Category Archives: Humoras

Paneigimas ryšium su Ktulhu pasirodymu Seimo požemiuose

Ponai ir ponios. Šiuomi noriu paneigti bet kokias insinuacijas, kad aš žaidžiu dvigubus žaidimus ir esu kaip nors susijęs su prieš kelias dienas įvykdytu Ktulhu kankinių šventyklos (oficialiai vadinamos Lituanicon) surengtu paminklo-altorėlio atidengimu Vilniaus Lukiškių aikštėje. Visos šios insinuacijos, kaip ir teiginiai apie psichotroninių priemonių naudojimą – tai visiškai melagingos nesąmonės.

Šis gražus paminklas yra skirtas vilniečiams bei visiems Lietuvos žmonėms džiuginti. Jis skleidžia šviesą, gėrį ir laimę.

Tap pat neigiu bet kokias savo sąsajas su reptilijanais iš Alfa Centauro žvaigždyno. Tai, kad Sektorius „גן עדן יהודי מס ‘420“ yra tas pats, kuriame čia aš tvarkausi Visatos valdymo reikalus, yra niekaip nesusijęs. Visi bandymai tai teigti yra bjaurus apkalbėjimas, kuris skleidžiamas tiktai dėl to, kad visiškai nukalkėję, apvarvėję, supuvę ir nudžiūvę besmegeniai pavyduoliai nori paskleisti visokį purvą apie mane. Tai toks žemas lygis, kad šitaip elgtis galėtų nebent kažkokios šiukšlynų katės.

Iškilmingai atidarytas Ktulhu paminklas Vilniuje – tai pirmas žingsnis į žmonių susitaikymą, santarvę ir gerovę. Jis skleidžia džiaugsmą ir laimę.

Mes negalim užmiršti, kad Ktulhu dvasia yra didelė ir gili, ji visaapimanti ir skleidžianti šviesą. Praregėjimas tesuburia žmones, tegul didi tūkstantmečių dvasia sugrįžta į žmonijos širdis! Menki žmogiūkščiai, melskitės man!

Noriu paneigti visus teiginius dėl psichotronų, kuriuos naudojau žmonėms apspinduliuoti. Šios importinės technologijos, sukurtos geriausiose Alfa Centauro laboratorijose ir pagamintos kokybiškiau, nei japoniški televizoriai, yra tik dar vienas negeranorių šmeižtas, nukreiptas prieš mane. Nenaudojau jokių psichotronų ir nesiruošiu paneiginėti visokių man primetamų nesąmoningų kaltinimų!

Taip pat neigiu ir tai, kad šitoksai psichotronas yra įrengtas Ktulhu paminkle, skirtame Ktulhu minčių retransliavimui visos Lietuvos mastais. Tai netiesa.

Taip pat noriu paneigti ir tai, kad esą kažkokių kaimo neopagonių atėjimas į valdžią – tai mano nuopelnas, ir kad specialiai Seimo požemiuose įrengtame baseine gyvenantis Ktulhu sukuria tuos proto aptemimus, kuriuos pamatome Seimo narių veikloje. Ktulhu negali sukurti jokių tokių proto aptemimų, nes jis nedaro nieko kenksmingo žmonėms. Taip pat informuoju, kad Seimo baseine niekada Ktulhu nebuvo, tai yra melagingi išsigalvojimai.

Mažas Ktulhu lerviukas, toksai mielas ir atnešęs džiaugsmą, trumpam pasirodė šventinį paminklo atidarymo vakarą. Žmonės jam meldėsi ir buvo labai laimingi.

Taip pat kategoriškai neigiu žiniasklaidai išsiuntinėtas insinuacijas, kad esą prieš porą savaičių, Vasario 25 dieną, vykdydami kažkokias apeigas, Seimo koridoriais keturiomis ropinėjo ir gyvulių balsais bliovė 6 ministrai, 60 Seimo narių ir 600 slapta atvežtų avių. Tai insinuacijos, nepatvirtintos faktais, jokių avių ten nebuvo, o tik kažkurios partijos nariai, suvažiavę į Baisių apeiginę sesiją.

Paskui jie visi esą maudėsi ir rengė orgiją baseine, kuriame Ktulhu čiuptuvai jiems kažką darė. Panašiai, kaip japonų multikuose, kurių jūs per teliką nepamatysite, nes per teliką tokių nerodo.

Visa tai yra melas ir išsigalvojimai. Ši veikla nieko bendro išvis neturi su Ktulhu ir Ktulhu to sukelti negalėjo. Tai visiškas atsitiktinumas ir niekaip nesusiję. Visiškai tai neigiu, nes tai nesąmonė. Nėra jokių įrodymų, kad tai buvo, nes visi faktai yra melagingi. Tai ne baltasis Ktulhu, o tiesiog šiaip kažkokie balti arkliai. Aš nekėliau jokiems nariams jokių psichozių ir aš nesu joks baltasis arklys.

Kalbas, kad visokie seimūnai vartoja nelegalų alkoholį, nelegalias tabletes ir nelegalias žoles, neigiu kategoriškai. Taip pat neigiu ir teiginius, kad Ktulhu sukelia tokius pat efektus, kai užsimano. Tai niekuo nesusiję.

Jūsų kaltinimai dėl to, kad aš kiekvieną šeštadienį dalyvauju juodosiose mišiose, kurias rengia Ktulhu kankinių šventykla – tai piktinantis šmeižtas. Jūs neturite jokių įrodymų dėl to. Jei jau iš kažkur išgriebėte tokius faktus, tai ar tikrai matėte tai savo akimis, ar remiatės nepatikrintais gandais? O jei remiatės tuo, ką matėte, tai kas jus ten įleido? Pateikite įrodymus, vardus, pavardes.

Bet kokie teiginiai, sakantys, kad aš turiu planetos pirkimo reikalų su abiem pusėm ir derinu kažkokius pasidalinimus tarp Ktulhu ir Alfa Centrauro reptilijanų – tai juokingas išsigalvojimas, skleidžiamas tiktai tokių atmatų, kurios netiki nei techniniu progresu, nei dvasingumo pergale.

Taip pat melas, kad Lituanicon išties yra santrumpa nuo Lituanicoin Blockchain Incorporated, pašalinus vieną raidę, kuri rodo sąsajas su pinigais, kad niekas nesuprastų, jog tai pinigai ir jie yra manęs. Ktulhu su tuo išvis niekaip nėra susijęs.

Ktulhu paminklas Lukiškių aikštėje buvo pastatytas savaime, jokios organizacijos ir statytojai to nedarė, jokių faktų dėl to jūs neturite. Nėra jokių įrodymų, kad tame dalyvavo nors vienas koks nors žmogus ar kad tame dalyvavau aš. Visa tai netiesa ir šmeižtas. Tokio paminklo nebuvo.

Informuoju jus, kad ir Centauro Alfa, ir reptilijanai, ir psichotronai, ir Ktulhu, ir jo paminklas, ir Ktulhu kankinių bažnyčia, ir bet kokios manęs sąsajos su šiomis grupuotėmis bei reiškiniais – tai tikrovės neatitinkanti informacija, faktų iškraipymas ir melagingos naujienos (angl. „fake news“).

Prašau iš visur nedelsiant pašalinti bet kokią mane šmeižiančią ir tikrovės neatitinkančią informaciją. To nepadarius, imsiuosi griežtų priemonių, kurios užtikrins, kad Ktulhu kankinių bažnyčia turės iš ko daryti savo apeigoms skirtus aukojimus.

Taip pat reikalauju nedelsiant sunešti man pinigus.

Ilgas anekdotas apie skirtingas psichoterapijos kryptis

Kadaise rašiau jau vieną straipsnį apie psichoterapiją. Kažkaip net nežinau kodėl, šiandien prisiminiau senus pezėjimus apie psichoterapijos kryptis. Tokį lyg ir anekdotą. Šitas anekdotas stebėtinai tiksliai nusako skirtngų krypčių priėjimą prie problemų, kurios būna mūsų galvose. Ir kartu stebėtinai tiksliai nusako, kiek smarkiai skirtingos kryptys kartais pataiko, o kartais nepataiko su savo prielaidomis.

Picture unrelated. Bet tie, kas žino, tie supras, kad paslydimai būna ne šiaip sau.

Kalbant apie profesionaliesniems ir daugiau žinantiems skirtas apžvalgas, šitas anekdotas bus geresnis, nei anas straipsnis. Nes pakankamai trumpas ir kartu visai lengvas.

Continue reading

Prisipažinimas

Aš prisipažįstu, kadangi demaskavimai jau peržengė visas ribas. Todėl geriau jau prisipažinti dėl visko pačiam. Juoba, kad ir kiti jau patys prisipažįsta. Nėra ko čia slėpti. Viskuo prisipažindinėja, todėl reikia visiems prisipažinti viskuo. Taigi, ir aš viskuo prisipažįstu. Nes geriau jau pačiam prisipažinti, kad nebebūtų skeletų spintose. Ir kad visi žinotų, jog jau išviešinti bei ateityje pasklisiantys gandai yra visiškai tikri.

Mane peršvietus rentgenais, puikiausiai matosi, kad aš esu reptilijanas. Kaip žinia, reptilijanai puikiai gali kaitalioti išvaizdą. Todėl ir žiurkėnais apsimesti taip pat gali.

Pradėkim nuo to, kad aš išties esu reptilijanas. Šiais laikais taip vadina mus. Ir taip, tai tiesa – kad ir kiek ilgai neigiau, turiu prisipažinti, kad visa tai buvo melas. Reptilijanai išties egzistuoja. Aš esu vienas iš jų. Anksčiau, Viduramžiais, mus vadindavo demonais ir velniais bei kitais panašiais žodžiais. Bendra tai netgi manau, kad man netgi nebūtina tuo prisipažinti, nes akivaizdu ir taip – daugelis seniai jau tą suprato. Mes išties esame iš Alfa Centauro, gyvename užsimaskavę ir atsirandame per genetinę infiltraciją pseudonatūraliu būdu, kad geriau užsimaskuotume ir niekas nesuprastų.

Taip, šitai yra taip neįtikėtina, kad tiesiog jums tai belieka priimti kaip realybės faktą. Taip, tai tiesa. Kaip tiesa yra tai, kad jūs skaitote žiurkėno blogą, taip tiesa ir tai, kad už viso šito slypi reptilijanas. Visas šitas blogas yra skirtas tiktai jūsų smegenų kodavimui ir nuotolinei internetinei hipnozei.

Tą, aišku, galėjo jau seniai suprasti visi, bet kažkodėl niekas nesuprato. Pas žmones netgi pasakose pasakojama, kad drakonai ir slibinai (reptilijanai) yra išprotėję dėl pinigų. Tuo tarpu kur jūs matėte, kad žiurkėnai pinigų kur nors reikalautų? Tačiau jūs, menki žmogiūkščiai, esate tokie buki, kad niekada nesuvedate galų. Gal viskas yra dėl to, kad jus taip lengva užhipnotizuoti.

Bendrai tai keista, kaip žmonės lengvai patiki žiurkėnais, rašančiais internetuose, ima tikėti, kad tokie žiurkėnai egzistuoja, bet vis neigia akivaizdžias kitų planetų organizacijas. Tačiau ateina laikas, kai tenka pripažinti tiesą. Ir jums, ir man.

Todėl papasakosiu viską iš eilės. Gal ir ne viską, bet daug. Tiksliau, šį bei tą, ko visvien nesigaus nuslėpti.

Continue reading

Lietuvos politika pagal Aušrą Maldeikienę ir Larisą Dmitrijevą

Man patinka, kad mane jau garbina ir bijo, nes aš jau greitai būsiu Visatos Valdovas. Todėl išdedu viską ant visų. Taip vat paeiliui ant visų. Už ką nors. Arba išvis be priežasties. Kas papuola gaus, o maža nebus niekam.

Maldeikiene, kas tau leido spiegti man į ausį? Vilniaus gyventojai skundžiasi triukšmu, Konstitucinė teisė neleidžia, o kur tavo narkotikų fabrikas? Alkoholis ir tūkstančiai narkomanų miršta gatvėse! Kur tu buvai, kai vaizdavai kad tavęs nėra? Negaliu tylėti dėl šitokio melo. Šlykštu. Neslėpk galvos kaip strutis, įsirausęs po žemėmis!

Maldeikiene, kas tau leido spiegti man į ausį? Vilniaus gyventojai skundžiasi triukšmu, Konstitucinė teisė neleidžia, o kur tavo narkotikų fabrikas? Alkoholis ir tūkstančiai narkomanų miršta gatvėse! Kur tu buvai, kai vaizdavai kad tavęs nėra? Negaliu tylėti dėl šitokio melo. Šlykštu. Neslėpk galvos kaip strutis, įsirausęs po žemėmis!

Šiandien aš pateiksiu jums pamoką, kaip reikia rašyti, nes tiesiog pasitaikė straipsnis, kur rašoma, kokia bloga Maldeikienė. Tokia Rasa Baškienė tenai rašo, labai apgalvotai ir aiškiai pateikdama tokius protingus argumentus. Tai žinoma, kad bloga Maldeikienė. Visi tai žino. Tuo niekas neabejoja. Maldeikienė – tai pragaro ruonis, masonerijos demonas ir išvis tvarkingumo košmaras. Ir netgi galimai politikė. Bet argi galima šitaip nykiai ir be fantazijos kurt? Jos straipsnių netgi nieks neskaito.

Tiesą sakant, aš seniai laukiau, kol kas nors ant Aušros Maldeikienės pabandys stipriau užvažiuoti, nes su ja kapotis yra labai smagu, bet kaip taip galima, kada rašomi straipsniai, o juose fantazijos ir šiaip visokios logorėjos tėra tiek, kad perskaitai ir net atmintyje neužsilieka?

Geriau jau paskaitykite, kaip ant Aušros Maldeikienės pavarysiu aš. Aš visą tą straipsnį perrašysiu. Taip, kad būtų kaip reikiant. Aš – Rokiškis Rabinovičius. Nesumeluosiu jums anei vienu žodžiu, o sumeluosiu tiktai šiuo duotuoju sakiniu. Galėsite pasimokyti, kaip geriau reikia rašyti. Taip rašyti, kad jūs išprotėtumėt, menki žmogiūkščiai!

Manau, kad po šio mano straipsnio Aušra Maldeikienė, sutikusi mane gatvėje, vaikysis su buldozeriu, bandydama mane sutraiškyt. Tai pažadu, kad šitai nepavyks.

Continue reading

Dar viena apklausa

Po ano straipsnio, kur buvo šis tas apie politikų įtakos rezultatus, išsyk atsirado keletas nepatenkintų ponų. Pirmiausiai atėjo pas mane į FB toksai Liutauras Ulevičius, kuris pradėjo piktintis kažkuo, bet neaišku kuo – ne tai apklausa nereprezentatyvi, ne tai rinkimų prognozės neteisingos, bet rišliai taip ir nepasakė, kas jam netinka.

akiniai

Prie ko čia akiniai – paklausite jūs. Prie ko čia jūs – paklaus akiniai. Mano batai buvo du, vienas dingo – akiniai. Argi kas neaišku?

Aš nei nekomentuosiu, ponai ir ponios, apie tai, kokie jūs esate nereprezentatyvūs ir netinkami visaip, todėl jūsų atsakymai netinkami.

O paskui atėjo toksai Mark Splinter, dar žinomas kaip Mark Adam Harold, kuris nutarė trolinti. Ir kai paklausiau jo, ar blogai, tai pasiūlė apie tai apklausą surengti. Nagi kadangi jis yra netgi ir realus politikas, Vilniaus miesto tarybos narys, tai kaip gi čia nepadarysi apklausos.

This poll is closed! Poll activity:
start_date 20-01-2016 02:39:27
end_date 30-01-2016 23:59:59
Poll Results:
Ponas Mark Adam Harold, ar blogai?

Štai jums ir prašom – visa apklausa. Jei kažkurio atsakymo nerandate, prašome pridėti tinkamą. Beje, kad nebūtų kam netikėtumų – už atsakymus su keiksmažodžiais ar įžeidimais baninsiu, taip kad būkime kultūringi. Trolinkim kultūringai.