KGB propagandinio karo metodai: melas, šmeižtas ir falsifikacijos

Aš jums rašiau apie kai kuriuos metodus, kuriais daromi poslinkiai – bene ryškiausias pirmas žingsnis, kur propagandistai ima aiškinti apie tai, kad yra dvi pusės, nes esą ir tie gal blogi, bet ir anie ne geresni, o paskui jau ima viską sukti atbulai, balindami nusikaltėlius ir juodindami tuos, kas yra teisūs.

Prieš karą Vietname protestavę hipiai nei neįtarė, kam jie dirba. Galai išlindo tik po poros dešimtmečių. Bet net ir dabar daugelis tų naivių geranoriškų durnių neįsivaizduoja, kokius nusikaltėlius jie gynė savo buku naivumu. Šitokiems protestams SSRS išleido apie milijardą tuometinių dolerių - daugiau, nei skyrė Vietkongui.

Prieš karą Vietname protestavę hipiai nei neįtarė, kam jie dirba. Galai išlindo tik po poros dešimtmečių. Bet net ir dabar daugelis tų naivių geranoriškų durnių neįsivaizduoja, kokius nusikaltėlius jie gynė savo buku naivumu. Šitokiems protestams SSRS išleido apie milijardą tuometinių dolerių – daugiau, nei skyrė Vietkongui.

Tai vat čia jums duosiu tiesiog truputį identifikuotų propagandinio karo atvejų iš Šaltojo karo laikų apie tas visokias puses ir visokius KGB anais laikais nuveiktus propagandinius dalykus. Kad susivoktumėte, jog nieko naujo Vladimiras Putinas nedaro, o tiesiog visi spėjo primiršti tuos senus KGB metodus, tai ir neįsivaizduoja tų apimčių.

Kažkada daugelį tokių atvejų labai nuosekliai aprašė vienas KGB perbėgėlis – Vasilijus Mitrochinas, kuris keliasdešimt metų rašėsi visokius užrašus, o perbėgęs 1992 metais į Jungtinę Karalystę, perdavė viską Vakarams. Nemaža dalis tų Mitrochino archyvuose buvusių atvejų buvo identifikuoti jau anksčiau, dar Šaltojo karo metais. Kita dalis buvo šiaip įtariama, o dar kitus atvejus pavyko patvirtinti jau po Mitrochino pabėgimo. Daug kitų atvejų į Mitrochino archyvą nepakliuvo, o buvo išaiškinami per kitus sovietinius perbėgėlius, kai kuriuos sovietinių politikų prisipažinimus ir panašiai.

Žodžiu, pasiskaitinėkite pabirų apie KGB pirmojo (žvalgybos) skyriaus veiklas, o kaip tą susieti su visokiomis viską užnuodijančiomis skalūnų dujomis, Ukrainos žydobanderovcų siautėjimu, skiepų žala ir kitais gražiais dalykais – čia jau patys susigalvokite.

Demokratiškai su KGB išrinkti valstybių vadovai

Pradžioje apie mastus: SSRS ne tik kad sufinansuodavo ištisus karus, bet puikiai sugebėdavo įvykdyti ir rinkimines operacijas demokratinėse ar ir nelabai demokratinėse šalyse taip, kad pusė Vakarų pasaulio nuoširdžiai patikėdavo, jog viskas ok. Operacijos būdavo visapusės – pradedant perkama žiniasklaida rinkiminėms kampanijoms ir baigiant stebėtojų papirkimais ir balsavimo biuletenių falsifikavimu, o viską pridengiant masyvia tarptautine propaganda apie demokratiškai ir sąžiningai laiminčius komunistus bei su tuo kovanjančius fašistinius jų priešus, remiamus JAV.

Salvador Allende (Salvadoras Aljendė), tas pats Čilės komunistas, kurį 1973 metais nuvertė Augusto Pinochet (Augustas Pinočetas), su KGB bendradarbiavo aukščiausiame lygyje, gaudamas didžiules pinigų sumas tiesiai kišenėn – ir prieš rinkimus, per kuriuos prasimušė valdžion, ir po jų. Rinkimų kampaniją jam organizavo KGB karininkas Viačeslavas Kuznecovas. Po to, kai Allende buvo nuverstas, sovietinė propaganda jį pavertė kankiniu, tuo tarpu Pinochet buvo paskelbtas diktatoriumi ir nusikaltėliu – už tai, kad sugebėjo patvarkyti šalį išdavusias komunistines atmatas. Demokratiniai rinkimai su laiminčiais komunistais, žinote.

Daniel Ortega – Nikaragvos sandinistų (vietinių komunistų) veikėjas, užsigrobęs ten valdžią 1979 – vėlgi KGB agentas. Per visą sovietmetį buvo skelbiamas kaip didis kovotojas už laisvę. Irgi gavo pinigus iš SSRS, paskui, jau kontroliuodamas šalį, surengė pseudodemokratinius rinkimus 1984. Prieš tai dar sugebėjo surengti indėnų etnocidą, o sovietinė propaganda visam pasauliui prikimšo makaronų apie demokratją Nikaragvoje ir piktąjį Hondūrą, kuris, remiamas JAV, puola šalį per tuos esą samdomus indėnus. Irgi demokratija su laiminčiais komunistais. Irgi su demokratiniais rinkimais, žinote.

Apie tokius atvejus, kaip Che Guevara, Fidel Castro, krūvas Afrikos ir Azijos režimų matyt pasakot nereikia – čia aš tiesiog porą menamai demokratiškai išrinktų norėjau paminėti – tokių, kur KGB finansuoti rinkimai su krūva per visą pasaulį leistos propagandos apie tai, kad viskas demokratiška, teisinga ir panašiai. Galai apie šitokius cirkus ėmė aiškėti tik po to, kai žlugo SSRS.

Beje, o Romano Prodi, buvusio Italijos ministro pirmininko, kaip ir buvusio Europos Komisijos prezidento istoriją žinote? Nu, nežinote, bet stebitės, kodėl ten Italija tokia keista ir ES tokia keista? Ghrmz.

Šiaip visokie KGB šposai

Čia vat rinkinukas visokių KGB vykdytų politinių operacijų – kad įsivaizduotumėte jų fantaziją bei operacijų įvairovę:

 • Tam kad JAV atsirastų daugiau priešpriešos tarp juodaodžių ir baltaodžių, savo laiku KGB vykdė paprastą žaidimą: rašinėjo visokioms juodaodžių organizacijoms bei veikėjams grasinančius ir žeminančius laiškus, kaip esą Ku Kluks Klano ar kitų panašių organizacijų rašytus. Vienu metu su tokiais grasinimais bei juodaodžių rėmimu jiems pavyko priešpriešą pakelti iki tokio lygio, kad 1962 atsirado tokia pusiau rasistinė pusiau socialistinė „Black Panthers“ partija, gan smarkiai pagarsėjusi žmogžudystėmis bei su terorizmu besiribojančiais reikalais. Kad juodaodžiai būtų labiau įsiutinti, prieš juos KGB netgi rengė teroro aktus (operacija „Pandora“).
 • Kenedžio nužudymo istorija – anoksai Mark Lane, visokių konspirologijų skleidėjas, buvo gerai paremtas ir išleido knygą apie tai, kad visas tyrimas neteisingas, sufalsifikuotas ir taip toliau. Nuo to prasidėjo konspirologijos, kad John Kennedy buvo kažkokio CŽV ir FTB sąmokslo auka. Kad tą patvirtintų, KGB sufalsifikavo Lee Harvey Oswald laiškus kažkokiam CŽV karininkui. Istorija buvo tokia sėkminga, kad dešimtmečiams sukompromitavo JAV teisėsaugą. Kas įdomu, patsai Kennedy nužudęs Lee Harvey Oswald buvo komunistuojantis ir netgi kelerius metus praleido SSRS, bet visokiems sąmokslų teoretikams tai niekuo neužkliuvo.
 • Tas pats Mark Lane, beje, buvo tokios Liaudies Bažnyčios atstovas. Šita sekta pagarsėjo masinėmis savo narių žudynėmis – pradžioje veikė JAV, kovojo prieš valdžią ir skleidė kliedesius apie kažkokius sąmokslus, fašistinę JAV ir panašiai, paskui nusprendė keltis į SSRS, susitarė su šiais, kad persikels kažkur į Kazachiją, bet viskas baigėsi tuo, kad išvyko į Gvianą – kaip į tarpinę stotelę perbėgimui. Kai JAV ėmė tirti sektos vado Jim Jones darbus, šis surengė masinį 900 žmonių išžudymą savanoriškai prievartiniu būdu. Irgi KGB remtas projektas, labai iliustratyvus savo beprotiškumu ir žiaurumu. Ir kas įdomu, paskui paskleistos teorijos apie tai, kad čia CŽV visus išžudė arba praplovė tenai smegenis visiems ir CŽV agentai privertė visus nusižudyti, kad ta sekta nepabėgtų į SSRS.
 • Propagandinė kampanija apie FTB direktoriaus Edgar Hoover homoseksualumą. Ar anas nebuvo koks latentinis homoseksualas – sunku aišku pasakyti (pabandyk įrodyti, kad nesi kupranugaris), bet faktas, kuris ilgainiui buvo išrištas – kad būtent per KGB pastangomis nekuri JAV žiniasklaida šitą pasakojimą tiražavo bet kaip ir per bet kur. Ir tik su vienu tikslu – pademonstruoti, jog sovietinius šnipus identifikuodavusi FTB yra visaip kaip bloga.
 • Martin Luther King diskreditavimo kampanija – KGB remiant, buvo paskleista krūva gandų, kad šis kovotojas už laisvę besąs kažkoks JAV slaptųjų tarnybų agentas. Beje, čia įdomu tai, kad KGB čia užteko smegenų žaisti žaidimui su grįžtamaisiais ryšiais: tikslas buvo sukelti pietinių valstijų gyventojų priešpriešą su federaline valdžia. Ir reikia pasakyti, tą priešpriešą sovietai sukėlė gan stiprią – sumanipuliavo būtent tais rasistais, kurie patys komunistų nekentė labiau, nei bet kokių negrų. Ir kartu numušė tą, kas jau aukščiau minėtai „Juodųjų Panterų“ grupuotei kėlė grėsmę dėl kvietimų priešintis taikiai, be prievartos. Be viso kito, paskui tie patys KGB veikėjai lygiai taip pat paskleidė gandus, kad Martin Luther King buvo nužudytas JAV vyriausybės nurodymu.
 • 1979-1981 Irano įkaitų krizė, kai šita šalis įkaitais paėmė būrį JAV diplomatų – SSRS net pastatė radijo stotį, kuri į Iraną transliavo laidas, imituojančias Irano radiją ir siūlančias susidoroti su įkaitais.
 • KGB kūrė ir rėmė krūvas įvairiausių teroristinių organizacijų, kurios tik kovotų su bet kuo, kas netiko sovietinei valdžiai. Visokia Hezlbollah, Palestinos išsivadavimo judėjimas, Socialistinis Palestinos išsivadavimo frontas ir panašios grupės buvo aprūpinamos krūvomis ginklų, finansuojamos ir apmokomos užsiimti teroru. Lygiai taip pat buvo kuriamos ir Lotynų Amerikos komunistinės teroro grupės, kaip Bolivijos ir Kolumbijos nacionaliniės išsivadavimo armijos. Kuriamos, mokomos, ginkluojamos bei finansiškai remiamos buvo netgi tokios garsios teroro grupuotės, kaip Airijos respublikonų armija, Italijos Raudonosios brigados, Vokietijos Raudonosios armijos frakcija, Simbionistinio išsivadavimo armija ir belenkiek kitų. KGB pastangomis buvo sukurtas netgi toksai teroristinis judėjimas, kaip armėnų ASALA, kuris veikė JAV ir kovojo prieš Turkiją, kartu skelbdama, kad ir nuo SSRS nori Armėniją išvaduoti.
 • Bene sėkmingiausia KGB operacija buvo JAV vykę pritestai prieš karą Vietname – skaičiuojama, kad SSRS įvairiausiais kanalais išleido apie milijardą tuometinių dolerių visokiems hipiams remti (daugiau, nei davė pačiam Vietkongui), o galų gale pasiekė to, kad amerikiečiai visuomenės protestų neatlaikė ir iš Vietnamo išėjo, palikdami viską komunistų siautėjimams.
 • Viena iš šlykščiausių buvo pomirtinė Popiežiaus Pijaus XII diskreditavimo kampanija, vykdyta maždaug 1960-1970. Popiežius, Vatikane slėpęs daugybę žydų nuo sunaikinimo, organizavęs jiems išsigelbėjimo kelius ir sudaręs galimybę išsigelbėti šimtams tūkstančių, sovietinės propagandos buvo paverstas Hitlerio rėmėju. Popiežius Pijus XII užkliuvo dėl to, kad komunizmą laikė panašiu blogiu, kaip ir nacizmas.

Čia šiaip tiesiog, pavyzdžių norėjau duoti – jų tiek daug, kad išvis sunku net ką nors ir komentuoti. Mastai buvo neįtikėtini, o KGB veikėjai viską suprasdavo paprastai – jei kokia nors grupuotė kovoja prieš kokios nors Vakarų valstybės valdžią, tai reikia tą grupuotę remti, netgi jei jinai pati nusistačiusi prieš SSRS. Kaip pvz., Vokietijos Raudonosios armijos frakcija, viešai plūsdavusi SSRS, gaudavo iš to pat SSRS ginklus, pinigus, o kai jau visai šituos teroristus prispausdavo teisėsauga – tai ir prieglobstį kur nors Vokietijos demokratinėje respublikoje.

Apie tai, kiek visokių kitokių organizacijų finansavo SSRS ir KGB, tai išvis nėra ką kalbėti – vos tik kokia nors organizacija už taiką (t.y., kovojanti prieš ginklavimąsi) – išsyk ir finansavimai. Juk labai patogu, kai visokios organizacijos tinkamais momemtais ima protestuoti prieš kokias nors NATO karines bazes, išlaidas gynybai ir taip toliau.

Įdomu tai, kad Šaltojo karo metais įrodymų dėl SSRS vykdomo tokių organizacijų finansavimo nesugebėdavo atrasti netgi Vakarų kontržvalgybos – daugelis faktų išlindo tik po to, kai žlugo sovietinis režimas.

Sąmokslo teorijos

Galų gale, KGB kūrė ir krūvas visokiausių visiškai nesąmoningų sąmokslo teorijų, kurios tebuvo skirtos tam, kad visai jau nuprotėjusius durnius įtikinti, jog JAV valdžia yra bloga ir kažką rezga. Teorijas kurdavo visokie KGB propagandistai, adaptuodavo konkretiems skleidėjams ir paskui paleisdavo į pasaulį.

Čia jums tik visai mažas rinkinys šedevrų, kurių kilmę aiškinantis, kitame gale buvo labai aiškiai atrasta SSRS, KGB ar šiaip su sovietiniu režimu aiškiai susiję žmonės:

 • Teorija, kad ŽIV virusas, sukeliantis AIDS, esą buvo sukurtas slaptose JAV laboratorijose kaip bakteriologinis ginklas. Beje, tai visiškas kliedesys, nes per aplinką ŽIV užkrečiamumas artimas nuliui, tad panaudoti ginklams jo netgi teoriškai neįmanoma. Bet kaip sąmokslo teorija, šitas kliedesys vis dar per kur nors ima ir išlenda iki šiol, nors dar 1992 metais Jevgenijus Primakovas viską pripažino viešai.
 • Teorija apie tai, kad fluoro priedai geriamąjame vandenyje yra skirti sterilizacijai, t.y., populiacijos kontrolei. Esą žmonės nuo tokio vandens pasidaro nevaisingi. Vėliau, kai per daugelį metų niekas jokios tokios įtakos nepastebėjo, teorija buvo modifikuota, kad esą kokį nors vėžį fluoras sukelia.
 • Teorija apie tai, kad JAV nenusileido Mėnulyje, o viskas buvo tik sufabrikuota, kad NASA tam skirtus pinigus perduotų CŽV reikalams. Na, jūs žinote – filmavimo aikštelės, blablabla.
 • Teorijos apie pasaulinį žydomasonių sąmokslą, kuris valdo JAV tam, kad remtų Izraelį – sukurtos irgi KGB, skirtos buvo įvairioms Islamo valstybėms ir puikiai gyvuoja iki šiol, jau remiamos ir Rusijos, ir visokių arabų šalių.
 • Kad maža nepasirodytų, KGB prikėlė ir per visur išplatino senus, dar carinės Ochrankos sukurtus „Siono išminčių protokolus“, dar ir papildydami naujais visokiais pagerinimais.

Čia aš jums pasakysiu paprastai – prisiminkite kad ir tą numuštą keleivinį lėktuvą Ukrainoje su visokiomis teorijomis apie tai, kaip jį Ukraina numušinėjo, nes norėjo numušti Putino lėktuvą, o numuštame lėktuve iš anksto buvo susodinti kelių mėnesių senumo lavonai – vat čia ir užsiduokite sau klausimais visokiais apie tai, iš kur šitie kliedesiai randasi ir kokiais mastais dirbama, jei netgi tokiomis marginalinėmis marazmatikomis pasirūpinama.

Suirus SSRS, pirmasis KGB skyrius buvo atskirtas ir pervadintas į SVR (Služba Vnešnej Razvedki). Tačiau ir toliau jie veikia kartu su FSB, kuria visokias teorijas, remia įvairias partijas bei užsiima kitokiomis veiklomis.

Rokiškis Rabinovičius rašo jūsų džiaugsmui

Aš esu jūsų numylėtas ir garbinamas žiurkėnas. Mano pagrindinis blogas - Rokiškis Rabinovičius. Galite mane susirasti ir ant kokio Google Plus, kur aš irgi esu Rokiškis Rabinovičius+.

23 thoughts on “KGB propagandinio karo metodai: melas, šmeižtas ir falsifikacijos

 1. Rasa

  Pincheto režimas kankino net katalikų kunigus, kas Lotynų Amerikai l. žostka. Buvimas antikomunistu neatperka sociopatijos. Tegu freakas Pinočetas dega pragare. Nuoširdžiai linkiu…

  Reply
  1. Saulius

   Taip, taip, baisusis Pinočetas. O gal prisiminkim, kas darėsi prieš jam likviduojant komunistinį Aljendės režimą? Neteko girdėt apie los ejercitos secretos de allende, MIR (10000 Kubos komunistų remiami banditų), cordones industieles, confederacion campesina? Čilėj buvo praktiškai bolševikinė revoliucija su ekspropriacijom, revoliuciniais teismais ir kairiųjų veiksmais nepatenkintų žmonių naikinimu.
   Pinočetas visus šitus kairiuosius banditus (teisingiau, tik 3200, iš kurių nemaža dalis buvo nušauti kaip su policija kariaujančių gaujų nariai) ir sunaikino (beje, visokie HRW ir „antyfašystai“ nepajėgė įrodyt iš piršto laužto 300000 nužudytųjų skaičiaus).
   Tai jeigu kažkokie kunigai slėpė ar rėmė komunistus (kažkodėl tuoaš labai abejoju) -- DINA (Čilės slaptoji policija) juos ir pričiupo.

   Reply
   1. Gaga

    Pala, o priminkite prašom, kodėl Pinočetas ant gyvenimo pabaigos sulaukė teisinio persekiojimo? Visokios ten ekstradicijos, etc.

    Reply
    1. Rokiškis Rabinovičius Post author

     Sulaukė teismų. Bet lyginant su tais kaltinimais, kurie buvo skleidžiami sovietinės propagandos, tie kaltinimai buvo tūkstanteriopai mažesni -- dėl mažiau kaip 100 komunistų pagrobimo ir galimo nužudymo. Čia verta prisiminti, kad Augusto Pinochet buvo suimtas UK 1998, o kai 2000-aisiais grįžo į Čilę, žmonės jį nešė ant rankų.

     Kontekstui svarbu suvokti ir tai, kad kitose Lotynų Amerikos šalyse komunistai rengė kruvinus sukilimus, o Čilėje KGB remiamas Salvador Alliende jau buvo pradėjęs visišką šalies komunistizavimą, masinius verslo įmonių nacionalizavimus, sukeldamas visišką krizę (infliacijos lygis pasiekė apie 100% per mėnesį, o realus pajamų lygis nukrito keturgubai vos per kelis metus). Augusto Pinochet ir sustabdė komunistinį briedą, ir padarė reformas, dėl kurių šalis atsistatė, ir galų gale, 1980-1990 periode pervedė šalį į demokratinę santvarką. T.y., nors ir diktatoriumi būdamas, jis leido savo valstybei atsilaikyti prieš komunizmą.

     Taigi, prisiminkim.

     Reply
 2. Lilina

  Bet ši veikla neįtikėtinai efektyvi, laikosi iki šiolei ir kažin ar išnyks,kai putiną nuvers. 🙁

  Reply
 3. DK

  Įdomų būtų panašus straipsnis apie CŽV operacijas. Spėju irgi įdomių metodų taikė ir dabar tebetaiko įvairiose pasaulio vietose 🙂

  Reply
   1. Pjovejas

    Jo jo, mane visad stebino, kad plačiosios masės visiškai neatsparios tokio pobūdžio propagandai. Maždaug tos masės visada pritaria, kad jei chuliganas Jonas daužo langus, tai ir kitiems dėl to galima langus daužyt ir dar televizorių po to pro langą išnešt…

    Reply
 4. .

  Lee Harvey Oswald veikdamas vienas pašalino JFK?

  Velnioniškai geras šaulys tuomet turėjo būti, o JAV tarnybos baisiausiai nesugebėti užtikrinti svarbiausio šalies asmens saugumo.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Pagal labiausiai įtikinamą versiją, pašalino ne visai vienas, o gavęs pakankamai gerų patarimų ir mokymų -- ir tas jo ilgas buvimas SSRS, ir tie KGB paskui parengti feikai šį bei tą sako. Žodžiu, pats galit atsakyti į savo klausimą.

   Reply
   1. entdx

    Lee Harvey Oswald’as buvo kažkoks nevisprotis komunistas. Socialistinis gyvenimas Minske be šikpopierio išblaivė trumpam. Matyt leido grįžti į JAV gyventi, su sąlyga, kad padės KGB plisti.

    Reply
 5. Voverė

  Panašu, kad KGB didžiausia rakštis subinėje visam pasauliui. Kodėl jų niekas nesunaikina? Be to buvo puiki proga, kai sovietai subyrėjo.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Kodėl nesunaikina -- klausimas, kaip suprantu, retorinis. Gana smarkiai KGB buvo apkapotas prie Jelcino, bet atėjus į valdžią Putinui, buvo atstatytas, ypač SVR -- tas pirmas skyrius, kuris užsieniu užsiimdinėjo.

   Ir kaip suprantat, dirba jie pakankamai kokybiškai ir gerai, kad ne taip lengva juos sunaikinti. Pagal duomenis, kurie išlindo po SSRS subyrėjimo, tam pirmam skyriui skiriami pinigai buvo tiesiog nežmoniškai dideli, iki tiek, kad apie pusė sovietinės ginkluotės buvo daroma visiškai tiesiogiai klonuojant pavogtas vakarietiškas technologijas ar netgi ištisus ginklus -- technologijų vogimo mastai galimai netgi didesni, nei pas visas kitas pasaulio žvalgybas kartu sudėjus. Ir nepaisant to, būtent propagandai ir politinėms manipuliacijoms skiriamos lėšos sudarė daugiau kaip pusę visų to pirmojo skyriaus išlaidų.

   Reply
  2. As

   O kam Rusijai naikinti savo kokybiškai dirbančią agentūrą? O žiūrint ne iš Rusijos pozicijos sunaikinti KGB reikštų sunaikinti dabartinę Rusiją, kokią mes žinome.

   Reply
  3. :]

   Sovietų sąjungoje ir dalinai Rusijoje visa valdžios struktūra balansuoja ant trijų banginių -- partijos, armijos ir kgb/ex-kgb. Ir jie nelabai sutarė arba susimokydavo 2-prieš-1. Kai pralįsdavo kurios nors grupės atstovas į CK sekretorius, sustiprėdavo ta viena šaka.

   Reply
 6. Tomas

  Rokiški, o galima šaltinių bent daliai rinkinukų? Bandžiau surasti Vasilijus Mitrochinas, tai čia kažkokį lietuvių aferistą google’as išmetė.
  Pats šią temą radau tik pas V.Suvorovą: 1. „SSRS galėjo laisvai sustabdyti Izraelio-Palestinos konfliktą paprasčiausiai nustodami tiekti ginklus Palestinai“. http://militera.lib.ru/research/suvorov6/08.html

  2. Tarptautinis judėjimas už taiką/branduolinį nusiginklavimą irgi buvo įkurtas kažkokio komunisto. šitam jau neranduy nuorodos

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Василий Митрохин, o šiaip, nelabai mėgstu dalinti linkus, nes labai mėgstu, kai kiti patys pakapsto nuosavais būdais ir tokiu būdu kažko dar įdomesnio atkapsto.

   Reply
   1. Tomas

    Dėkui, radau Wikipedijoje. Nuo ten ir pradėsim.
    Beje, radau ir apie tą „peace“ organizaciją -- The World Peace Council emerged from a Communist-led peace congress held at Wroclaw, Poland in 1948.

    Reply
 7. Sliobenas

  Mielas Rokiški, pamiršai vieną KGB svarbiausių darbelių -- pasikėsinimą į popiežių Joną Paulių II. Juk pėdsakai nuvedė ne kur kitur, o į Bulgariją :D.

  Reply
 8. Jolek

  Mano kuklia nuomone, tai puikiai veikia ir šiomis dienomis. Kitaip, pvz., kodėl Šiaurės Europoje visos politinės partijos yra grynai raudonos, o tos kurios yra mėlynos, ištikrųjų pilnos visokių gražulių, kurių pusė šalies nekenčia už „parlamentinei veiklai skirtų lėšų naudojimą savoms reikmėms“? 🙂 Ir visi piliečiai ta mato, žino, supranta, ale nieko negali padaryti, nes likęs elektoratas tiki žiniasklaidos ir partijos vadukų paistalais, ale, nu tai o ką žmogus jau tokio blogo padarė? Šiaurės Europos šalys gi yra labai arti CCCP/ex-CCCP. Čia įtaką daryti gal net lengviau nei mūsuose. Kitaip, kodėl, pvz., studentų kavinėse karts nuo karto vis pasirodo visokie dėdės, tiriančiu žvilgsniu sėdintys kampe, ir su savo senais, aplaužytais DELL netbukais, rašantys laiškus visokiems Daily Mail, o paskiau visokiems studentams, ypač iš rytų Europos vis besiskundžiantys, kad niekas jų rašliavų nepublikuoja, o gi bet tačiau, vaikai, nieko gero čia iš tos Skandinavijos, gyventi, daryti biznį ir mokytis čia yra didžiausias vargas, ir kad caras su naftos vamzdžiu yra labai geras žmogus? 🙂 Tai matote, ponai, net ir internetinių šaltinių nereikia. Tokie veikėjai vis dar sėkmingai plauna smegenis anglų ir visomis kitomis kalbomis, kurias tik moka, vargšams studentams iš rytų Europos. True story, real experience, much fucked up.

  Reply
 9. stela

  Taigi taigi, priminėt daug įdomių dalykų, kur jau ir užmiršus buvau. Skaldyk ir valdyk principas ypač sėkmingai jų naudojamas, o kartais tam daug ir nereikia -- užtenka pasinaudoti jau esamais nesutarimais ir papilti dar žibalo į ugnį. Įdomiai ir Lietuvoj pastaruoju metu kalba ne kurie -- tipo, velniop tą ES, reikia rinktis NATO. Kad abi palaikytų, tai ne -- būtinai reik priešpriešą jau net čia sukurt, kad juos kur.
  O su tom sąmokslų teorijom tai tokios, žiūriu, jų ištisos sistemos kuriamos, kad susisietų viena su kita. Tada sunkiau ir išardyti tokias sistemas, kur jau pagal jas kartais visa žmogaus pasaulėžiūra susiformavusi. Sakyčiau, visa ta sumaištis dabar pasaulyje bent tuo naudinga, kad daug kas atsibudo ir pradėjo garsiai apie tai kalbėti. Klausimas tik, kiek tai pasiekia daugumą jau įtikėjusių.
  Dėl Pinočeto, tai gal aš čia kažko nesuprantu, bet jo valdymas ir JAV pripažįstamas kaip diktatūra -- na vis tik nebuvo jis demokratinis vadovas. Bet gal ir per daug noriu tokiomis aplinkybėmis, kokios tuo metu buvo Čilėje.

  Reply
 10. Dixis

  Apie mėnulį tai nesupratau. Taigi patys sovietai pripažino, kad JAV ten išsilaipino, jei būtų falsifikavę, tai kam reikėjo sau prieštaraut?

  Reply

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *