Tag Archives: Lituanicon

Paneigimas ryšium su Ktulhu pasirodymu Seimo požemiuose

Ponai ir ponios. Šiuomi noriu paneigti bet kokias insinuacijas, kad aš žaidžiu dvigubus žaidimus ir esu kaip nors susijęs su prieš kelias dienas įvykdytu Ktulhu kankinių šventyklos (oficialiai vadinamos Lituanicon) surengtu paminklo-altorėlio atidengimu Vilniaus Lukiškių aikštėje. Visos šios insinuacijos, kaip ir teiginiai apie psichotroninių priemonių naudojimą – tai visiškai melagingos nesąmonės.

Šis gražus paminklas yra skirtas vilniečiams bei visiems Lietuvos žmonėms džiuginti. Jis skleidžia šviesą, gėrį ir laimę.

Tap pat neigiu bet kokias savo sąsajas su reptilijanais iš Alfa Centauro žvaigždyno. Tai, kad Sektorius „גן עדן יהודי מס ‘420“ yra tas pats, kuriame čia aš tvarkausi Visatos valdymo reikalus, yra niekaip nesusijęs. Visi bandymai tai teigti yra bjaurus apkalbėjimas, kuris skleidžiamas tiktai dėl to, kad visiškai nukalkėję, apvarvėję, supuvę ir nudžiūvę besmegeniai pavyduoliai nori paskleisti visokį purvą apie mane. Tai toks žemas lygis, kad šitaip elgtis galėtų nebent kažkokios šiukšlynų katės.

Iškilmingai atidarytas Ktulhu paminklas Vilniuje – tai pirmas žingsnis į žmonių susitaikymą, santarvę ir gerovę. Jis skleidžia džiaugsmą ir laimę.

Mes negalim užmiršti, kad Ktulhu dvasia yra didelė ir gili, ji visaapimanti ir skleidžianti šviesą. Praregėjimas tesuburia žmones, tegul didi tūkstantmečių dvasia sugrįžta į žmonijos širdis! Menki žmogiūkščiai, melskitės man!

Noriu paneigti visus teiginius dėl psichotronų, kuriuos naudojau žmonėms apspinduliuoti. Šios importinės technologijos, sukurtos geriausiose Alfa Centauro laboratorijose ir pagamintos kokybiškiau, nei japoniški televizoriai, yra tik dar vienas negeranorių šmeižtas, nukreiptas prieš mane. Nenaudojau jokių psichotronų ir nesiruošiu paneiginėti visokių man primetamų nesąmoningų kaltinimų!

Taip pat neigiu ir tai, kad šitoksai psichotronas yra įrengtas Ktulhu paminkle, skirtame Ktulhu minčių retransliavimui visos Lietuvos mastais. Tai netiesa.

Taip pat noriu paneigti ir t