip naciai kaimus Lietuvoje degino.

   Tiesa, dabar dar ima rastis kažkokie sarmatininkai, bet tie tai jau suvisam kliedesiais svaigstantys.

   Reply
 38. to Juliusan

  Pole ne zydai o zydus ir kodel jie turetu grazynt tas zemes. Jei puolima pradedu zydai ir uzkariautu tas zemes tada kitas reikalas. Plius ziemiu grazynimo yra praktiKa, kai uzkariautos ziemes buvo grazyntos Egiptui, egipto poziuris I Izraeli nepsikeite.
  P.S. Atsiprasau uz gramatines klaidas bert taip bus puiki pruoga tiems kas netures argumentu prisikabinti prie gramatikos 🙂
  O siaip gal suvoksit visa konflikto esme kada vietoj katedros bus mecete.

  Reply
 39. Lukas Mikelionis

  kvaila palaikyt šalį, kuri yra sukurta grynai tikėjimo pagrindu. Beje, ar žinojai, Rokiški, kad palestiniečiai yra labiau žydai nei tie debilai Izraelio piliečiai?

  Reply
 40. Marjia

  aciu uz straipsni! visiems, kas iki siol nesupranta, kuo skiriasi teroristai nuo „debilu Izraelio pilieciu“, linkiu a) aplankyt sali ir susipazinti tiesiogiai, nes daznai nezinojimas ir aklas tikejimas prietarais yra prazutingas, b) turiu klausima, gal, tamstos, norit ateity isvysti vietoj Katedros mecete? Gal vietoj eglutes Katedros aiksteje pastatom minareta? Ar naiviai tikit, kad Izraeliu viskas bagsis? Kaip gi galima del kazkokios susiktos neapykantos, atsistot i teroristu, kurie myli mirti labiau nei gyvenima ir savo vaikus, puse? Ar neapykanta tiek jus veda is proto?

  Reply
 41. monalizius

  Autorius tai nesveikas, liguistas fasistas arabu atzvilgiu. Tokie primityvus ir vaikiski jo sapaliojimai, kad rimtu straipsniu nepavadinsi.

  Reply
 42. nesusilaikiau

  citata: „Rokiškis
  Lapkričio 23rd, 2012 on 18:33
  Šimtus metų Europoje žydai buvo labai patogi grupė nekentimui: darbšti, sugebanti išgyventi, visada mažumą sudaranti,“…..

  nesusilaikiau 🙂
  -- pavardinkit tas profesijas kur jei labai darbštūs ir parodykit tokią profesiją kur vien darbštumu galima tokius kapitalus sukalti…
  -- išgyvenimo instinktas galingas, bet ar ne todėl, kad žinai kur kiek „aukso puodų užkasta“…
  -- mažuma ? kurs valstybėse didžiausia įtaka ir biznis -- provincijoj ar didmiesty ? ir kokį procentą sudarydavo „mažuma“ tenais, kol kažkas nesiėmė „padaryti tvarką“…
  p.s. abi šalys prisidirbusios iki ausų… ir ne mums ten aiškintis ir kištis… Ar nori kad koks pedikas pradėtų aiškinti kaip tavu su žmona gyventi ? 🙂

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ponas Nesusilaikiau, o kuriems galams aš tamstai turėčiau vardinti visokias profesijas, kur vien darbštumu būtų galima pragyventi?

   Aš kiaurai matau tokius, kur vos tik kas geriau gyvena, tai išsyk ima raudonskūriai stradalint, kad čia ne dėl to turtingas, kad darbštus ir protingas, o dėl to, kad sąmokslas ir vagiai aplink.

   Tokiems tipažams kaip tamsta, visur visokie svetimi aukso puodai, turčiai, kurie vagia ir taip toliau.

   Ir paskui, kai nusikaltėliai ima vogti kažką, tai panašūs į tamstą tyliai džiaugiatės, kaip gerai, kad tuos kažkas apiplėšė, nes taip jiems ir reikia.

   Panašūs į tamstą lervos yra ta priežastis, dėl kurios Lietuvoje blogai.

   Bet mano bloge nebus blogai. Aš tokias pavydo graužiamas lervas išbaninu. Todėl pas mane čia gerai. Galit pavydėt kažkur kitur.

   Ai, tamsta gi neperskaitysit šito. Nes tamsta jau keliaujat į Peru.

   Reply
 43. Simas

  Tai ka, comentatoriai, pasimovėt ant žydelio provokacijos. Tegul Rokiškis pasako už ką juos taip …

  Reply
 44. Lukas Mikelionis

  Beje ar pastebėjot kaip rokiškis pateikia „palestina visada buvo žydiška“ -- aha, o lietuviai visą laiką kalbėjo lenkiškai, buvo pagonys. Ar tai reiškia, kad turim gražinti į tą pačią padėtį? Rokiškis tikras reakcionierius. Tiesa, ne iš protingųjų

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ponuli, aš tamstą čia neretai matau rašinėjantį man briedą į komentarus. Sovietinė gerovė, geri komunistai, blogi žydai -- čia aš matau, kas tamsta per fruktas.

   Eikite į Peru. Tenai tamstai vieta.

   Reply
 45. marius

  Na su viskuo sutinku nes mano nuomone tokia pati. dar galejai ideti palyginima su kaliningradu ir lietuva jei kaliningradas pradetu pult lietuva. Taciau straipsnis labai jau vienpusiskas jei jau teroristais vadini tai vadink visi manau zino kad jie isgamos nieksai… nereikejo to minet straipsnyje:)
  geras straipsnis

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Taip ir nesupratau, ką tamsta čia norėjot pasakyti. Kad teroristus vadinti negražiais žodžiais yra vienpusiška?

   Reply
 46. Lokyz

  Na nėra tai sekuliarinė ir pilnai demokratinė valstybė. Yra gi terminas Goi-netikratikis. O straipsnis geras.

  Reply
  1. Alvidon

   Yra tokia problema. Bet tai yra vidinė Izraelio problema. Ir niekaip nesiriša su problema „o ką daryt 5mln. Izraelio gyventojų, katruos nori nušluot nuo žemės paviršiaus Hamas ir Co“.

   Reply
 47. sast

  suprantama visokiu smegenu pisiku tikslas viena garsiai veblenti, kita nutyleti, pvz. kad „Hezbollah sukurta 1982 m. priešintis Izraelio vykdomai Pietų Libano okupacijai, kuri truko iki 2000 m.“

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Suprantama, visokių pridūrkų tikslas yra verkti apie vargšus palestiniečius ir Libano okupaciją, nei nebandant prisiminti, nuo ko tai prasidėjo.

   BTW, Libanas buvo puiki šalis, kol tenai islamistai neįsitvirtino. Bet tamstai matyt islamistiškas Libanas atrodo geriau.

   Reply
 48. LabaiKuklusLietuvis

  Skaitau pas Rokiškį Rabinovičių komentarus ir matau, kad visi stengiasi pasirodyti labai protingi. Aš gi noriu pasisakyti sentimentaliai Izraelio Palestinos konflikto klausimu. Komentarą skirčiau daugiau lietuviams, nes jei Rabinovičius yra Rabinovičius, jo kultūrinis sluoksnis ir taip storas (tai nereiškia, kad jis geras žmogus).
  Ar jūs žiūrite televizorių? Daug įdomaus. Žiūrėdamas reportažus apie Sirijos konfliktą sužinojau, kad Damaskas yra seniausias be pertraukos veikiantis miestas – gal 5000, gal 10000 metų. Dabar žiūriu, kaip bombarduoja tokį miestą ir verkiu, negaliu neverkti. Aš toks jautrus žmogus, kad matydamas fotografiją margaitės Damasko griuvėsiuose, aš matau jos akyse visus tuos 5000 metų ir ašaroju. Nekritikuoju lietuvių vaikų, tiesiog jų šaknys nesiekia giliau, negu Bitės GSM gimtadienis.
  Mes lietuviai labai jauni, mūsų civilizacijai keli šimtai metų. Tada išėjom iš miškų, bet toli nenuėjom – likom gyventi pamiškėje kaime. Sekantis didelis civilizacinis žingsnis įvyko tada, kai Stalinas suvarė į kolūkius (nesakau, kad tai gerai, civilizacija visada atneša skausmą), o Chruščiovas suvarė kolūkiečių vaikus į KPI, o po to neleido grižti namo ir apgyvendino svetimame mieste Vilniuje chruščiovkėse.
  Nesu nei Štrosas, nei Kanas, antropologiją žinau tik anekdotiškai, bet matau, kad mes, lietuviai yra labai jauni. Lietuviai yra labai geri, tiesiog jų civilizacinis sluoksnis yra labai plonas, lengvai nusitrina, atsirėmus į staktą. Mūsų istorija tik 3 sekundės, palyginus su „atsilikusiomis“ tautomis, gyvenačiomis kur nors Kaukaze ar Artimuosiuose rytuose.
  Kartą nusipirkau nemėgstamo gruziniško pusiau saldaus vyno. Ant etikėtės parašyta, kad Gruzijos vyndarystės tradicijai – 5000 metų. Kaip sako rusai – Prancūzija ilsisi. Prancūzijos civilizacija tik keliais šimtais metų senesnė negu Lietuvos ir mes juos lengvai per kelis ataskaitinius laikotarpius pavysime. Bet mes niekada nepavysime gruzinų, persų (iraniečių), arabų ir žydų (ir panašiai).
  Paklausite, ar aš seku savo mintį, tikriausiai jau ne, bet jausmai verda.
  Ar bandėtė Vikipedijoje suprasti, kas tai yra žydas, o kas arabas, o kas semitas? Neįmanoma suprasti, nes tai per daug ilga istorija. Ir neverta stengtis, nes jei ką suprasite, tada niekas jūsų jau nebesupras. Ar žydai yra arabai? Tikrai taip, bet paaiškinti sunku, todėl net rimti straipsniai apeliuoja į Bibliją, kad Abraomas pagimdė vieną sūnų žydą, kitą arabą. Mes, ateistai, žinom, kad jokio Abraomo nebuvo ir nieko jis nepagimdė, bet pragmatiškai taip teigti geriau, negu gaudytis multitukstantmetinėje audringoje Artimujų rytų istorijoje. (Pastaba: genetinis tyrinėjimas neįtikina, nes nors tarp arabų ir žydų didelis atitikimas, bet tarp lietuvių ir pelių irgi didelis (gal 80 proc.).
  Asmeninės reminiscencijos. Vieną kartą aš, kaip ir Rabinovičius, supratau, kad palestiniečiai yra arabai. Kaip aš apsidžiaugiau – „razobralsia‘ Izraelio-Palestinos konflikte! Tarybų valdžia vis sakydavo: palestiniečių kovotojai, palestiniečiai kovotojai. Staiga sužinau – jie arabai. Tada tegu pi.dina į savo Arabiją. Case solved.
  Nesakau, kad aš durnas. Aš lietuvis, mano istorinis sluoksnis mikroninis ir man patinka paprasti sprendimai. (Nesuprantu, kodėl rusai paprastus sprendimus prilygina vagystei?)
  Pasakoju toliau. Išsprendęs Artimųjų rytų problemą nuvažiavau į Londoną pranešti. Nuo slenksčio draugo namuose rėkiau: „Palestiniečiai – arabai“!
  Kaip jūs manote, ar gerai pasirodžiau? Išgerti pavalgyti davė, bet nebediskutavo. Net neleido papasakoti, kokia nyki yra princesė Diana.
  Dabar sakyčiau taip: „Palestiniečiai yra dvikojai, šiltakraujai, žinduoliai, kaukazietiškos išvaizdos, semitai“. Bet praeities nesugražinsi, net nelabai senos.
  Mano draugas vėliau sakė, kad jis atpažįsta palestiniečius arabų tarpe. Draugas pats gal net žydas, dirba Art. rytuose, turi lytinių ir dalykinių partnerių Beirute, baigęs privatų (kem)Bridžo universitetą. Sakė kitokie tie palestiniečiai, skiriasi kaip serbai iš slavų ar žemaičiai iš lietuvių.
  Tiesa ir aš turėjau gerą draugą jauną palestinietį komunistą Imperijos laikais. Maitino jis mane balandėliais be kopūstų ir pasakojo apie Palestiną. Apie šalį, kur žmonės užsiimą mokslu, menu ir dvasiniais ieškojimais protėvių sodintose vaismedžių giraitėse. Apie savo mokytoją palestinietį profesorių, kuris atskleidė jam komunizmo idealus. Mes tada visa šalis rėmėm Arafatą, o jis sakė nepasitikėti Arafatu, nes jis teroristas. Taip pat jis pasakojo apie savo keliones su BlackHonda Libano ir Italijos kalnais.
  Mano draugas palestinietis komunistas buvo labai tvarkingas ir malonus, todėl aš norėčiau, kad jis būtų mano kaimynas. Neturiu nieko prieš žydus, bet palyginti su man pažįstamomis palestiniečių šeimomis žydų šeimos būtų per daug triukšmingos ir netvarkingos.
  (Lietuvių komentarosferoje ir polit. agitacijoje paplito mada uždavinėti rasinio profiliavimo klausimus: su kuo tu norėtum gyventi kaiminystėje – musulmon ar budistu ir panašiai. C‘mon, chebra, nepasiduokime. Konservatoriai siūlė pasirinkti tarp kaimyno pedofilo odiniu švarku, kaimyno žudiko odiniu švarku ir konservatoriaus, apsiregusio šviesiai… Tokie rasinio, klasinio profiliavimo ir segregacijos klausimai mane (buv. komjaunuolį) tiek šokiravo, kad pasirinkau darbą parciją.)
  Paklausite, ar aš turiu nuomonę apie dabartinį konfliktą Gazos ruože – ne neturiu. Tik žinau, kad Hamas paleido apie 10000 raketų, kurios nepataikė (gal specialiai). Izraelis paleido mažai raketų, kurios beveik visos pataikė (gal specialiai?).
  Hamas faktiškai gąsdina, Izraelis -- kariauja (plius gąsdina sms‘ais).
  Kaip suprasti situacija, sėdint Vilniaus Akropolyje praėjime ant suoliuko ir valgant Valentino ledus, nežinau.
  Yra vienas patikrintas būdas, kaip nustoti būti teroristu. Reikia įkurti savo valstybe, sukurti normalią armiją ir tada tiesiog kariauti. Bet tada jau niekas nevadins teroristu, belenkokiu ten atmarozku/atmata, kuris negaili ryšininkų vaikų, kurie nešioja lauknešėlius kovotojams į mišką/dykumą/mūšio lauką.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ponas, tamsta apsispręskite visgi. O tai tamstos ilgas samprotavimas apie seniausius pasaulio miestus ir kažkokius dvasingus komunistus bei tai, kaip kolchozai civilizaciją nešė, o lietuviai iš medžių išlipo -- tai labai skamba gražiai.

   Vienok kadangi labai jau dvasingai čia rašėte, tai neišbaninsiu tamstos išsyk.

   Reply
 49. Virtuvė

  Problema yra ne tolerancija teroristams. Manau niekas nesiginčija, kad terorizmas yra blogai. Problema yra žemių grobimas, okupacija. Jei žydai galėtų aiškiai ir paprastai suformuluoti kodėl jų grobiamos (turint omenyje naujų gyvenviečių statymo metodus zodis grobimas -- tinkamas) yra teisingas, diskusija baigtūsi. Su „žemės yra mūsų, nes Biblija taip rašo“ arba „mes ten gyvenom prieš 2k metų“ publikos neįtikinsit. Tema sekančiam Rokiškio straipsniui. Aišq, jei argumentuot neišeina, prasideda primityvus oponentų durninimas.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Jo, okupacija. Lietuviai irgi Vilniaus kraštą okupavo. Ir žemes grobia, statydamiesi Vilniuje ir apie Vilnių sau namus. Ir sakydami, kad čia žemė lietuviška, publikos neįtikins.

   Kadangi tamsta kliedite ir dar nurodinėjate man, kokios temos kokiems mano straipsniams turi būt, tai aš tamstą maloniai siunčiu į Peru keliauti savanoriškai.

   Tenai galėsit skųstis, kad tamstą čia durnino.

   Reply
  2. Alvidon

   Nu nieko sau. Diskusija baigtusi. O tai diskusijos pabaiga anot tavis yra tokia: visi laimingi ir patenkinti vėpso, kaip Hamas ir Co įgyvendina savo oficialų tikslą -- sunaikina Izraelį (~5 mln. gyventojų). Ir tie 5 mln. irgi viskuo patenkinti aina pasitikt mirties, visai tam nesipriešindami ? Kaip tai galima pavadint diskusijos pabaiga ?

   Reply
   1. Rokiškis Post author

    Kadaise gi diskusijų baigtį taip ir įsivaizdavo tie patys naciai, kurių veikėjai paskui pas arabus slapstėsi. Žydų klausimas, žinote. Ir galutinis sprendimas.

    O su tokiais fruktais, kaip šitas, kuris užduoda klausimą, savo gilumine esme susivedantį į „jei žydai galėtų suformuluoti, kodėl jų noras gyventi yra teisingas“ ir dar pridedantį išlygą, kurios esmė „kad jūs jau gyvenate -- tai netinka“ -- tai čia kalbėt neverta.

    Čia, ponas Alvidon, atkreipkite dėmesį į pačią esmę, kuri slypi už panašių kalbų: kvestionuojama kažkokios žmonių grupės teisė į savo gyvybę. Ir islamistiniai režimai tokio savo požiūrio iš esmės neslepia. Hamas -- irgi.

    Reply
 50. Donatas

  Aukščiau komentuodamas nusišnekėjau, palauksiu porą dienų ir pažiūrėsiu ar kas pastebėjo.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Man paprasčiau tamstą išbanint. Tą ir padarysiu, kad negalvotumėt, kad parašysit kliedesių, prisipažinsit ir liksit nenubaustu.

   Reply
   1. Donatas

    Tamsta Rokiškis baudžia 🙂 Būčiau pasitaisęs žydų naudai, bet kažkaip noro nebeliko… Nors ponas Rokiškis nesuprato kuo nusišnekėjau, todėl nerizikavo 😀 Iš kitos pusės paskaitęs komentarus supratau, kad Jums ne tiek teroristai nepatinka (niekam jie nepatinka ir niekas jų nepalaiko), Jūs tiesiog esat rasistas (nenorėtumėt turėt kaimyno arabo) ir todėl apie žmones tolerantiškus kitoms tautoms, rasėms ir religijoms atsiliepiat neigiama gaidele, vadindamas tolerastais. Klausimas: Kodėl pats būdamas rasistas laukiate palaikymo iš kitų tautų?
    Lietuva šiame konflikte turėtų likt neutrali, nes apie situaciją žinome tik iš šališkų rašytojų.
    Šiandieninė žiniasklaida Lietuvos partizanus irgi vadintų teroristais.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Oj, dar vienas iš tų -- „jei nebūtum baninęs, tai būčiau persigalvojęs“. Ir dar atkaklus, iš Peru sugrįžtantis.

     Dėl Lietuvos partizanų -- vieni iš tų arabų globėjų, komunistai, Lietuvos partizanus vadino banditais, buržuaziniais nacionalistais ir fašistais. Panašiai, kaip tamsta mane vadinate rasistu.

     Žodžiu, keliaukite ten pat vėl, iš kur sugrįžote.

     Reply
 51. Vytas

  Rygos rabinas kalbėjo per televiziją prieš keletą dienų. Pasakė trumpai ir aiškiai -- taika ten neįmanoma todėl, kad tai yra religinis karas. Jis variantų nemato. Taip, reikia stengtis, prigesinti viską, kiek pasiseks -- bet sustabdyti jokių šansų. Tai daugiau, negu užsitęsusios muštynės su teroristais dėl kažkurių ten teritorijų. Religinis karas. Rabino požiūris, ne mano. Ramiai viską išdėstė, patarė neturėti iliuzijų, nesitikėti ten taikos niekada…

  Reply
  1. Alvidon

   O tai kam dar tas rabinas su savo TV ? Kokia gali būti taika, kai viena iš kariaujančių pusių (Hamas ir Co) nepripažįsta Izraelio teisės egzistuoti ? Kokia gali būti taika su kaimynu, kurio tikslas yra tavo sunaikinimas ? Išeitys yra tik dvi: arba mirti, arba perauklėti kaimyną.
   Kaip yra realiam pasauly su ideologijų perauklėjimu manau nesunku suvokti/pastebėti kiekvienam bent kiek besidominčiam istorija. Vat tokios realios taikos perspektyvos.
   Na o žiūrint iš mūsų vakarietiškos/krikščioniškos civilizacijos varpinės, tai Izraelis yra priešakinėse fronto linijose, jei žlugs Izraelis -- frontas ateis pas mus. Nušluos Izraelį -- imsis Paryžiaus kalifato kūrimo, ir taip toliau. Ir nereikia čia ridenti akmenų ant islamo -- krikščionybė XI…XIV a. irgi panašiai elgėsi (o islamui dabar maždaug tiek pat amželio, kaip ir krikščionybei buvo kryžiaus karų laikotarpiu -- gal tai netgi dėsningumas ?).

   Reply
  2. LabaiKuklusLietuvis

   Rygos rabinas nežino arba nenori žinoti, kad Izraelyje labai daug ateistų. Jei tai religinis karas, ką daro ateistai. Ar juos atleidžia nuo karinės tarnybos?:Specifically on atheism in Israel:
   http://www.adherents.com/Na/Na_43.html

   „According to Kedem (1995), 31% of Israelis do not believe in God, with an additional 6% choosing ‘don’t know,’ for a total of 37% being atheist or agnostic. “ [Source: Kedem, Peri. 1995. „Dimensions of Jewish Religiosity. “ Pages 33-62 In Israeli Judaism, edited by Shlomo Deshen, Charles Liebman, and Mishe Shokeid. London, UK: Transaction Publishers

   The same site claims nearly 20% of American ethnic Jews are atheists, compared to about 10% of all Americans.

   According to the findings cited, Israel has one of the highest rates of atheism in the world.

   Paprastai sakoma, kad konfliktas ten vyksta dėl žemės. Liūdnai juokaujant galima sakyti, kad nenori konfliktuojančios pusės keliauti į Birobidžaną ar asimiliuotis Jordanijoje.
   Šaltiniai sako, kad dar gyvi 30 000-50 000 pabėgėlių iš 1948 metų. Šaltiniai sako, kad tai nebuvo kokie tai klajokliai, kuriems gerai bilekur gyventi. Tai buvo pasiturinčios šeimos iš gražių Haifos ar pan namų. Su palikuoniais jų dabar virš 5 milijonų, nori grįžti.

   Reply
   1. Alvidon

    Tik vienas esminis skirtumas: Izraelis nereikalauja ištrint iš žemėlapio jokios valstybės/tautos, kai tuo tarpu Hamas ir Co visai neslepia savo galutinio tikslo -- Izraelio sunaikinimo.
    Palestiniečiai jau keliasdešimt metų gali kurti ir tobulinti savo valstybę. Vienu ir tuo pačiu mandatu buvo uždegta žalia šviesa dviejų valstybių kūrimui: Izraelio ir Palestinos. O bet tačiau palestiniečiams bei kitokiems Arafatams/Hamas nereik valstybės, jiems reik Izraelio sunaikinimo, jie kūrė ne valstybės pamatus o raketų paleidimo aikšteles, ne valstybines organizacijas o teroristines grupuotes, pirko ne vadovėlius vaikams o kalašnikovus. Ir taip visus tuos keliasdešimt metų. Kas belieka Izraeliui ? Išeitys tik dvi: arba žūti, arba gintis. Žūti jie nenori. Juolab ir tas Izraelio (at)kūrimas vakarų buvo palaimintas po holokausto, iš esmės kaip moralinė kompensacija už ~6mln. žydų išžudymą. Taigis dar syki: o kas lieka Izraeliui, kaip kitaip jis gali elgtis šioje situacijoje ? Kaip jūs elgtumėtės jo vietoj ?
    Palestiniečiams tuo tarpu tereikia tik pripažinti Izraelio teisę egzistuoti (kitaip sakant viešai išsižadėti siekio nužudyti ~5mln. žmonių) ir gali sau ramiai kurti valstybę, jau būdami pripažinti tarptautiniu mastu (tas nenoras pripažint Izraelio teisės egzistuot (kitaip sakant noras nužudyt ~5mln. žmonių) ir yra vienintelė reali kliūtis Palestinos tarptautiniam pripažinimui, visa kita -- tik politkorektiški plepaliukai jautriom kvailelių dušelėm, kad nuo realybės nenualptų ir sugebėtų atropot iki balsadėžių per sekančius rinkimus).
    Ir, beje, tas nenoras pripažint kažkieno teisės egzistuot, tas visuotinas noras išnaikint kažką nėra kažkas naujo ir negirdėto. Kad ir ta pati CCCP -- jin visą savo egzistencijos laikotarpį niekad taip ir neatsisakė savo oficialios koncepcijos, savo politinio tikslo -- kapitalistinio pasaulio (visų pirma USA) sunaikinimo. Ne visad tai atvirai reklamavo, niekad to negalėjo padaryt realiai, bet visad to norėjo ir siekė.

    Reply
    1. LabaiKuklusLietuvis

     Jei jums Alvidonai taip viskas aišku, pasakykite man, kas buvo silpnoji pusė CCCP ar tos kitos šalys? Bet geriau neatsakykite, nes galime pradėti diskutuoti lyginti permanentinės revoliucijos metodą su emergentinės ir tai geruoju nesibaigs.
     Arabai nenori jokių žydų Palestinoje. Pateisint negalima, bet suprasti galima.

     Reply
 52. Brauninkas

  Normalūs žmonės turėtų būti ne teroristų, o civilizacijos ir demokratijos pusėje. Deja, toks įspudis, kad Izraelis smarkiai pralošinėja propagandos kare. Tos visokios istorijos su vadinamaisiais „naujakuriais“ pasaulio žiniasklaidoj dažniausiai būna pateikiamos labai neskaniai.

  Reply
 53. marius

  to alvidon

  ‘Palestiniečiai jau keliasdešimt metų gali kurti ir tobulinti savo valstybę’

  aš net nebuvau pagalvojęs apie tai. pinigų- nedaug- bet vis tiek jie būtų gavę- iš un ar kitur. bet svarbiausia- kažkoks pavyzdys butų gavęsis kitoms musulmonų valstybėms. bet tikslas jų- kitoks. ne jie patys.

  Reply
 54. marius

  ai, dar kadangi straipsnyje buvo paminėtas iron dome, tai geriausias pavyzdys efektyvumo mano rastas in video

  http://www.liveleak.com/view?i=811_1353106196

  nes delfyje šiandien, kaip ir anksčiau, pasirodė komentarai, lyginantys hamas vs izraelio raketų kainas- kas lygu arabo vs žydo/izraeliečio kainą. hamas jie- labiau pašaliniai arabai- mėsos kalnas, o izraelis mokės už kiekvieną izraelietį kiek reikės. bet aš kažkaip jau suaugau- tokie komentarai nebe erzina, bet juokina

  Reply
 55. Gruodis(M3)

  Rokiški, kaip paaiškinsite interesus, kad Gazos ruožą remia tokios valstybės, kaip: Qatar, Saudo Arabija, Iranas, Turkija + Jungtinės tautos (islamo šalių pagalba)? Ne žodžiais remia, o pinigais. Qatar visai rimtai svarstė tiesti kelius, Turkija investavo į universitetinę ligoninę, netgi pats Izraelis leido įsivežti tonas asfalto?

  Reply
   1. Gruodis

    Aiškumo dėlei, kad suprastumėm, kodėl aplinkinės valstybės remia Gazą, kai anie raketomis laidosi ir tunelius kasasi. Sunku patikėti, kad kaimynai remia teritoriją tik tam, kad ji kariškai sustiprėtų ir skeltų antausį. Apskritai, visiems regione ilguoju laikotarpiu sugyventi draugiškai reikės, ir Izraelyje arabų nemažai gyvena. Ir tai bus tik į naudą visiems (Izraelis pavirto į brangų karinį bastioną, o kaimynai niekaip negali išsivystyt -- dalinai ir dėl ju pačių bėdų). Koks čia šiitų ir sunitų vaidmuo, juk irgi ne paskutinėje vietoje (mėgstantys pamušti tarpusavyje)?

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Sunitai su šiitais susivienija, kai kalba eina apie tai, kad žydus mušt. Šiaip apie dau ką apie tas paramas jau rašiau -- ir straipsnyje, ir komentaruose.

     Čia šiaip jau nereiktų remtis tuo, kad yra kažkokių labai gilių paslapčių, o visos tos šalys supranta, kad sugyvent reikės. Karas daugybei šalių yra būdas išspręsti savo vidines problemas. Senos karinės nuoskaudos -- irgi pakankama priežastis (čia, beje, pakanka II Pasaulinį prisiminti, kodėl ano taip norėjo naciai).

     Dėl aplinkinių valstybių -- vienos remia per tai, kad labdaros teikimas ir pagalba vargšams -- tai moralinė norma islame (panašiai, kaip ir krikščionybėje). Tokios teikia paramą humanitariškai.

     Kitos, kaip pvz., Sirija, tiesiog mato teroristuose galimybę pakišt kiaulę Izraeliui.

     Kadangi tame Gazos ruože ir vieną, ir kitą paramą kontroliuoja Hamas, tai praktiškai gaunasi taip, kad viena su kita susivelia.

     Egiptas iki tų revoliucijų su Gazos ruožu stengėsi turėti kiek įmanoma mažiau bendro. Statė netgi kažkokią požeminę sieną -- kad ne tik per viršų neperliptų, bet ir pro apačią neprasikastų.

     Jordanija su Palestinos Išsivadavimo Organizacija ne tik kontaktus buvo nutraukęs, kai šioji pabandė valdžią Jordanijoje užgrobt, bet ir naikino tuos sukilėlius nelyg pasiutusius šunis. Per daug nesigilinau, kaip vėliau ten ėjosi ir kokia dabar pas juos situacija.

     Dabar yra vienas pokytis: į regioną ėmė po truputį lįst Iranas ir Kinija. Iranas -- kiek nagliau, Kinija -- kiek tyliau. Bet tai yra labai negeras požymis. Sunku prognozuoti, į ką tai gali išvirst.

     Žinot, Artimieji Rytai yra tokis regionas, kur labai sunku kažką pasakyt protingai. Galima tiktai tiek tarti, kad sau taikos užtikrintai nori šalys, kuriose naftos tiek, kad pinigų nėra kur dėti. Bet tokių mažuma.

     Reply
 56. planky

  komentatorius siulyciau siusti ne i Peru, o i koki dzibuti ar svazilanda. Peru pernelyg grazus krastas

  Reply
 57. Nero Wolfe

  Nu ir privarvolinta komentarų. Reikia ne lyrikos, o logikos. 1. Nesąmonė, kad kare abi pusės visada vienodai neteisios. Dažniausiai būna viena teisesnė, retkarčiais netgi tiesiog teisi. Šiuokart tikrai turime karą (aplinkinės arabų gentys/valstybės + regiono musulmonai vs. Izraelis). Šiame kare Izraelis yra teisesnioji pusė, taigi „mūsiškiai“. Argumentai iš esmės du: a) arabai susidėjo su naciai prieš „britų imperializmą“ ir jų Palestinos „sužydinimo“ projektą; b) jie susidėjo su komunistais prieš „JAV imperializmą“. Kova prieš imperializmą savaime nėra blogis, blogis yra susidėti su nacviais ir komunistais. Tie arabai, kurie nesusidėjo su naciais irba komunistais, yra gerieji arabais; jie su Izraeliu ir nekariauja. 2. Žydų, palestiniečių ir arabų trikampis yra beliberda. Jis istoriškia neteisingas. Jau Tacitas Istorijos V knygoje atkreipia dėmesį į didžiulę neapykantą tarp žydų ir (žinoma, dar pagonių) jų kaimynų arabų — jie tada gyveno tik dykumose. Po krikščionybės nemažai žydų ne tik diasporoje tapo krikščionimis, netekę dvasinių ir politinių vadų po Karo ir sukilimo nemažai Palestinos ūkininkų/žvejų žydų nuo IV a. irgi krikštijosi. Vis dėlto dauguma iki arabų ekspansijos išlaikė judaizmą. Arabai, kaip žinia, chebros su savimi neatsivedinėjo ir žemės dirbti nenorėjo, tad paslaptis, kaip ir kodėl taip greitai (IX a. pab. X pr.) Palestina tapo daugiausia musulmoniška. Destis istorinių etninių žydų dauguma tapo musulmonais. Tai va, kas yra regiono nearabai musulmonai — tie islamą kadaise priėmę žydai, kurie dabar yra sutrikusios (neegzistuojančios „palestinietiškos“) tapatybės. Jei rasistai nori rasti tikrų žydų — štai jums prašom, Palestinos musulmonai (iš daleis ir krikščionys). Kas yra absoliuti dauguma šiuolaikinių žydų? Ogi skitingų konversijų į judaizimą bangų palikuonys. Nekalbu čia apie arabų (Omano, Saudo Arabijos, Egipto), berberų (Nuo Maroko iki Libijos) ar juodukų žydus, kalbu apie aškenazius, kurių didžioji masė yra nebeatsekamos tiurkiškai/slaviškos gentinės kilmės. Chazarų valstybei žūvant, jie per Ukrainą pasiekė mūsų kraštus, pasklido daugiau iš šios krypties Vidurio Europoje ir tapo Katastrofos aukomis. Taigi etninis-gentinis argumentas diskusijose apie žydų ir arabų santykius arba apie tikruosius palestiniečius tiesiog nebegalioja. Perdaug viskas nebeatsekama. Tiesiog žmonės, kurie save laiko žydais, turi teisę turėti savo valstybę ten, kur ir turi. Tai pripažinus, galima žiūrėti toliau. 3) Kai jau išsiaiškinom, kad Izrealis ir mūsiškiai, ir geriečiai, galime \žiūrėti, kokios lieka problemos. Jų netrūksta: a) sionizmas irgi nemažai ką pasikolino iš nacizmo — kraujo kilmės argumentą, rasistinius genetikso projektus ir kitokią jerundą apie tūkstantmetį Reichą. Kad bendras įkvėpimo šaltinis — racionalizuota, modernizuota ir kitaip iškreipta išrinktosios tautos istorija — reikalo nelengvina. Todėl sionizmas anoks čia gėris; b) Izraelis kaip žydų valstybė yra sunkiai įmanomas kažkaip žmogiškai neintegravus kitatikių. Kad jie to nenori — vienas klausimas, bet kad reikai stengtis — kitas; dabar gi noras kariauti ir pastatyti priešą į vietą viską nustelbia. Žinoma, Izrealio militarizmas yra mažesnė problema nei arabų teroristinės organizacijos, bet stipresnis ir protingesnis turi išmaniau ieškoti taikos ir sambūvio nei tai daryta iki šiol; c) yra tokia problema — Izrealio rusai. Kol tai dar tik mini problema, bet su tuo kažkją reikia daryti. Nes tvarkingą, mielą jaukų Izraelio pasaulį jie pripildo chaolso, šiukšlių, nesamoningų dvasingumų. Rusus reikia civilizuoti, nes kitaip bus ragai. Turiu bėgt, mintis tuo ir užsibaigia

  Reply
  1. Meta

   Ar Jonas Mekas pasakė, kad žmogus turi gyventi ten, kur gimė? Galima interpretuoti, bet kai Lietuvos rusas sako, kad šaliai nejaučia nieko, niekas nelaiko, išskyrus Vilnių, kuris yra miestas, kuriame jis užaugo, tai matyt taip yra.
   Toliau, jei žmogus nori gyventi ten, kur užaugo, tai jis turi tam teisę. Pasaulis -- didelis bendrabutis. Gal mums norisi, kad kokie anglai ar airiai staiga taptų nacionalistais, ir išpjautų ten gyvenančius nuolatos ar tik laikinai lietuvius ? Ar mes norime, kad būtų elgiamasi civilizuotai -- meilės neprašome, savo tvarkos Anglijoje neįvedinėjame(nors kaip pasakius, kaip pasakius…), bet pakantumas nepakenktų?
   Tai lygiai taip pat žydas, gimęs ir užaugęs savo Izraelyje, nori ten gyventi. Jam nusispjauti, gyveno ten jo pro-pro-pro-dešimtajame-laipsnyje-prosenelis, ar ne. Jo istorija prasideda nuo jo kaimo, jo miesto, jo triobos, kurioje jis užaugo.
   Ir kai draugas palestinietis sako, kad nori ateiti, ir pasiimti grubiuoju būdu iš 2012 metų žydo, iš jo vaikų, jo žmonos, tai, kas priklausė jo pro-pro-pro-seneliui iki 1949, 196nųjų, 1974(?)ųjų, tai gali jis eiti su tokiomis mintimis pro šalį ir tolyn, tolyn…
   Žydas nelabai eina, net visai neina be karinės būtinybės į Vakarų krantą ar Gazos ruožą atiminėti iš palestiniečio tai, kas jam priklauso. Na gerai, yra ten naujakurių problemos, bet tai, kas matosi per tv -- tai laukai, žodžiu, ginčytinas, žydiškas reikalas. Palyginus su Hamas raketomis -- nekaltas vaikų žaidimas. Savotiški kazokų Kaukaze analogai, buferis nuo plėšikaujančių bandiuganų. Kaip teisingai pastebėta, jei palestiniečiai nori, gali storis kaip žmonės ir kurti savo valstybę, o ne važinėdami ant vienos motopirdos dviese tampyti po gatvę savo bendratautiečio lavoną, pakeliui papyškindami iš pistolių. Kai išmoks važinėti po vieną ir ginklą laikyti kaburoje, tai gal išauš jų Palestinos valanda.

   Reply
  2. Rza

   Genetika nerodo esminių skirtumų tarp žydų aškenazių ir palestiniečių ir tikrųjų arabų (palestiniečių nuo aškenazių iš viso genetiškai beveik neįmanoma atskirti). Labiausiai skiriasi iš visų žydų -- aškenazių levitai -- žemesnysis žynių sluoksnis į kurį įsileisdavo konvertitus. Pasižiūrėkit į Sašą Barona Coheną -- europietiškų genų ten nelabai matosi, nors giminė iš litvakų. Ar tik tamsta nelenki prie demaskuotos chazariškos „teorijos“, kurią dabar taip mėgsta arabai?

   Reply
 58. LabaiKuklusLietuvis

  Kaip palengvėjo, kai į diskusija įsijungė profesionalus istorikas. Sumažėjo kognityvinio chaolso lygis, būdingas frajeriams.
  Dabar mes žinome, kaip išspręsti šias amžinas Izraelio problemas:
  1. Pabėgelių problemą
  2. Jeruzalės problemą
  3. Nausėdijų problemą.

  NOT. Daug protingų žmonių derėjosi dėl šių problemų, bet nesusiderėjo. Klintonas pražiopsojo net savo kadencijos pabaigą, besiderėdamas dėl taikos Izraelyje/Palestinoje. Iš Kempdevido valytojas išvarė. O Klintonui dirbo nemažai tokių profesionalų, kaip Nero Wolfe (ne mažiau negu 600).
  Nero Wolfe įsijungimas man asmeniškai tik patvirtino faktą, kad teiginiai „Palestiniečiai tai arabai“ (copyright Rokiškis Rabinovičius) arba „Palestiniečiai tai islamizuoti žydai“(copyright Nero Wolfe) neduoda jokios naudos ir nieko nepaaiškina.
  Skaityti istoriko (sic!) Nero W. tekstą – tas pats, kas nuogu užpakaliu įsėsti į ideologizuotą kaktusą – po to turi traukyti visokius ideologinius spyglius – šokama nuo fašizmo prie komunizmo prie imperializmo prie rusiško dvasingumo prie arabų vengimo užsiiminėti žemės ūkiu ir pan. Man nuo vaikystės sakė, kad žydai žemės ūkiu neužsiima, dabar štai dar ir arabai. Žydai neužsiimdavo Lietuvoje, o arabai – dykumoje.
  Taip ir gaunasi, kad net dalyvaujant profesionaliam istorikui nemąstom, o ridenam vienas kitam įvairaus šviežumo stereotipus, klišes.

  http://www.palestineremembered.com/Acre/Palestine-Remembered/Story665.html

  Reply
  1. Meta

   >Daug protingų žmonių derėjosi dėl šių problemų, bet nesusiderėjo

   natiurlich -- žydams į jūrą visai nesinori. O kita pusė nieko daugiau nesiūlo. Todėl ir nesusidera.
   Kai draugai palestiniečiai pagalvos, kad visiems norisi gyventi, ne tik jiems, sumąstys, kad Izraelis turi teisę egzistuoti, o ne sušokti į Viduržemio jūros vandenis ir tapti bibliniais banginiais, tai gal derybos ir pajudės.
   O kol kas Hamas ir Ko. egzistencija priklauso nuo „žydus į jūrą“, tai ir atidirbinėja. Jei sugalvotų kitaip, tai būtų galima galvoti apie sienų braižymą, kompensacijas, etc, etc.

   Reply
  2. Alvidon

   Nenukreipinėk temos. Čia renkasi kiek protingesnė publika, nei kad kokiuose delfi komentaruose, taigis šiais savo nušokinėjimais šonan tik gadini savo įvaizdį (na ir aišku nepasieki savų tikslų).
   Problema visai ne tame, kas kada ti gyveno, kas kam ti kada priklausė, kokie genai kieno ti. Iš esmės visa tai iki lempos, idomu tik istorikams ir šiaip smalsuoliams.
   Problema yra labai paprasta: Hamas ir Co siekia ištrinti Izraelį. Ir to siekia nuo pat Izraelio įsteigimo. Šitam fone visi pabėgėliai, nausėdijos ir kitokios jeruzalės yra tokios smulkmenos, kad niekas iš rimtai galinčių įtakot šią problemą jomis tiesiog nesidomi. Kai sprendžiama ar išžudyti (kaip išžudyti) ~5mln. žmonių rimtu veidu kalbėti apie pabėgėlius ir nausėdijas gali tik kvailiai arba demagogai. Jūsų teisė rinktis…

   Reply
   1. Meta

    paradoksalu, bet palestiniečiai turi žydams rankas-kojas bučiuoti. Jei ne žydai, tai Egiptas, Sirija ir koks Iranas anahiliuos (neperdedant ir neperkeltine prasme) Palestiną kaip esybę (entity -- Iranas taip vadina Izraelį)
    Tiesa, vargu Vakarai abejingai žiūrės į betvarkę prie Sueco kanalo, bet palestiniečių žodis ten tikrai nebus girdimas pirmiausia aukščiau minėtų valstybių dėka. O jei bus, tai tik tiek, kiek anos valstybės tampys paklodę į savo pusę ir pasitelks tuos palestiniečius savo reikalams tvarkyti.

    Reply
   2. LabaiKuklusLietuvis

    Alvidon, izraeličių yra tiek: The State of Israel has a population of approximately 7,933,200 inhabitants as of 2012.
    Jeigu dar sugrįš 5,000,000 palestiniečių, bus sudėtinga. Todėl Izraeliui labiau apsimoka kariauti, negu derėtis. Jokios raketos jiems neperbrangios.
    Kolega Meta sako: „Kai draugai palestiniečiai pagalvos…“
    Ar tikrai mums rūpi, ką palestiniečiai galvoja? Iš diskusijos dvasios atrodo, kad geriausia išeitis -- sulyginti Gazos sektorių su žeme.
    Palestiničiai galvoja, kad gerai būtų sugrįžti į namus (Haifoje ir kitur). Gerai būtu paskelbti Jeruzalę Palestinos sostine ir gerai būtų nugriauti žydų nausėdijas Vakarų krante. Įdomu, kada jie pradės galvoti kitaip?
    Kolega Meta sako: „Jam nusispjauti, gyveno ten jo pro-pro-pro-dešimtajame-laipsnyje-prosenelis, ar ne. Jo istorija prasideda nuo jo kaimo, jo miesto, jo triobos, kurioje jis užaugo.“ Atrodo, kad kalba Kauno nuomininkas, kurį nepriklausomos Lietuvos valdžia išmetė iš namo gerame rajone ir gražino būstą pasiturintiems prieškariniams kauniečiams.

    Alvidon, „Numesim žydus į jūrą“ arba „Sulyginsim Gazą su žeme“ tai tik retorika, kurios netrūksta nei toj, nei kitoj pusėj. Trumpas pasiskaitymas apie Hamas sako, kad jie lyg ir sutinka su dviejų valstybių idėja. Siūlykit idėjas derybom.

    Reply
    1. Meta

     > “Numesim žydus į jūrą” arba “Sulyginsim Gazą su žeme” tai tik retorika

     Žydams visai nekyla noras patikrinti, retorika tai, ar ne. Toks žydų požiūris puikiai patvirtintas eilės karų, kai ant kortos buvo pastatytas jų valstybės egzistavimas. Daugiau įrodymų jiems nebereikia. Gal 1946 metais galima buvo tikėtis, kad kartu gyvens žydas su arabu, kaip pasaulyje kartu gyvena daug tautų.

     Galima paklausti, kas trukdo palestiniečiams būti pripažintiems dabar? Ar tik ne visai protingas reikalavimas susitvarkyti su teritorinėmis pretenzijomis kaimynams? Kuo jie geresni už tarkime lietuvius? Mes irgi turime minčių, kaip galima būtų sienas perbraižyti. Neabejoju, mūsų kaimymai -- taip pat. O va palestiniečiams iš kažkur tokia meilė, jie matai turi teisę išvaryti žydus, kurių jau anūkai išaugo Izraelyje. Geras precedentas būtų pasaulio politikoje, atsirūgtų visiems. Čia ne, kaip sakote, namą Kaune grąžinti pagal 1940ųjų faktą, nors pamėginkite paaiškinti tai nuomininkams, kaip anglai sako -- turėsite gražų laiką.

     Reply
    2. Alvidon

     Tik retorika ? Čia todėl, kad įgyvendint nėra jėgelių ? Šitą „retoriką“ girdžiu jau bent 40 metų. Net sovietai jai pritarė. Keleta sykių buvo bandyta įgyvendint, nesigavo, po tų nesigavimų ir atsirado okupuotos teritorijos, kartu su visais ti pabėgėliais. Tokia vat realybė. Beje, man pats tikriausias Hamas ir Co norų ištrinti Izraelį įrodymas yra būtent tai, jog tiek sovietai, tiek vakarai tuo klausimu kalbėjo vienodai (nu ba arabiškai aš nesuprantu).
     Na ir dar sykį: visai vienodai rodo, kas ir kur ti gyveno iki 1948. Tadu buvo palaimintas dviejų valstybių kūrimas: Izraelio ir Palestinos. Izraelis įsikūrė ir tapo klestinčia valstybe, palestinos arabai gi nutarė kad jiems svarbiau kariauti, taip ir kariauja po šiai dienai. Dar sykį: jei ne 1948’ų nutarimas ti ir dabar būtų kas tik nori, bet tik ne Palestina (pvz. būtų britų valda likusi, ar kokis Jordanas ar Egiptas užgrobę būtų). Galbūt galima apšaukti idiotišku tą 1948’ų sprendimą, galbūt galima jį bandyt ignoruot ir viską perarti iš naujo, bet vargu ar tokia pozicija turi bent menkiausią tarptautinio pasisekimo šansą. Na o jeigu visgi sutinkam su 1948 nutarimu, tai iš to vienareikšmiškai seka: Izraelis yra gerietis ir auka, Hamas ir Co yra blogietis ir agresorius. Ir visai nepriklausomai nuo to, poatinka kam tas Izraelis ar nepatinka. Tiesiog Izreaelis žaidė pagal taisykles, o jo priešai -- ne. Na o civilizacija be taisyklių neįmanoma. O civilizuotam pasauly patogiau gyvent (nebūtina miegot užsibarikadavus duris ir apsikabinus kuoką).
     Kas link „apsimoka kariauti“: kariauti niekam neapsimoka, tai neįmanoma iš principo, tai eilinė komunistinės propagandos klišė ir tiek. Karo metu visad būna tų, kuriems tai naudinga (pvz. prekiauti su kariaujančia šalim: galima kainas užlaužt iki palubių, o ir šiaip poreikiai padidėja kariaujant; itin pelninga karo metu užsiimt kontrabanda (visokius embargo pralaužinėt pvz.)). Bet kariaut niekad neapsimoka. Tiesiog dažnai telieka arba kariaut, arba išnykt. Kaip kad Izraeliui. Na arba tikimasi lengvo trumpo pergalingo karo, kaip kad arabų visos agresijos prieš Izraelį.

     Reply
     1. LabaiKuklusLietuvis

      Jūs, Alvidon, mąstote kaip Justas Paleckis. Jei okupantas tau siūlo tavo šalį nereikia laužytis, reikia imti.
      Taip čerčiliškas Justas Paleckis įkūrė tarybinę Lietuvą ir po penkiasdešimt metų mes labai gerai gyvenam -- nepriklausomi, vientisoje ir istoriškai milžiniškoje teritorijoje.
      Anglai pasiūlė palestiniečiams puse jųjų šalies. Ar lengva priimti tokį sprendimą? Ir dar kurti tokį svetimą primestą conceptą kaip valstybė? Gyveno palestiniečiai be valstybės visai gerai, buvo tiems laikams klestinti šalis. Nuo 19a. marketino Jaffos saldžiuosius besėklius apelsinus Europoj ir kažkur nuo 1850 metų apelsinų pristatymo laikas į Europą -- kelios dienos (maždaug tiek laiko dabar veža prekes iš Savanorių prospekto į Antakalnį).
      Koroče, nepriėmė palestiniečiai tokio viliojančio toli tarptautinio, toli imperialistinio pasiūlimo susimažinti perpus. Bah, pasiūlymo laikas baigėsi, prasidėjo karai. Minutinis silpnumas -- 60+ metų kentėjimų. Lyg kortom būtų žaidę.
      Aš tai pasiilgstu žydų. Gerai būtų, kad jie grįžtu į Vilnių. Įsivaizduokite, kiek papildomų plokščių televizorių patrduotų Topo cetras, jei Vilniuje gyventu 300 000 -- 500 000 žydų.
      O dabar vieninteliai mūsų žydai, kuriais galime pasirūpinti yra nedidelis būrelis karaimų.

      Reply
      1. Alvidon

       Jūs gyvenat paralelėj visatoj ? Kurioj Justas Paleckis buvo savarankiška asmenybė ir jo valioj buvo kurti/nekurti sovietų Lietuvą ? Bo realybėj J. Paleckis teturėjo vieną pasirinkimą: dalyvauti arba nedalyvauti kaip „vietinių atstovui“ Stalino vykdomam pasaulio perpaišymo procese.
       Dėl palestiniečių: taigi visgi apsispręskit, kaip ti anot jūsų buvo: ar jiems „pasiūlė puse jųjų šalies“ ar visgi jie „gyveno be valstybės visai gerai“ ? Bo kartu tai nedera. Ir ką reiškia tas jūsų „imperialistinis“ ir kuo jis skiriasi nuo „tarptautinio“. Ir kas yra (tadu buvo) čia jūsų minimi palestiniečiai ? Ar tai tik palestiniečiai-arabai/musulmonai, ar visgi visi palestinos gyventojai, įskaitant ir žydus ?
       Dėl žydų Vilniuj: matot nelabai kam yra grįžti, kone visus išžudė, tai jums naujiena ar tiesiog labai norisi užmiršti/ignoruoti ?

       Reply
       1. LabaiKuklusLietuvis

        Paleckis galėjo išeiti į mišką ar emigruoti. Pasirinko kolaboruoti. Geras pavyzdys palestiniečiams. Palestiniečiai gal neturėjo savo Sniečkaus?
        Paletiniečiai gana nerūpestingai apolitiškai gyveno iki 1930 metų, kol nepadaugėjo žydų. O tada prasidėjo košmaras.

        Reply
      2. Alvidon

       Ai, dar: o jūs pasiūlykit savo draugams iš Hamas ir Co perimti jūsų stumiamą idėją apie 1948’ų nutarimo atmetimą.
       Gal priims ? Būtų labai idomi situacija. Ir sprendimas problemos manyč greitas būtų…

       Reply
      3. Meta

       Žydams dar Ugandą siūlė. Bet anieji pasirinko Palestiną. Lietuviai irgi turėjo minčių apie Afrikos žemyną. Tokie laikai buvo, kolinizacijos. Tie, kas buvo kolonizuoti ir asimiliuoti -- na, sorry. Bet dabar jau rato neatsuksi.
       Nors … kai ne kurios kolonijos tapo laisvomis, į Londoną ir kitas Europos imperijų sostines plūstelėjo ne tik baltieji, bet ir visokie indai. Apie tai daug nekalbama, po WWII orumą praradusios Europos valstybės to fakto garsiai netriūbijo kad dar labiau nenusižeminti, bet tragedijų užteko. Žydai visai nenori dar vieno egzodo. Principas, dėl kurio dauguma sutaria, yra paprastas -- sienos neperpaišinėjamos. Jau kaip yra, taip yra. Vokiečiai gal norėtų Memelio, Rygos, Revelio, Poznanės, bet sorry. Lietuviai gal norėtų Gardino, Daugpilio, Seinų. Net Kaliningradas, nors teisiškai kažkaip pakibęs ore, bet realiai niekas rimtai nemąsto, kad rusai sės į vagonus, ir iškeliaus.
       Išvada čia labai paprasta -- po „drakės“ kumščiais nebemosuojama. Gyvenimas nueina savo vaga. Todėl visas jėgas ir protą reikia dėti į „drake“, kol dar galima ką nors pakeisti. Palestiniečiams buvo šansas 1946ų metų rajone įkurti savo valstybę, bet … nebuvo tada palestiniečių… Net kaip tautos nebuvo. Ir karuose su Izraeliu dalyvavo ne jie. Palestiniečiai užgimė kaip tauta per tuos metus. Ir jei norės savo valstybės, tai reikės ne tik su žydais, bet net daugiau su savo kaimynais susitarti ir pasikapoti. Tik kad kapojasi tai jie ne dėl savęs, o dėl Irano, Sirijos. Nėra jie savarankiški, o pieškė kitų rankose.

       Reply
       1. LabaiKuklusLietuvis

        Meta, jūs europocentrikas. Jums įkalta į galvą, kad valstybė yra vertybė. Palestiniečiai gyveno tradicinį gentinį gyvenimą kaip kokie indėnai. Nuostabioje šalyje.
        Pateko į kažkokią imperialistinę mėsmalę, kur reikėjo atsisakyti puse šalies ir dar kurti kažkokį biurokratinį antstatą, vadinama valstybe.

        Reply
        1. Meta

         Tie, kas nori gyventi gražiai, negyvena niekaip. Darwinas, žinote… Taip, aš dinozauras. Aš pasiryžęs paaukoti taiką, gamtą, gražias svajones, kad mano gentis išgyventų. Paprasta. To palestiniečiams ir linkiu. Nori gyventi -- testato valstybę. Nori atplėšti iš Izraelio gabaliuką -- tesurenka jėgą į kumštį, užpuola, per kelis mėnesius baigia kampaniją, ir galės džiaugtis naujai įgytomis žemėmis. Ištęstas konfliktas, kai kariaujama be taisyklių su civiliais, net pati sąvoka civilis ištrinama, tai ne tas, ką aš palaikau.

         Reply
         1. LabaiKuklusLietuvis

          Meta, leiskite pabūti smulkmenišku ir tarstelėti, kad Darvino išrastoje kovoje už būvį laimi ne stipriausias, diddžiausias ar pikčiausias, o tas, kuris palieka daugiau palikuonių.
          Šiuo aspektu palestiniečiams visai gerai sekasi -- vidutinė palestiniečių šeima gimdo dvigubai daugiau vaikų, negu vidutinė izraeliečių.
          Palestiniečiai renkasi gyventi kaip pabėgėliai, neasimiliuojasi ir neima svetimų pilietybių (jei paima, tai gražina). Reiškia, jie ruošiasi grįžti.
          Kaip jums toks Damoklo kardas virš Izraelio, Meta?
          Kaip sakė rekomenduotame BBC filme apie Izraelio gimimą senas palestinietis: „Negalėčiau atsisakyti net lopinėlio Palestinos net už kalną aukso. Nes tai būtų išdavystė“.

          Reply
          1. Meta

           o man patiko seni žmonės tuo, kad iš esamo resurso išspausdavo viską: surinkdavo paskutines šieno gniūžtes nuo lauko ir paskutines bulves nuo dirvono. Ir gyrė vokiečių sistemą (kalba eina apie tarpukarį), kad ūkio paveldėtojas visai nebūtinai galėjo vairuoti ūkį. Jei nemokėjo, tai bendruomenė skirdavo CEO. Taip pasakojo senukai, su vokiečių statutu nesu susipažinęs, tai už kiek pirkau, už tiek parduodu.
           Bet moralas koks -- kas dirba žemę, tas vertas ant jos gyventi.
           Jūs vertinate tradicinį gentinį palestiniečio gyvenimą. O man tai -- gamtos, jei norite, Dievo duoto, resurso švaistymas. Kai pasaulyje aibė žmonių neranda vietos, ir žydai jautėsi būtent tokie, niekur nelaukiami, tai palestiniečio prabanga gyventi gentinį gyvenimą ant beribės dykumos atrodo ne kaip, taip? Žydai netikėtai pasirodė gebantys dirbti žemę ir dykumoje įleido šaknis, kur šimtmečiais nieko neveikdami braidė vislūs palestiniečiai, ir dar dabr juos išlaiko. Tai man nebekyla klausimas, kieno yra moral high ground, kiek ten tos moralės žmonių santykiuose būna.

 59. Ernest Hemingway

  „Being against evil doesn’t make you good. Tonight I was against it and then I was evil myself. I could feel it coming just like a tide… I just want to destroy them. But when you start taking pleasure in it you are awfully close to the thing you’re fighting.“

  Reply
  1. Alvidon

   Vat čia išsakyta mintis, kurios įsigalėjimas masinėj vakarų samonėj ir nulėmė tai, jog į 9/11 buvo atsakyta ne masiniu visų alkaidai prijaučiančių valstybių/bendruomenių naikinimu, jog Izraelis į apšaudymus atsako ne kovrovymi bomdardirovkami (carpet bombing) o tiksliais smūgiais vengiant civilių aukų. O juk dar visai neseniai (WWII) kitokio atsako kaip „sutrinsiu į miltus“ nieks net neįsivaizdavo. Vat tokie vat pokyčiai. Na o kadangi žmonės visad mėgsta perlenkti iki išprotėjimo, tai ir atsiranda visi tie toleruokliai su savo „teroristai nekalti, kalta auka“.
   Kariniu/technologiniu požiūriu Izraelis pilnai gali sunaikinti visų prieš jį nusistačiusių valstybių galią, infrastruktūra, sugriauti visus priešų miestus. O jau ką galėtu USA su visu muslimų pasaulių iškrėst, tai net pagalvot nejauku, visokie ti Vokietijos bombardavimai WWII metu būtų kaip gėlytės. O gi vienok neiškrečia, och jau tas Hemingvėjus su savo pajautimu kur link juda pasaulis…

   Reply
   1. LabaiKuklusLietuvis

    Truputi čia iššokot iš savo bendraminčių vėžių gerb. Alvidon. Izraelio rėmėjai paprastai (ir šioje diskusijoje) stengiasi parodyti Izraelį kaip silpnąją pusę prieš visas tas arabų valstybes.
    Agresyvi retorika, kad Izraelis gali viską sunaikinti -- neteiktina. Palikim tai Iranui, kuris šiandien, mums bekalbant, įjungė dar papildomas centrifugas uranui sodrinti.

    P.S. Iraniečiai yra labai protingi. Pažiūrėjau kažkada Irano aukšto valdininko interviu su Charlie Rose iš Bloombergo. Nedrąsu sakyti, bet susidarė įspūdis, kad iranietis protingesnis net už patį Rokiškį Rabinovičių. Čia ne kvailiukai iš Hamas.

    Reply
    1. Alvidon

     Kažkaip neįžvelgiu jokių iššokimų iš vėžių. Jums naujiena jog vakarietiška civilizacija (USA/NATO) kariniu/techniniu požiūriu yra keliomis eilėmis (kone šimtmečiu) galingesnė už visą likusį pasaulį ? Ir kad Izraelis yra viena iš labiausiai technologiškai išsivysčiųsių valstybių pasaulyje ? Ir kad technologinis išsivystymas tiesiogiai koreliuoja su karine/technologine galia ? O jūs daugybos lentelės nemokėdami imatės integralų skaičiavimo ?
     Ir labai idomu, kodėl karinę/techninę galią jūs tapatinat su agresyvumu ? Labai idomu. Jūms visai negirdėtos ir dvasiškai svetimos aukščiau pateikta Hemingvėjaus mintis bei kalnai panašių kalno kitų autorių ? Aš pukiai pažįstu viasuomenę rytuose, kurioj jūsų požiūris labai populiarus, panaši situacija ir musulmonų-ekstremistų pasaulėžiūroj. Bet gi mes kalbam apie vakarų civilizaciją (kuri tą galią ir turi, o vat agresyvumą prarado (gal būt net iki savižudiško lygio)).

     Reply
     1. LabaiKuklusLietuvis

      Ir aš manau, kad Izraelis (su JAV pagalba) yra stiprioji pusė. Todėl jis kaltas (atsakingas). Ar dabar gerai pasakiau?
      Šiuo atveju agresyvumu nekaltinu Izraelio ir JAV, daugiau jus, Alvidon. Jus savo komentarais, mano nuomone, vis kažkam grasinat.

      Reply
      1. Alvidon

       Pas jumis su loginiu mastymu viskas tvarkoj ?
       Vat sakykim kokis pacaniukas kokiam bažnytkaimy ėmė ir apiplėšė parduotuvę bei pasipriešino atvykusiems policininkams; pacaniukas -- silpnoji pusė, policija -- stiprioji pusė; taigis jūs teigiat kad duotu atveju kalta policija, tipiškas toleruoklis sakyč.

       Reply
 60. marius

  to Alvidon

  parašysiu tiesiai- UŽPISO. taip, ištremkit gazą į egiptą( čia hamas). nelabai padės, bet aiškiau bus. aišku tampysit kokio vaiko lavoną kelis kilometrus virš savo galvų. keista, bet aš tikrai neverksiu.

  tas izraelio cackinamasis( manau tai jidis zodis) nepriveda prie nieko gero. ismes is un- vaje, vaje…

  as- lietuvis btw

  Reply
 61. marius

  keistokad
  s msno

  keistokas komentaras. jis skirtas labiau hamas. abejoju, jog jie skaito, bet aš esu piktas, vadinasi esu piktas. ai whatever

  Reply
  1. Alvidon

   Kokie gali būti kompromisai, kai antra konflikto pusė neigia Izraelio teisę egzistuoti ? Čia derybos bejėgės, viską lemia jėgos žaidimai ir pastovus balansavimas ant karo ribos. Kam pirmam truks kantrybė ir iškrės kvailystę -- tas ir pralaimės. Na arba kas pirmiau pavargs. Izraelis tikrai nepanašus į linkusį pavargt (jam trauktis nėra kur, o tai labai prideda jėgų; pasirinkimas tarp žūti ar kovoti yra labai paprastas ir aiškus, čia nelabai yra erdvės svarstymams, dvejonėms, plebiscitams, rinkimams ir pan., na o Hamas ir Co vis primena Izraelio gyventojams, kad tai ne tušti žodeliai, tai realiai krintančios raketos ir sprogdinami autobusai, kas labai stabilizuoja Izraelio visuomenę).

   Reply
 62. antirokiškis

  Teiginys: „…neigia Izraelio teisę egzistuoti“ yra fundamentalistų/raidikalų. Kadangi tai pastarųjų a la mantra. Jei visi toje teritorijoje yra radikalai, tuomet diskusija baigta. Tačiau taip nėra. Vakarų krante (West Bank) gyvena 1.5-2 mln. gyventojų (remiantis įvairiais šaltiniais -- tikslumo, tiesa, trūksta), iš kurių apie 4/5 yra Palestinos arabai.

  Antra, kai reikia oficialaus dialogo ir siekiama susitarimo, pradeda kalbėti Fatah lyderis -- M. Abasas. Kai vyksta sprogdinimai/antpuoliai reiškiasi Hamas. Tad jei labai norėti, su Fatah susitarimą pasiekti yra realu. O remiant/tarpininkaujant tarptautinei bendruomeniai Izraelis galėtų susitarti su Fatah, o sustiprinus šią organizaciją ir Hamas susilpninus, yra galimybė sukurti naują valstybę. Iraną finansiškai galima destabilizuoti, o Hamas mažesnis, nors sunkiau sureguliuojamas darinys. Tik reikia noro ir kryptingų veiksmų.

  Tad supaprastinus: Gazos ruožas Hamas įtakoje, o Vakarų Krantas -- Fatah. Tad su Vakarų Kranto lyderiais galima tartis ir susitart, tačiau Izraelis į tai atsako nauja statybų banga, kas vėl tampa užburtu ratu.

  Trečia, dauguma iš JTO narių pripažįsta Palestinos valstija. Virš 60 procentų valstybių konkrečiai 2012 pab. Taip pat JAV spaudžia Izraelį tartis. Tad mes turim norą, tačiau Izraelis to noro neturi.

  Ketvirta, jokios Izraelio valstybės nebuvo, jį pripažinta tik 1948 metais. Kad ten kadaise gyveno/klajojo žydai neverta ginčytis. Tačiau jei žydai ir turėjo savo teritoriją ir ji buvo nukariauta, tad analogiškai lietuviai galime kovot dėl prarastų LDK žemių. Bet tai būtų nelogiška. Tad Izraelio nenoras užleisti teritoriją kitiems, kuri jam net nepriklauso -- yra nelogiškas noras. O kur nėra racionalumo/logikos ten yra neracionalumas/neprotingumas. Dar suprimityvinant -- chaosas.

  Tiek Izraelis, tiek Hamas/Fatah ir čionykščiai gyventojai susitarti gali. Tik reikia ypač aktyvaus JTO įsikišimo, JAV tvirtos pozicijos, Hamas susilpninimo bei Izrealio noro ir atitinkamų veiksmų susitarti. Tiek galėtų užtekti.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Susitarti su jais buvo bandoma seniai ir tai visad baigdavosi tuo, kad norą susitarti islamistai suprasdavo, kaip silpnumą. Taip vat nei su vienais susitarti nepavyko.

   Fatah irgi visada buvo teroristai, o gerais jie atrodo nebent kai lygini su hamasininkais, kurie lavonus tampo gatvėmis.

   Taip kad nesvaikit, ponuli.

   Reply
   1. antirokiškis

    Visi mes svaigstam tik vieni mažiau, kiti daugiau.

    Obama su teroristais susitikinėja:
    1.
    http://www.youtube.com/watch?v=giaNfFH-vLQ

    JAV Baltuosiuose rūmuose taip pat laisvai slampinėja teroristai:
    2.
    http://www.touchbaseonline.ca/?p=2972

    3,4,5 etc.

    Žinoma, galima rasti ir M. Kadafį besišnekučiuojanti su T. Bleiru. Ar Staliną šalia Čerčilio. Tai kontrargumentas sau pačiam, tačiau kartu ir tamstai, kadangi ir su „menamais teroristais“ dialogas vyksta.

    Nes be pastangų, šansų susitarti yra beveik nulis. Tad argumentuoju, kad tik besitariant galima susitarti. O Ričardas teigia, kad jei jau anksčiau nesusišnekėjo, tai ir nereikia nei bandyti. Nesutinku.

    O jei Izraelis šiurkščiai elgsis, gaus atgal. Lygiai kaip ir Hamas. Dėl to derybos yra racionalus kelias. Reikia JAV/Kinijos/Rusijos ir visos JTO stiprios pozicijos. To nėra. O tai jau problema, kuria išspręsti neišeina jau kurį laiką.

    Reply
    1. Alvidon

     Pamastymui: ar išvis tinka žodžiai „JTO“ ir „stipri pozicija“ greta ? Ar tai savokos iš realaus pasaulio ?
     Kas yra „stipri pozicija“, kokie komponenetai jai būtini ? Kas sudaro JTO finansavimą ? Kas tarnauja JTO karinėse pajėgose ? Kiek lėktuvnešių, aviacijos bei kokį palaikymą iš kosminės žvalgybos turi JTO ? Kokios karinės JTO galimybės, kaip su jų pasiryžimu kariauti ? Kaip reikalai su JTO civiliniu užnugariu, ar pasiryžę JTO piliečiai mokėti padidėjusius dėl karo mokesčius irba dirbti viršvalandžius karinėse gamyklose, kad JTO šaunioji kariuomenė galėtu ramiai kariauti ?

     Reply
     1. antirokiškis

      Visi atsakymai į užduotus klausimus yra. O mąstymas toks, kad aš nei vienų nepalaikau. Siekiamybė -- taikiai susitarti.

      Reply
      1. Alvidon

       Vat sakykim vaizdelis: treninguotas morozas gatvėj apiplėšinėja senutę; moralisto-toleruoklio-kairiuolio pozicija: „aš nei vienų nepalaikau. Siekiamybė — taikiai susitarti“.
       O aš tame (tokioj pozicijoj) matau pavojų mūsų civilizacijos egzistencijai. Ir ne taip jau čia svarbu ta senutė. Ir visai nesvarbu ar ta senutė nėra bjauri bambeklė. Čia svarbiausia principas. Ar mes tebepalaikom tą principą, kurio pasekmėj mūsų civilizacija ir tapo pasaulyje pirmaujančia, turtinga ir galinga, turtinga tiek, kad minios visokių musulmonų ir pan. veržiasi pasinaudoti mūsų civilizacijos pasiekimais visokių pašalpų pagalba. Ar leisim tom paėst už dyką susirinkusių dykaduonių minioms sugriauti mūsų civilizaciją ?

       Reply
       1. antirokiškis

        Pirma, senutė ne Izraelis, o morozas ne radikaliai nusiteikę arabai. Tai visiškai atskiras atvejis.

        Antra, senutės, marozo ir antirokiškio nuomonės nuotrupos vienam sakinyje -- gana originalu. Galima tokiu pat principu kurti propagandą, padavimus, paskalas ir t.t.

        Ir trečia, tema yra žydai, arabai ir jų konfliktas Palestinoje. Konstatuoju, kad Izraelio valdžia nenori susitarti todėl ji neteisi. Dalis arabų taip pat nenori susitarti ir pastarieji todėl neteisūs. Jokių abejonių nekelia faktas, kad dalis arabų ir dalis žydų susitarti nori.

        Todėl dar kartą pasikartosiu: jei nesieki susitarimo, tai taikiai išpręsti konflikto gali ir nepavykti. Reikia surasti iš abiejų konfliktuojančiu pusių balsus tų, kurie nori išspręsti nesantaiką. Ir tuos balsus reikia kryptingai remti.

        Reply
        1. Alvidon

         Yra milžiniškas, esminis skirtumas tarp „nenorius susitarti statydamas abejotinoj vietoj namus“ ir „nenoriu susitarti nepripažindamas kitos pusės teisės egzistuoti ir juos pastoviai žudydamas“. Ant tiek didelis skirtumas, kad realiai lieka tik viena nenorinti pusė, kita tiesiog neturi išeities. Lygiai taip pat kaip senutės ir morozo atveju.

         Reply
         1. Rokiškis Post author

          Ponas Alvidon, čia tamsta tiesiog susiduriate su tolerastijos atveju visame gražume.

          Kadaise, kai Hitleris plėšė gabalais Čekoslovakiją, tai Vakarų šalys irgi kalbėjo, kad reikia viską spręsti taikiai ir susitarti.

          Kai kažkiek anksčiau Lenkija buvo užgrobusi Vilnių, tai Vakarų šalys irgi šnekėjo, kad reikia susitarti, todėl Lietuva čia negerai daro.

          Kai ta pati Lenkija buvo plėšoma gabalais, tai irgi buvo tokių, kurie sakė, kad abi pusės neteisios ir reikia tartis.

          Dabar vat Izraeliui siūlo tartis su islamo pasauliu, kuris kokį šimtą kartų didesnis už jį patį. Ir pasakoja, kad Izraelis neteisus ir grobikiškas. Čia panašiai, kaip neteisi ir grobikiška buvo Lietuva, atsiimdama Klaipėdos kraštą iš vargšės silpnos aukos -- Vokietijos.

          Arba labai panaši buvo baisioji Gruzija, kuri užpuolė vargšę Rusiją su savo grobikiškais kėslais, o turėjo su ja tartis.

          Čia tamsta man pasakykit, kai tamstai nusibos, tai aš šitą tolerantinį poną išbaninsiu, nes kol kas neišbaninau tiktai tamstos malonumui pasinagrinėti panašius ponus praktikoje.

          Reply
          1. LabaiKuklusLietuvis

           Ponai Alvidonas ir Rokiškis Rabinovičius naudoja tokį argumentą kaip oponento (palestiniečių) demonizavimas. Ar yra kokie duomenys, kad palestiniečiai mano, kad derybos rodo žydų silpnumą? Intuityviai atrodo, kad kaip tik žydai kaltina žydus silpnumu, o palestiniečiai kaltina palestiniečius silpnumu dėl derybų.
           Daryti apibendrinimus dėl palestiniečių nuomonės yra nelengva, nes jų su vidiniais ir išoriniais pabėgėliais yra virš 5 milijonų, o politinėse ir ekstremistinėse organizacijose ne taip daug narių. Reika pagūglinti PLO ir pan.
           Dėl močiūtės ir chuligano konflikto. Jei močiūtė – Izraelis, o chuliganas – palestiniečiai, tai reikia arba gelbėti chuliganą, arba bėgti, nes močiūtė turi štai ką: http://en.wikipedia.org/wiki/Military_equipment_of_Israel.
           Ilgametės derybos buvo naudingos Izraeliui, todėl dabar arbaų pasaulis pripžįsta jį. Net hamasistai bando sakyti, kad Hamas čarteris buvo rašytas seniai ir teiginiai apie Izraelio sunaikinimą nepriimami tiesiogiai.
           Jei jūs, Alvidonai, siūlote karinį problemos sprendimą, tai jis jau yra. Daugiau militarizuoti Izraelį negu dabar nebeįmanoma.
           Lieka tik derybos.
           Dėl civilizacijų conflikto. Jauna agresyvi, alkana, nagla, turtinga ir karinga europietiška civilizacija, man atrodo, artimu laiku nežlugs. Tuo labiau jos nesužlugtys žymiai senesnė, subtilesnė ir pavargusi arabų civilizacija.
           Kodėl dabartiniai arabai nelaimėjo karų prieš izraelį? Gal arabai jau nelabai norėjo kariauti? Neseniai rodė filmą, kad Sirijos – Izraelio karo metu siriečiai sėdėjo kavinėse ir nenorėjo nieko žinoti apie karą.

          2. antirokiškis

           >Kadaise, kai Hitleris plėšė gabalais Čekoslovakiją, tai Vakarų šalys irgi kalbėjo, kad reikia viską spręsti taikiai ir susitarti.

           2012 metų gruodžio pradžioje, Izraelis paskelbia, kad planuoja 3 tūkst. naujakūrių namų statybas Vakarų krante, kur gyvena apie 4/5 arabų. Atsiprašau, kas čia kur ir ką okupuoja?

           >Kai kažkiek anksčiau Lenkija buvo užgrobusi Vilnių, tai Vakarų šalys irgi šnekėjo, kad reikia susitarti, todėl Lietuva čia negerai daro.

           Kad kažkas kažką šneka, lygiai kaip mes, tai beveik nieko nekeičia. O kai imasi veiksmų -- jau pradeda keisti.

           > Kai ta pati Lenkija buvo plėšoma gabalais, tai irgi buvo tokių, kurie sakė, kad abi pusės neteisios ir reikia tartis.

           Jeigu pasaulyje yra idiotų, tai dar neįrodymas, kad jo toleravimas kažką reiškia. Tikėtina, kad žmogus nesiorentuoja aplinkoje.

           > Arba labai panaši buvo baisioji Gruzija, kuri užpuolė vargšę Rusiją su savo grobikiškais kėslais, o turėjo su ja tartis.

           Tarp tokių šnekėtojų manęs nebuvo. O kadangi tolerastija lygini mano pavydžiu, tai tai yra netiesa. Tad su tuo nesutinku.

           Alvidon:
           “nenoriu susitarti nepripažindamas kitos pusės teisės egzistuoti ir juos pastoviai žudydamas”

           Tie, kurie nepripažįsta, aš jų nepalaikau. Aš palaikau tuos, kurie pripažįsta Izraelį ir nori susitarti taikiai. Tik aš nesuprantu, ar tamstos to negali išskaityti tarp eilučių ar nenori išskaityti. Tai man įdomu.

          3. Alvidon

           Šiaip jau reikalas labai paprastas: Hamas neatsižadėjo Izraelio išnaikinimo (o turėjo katik progą). Palestina, jei nori tapti realia valstybe, privalo suvaldyti Hamas, nes kol Hamas veikia, tėra viena iš dviejų: arba Palestina nekontroliuoja teritorijos (taigi ir nėra valstybė) arba visgi kariauja su Izraeliu su visomis to pasekmėmis. Visi kiti niuansai yra penkioliktos eilės išvestinės ir rimtiems žaidėjams tiesiog nerūpi, tai tik geltonosios spaudos interesų ratas.
           O diskutuoti su tokiais plepologais, kaip LabaiKuklusLietuvis ir antirokiškis nėra jokios prasmės, tai tuščias laiko gaišimas. Aš rašinėjau čia ne jiems, o hipotetiniams tiems, kas skaitys šią diskusiją. Dėl praėjusio laiko ir susikaupusio komentarų skaičiaus nebematau prasmės testi. Bus dar progų grįžti prie šios temos po kitu, dar neparašytu, straipsniu.

 63. Tomas

  Na apie gerus Izraelio ketinimus galima susidaryti nuomone is sio paveikslelio:

  http://www.worldliteraturetoday.com/sites/default/files/2012/May/palestinian-loss-of-land-1946-2010.jpg

  Vargsai zydai, labai uzguiti jauciasi… Stai Izraelio ministro mintys:

  I know how at least 80 percent of the clashes there started. In my opinion, more than 80 percent, but let’s talk about 80 percent. It went this way: We would send a tractor to plough someplace where it wasn’t possible to do anything, in the demilitarized area, and knew in advance that the Syrians would start to shoot. If they didn’t shoot, we would tell the tractor to advance farther, until in the end the Syrians would get annoyed and shoot. And then we would use artillery and later the air force also, and that’s how it was.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Dar vienas su pasakojimais apie Palestiną, kuri ne Izraelis. Čia panašiai galėtumėt pasiimti kokį nors lenkų kalbos paplitimo žemėlapį iš XIXa. pabaigos ir skųstis, kaip lietuviai Lietuvą pavogė.

   Aš suprantu, kad tamsta net nebandėt skaityt, kas parašyta. Tamsta jau žinote, kur tamstai keliauti.

   Reply
 64. LabaiKuklusLietuvis

  Diskusijos prasmė – bandymas suprasti, kas ten vyksta Izraelyje. Tam supratimui svarbu atsisakyti išankstinių nusistatymų (stereotipų, klišių). Yra visa eilė argumentų Izraelio labui, aš gi bandau nurodyti neteisigas klišes, naudojamas prieš palestiniečius: negalima sakyti, kad žydai atvyko į dykumą ir pavertė Palestiną žydinčiu sodo. Sodas jau buvo.
  Nebuvo palestiniečiai darbo vengiantys klajokliai.
  Tai, kad palestiniečiai yra arabai nereiškia, kad jiems nesvarbu, kur gyventi. Todėl jie 60 metų gyvena ant čemodanų, laukdami kada grįš į savo namus ir sodus.
  Norint suprasti konfliktą gerai būtų žinoti, ką galvoja konflikto šalys.
  Sekantį karta į diskusiją gerai būtų per internetą pakviesti žydą iš Izraelio ir palestinietį iš Gazos. Reiktų diskutuoti angliškai, bet būtų įdomu. Galbūt pamatytumėm įspūdingą vaizdą, kai Rokiškis Rabinovičius išmeta iš diskusijos ne šiaip Hamas simpatiką, bet tikrą Hamas narį.

  Reply
  1. Alvidon

   Mano požiūriu/žiniomis: sodo nebuvo iki Izraelio; arabai ir dabar yra ne kas kitas kaip darbo vengiantys klajokliai, tai kodėl jie turėjo būti kitokie prieš maždaug šimtmetį ? Tautos mentalitetas (tokis statistinis parametras, o statistika…) nekinta taip greitai. Kaži kodėl kai reik pigios darbo jėgos, jos nieks neranda arabų pasauly ? Ir kur prabangūs irba aukštatechnologiški nepigios arabų darbo jėgos darbo vaisiai ?

   Reply
  2. Meta

   >Todėl jie 60 metų gyvena ant čemodanų, laukdami kada grįš į savo namus ir sodus.

   jei taip yra, tai viskas tuom ir pasakyta. Įsivaizduokite lietuvį, 60 metų gyvenantį ant čemodanų uhmmm Sibire?
   Visi atsiminimų autoriai kaip susitarę teigia vieną -- atsidūrę bet kur, lietuviai dirbo ir kūrė ir kūrėsi, išspausdami iš aplinkos daugiau, negu metų metus ten gyvenantys vietiniai.
   Kaip rodo ir istorinė patirtis, tai būtent sėslūs žmonės nustūmė klajoklius į tas istorijos vietas, kur jiems ir vieta. Sunku pasipriešinti tiem, kurie kuria produktą, kaip žinia. Galima kartą kitą netikėtai užklupti, bet dienos pabaigoje laimi tie, kas turi resursą. Kurį kaip žinia reikia sukurti, rankomis.

   Reply
  1. Rza

   O tamsta prie kurių save priskiri? (čia Rokiškio žiurkėnišku stiliumi paklausiau).

   Reply
 65. Linas

  Visažinis autorius net juokingai ir truputi agresyviai šališkas. O komentatoriai irgi nemažiau apie viską nusimanantys. Ir aš pabūsiu toks: esu protingesnis už žydus ir arabus,ne istorija -- kuri visada būna “nešališka“ domėjausi,o ten gyvenau tūkstančius metų, ne iš spaudos užsienio ar kopijuotos Lietuviškos, kuri yra “necenzūruota“ , “laisva“ ir “teisinga visiems“ sužinau apie įvykius konflikto zonoje, o pats dalyvauju, žinau, kaip ir autorius visas visų pusių ideologijas, kas meluoja, iš kur kas šaudo, kas ką galvoja, kas kaltas, kuo naudojasi.
  Tikrai juokinga. Manau, istorijos yra ir bus visada teisingos 2-i, faktas 1-as : JTO turėjo išspręsti konfliktą, nesugebėjo (nesugeba). klausimas: Ar nenori,ar negali,ar neišeina…?:)

  Reply
 66. eL

  viskas ok, bet kam tą Jėzų įpinti paskutinėse eilutėse?? gerietis kažkoks? Ar jo pasekėjai labai geri?

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Viskas ok, bet kodėl gi man tamstos neišbaninus nei už nieką? Gerietis kažkoks? Ar čia šiaip belenką man rašinėjate?

   Ai, nors neatrašysite gi visvien. Nes jau nukeliavote ten, kur tamstai vieta, nes jau išbaninau.

   Reply
 67. ziurkenas lopas

  Apgailetinas autorius.. Jokiu faktu, nieko konkretaus. Paprastas klausimas, tau, populiste, kokia buvo palestinos tautine sudetis 19a.-20a. pradzioje?

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Lygiai toks pat paprastas klausimas būtų apie Kauno tautinę sudėtį tuo pačiu laikotarpiu. Juo remiantis galėtumėt pasakoti, kad Lietuva yra Rusijos ar Lenkijos dalis, o lietuviai čia užgrobė viską.

   Kita vertus, kadangi čia nėra vieta panašiems tipažams į jus, o kas tamsta per tipažas -- tai akivaizdu, tai aš jums siūlau iš čia eiti ir negrįžti.

   Reply
 68. ziurkenas lopas

  Suski tu, 1897m. surasymas parode, kad entineje lietuvoje gyvena beveik 4mln gyventoju ir virs 60 proc ju yra lietuviai, skirtingai nei palestinoje kai zydu simtmecius ten tebuvo 2-3proc. Atvirai pasakyk, tavo sita propaganda dar kas nors tiki, ziurkene?

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Aš matau, kad tamsta nesupratote, kur tamstai eiti, o toliau kliedite apie Palestinos duomenis iš to periodo, kai arabai armėnams, žydams, asirams ir pan. rengė genocidus, etninius valymus ir išvarymus į dykumas.

   Tai buvo tamstos klaida, kad tamsta nesupratote, kad durnių čia niekas nelaukia, nes čia jums ne koks žiniasklaidinis portalas, kur visokiems idiotams leidžiama rašinėti.

   Todėl dabar tamsta nukeliavote į naxui prievartiniu būdu.

   Reply
 69. Tomas

  Perskaiciau straipsni ir visus komentarus -- padaryti isvada, ar zydai ar palestinieciai teisus yra sunku. Bet, supratau tik viena -- autorius nepriima jokiu argumentu ir siuntineja visus nachui. Rokiski, jus visiskai negerbiate savo skaitytoju, net tu kurie labai atsargiai bando diskutuoti. Jei kas ir turi eiti nachui, tai tik jus.

  Reply
 70. Ieva

  Aciu uz toki svietejiska teksta! Man taip pikta, kad zmones nesuvokia realybes ir gina teroristus…

  Reply
 71. jonas

  Tai kad pats sau priestarauji straipsnyje, ir kalbi tik apie hamas ir kitas organizacijas o ne apie pacius paprastus zmones ir ko jie nori. Faktas kad Palestinoje gyveno ne tik zydai bet ir musulmonai, tad jei zydai gali kurti vasltybe, vadinasi gali ir musulmonai. Aisku tu kaip besidiziuojantis zydas tokioje temoje nebesugebi sveiku protu mastyti ir kliedi pats sau preistraudamas.

  Reply
 72. civic

  kiek tau zydukai moka uz sitas nesamones??? ar tu pats okupantas dolbanas??? slykstu skaityti tavo nesamones …totalias nesamones…

  Reply

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *