Pasitikrinkite, ar esate kelių šiknapaukštis

Kaupiausi, kaupiausi ir prisikaupiau čia galų gale parašyt, ką aš galvoju apie kai kuriuos tipažus, važinėjančius gatvėmis. Ir dabar jūs galėsite pasitikrinti save, ar esate vienas iš tų šikninių asilų, dėl kurių visiems vien problemos. Skaitykite ir galvokite apie save, ar išties taip elgiatės. Ir jei atpažinsite save, tai žinokite, ką apie jus galvoja aplinkiniai. Nes jie taip apie jus pelnytai galvoja.

Degeneratas vairuotojas numušinėja dviratininkus

Jums atrodo, kad jūs esate kietas ir gerai vairuojate. O jūs išties esate dibilas, panašus į tą nuotraukoje, tik kai šitai suprasite, tai jau bus per vėlu. Jūs galvojate, kad sėsti už vairo girtam, viršyti greitį ir bevairuojant kalbėtis telefonu - nieko tokio. Todėl jūs esate šūdinas dalbajobas.

Anksčiau kai kurie visokius panašius veikėjus vadindavo kelių ereliais, o vėliau ėmė vadinti kelių gaideliais. Bet nei ereliai ten, nei gaideliai, nes nei erelis, nei gaidys nėra vertas lyginimo su nekatrais atmatomis. Tokie atmatos yra greičiau kažkokie šiknapaukščiai, kuriems šūdas vietoj smegenų. Nes jei tokių trydasmegenių gatvėse nebūtų, tai avaringumas sumažėtų belenkiek kartų ir pasaulis būtų žymiai gražesnis.

Čia aš jums pasakysiu apie kai kurias aiškias rūšis tokių veikėjų. Skaitykit ir galvokit apie save, ar nesate vieni iš panašių. Ir jeigu esate tokie, tai čia perskaitysite ir paaiškinimus apie tai, kodėl jus aplinkiniai vadina įvairiais žodžiais, kurių jūs nusipelnote.

Telefoniniai vėplos

Vakar kaip tik mačiau vieną iš tų idiotų, kurie vairuoja ir manevruoja, šnekėdami mobiliu telefonu. Tasai veikėjas buvo sustojęs prie sankryžos ir pezėjo. Sankryža – Vilniaus Senamiesčio pakrašty. Ir telefonu kalbantis durnius buvo sustojęs kaip tik taip, kad užtvėrė tą sankryžą pravažiavimui iš vienos pusės ir negana to, visiems sukantiems pro jį į dešinę. Aš tiesiog sustojau pažiūrėt, eidamas pro šalį, nes pamačiau, kaip vietoje, kur jokios mašinos paprastai neužsilaiko, susidarė keliolikos automobilių eilė. Tas telefonu kalbantis durnius keletą minučių taip ir nesuvokė, kad kažkas aplink jį vyksta ne taip, kaip turėtų. Jis pezėjo telefonu, bandė statyti mašiną kažkur arčiau šaligatvio, įsijungęs avarinius, ir vis pezėjo, pezėjo ir pezėjo.

Moteris vairuoja, dažosi ir kalba telefonu

Moterys vienu metu sugeba daryti krūvą darbų, bet ir jos, kai vairuoja kalbėdamos telefonu, atrodo kaip karvės ant ledo - besmegenės, nezgrabnos ir šlitinėjančios - totalus pavojus aplinkiniams. O telefonu kalbantys vyrai, kai vairuoja, atrodo dar blogiau - kaip paprasčiausi šūdai eketėj.

Tas dibilas susiprato pavažiuoti metrą toliau tik tada, kai iki jo prasibrovė kažkoks didelis turistinis autobusas, kuris maždaug minutę stovėjo, o paskui jo vairuotojas neiškentė. Turistiniuose autobusuose yra labai galingi signalai. Tokie, kad žmogų ir infarktas gali ištikti. O tasai dibilas stovėjo tiesiai prieš autobusą, negana to, atsidaręs langą. Kai autobusas užpypsino, asilas net šoktelėjo, trenkdamasis galva į savo mašinos lubas, tačiau telefono nuo ausies neatitraukė. Tik pavažiavo kokiu metru toliau, galų gale leisdamas judėti kitiems. Man labai gaila, kad tas veikėjas, trenkdamas galva į mašinos lubas, nieko nesusilaužė.

Ponai ir ponios, aš į jus kreipiuosi. Aš žinau, kad jūs galvojate, jog kažkur aikštelėje sukiotis ir tuo pat metu kalbėti telefonu – tai normalu. Bet aš jums pasakysiu, kad jūs, kai kalbate telefonu ir tuo pat metu kažkur sukinėjatės, tai atrodot, kaip šūdas eketėj – makaluojatės, smirdat ir keliat pasišlykštėjimą. Ir aplinkiniai apie jus būtent tą ir galvoja. Ir tai yra objektyvu, nes jūs ir elgiatės, kaip šūdas eketėj. Ir aš labai linkiu, kad policija kartą-kitą surengtų gerus reidus visokiose aikštelėse, prigaudytų tuntus telefoninių dibilų ir prirašytų jiems baudų. Nes yra už ką.

Avariniai autopyderai

Žinot, kaip būna, kai dalbajobas, įsijungęs avarines, sustoja kur nors draudžiamoje vietoje? Ogi tas ir būna, kad stovi, nejuda ir galvoja apie tai, kad kiti apvažiuos. Nors draudžiamos sustoti vietos ne šiaip draudžiamomis padaromos, o todėl, kad ten sustoję vairuotojai trukdo kitiems. Vienur mašinos negali prasilenkti (kaip aukščiau minėtame pavyzdyje su telefoniniu dibilu), kitur absoliučiai dingsta matomumas ir dėl to, lenkdamas, vairuotojas pakliūna į atvirai avarinę situaciją, trečiur – dar kažkas.

Džipas Toyota Hilux priparkuotas ant įvažiavimo į aikštelę

Pažiūrėkite atidžiau į šitą nuotrauką - mašina stovi, vairuotojo joje nėra. Taip, ne tik Lietuvoje yra silpnapročių. Jų visame pasaulyje yra. Ir kad ir kiek jums sektųsi, anksčiau ar vėliau susidursite su asilu, kuris pastatys mašiną ant pravažiavimo, o jūs sėdėsit ir lauksit, pakol tas asilas ateis. Arba dar blogiau - toksai debilas pastatys mašiną skersai pravažiavimo, įsijungs avarines ir tūpu žvilgsiu į jus žiūrės, nesuprasdamas, kodėl jums reikia pravažiuoti.

Esu matęs, kaip vienas toksai šiknaskylinis pūliasmegenis, įsijungęs avarinius, pasistatė savo džipą skersai įvažiavimo į aikštelę, nes mat kelioms minutėms tiktai. Ir nubėgo kažkur greitai, mosuodamas jau bandantiems išvažiuoti. Tai spėkit, kiek žmonių jo laukė, praėjus maždaug pusei valandos. Tai negana to, grįžęs, tas šiknasmegenis vištgalvis dar sugebėjo vienam iš laukusių pasiūlyt į snukį už klausimą, ar turi smegenų. Dabar spėkit, kaip garsiai tasai išpistasnukis, bėgdamas prie savo džipo, rėkė kad iškvies policiją, jei jį muš visi tie, kas laukė, pakol jis savo tą džipą patrauks.

Ponai ir ponios, jei jūs sustojate prie geltonos linijos ar už ženklo „sustoti draudžiama“, tai turėkite omeny, ką apie jus galvoja kiti. Jūs esate dalbajobai, kurie užpisa visus.

Pasistatantys mašiną sau patogiai

Čia nėra apie ką net pasakoti – čia puikus pavyzdys, kai aikštelėje ištisinės balos ir purvas, o debilas pasistato savo mašiną ant šaligatvio taip, kad paskui visokios mamos su vaikais per tas balas ir purvus teškena. Čia žinokite, kad man negaila jūsų, kad jums paskui visokios supermamos šmaikštašiknės raktais subraižo mašinos dureles. Taip jums ir reikia, nes jūs esate dalbajobai.

Idiotas, pastatęs mašiną ant šaligatvio

Visiems pažįstami panašaus plauko šūdžiai. Ir jie paskui stebisi, kodėl kas nors jiems veidrodėlius nulankstė, valytuvus ten atsuko, aplipino kramtoma guma langus ar išvis raktais per mašinos šoną prabraukė. Tokie asilai kartais netgi nuoširdžiai pyksta - "už ką, taigi buvo įmanoma apeiti". Už tą patį, ponai.

Panaši idiotų rūšis yra visokie tipažai, kur parduotuvių stovėjimo aikštelėse, nors pilna vietų, pasistato mašiną kažkur per vidurį – kad bent pora metrų mažiau eiti būtų. Ir pasistato, matydami, kad vietos tam realiai beveik nėra – tik pravažiavimas. Ir dar taip pasistato, kad kitiems reikia manevruoti pirmyn-atgal po kokius 3 kartus, kol išvažiuos. Esu matęs, kaip atbulai išvažiuodinėdami, kažkokie pacukai savo senu trantu panašiam durniui įlenkė dureles ir nusiplovė. Tai tas durnius paskui vaikščiojo ir klausinėjo, ar kas nors nematė. Nei aš, nei kiti tai matę, savaime aišku, kad nieko nematė. Nes tokių dibilų niekas negerbia ir neužjaučia. Tegul pats krušasi su savo sulankstytom durelėm, nes pats kaltas.

Tobuliausias variantas, kurį kadaise mačiau, buvo Vilniaus senamiestyje – tenai dvi jaunos dūros pastatė savo mašiną kaip tik ilgos siauros gatvelės gale, įkišdamos nosį į tarpą tarp klombų taip, kad praeiti norintiems žmonėms teko užsiimdinėti alpinizmais. Tos dvi skystus triedalus savo kaukolėse teliuškuojančios vištos paliko mašiną, o po pusdienio grįžusios, labai aikčiojo, kodėl ant mašinos priversta šiukšlių, popierėlių nuo ledų, prispjaudyta, užmesta keletas akmenų ir t.t.. Jų pasipiktinimas buvo beribis – „kas per žmonės, kaip taip galima elgtis?“ Aš čia tokioms išsyk galiu atsakyti – važiuokit į Baltarusiją ir tenai nusiskandinkit pelkėje. Kodėl į Baltarusiją ir pelkėje? O tam, kad besiskandindamos, nepridarytumėte papildomų problemų Lietuvoj.

Kartą per kažkokią radiją girdėjau dar vieno panašaus dibilo skundus dėl invalidams skirtų vietų prie parduotuvių – esą ir taip daug tų vietų, o invalidams skirtos yra smarkiai platesnės, ir šiaip jos vis stovi neužimtos ir išvis ten geriausios vietos, o vargšai vairuotojai baudžiami, jei į invalidų vietas savo mašinas pastato. Neteisybė baisi, suprantat, nes invalidams juk visvien į parduotuvę nereikia, nes jie nevažinėja į parduotuvę. Ir reikia esą tų invalidų vietų skaičių sumažinti tris kartus ir jas perkelti kuo toliau parduotuvės durų, kad netrukdytų žmonėms ir neužimtų geriausio stovėjimo ploto. Tai aš linkiu šitam per radiją pezėjusiam dibilui literaliai užsipist į asfaltą, nes jis to nusipelno.

Kamštiniai skubėtojai per sankryžas

Tai tiesiog klasika, kai visur kamštis, mašinos juda per metrą kitą, o visokie degeneratai lenda į sankryžą, puikiai matydami, kad iki užsidegant raudonai šviesai, neišvažiuos. Jie tai mato, bet visvien lenda į sankryžą, o neretai dar ir kitiems pypsina, jei pamato, kad smegenų turintis žmogus prieš juos stovi ir nevažiuoja, nes supranta, kad iki raudonos išvažiuoti nesugebės.

Idiotai sankryžoje blokuoja vieni kitus

Itin žavus kamščio pavyzdys - visi galėtų pravažiuoti, bet kadangi dibilai lenda į sankryžą, negalėdami iš jos išvažiuot, tai išvis niekas negali važiuot. Žinoma, čia ryškiausias tarpusavio blokavimo variantas sankryžoje, bet labai iliustratyvus. Už kamščius dėkokite šikniniams nekantruoliams, kurie labai skuba.

Silpnapročiai asilai net nenuvokia, kad įlįsdami į sankryžą, jie užtveria eismą visiems, kas važiuoja skersai, o taip pat ir visiems, kas suka į kairę. Rezultatas – susidaro ištisiniai kamščiai skersai. Ir jau tuose kamščiuose atsiranda kiti panašūs idiotai, kurie irgi panašiai blokuoja kelią. Ir jei sankryžoje prasideda bardakai, jos pralaidumas savaime, vien dėl tokių silpnapročių, sumažėja N kartų.

Dar blogiau būna, kad kamščiai, šitaip užsiblokavus sankryžoms, persimeta į gretimas gatves, kurios vėl blokuojasi, o galų gale gaunasi taip, kad susidaro ištisi tarpusavy blokuotų gatvių segmentai. Ir visi jie blokuojasi dėl to, kad yra tie skubėtojai, kurie labai stengiasi bent pusę minutės sutaupyti. Ir jie nei nesuvokia, kad jie patys iš savęs atima 10 kartų daugiau laiko. Nes jie turi pernelyg menkas smegenis. Jų kaukolėse smegenų yra tiek, kiek į tenai prišiko kokie nors ten gyvenantys sliekai.

Jei pamatote, kad važiuojate per sankryžą, o kelią jums užstoją skersai važiavęs ir iki raudonai užsidegant nespėjęs išvažiuot dibilas, tai paspauskite signalą ir laikykite tol, kol jis neišvažiuos. Minutę laikykite, kelias laikykite – tol, kol tokiam perspaus smegenis. Nes būtent šitie tipai yra svarbiausia kamščių priežastis.

Sparnašikniai pienburniai

Tokių irgi yra. Jie iš tolo atpažįstami, nes jie yra būtent tie, kurie pirmiausiai ir buvo apkrikštyti kelių ereliais, o paskui – ir gaideliais. Jie mėgsta draskytis aikštelėse prie supermarketų, jie mėgsta draginti sankryžose ir jie tampa avarijų aukomis bei žudikais.

Bosozoku tiuningas

Daugelį sparnašiknių galima atpažinti iš bukiausiais būdais tiuninguotų mašinų. Itin populiarūs būna visokie niaukti langai, piktintos lempos ir suoliukai ant bagažinės. Panašūs dibilai yra panašūs visame pasaulyje, nes smegenų trūkumas visada reiškiasi panašiai.

Prieš daug metų kartais matydavau vieną tokį sparnašiknį kieme netoli savo namo. Jis savo golfuku įlėkdavo į kiemą, važiuodamas kokių 50-60 km/h greičiu, ir jau kieme, bekirsdamas per stabdžius, grakščiai įšokdavo į stovėjimo vietą. Jam, matyt, atrodė, kad taip važiuoti yra labai kieta. Kartą norėjau jo paklausti, ar jis yra dalbajobas, bet pamatęs mane ateinant, jis kažkur pabėgo. Paskui kelioms savaitėms jis dingo. Paskui vėl pasirodė, tik įvažiavo į kiemą neįtikėtinai lėtai, gal kokių 3-4 km/h greičiu, labai atidžiai žvalgydamasis, pasilenkęs į priekį, veik prilipęs prie stiklo. Paskui jis dingo visai, o kažkas iš kaimynų papasakojo, kas gi įvyko.

Pasirodo, tasai kietu besijautęs vaikinukas kažkuriame kitame kieme suvažinėjo vaiką. O po kiek laiko už tai sėdo į kalėjimą. Tam, kad suprastų, kad mašina kelia pavojų aplinkiniams, jam reikėjo tokio įvykio. Nes jo smegenys buvo per menkos, kad jis šiaip sugebėtų suvokti, kokį pavojų kelia.

Kadaise matyta draudikų statistika sako, kad avarijos tikimybė labai menkai tepriklauso nuo vairuotojo stažo (nors tą ir bando aiškinti visokios vairavimo mokyklos, suinteresuotos pinigais iš visokių papildomų mokymų). Ryškiausia priklausomybė nuo vairuotojo savybių – tai jo amžius. Kokių 16-25 metų nebrendylos, kamuojami hormonų pertekliaus ir menkos gyvenimiškos patirties, tampa pagrindiniais avarijų kaltininkais.

Šviesoforiniai greitukai

Čia dar viena rūšis, kuri visiems žinoma ir niekam naudos neduodantys – tai tiek, kurie vis šoka per geltoną. Jie nelabai nuvokia, kad geltona šviesa savo esme yra ne tik įspėjantis signalas, bet skirtas dar ir tiems, kas suka į kairę – kad bent koks laiko tarpas pravažiuot būtų. Ir čia galite pasidaryti sau išvadas, kas kaltas dėl vienos dažniausių avarijų rūšių, kai susiduria važiuojantis tiesiai ir sukantis į kairę. Taip, tai dėl to, kad kas nors suka į kairę, o tada atlekia koks nors, kuris dar galvoja, kad paskutinę sekundę suspės prašokt.

Sugedęs šviesoforas

Šviesoforinis durnius vadovaujasi paprasta logika: jei žalia, tai galima važiuoti, o jei geltona - tai juk nespėsi sustoti, bet visvien spėsi pravažiuoti, todėl ir per geltoną galima važiuoti. O jei raudona - tai irgi kaip su geltona - jei nespėsi pravažiuoti ir nespėsi sustoti, tai irgi galima važiuoti. Todėl jokio skirtumo, ar per geltoną, ar per raudoną, ar per žalią važiuoji.

Dar blogiau būna, kai panašus durnius lekia tiesiai, matydamas geltoną, o jau jam beįlekiant į sankryžą, degasi raudona. Kartą mačiau, kaip toksai lėkė per jau užsidegusią raudoną, o tuo tarpu skersai, per jam jau užsidegusią žalią priekin šovė kitas panašus dibilas – iš tų, kurie dragina ir ima važiuoti, vos pamato, kad skersai esantiems degasi raudona. Aišku, abu susidūrė – vaizdas buvo gražus, kaip nuo smūgio mašinos šokteli į orą. Dibilai su savo mašinomis literaliai skrido ir paskui galėjo džiaugtis traumomis, o gal ir savo pačių iškilmingomis laidotuvėmis. Gerai, kad tą kartą abu labu tokie buvo.

Ponai ir ponios, aš žinau tą ubliūdkiškus pasiteisinimus, esą per geltoną galima važiuoti, jei nespėji sustabdyti ar pan.. Iš tokių pasiteisinimų visi jus atpažįsta, nes jūs esate pernelyg tūpi, kad suprastumėte, jog taip tik savo bukumą išsiduodate. Ir paskui stebitės, kad kelių inspektoriai gali jus bausti už važiavimą per geltoną šviesą. Taip jums ir reikia, nes jūs esate pernelyg buki, kad be baudų suprastumėte, ko negalima daryt.

Nestojantys prie pėsčiųjų perėjos

Aš čia net nesakysiu nieko apie tuos, kurie šiaip nestoja prie pėsčiųjų perėjos, nes tai šiaip yra bukagalviai, su kuriais ir taip viskas aišku. Bet be šitų bukagalvių yra dar viena rūšis, kuriuos reiktų sodinti į kalėjimą. Ir jei mano atmintis nemeluoja, policija iš tokių gali ir teises atimti, tik vat čia aš jau pasakysiu, kad policija yra apsileidusi ir jai reiktų tokiais užsiimti, o kad neužsiima – tai labai blogai.

Pėstysis numušamas perėjoje

Čia būtent toksai atvejis užfiksuotas nuotraukoje: viena mašina sustojo, pėstieji eina per perėją, tačiau atsiranda besmegenė persona, kuri galvoja - "ai, čia tegul tie ir sustojo, bet aš galiu važiuot". Tokie vairuotojai yra pavojingesni netgi už draginančius pacukus, nes intelekto turi dar mažiau.

Aš kalbu apie vieną tipinę situaciją, kai žmogus eina per perėją, prieš jį mašina sustoja, o tuo tarpu kita, važiuojanti į tą pačią pusę, nei nestabdžiusi lekia toliau. Štai tokius žudikus reiktų gaudyti ir sodinti preventyviai, o ne tik teises iš jų atimdinėti. Nes būtent tokie žudikai yra patys pavojingiausi išvis iš visų, kokie važinėja gatvėmis. Kai išgirstate istoriją apie tai, kad vaiką ar senutę ant pėsčiųjų perėjos kažkas suvažinėjo, tai žinokite, kad didžiąja dalimi atvejų šitai padarė būtent toksai tipas, kuris nestojo prie perėjos, kai ten sustojo kita mašina.

Kai viena mašina sustoja prie perėjos, bukas pėstysis paprastai stengiasi perbėgti per perėją kuo greičiau, nes jaučia dėkingumą sustojusiam vairuotojui ir nenori jo užlaikyti. Tai didžioji klaida, kurios negalima daryti. Nes kai pėstysis greitai bėga, pro šalį važiuojantis fekalocerebrinis degeneratas net nepamato, kad kažkas eina. Tokie tūpi vairuotojai (ir vairuotojos – moterys šitą pažeidimą labai dažnai daro) galvoja, kad jie pastebės einantį arba kad šiaip pravažiuos. Jie galvoja, kad reikia sustoti prieš perėją tiktai tada, kai kažkas jau ėmė ta perėja eiti ir įžengė į jų važiavimo trajektoriją.

Baigtis, savaime aišku, kad būna savaime aiški. Tūpas šiknagalvis sutraiško perėjoje žmogų, o paskui dar teisinasi – „aš gi nemačiau, kaip jis ėjo, jį man užstojo prieš perėją sustojusi mašina„. Taip taip, tokie atmatos sugeba pasakyti tokius pasiteisinimus. Čia panašiai, kaip koks nors debilas, pasiėmęs šautuvą, šaudytų į minią, o paskui aiškintų, kad jis gi nekaltas, nes nematė į ką šaudo, kadangi žmonės užstojo vieni kitus ir buvo pernelyg sudėtinga susigaudyti, į ką gali pataikyt.

Ponai ir ponios pėstieji, eidami per perėją, būkite labai atsargūs. Net jei mašina sustoja jus praleisti, žinokit, kad pilna degeneratų keliuose, kurie jus numuš, nes yra tūpi atmatos. Niekada nebėkite per perėją. Eikite tiktai iš lėto – tai vienintelis būdas apsisaugoti nuo išgamų, lakstančių per perėjas.

Ponai ir ponios vairuotojai, jei jūs taip nestabdote prieš perėją, kai prieš perėją sustoja kita mašina, tai aš jums tiesiai pasakysiu – esate pati šlykščiausia ir bukiausia vairuojančių išgamų rūšis. Ir jeigu jūs netyčia nukrisite nuo laiptų ir mirtinai užsimušite, tai visa Lietuva taps laimingesne, nes jūs tada negalėsite perėjose žudyti vaikų.

Ir pabaigai dar apibendrinimų apie kelių dibilus

Jūs dar ne viską perskaitėte apie save. Panašių idiotų rūšių – gyvas velnias. Daugelis jų yra kelių rūšių dibilai vienu metu. Man čia ir rašant nepavyko kai kurių jų rūšių atskirti vienos nuo kitos. Tie patys idiotai, statantys mašinas ant šaligatvių, dažnai nestoja ir pėsčiųjų perėjoje. Nes jiems tai atrodo normalu. Tie patys idiotai, su avariniais stojantys kur papuola, paskui lenda į sankryžą per kamščius, puikiai matydami, kad nepravažiuos. Tie patys pienburniai, draginantys kiemuose, galvoja, kad elgiasi normaliai, pasistatę savo trantą į invalido vietą.

Tūpam idiotui vairuotojui daužomas snukis

Kai kurie išskirtinio bukumo idiotai galų gale sulaukia atpildo ten pat gatvėje. Ir gal tai ir nėra blogas dalykas, nes tada jau jiems tikrai kyla klausimas, ar adekvačiai elgiasi gatvėje. Ir kai toksai klausimas kyla - tai pirmas žingsnis į pasikeitimus.

Kartą vienas draugas pasakojo, kaip važiavo mikrobusu, kurio vairuotojas buvo neadekvatus pusprotis. Tas degeneratas, vos ėmęs judėti iš stotelės, staigiai ir be įspėjimo šoko iš pirmos juostos į antrą, dėl ko ta juosta lėkusi mašina iššoko į priešpriešinę, kur važiavo kita mašina kuriai vėlgi teko išlėkti iš kelio. Nei viena mašina nenukentėjo, bet situacija buvo aiškiai avarinė. Moliusko smegenis turintis mikrobuso vairuotojas sustojo sankryžoje už kokių 50 metrų, kur po keliolikos sekundžių pribėgo abu tie vos nesusidūrę vairuotojai. Jie mikrobuso vairuotoją ištempė ir ėmė daužyti galva į jo paties mikrobuso dureles. Ir žinote, ką ėmė daryti mikrobuso keleiviai? Jie ėmė ploti!

Tasai draugas sakė, kad mikrobuso vairuotojas po to važiavo lėtai ir atsargiai, nors iki tol sparčiai lėkė. Išgirdęs, kaip jo sumušėjams ploja keleiviai, vairuotojas aiškiai suprato, kad policiją kviestis beprasmiška – visi liudys prieš jį. Todėl vairuotojas šluostėsi kraują nuo sugurintos nosies, važiavo lėtai ir įtemptai mąstė apie tai, kaip ateityje elgtis geriau. Jis išmoko pamoką.

Ponai ir ponios, jei jūs nesate tokie, kaip čia minėti įvairiarūšiai dibilai, tai labai gerai. Bet tada aš jums pasakysiu kitą dalyką – jūs visvien elgiatės blogai, nes aš matau gatvėse daugybę tolerancijos degenaratyviems atmatoms. Nustokite juos toleruoti. Neduokite jiems lipti ant galvų, kai dėl jų turite sėdėti kamščiuose. Neleiskite jiems statyti mašinų taip, kad žmonės paskui negali praeiti. Nepatingėkite papypsinti kiekvienam pridūrkui, kuris pastato mašiną draudžiamoje sustoti vietoje. Nepasikuklinkit iškviesti policiją aikštelėje besidraskantiems pacukams. Negailėkite atmatų, nes kiekviena nuolaida, kurią jiems padarote, paskui tampa priežastimi, dėl kurios jūs pakliūnate į avariją.

Upd.: kadangi ponia Powiukė komentaruose patarė, tai čia jums labai gera nuoroda, ką reikia daryti, jei automobilinius degeneratus gatvėje pamatote – ePolicija.lt , kur galite pranešti.

Rokiškis Rabinovičius rašo jūsų džiaugsmui

Aš esu jūsų numylėtas ir garbinamas žiurkėnas. Mano pagrindinis blogas - Rokiškis Rabinovičius. Galite mane susirasti ir ant kokio Google Plus, kur aš irgi esu Rokiškis Rabinovičius+.

212 thoughts on “Pasitikrinkite, ar esate kelių šiknapaukštis

 1. Niex

  Gerbiamasis, jūs kurstote manyje tūnančią ir visaip bandomą suvaldyti agresiją 🙁

  Reply
     1. bubata

      Dekui!
      Puikus straipsnis!
      Deja mano ziniomis e-policija nelabai reaguoja i gautus taip pranesimus, teko keleta kartu pasinaudoti del debilu ant dviraciu taku, taciau jokios reakciojos nebuvo sulaukta.

      Reply
      1. Petrukas

       Viska jie reaguoja, tikrai zinau, tiesiog jie pasiima foto, suraso protokola ir pasikviecia i kabineta, niekas prie tu masinu neina ir pan. Kalbu is patirties, kadangi karta buvo nufotografuota mano masina.

       Reply
      2. Vygandas

       Reaguoja, reaguoja. Vieną syk visą nakti kaukė kažkokio gezo BMW kieme. Kadangi niekas nežino kieno mašina ir šiaip čia visi abejingi, tai teko pranešt per e-policija. Ir ką gi, po poros dienų paskambino iš policijos, pasakė, kad išsikvietę buvo savininką pas save ir įspėjo susitvarkyti transporto priemonę. Nuo to laiko iš to BMW nei cypt. O jei niekas nebūtų nieko daręs, tai iki šiol žmonės naktim nemiegotų ir tyliai, lietuviškai kentėtų.

       Reply
   1. Niex

    Nu todėl, kad jūsų minimi pridūrkai labai sunervina ir tik krikščioniškosios moralės auklėjimo dėka (apie kito žando atsukimą) neišmalu jiems marmūzių.
    Ačiū už nuorodą.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Tolerancija blogiui leidžia augti blogiui. Todėl nereikia tolerancijos blogiui. Tikiuosi, kad ta nuoroda pagelbės.

     Reply
 2. anoniminis bailys

  Esu pastebejes viena durniu kategorija, jie kazkokiais mistiniais budais sugeba islaikyti naujus bmw 7, mercedes s klase ir t.t., bet nesugeba ant situ masinu susikonfiguruoti bluetooth. Kai pamatai panasaus lygio masina ir jos vairuotoja su rageliu rankoje tai galima statyti diagnoze. O ir siaip, nu pigus tie aftermarketiniai bluetooth reikia tik paimti ir nusipirkti, jie jau dabar kainuoja pigiau nei bauda.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Aš irgi nesugebėčiau, tiesą sakant. Ir kitas klausimas, ar norėčiau, nes esu matęs, ką su svetimais telefonais galima išdirbinėti, kai ten bluetooth būna įjungtas.

   Reply
   1. anoniminis bailys

    Man atrodo sugebetumet, blogiausiu atveju prie masinos buna manual’as. O ka galima isdirbinet as zinau, tik to bluetooth nebutina laikyti visada ijungto.

    Reply
 3. Deividas MII

  Esu patekęs į avariją dėl to, kad kitas vairuotojas lėkė per raudoną į sankryžą, mat pastarasis užsišnekėjo su keleiviu ir neatkreipė dėmesio į šviesoforo signalą.

  Prisipažįstu, kad ir pats esu kaltas žioplys, nes važiavau į sankryža mirksint žaliam signalui. Taigi, pamoka išmokta. Prašom duoti išrišimą.

  Kitas dalykas. Nežinau, kaip tamstai, bet mane stačiai užknisa užlendantys vairuotojai. Štai situacija. Vyksta kelių darbai ir yra važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš kairės pusės. Skubantys, sau lekia it akis išdegę iki pačio galo ir po to naglai grūda savo keturratį į dešinę kelio dalį. Ot bjaurybės…

  Reply
  1. pow

   man tai buvo dar linksmiau kai ten Kražių lyg gatve, kur tarp finmin’o ir neveikiančio fontano po darbo visuomet kamsčiai. Viena autobusų juosta, kita normaliems užpildyta mašinomis, ir trečia į priešingą pusę/centrą leidžianti važiuoti. Tai pirmiau atlėkė debilas neaišku kokiu greičiu priešpriešine juosta, tuomet praėjau tą antrą užkištą juostą, ir tik po to pamačiau dar vieną debilą įsivaizduojantį, kad jis autobusas ir gali viršyti kiek nori greitį. Taip ir likau stovėti tiesiai prieš nosį ant perėjos, dar debilu išvadinau. Gerai, kad stabdžius dar moka spausti.

   Reply
   1. Rokiškis Post author

    Jo, tie bandantys kamščius prašokti autobusų ar dar geriau, priešpriešinėmis juostomis -- irgi ryškus atvejis.

    Reply
  2. Rokiškis Post author

   Tie užlendantys tipažai labai paplitę įvairiomis formomis.

   Itin ryškūs yra tokie, kur kažką aplenkia ir išsyk suka į dešinę.

   Tarp kitko, panašūs veikėjai labai daug avarijų ima daryti, vos pasninga pirmas sniegas ar kyla kokia plikšala -- viskas dėl neadekvataus vairavimo įpročių.

   Reply
  3. liberalas Paulius

   Deividai, norėčiau atkreipti dėmesį, kad pagal eismo taisykles vykstant kelio darbams ar atsiradus kitokiai kliūčiai vienoje iš eismo juostų laisvąja eismo juosta važiuojantys vairuotojai privalo užleisti vieną automobilį atsidūrusį priešais kliūtį.

   Reply
  4. kestutis d

   Dėl šito: ‘Vyksta kelių darbai ir yra važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš kairės pusės…’ -- kai savo laiku mokiausi taisykles, tai tokioje situacijoje, kiek suprantu, turėtum pats praleisti automobilį prieš save iš juostos, kurioje atsirado kliūtis. Ar dabar taisyklės jau pasikeitė?

   Reply
   1. Daivule

    Taisykles nepasikeitė, bet tai ne šiaip sau netyčia ne ta juosta važiavę naujokai. Kai Pilaitės prospektas dabar uždarytas, kas rytą gali stebėti gudručių pokštus. Jei visi vairuotojai tvarkingai eilute važiuotų, nebūtų jokių trūkčiojimų, užleidžiant gudručius, ir srautas judėtų greičiau. Bet dibilams atrodo, kad jie labai gudrūs, o aplink tik kvailiai. Ir čia taisyklės nepadės

    Reply
  5. Marcipanas

   Užlendantys vairuotojai išties tikra bėda ir dar kai tą manevrą atlieka, nepasivargina posūkių signalo įvaldyt. Bet Jūsų minimas atvejis nėra iš tų, nes dėl kelio susiaurėjimo racionaliausia, važiuoti abiem juostom iki pat susiaurėjimo, o tada šachmatine tvarka įveikti tąjį susiaurėjimą. Tokių būdu išvengiamos grūstys kurios galimai gali susidaryti eilės gale ir visose sankryžose kur toji eilė nusitęs. O koks būna vairuotojų elgesys tuose susiaurėjimuose, ten galima iškart pamatyt visus, Rabinovičiaus, aukščiau paminėtus tipus.

   Reply
 4. Kalbajobnutas skaitytojas

  Dar yra dibilai, kurie atvažiavę vieni ar su savo supisove / supisovu stato automobilius į šeimų vietas. Invalidų vietose jau kažkaip gėda, bet va šeimoms su vežimėliais skirtas vietas drąsiai galima užimti. Ui nemėgstu tų razpizdiajų. Jeigu pasakai tokiam ką nors, tai apsimeta negirdėjęs (nors ką ten ir atsakysi, kai tau pastabą sako žmogus, iškraunantis iš mašinos du vežimėlius). Fublia.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Reikia ne šiaip pasakyti, o labai imperatyviai, su labai aiškiais nurodymais -- „perstatyk mašiną, sėdi dabar prie vairo ir pastatai į kitą vietą, arba iškviečiu policiją, dabar sėdi, perstatyk į kitą vietą, sėsk į mašiną, nes mano telefone jau surinktas numeris, kviečiu policiją, todėl sėdi ir važiuoji dabar pat čia ir dabar sėsk ir važiuok greitai dabar pat staigiai perstatai mašiną„.

   Reply
  2. Rokiškis Post author

   Dar vienas dalykas, kad matant tokį tipažą, labai apsimoka demonstratyviai jį nufotkinti ir pasakyti, kad ta nuotrauka skirta persiuntimui į policiją, jei jis neperstatys mašinos dabar pat. Suveikia momentaliai.

   Reply
  3. Martinas

   Mažas pastebėjimas. Tokio ženklo kaip „šeimos parkavimos vieta“ KET nėra, todėl tai tėra rekomendacija prekybcentrio lankytojams. Tad burnojimas ir grasinimas policijomis yra visgi tuščias burnos aušinimas. Nenuostabu, kad nekreipia „razpizdiajai“ į tai dėmesio.

   P.s., tas žinojimas visgi nesuteikia akstino man pačiam ten parkuotis.

   Reply
 5. Niex

  Aš tai netenku žado tokiose situacijose, kai pvz. prieš reguliuojamą perėją sustojusį automobilį (nes jam raudona), iš paskos atvažiuojantysis lenkia ir paspaudęs gazą beveik užlekia ant pėsčiųjų (ir manęs).
  Arba, patirtas vaizdelis važiuojant autobusu: autikas antroje juostoje, sustoja prieš perėją, jį aplenkianti mašinytė išvažiuoja į priešingo eismo juostą ir pervažiuoja perėją.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Jo, su autobusu kaip papasakojate, tai išvis įspūdingai. Taip, tokie tipai yra elementarūs automobiliniai žudikai.

   Reply
 6. Audra

  mane dar siaubingai hrrrrr….. nervina, kai eini kaip žmogus per perėją, mašina sustojus, tačiau vairuotojas gazą inirtingai spaudalioja (atseit vilkis geričiau) ir vėliau vos ne per kulnus prakosais nuvaro.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Taip, čia vienas iš šlykščių tipažų. Ta proga tamstai čia filmukas, kaip tik apie tai. Labai rekomenduoju. Ir linkiu panašiems tipažams kuo dažniau sutikti tokias bobutes, kaip iš šito filmuko.

   Reply
    1. Rokiškis Post author

     Davikliai gana jautrūs būna, po pat bamperiu, o reaguoja paprastai ne į smūgio jėgą, o į smūgio greitį. Jei tašė nėra labai lengva ir geru greičiu trinkteli kaip tik į tą vietą, kur daviklis, tai turi sureaguot.

     Reply
     1. Tomas

      Oro pagalves issiskleidzia tik esant didesniam nei kazkokiam ribiniui greiciui, stovincioje auto jos niekada nesiskleidzia.

      Reply
      1. Rokiškis Post author

       Skleidžiasi ir stovinčiose, jei tik užvestos. Nes mašinoje esantiems nėra skirtumo, ar pati mašina įvažiuos į ką nors, ar į ją kažkas įvažiuos -- ir vienu, ir kitu atveju pagalvės apsaugo tiek pat gerai.

       Reply
       1. Candy

        Na va ir Rokiškis kaikada ne viską žino 😀

        Čia pradžia visų oro pagalvių kai jas ispusdavo vos ne del kiekvieno pirstelejimo 🙂 Dabar padarė protingiau jas skleidzia pagal saugos dirzu itempima ir dar kazkokius parametrus 🙂

        Reply
    2. treneris

     nerealu čia, per mitų griovėjus rodė, kad žmogus neturi tiek jėgos, kad išsiskleistų oro pagalvės

     Reply
   1. Lochui

    todel ir negalima sustoti pries pereja. tik sustoji tai krv pestysis pamirsta ka daro ir gatve bl per puse metu iveikia

    Reply
 7. Adis

  Draugo pasakojimas:

  Name gyveno bachūras, kuris turėjo kietą bemsą. Na ir įvažiuodavo / išvažiuodavo atitinkamai. O kai atsirado merga, tai išvis.

  Bet vienąkart draugas sėdi namie, girdi suriaumojantį variklį ir tokį galingą DŽERGŽT. Iškiša nosį pažiūrėt.
  O ten stovi apšalusi merga, matosi išartos vėžės ir bemsas tarp medžių, bet be durelių.

  Kaip paaiškėjo, bičas norėjo įspūdingai rauti iš vietos, bet vietoj pirmo bėgio įkalė atbulinį, tai atgal raudamas, pralėkė pro kaštonus, kurie tiesiog nušienavo dureles.

  Sakė, reikėjo pamatyti vairuotojo ir lauke stovinčios mergos rožas.

  O su vairavimu bėda ta, kad ir kaip ir su bet kokiu dalyku -- nedarydamas klaidų, gerai daryti niekaip neišmoksi. Visa bėda, kad vairavimas -- nepalyginamai pavojingesnis dalykas už daugumą kitų.

  Ir man ypač mistika -- kaip išmokti pakenčiamai vairuoti per tiek laiko, koks yra dabar privalomas minimumas vairavimo mokyklose. Nebent baigus mokyklą riboti greitį iki 50 km/h, ir taip ne dvejus, o bent penketą metų.

  Tiesa, čia jau ne apie kelių gaidelius kalba.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ar tikrai reikia išmokti kažkokio baisaus vairavimo, jei vairuoji taip, kad nesukeli avarijų? Su tuo mokymu viskas yra tvarkoj. Netvarkoj yra tai, kad teises išduoda nuo pernelyg ankstyvo amžiaus. Išdavinėtų nuo kokių 25 metų, tai avarijų sumažėtų kokius 3-4 kartus.

   O šiaip neblogų pamokėlių galima apturėti, kad ir elementariais kartingais palaksčius, ypač dar po lietaus ar žiemą. Kai vieną dieną pravažiuoji sausą trasą, o kitą dieną važiuoji per lietų ir gerokai lėčiau važiuodamas susisuki taip, kad net orientaciją kuriam momentui prarandi -- pradedi truputį daugiau galvoti.

   Bet šiaip, jei važinėji gatvėmis, kaip normalus žmogus, tai tokių žinių pakanka minimumo.

   O tamstos istorija apie pridūrką su bemsu -- iliustratyvi.

   Reply
   1. Samas

    tamsta :)) noreciau paklausti ar jus be teisiu? manot kad 25 metu asmuo nedaro tiek avariju? toks dalykas pagalvokite. mano manymu avarijos vyksta del mazo stazo (vairavimo) ir nesvarbu ar prie vairo tik teises islaikes ir laimingas, viercha lauziantis 18-metis ar 25 metu asmuo atsises. nes tiek vienu tiek kitu atveju bus tas islaikimo dziaugsmas ir siekis bandyti vis ka naujo (uzkisinejimai, greicio virsijimai, dragai ar driftai) :)) ta jusu nustatyta amziaus riba mano manymu yra visiskai nieko verta

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Ponuli, aš berods aiškiai parašiau apie statistiką, kurią esu matęs. Koreliacijos su stažu -- minimumas, išskyrus vieną šoktelėjimą, kuris atsiranda periode po 2-3 metų nuo teisių išdavimo. Faktorius, labiausiai koreliuojantis su avaringumu -- vairuotojo amžius.

     Ir būtent amžius ir siejasi su tuo užkišinėjimo, greičio viršijimo, draginimo ir driftinimo džiaugsmu.

     Aš suprantu, kad gal tamstai dar nėra tų 25 metų, bet štai čia mes ir matome tokį dalyką, kaip nestiprus entelektas negeba susieti neadekvataus elgesio su amžiaus faktoriumi.

     Reply
     1. Smile

      pritariu -- avaringumui ne stažas, o vairuotojo asmeninės savybės svarbu. Su vienos dienos stažu nenulėksi nuo kelio, jei važiuosi greičiu, atitinkančiu sąlygas ir savo sugebėjimus. Esmė ta, kad protas, leidžiantis adekvačiai vertinti, yra susijęs su amžiumi (yra žinoma išimčių, bet…). Jaunų idiotų kiekis keliuose yra ir švietimo sistemos rezultatas -- kai nuo darželio juos bijo „traumuoti“ ir nesako „Mažas dar, pasėdėk ir patylėk, paklausyk, ką vyresni šneka“. Ir lenda paskui trimečiai į suaugusių pokalbį, o aštuoniolikmečiai į autostradą su nuspaustu iki galo pedalu -- iki artimiausio stulpo arba bobutės perėjoje. Gaila ne visos tokios, kaip ta iš filmuko

      Reply
   2. Vytautas Šaltenis

    Su kartingais čia geras pastebėjimas. Ir priminė jis man pokalbį su kolegomis švedais. Pasakojo, kad pas juos, laikant egzaminą, yra privaloma užduotis — pračiuožti ledo ruožu. Kadangi ant to ledo nenuveiksi nieko nei teisingai, nei neteisingai, tai egzamino niekaip neįtakoja, bet skirta žmonėms susipažinti su jausmu, kas būna, kai mašina nevaldoma.

    Tiesa, nežinau kaip jie tą dalyką realizuoja vasarą, o ir šiaip pokalbis vyko prie alaus, tai gali būti neadekvačiai užgražintas, bet idėja man patiko.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Iš principo, vasarą analogiškas dalykas irgi nesunkiai padaromas -- pakanka ant asfalto kelių centimetrų sluoksniu paskleisti molio suspensiją. Mašina slysta puikiai, kaip čiuožykloje.

     Reply
     1. arka

      :danuose pradedančiuosius treniruoja spec. aikštelėse, kuriose nevaldomo slidimo džiaugsmą ar siaubą sukuria priliedami stipriai muilino vandens.

      Reply
   3. Ilona

    Žinau, kad įrašas senas, bet nesusilaikysiu. Amerekėje išduoda teises nuo 16. Ir lai išduoda, kol yra vairavimo kultūra.
    Per paskutinius metus iš pažįstamų vis daugiau girdžiu kaž kokių tai kosmosų. Kaip autostradose per langą mėto bokes alaus (autostradoj. per langą. stiklinius butelius.), kaip partrenkia perėjoj su švisaforu (kaip taip įmoanoma?), kaip mašina iš galo įvažiuoja taip, kad pati apsiverčia, bet lieki kaltas tu -- nes ano bemvas ar mersas ar nauja audi juk KET nežino.
    Lietuvoje maža vairavimo kultūros: ar matėt, kad ryte kas į žiedą įleistų? nors Vokietijoj kas antra mašina praleidžia, apie perėjas jau nekalbu. O stovėjimo aištelėse tai vemt verčia. Atmenu, jaunystėj, lipdukus klijuodavom. Tokius blogai nusilupančius rožinius bybius, ant blogai besiparkuojančių. nepadėjo 🙁
    Išsiplėčiau, nes pažadinot šiuo straipsniu pyktį vos valdomą.
    o ką norėjau pasakyti:
    būtų mažiau kyšių, mažiau nuolaidžiavimo prabangiems kelių buržujams ir būtų mentalitetas kitoks -- vairuok nors nuo 14.
    O pabaigsiu puikia kaimyno citata:
    „Kažinau, va tas tai visada neprisisegęs važiuoja ir jo nestabdo, tai ką, aš blogesnis?“

    Reply
  2. Sliobenas

   Aš irgi mačiau gerą vaizdelį, bet žiemą, su rankiniu ant plikšalos. Žodžiu, apledėjusi prekybos centro Rokiškyje aikštelė. Viena laisva vieta. Atvaro BMW, prisėdęs škietų ir jų žiurkikiu. Vairuotojas parkuojasi dideliu greičiu, užtraukdamas rankinį. Mašiną sumėto, nevaldoma ima suktis ir sustoja… prie pat kitos mašinos durelių. Tarp vienos ir kitos mašinų pirštas nebūtų tilpęs. Įtariu, BMW chebra ilgai plovė kelnes ir sėdynes.

   Reply
 8. Arturas

  Tai yra straipsnių straipsnis,
  Tai yra mano Meka,
  Tai yra Dievo žodis,
  Prašau, miela mano žmona, perskaityk šį straipsnį
  Tada suprasi kodėl vairuojant kalbu vien keiksmažodžiais

  Šį įrašą reikia publikuoti visuose didžiausiuose dienraščiuose, įtraukti į mokyklų ir universitetų programas, priimant į darbą ir netgi skelbti kaip pamokslą visose bažnyčiose.

  Ačiū Tau Žiurkėne 🙂

  Reply
   1. Lina

    Manau, supras, kodėl ponas Artūras vairuodamas nevengia stipresnės kalbos. Nes būtent toks nušvitimas perkaičius straipsnį mane aplankė 🙂 nebeburbėsiu ant vyro, o geriau pati per langa kokį gestą parodysiu!
    O mane pačią labiausiai nervina gal kiek mažiau pavojingas reiškinys – posūkių nerodymas. Panašu, kad kai kurie žmonės nesupranta, kad ne dėl grožio jie ten šonuose įstatyti. Užvis labiausiai iš kantrybės veda, kai priešais važiuojanti mašina sustoja vidury kelio, tuomet lėtai ima sukti į kokį kiemą dešinėje ir jau PO TO parodo posukį, tpfu!

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Tie, kurie nerodo posūkių, yra neprognozuojami aplinkiniams. Jau vien tai yra priežastis, dėl kurios kyla avarinės situacijos. Taip, tai vieni iš tų bjaurių tipų.

     Reply
    2. Arturas

     Dar yra labai populiarus reiškinys: jeigu rodo posūkį į kairę, o suka į dešinę, tai dar nereiškia kad nenuvažiuos tiesiai. Šie manevrai kažkodėl sutampa su mokslo metų pradžia, kažin kodėl 🙂

     Reply
   2. Arturas

    Ne gerbiamasis, mano žmona nevairuoja, aš šneku keiksmažodžiais, kai vairuodamas matau pačio aprašytas situacijas.

    Reply
  1. Andrius

   AMEN!
   Žiauriai geras straipsnis! Uždegantis ir motyvuojantis kovoti su išblerbėtsubiniais 🙂

   Reply
 9. aesde

  šiaip yra dar viena tokia įdomi rūšis -- smalsuoliai, -kurie pamatę, ką nors neįprasto kelyje pamiršta, kad ne vieni kelyje ir staigiai paspaudžia stabdžius bei pradeda neaiškius manevrus, kad privažiuoti arčiau ir pamatyti kas ten vyksta.
  manau pagūglinus galima rasti nemažai nesėkmingų tokiems smalsuoliams pavyzdžių, kai vienoje autostrados pusėje įvyko viena avarija, o kitoje (neretai jau ir prie policijos) įvyksta automobilių sumuštinukas. Gaila, kad smalsuoliai paprastai išsisuka, nes greitkelyje kalti lieką distancijos nesilaikė, išpaskos važiavę vairuotojai.
  P.S. šiuos prisiminiau nes pirmadienį apturėjau malonumą staigiai stabdyti, kai Ukmergės gatvėje ties macdonaldu. tokis smalsuolis persirikiavo per kelias eiles (nuo krašto iki skiriamosios juostos), ir lėtai pravažiavo, už skiriamosios juostos buvusį, eismo įvykį, o tada lyg niekur nieko paspaudęs nulėkė toliau.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Dėl staigaus spaudimo ant stabdžių -- tai visgi savo esme yra distancijos nesilaikymo problema. Kiek pastebiu, kas antras vairuotojas linkęs laikytis distancijos, kuri nuo kelių iki keliasdešimt kartų mažesnė už minimalią saugią. O realiai saugios distancijos išvis beveik niekas nesilaiko.

   Kartais tenka matyti, kaip gan prastame kelyje ~100km greičiu lekiantis silpnaprotis laikosi kokio pusantro-dviejų metrų atstumo nuo prieš jį važiuojančios mašinos.

   O tie šiaip smalsuoliai -- tai tiesiog vieni iš tų, kur galvoja, kad visi aplinkui prie jų turi taikytis. Labai nemalonūs tipai.

   Reply
   1. Vytautas

    Šitiem priešnuodis, galiniai priešrūkiniai žibintai, keletas sekundžiu ir atstumas tarp automobilių išauga keleta kartų.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Aš kadaise esu šitą dalyką bandęs, kai vienas pridūrkas akino patamsy su savo ilgosiom. Ir užkniso. Labai gerai veikia.

     Bet pats mano klausimas čia yra ne dėl to, kad jie šiaip užknisa, jei prilimpa prie subinės, o dėl to, kad jiems patiems tai yra labai didelis pavojus, tačiau jie to nesupranta. Nu nesupranta pridūrkas, kad jei prieš jį esanti mašina spustels stabdžius, tai jis netgi teoriškai nespės sustabdyti, įsibalados ir liks kaltas dėl visko.

     Beje, dėl panašiai nesuprantančių, tai yra ir kitas tipas -- tų, kurie lenkia kitą mašiną išsyk paskui kitą lenkiančią mašiną. Tokie tipai nesuvokia, kad prieš juos esantis vairuotojas, esant reikalui, sugrįš į savo juostą, bet štai jiems tai šansų grįžti nebus.

     Kiek pastebėjau, ir tie, kur nesilaiko saugios distancijos, ir tie, kur lenkia antri -- didele dalimi sutampa. Nemąstantys apie pasekmes.

     Reply
   2. Senis Šaltis

    Na mieste ir ne tik, tai yra be galo sunku laikytis saugaus atstumo. Jei jo laikaisi, tai būtinai kažkas užkiš į tą tarpą. Ir galbūt pastabdys greitai užkišus. Tokiu atveju liktum kaltas įvažiavęs į užpakalį, bet jei naudoti video registratorių, tai pagal KET užkišimas ir stabdymas yra KET pažeidimas.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Vat sunku to atstumo laikytis dėl vienos iš labiausiai paplitusių durnių rūšių -- būtent dėl tų, kurie absoliučiai nesilaiko jokio saugaus atstumo ir galvoja, kad tas atstumas tik dėl kokių tai biurokratų durnumo sugalvotas.

     Skaitosi, kad saugus atstumas yra apie pusę spidometro metrais, t.y., jei važiuoji 90 km/h užmiestyje, tai būtų ~45 metrus. Bet paprastai į tokį tarpą kelios mašinos sulenda.

     Ir paskui, kai priekyje važiuojančiai iššoka po ratais kokia nors laukinė katė, tai visi gražiai tarpusavy ir susidaužia keliese.

     Reply
     1. Candy

      Nu koks eismas turi būti kad greitkely į 45m tarpą 90km/h važiuojant sulystu kelios mašinos ir tūpėtų ten.

      Važiuojant 90km/h arba važiuoji per atstumo nuo mašinos prieky/gale arba lėčiau važiuojančius aplenki.

      Reply
      1. Rokiškis Post author

       Nu va, o paskui įsidaužiat kam nors į užpakalį ir sakot, kad kaltas tas prieky, nes ant stabdžių kirto.

       O problema čia ne ta, kad ant stabdžių kas kirto, o kad tamstos smegenys menkos ir priežasčių su pasekmėm normaliai susiet negeba.

       Ar gal dar pasakysit, kad dar niekam į subinę dar nebuvot įsitvojęs/įsitvojusi? Tai čia laikinas dalykas, aš jums pažadu. Ir labai greitai taip bus.

       Reply
       1. Sliobenas

        Nepakenčiu šiknių, kurie man prisvyla prie uodegos. Pati laikausi didelio atstumo, nes nemėgstu kam sėdėti ant šiknos. Maža ką. Ir toks atsargumas ne kartą jau gelbėjo nuo nelaimės. Maža kas -- gal katė ant kelio išbėgs, ar vaikas. Priekinė kirs ant stabdžių, o man kur dėtis? Lipti į jo bagažinę su mašina. Lygiai taip pat lenkimas -- aplenkti aplenkė, o užlindo prieš nosį taip, kad turi kirsti ant stabdžių. Aš lenkdama į juostą grįžtu tik tada, kai galiniame veidrodyje gerai matyti aplenkta mašina.

        Reply
  2. Marius

   Pas mus smalsulių gal mažiau, tačiau kai važinėjau New Jersyje, tai ten jie beveik visi tokie. Jei tik šalikelėje atsiranda mašina -- iškart kamštis per visas 4 juostas, kiekvienam idijotui butinai reikia pristoti. Taip ir lieki nesupratęs, kelias platus ir neužtvertas, bet susidaro kamščiai iš niekur.

   Reply
   1. Rokiškis Post author

    Šiaip tai čia verta laikytis bendros taisyklės -- jei šalia kelio darosi kažkas neaiškaus, tai bet kuriuo atveju reikia sumažinti greitį, nes situacija gali netikėtai keistis.

    Čia verta palyginti su labai senų, patyrusių taksistų elgesiu -- važiuodami naktį, tuščiame kelyje, jie laikosi antros juostos, kad būtų kuo toliau šaligatvių, o greitį sumažina, netgi pamatę kažkur kitoje gatvės pusėje stovintį ir šlitinėjantį chronių. Nes tiesiog žino, kad bet kuris nenormalumas šalia kelio gali išvirsti į netikėtą įvykį.

    Pats esu matęs, kaip ramiai stovintis chronius iš vietos padaro antgamtiško ilgio šuolį (kokius gal 6-7, jei ne daugiau metrų), tikslingai taikydamas tiesiai po mašinos ratais. Gerai, kad vairuotojas būtent ir buvo toksai taksistas, iš anksto sumažinęs greitį ir persirikiavęs kuo toliau. Spėjo išsisukti, nušokdamas ant šaligatvio.

    Reply
 10. Karolis

  Agresija sukelta, tačiau sakyčiau teigiamas jausmas. Vairuoti tenka daug ir dažnai, o sau esu pažadėjęs nesinervuoti iki negalėjimo vairuojant, tačiau toli man iki tokių tikslų..
  Jau kuris laikas svarstau įsidėt vaizdo kamerą, kuri fiksuotų kas vyksta priekyje, nes tenka sutikti ne vieną tokį jūsų aprašytą skystaprotį. Du privalumai: video galima perduot institucijoms ir apsidrausti nuo tokių asilų kaip sekančiam video: http://www.youtube.com/watch?v=FRC7RO2tOJQ

  Nors šis video yra filmo ištrauka/reklama, bet ypač malonus jausmas užplūsta stebint teisingumo triumfą. http://www.youtube.com/watch?v=O_55LkqsKvs

  Persiprašau dėl linkų.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Čia abu filmukai įspūdingi. BTW, jei vietoj http parašysit httpv, tai įdės filmuką tiesiai į komentarus.

   Reply
  2. Milda

   Prieš gerus 8 metus, kai dar vaizdo registratoriai nebuvo naudojami, ar tiek paplitę, lygiai taip pat, kaip pirmame video įvažiavo į mane. Tai man tuo atveju pasisekė tiek, kad atvažiavus policijai, mergina pasisakė sąžiningai, kad tai ji atbuliniu vidury gatvės sugalvojo važiuot, o ne aš ją pabučiavau. Nes kitu atveju, būčiau tikrai likus kalta, na gi kas patikės, jog va taip, vidury gatvės žmonėms atbulinio prisireikia :))

   Reply
 11. pliumbum

  Man tai amžinai kliūna tie, kurie ant dviračių tako pasistato savo transporto priemones. Paskui kruškis, apvažinėk kiekvieną per žolyną, stabdyk ir panašiai. Jau ketinu pradėti klijuoti ant langų jiems perspėjamuosius lapelius, kad užsirašiau, pone, jūsų numerį, ir jeigu dar kartą pamatysiu pastatytą ant dviračių tako, pereisiu su vinimi per šoną. Antra vertus, paskui vakare pasižiūriu, kaip nepritaikyti sovietiniai kiemai dabartiniam mašinų skaičiui, ir truputį net gaila jų pasidaro. Trečia vertus, netoli stovi puikiausia daugiaaukštė stovėjimo aikštelė, pinigų negailėkit ir stovėsit smagiai.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Jei paliksite tokį lapuką, tai toksai vairuotojas turės prieš jus įrodymą dėl grasinimo.

   O dėl sovietinių namų -- taip, čia yra bėda, kuri labai didelė. Bet dar didesnė bėda yra pas kai kuriuos posovietinius namus, kur vienu metu statytojai išvis nestatė jokių aikštelių. Ir dar kita vertus, yra ir blogas nekurių pomėgis statyti mašiną bent metru arčiau namų. Nesvarbu, kad užtversi kelią kažkąm ar versi mamas su vežimėliais lipt nuo šaligatvio. Svarbu tik kuo arčiau.

   Reply
   1. pliumbum

    Nu jo, tiesą sakot, matyt geriau tada rašyti lapuką, kad esate nufotkintas ir būsite perduotas, jeigu dar pamatysiu. Dar galvojau apie lipduką ant bamperio „Aš parkuoju ant dviračių tako“, irgi būtų visai nemalonus dalykas, kuris gal priverstų susimąstyti.

    Reply
  2. Kęstautas

   Nusipirk mašiną, dviratininke tu. Tokie jau svarbūs šitie dviratės žmogaus jėga varomos transporto priemonės savininkai jaučias, kad ohoho. Velkas amžinai viduriu kelio, o jei besisaugodamas aplenki 5 metrų spinduliu, tai žiūrėk dar nepatenkintu žvilgsniu palydi. Ir nu tokie jau svarbūs, nu toookie svarbūs jaučias, ufff.

   Reply
 12. Jurkis

  Dar viena dibilų rūšis -- mikrobusininkai. Tie sugeda iš antros juostos, iš kurios galima sukti TIK į kairę, per geltona singalą (nuo š.m. balandžio 1 dienos uždrausta įvažiuoti į sąnkryžą degant geltonam signalui)suka dešinėn, beveik pervažiuoja jau perstiesiems per kojų pirštus. Ir taip jau >1 kartą. Čia 44 mikras važiuoja iš Olimpiečių gtv. į sankryžą prie Žaliojo, link Kalvarijų.

  Reply
  1. pliumbum

   Man atrodo, kad nemaža dalimi mikrobusininkai yra, kaip ir naciai arba įkyriai mineralinį siūlančios kioskininkės, tiesiog debiliškų įsakymų vykdytojai.

   Reply
  2. Rokiškis Post author

   Mikrobusų, autobusų ir troleibusų vairuotojai yra iš esmės ta pati rūšis. Tik mikrobusai yra greiti ir manevringi, todėl ir atrodo, kad mikrobusų vairuotojai išskirtiniai.

   Nuo važinėjimo tais pačiais maršrutais, tiems vairuotojams ilgainiui atbunka kažkoks realybės pajautimas. Jie tiesiog fiziologiškai išmoksta kažkokias savo maršruto trajektorijas ir tada varo, nematydami, kas dedasi aplinkui, lyg ne autobusą ar mikrobusą, o tramvajų vairuotų.

   Tarp kitko, ta bėda labai lengvai išsprendžiama, jei įmonė rotuoja maršrutus vairuotojams, pageidautina du kartus per dieną -- pirmą pusę pamainos vienu, kitą pusę -- kitu. Ir jei tų skirtingų maršrutų yra bent kokie 5, tai vairuotojas sąmoningumo nepraranda.

   Reply
 13. julius

  Mano dėdė kartą pasakė: „Kompiuteriniame žaidime, kai baigiasi gyvybės, užsiperki naujų. Jaunimas taip ir vairuoja.“ :]

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Nėra išties taip. Kadaise buvo nemenki tyrimai daryti -- neatsiranda tas daugybinių gyvybių pojūtis, nebent pas kokius kvankštelėjusius pakankamai, kad ir be žaidimų jie būtų neadekvatūs.

   Kompiuteriniai žaidimai duoda kitą dalyką -- tegul ir virtualiai, jie supažindina su kai kuriomis situacijomis, jų baigtimis, etc., tad čia yra greičiau teigiamas dalykas.

   Reply
 14. Tomas

  Bijau, kad dauguma čia aprašytų degeneratyvinių šūdpaukščių nepataisomi. Ypač tokiais būdais, kai vietoje gauna į dūdą, ar yra baudžiami policijos ir kitų institucijų. Nes jų šūdsmegenių užuomazgos veikia ne ką daugiau nei žuvies smegenys. Atlikti tyrimai aiškina, kad auksinė žuvelė viso labo atsimena vos kelias paskutines sekundes iš jos gyvenimo -- jei ji maitinasi, tai visas jos gyvenimas jos suvokimu yra vien maitinimasis, jei ji mirštanti -- tai viskas ką ji atsimena -- jos pačios agonija. O visą jos gyvenimą ir veiksmus valdo tik instinktyviai nepriklausomai veikiantys smegenų centrai.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Net ir auksinei žuvelei galima išugdyti refleksus, bet tai reikia daryti nuolat ir tikslingai. Neadekvatūs durniai, kurie turi per menkas smegenis, neišsiugdo tinkamo elgesio būdų tik todėl, kad mokomi nesistemiškai. Viena bauda per kelis mėnesius -- tai reiškia, kad tik vieną kartą iš šimto ar netgi daugiau jie yra paveikiami.

   Ta situacija pasikeistų, jei panašūs durniai būtų auklėjami nuolat ir visų. Nuolatinis ir visuotinis auklėjimas padeda netgi beviltiškais atvejais.

   Reply
   1. Smile

    Į temą -- koks čia policininkų savybė yra pabrėžiama, kai esame informuojami, kad tokiomis ir tokiomis dienomis policininkai tikrins posūkių rodymą, o tokiomis ir tokiomis -- saugos diržų naudojimą. Patys neišlaiko atminty daugiau kaip vienos taisyklės vienu metu? Niekas man nesugeba paaiškinti, kodėl policijos ekipažas ramiai toliau nuvažiuoja nepaisydamas priešais išsidirbinėjančio mulkio, nors galėtų sustabdę numauti kelnes už mažiausiai tris-keturis paragrafus. O juokingiausia, kai paskambinau 112 ir pasakiau „Idiotas, mašinos markė tokia, numeris toks nuo Valakampių tilto kirto žirmūnų g. ir nuvažiavo keldamas pavojų aplinkiniams Kareivių gatve“, o operatorius paklausė „iš kur Jūs žinote, kad jis idiotas“

    Reply
 15. Tomas

  Dar prisiminiau, kaip apie statymus neįgaliųjų vietoje pasakojo patys policininkai. Pasirodo, kad kai kurie neįgalieji neva nenorėdami afišuotis savo negalios, nesideda neįgaliojo ženklo ant automobilio, ir kai norima juos bausti už statymą neįgaliųjų vietoje, tai susidaro situacija kaip ir negalima bausti.
  Juokinga per ašaras -- nenoriu dėti ženklo, bet stoviu kur su ženklu -- tipo nesiafišuoju.
  Policijos pasiteisinimas irgi įdomus, juk pagal KET visos nuolaidos galioja, kai transporto priemonė pažymėta ženklu.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Taip, čia yra ir tas aspektas -- kai visuomenė įpratusi ignoruoti neįgaliuosius ir visokie juos žeminantys durniai gali kelti balsą, tai taip ir gaunasi, kad neįgalieji nenori afišuotis.

   Bet užtat atsiranda veikėjų, kurie turguje nusiperka lipduką su neįgalaus ženklu ir statosi mašiną, kur nori.

   Policija čia matyt tiesiog bando laikytis protingumo kriterijų. Išties tai yra gerai.

   Reply
  2. Sliobenas

   Mano tėtis važinėja su neįgaliojo ženklu. Žmogus be kojos. Už tai, kad vienu metu prekyboje nebuvo neįgaliojo ženklų ir mūsiškis buvo apsilaupęs, policija atėjo pas jį į svečius. Nors policijos filmuotoje medžiagoje aiškiai matyti, kad pasistatęs automobilį iš jo išlipo žmogus be kairės kojos ir su ramentais nuėjo. Policininkas atėjo į namus, parodė tėčiui nuotraukas ir mandagiai paprašė kaip galima greičiau įsigyti naują neįgaliojo ženklą. Dabar priklijuotas naujas ženklas.

   Reply
   1. Rokiškis Rabinovičius Post author

    Čia yra didelis pliusas policijai -- nepaisant formalios neatitikties reikalavimams (valdžios institucijos labai linkusios tuo remtis, ignoruodamos bet kokį sveiką protą), pareigūnai padarė labai teisingą dalyką. Čia gražus ir teisingas poelgis.

    Reply
 16. Ignas

  Pasireiksiu ir as. Turiu du tipus idijotu itrukimui i black list’a: pirmieji sugeba praejus 5 sekundem po zalio signalo pradzios arba prieky esancios masinos pajudejimo tik pradeti mastyti apie pirmo begio jungima, ko pasekoje, beje, kamsciai kaip minimum padvigubeja… Kita balvonu rusis nesuvokia isukti i ziedine sankryza is/i ta juosta, kur priklauso (is pirmos i pirma, is antros i antra juosta ir t.t.) Te nepyksta, bet siti idiotai, kiek mano jegos leidzia, visada apsuka garbes rata:-).

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ponas Ignai, tie, kurie užsidegus žaliai šviesai nelekia, kaip akis išdegę -- kamščių nepadidina. Nes kamštis didėja tiktai dėl tarpusavio blokavimo, o nepajudantys momentaliai per žalią, srautą blokuojančios situacijos nesukuria ir kamščio nepadidina.

   Žr. paveiksliuką su blokuota sankryža ir kamščiais, jame matosi, kaip veikia tas blokavimo procesas. Ir vat tenai pastebėsite, kad būtent tie, kas kamščiuose, vos užsidegus žaliai, lenda sankryžon, sudaro blokuojančią situaciją.

   Čia vat susimąstykite, ar tikrai tamsta kartais pats to nedarote, skubėdamas važiuoti, vos užsidega žalia.

   Tarp kitko, aš netgi rekomenduočiau palaukti kelias sekundes, užsidegus žaliai šviesai, nes yra kita dar problema -- tie, kas lekia per geltoną ir netgi raudoną. Kokia puse atvejų dar ir tiems lakstytojams galite padėkoti, kad blaiviau mąstantys vairuotojai per žalią važiuoti neskuba.

   O vat dėl tų veikėjų, kur į žiedą suka nesąmoningai -- taip, yra ta rūšis. Labai bjauri, nes blokuoja tuos, kas į žiedą normaliai važiuoja, o kartu blokuoja ir pravažiavimą tiems, kas nori į dešinę sukti.

   Reply
   1. Ignas

    Mielas Rokiski, as taip teigiu ne veltui -- teke vazineti ir Vokietijoj, ir kitur -- na taip letai kaip pas mus ten nevyksta veiksmas:). Nekalbu apie tuos, kurie po sekundes ramiai isvaziuoja -- kalba apie tula lietuvi, kuris REALIAI po penkiu sekundziu pradeda ieskot begiu rankenos, kad isijungti pirma begi (kam isvis stovet „ant laisvo“ -- tarybiniu laiku mitas, kad sankabai sveikiau). Bet ne visai tai turejau omenyje -- labiau tuos, kurie stovi antri-treti-… nuo sankryzos. Remiuosi gi kazkurios is automobilistu laidu darytu „tyrimu“, kai Vilniuje, upes ir kalvariju gatviu sankryzoje, matavo kiek vidutiniskai tautieciu isvaziuoja, o po to -- kiek normaliai vaziuojantys (t.y. nedarantys sraiges efekto, kai masinu eile issitempia-susitraukia, o pradedantys vaziuot iskart priekyje esanciai masinai pajudejus -- gi pas mus tai ne tik pirmas pajuda letai, antras nuo sankryzos tik po pirmosios masinos pajudejimo irgi per penkias sekundes pradeda suprasti kas ivyko). Santykis pravaziavusiu auto -- apie 2,5 karto:). Tik tiek daugiau masinu „issisiurbtu“ is centro per ta pati kamsciu laika, jei moketu tautieciai vairuot.
    Gal ne tiksliai parasiau, kad labiausiai erzina kai pirmas stovintis prie sankryzos delsia -- visiems pasitaiko retkarciais. Bet miegot prie vairo -- nevalia!

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Na, dėl miegančių -- nedažnai aš tokius pastebiu, asisteminiai jie yra, todėl nelaikyčiau jų sistemine kamščių priežastimi. Ką kitą pastebiu -- yra įprasti aiškiai sąmoningi uždelsimai, atsirandantys dėl to, kad nežinai, ar koks nors idiotas skersai važiuojantis ar priešpriešiais į kairę sukantis, nevažiuos tiesiai į tave.

     Tas pats palaukimas, kai priešais važiuojantis pajudėjo -- irgi iš to paties: nežinai ar jis, pamatęs kokį skersai atlekiantį, nesugalvos netikėtai stabtelėti, todėl tenka laikytis bent minimalaus saugaus atstumo.

     O dėl sankryžą pravažiavusių mašinų kiekio -- lemiantis faktorius yra ne vairuotojų reakcija, o tai, kiek laiko degė žalias šviesoforas. Jei žalia šviesa labai trumpai tešviečia, tai pralaidumas sumažėja tiesiog klaikiai. Jei laiko tarpas, kai dega žalia, didėja -- pralaidumas nepaprastai smarkiai kyla, nors procentinis žalios ir raudonos švietimo santykis lieka tuo pačiu. Priežastys čia turėtų būti savaime suprantamos.

     Kadaise kažkokia Vilniaus kontora, norėjusi gerai numelžti babkių iš šviesoforų statymo ir kokių tai mistinių kompiuterinio reguliavimo sistemų, sureguliavo svarbesnius Vilniaus šviesoforus taip, kad kai kuriose didelėse sankryžose per žalią šviesoforą tespėdavo 2-3 mašinos pravažiuot. Ir dabar dar panašių sankryžų yra, nors ir mažiau.

     Vat iš to tai realiai kyla didelės pralaidumo problemos, bet tai jau būtų kita kalba -- ne apie vairuotojus, o apie visokius kelininkus ir savivaldybes.

     Reply
     1. Ignas

      Tai tie kelininkai labai aiskus (ne kelininkai jie, o kompiuteristai) -- Fima. Dabar, tarp kitko, dziaugiuosi vieninteliu dalyku is visos sios sistemos -- jei, tpfu tpfu tpfu, patekciau i avarija -- bent jau kameros yra, kuriu pagalba gali savo tiesa irodyti…
      O del uzdelsimu -- kazkiek taip, kazkiek ne. Esu girdejes ne viena pasakojima net is 70-uju, kad didesniuose miestuose, kaip kad Maskva, jau tada zmones sustartuodavo visai kitaip, nei mums iprasta -- uzsidega zalia ir pirmos 10-15 masinu vos ne vienu metu isjuda. Na cia galima gincytis iki begalybes, as tik pateikiau skaicius is realiai padaryto tyrimelio, kuris parode nebloga santyki. Aisku hipotetini, jei visi demesingai ir drausmingai vairuotu, nebijotu ir t.t., o kiti nelektu jau beveik per raudona:).
      Faktas vienas -- irasa, kaip kazkas minejo, reikia atspausdinti ir pakabinti kiekvienoje vairavimo mokykloje ir regitroje ten, kur zmones egzaminu laukia:).

      Reply
      1. skirmantas tumelis

       Dėl to greitesnio išvažiavimo, tai efektas turėtų būti tik lokalus, nes didesnis mašinų srautas atsidurtų kažkur kitur, kur galbūt sukurtų kamščius. Čia galbūt šviesoforų reguliuotojų pridaryti tie sprendimai su trumpais žaliais yra su apgalvotomis pasekmėmis sekančiose sankryžose.

       Priežastys ir pasekmės tokiais atvejais paprastai būna visiškai specifinės konkrečiai sankryžai, konkrečiam vairuotojų elgesio paternui konkrečią valandą/dieną/metų laiku.

       Reply
    2. Martinas

     Pasisakysiu, nes pats dalyvavau tame važiavime parodytame per televiziją. Ten nebuvo natūralios sąlygos, laidos vedėjai pasakė, „pabandykit kuo daugiau pravažiuot“. Tai visi ir važiavo atitinkamai, o kadangi mašinas surinko iš greitesniųjų (Subaru klubas), tai skaičius gavosi daug didesnis nei galėtų būti realus.
     Tiesa, minčiai, kad žmonės stovėdami prie sankryžos nesugeba tvarkingai pajudėti, visiškai pritariu. Ir taip pat nervina, kai žmonės įsijunginėja pirmą bėgį tik tada, kai jau mato prieš jį pajudantį žmogų. Kiek teko važinėti svetur, pajudėjimas nuo sankryžos vyksta daugmaž tuo pačiu metu, tiek pirmo stovinčio automobilio, tiek paskutinio, su daug mažesniu užlaikymu nei mūsuose.

     Reply
     1. skirmantas

      Tokį rezultatą pasiekti (pajudėjimą vienu metu) galima, jei palieki padorų tarpą tarp savo automobilio ir priekyje sustojusio.

      Nesuprantu žmonių, kurie sustoja prie pat -- kam to reikia? Greičiau bus? Norisi pauostyti išmetamųjų priešais stovinčiojo dujų? Norisi pastrigti kolonoje, nes negalėsi išsukti, jei priekyje stovintis suges, o atbulo nebus kur jungti, nes už tavęs toks pats sustojo?

      Tai va…

      Reply
 17. Kroitus

  Siaubas! Perskaičiau, ir gėda pasidarė… Bent po kartą esu beveik kiekvienoj situacijoj pasireiškęs. Na, tik nedraginu ir nestatau mašinos į invalidų vietą. Bet vistiek dėl kiekvieno tokio nusižengimo norisi į žemę sulįst. Galėčiau teisintis, kad tuo metu ar kažko nepamačiau, ar atrodė geriausia taip daryt toj situacijoj, bet to nedarysiu -- didžiulė gėda man…

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Frustracija verčia permąstyti savo elgesį, suprasti jo priežastis ir atrasti naujus, geresnius kelius. Ir aš matau, kad tamsta norite pataisyt savo nusidėjimus, todėl tamsta einate teisingu keliu.

   Reply
 18. Karolis

  dar reiktų specialaus paminėjimo tiems, kurie važiuoja trečia ar antra juosta mažesniu nei leidžiama greičiu, nes „suksiu į kairę“ už milijono km.
  Ir tiems, kurie įsivaizduoja, jog žalia rodyklė suteikia pirmenybę prieš visus kitus eismo dalyvius.

  Reply
  1. Ignas

   Tarp kitko pries paskutiniuosiu turiu priemone -- beviltiskai gesti pradejusia auto, kuria turbut paaukosiu bent viena paaukledamas, kai jau atsibos kisti pinigus i remonta:).

   Reply
 19. sim

  Rokiski, dekite paveikesnius vizualus pvz. http://lifenews.ru/news/97416

  dar yra gausi debilu rusis, kurie „aplenkia“ savo kledarais dviratininka ir uzlinde pries nosi nuo bortelio palieka kokius 10 cm. na ko noreti ju kaimuose nei borteliu nei dviratininku nera.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Jei rimčiau žvelgiant, tai išvis dviratininkai yra kaip kokie savižudžiai, nes juos išvis visi ignoruoja. Yra ir baisesnių variantų, pvz., kai dviratininkus literaliai nustumia nuo kelio.

   Reply
 20. vasius

  Įsivaizduoju tokį vaizdą, koks VLKK veikėjas be fantazijos sėdi čia ir ieško naujų epitetų, kokiam kalbainiškam žodynėliui ar žodžių rinkiniui…
  Nors šiaip netikiu, kad VLKKiečiai žino apie jūsų blogo egzistavimą ir skaito blogą…

  Rimtai seniai tiek bemačiau originalių epitetų viename straipsnyje ;D Tik man būtų įdomu sužinoti ar šiaip tema pasirinkta ar neseniai koks erelis perpildė jūsų kantrybės taurę?

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Dėl VLKK -- jie mano blogą ne tik žino ir skaito, bet ir į monitoringą yra įsitraukę. Nes jie manęs bijo ir nekenčia. Beje, reiks matyt vėl kažką apie juos parašyti, kad nepasijustų pamirštais.

   O dėl to, kad tamsta durnius vadinate ereliais -- tamsta esate neteisus, nes neatidžiai skaitėte, ką rašiau.

   O dėl to, kas būtent perpildė -- tiesiog vakar pamačiau tą šūdžmogį, kuris su telefonu prie ausies važinėjo sankryžos pakrašty kaip šūdas eketėj. Ir nutariau, kad visgi reikia parašyt, nes tie tipai nusipelno.

   Reply
   1. vasius

    Atsiprašau, kad debilą ereliu pavadinau, tiesiog netinkamą savoką pavartojau.

    Reply
 21. 47

  Nesu linkęs sutikti su jumis, kad teises reiktų dalinti nuo 25 metų. Tarkime balsavimas yra daug reikšmingesnis ir labiau valsytbės raidą įtakojantis dalykas, o leidžiamas nuo 18. Gal irgi per anksti?
  Taip gavosi, kad reikšminga dalis mano giminės yra teisėsaugininkai, kurie ne kartą pasakojo, kad apie pusę avarijų sukelia ne jaunimas o 45-55-erių ūsuoti susifermentavusiu prakaitu smirdintis runkeliai, kurie nefiguruoja draudimo statistikose, nes dažnai be jo važinėja.
  Giminaitis kadaise pasakojo, kad vienas toks nutrenkė merginą šviesoforu reguliuojamoje perėjoje, tai tas iš pradžių bandė pabėgt, bet netoliese su radaru stovėjo giminaitis. Tas gnyda važiavo girtas, be teisių, be diržo, su prieš 8 metus pasibaigusia technikine, be draudimo ir dar 35 km viršyjo greitį. Įdomiasia, tai, kad tokio įvykio kaltininkai tipiškai būna šoke ir tyliai kur nors rūko, o runkeliai visada skesčioje rankomis, šūkauja, grąsina ir itin retai teisinasi, o dar rečiau atgailauja.
  Taip ir buvo su tuo iš pasakojimo: šaukė, kad ji psichė pati po ratais palindo, kad čia viskas inscenzuota, kad su juo pedofilai nori susidort, nes buvo į mitingą nuėjęs, rėkė, kad Ladnsbergis čia kaltas, kad tokią šalį iki ko privedė ir aiškino, kaip 88 m. buvo kažkokia šyška, ir jam komisaras subinę bučiavo ir kaip jis atras senus ryšius ir išmėtis pusę VRM iš darbų.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Tai šitie yra dar kita rūšis. Jų labai nedaug, statistiką labiau galėtų įtakoti kur kaimuose. Bet jie yra kraštutinai bjaurūs.

   Aš žinau tokius -- tai atmatos, kurie savo pačia natūra yra nusikaltėliai, tik kadangi sovietmečiu valdžia natūraliai buvo nusikaltėliai, tai šitie tipažai į valdžią ir pakliūdavo, nes tokie tokius visad atpažindavo.

   Tik jų nedaug. Vilniuje jų jau tokia mažuma, kad jie žino, jog jei kas atpažins, tai jiems tik bus blogiau. Kaimo vietovėse visgi kai kurie kol kas dar jaučiasi pakankamai kietais.

   O štai dėl to teisių dalinimo ir rinkimų -- o čia žinote, fūrų ir autobusų vairuotojams visgi amžiaus limitas yra aukštesnis, ar ne? O ir su rinkimais -- pats gali būti renkamu tik nuo vyresnio amžiaus, taip? Taip kad čia tamsta dabar mąstykite, kodėl.

   Reply
   1. 47

    Kadaise dirbau tokį darbą, kuriame reikėjo maltis po visą Lietuvą. Be naudingos patirties gavau pakeisti pasaulėžiūrą, nes kaimo pas mus yra daugiau nei miesto. Užtenka pavažiuoti tolėliau nuo pagrindinių trasų ir prasideda cirkai su mano minėtais runkeliais (nebūtinai buvusiom šyškom). Ten juk visvieną vietinis učestkovas yra pažįstamas ar giminaitis ar giminaičio pažįstamas, tai ir laksto padėję, o neužfiksuoti įvykiai į statistiką nepapuola.
    Buvo toks vienas veikėjas aukštaitijoje -- nei turtingas, nei galingas, bet giminaitį turėjo šiltoje vietoje. Karta jis pervažiavo dviratininką, tai su šauniosios teisėsaugos pagalba kraujus nuvalė nuo asfalto, dviratį užkasė, o lavoną padėjo ant šalimais esančių bėgių, kad traukinys pervažiuotų. Ir vaikšto tas veikėjas toliau laisvėje.
    Toliau dėl amžiaus cenzo. Nemanau, kad reikalingi jūsų minėti apribojimai. Taip 20-mečiai yra debilai, bet nepasirašau po mintim, kad pas visu yra kažkoks skaitliukas, kuris įjungia naujas funkcijas nuo reikiamo amžiaus. Amžius yra įtakojantis mąstymą faktorius, bet jis yra vienas iš begalės kitų.
    Aš linkęs jaunuosius kelių modžahedus aiškinti kitais dalykais. Visų pirma pas mus yra per daug draudimo kompanijų, kuri vieną kitą dempinguoja iš civilinio draudimo rinkos. Jei nubaudė policija, tai įmokos žinoma pabrangs, bet dažniausiai tai bus gan pakenčiama suma. Pvz.: UK jaunimas važinėjasi su visokiais kibirais, nes draudimas juos drožia (pakankamai dažnas atvejis, kad už draudimą moka daugiau, nei automobilio vertė), o jei policijai papuolei, tai patirsi rimtą analinę penetraciją iš draudiko.
    Kita problema yra plačiai taikoma išlaikytinio doktrina. Šiais laikais visi tėvai savo atžalas varo į univeras 4m. „mokytis“ socialinių specialybių. Kadangi jis vargšiukas taip sunkiai mokinasi, tai tėveliai jį išlaiko. Baigia mokslus, specialybė nepaklausi, patirties nėra, o grūščiku dirbt onoras neleidžia, taigi ir toliau kabo tėvams, kurie jam suveikia ir išlaiko mašiną (juk jam į paskaitas reikia važinėti). Ir turim visiškai atitrūkusį individą, kuris nelabai suvokia iš kur randasi pinigai ir kur jie keliauja.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Čia tarp kitko, kai buvau Kaišiadoryse, pamačiau miestelį, kuriame per visą dieną anei vieno vairuojančio idioto nepastebėjau. Viskas idealu. Savo akimis nepatikėčiau, kad taip būna: prieini prie perėjos -- stoja išsyk mašinos iš abiejų gatvės pusių. Ir t.t., ir t.t.. Vat ir provincija vadinasi, iš kurios Vilnius galėtų daug pasimokyti. Čia tiesiog noriu pasakyti, kad visur labai skirtinga situacija.

     O dėl jaunimo sakyčiau, kad čia gerokai galima visaip diskutuot, bet nu gerai, nusileidžiu -- teises ne nuo 25, o nuo 24 išdavinėt 🙂

     Reply
     1. 47

      Visvieną neįtikinat.
      Mano argumentacija dėl amžiaus palikimo ramybėje yra tokia:
      1) Kai atsiranda apribojimas, pusė apribotųjų juos apeidinėja, kita -- vegetuoja ir pūva. Tai yra vienodai blogai. Šalyje, kur yra smulkioji korupcija, toks draudimas pasibaigs ženkliu beteisių pacukų padidėjimu. Atsirastų suinteresuotųjų duoti kyšius, o imančių trūkumo neturėjom, taigi pati taksa nukristų iki simbolinės sumos, pvz.: polteinyko. Dėl ko daug kam apsimokėtų važinėti be teisių, o tada jau gatvės tikrai apsipils krauju. Tie kas kyšio nenorės/negalės duoti taps eiliniais nanny state klapčiukais ir dar giliau pasiners į apatiją.
      2) Bus galutinai prismaugtos vairavimo mokyklos, nes drastiškai kris (čia jau po visų pirmų ažiotažų ir kreivių išsilyginimų) klientūros srautai, o dalis potencialių klientų jau bus teises išsilaikę PVZ Lenkijoje arba Latvijoje, nelaukę 25-erių. Kris pinigų srautai, automatiškai bus mažinamos išlaidos ir mokymo kokybė kris dar smarkiau.
      3) Yra ir taip begalės jaunų bedarbių ir jų daugės, dėl ko kad negalės įsidarbinti, kad ir pardavimų vadybininkais dirbančiais Lietuvos rinkoje. Į tokias pareigas be teisių pakliūti nėra šansų.
      4) Ir galiausiai substitucijos faktorius. Na gerai, liepsim teises laikyt nuo 24 metų. Pradės važinėtis mikrokarais, kuriems a kategorijos pakanka. Uždrausim tuos, apžergs motorolerius, uždrausim ir tuos sės ant elektrinių dviračių, tuos apribosim lips ant segvėjų. Daug pastangų dviračiui įsibėgėti iki 20 km/h, ko visai pakanka užsimušti, susižaloti ar tai padaryti kitam eismo dalyviui.

      Reply
      1. Rokiškis Post author

       Ponas 47, ne mano reikalas tamstą įtikinėti, nes čia tamstos reikalas pradėt galvoti smegenimis.

       Šešiolikmečiai nevairuoja fūrų, dvylikamečiai nebalsuoja. Nes apeiti apribojimus nėra paprasta.

       Apie vairavimo mokyklas, kurios ne pasmaugtos, o gyvuojančios iš lobistinių įstatymais įtvirtintų fufelių, aš išvis patylėsiu -- jei jos nesugeba dirbti normaliai, tai čia yra jų problema, kurios nederėtų spręsti, išleidžiant į kelius visokius pienburnius.

       Apie bedarbius ką tamsta pasakojate -- tai jau išvis kažkoks KPŠ, kurio nereikia net komentuot. O kaip dviračiai bus baisesni už mašinas ir dėl to draudimai nepadės ir bus baisiai aukų -- tai čia man rodos, kad tamsta pereinate į kažkokį visai jau atvirą kliedėjimą.

       Ponas 47, ar nemalonėtumėte eiti kažkur į Peru esančią vietovę savanoriškai dabar?

       Reply
  2. vejuota

   Jūs čia, ponas, kaip iš natų mano patirtį paskaitėt su tuo ūsuotu runkeliu.

   Nutrenkė lygiai toks su senutėle mašina mus per žalią perėjoj, siūlė vietoj policijos mus i barą nusivežt.

   Ir nors turėjom ne vieną liudininką, tai ne tik gavom gąsdinimų nuo policininkų, kad jūs čia nemeluokit, nes filmuojama, bet ir visa mašinos kompanija (dar dvi bobutės) melagėm mus vadino.

   Ir liko nekaltas, nes perėja nefilmuojama (nuo Mindaugo tilto link Katedros) ir, atseit, jo žodis prieš mūsų. Likau nesupratus, turbūt tas bobutes jau irgi buvo nutrenkęs ir į barą vežėsi, kad sąžines neturi ir į akis policijai melavo.

   Reply
   1. Rokiškis Post author

    Šakės. Nesuprantu, kaip taip gali vykti.

    Kiek žinau, jei buvo kokių nors sužeidimų, policija tokiu atveju privalo kelti bylą ir paskui, kiek atsimenu, tokio tipo situacijose vairuotojas paprastai laikomas kaltu, jei nesugeba įrodyti, kad kaltas visgi buvo pėstysis.

    Tuo atveju, jei sužeidimų nebuvo, tai jau suveikia kiti mechanizmai, dėl kurių vėlgi vairuotojas laikomas pagal nutylėjimą kaltu.

    Man kažkodėl atrodo, kad čia policija kažkaip neteisingai elgėsi.

    Reply
 22. brandy

  Savo ruostu, i sarasa itraukciau dviratininkus 1. vaziuojancius per pereja ir 2. lendancius pro sona nors akivaizdziai vietos tarp auto ir borto yra nedaug…
  Abi kategorijas piktybiskai apipypinu ir dar aprekiu, jei langas atidarytas. Ir dzin man, kur ir kaip, jiems atrodo, jie galetu vazinet; jei nemoki but transporto priemone -- mink nuo gatves…

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ne taip seniai Geležinio vilko gatvėje tokį per perėją važiuojantį dviratininką kažkas sutraiškė. Tai po poros dienų toje pačioje perėjoje mačiau kitą tokį pat pridūrką, kuris lygiai taip pat per perėją važiavo.

   Čia problema yra ta, kad dviratininko greitis gaunasi kiek per didelis, kad į jį galėtų sureaguoti koks nor užsižiopsojęs vairuotojas, o negana to, dviračiu važiuojantis iš principo negali atšokti atgal, skirtingai nuo pėsčiojo.

   Reply
   1. Audrius

    Siaip tai visoje Europoje, dabar pradeda masiskai statyti sviesaforus kur yra dvieju juostu gatve. Nes kitaip nepereisi be rizikos. Arba isviso nestato perejos. Gelezinio vilko esanti pereja, yra valdininku dundiskumo pavyzdis. Cia tas pats, kaip autostradoje pristatyti pereju ir tiketis, kad visada vairuotojai pamatys apasimiegojusi pesteji.
    Nereguliuojamas perejas per dvieju ir daugiau juostu gatves as vadinu, savizudziu salomis. Cia valdininku pakvietimas nusisukti spranda.
    Beje tokia pati problema yra su stotelemis, kai is po troleibuso irgi isbega buris vaiku. Kiekvienas toks sustojas autobusas, man kelia stresas. Isoks kas nors, ar ne?

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Taip, tokiose vietose, kaip ta, šviesoforas yra absoliučiai būtinas. Ten nesvarbu, ar pėstysis, ar dviratininkas -- bet kurį gali numušt. Ypač, beje, vakare, nes perėja įrengta stebėtinai tamsiame tarpe tarp žibintų, o aplink -- medžiai, dėl kurių norintys per ją eiti žmonės -- nepastebimi.

     Reply
 23. Lijana Esmi

  Puikus straipsnis. Uzknistieji galetu atspausdinti ir visokiems dalbojobams uz automobilio lango uzkisti, kad perskaitytu.:)

  Reply
  1. Arturas

   Aš taip ir planuoju daryti, paleisiu kelis šimtus kopijų ir pradėsiu švietimo programą, kadangi snukin nesugebu duoti, pabėga, nes bėgantis visada bėga greičiau už besivejantį 🙂

   Reply
   1. Lochui

    va dar viena rusis bl dolbajobai siukslintojai. amare tu krv pamatyciau bl kaip koki gaidi uzkisineji pati supisciau nei vytis nereiketu. drasus asilelis paslapcia uzkist kokia siuksle uz valytuvo :DDD

    Reply
 24. Vytautas

  Kiek daug bereikalingo pykčio pas Jus. Net nesugebėjau perskaityti iki galo -- dar nuotaiką būčiau susigadinęs 🙂

  Geros dienos ir saugaus kelio!

  Reply
 25. Marcipanas

  Esu įvaldęs dviratį… 🙂 Dažnai tenka pasitrinti gatvėje su mašinom, nes dėja ne visur išeina važiuoti dviračiu taku ar šaligatviu (nors tai ir draudžiama) dėl to kad jų tiesiog nėra. Bet kai pasitaiko proga stengiuosi pasitraukt nuo gatvės ir apsimesti greitesniu pėsčiuoju 🙂 Dėl to tenka pasinaudoti ir kita pėsčiųjų privilegija, tai perėjomis iš kart sakau stengiuosi be reikalo nuo dviračio nenulupinėti, ta darau tik nereguliuojamuose pėsčiųjų perėjose. Beje jei jau nuo dviračio nenulipu, tai velkuosi per perėja pėsčiojo greičiu (pats vairuoju mašina, žinau ką reiškia visokių daunų su dviem ratais staiga iš niekur iššokantis į perėją. Sustoju prieš perėja palaukiu kol sustos ir mane praleis, tada pradedu perėjos įveikimo procesą ir žinoma būtinai atsiras daunas lekiantis antra juosta (bei pezantis telefonu) kuris nemato, kad viena mašina jau praleidinėja kažką perėjoje, žinoma kerta ant stabdžiu, paskum išpūtęs akis moko mane, kad matai turiu dviratį persivest (atseit tada tai jis mane būtų pamatęs) OK nulipu nuo dviračio priešais jo mašina ir kaip tyčia batas atsirišo, gertuvė iškrito, koja niežiet pradėjo ir t.t.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Šiaip jau labai daug lemia gebėjimas vienam kitą suprasti.

   Daugelis važinėjančių dviračiu, ima elgtis kitaip, kai pradeda vairuoti mašiną. Daugelis, vairuojančių mašiną, ima elgtis kitaip, kai pavažinėja gatvėmis dviračiu.

   Tie, kas stato mašinas ant šaligatvių, paprastai niekur nevaikšto, o važiuoja tik maršrutu namai-darbas-parduotuvė-namai. Tie, kas laiks nuo laiko pabūna pėsčiaisiais, patys susiduria su statančiais mašinas ant šaligatvių ir ima elgtis kiek kitaip.

   Reply
   1. Navarotas

    Va, pastarasis pastebėjimas yra reziumė visos šios sakmės apie dibilus keliuose (tiek pėsčiuosius, tiek dviratininkus, tiek automobilininkus). Pabūk visų kailiuose ir atsiras daugiau suvokimo, tolerancijos, ramumo.

    O atatardamas kitiems, prisimenu vieną troleibuso vairuotoją, vyriškos giminės. Kuris lenkdamas mane, važiuojantį dviračiu, apypino, o po to sumanė (čia tik žodis toks, netikiu, kad jis ką nors manė, galvojo ar atliko kitokį valingą veiksmą smegenimis) prispausti prie šaligatvio. Pasivijęs privažiavau prie jo langelio, pabeldžiau ir parodžiau keletą gestų iš serijos „ar tu durnas, o gal aklas?“. Tas pradėjo spjaudytis. Tik po to vėliau supratau, kad jam, matyt, tai buvo tas pats, kaip vaiduoklį išvysti.

    Reply
 26. Ingrida

  Savęs neatpažinau. Lauksiu medalio 😀

  Kiek pramečiau akim komentarus, tai vieno puikaus debiloidinio tipo lyg neužtikau paminėto -- tai imbicilai, kurie pirma sustoja [neretai dar ir staigiai stabdo], o tik po to pradeda rodyt posūkį. Ketvirčiuot tokius viešai reikia, o tai irgi sėkmingai avarines situacijas sudarinėja.

  Su posūkiais dar subtilus, pavadinkim, reikalas yra ir pensininkai, išsitraukiantys savo maskvičius ir pasatus vasaros sezonui. Juos sodininkais dar kartais užvadina kaip atskirą tipą. Be tų akivaizdžių grėsmių kelyje esančiai gyvasčiai ir turtui kaip 30 metų senumo KET laikymasis, neretai prasta automobilio techninė būklė, prasta arba jokios reakcijos, tai jie dar ir posūkį išjungt labai dažnai pamiršta ir ima sukinėtis į dešinę su kairėn įjungtu signalu ir pan.

  Reply
  1. viz3

   Prieš 30 metų KET reikalavo sukant į dešinę rodyti kairį posūkį, važiuoti kaire kelio puse ar kažko panašaus? O kaip trukdo jų „prasta techninė būklė“ -- nuo pensininko mašinos skrenda rūdys ir užlipina priekinį stiklą ar gal netgi skruostų špakliaus spalvą gadina?

   Reply
   1. Rokiškis Post author

    Daugelį nervina pensininkai su moskvičiais, žiguliais ir volgomis, nes važiuoja kokiu nors užmiesčio keliu, kokiu nors surūdijusiu žiguliu, kokiu 50 kilometrų per valandą greičiu. Bet čia ne visai pensininkų problema (nes nemažai pensininkų važinėja kuo geriausiai), o išties atskiras tipažas -- net nežinau, kaip tiksliau pavadint. Sovietinėmis iškasenomis gal -- nes vairuoja kaip sovietmečiu.

    Daugelis jų kelia realų pavojų, nes važiuoja taip, kaip priprato dar tais laikais, kai gatvės būdavo tuščios, o mašinos užmiestyje važiuodavo pusantro karto lėčiau.

    Jei kur užmiestyje lenki žigulį, tai niekada negali būti tikras, ar jis staiga ir netikėtai nesugalvos pasukti į kairę. Nes jo laikais taigi nebūdavo, kad kažkas tokiu greičiu jį aplenkinėtų.

    Kiti panašūs vairuotojai iš praeities visai nesuvokia, kad su savo senu sovietiniu trantu įšokdami į plentą iš šalutinio kelio, dėl savo mažo greičio ir lėto važiavimo sukelia avarinę situaciją.

    Jie elementariai nesuvokia tokių dalykų, nes vairavimo įpročius įgijo prieš kokius 40 metų, kai viskas buvo visai kitaip. Ir tie jų įpročiai nepasikeitė, nes su mašina jie išvažiuoja į gatvę kartą per mėnesį. Dėl to jie yra pavojingi, o situacijos su jais -- sunkiai prognozuojamos.

    Reply
   2. Ingrida

    viz3 sąmojis ir stereotipinis mąstymas tiesiog liejasi per kraštus. Pasiplok sau ta proga.
    Be Rokiškio jau minėtų niuansų ir fakto,kad KET vos ne kiekvienais metais kažkiek koreguojamos ir pildomos (turbūt užteks fantazijos 30 metų pokyčiams įsivaizduot?] tie „sodininkai“ neretai dar ir važiuoja „kaip kažkada buvo“ ir kaip yra įpratę, o į naujus kelio ženklus net nepasižiūri.
    Su jų vos pasivelkančiais laužais irgi geras variantas, kai neįvertina greičio, atstumo ir išpuška kokiam užmiestiniam kely su savo trūkčiojančiu trantu ir dar skersai kelio užgest sugeba (teko tokį malonumą apturėti).
    Jau pakankamai aiškiai, viz3, ar dar kokį nevykusį seksistinį juokelį bandysi skelt apie varvantį špaklių ar užstrigusius kulniukus už pedalo?

    Reply
 27. Loncelotas

  Yra vienas „neįgalusis“ kelio ženklu pažymėtas automobilis, kuris parkuojamas kelio ženklo „sustoti draudžiama“ zonoje. Kai ir viskas pagal taisykles, tačiau… Šalia, kur jis parkuojasi yra kelios vietos skirtos SPECIALIAI NEĮGALIESIEMS, o kelio atkarpa, kur jis parkuojasi yra įkalnėje ir ypač žiemą per tą veikėją reikia išvažiuoti į priešpriešinę važiuojamąją dalį. Policija į tai reaguoja formaliai- „…jis gali taip parkuoti…“, o tai, kad šimtai vairuotojų turi šį veikėją apvažiuoti- dzin.
  Ką patartumėte?

  Reply
 28. Eitvydas

  Bet tai drasiai tu čia rašai, nes man taip noris tave užplot… Beto išsilaikyk teisęs pirma o tada rašyk

  P.s Dviračio teisės netinka 🙂

  Reply
 29. Dainius

  Slykstu skaityt straipsni,todel nebaigiau to daryti. Manau straipsnio autoriui reiktu praplesti zodyneli…

  Reply
 30. Vytax

  Mane asmeniškai labai užknisa dar šie trys tipažai: taškytojai, spigintojai ir lenkikai. Taškytojai tai tie kurie šviežiai palijus per balas būtinai turi lėkti maksimaliu greičiu nė kiek jų neaplenkdami. O pėstiesiems ant šaligatvių tikra ta žodžio prasme reikia bėgti, nes kitaip bus aplieti nuo galvos iki kojų.
  Spigintojai tai tie, kurie tamsiu paros metu prisiklijuoja iš paskos, bet jokiu būdu nesusipranta perjungti ilgų šviesų. Tai jeigu iš paskos važiuoja koks hologeninis asilas tai matomumas krenta iki nulio.
  O lenkikai tai tie kurie tave aplenkę kokiame nors rajoniniame kalyje taip ir nesugeba laikyti pastovaus greičio. Tarkim jei važiuoji pastoviu 90km/h. greičiu kartu su visai, tai atsiranda tokių, kurie tave aplenkia ir tada pradeda stabdyti ir važiuoti kokias 70km/h. Tada neturi kitos išeities kaip jį aplenkti ir važiuoti toliau ankstesniu greičiu, o anas vėl tave lenkia ir vėl stabdo. Tokių kažkaip labai daug Kaunas-Jurbarkas kelyje.

  Reply
  1. Lochui

   asile pasiziurek ant kiek pats vaziuoji!!! tokiems kai tu lochams as visada aplenkes stabdau!!!

   Reply
  2. hmz

   Panašios situacijos, tik iš kitos pusės: važiuoju rudenį autostrada 120 km/h, ir aišku pravažiuoju tokius „devyniasdešimtinius“, bet tada prasideda remontuojamas ruožas, leidžiantis max 50 km/h, ir tame ruože pastoviai prisiveja tie devyniasdešimtiniai, ir apvažiuoja ant tų pačių 90 km/h -- pofig ženklai, pofig ribos, jie mat važiuoja ant 90. Nesuprantama..

   Reply
 31. Kroitus

  Dar prisiminiau vieną rūšį -- pypintojai. Būna, stovint prie šviesoforo, vos užsidegus žaliai, jau iškart girdisi signalas, nors neretai pats toks dar ilgiau užtrunka, kol pradeda važiuot. Taip pat yra tekę būt situacijose, kai stoviu prie šviesoforo, galiu sukt į dešinę, bet to nedarau, nes man skersai didelis automobilių srautas. O iš galo kažkokia motera džipe visa išsišiepus ir laiminga pypina…

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Dar geresnė rūšis pypintojų -- tai tie, kurie pypina vidury kamščio, kai pamato, kad priekyje važiuojanti mašina neskuba pavažiuoti pusę metro į priekį, nes per tiek pasistūmėjo kamštis.

   Reply
   1. Kroitus

    Aišku, prisipažinsiu, kad ir pats kartasi pypteliu. Tokiose situacijose, kai matau, kad vairuotojas ar su kažkuo kalbasi, ar ką daro, ir nemato, kad žalia jau beveik mirksi -- užsimiršo tiesiog. Bet, manau, viena yra pyptelt trumpai(„alio!“), o visai kas kita -- ilgai laikyt nuspaudus signalą(„ė blę, davaj“).

    Reply
 32. Justas

  Dar labai užknisa tie lenkėjai su savo nuliovais bmw mercedes ir kt. Tarkim magistralėje lenki kokią fūrą dar net pats viršydamas greitį 10km/h~, o iš galo prisiklijuoja vos ne metro atstumu kažkoks impotentas ir pypsina, mirksi šviesom ir dar aplenkęs nepadorius gestus parodo. Kartą lenkiau paskui kitą mašiną ir man iš galo dar pypsino ir mirksėjo. Linksmiausia būna, jei pamatai šalikelėje už kelių kilometrų tą patį impotentą kalbantį su žaliais dėdėm (aišku būtų neblogai sustoti ir paklausti ar baudą išrašė, nes dažnai kažkaip jie labai greitai susimoką tą baudą vietoje)

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Man pasakojo prieš daug metų vienas veikėjas apie tai, kaip atkeršijo, užsiutęs, kad toks tipažas jį aplenkė panašiai mirksėdamas, jam belenkiant, o paskui, po aplenkimo, dar užkirto ir pristabdė, sukeldamas realiai avarinę situaciją (teko šokt į šalikelę).

   Žodžiu, vyrukas užsiuto ant to mirksėtojo, pats aplenkė tą durnių ir parodė gerą gestą. Durnius ėmė vytis, bet priekyje važiavo fūra, o kokiu puskilometriu toliau buvo salelė tarp juostų.

   Užsiutęs vyrukas kaip tyčia pristabdė lenkiamos fūros priekyje, neduodamas aplenkt, sulaukė, kol priartės prie salelės, esančios plento vidury, o tada pabaigė lenkimą, nepalikdamas vietos grįžti tam tipui. Šis užlėkė ant salelės su kelio ženklais.

   Aš tokio elgesio neteisinu, bet pats scenarijus rodo, kaip nesąmoningai ir rizikingai elgiasi būtent tokie tipažai, kurie lenkia, prisikabindami prie kito lenkiančio subinės. Jie elementariai negalvoja apie tai, kad gali neturėti vietos grįžimui į savo juostą.

   Spėju, kad labai didelė dalis atvejų, kai įvyksta priešpriešiniai susidūrimai -- būtent tokių idiotiškai kitus lenkiančių tipų kaltė.

   Reply
   1. 47

    Paskutiniuose 3 savo turėtuose automobiliuose vis įsidiegdavau tokį technikos stebuklą. Ebay galima rasti ksenoninių komplektų, kur į vieną modulį įsistato ksenoninė ir paprasta kaitrinė lemputė. Tokį dalyką įsidedu į gabaritinius, rūko ir atbulinės eigos žibintus.
    Sistema veikia taip: jei koks oluchas iš galo pamiršta išsijungti ilgąsias ar lenkia prilipęs prie subinės, vienu mygtuko paspaudimu gauna facefull of xenon. Jei sugalvoja lenkt ir iš priekio išsipisnėt – dar vienas mygtukas ir įsijungia gamykliniai ksenonai, + 2 vnt gabarituose ir priešrūkinėse.
    Metodas išbandytas ir nepadoriai veiksmingas, ypač naktį.
    Čia dar prie to reiktu tuos kaimo gnydas paminėti, kurie į golfukus susideda ksenonus, katrie plieskia bet kur, tik ne į kelią. Suprantu, kad faktas, jog automatinis žibintų aukščio reguliatorius ir tiesiog privalomas, kad būtų galima saugiau ksenonus vartot jiems yra sunkiai suvokiamas, bet bent jau montuotų tą savo senukų technikos stebuklą kaip minimum į lešinius žibintus, o ne į reflektorinius, kurie net teoriškai negali tinkamai išsklaidyti ksenono šviesą.

    Reply
   2. Kroitus

    Aš dabar kai mane pikti pikčiurnos aplenkia, įsigudrinau ne kokį nors negražų ženklą rodyt, bet nusišypsot, pamojuot, parodyt „liuks“, koks jis šaunus vairuotojas. Sekantis etapas -- Betmeno kaukė ir pažiūrėt į lenkiantį vairuotoją. Tegu paskui galvoja „kpš čia buvo“?

    Reply
 33. apapap

  Prie pacuku dragintoju dar reikia priskirti asilus su specialiai kiaurais arba pseudo sportiniais duslintuvais, kurie jauchia nenumaldoma trauka smarkiai pagazuot, kai aplink yra mases zhmoniu.

  Reply
 34. Lochui

  girdi autorius a pats bent vairuoji kad cia tokias erezijas skleid? asilas surinkes marozu grupele noretu tvarka pasidaryt, kaimieciai bl. yra dvi rusys pesciuju: vikrus ir negyvi. gatve ne zaidimu aikstele eini pereini ir laisvas. keliu eismo taisyklese yra parasyta neturgdyti eismui, vaziuoti leistinu greiciu t.y. jei leistinas 90 km/h tai ir turi vaziuot ant 90 km/h o ne 70 ir galvot kad lb gerai, saugiai vaziuoji per tokius asilus esu priverstas virsyti greiti kad aplenkti. sliausi lenksiu. visada taip buvo visada taip ir bus. pastatei masina per tris vietas pastatysiu salia kad ir ant saligatvio ir man bbd ant tu dviratininku. su dviraciu is vis bl po miska vazinet. ir isvis rokiski bbd issiblaivyk ger normalesnes mintys ateis i galva. ir nx nebereiktu tu pigiu narkotiku vartot.

  Reply
  1. 47

   Taip Rokiški mokykitės. Kam tie pigūs narkotikai? Žiū čia žmogus puikiausiai su trydos injekcijom tiesiai į sfinkterį kuo puikiausiai apsieina. Rezultatas akivaizdus -- veža geriau nei jūsų pigus fufelis ir akimirksiu pamiršo visas savo vyriškos anatomijos nepakankamumus.

   Reply
 35. oplia

  rokiskis ,sudkaimis..ten pas jus isvis asfalto yra? straipsni toki parase ale pats vairuotojas patyres butu 😀 kas cia kure sita visa nesamone su daug nepasitenkinimo vairuotojais ir kaimisku zargonu tai isvis silpnaprotis..tu gal ir lik savo rokiski ir savo nuomone pasilik sau,kai jau nulipsi nuo arklio ir ismoksi vaziuot,atvaziuok i didmiestyt pabandyk cia rast kur pastatyt masina ne ant borto ir kad nereiketu eit iki norimo tasko pusvalandy,pabandyk cia nevyrsit greicio kai vaziuoji kolonoj masinu,jei parasyta 50km tai vadinas 70km ir ne leciau nes paskui per toki kaip tu i darba veluoja zmones,zmones isijunge avarinius signalus dazniausiai ir stovi del to kad kazkas negerai ir nereik cia ieskot kaltu ka vairo pasukt ir aplenkt nemoki,o jeigu ir siaip sustojo tai ne tavo nx reikalas rupinkis savo reikalais,o pirma foto isvis tuos dviratininkus net ir tu su arkliu galejai nutrenkt,nx jie cia vidury kelio vaziuoja..

  Reply
 36. Vygandas

  Išpažinsiu nuodėmę. Kai buvau tik neseniai išsilaikęs teises, buvo nutikęs toks įvykis, kai kairėje važiavusi mašina sustojo prie perėjos, o aš pagalvojau, kad ji suks kairėn (kaip tik posūkis +- ties ta vieta yra), plius einanti per perėją moteris su vaiku buvo „pasislėpus“ už tos mašinos… ačiū Dievui važiavau negreitai, ir ji nebuvo daėjus iki mano trajektorijos, bet tą jausmą, kai pamačius ją ir suvokus kas galėjo įvykti, man širdis į kulnus nusirito, prisiminsiu visam gyvenimui… Nuo to laiko paranojiškai pristabdau kai tik kas lygiagrečiai manęs važiuojantis pristabdo posūkiui.
  Moralas -- patirties stoka yra didžiulis rizikos veiksnys.
  O bendrai, žmogiškasis faktorius visur čia išlenda. Vienintelė paguoda būtų technikos pažanga -- kai artimoje ateityje automobiliai taps valdomi kompų, tai liausis tos bezobrazijos ir avaringumas sumažės turbūt kokiais 90%.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Paranoja kelyje tikrai nekenkia. Ne veltui patyrę taksistai gatvėse važiuoja taip, lyg tuoj tuoj kažkas jiems po ratais bandytų pult. Iš patirties tokie įpročiai atsiranda.

   Beje, turint omeny, kad pėstieji turi teisę eiti ir ne per perėją, jei matomumo ribose nėra perėjos, tai panašiai sustoti išties ir reiktų -- jei sustoja vienoje juostoje važiuojanti mašina. Nes gali būti, kad ji pėstyjį ir praleidžia.

   O kol mašinos kompų bus valdomos, tai praeis dar keliasdešimt metų. Ne tokia greita ta pažanga -- pirmas kompų valdomas mašinas ėmė kurti dar prieš kokius 4 dešimtmečius. Mercedes berods pirmą panašią demonstravo dar kokiais 197x, bet net ir dabar tas valdomumas tik paprastais atvejais veikia, o vos tik situacija keblesnė -- tai arba nesuveikia, arba ne taip suveikia -- žodžiu, ne kažin kas.

   Reply
   1. Vygandas

    Na nežinau.. googlamobiliui jau leido Nevados valstijoj važinėt be vairuotojo :), o kiek jam iki tobulumo, tai geras klausimas. Ateitis parodys.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Nu, tai paaproksimuokite. Čia nesunku primesti metais tą ateitį, kada normalios mašinos bus su robotais, jei maždaug įvertinsim dabartines galimybes ir primesim, kiek laiko iki jų buvo einama.

     Reply
 37. Vygandas

  Va ko aš niekaip negaliu pakęsti tai yra keturračiai vidury miesto. Įsivaizduokit, einam sau ramiai pasivaikščiodami su žmona ir miegančiu kūdikiu, o šalia kažkoks morozas su net nežinau kiek ten decibelu keturračiu prasikošia… Turbūt kulkosvaidis ir tas tyliau šaudo, nei tie traktoriai be duslerkų važinėja.

  Dar labai siūlyčiau uždrausti keliuose važinėti motociklais, nes dauguma vairuotojų rizikuoja savo ir kitų gyvybėm. Kaip sporto rūšis -- prašom, ten kur trasos tam skirtos, bet ne mieste. Na bet čia jau mano subjektyvi nuomonė.

  Reply
 38. Evaldas

  Ha ha ha, čia geras rašinėlis buvo. Gryna teisybė. Tik va galvoju (nes nežinau) dibilai ar debilai turi būti?

  Reply
 39. ZZ

  Dar yra „piktųjų pėsčiųjų“ kategorija. Tai tokie, kuriems atrodo, kad juos perėjose per mažai gerbia. Eina žmogus šaligatviu ta pačia kryptimi, kuria važiuoju. Priėjąs perėją staigiai pasisuka link gatvės ir į ją žengia. Iki perėjos man likę koks 10 m. Stabdau kiek galėdamas. O jis tik pagrūmoja man kumščiu ir toliau neina..

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Pėstieji visada neprognozuojami. Jie tiesiog tokie yra -- lengvai numušami ir užmušami, bet tuo pačiu visiškai nesisaugantys, neprognozuojami ir pikti. Su tuo tiesiog reikia susitaikyti ir saugotis savižudžių.

   Reply
   1. Vaikštanti pėsčia

    Yra tokia baisi pėsčiųjų perėja Narbuto gatvėje -- baisi dėl to, kad nemažai senelių iš Miglos g. ten buvo nutrenkta. Na, pastatė šviesoforą, atrodo, žymiai saugiau. Ir ką? Tie patys seneliai, kuriems, atrodo, jau pelenai iš sėdimosios byra, kaip jauni gazelinai beigi gazelės (taip taip, ypačiai moteriškos) drožia per raudoną nieko nebijodami. Totalūs kamikadzės… O nuskynęs atsakyk paskiau…

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Šita rūšis pėsčiųjų labai primena tą pačią rūšį vairuotojų, kuri jau buvo komentaruose minėta -- pripratę prie tų gatvių, kurios buvo sovietmečiu, vis dar nepraranda senų įpročių, nors mašinos važinėja pusantro karto greičiau, o jų keliasdešimt kartų daugiau.

     Tais senais laikais būdavo, kad per visą laiką, kol pėsčiąjam dega raudona, taip nei viena mašina ir nepravažiuoja. Iš to ir įprotis vaikščioti per raudoną ar išvis belenkaip. Bet sąlygos pasikeitė, o įpročiai liko seni.

     Reply
 40. ZZ

  Ir dar kažkokia psichodelika yra kaip masiškai žmonės nežino lygiareikšmių sankryžų eismo taisyklių. Įsivaizduokit T formos sankryžą. Be jokių pirmumą reguliuojančių ženklų. Tas, kuris atvažiuoja iš apačios ir nori sukt į kairę, turi pirmenybę prieš iš kairės dešinėn važiuojantį. Bet ar to kas paiso? Jei kas nori, kad jam sulankstytų šoną nebūtų įvykio kaltininkas, tai gali sukti ir nepraleisdamas. Vos ne kiekvienas lietuvis įsivaizduoja, kad pirmenybė to, kuris važiuoja tiesiai. Na nebent Rokiškis, ir dar keli kaimiečiai yra išimtis 🙂

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Lietuvoje beveik nelikę lygiareikšmių sankryžų -- visur ženklai sustatyti. Tai žmonės atpranta galvoti ir suvokia viską bukai -- jei nematai apversto trikampio, tai visur aplink šalutiniai. Dažniausiai taip ir būna, bet kai pasitaiko, kad kažkas kitaip -- išsyk bėdos.

   Reply
   1. Vilius

    Tik su tuo ženklų sustatymu yra viena labi labai durna bėda: ant šalutinio kelio pastato trikampį, o rombą ant pagrindinio dažnai pamiršta. Tai būna, jeigu pamatai automobilį sau iš dešinės, tai ir sustoji, nes ženklo, kad tavo pagrindinis nėra.
    Dabar galvoju, gal čia specialiai taip padaryta, kad atsargesni važiuojantys pagrindiniui būtų ar elementarus taupymas, kuris padaro eismą saugesniu?

    Reply
     1. ZZ

      Pataupė argumentuodami, kad šalutiniame esantis trikampis matosi ir pagrindiniu važiuojant. Jis ir iš kitos pusės toks pat trikampis. Šiaip lygiareikšmiai susikirtimai be ženklų dabar pasitaiko tik aikštelėse ir panašiose nemagistralinėse vietose. Greičiai ten dažniausiai nedideli. Kol nieko rimto neįvyko, tik nestiprūs apsilamdymai, tai ir neatsiras KET bilietuose klausimų iš T formos lygiareikšmių sankryžų.

      Reply
      1. Rokiškis Post author

       Jo, tas aiškinimas buvo, bet kai į tą trikampį žiūri iš šono, tai nei velnio nesuprasi, kad ten trikampis, nes iš šono visi ženklai vienodi.

       Lygiareikšmių sankryžų dar yra, bet labai mažai. Per visą Vilnių tokių gal kelios tėra.

       Reply
       1. hmz

        Kaune vienareikšmių sankryžų melejonas: beveik visose siaurose gatvelėse..
        O tas dalykas, kad dažniausiai pažymimas tik šalutinis kelias, o pagrindinį turi išskaičiuoti pagal kitus požymius, -- erzina mane pastoviai. Ir suformuoja įprotį, kad jeigu nepažymėta kaip šalutinis, tai vadinasi pagrindinis. Pavojinga..
        Norėčiau kad pirmumas būtų nurodomas tiesiogiai, o ne per išskaičiavimus. Aišku keistokai dabar atrodytų, jeigu kiekvienas šešių juostų gatvės susikirtimas su vienos juostos skersgatviu būtų pažymėtas pirmumo ženklu, bet vis tiek būčiau už.

        Reply
        1. ZZ

         Gal pagal sumanymą tai turėtų riboti pirmą kartą gatve važiuojančių greitį? Kol išskaičiuoji, įžiūri (arba ne) iš dešinės esančioje gatvėje trikampį, turi jei ne stabtelėti, tai bent sulėtinti. Kita vertus, išskaičiavimas, jog tavo pirmenybė, gali baigtis stuktelėjimu į šoną. Ar bent apipypinimu. Žinot tą Statoilą Kaune, kur prie 1000 Lt biznio pastato? Važiuokit iš jo Petrašiūnų kryptimi, palei bazės tvorą. Privažiuosit T formos sankryžą, kur pagal taisykles turėtumėt praleist tik atvažiuojančius iš dešinės. Bet teks praleisti ir atriedančius iš kairės, jei jums brangūs jūsų šonai. Visi ten dideliu greičiu tiesiai varo iš bazės ir mano, kad jų pirmenybė.

         Reply
 41. Pofke

  Sveiki. Is dalies noreciau uzginti tuos kurie siauteja apleistose aikstelese ar vienisuose keliuose nakti 🙂
  Siandien kaip tik vaziuojant namo ivyko tokia situacija: ivaziuojant i laisves prospekta ties ta vieta kur baigiasi oslo gatve, na pries tilta is lazdynu puses. Visi puikiai suprantant kad ivaziuojant istrizai i salimai esancia gatve visi siek tiek pakreipiat galva per peti ir paziurit ar ta gatve nevaziuoja koks automobilis. Priesais vaziaves zmogus staigiai stabde kaip tik tuo momentu kai buvau nusisukes, atsisukus jau buvo per mazai laiko stabdymui, desineje puseje masinu eile, kaireje puseje tarpas tarp sustojusios masinos ir saligatvio. Per tarpa tilpau, ir dar sugebejau issisukt nuo pagrindine gatve vaziavusio prabangaus dzipo. Ir visa tai tik todel kad kazkada nakti aiksteleje buvo mokomasi valdyti automobili avarinese situacijose.
  Istikruju esu tos nuomones, kad teises kainuotu bent 5000 lt, bet butu pradedama mokyti ne nuo kazkokiu supistu taisykliu ar sujobintos aiksteles su kuoliukais, o nuo to kaip yra valdomas automobilis ir aplamai kas tai yra vairavimas. 😉
  Peace, nenoriu nieko izeist, dalinuosi savo kaip vairuotojo patirtim ir niekam neidomia nuomone.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Aš dabar nusižengsiu savo taisyklėms ir jas sulaužysiu, nes galiu sau tai leisti. Bet tamsta paskaitykite FAQ atidžiai ir susiraskite vieną punktą ten.

   Dėl mokymo -- taip, praktinis vairavimo mokymas yra labai menkas, būtų gerai, kad vairuotojus mokytų daug daugiau dalykų, pvz., kad ir praktikos, ką daryti, kai mašina praranda stabilumą slidžiame kelyje (o turėdamas tik teoriją iš kursų, vairuotojas panašioj situacijoj mažai teturi šansų). Bet yra taip kaip yra -- norint išmokyti visko, ko gali prireikti, ne tik tų tamstos minimų 5000, bet ir 50000 litų nepakaks.

   O vat dėl tų draginimų ir pan. -- čia niekam nebūtų problemų, jei jie kažkur saugiose vietose tai darytų. Bet kai pamatai tokius dragintojus, piešiančius saulutes parduotuvės aikštelėje, kai aplinkui dar ir žmonės vaikšto bei kitos mašinos važinėja -- čia nėra apie ką kalbėti tiesiog.

   Reply
  1. Rokiškis Post author

   Kažkaip galvojau, kad .SU zona jau nebegalioja. Nors… .ARPA irgi jau seniai nebegalioja, o visvien dar esu matęs kažkur prieš metus.

   Reply
 42. Geriau vėliau negu...

  Sovietmečiu mano vairavimo instruktorius įkalė kelis principus, kurie padeda jau daug metų vairuojant ir saugantis nuo dibilų.
  Svarbiausia: vairuodamas nepasitikėk kitais t.y. galvok, kad tavęs kiti nemato ir tikėkis iš kitų blogiausio. Šis principas man daug kartų pagelbėjo.
  Antras: stebėk pastoviai situaciją už tavęs (per veidrodėlius), nes priekį visada matai.
  Kitas pastebėjimas apie posūkių rodymą: berods anais laikais buvo KET taisyklė -- apie savo būsimą manevrą kitus eismo dalyvius turi informuoti prieš pakankamą laiką, berods 5-7 sekundės. Taip ir laikausi ir kitus mokau.

  Reply
 43. rokas

  autorius tikras lietuvis, del visko parinasi ir turbut visa laika piktas 🙂 nesuk galvos del tokiu nesamoniu ir busi laimingesnis, peace!

  Reply
 44. munka the great

  cia tokia teisybe, kad net baisu, mane pvz labiausiai biesina „Kamštiniai skubėtojai per sankryžas“, nes jau mirksi geltona, jau ir taip ner kur vaziuot, tai ne, bl idiotai turi butinai ilyst i sankryza, tada patys stovi viduryje, kitiems blokuoja eisma, is priekio atvaziuojantiems ir sukantiems i kaire neleidzia ti padaryt, o kai papypsini dar atkise savo bjaurius snukius keikiasi arba guscioja peciais, tipo nieko negaliu padaryt, masina priekyje. Kita kart taip ir darysiu, ne tik pypinsiu kol signalas nusprogs bet dar ir visais likusiais pirstais pasistengsiu parodyti savo zenklu kalbos sugebejimus. Rokiskis kaip visada taikliai, tiksliai ir rimtai. Pagarba

  Reply
 45. Stebetojas

  O kaip reaguojate i „kietuolius“ metancius nuorukas pro automobilio langus?! Taip ir norisi pakelti nuoruka ir „grazinti“ i rukoriaus automobilio salona. Gaila tokius atvejus sunku uzfiksuoti su irodymais epolicija’i.

  Reply
 46. Pingback: Pakelės kojos, arba Augalo gelbėjimas | Donatas Remeika

 47. asai

  tai va gi mano tėvas visuomet visur skuba ir kad ir kaip nefaina pripažinti atitinka tuos atvejus, kai važiuojama per geltona, autobusų juosta ar viršijant greitį. pėsčiuosius tai jis visad praleidžia.. bet man tas jo lakstymas tai ojojojj.. avarijos jis lyg nė vienos gyvenime nėra padaręs ir iš tiesų reakcija ir pastabumas jo nerealus. vairuoja kokį 40 metų mažiausiai jau.. nu bet tie jo staigūs judesiukai.. man vis tiek baisu visuomet kartu važiuoti ir šiaip, manau, nervina kitus aplinkinius.. ir nieko jam neįmanoma pasakyti.. absoliučiai nereaguoja į pastabas.

  Reply
 48. Pingback: Angry Birds šauna per blogus « Rokiškis

 49. A iš L&A

  Būna, ir tokios šmaikštašiknės supermamos kaip aš pagalvoja, kad tai puikus straipsnis. Platintinas, tiražuotinas, kabintinas ant stulpų. Dėkoju ir spaudžiu abi žiurkėniškas letenas.

  Reply
 50. Saulenas

  O blyn, apie mane Rokiškis parašė. Dedu pliusą 😀
  O paie telefoninį debilą ne visai transporto priemonė ir telefonas kalti- čia iš tokio tipo tipelių, kurie viskas aplinkui po bybiu, jie yra svarbiausi, aišku tik patys sau, čia tiek patys kur ir statosi ant šaligtavių mašinas, ir ne tik auto srityje yra patys svarbiausi. Negerbia nei kitų, nei savęs.
  Dėl kalbėjimo telefonu tai irgi įdomų įstatymą išleido:
  Motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojams draudžiama naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, jeigu jomis naudojamasi rankomis, išskyrus tuos atvejus, kai stovinčios transporto priemonės variklis išjungtas.
  Aš galiu ėsti vairuodamas karštą šunį, galiu gerti, galiu buobai į klyną sukišti, galiu dročinti, bet vat laikyti telefono negaliu. Ir nesvarbu, kad mašina su automatine pavarų dėže, kur dešinė ranka arba laisva, arba užimta išvardintiems rankdarbiams. Tik ne telefonui.

  Reply
 51. Zaibys

  Nu kad jau stumiam tai stumiam.

  Bet as cia labiau apie eisma apskritai, o ne apie KET.
  Na, aisku uzknisa posukiu nerodytojai. Uzlendantys, ar tiesiog staiga sugalvoje kazkur sukt kai galvoji lenkt, ar siaip neprognozuojami. Arba sukantys is salutinio i pirma juosta ir tada iskart sokantys i antra, pries nosi.

  Buduliai, kuriuos jau minejo straipsnyje, cia kas be ko.

  Dar viena kategorija -- nemastantys mocu/dviraciu vairuotojai. Kas liecia mocus, retas suvokia kad juos pamatyti sunkiau. Su cioperiais bedu nekyla, jie dazniausiai nelaksto per miesta ir skleidzia dideli garsa. Cia matyt ir mentalitetas visai kitas. O britvos, nors garsa ir skleidzia, bet kazkodel pastoviai islenda netiketai, ar tai is uz kazkokios masinos sono pasislepe, ar tiesiog virsija greiti ir atskrenda neitiketina atstuma per neitiketinai trumpa laika. Aisku paskui britvininkas issitasko o kaleiman seda tas kas suko i desine, nes to britvininko kuris skrenda ant 190 ir buvo dar uz puses kilo pries prasidedant manevrui, dar nexuja nesimate.
  Cia gal padetu valdzios isikisimas kad dienomis sviesos masinoms nebutu privalomos, o tik mocams. Gal taip padetu isskirt is aplinkos. Dar labiau padetu kad visi nusipirke britvas butu uzdaryti i rezervata Kacergines ziede ir is ten negaletu iseit.
  Dviratininkai nors ne tokie greiti kaip mocai, bet irgi nesupranta kad yra sunkiau pastebimi/neprognozuojami ir pastoviai skundziasi „musu nelaiko pilnateisiais eismo dalyviais“. Bet vaziuoja apsirenge juodai tamsiu paros metu, be jokiu atsvaitu. Arba vaziuoja viduriu gatves jausdamiesi pilnateisiais eismo dalyviais ir stabdo eisma visoms masinoms uz ju. O kai kamstis, tai greit pamirsta kad ka tik jautesi „masina“, ir neria i tarpus tarp masinu. Paskui ziurek kad su sparnu nenupistum.
  Nu ir reikia pripazinti, dar uzknisa ciohnuti pestieji. O tokiu irgi nors vezimu vezk. Nu ok, sutinku, toli iki perejos, o parduotuve kitoj gatves pusej -- nu tai palauk kol prie perejos bus raudona, ir iki saleles nueisi kai masinu nebus. Ne blyn bega ir bando savo laime, spesiu nespesiu. Arba stoviniuoja du metrai nuo perejos i kita puse nusisuke ir staiga sugalvoja kad reikia begt per gatve.
  Na o kadangi daug vazineju dviraciu, tai ir ten pilna dalyku kurie uzknisa. Va uzknisantis dalykas kai pestieji eina dviraciu takais. Kita vertus, kai pasignalini, dazniausiai praleidzia. O kai apreki, dar ir nueina ant saligatvio. O jei buna piktybiski ir nenueina tai apsuki rata ir tokiam prasvilpi su alkune pro (galima ir i) ausi.
  Ale didziausia kliutis ant dviraciu tako tai mamytes su vezimeliais. Kazkodel jos save skaito dviraciais ir mano kad joms reikia vaziuot dviraciu taku, nes gi tas takas joms specialiai padarytas. Ir aisku joms butina stumdyt vezimeli kartu su drauge, kuri irgi turi savo vezimeli, einant greta viena salia kitos ir pezant, ir sitaip uzgriozdinant visa dviraciu taka. Dviraciu greitis nera didelis, taciau takas daznai buna vingiuotas, kalnuotas, ir kartais sudetingas is toli pamatyt kad uz posukio dvi subines uztveria kelia, ar netgi siaip prasilenkt. Tai va sita mamyciu paderme nereaguoja i jokius signalus ir komentarus, bo sventai tiki kad dviraciu takas yra skirtas ju klecku gerovei pries kuria apskritai nublanksta visas likes pasaulis, o tikrai ne dviratininkams. Ir joms ne motais kad jeigu as jas lenkdamas paslysiu ant zoles, kas visiskai imanoma darant staigesni posuki su plona padanga, tai tas ju vielinis vezimelis su visu turiniu islakstys kaip arbuzas -- cia didelio greicio nereikia.

  Nu va issiliejau. Reikia eit dviraciui padangas prisipust.

  Reply
 52. Aredhel

  Girta nevažinėju, telefonu nekalbu, nelakstau… Bet kai važiuodama pamatau važiuojamaja dalimi einančius pėsčiuosius arba važiuojantį dviratį, prabėga įkyri apsėdanti mintis -- „kėgliai!“

  Reply
 53. jurgis

  Norisi pagirti žiurkėną Rokiškį kad ėmėsi šio tikrai prasmingo darbo. Šūkiai „neviršyk greičio“, „nevairuok neblaivus“ ir pan. kur kas mažiau veiksmingi, nei toks piktybinio vairuotojų elgesio demaskavimas. Prasidėjo ši vairuotojų psichologijos analizė ne taip seniai, kuomet kažkas pareiškė, kad keliuose vyksta karas. Atsirado terminai -- kelių erelis, vėliau pakeistas suprantamesniu piktavaliams vairuotojams žargonu -- kelių gaidelis. Ir nors konkurencija ekonomikoje skatina augima, skatina pasitempti, pigint prekę ar gerint jos kokybę, keliuose konkurencija dažnai būna pražūtinga. Dar noriu paminėti keletą negerų, bet tarsi savaime suprantamų įpročių keliuose:1. maksimalus leistinas greitis daugumai eismo dalyvių yra lygus mažiausiam rekomenduojamam. 2. konkurencija ir azartas neretam vairuotojui užgožia blaivų protą, ir ereliai vis tiek lenktyniauja net jei iki raudono šviesoforo liko 100 metrų- vistiek gazuos, o poto kirs ant stabdžio. Logiškai mąstant -- tai resursų švaistymas, gi bendra eilė nuo to greičiau nepajudės. Apskritai keliuose žmonės dažnai pasiduoda emocijom, o čia ir iki avarijos netoli. Pvz kai trūksta kantrybė vilktis paskui kledarą, ir atliekamas pavojingas lenkimas. Linkiu visiems eismo dalyviams stiprių nervų!

  Reply
 54. Giedrė

  Kaip tik vakar toks dibilas tarp gyvenamųjų namų kieme, kur, jei gerai pamenu KET, greitis negali būti didesnis nei 20 km/h lėkė visu greičiu. Kieme žaidė pilna vaikučių. Laimė, nė vienas tuo metu neišbėgo į važiuojamąją dalį, nes būtų tikrai užmušęs.
  Dėl parkavimosi neįgaliųjų vietose tai per tokius vat nesusipratėlius vienas mano bičiulis, nelaimingo atsitikimo metu netekęs abiejų kojų, taigi, su dvejais protezais turėjo kulniuoti ne mažą atstumą per visą Akropolio aikštelę, nes visos neįgaliųjų vietos buvo užimtos sveikų fiziškai.

  Reply
 55. Viciok

  Zargonas tai ne spaudai 🙂 Visokiu zmoniu yra ir bus, pestieji eidami greit per pereja, pamate kad stabdai suletina ejima 2x. Pirmiausia reikia gerrbti vienas kita. As gerbiu pestyji, nes jis juda daug leciau, nei as masina, bet tyciotis irgi negalima, ypac kur daug pesciuju. Masinu kamsciai prie nereguliuojamos perejos susidaro, todel, kad po 1 pestyji eina per pereja, nespejopereit, kaip kitas i gatve izenge. As eidamas, pamates tokia situacija, moju ranka vairuotojui, kad pravaziuotu, nes uz jo 200m eile laukia.
  Zodziu mastykite zmones, o ne tyciokites is eismo dalyviu, tuo labiau zioplinedami ir mirciu susilaukiat.

  Reply
 56. Kęstautas

  Apie dviračius ir dviratininkus. Nėr mūsų Lietuvoj sąlygų su jais į darbą ar mokslo įstaigą važiuot, tai, po perkūnais, ir nevažiuokit. Jei nuo tavo chruščiovkės iki Kauno Kūno Kultūros Kolegijos nėra nutiestas normalus dviračių takas, palieki savo „vieliką“ rūsy, sėdi į viešąjį transportą ir važiuoji. Nori pasivažinėt dviračiu -- vėžlio greičiu mini artimiausios mokyklos stadiono ir suki ten ratus. Nepatinka? Meti dviratį į automobilio bagažinę, šauni į Vingio parką (ar panašios paskirties vietą tavo miestelyje) ir važinėji sau iki užsimylėjimo.

  Reply
 57. Zaibys

  Kestautai, gal nori nuvaryt kur i Danija ir taip pasakyt? 😀

  Jo, truksta dviraciu taku, bet del to sesti i masina -- ne iseitis. Jeigu saligatvio nera, tai gal ir eit pro ten negalima, sesk i masina ir vaziuok simta metru -- pagal tokia logika 🙂

  Normalus dviratininkai eismui netrukdo, jeigu aisku nepradeda demonstruoti „pilnateisio eismo dalyvio“, ir vazineti kelio viduriu.

  Reply
 58. Algis

  dar berods liko neaptarti greituoliai protingesni uz visus lendantys i zieda is pirmos juostos ir pirma ir greit bandatys isokt i antra ir vaziuot tiesiai (kai leidziami is pirmos tik issukt)
  Tokius visad matau ir stengiuos uzpypsint iki galo ir vilktis salia neleidziant ivaziuot i antra juosta.

  Reply
 59. :]

  Yra dar viena -- elitinių dibilų rūšis.

  Yra toks vienas polytykas -- šūdpaukštis sakalas. Su savo rav4, pasak liudininkų degant raudonam šviesoforo signalui, perėjoje nukalęs dvi merginas. Ir tokie niekada nelieka kalti.

  O mūsų pareigūnai irgi geri maumeliai -- kiek reikia pareigūnų ir laiko, kad tiesiog pafilmuot sankryžas piko metu ir bauduot pagal filmuotą medžiagą?

  Reply
 60. Brauninkas

  Beveik viskas susiveda į elementarų savitarpio supratimo ir geranoriškumo trūkumą. Kai eismo dalyvis elgiasi taip, tarsi jis būtų VIENAS kelyje, o kitiem elementariai pritrūksta kantrybės ir supratingumo, atsiranda savotiškas keršto troškimas.
  Situacija su specialiai sulėtintu lenkimu priešais kliūtį -- labai charakteringa.

  Reply
 61. Lagamino turinys

  perskaičiau tiek šį puikų įrašą, tiek ir po juo sekusius komentarus, bet kadangi niekas taip ir nepaminėjo, tai dar pridėsiu iš savo, kaip pėsčiosios, varpinės. labai dažnai besireiškiantis ir iki negalėjimo užknisantis kai kurių vairuotojų ‘nematymas’ linijų, nubrėžtų sankryžose priešais pėsčiųjų perėjas. nu nedaeina kai kuriem, kad jos nubrėžtos ne dėl grožio, o nurodo vietą, kurioje pirmasis nuo perėjos esantis automobilis turi sustoti. pastoviai atsiranda daunų, kurie nachališkai sustoja tiesiai ant perėjos, o tu, nelaimėli pėstysis, nors ir per kapotą jo lipk. esu jau ne kartą tokiem daunam spyrusi į padangą ar priekinį bamperį, ir dar nei karto nesusilaukiau jokio neigiamo atsako (matyt, šiek tiek smegenų pas paminėtuosius dar yra likę, tai suvokia už ką gavo). aš čia nešneku apie atvejus, kai būna kamščiai ir tada jau viskas visur būna užsikišę, o apie normalioj eismo tekmėj bujojančius atvejus.

  Reply
 62. Vaidas

  Dar pridėčiau mandagumo „etalonus“ -- vos tik kas lėtai judančiam kamšty atsiranda šalutinėje gatvelėje -- mandagumo etalonas būtinai turi stabdyti visą eismą ir nedelsiant įleisti tą iš šalutinės gatvelės į eismą.

  Mano nuomone reikia tiesiog neskubėti įleisti -- matai, kad jis laukia seniau nei tu tai ir įleisk, bet kokio velnio stabdyti visą srautą?

  Reply
 63. Kanopa

  Bet tai ant kiek turi būti supistas dalbajobas šūdgrafomanis su pilnu vėmalų kiaušu, kad nevykėlišką lietuvių „tiuningą“ iliustruotum japonų bosozoku žanre atliktu automobilio perdirbimu! Būkim atviri, pagal žalą visuomenei, tai maždaug tas pats, kas kalbant telefonu parkuotis neįgaliesiems skirtoje vietoje.

  🙂

  Reply
 64. Tomas

  Gerai, su viskuo as sutinku, bet pesciuju perejose ne zmones su automobiliu turi buti atsargus o patys pestieji, kodel gi mokytojos pradinese klasese sake, sustok, apsidairyk i abi puses du kartus, o yra zmoniu kurie eina sau ble per pesciuju pereja ir neidomu jiems masina vaziuoja ar ne… savizudziai.

  Reply
 65. Ieva

  Dėl teisių išdavimo esu neseniai pagalvojus kelis patobulinimus.

  Visų pirma vairavimo mokyklose reiktų duot bent 2-3 kartus daugiau važiavimo pamokų, kad bent su protingu, išmanančiu taisykles žmogumi pasivažinėtų ilgiau ir nekeltų pavojaus kitiems. Dar reiktų ir kokio testo ir egzo žodžiu. Dalis pacanų iškart atkristų, nes susikirstų, bet tikriausiai bent jau galvot pradėtų ką atsakinėja, gal paskui ir kelyje pradėtų galvot.

  Antra, perlaikinėt teorijos ir praktikos egzaminus regitroje kas 5 ar kas 10 metų, nes išsilaiko teises ir nebesidomi kokie nauji įstatymai, ar tai jau esamus pamiršę. Ir žiauriai užknisa, kai koks senis jau ir savo juostos nebemato ir manęs vos nuo kelio nenustumia. Ar tai išmoksta startuot ir stabdyt labai staigiai ir per 10 metų šią techniką įvaldo taip, kad už jo visi vairuotojai prakaite palieka. Regitroje ir tokius „atkalusius“ gerai pramuštų. Arba jau tiek atvažinėjęs, kad nebesuprata, kad jį supa ir kiti vairuotojai, bei juda žymiai mažesniu greičiu, nei kiti vairuotojai, taip jiems trukdydamas.

  Reply
 66. Rasa

  Mhm per gatvę sliūkinu kaip sraigė, po to kai kelis kartus vos nenudaužė. Vienas praleidžia, o nuo kito vos spėjau atšokt.

  Reply
 67. Pingback: Automobilių psichologija ir markės | Rokiškis Rabinovičius

 68. Kęstas

  Sunku važinėti taip, kad nepapultum nei į vieną iš kategorijų. Nes tokiu atveju išsiskiri iš minios. Ir dažnokai pats būni apipypsintas, aprėktas ir apšertas. Ačiū Rokiškiui, dabar atkakliau laikysiuos savo įsitikinimų.
  Keletas komentarų buvo apie teisių perlaikymą kas 5 ar dešimt metų. Man gimė panaši idėja. Kaip su blaivumu dabar daro, kur prieš užvesdamas turi papūsti. Įsėdai į automobilį, ir jis tau išmeta atsitiktinį klausimą (ar klausimus) iš KET. Atsakai kažkokią dalį teisingai -- važiuoji. Neatsakai -- nevažiuoji. Repetitio est mater studiorum, skant.

  Reply

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *