Tylioji revoliucija

Išdrįsiu jums pasakyti vieną rėksmingą pareiškimą: Lietuvoje vyksta tyli revoliucija. Tyli todėl, kad trunka jau daugelį metų, bet vis lieka nepastebėta. Revoliucija – todėl, kad jos socialinės priežastys – tipiškai revoliucinės. Skamba fantastiškai? Toli gražu.

Sociologai seniai pastebėjo, kad atsiradus per dideliems skirtumams tarp vargšų ir turtingųjų, ima kilti bruzdėjimai: prieš nepilną šimtmetį tokius patyrė ir Rusija, ir JAV, ir daugelis kitų pasaulio valstybių. Dar ryškesnis rodiklis – bedarbystė: pasiekus jai kokius 15 procentų, prasideda maištai – bedarbiai ir jų šeimos juk irgi nori gyventi. Kodėl Lietuvoje visi maištai teišvirto į kelis mitingus bei menkutes riaušes, kurių metines tuoj galėsim atšvęsti?

Geriausiai į šį klausimą atsakytų dvi socialinės gyventojų grupės, reprezentuojančios būtent tuos, kas labiausiai nustekenti – tuos, kas turėtų tapti maištininkais, tuos, kuriais remtųsi Leninas, jei gyventume ne XXI, o XX amžiaus pradžioje.

Pirmoji visuomenės grupė – tai bedarbiai, jau tapę ar dar tapsiantys emigrantais. Paklausti, apie tai, ką darys, jie atsako paprastai: "mes važiuojam į užsienį". Keista būna išgirsti tokius žodžius iš žmonių, turinčių ne tik raumenis, bet ir galvas, neretai netgi dirbusius įvarių sėkmingų įmonių vadovais ar kvalifikuotais specialistais. Tačiau pasikalbėjęs, sužinai, kad priežastis dažnai net ne piniginė, o daug bendresnė: jie nemato čia perspektyvų. Problemos įvardinamos įvairios, tačiau dažniausiai – susijusios išimtinai su valdžios institucijomis: biurokratija, mokesčių nenormalumai, politikų korupcija, negalėjimas ką nors pakeisti sistemoje, visiškas beviltiškumas. Visi šie dalykai žymi viena: emigrantai tiesiog nesitiki, kad dar pakeisti savo ir savo artimųjų padėtį įmanoma normaliais būdais. O gyventi juk norisi. Šie žmonės balsuoja kojomis – tai jų atsakas sistemai. Jei negalėtų išvykti, būtent šie žmonės galėtų tapti vienais iš maištininkų.

Antroji grupė – tai smulkūs verslininkai, niekur nebėgantys, tačiau vis dar kovojantys su sistema. Tokie žmonės žymiai labiau užsislapstinę, jie konspiruojasi, kaip tikri revoliucionieriai, sudaro slaptas mokesčių nemokėtojų grupeles, o savo kovos būdus įvardina paprastai: "nemokėsiu mokesčių ir viskas!" Kartais, paklausęs, kodėl, išgirsti visiškai neekonominius argumentus: "geriau sėsiu, nei mokėsiu!" arba "šitie suskiai mano pinigų negaus, geriau jau išmesiu, nei atiduosiu valdžiai!"

Mahatma Gandis, kovodamas prieš košmarišką valdžios korupciją Indijoje, iškėlė mintį, už kurią buvo pasodintas į kalėjimą: valdžią nebūtina versti ginklu – pakanka nemokėti jai mokesčių. Nebūtina kovoti tiesiai, pakanka, kad ji prarastų savo pajamas ir daugiau negalėtų išgyventi. Vis stiprėjanti priešprieša tarp Indijos gyventojų ir kolonijinės valdžios išvirto į masinį mokesčių boikotą, o ilgainiui – ir į valdžios kolapsą. Gal todėl Indijos valdžia prisimena svarbų dalyką: mokesčiai neturi būti dideli.

Masinės emigracijos bei verslo pasitraukimo į šešėlį niekaip negaliu vertinti, kaip išimtinai ekonominio proceso – per daug jis politizuotas, tegul ir neatstovaujamas jokių aiškesnių politinių jėgų. Pernelyg aiškiai lietuviškai valdžiai save priešpastato emigrantai ir verslininkai. Didele dalimi – tai politinis procesas. Tiktai kol kas neorganizuotas, savaiminis, gaivališkas. Tačiau turintis tragiškas pasekmes – emigracija užmuša ekonomiką, kelia vis didesnes socialines problemas, o mokesčių nemokėjimas – padėtį dar labiau pablogina.

Nekaltinčiau šiomis bėdomis konservatorių – procesas prasidėjo ne prieš metus ir ne prieš du. Dar neseniai besipūtęs milžiniškas ekonomikos burbulas problemas kiek užmaskavo, tačiau kartu dar labiau pagilino: garsusis biurslas, nuolat neigtas (Kirkilo frazė apie tai, kad korupcijos nėra) ir dar labiau viską nustekenęs, galų gale sukėlė vietinę krizę, kurios įtaka šaliai – žymiai gilesnė, nei pasaulinės ekonomikos nuosmūkis. Daugelis žmonių tai įvardintų vienu žodžiu: korupcija.

Kubiliaus vyriausybė, kol kas dar tempianti be didesnių maištų, neturėtų žvelgti į biudžeto skylę, kaip vien į ekonominę bėdą – tai ir politinės visuomenės reakcijos pasekmė. Tai, kad televizoriuje nematome kasdieninių riaušių – dar nereiškia, kad jų nėra. Smulkūs maištai vyksta kasdien, tik įgauna kitą pavidalą: tai nuslėpti mokesčiai ir bilietai svečias šalis. Manyčiau, tik laiko klausimas, kada atsiras politinė partija, kuri pradės šiuos kovos metodus deklaruoti viešai, skelbdama šūkius apie tai, kad mokėdamas mokesčius, remi nekenčiamą valdžią, mokesčių slėpimas – tai kiekvieno lietuvio pareiga, o išvykimas į užsienį – pilietinio pasipriešinimo būdas.

Revoliucinė simptomatika bado akis: apačios nenori, o viršūnės negali. Valdžia, atrodytų, atstovauja neaiškių grupuočių interesus (ką reiškia jau vien sąsajos su LLRI bei iki šiol atmetami progresiniai ir NT mokesčiai), o realių problemų sprendimą neretai keičia absurdiškais ideologiniais žingsniais, nukreiptais į moralės gerinimą – šeimos koncepcijos ir nepilnamečių apsaugos įstatymai – puikūs pavyzdžiai. Prezidentė Dalia Grybauskaitė, rinkimus laimėjusi taip, lyg būtų šventoji gelbėtoja – irgi simptomas: žmonės nesitiki realių veiksmų, jie telaukia stebuklo. Drąsiaus Kedžio istorija – tik demonstruoja priešpriešos tarp valdžios ir piliečių mastus. Žurnalistų sekimo skandalas – tik patvirtina, kad valdžia irgi turi negeras nuojautas. Ir žinoma, ryškiausiai viską rodo jau aptarta masinė emigracija bei šešėlin besislepiantis verslas.

Man pačiam liūdna dar ir dėl to, kad šios liūdnos apžvalgos negaliu užbaigti jokiais patarimais – nei paprastiems žmonėms, nei valdžiai. Atleiskit, bet aš irgi nesitikiu ką nors pakeisti. Klausimas "ką daryti" lieka neatsakytu.

Rokiškis Rabinovičius rašo jūsų džiaugsmui

Aš esu jūsų numylėtas ir garbinamas žiurkėnas. Mano pagrindinis blogas - Rokiškis Rabinovičius. Galite mane susirasti ir ant kokio Google Plus, kur aš irgi esu Rokiškis Rabinovičius+.

104 thoughts on “Tylioji revoliucija

 1. kreivarankis

  Nepatinka man tos Rokiškio „įžvalgos“. Tiegiog aprašant galima imti viską apversti aukštyn kojomis, vienas priežastis pakeisti kitomis, ir vėlgi viskas bus savotiškai teisinga. Taip kaip „savotiškai“ yra teisinga dabar. Malonu dėl dviejų dalykų 1. autorius ideologizuojasi, nesvarbu, kad marksistiškai, svarbu kad apskritai atsiranda kažkoks konceptas -- masių nepasitenkinimas, amžina „valdžios“ ir „žmonių“ priešprieša, iš kažkur atsirandantys blogieji Seimo nariai. (Turbūt išveisti inkubaturiuose).2. autorius vienas iš nedaugelio (be Zeppelinus ir dar vieno kito, kur netingi parašyti „paklodės“, užuot kas antą postą klausinėjęs kur pvz. nusipirkti pigiau valytuvus automobiliui ar pan.

  Reply
 2. kreivarankis

  Beje maloniai nuteikė Rokiškio nupieštas Mahatmos Gandžio kaip kovotojo su korupcija paveiklsas. Savo idėjomis ir likimu Rokiškio Gandis man niekuo nesiskiria nuo mūsų Arvydo Stašaičio…Gal tik skiriasi savo „darbo vaisiais“, nes iš teksto supratau, kad korupcijos Indijoje dabar kaip ir nėra, nes dabartinė valdžia Indijoje įvedusi mažus mokesčius. 🙂 Bet tada nelabai supratau kodėl LLRĮ yra „neaiški“ kontora…

  Reply
  1. rokiskis Post author

   Tikslai ir metodai -- skirtingi dalykai. Apie Gandžio tikslus, jei pastebėjote, nesakiau nieko. Tik apie tai, kokie buvo metodai.

   Reply
   1. kreivarankis

    Cituoju:
    „Mahatma Gandis, kovodamas prieš košmarišką valdžios korupciją Indijoje, iškėlė mintį, už kurią buvo pasodintas į kalėjimą: valdžią nebūtina versti ginklu -- pakanka nemokėti jai mokesčių.“
    Taigi tikslas yra kovoti ir įveikti „košmarišką korupciją“, metodas „mokesčių nemokėjimas“. Rokiški, jei tu rašai ne apie tai, apie ką galvoji, tai ne mano problema, kad aš nepagaunu apie tai ką tu galvoji, bendydamas suprasti tai, ką tu parašei.
    Kreivarankis

    Reply
    1. rokiskis Post author

     Tu reaguoji į pavienes frazes, o ne į bendrą turinį, todėl iš nuokrypio nuo temos Gandis tau pavirsta tema. Supratau, kitą kartą rašysiu kaip bukesniems 🙂

     Reply
     1. kreivarankis

      Aš tai pasiūlyčiau to nedaryti, nes jau dabar gana bukiems rašai. O į pagrindinę mintį nereaguoju, nes ją nekartą jau girdėjau eidamas pro pensininkų mitingus prie Vyriausybės pastato. Kam dar papildomai apie tai?…

      Reply
 3. kreivarankis

  Į paskutinį klausimą atsakydamas aš pasiūlyčiau įvesti visuotinę anoniminių skundų sistemą, kai bet kas galėtų apskūsti bet ką, pagal jam suteikiamų viešojo valdymo paslaugų kokybę, o darbdaviai galėtų bet kurį atleisti tik į tuos skundus atsižvelgdami.Situacija iš karto pagerėtų, o ypač teismų ir prokuratūros darbas.

  Reply
 4. gerasirdis

  Teisybės tame yra…
  Teisybės tavo parašyme yra: nepasitenkinimas nesusikaupia, nes yra vožtuvas jam nuleisti: emigracija. Kitu atveju nepatenkintieji būtų priversti tvarkyti valstybę, kurioje gyvena, o ne ieškoti valstybės, kuri juos patenkintų.
  Tačiau tavo priekaištai valstybei dėl mokesčių, ir tavo noras mokesčių nemokėjimą vadinti „protesto forma“ (kas dar tuomet yra protestas? vagystės?) sunkiai derinasi su tavo neapykanta LLRI-jui. O gal tu jų nekenti todėl, kad žiūrėdamas į LLRI matai savo paties pažiūras?

  Reply
   1. gerasirdis

    Ir?
    Na gerai, tarkim LLRI atstovauja konkrecioms grupems. Bet tai ju nepadaro automatiskais neteisias. Zinai, jei gerai apmokamas advokatas sako, kad itariamasis nekaltas, tai dar nereiskia, kad jis kaltas.
    Va viktorskolumbs zemiau piktinasi pakuociu apmokestinimu, ir, itariu, jis yra suinteresuotas, kad tu nelemtu pakuociu neapmokestintu. Nuo to tvarka netampa protingesne.
    Paties mintys cia pralenkia LLRI, kuris bent jau pripazista viesasias gerybes kaip koncepcija. Tavo apmastymus paskaicius ir i potekste isigilinus iseina, kad ta Lietuva reikia nedelsiant nafig demontuoti (kokia valstybe gali egzistuoti jei nebemokami mokesciai?) nes projektas zlugo. Projektas nespindi, zinoma, bet visgi esam keturiasdesimtkazkelintoje vietoje pagal zmogaus issivystima ar siaip gyvenimo rodiklius. Taip kad anksti dar eiti i darzine ir kartis ten is gedos. Tiek indivudualia, tiek visuotinine tvarka.

    Reply
    1. rokiskis Post author

     Re: Ir?
     Kas tau sakė, kad valstybę reikia demontuoti ir pasikarti? Ar tik nepriskiriate savo minčių aplinkiniams? 🙂
     Apie pakuočių apmokestinimą -- ar tamsta bent truputį girdėjote apie tą apmokestinimą?
     O apie tai, kodėl LLRI neteisūs -- kažkada nemažai rašiau. Tarp kitko. Tad nesikartosiu -- archyvai atviri 🙂

     Reply
     1. gerasirdis

      Ar tu pats nesupranti, ka siulai?
      >Kas tau sakė, kad valstybę reikia demontuoti ir pasikarti?
      Kuo, jei ne valstybes demontavimu, kvepia tokie pasiulymai versti netikusia valdzia nemokant jai mokesciu?
      Ne, as aisku suprantu, kad „negaliu užbaigti jokiais patarimais“ ir aplamai redakcija uz nieka neatsako, bet tokiu diskleimeriu nieko neapgausi :-).

      Reply
      1. rokiskis Post author

       Re: Ar tu pats nesupranti, ka siulai?
       LoL
       Tiesą sakant, nuoširdžiai -- laukiau, kad kažkas apreikštų būtent šitą simptomatiką, kai problemų įvardintojai apvadinami problemos priežastimi. Kalti juk ne tie, kas sukėlė, o tie, kas pasakė -- juk būtent įvardintojai reprezentuoja, tiesa? 🙂
       Tik deja, nesitikėjau, kad tai padarysi tu, Brutai 🙂 Paprastai tokius samprotavimus kelia labiau marginalinių sluoksnių atstovai.

       Reply
       1. gerasirdis

        Simptomatika, jo.
        Na gerai, tiek to- apsimeskim abu, kad tu ne ragini, o is ties tik ivardiji problema.
        Cia panasiai, kaip yra buve su protestais- „Jis gyvena ten ir ten, ir mes prasome visus, pasipiktinusius jo veiksmais, jo nepersekioti ir nieko jam nedaryti. Adresa pateikiame tik tuo tikslu, kad jus zinotumete, kokio konkreciai zmogaus reikia nepersekioti. „

        Reply
        1. rokiskis Post author

         Re: Simptomatika, jo.
         Sakyk, ar galėtum parašyti įrašą, atskleidžiantį mano šlykščiąsias klastas -- aš jį paskelbčiau šitame bloge, garbingoje vietoje 🙂

         Reply
       2. megejas

        Re: Ar tu pats nesupranti, ka siulai?
        Mielas Rokiški, jei nežinotume Tavo propagandinių teksto rašymo sugebėjimų bei visokių semantinių tinklų išmanymu, pomėgio socialinėms provokacijoms ir t.t. tai galima būtų tiesiog manyti, jog tai paprastos įžvalgos. Bet neabejotinai Tu šiame bloge prisiimi pranašo vaidmenį, o tai yra ne tik įžvalgos, bet ir aktyvus nuomonės formavimas. Skaitant kyla natūralus klausimas -- ko sieki šituo tekstu?

        Reply
        1. rokiskis Post author

         Re: Ar tu pats nesupranti, ka siulai?
         To ir siekiu, kad kažkas valdžioje pradėtų galvoti apie biudžeto skyles ne tik kaip apie ekonominę, bet ir kaip apie politinę problemą. Manau, kad pakankamai aiškiai tai parašiau.

         Reply
         1. megejas

          Re: Ar tu pats nesupranti, ka siulai?
          Tam reikia politinės valios. O Tu beje skleidi neigiamą propagandą būtent apie tuos valdžios (šiuo atveju vyriausybės) atstovus, kurie pasižymi tos valios turėjimu bei, kas svarbiausiu, demonstravimu.

          Reply
          1. rokiskis Post author

           Re: Ar tu pats nesupranti, ka siulai?
           Aha, tas pyderas parodė tai, ko nenorim matyti, į kalėjimą jį!!!!
           😀

          2. megejas

           Re: Ar tu pats nesupranti, ka siulai?
           na, jei diskusija kreipiate link pyderų tai gal nebetęskime.
           p.s. lieku prie auksciau issakytos savo nuomones ir pastebejimu.

          3. rokiskis Post author

           Re: Ar tu pats nesupranti, ka siulai?
           Pyderai -- bendraprasmis žodis, bendrinėje kalboje jau seniai nieko neturintis su seksualumu 🙂
           O kaltinti problemų įvardintojus -- natūralu 🙂 Jei niekas jų neįvardintų, tai jų ir nebūtų, tiesa? 🙂 Kažkodėl man tai primena Maldeikienę: pastaroji irgi mėgsta kalbėti apie tai, kad negalima kalbėti apie problemas, nes ištiks katastrofa.

          4. megejas

           Re: Ar tu pats nesupranti, ka siulai?
           Čia kalba eina ne apie kalbėjimą apie problemas apskritai, o apie kalbėjimo būdus bei intencijas, o jos be abejonės jaučiasi iš teksto. Apie tuos pačius dalykus galima kalbėti labai įvairiai, ir pateikti bei išgirsti jie gali būti įvairiai, tai priklauso nuo to kokie tavo ketinimai ir naudojami informacijos pateikimo būdai -- Leninas ir co., bei krūva kitų, tai puikiai pademonstravo, ko pasekoje kentėjo daugybė žmonių, tame tarpe ir tie, kas užkibo už revoliucinės ideologijos kabliuko (revoliucijos tikslai visada pateisina priemones!), nes po ja slėpėsi tik saujelės žmonių interesai bet kokia kaina perimti valdymą į savo rankas.
           Taigi, Rokiški, Tu čia mėtai užuominas apie valdžios atstovavimą neva neskaidrioms grupuotėms, tai ta proga norėjau paklausti -- kokią grupuotę Tu atstovauji ir kokie jos tikslai ir skaidrumas? Ar išdrįsi?

          5. rokiskis Post author

           Re: Ar tu pats nesupranti, ka siulai?
           Atstovauju Zimbabvės partinį komitetą, turintį revoliucinių interesų Lietuvoje!

 5. gerasirdis

  A, ir dar.
  >ką reiškia jau vien (…) iki šiol atmetami
  >progresiniai ir NT mokesčiai
  Galėtum argumentuotai pagrįsti, kodėl ir viena, ir kita būtų gėris?
  Kodėl manai, kad progresyviniai mokesčiai nesukeltų masinės daugiau uždirbančiųjų emigracijos? Kodėl manai, kad jie aplamai duotų daugiau naudos, nei žalos?
  Kodėl manai, kad Lietuvoje, šalyje kur kiekvienam gyventojui tenka santykinai mažai gyvenamojo ploto, reikia tokio mokesčio? Juk jis didintų NT ekspluatacijos kainą. Savo ruoštu, tai mažintų nekilnojamo turto kainą, ir tuo pačiu mažintų NT „gamybos“ paskatas?

  Reply
     1. gerasirdis

      Aciu uz informacija, bet…
      …bet informacijos tokiame pasakyme lygiai tiek, kiek pasakyme „jei nezinai, kodel ant taves pykstu, tai as tau nesakysiu“.

      Reply
      1. rokiskis Post author

       Re: Aciu uz informacija, bet…
       Mes jau diskutavome apie tai ne kartą, todėl neturiu noro dar kartą kartoti tą patį.

       Reply
 6. zeppelinus

  Klausimas „ką daryti“ lieka neatsakytu.
  Che-che, jau senų seniausiai seniai atsakytas:
  ogi steigti naujo tipo revoliucinę partiją ir pasinaudojus bei paaštrinus revoliucinę situaciją imti valdžią !:)
  ___________
  Geras tekstas, verčiantis susimąstyti. Tsakant -- vienas pirmųjų skambučių apie tai, ko primygtinai nenori matyti nekurie valdžios ir šiaip politinio elito atstovai.
  Gal tik tas M.Gandis, kaipo „kovotojas su indiška korupcija“, kaip taikliai pastebėjo Kreivarankis, truputį perlenktas…

  Reply
  1. rokiskis Post author

   Re: Klausimas „ką daryti“ lieka neatsakytu.
   Gandis -- tiesiog metodologas, mokesčių nemokėjimą įvardinęs, kaip efektingą priemonę ir tai pademonstravęs praktiškai.

   Reply
  1. skimas

   Re: čia priėjo eismo reguliuotojas…
   Pagal tamstos logiką rašliavą pasiūlius solidesniam skaitytojui ji automatiškai tampa solidesne? 🙂

   Reply
   1. ashtroka

    Re: čia priėjo eismo reguliuotojas…
    Čia ne mano, o tamstos logika 🙂
    Tenorėjau pasakyti, kad neduotų Lrytui, jei Ginta prašys.

    Reply
    1. kreivarankis

     Re: čia priėjo eismo reguliuotojas…
     Kad man atrodo tokie tekstai kaip apie KMI arba šitas kaip tik ir tinka į kokį LR. Ypač šitas, nors turi šiuo atveju tekstas rimtą trūkumą, kadangi autorius vienoje vietoje teigia, kad nereiktų dėl visko kaltinti konservatorių. Tą turbūt reiktų iškirpti, kad į LR patekti 🙂
     Kreivarankis

     Reply
  2. vklase

   Re: čia priėjo eismo reguliuotojas…
   rokiški, nepyk. 🙂
   tai kad šitame tekste yra vienas pranešimas -- kažkas su mumis dedasi.
   tik kam tada tiek daug žodžių?
   solidesnės publikos negu LJ nėra. 🙂

   Reply
   1. ashtroka

    Re: čia priėjo eismo reguliuotojas…
    Mano močiutė vartoja tokį gerą pasakymą: „na-ja“ (sakyti nustebusiai pasipiktinusiu tonu)
    🙂

    Reply
   2. rokiskis Post author

    Re: čia priėjo eismo reguliuotojas…
    Kas su mumis kažkas dedasi -- tai ir taip akivaizdu. Bandau tiesiog pakapstyti giliau -- kodėl, ir į ką gali išvirsti. VŽ norėtų? 🙂

    Reply
    1. vklase

     Re: čia priėjo eismo reguliuotojas…
     tai kad to „giliau“ aš kol kas neįžiūrau.
     va jeigu tu pagalvotum apie tai, kodėl iš esmės revoliucinė situacija negali šiais laikais peraugti į revoliuciją, tada gal įrašyčiau tave šeštuoju į marksizmo klasikus (po karlo, engelso, lenino, stalino ir mao).

     Reply
     1. rokiskis Post author

      Re: čia priėjo eismo reguliuotojas…
      O kodėl -- argi neakivaizdu? Kažkodėl galvojau, kad nereiks gromuluoti, o skaitytojas atsakys pats. Tiesiog pigesnis ir pelningesnis būdas tiems patiems žmonėms, kurie galėtų būti revoliucionieriais. Jei gali patogiai emigruoti ar nuslėpti mokesčius -- tai kam dar eiti į gatves? Negi tik šito sakinio tetrūksta? 🙂

      Reply
      1. vklase

       Re: čia priėjo eismo reguliuotojas…
       nuėjau žiūrėti pirminių šaltinių:
       http://vilenin.eu/t26/p218
       „Ка ковы, вообще говоря, признаки революционной ситуации? Мы наверное не ошибемся, если укажем следующие три главные признака: 1) Невозможность для господствующих классов сохранить в неизмененном виде свое господство; тот или иной кризис „верхов“, кризис политики господствующего класса, создающий трещину, в которую прорывается недовольство и возмущение угнетенных классов. Для наступления революции обычно бывает недостаточно, чтобы „низы не хотели“, а требуется еще, чтобы „верхи не могли“ жить по-старому. 2) Обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетенных классов, 3) Значительное повышение, в силу указанных причин, активности масс, в „мирную“ эпоху дающих себя грабить спокойно, а в бурные времена привлекаемых, как всей обстановкой кризиса, так и самими „верхами“, к самостоятельному историческому выступлению.“
       kaip matome, mumijos pateiktas revoliucinės situacijos apibrėžimas apima tris punktus. trečio nė pro kur nėra -- vadinasi, ir revoliucinės situacijos nerasta.
       🙂
       tik jau nepriimk rimtai.

       Reply
       1. rokiskis Post author

        Re: čia priėjo eismo reguliuotojas…
        Visi trys punktai atitinka.
        1. Valdžios impotencija akivaizdi.
        2. Nustekentų sluoksnių nusivylimas akivaizdus.
        3. Viskas išvirsta į didelį aktyvumą, tik pasireiškiantį ne riaušėmis, o emigracija ir mokesčių slėpimu.

        Reply
 7. maumaz

  Ir kodėl skaitant rokiškį man labai dažnai susidaro įspūdis, kad pasaulyje viskas labai paprasta? Beveik taip pat paprasta, kaip ir zeppelinusui?

  Reply
  1. zeppelinus

   Re: kodėl man susidaro įspūdis, kad pasaulyje viskas labai paprasta?
   Nes pasiekus tam tikrą amžiaus ribą/asmeninės brandos laipsnį/įgijus patirties pradedi suprasti, kad viskas pasaulyje daug paprasčiau, nei atrodo jaunam, nepatyrusiam ir gyvenimą tik iš knygų pažįstančiam jaunuoliui.
   Jau vien todėl, kad motyvacijų žmonių veiksmams ir būdų jas paskatinti nėra tiek daug. Sąrašas senų seniausiai žinomas ir baigtinis.

   Reply
     1. maumaz

      Re: Nemine contradicente?
      Tiesiog gaila laiko ir nemėgstu daužyti galvos į sieną. Tad lieku prie Sokrato, o ne Hėgelio/Markso požiūrio.

      Reply
      1. kreivarankis

       Re: Nemine contradicente?
       Beje, kas juokingiausia, tai aš jau prieš kelias dienas pradėjau dėlioti savo galvoje visiškai priešingą vaizdą nei „tylioji revoliucija“ -- apie populizmo užslopimą ir susiskaidymą.

       Reply
       1. zeppelinus

        Re: Nemine contradicente?
        Juokinga, bet visos šitos „naujos“ mums temos seniausiai aprašytos klasikų.
        Teisingai, esant revoliucinei situacijai alternatyva revoliucijai yra diktatura, ko daigus viešojoje erdvėje mes galime regėti.
        Esmė ta, kad dabartinė demokratiniu būdu renkama valdžia nepateisina žmonių lūkesčių ir reikalas juda prie nesigebėjimo užtikrinti būtinų civilizuotai žmonių egzistencijai poreikių tenkinimą.
        Pvz. Panevėžyje nebevalomos nuo sniego gatvės. Vilniuje grasinama atjungti gatvių apšvietimą.

        Reply
  2. rokiskis Post author

   O ką tu matai čia paprasto? Nei vieno dalyko, kuris būtų išspręstas, nei vieno rimto klausimo, kuris būtų atsakytas. Tik simptomų įvardijimas.

   Reply
    1. rokiskis Post author

     Jie tuo ir vieningi, kad emigruoja ar nemoka mokesčių. Tai, kad tai viena socialinė grupė, tai dar nereiškia, kad ji turi būti organizuota. O tai, kad ji neorganizuota, tai dar nereiškia, kad negalim apie juos kalbėti, kaip apie vieną socialinę grupę.

     Reply
     1. kreivarankis

      Rokiški, gi pats sakai, kad emigruoja bedarbiai, o po to vos ne tame pačiame sakinyje dėstai, kad važiuoja ir tie kurie turi ir smegenų, ir vadovauja įmonėms. Tai čia tiesiog viena grupė? O ar negalvoji, kad net ir valdininkai emigruoja? O emigruoja, nes algos mažos… o algos yra mažos dar ir dėl to, kad mokesčių nemoka ir tie, kurie vadovauja įmonėms ir net nemano nei mokesčių mokėti, nei kur nors išvažiuoti -- kas jie tuomet, revoliucionieriai ar sistemininkai? O, kalbėti apie revoliucionierius kaip vieną grupę, šiandien yra naivu.

      Reply
      1. rokiskis Post author

       O kaip manai, kaip tie smegenų turintys ar įmonėms vadovaujantys tampa bedarbiais? Tarp kitko, mastant ne valdiškomis klišėmis, o sveiku protu, bedarbis -- tai ne teisinis statusas, o pajamų lygis. Manau, kad tau vertėtų pamedituoti 🙂

       Reply
 8. viktorskolumbs

  yep. stai vaizdelis. neperseniausiai buvau nuejes i seminara „del pakuotes ir apmokestinamu dirbiniu mokescio trampampam trampampam“.sukurtas sis monstriukas pusglusiu is aplinkos ministerijos. ji gerai isnagrinejusi tik viena teisininke, kuri ir daro seminarus apie si istatyma. be to skundziasi, kad visas jos sukurtas formas ir lenteles paskui kopipyzdyna ministerijos teisininkai lopydami si istatyma. o skyliu ten daug. is esmes jis ir yra viena didele skyle.
  Istatymas ne siaip kad ateina ir paima procenta. jis tarsi vezys kuria atskirus registrus surasyt savo moketojus. isusukes i apskaita, kuria atskiras apskaitas, formas, isakymus sau paciam. apskaitos vienetai mislingi vienetai kuriuos pats sukuri. kadangi mokescio subjektu ir objektu devynios skirtingos galybes su isimtimis, naturali painiava kazka darant. nauda gamtai bibys i aki.
  galu gale po metu pisnios su istatymo apskaita, gauni padoria suma litais i biudzeta, like po apskaitos popieriai su skaiciais kitokios naudos imonei neduos, tik primins kad tu is esmes daunas.
  taigi cia vaizdelio aprasas. dabar revoliucine dalis.
  jei cia butu komiksas seminaro saleje sedetu songokai, arkliai, meskos, bezdziones, pikolas, krilinas, freezas, miestieciai, ir pora ciauskanciu atstovu is aplinkos departamento, kurie atejo paklausyt savo valdzios sukurto istatymo. atstovai is RAAD ko gero jaucia, kad jei ne plonyte civilizacijos juosta, jie butu paaukoti perkunui aukojimo budu. todel uzsimeta ant veidu „o mes cia ne priciom, mus samdo valstybe“ ir vaidina brolius ir seseris. vis delto ju veidai ir zvilgsniai, kazkokie labiau valiukiski ir vaikiski, nei likusios auditorijos.
  Lektore pradeda pasaka, po izangos apie istatyma, uzduodu klausima „kas cia nx per nx“. is lektores zvilgsnio ir povyzos suprantu, kad ji jau zino kas cia tuoj bus. kituose miestuose tai jau vyko. ir akurat. sale prapliumpa riksmais, klausimais, dramatiskais pareiskimais. lektore 20 min aiskina, kad ne ji yra sio istatymo autore ir kad „eik tu nax“ is tikruju turi buti adresuojamas ministerijai. po ilgu argumentu issakytu ukiskais terminais ji pagaliau suvaldo sale. seminaro pusvalandis nuejo vejais. toliau nagrinejam istatyma, tik dabar po kiekvienos pastraipos saleje visi murma ir uzduoda kontraklausimus. galu gale samone mane palieka ir as iskeliauju i astrala. keliauju per visata. suvokiu, kad jeigu pakuote butu BIG BANGAS tai valdzia emesi apmokestinti ne pati sprogima, kur keli moketojai ir nulis apskaitos, o jau atsalusia galaktika, kurioje milijardai moketoju ir visi nutole vienas nuo kito. istatymui jau keleri metai, bet dar daug visatos net nezino apie ji.
  na ka gi mokesime, bet kiek noresim tiek ir apskaiciuosim. seminaras baigiasi. iseinu i ziemiska lauka. nusaunu vovere.

  Reply
  1. vklase

   kodėl voverę?
   bet šiaip skaitydamas įspūdžius tai prisiminiau visą jau gerokai primirštą praporščikų rusišką leksikoną.

   Reply
  2. rokiskis Post author

   Žiauriai. Kažkada Rytas Staselis paaiškino daugelio įstatymų kilmę paprastai -- tam, kad valdininkams darbo būtų. Pakuotės -- būtent toks atvejis.

   Reply
    1. rokiskis Post author

     Ne. Bet tai geras pastebėjimas -- gal būt vertėjo paminėti apie mirties spiralę, paprastai tai būdinga: visuomenės ir valdžios priešprieša gilėja ir abi pusės atlieka veiksmus, nuo kurių ta priešprieša tik gilėja: valdžia spaudžia, emigracija ir šešėlis gilėja, todėl valdžia labiau spaudžia. Vieno kaltojo nėra.

     Reply
     1. jurkis

      Hm, gerai čia pasakei. Ne pridėsi, nei atimsi.
      O kas turėtų pimiausiai pradėti taisyti padėti? Valdžia? Mes patys?

      Reply
       1. Anonymous

        Nu, blin…:)
        Kame problema?
        Žmoguje.
        Ką žmogus turi?
        Gerą ir blogą pusę.
        Kū reikia daryt tada?
        Skatint gerąją (vertybes) ir prigauti blogąją (godumą etc.), kad ji darytų gera.
        A kal to nėr?
        Socialiai beraščiai esmi, bo atėjį iš sovietinęs lygiavąs..
        Tai kas tadu turi suprast kaip tų socialinį raštingumų daryt?
        Tie kas baigį daugiau nei tris klases… tu, racas, maldeikiene, vklase….
        Jau nuo tų gerų tekstų apie vertybes kiek ir bloga darosi…
        Ponai, pasukit kiek galvas kaip ir blogąją pusę įkinkyti kurti gerus darbus…

        Reply
        1. rokiskis Post author

         O ką gi reikia padaryti? Pačiam tapc dvasingu? Ar išsiaiškyc, kieno galvų ant kulbės padėc? Ne sovietmečio bėda čionai, o senas krizinis klausimas: tapti kankiniu ar maištininku… Arba vaizduoti, kad nieko nėra.

         Reply
         1. Anonymous

          praeinant
          Primityvu…:)
          Jei tik godžiam verslininkui kuris suka verslą neefektyviai parodyti kelia kaip kažką pasukti efektyviau… tai gali ir užkibti… o jei tas efektyviau bus ir socialesnis…
          Tada dar pamąstykit kiek yra tos blogosios puses, kiek ji nesąmoningai įvirsta į efektyvesnį ir gal socialesnį veiksmą…
          Tad čia rezervų švelniai sakant ne vienas bvp…

          Reply
          1. rokiskis Post author

           Re: praeinant
           Žinai, buvo tokia istorija apie tai, kaip reikia ne duoti badaujančiam žuvį, o išmokyti jį meškerioti. Bėda ta, kad badaujantys siunčia nx tuos, kas jiems kalba apie meškeres. Jie nori tiesiog žuvies.
           Todėl yra dar viena istorija, kaip berods Buda, keliaudamas su mokiniais, sutiko išsekusį vargšą, prašantį maisto. Ir sušėrė šiam rimbu. Mokiniai ėmė klausinėti, kodėl šis taip žiauriai pasielgė ir net nepamokė meškerioti, į ką Buda atsakė, kad žmogus pirma turi pasikeisti iš vidaus.

          2. Anonymous

           praeinant
           Hmm… nestandartinė logika, o aš visgi daugiau apie vidurkį t.y. turbūt daugumai logika kužda, jog koks nors maksiminis vadas nėra badaujantysis… nebent asocialas…
           Arba Jus neskaitote, arba neprotaujate, arba man smegenai perkaito…:)

          3. Anonymous

           praeinant
           Na, tai jau futbolas…
           Ar nuo to išnyksta kuri nors žmogaus pusė?

          4. Anonymous

           praeinant
           Pasirinkimas kam? Konstatacijai?
           Turbūt apsigavau, maniau, kad šiame „O ką aš žinau? Būčiau žinojęs, būčiau parašęs. Tame ir problema“ didesnė dozė nuoširdumo…

 9. mato_taupa

  Pritariu rokiskiui. Labai aiškiai ir logiškai sudėliotos mintys. Ir labai rimtas ir liūdnas straipsnis.
  Net norisi apsimesti, kad tai ne apie Lietuvą parašyta, o apie kokią Afrikos valstybę.
  Bet tai apie mūsų valstybę…
  Eikime mes visi velniop…

  Reply
  1. rokiskis Post author

   O aš, nors ir nematau išeities, visgi noriu galvoti, kad kažkas gali pasitaisyti. Tik nematau, kaip. Viltis -- durnių motina 🙂

   Reply
 10. grumlinas1

  Racijos yra. Ypač apie apsauginį emigracijos vožtuvą, kuris savo laiku gelbėjo ir Smetonos valdžią. Ir gelbėjo taip efektyviai, kad revoliucinei situacijai sudaryti revoliucijos varančiosioms jėgoms teko atvažiuoti raudonžvaigždžiais tankais. Ką tuo noriu pasakyti? Nežinau, tiesiog aišku, kad mūsų visuomnenė sėkmingai saliamizuota. Vietos revoliucinei partijai yra, bet realios bazės kaip ir ne.

  Reply
  1. rokiskis Post author

   Taip, visi randa paprastesnę išeitį -- revoliucija virsta į balsavimą kojomis bei tylią mokestinę rezistenciją. Gal todėl ir nesiformuoja partinės grupės. Kita vertus, apie mokesčių nemokėjimą, kaip apie rezistenciją valdžiai, nedrąsiai burba netgi kažkurie iš Seime esančių liberastų. Todėl man įdomu, kuri visgi opozicinė grupuotė ims ir įvardins mokesčių slėpimą, kaip pilietinę dorybę 🙂

   Reply
 11. chugunka

  O man atrodo, galimybė emigruoti -- kaip tik būdas švelniai nuleist „garą“ (ar kraują, kas labiau patinka). Jei ne tai, revoliucinė situacija būtų kur kas karštesnė.
  Kas dėl verslininkų (kad ir smulkių), tai iš jų prasti revoliucionieriai. Išeina į šešėlį, nes kitaip neišgyvena paprasčiausiai… kiti net ne į šešėlį, o su viskam išeina. Verslininkas, kad ir smulkus, dažniausiai pragmatikas.

  Reply
  1. rokiskis Post author

   Čia norėjau parašyti, kad emigraciją galima vertinti ne tik, kaip būdą nuleisti garą, o kaip tik kaip revoliucijos apraišką. Lygiai, kaip ir nuėjimą į šešėlį. Per šimtą metų viskas pasikeitė, revoliucinė kova įgauna kitokį pavidalą, tuo tarpu gatvių maištai tampa tik visiškų durnių siautėjimo vieta.

   Reply
   1. chugunka

    Nemanau, kad Baltarusijos, Rusijos, Irano ar Prancuzijos protestuotojai yra durnesni nei mes su Jumis. Tiesiog bet kuri valdžios interesas yra žmones su kitokia nuomone tokiais pavaizduoti. Iš dalies tikrasis protestas Lietuvoje neįmanomas kaip tik dėl to, kad bus tiesiog per mažai tokių, kurie tuos protestuotojus bent jau tyliai užjaus. Mes visi pernelyg stipriai patikėjome valdžios pasakomis, kad demokratija įvyksta tuomet, kai pilietis įmeta poperiuką į dėžutę. Kitais žodžiais tariant valdžios „vertikalė“ visiškai užsmaugė horizantaliuosius ryšius visuomenės sluoksniuose… Šiuo atžvilgiu esame labai panašus į didžiąją kaimynę.
    Tylus pasitraukimas į užsienį nėra joks protestas. Tai susitaikymo forma, o susitaikymas nėra jokia revoliucija.

    Reply
 12. daugaila

  Žinau, ko reikia:
  Sulaukti naujo mesijo, tik ne a-la Paulauckas ar Uzpiskis, ar Paxius, ar Grybokas, bet dar geresnio. Jis, naiviai tikiu, kažkur miega, snaudžia, laukia (ko?). O gal ir labai įtemptai ruošiasi. Ir vieną dieną driokstels: nesavanaudis, atkaklus, visamatantis, plačiai veikiantis, įtikinantis, drąsus ir klastingas… Ir sutvarkys jis viską ir visus, ir mus čia zaunijančius teorijas vietoje to, kad skubėtume dirbti ir visus mokesčius susimokėti. Vot kaip aš manau.

  Reply
  1. rokiskis Post author

   Re: Žinau, ko reikia:
   Grybauskaitės rinkimai -- rodiklis, kad mesijas laukiamas. Kita vertus, jau ir Paksas buvo panašus mesijas. Ir gal netgi ir Valinskas.

   Reply

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *