Tag Archives: Lituanicon

Paneigimas ryšium su Ktulhu pasirodymu Seimo požemiuose

Ponai ir ponios. Šiuomi noriu paneigti bet kokias insinuacijas, kad aš žaidžiu dvigubus žaidimus ir esu kaip nors susijęs su prieš kelias dienas įvykdytu Ktulhu kankinių šventyklos (oficialiai vadinamos Lituanicon) surengtu paminklo-altorėlio atidengimu Vilniaus Lukiškių aikštėje. Visos šios insinuacijos, kaip ir teiginiai apie psichotroninių priemonių naudojimą – tai visiškai melagingos nesąmonės.

Šis gražus paminklas yra skirtas vilniečiams bei visiems Lietuvos žmonėms džiuginti. Jis skleidžia šviesą, gėrį ir laimę.

Tap pat neigiu bet kokias savo sąsajas su reptilijanais iš Alfa Centauro žvaigždyno. Tai, kad Sektorius „גן עדן יהודי מס ‘420“ yra tas pats, kuriame čia aš tvarkausi Visatos valdymo reikalus, yra niekaip nesusijęs. Visi bandymai tai teigti yra bjaurus apkalbėjimas, kuris skleidžiamas tiktai dėl to, kad visiškai nukalkėję, apvarvėję, supuvę ir nudžiūvę besmegeniai pavyduoliai nori paskleisti visokį purvą apie mane. Tai toks žemas lygis, kad šitaip elgtis galėtų nebent kažkokios šiukšlynų katės.

Iškilmingai atidarytas Ktulhu paminklas Vilniuje – tai pirmas žingsnis į žmonių susitaikymą, santarvę ir gerovę. Jis skleidžia džiaugsmą ir laimę.

Mes negalim užmiršti, kad Ktulhu dvasia yra didelė ir gili, ji visaapimanti ir skleidžianti šviesą. Praregėjimas tesuburia žmones, tegul didi tūkstantmečių dvasia sugrįžta į žmonijos širdis! Menki žmogiūkščiai, melskitės man!

Noriu paneigti visus teiginius dėl psichotronų, kuriuos naudojau žmonėms apspinduliuoti. Šios importinės technologijos, sukurtos geriausiose Alfa Centauro laboratorijose ir pagamintos kokybiškiau, nei japoniški televizoriai, yra tik dar vienas negeranorių šmeižtas, nukreiptas prieš mane. Nenaudojau jokių psichotronų ir nesiruošiu paneiginėti visokių man primetamų nesąmoningų kaltinimų!

Taip pat neigiu ir tai, kad šitoksai psichotronas yra įrengtas Ktulhu paminkle, skirtame Ktulhu minčių retransliavimui visos Lietuvos mastais. Tai netiesa.

Taip pat noriu paneigti ir tai, kad esą kažkokių kaimo neopagonių atėjimas į valdžią – tai mano nuopelnas, ir kad specialiai Seimo požemiuose įrengtame baseine gyvenantis Ktulhu sukuria tuos proto aptemimus, kuriuos pamatome Seimo narių veikloje. Ktulhu negali sukurti jokių tokių proto aptemimų, nes jis nedaro nieko kenksmingo žmonėms. Taip pat informuoju, kad Seimo baseine niekada Ktulhu nebuvo, tai yra melagingi išsigalvojimai.

Mažas Ktulhu lerviukas, toksai mielas ir atnešęs džiaugsmą, trumpam pasirodė šventinį paminklo atidarymo vakarą. Žmonės jam meldėsi ir buvo labai laimingi.

Taip pat kategoriškai neigiu žiniasklaidai išsiuntinėtas insinuacijas, kad esą prieš porą savaičių, Vasario 25 dieną, vykdydami kažkokias apeigas, Seimo koridoriais keturiomis ropinėjo ir gyvulių balsais bliovė 6 ministrai, 60 Seimo narių ir 600 slapta atvežtų avių. Tai insinuacijos, nepatvirtintos faktais, jokių avių ten nebuvo, o tik kažkurios partijos nariai, suvažiavę į Baisių apeiginę sesiją.

Paskui jie visi esą maudėsi ir rengė orgiją baseine, kuriame Ktulhu čiuptuvai jiems kažką darė. Panašiai, kaip japonų multikuose, kurių jūs per teliką nepamatysite, nes per teliką tokių nerodo.

Visa tai yra melas ir išsigalvojimai. Ši veikla nieko bendro išvis neturi su Ktulhu ir Ktulhu to sukelti negalėjo. Tai visiškas atsitiktinumas ir niekaip nesusiję. Visiškai tai neigiu, nes tai nesąmonė. Nėra jokių įrodymų, kad tai buvo, nes visi faktai yra melagingi. Tai ne baltasis Ktulhu, o tiesiog šiaip kažkokie balti arkliai. Aš nekėliau jokiems nariams jokių psichozių ir aš nesu joks baltasis arklys.

Kalbas, kad visokie seimūnai vartoja nelegalų alkoholį, nelegalias tabletes ir nelegalias žoles, neigiu kategoriškai. Taip pat neigiu ir teiginius, kad Ktulhu sukelia tokius pat efektus, kai užsimano. Tai niekuo nesusiję.

Jūsų kaltinimai dėl to, kad aš kiekvieną šeštadienį dalyvauju juodosiose mišiose, kurias rengia Ktulhu kankinių šventykla – tai piktinantis šmeižtas. Jūs neturite jokių įrodymų dėl to. Jei jau iš kažkur išgriebėte tokius faktus, tai ar tikrai matėte tai savo akimis, ar remiatės nepatikrintais gandais? O jei remiatės tuo, ką matėte, tai kas jus ten įleido? Pateikite įrodymus, vardus, pavardes.

Bet kokie teiginiai, sakantys, kad aš turiu planetos pirkimo reikalų su abiem pusėm ir derinu kažkokius pasidalinimus tarp Ktulhu ir Alfa Centrauro reptilijanų – tai juokingas išsigalvojimas, skleidžiamas tiktai tokių atmatų, kurios netiki nei techniniu progresu, nei dvasingumo pergale.

Taip pat melas, kad Lituanicon išties yra santrumpa nuo Lituanicoin Blockchain Incorporated, pašalinus vieną raidę, kuri rodo sąsajas su pinigais, kad niekas nesuprastų, jog tai pinigai ir jie yra manęs. Ktulhu su tuo išvis niekaip nėra susijęs.

Ktulhu paminklas Lukiškių aikštėje buvo pastatytas savaime, jokios organizacijos ir statytojai to nedarė, jokių faktų dėl to jūs neturite. Nėra jokių įrodymų, kad tame dalyvavo nors vienas koks nors žmogus ar kad tame dalyvavau aš. Visa tai netiesa ir šmeižtas. Tokio paminklo nebuvo.

Informuoju jus, kad ir Centauro Alfa, ir reptilijanai, ir psichotronai, ir Ktulhu, ir jo paminklas, ir Ktulhu kankinių bažnyčia, ir bet kokios manęs sąsajos su šiomis grupuotėmis bei reiškiniais – tai tikrovės neatitinkanti informacija, faktų iškraipymas ir melagingos naujienos (angl. „fake news“).

Prašau iš visur nedelsiant pašalinti bet kokią mane šmeižiančią ir tikrovės neatitinkančią informaciją. To nepadarius, imsiuosi griežtų priemonių, kurios užtikrins, kad Ktulhu kankinių bažnyčia turės iš ko daryti savo apeigoms skirtus aukojimus.

Taip pat reikalauju nedelsiant sunešti man pinigus.