Vos 36 siužetai apie viską

Kaip sako visokios legendos, kadaise toksai Venecijos dramaturgas Carlo Gozzi pabandė moksliškai panagrinėti visokią literatūrą ir atrado, kad siužetų visuose romanuose ir dramose tėra labai nedidelis skaičius. Pabandęs viską suklasifikuoti, teatrado 36 skirtingus siužetus. Kiek vėliau panašiai suklasifikuoti siužetus vėliau pabandė toksai vokiečių poetas Johann Christoph Friedrich von Schiller, bet anas ir tiek siužetų rasti nesugebėjo.

Čia jūs sužinosite apie visus visų dramų siužetus. O jei galvojate, kad atrasite kokį nors siužetą, kokio čia nėra, tai išties jis arba vienas iš čia esančių variantų, arba tiesiog poros siužetų kombinacija.

Čia jūs sužinosite apie visus visų dramų siužetus. O jei galvojate, kad atrasite kokį nors siužetą, kokio čia nėra, tai išties jis arba vienas iš čia esančių variantų, arba tiesiog poros siužetų kombinacija.

Diskusijos tarp literatų vyko gan ilgai ir smarkiai, o ir dabar tebevyksta. Vieni sakė, kad visgi negali taip būti ir siužetų turi būti daugiau, kiti sakė, kad netgi tiek siužetų nėra (pvz., kai kurie išvis teišskiria kokius nors 7, o aš pats ir visai netgi į vieną galėčiau viską suvesti). Tik anuo metu kažkaip viskas baigėsi tuo, jog visas Carlo Gozzi sąrašas kažkur pasimetė ir kalbos aprimo – teliko tik įtarimai, kad kažkas čia su ta literatūra ne taip.

Praėjus kokiam šimtmečiui, toksai prancūzų teatrologas Georges Polti parašė vieną iš svarbiausių semiotikos istorijoje veikalų – „Les trente-six situations dramatiques„. Aišku, tuo metu žodis „semiotika“ dar neegzistavo ir netgi struktūralistinis požiūris į kalbą tebuvo vos pradėjęs rastis, bet toji Polti klasifikacija taip ir liko vienu iš svarbiausių veikalų.

Taip, jūs teisingai supratote – vos 36 siužetai leidžia aprašyti viską, ką mes patiriame savo gyvenimuose, matome filmuose, girdime dainose, skaitome knygose ir taip toliau. To menko siužetų kiekio pakanka viskam.

36 siužetai pagal Georges Polti

Taigi, paprasti 36 siužetai, kuriuos žinodami, galite žinoti visą pasaulio literatūrą, kiek tik jos yra – čia toks gana paviršutinis, gal ne visai tikslus, bet vertimas pagal esmę:

 1. Maldavimas
  • Dalyviai: persekiotojas,  maldautojas, valdovas, kurio sprendimas abejotinas
  • Siužetas: persekiotojas apkaltina maldautoją tuo, kad jis padarė kažką blogo, o valdovas padaro sprendimą, kad maldautojas yra kaltas
 2. Išgelbėjimas
  • Dalyviai: nenusisekėlis, grasintojas, išgelbėtojas
  • Siužetas: nenusisekėlis sukelia konfliktą, grasintojas ruošiasi nenusisekėlį nubausti, bet iš kažkur atsiranda išgelbėtojas, kuris nenusisekėlį išgelbsti
 3. Nusikaltimas iš keršto
  • Dalyviai: nusikaltėlis, keršytojas
  • Siužetas: nusikaltėlis padaro nusikaltimą, kuris bus nenubaustas, todėl keršytojas bando įgyvendinti teisingumą, nubausdamas nusikaltėlį
 4. Artimųjų kerštas
  • Dalyviai: kaltasis artimasis, keršijantis artimasis, atsiminimai apie abiems bendrą artimąjį, kuris buvo kaltojo auka
  • Siužetas: vyksta konfliktas tarp dviejų pusių, kurių viena yra kaltoji, kita kerštaujanti, o dalyvius į bendrą siužetą įtraukia auka, kuri artima abiem konflikto šalim
 5. Persekiojimas
  • Dalyviai: bausmė, bėglys
  • Siužetas: bėglys bėga nuo bausmės, kurią jis turi patirti dėl nesuprasto konflikto
 6. Katastrofa
  • Dalyviai: nugalėta jėga, laimėjusi jėga ar pasiuntinys
  • Siužetas: viską valdžiusi jėga praranda valdžią, nes ją nugali laimėjusi jėga arba ateina pranešimas apie tai, kad ta viską valdžiusi jėga pralaimėjo
 7. Žiaurumo aukos pražūtis
  • Dalyviai: nenusisekėlis, kankintojas arba nepasisekimas
  • Siužetas: nenusisekėlis kenčia nuo kankintojo arba nesėkmės
 8. Revoliucija
  • Dalyviai: tironas, konspiratorius
  • Siužetas: su žiauriu tironu kovoja konspiratorius-revoliucionierius
 9. Drąsus žygis
  • Dalyviai: ryškus lyderis, daiktas, priešininkas
  • Siužetas: ryškus lyderis atima kažkokį daiktą iš priešininko, jį kaip nors nugalėdamas
 10. Pagrobimas
  • Dalyviai: pagrobėjas, pagrobtasis, sergėtojas
  • Siužetas: pagrobėjas kaip nors pagrobia pagrobtąjį iš sergėtojo
 11. Mįslė
  • Dalyviai: problema, tyrėjas, ieškotojas
  • Siužetas: tyrėjas duoda problemą ieškotojui, o taip pat duoda jam papildomas galias, kad jis galėtų lengviau įvykdyti savo užduotį
 12. Įgijimas
  • Dalyviai: sprendėjas ir oponuojančios pusės
  • Siužetas: dvi oponuojančios pusės nori įgyti kažkokį dalyką, o tai, kuri pusė įgis, sprendžia sprendėjas. Vienas iš siužeto variantų – sprendėjas gali sutapti su viena oponuojančia puse, su kuria turi vienodas galimybes.
 13. Artimųjų priešiškumas
  • Dalyviai: piktavalis artimasis, nekenčiamas arba abipusiai nekenčiantis artimasis
  • Siužetas: abu artimieji sugalvoja kažkokį sąmokslą
 14. Artimųjų konkurencija
  • Dalyviai: pasirinktas artimasis, atstumtas artimasis, konkurencijos objektas
  • Siužetas: konkurencijos objektas pasirenka vieną artimąjį, o atstumia kitą
 15. Svetimavimas su žmogžudyste
  • Dalyviai: du svetimautojai, išduotas sutuoktinis
  • Siužetas: du svetimautojai nutaria nužudyti išduotą sutuoktinį
 16. Beprotybė
  • Dalyviai: beprotis, auka
  • Siužetas: beprotis išprotėja ir padaro kažką blogo aukai
 17. Fatališkas neatsargumas
  • Dalyviai: neatsargusis, auka arba prarastas daiktas
  • Siužetas: neatsargusis dėl savo aplaidumo ar nežinojimo padaro kažką blogo aukai ar praranda kažkokį dalyką
 18. Nevalingas meilės nusikaltimas
  • Dalyviai: mylintysis, mylimasis, atskleidėjas
  • Siužetas: atskleidėjas išduoda mylinčiojo arba mylimojo pasitikėjimą
 19. Neatskleistas artimojo nužudymas
  • Dalyviai: žudikas, neatskleista auka
  • Siužetas: žudikas nužudo auką, bet žmogžudystė lieka neatskleista
 20. Pasiaukojimas dėl idealo
  • Dalyviai: didvyris, idealas, dalykas, gavėjas
  • Siužetas: didvyris paaukoja dalyką dėl idealo, o tą idealą atima gavėjas
 21. Pasiaukojimas dėl artimojo
  • Dalyviai: didvyris, artimasis, dalykas, gavėjas
  • didvyris paaukoja dalyką dėl artimojo, o tą artimąjį atima gavėjas
 22. Pasiaukojimas dėl meilės
  • Dalyviai: mylintysis, fatališkos meilės objektas, paaukotas dalykas
  • Siužetas: mylintysis paaukoja kažkokį dalyką savo meilės objektui, o tada pastarąjį praranda visam laikui
 23. Mylimųjų paaukojimo neišvengiamybė
  • Dalyviai: didvyris, mylima auka, būtinybė paaukojimui
  • Siužetas: didvyris padaro kažką blogo mylimam žmogui, nes yra kažkokia neišvengiama būtinybė
 24. Konkurencija tarp silpnesniojo ir stipresniojo
  • Dalyviai: silpnesnysis, stipresnysis, konkurencijos objektas
  • Siužetas: stipresnysis konkurentas laimi prieš silpnesnįjį ir gauna konkurencijos objektą
 25.  Neištikimybė
  • Dalyviai: du svetimautojai, apgautas sutuoktinis
  • Siužetas: du svetimautojai apgaudinėja sutuoktinį
 26. Meilės nusikaltimai
  • Dalyviai: mylintysis, mylimasis
  • Siužetas: mylintysis ir mylimasis įsivelia į kokį nors konfliktą
 27. Mylimojo negarbės išaiškėjimas
  • Dalyviai: išaiškintojas, kaltasis
  • Siužetas: išaiškintojas atranda, kad kaltasis kažką prisidirbęs
 28. Kliūtys meilei
  • Dalyviai: du mylintieji, kliūtis
  • Siužetas: du mylintieji kartu bando nugalėti kliūtį meilei
 29. Mylimas priešas
  • Dalyviai: mylintysis, mylimas priešas, nekentėjas
  • Siužetas: tarpusavyje susiję mylintysis ir nekentėjas stoja į priešingas puses mylimo priešo atžvilgiu
 30. Ambicijos
  • Dalyviai: ambicijas turinti persona, trokštamas dalykas, priešininkas
  • Siužetas: ambicijas turinti persona siekia gauti trkštamą dalyką, o tam trukdo priešininkas
 31. Konfliktas su dievu
  • Dalyviai: mirtingasis, nemirtingasis
  • Siužetas: mirtingasis ir nemirtingasis pakliūna į tarpusavio konfliktą
 32. Klaidingas pavydas
  • Dalyviai: pavydintysis, pavydo objektas, įtariamas bendrininkas, klaidos priežastis
  • Siužetas: dėl klaidos priežasties pavydintysis ima pavydėti pavydo objekto ir įsivelia į konfliktą su įtariamu bendrininku
 33. Klaidingas sprendimas
  • Dalyviai: suklydusysis, klaidos auka, klaidos priežastis, kaltasis
  • Siužetas: suklydusysis pasiduoda klaidai, kurią sukelia klaidos priežastis ir nusprendžia nubausti klaidos auką, kai turėjo nubausti kaltąjį
 34. Graužatis
  • Dalyviai: kaltininkas, auka arba nuodėmė, tyrėjas
  • Siužetas: kaltininkas padaro kažką blogo aukai ar šiaip padaro nuodėmę ir tada turi reikalų su tyrėju, kuris bando išsiaiškinti situaciją
 35. Prarastojo atgavimas
  • Dalyviai: ieškotojas, atrastasis
  • Siužetas: ieškotojas ieško ir atranda tą atrastąjį, kurį buvo praradęs
 36. Mylimųjų praradimas
  • Dalyviai: nužudomas artimasis, stebintis artimasis, budelis
  • Siužetas: vienas artimasis nužudomas, viską stebi kitas artimasis, o budelis nužudo

Čia dar gerai peržvelgę, galim atrasti, kad visokie tokie siužetai gali būti sutraukti į dar mažesnį kiekį paprastesnių, bet netgi taip nesutraukiant, visvien gaunasi labai jau mažai. Pabandykite sugalvoti kokį nors siužetą, kurio nesigautų priskirti kuriai nors iš išvardintų kategorijų ir atrasite, kad kažkaip nesigauna.

Ai, taip, o gi šiaip jau paprasčiausias vienas siužetas yra toks: kažkas atlieka kažkokį veiksmą, o tada gaunasi kažkoks rezultatas. Bet kokia drama į šitą siužetą susiveda.

Rokiškis Rabinovičius rašo jūsų džiaugsmui

Aš esu jūsų numylėtas ir garbinamas žiurkėnas. Mano pagrindinis blogas - Rokiškis Rabinovičius. Galite mane susirasti ir ant kokio Google Plus, kur aš irgi esu Rokiškis Rabinovičius+.

12 thoughts on “Vos 36 siužetai apie viską

 1. Rasa

  Vėplų istorijos. Abiejų lyčių vėplos patys sukelia krūvas katastrofų savo gyvenime, bet jiems visada viskas gerai baigiasi

  Reply
 2. mindaugela

  ЧЕТЫРЕ ЦИКЛА
  (Хорхе Луис Борхес)
  Историй всего четыре. Одна, самая старая -- об укрепленном городе,
  который штурмуют и обороняют герои. Защитники знают, что город обречен мечу
  и огню, а сопротивление бесполезно; самый прославленный из завоевателей,
  Ахилл, знает, что обречен погибнуть, не дожив до победы. Века принесли в
  сюжет элементы волшебства. Так, стали считать, что Елена, ради которой
  погибали армии, была прекрасным облаком, виденьем; призраком был и громадный
  пустотелый конь, укрывший ахейцев. Гомеру доведется пересказать эту легенду
  не первым; от поэта четырнадцатого века останется строка, пришедшая мне на
  память:
  „The borgh brittened and brent to brondes and askes“[1] Данте Габриэль
  Россетти, вероятно, представит, что судьба Трои решилась уже в тот миг,
  когда Парис воспылал страстью к Елене;
  Йитс предпочтет мгновение, когда Леда сплетается с Богом, принявшим
  образ лебедя.
  Вторая, связанная с первой, -- о возвращении. Об Улиссе, после десяти
  лет скитаний по грозным морям и остановок на зачарованных островах
  приплывшем к родной Итаке, и о северных
  богах, вслед за уничтожением земли видящих, как она, зеленея и лучась,
  вновь восстает из моря, и находящих в траве шахматные фигуры, которыми
  сражались накануне.
  Третья история -- о поиске. Можно считать ее вариантом предыдущей. Это
  Ясон, плывущий за золотым руном, и тридцать персидских птиц, пересекающих
  горы и моря, чтобы увидеть лик
  своего бога -- Симурга, который есть каждая из них и все они разом. В
  прошлом любое начинание завершалось удачей. Один герой похищал в итоге
  золотые яблоки, другому в итоге удавалось захватить Грааль. Теперь поиски
  обречены на провал. Капитан Ахав попадает в кита, но кит его все-таки
  уничтожает; героев Джеймса и Кафки может ждать только поражение. Мы так
  бедны отвагой и верой, что видим в счастливом конце лишь грубо
  сфабрикованное потворство массовым вкусам. Мы не способны верить в рай и еще
  меньше -- в ад.
  Последняя история -- о самоубийстве бога. Атис во Фригии калечит и
  убивает себя; Один жертвует собой Одину, самому себе, девять дней вися на
  дереве, пригвожденный копьем; Христа распинают римские легионеры.
  Историй всего четыре. И сколько бы времени нам ни осталось, мы будем
  пересказывать их -- в том или ином виде.

  Reply
 3. Pjovejas

  Aš tai esu šalininkas 7 siužetų sąrašo 🙂 Mano matytam variante ten pats paskutinis (septintasis) buvo įvardintas kaip „apie indėnus“ ir jame tikrai buvo galima sutalpinti viską, kas netilpo į pirmus šešis 🙂

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Taip, šitie 36 yra gana išplėstas sąrašas. Jau jį peržiūrint, galima pastebėti, kad daugelis siužetų beveik vienodi. O jei visai jau tiksliai -- išties visur siužetas yra vienas, o visa kita -- tai skirtingi personažai ir dekoracijos 🙂

   Reply

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *