Skandalo mechanika. Kas tose viešintojų galvose?

Skaitau aš tuos naujai publikuotus, platesnius Dalios Grybauskaitės susirašinėjimus su Eligijumi Masiuliu (tulpės leaks), ir man klausimas kyla ne apie jų turinį – turinys visai nieko savyje keisto neturintis, dargi toks, kur galima pasidžiaugti, jog viskas gerai. Tiesą sakant, netgi labai gerai. Klausimas man kyla apie tai, kas dedasi galvose žmonių, kurie sugalvoja, kad toks turinys gali kažką kompromituoti?

Čia jums kažkokios nenormalios veislės gandras nuotraukoje. Nieko apie šitą veislę nežinau. Aš tik noriu pasakyti, kad viešinti politiko laiškus, kuriuose tas politikas pasirodo būtent dirbantis darbą taip, kaip reikia – tai tiesiog nuostabus būdas tą politiką sukompromituoti. Čia panašiai būtų, jei kas nors, mane norėdamas nuskurdinti, man duotų krūvą pinigų. Ačiū.

Na, įsivaizduokite, kad pvz., kažkas pabeldė jums į duris, jūs pažiūrėjote, pamatėte kad kažkas atrodo įtartinai, per uždarytas duris pasakėte „eik velniop nuo mano durų“, o tada kažkas ima pasakoti, kad bandėte tą kažką įsitempti į savo butą ir su tuo kažkuo suregzti sąmokslą. Atrodo normalu? Sakyčiau, kad nelabai.

O dabar vat įsivaizduokite, kad tas kažkas ima pasakoti ne tik apie sąmokslą ir tai, kad bandėte įsitempti kažką pas save į butą, bet dar kaip įrodymą pateikia filmuotą medžiagą, kurioje ir matosi viskas, ir girdisi, kaip pasiunčiate tą kažką velniop.

Atrodo normalu? Sakyčiau, kad čia jau truputį kažkoks visiškas suvokimo persikreipimas.

Tai vat būtent tokią istoriją jau pamatėme, kai išlindo įrodymai, kad Dalia Grybauskaitė kažkur ten pasipiktinio MG Baltic ir kažkur ten juos pasiuntė: jos siųstas (???) laiškas kažkokiu stebukliniu būdu kai kurių veikėjų buvo suinterpretuotas kaip įrodymas, jog ji kažką derino (???) su MG Baltic.

Beje, toksai susirašinėjimo turinio neatitikimas tiems teiginiams – kol kas yra rimčiausias įrodymas, kad tie laiškai gal ir nėra falsifikuoti – jei jie būtų falsifikuoti, turinys visgi greičiausiai atitiktų norimas interpretacijas. Pvz., būtų pavyzdžiui toks laiškelis:

„Brangus Eligijau, labai noriu perduoti atsiprašymą MG Baltic vadovams, tikrai kad negražiai kalbėjau anądien. Paskirsiu visais ministrais, seimo nariais ir prokurorais visus žmones, kuriuos tik jie nurodys, nes reptilijanų valdyba man paliepė paklusti. P.S.. Ant Prezidentūros stogo jau įrengtas naujas psichotronas, dabar gyventojų mintis jis veikia 100x smarkiau, kada leidžiame į orą naują partiją chemtreilų? Labai laukiu, kada grįšiu į Centrauro Alfą, pasiilgau tenykščių miškelių, pievų ir skambios, liaudiškos reptilijanų lietuvių kalbos…“

Vat čia man ir kyla tas klausimas – kaip kažkieno galvoje taip kažkas gali susisukti, kad visiškai atvirkščią dalyką imtų laikyti kažko įrodymu? Tai kažkoks visiškai asociatyvinis, simbolinis mąstymas. Čia maždaug taip:

„jei iš kažkur nutekėjo meilai, tai reiškia kad į juos kažkas įsilaužė, o jei kažkas įsilaužė – tai neteisėti hakeriai, o jei neteisėti hakeriai – reiškia, kad tuose laiškuose blogis“.

Atleiskit, tai kažkoks visiškai aloginis marazmas.

Aš kažkodėl pagalvojau dabar, kad ta proga man reikia imti ir parašyti visai su šia tema nesusijusį straipsnį – apie asmenybės sutrikimus ir jiems būdingus mąstymo perkreipimus. Tai nesusiję, tai bus tiesiog bendrai edukacijai. Be jokio ten ryšio.

O šiandien, pratęsiant visą tą nesąmonę, išėjo nauja laiškų serija – Lietuvos Rytas skelbia naują rinkinį ekrano nuotraukų. Ir vėl, beje, be jokių headerių, kurie bent minimaliai leistų patikrinti laiškų tikrumą, ir dar ir su keistu pasakojimu apie tai, kaip tų laiškų neliko, nes juos kažkas ne tai ištrynė, ne tai užblokavo. Čia man dar klausimas be atsakymo sukyla apie tai, kaip Lietuvos Rytas juos gavo, jei jų neliko.

Žinote tą anekdotą, kur teta rašo dukterėčiai laišką:

„Labas, kaip gyveni? Aš gyvenu gerai […] Norėjau tau įdėti 10 eurų, bet jau užklijavau voką, todėl banknoto įdėti negalėjau. Linkėjimai, tavo teta.“

Tai kad to nebūtų maža, tai dabar įsivaizduokit dar vieną hipotetinę situaciją: pavogė vagis iš bobutės pensiją. Kadangi bobutė pensiją leido vaistams, tai koks nors laikraštis parašė:

„Vagis prašė, kad į jo nusikaltimo tyrimą būtų įtraukta ir vaistinė, kurios kvitus jis rado bobutės piniginėje. Kodėl prokuratūra neįtraukė į tyrimą vaistinių tinklo, padarydama jam kažkokią išimtį?“

Lietrytis, suprantate, klausia apie tai, kodėl prokuratūra netraukia į tyrimą ko papuola dėl ko papuola ir kodėl Grybauskaitės laiškai į tą tyrimą neįtraukti.

Jei jums ten kokie tai sąryšiai ir kompromitavimai, tai čia dar įsirašykit savo pavardę į šitą popierių ir irgi paprašykit prokuratūros, kad ji į Masiulio bylą jį įsiūtų.

Ponai iš ten kažkur, dar paprašykit, kad prokuratūra į tyrimą įtrauktų mano bobutės kiemsargio pusbrolio žmonos draugės kirpėjos dukterėčios berno panagių ekspertizę, nes gal paaiškės, kad anas prieš porą metų ėjo ta pačia gatve, kur Masiulis nešėsi dėžutę ir kažką galimai matė, nes tuo metu nieko neveikė ir krapštėsi nosį, o šito dalyko įrodymai panagėse tikrai turėjo likti.

Žodžiu, dar viena porcija asociatyvinio aloginio marazmo.

O prie viso to dar išlenda Ramūnas Karbauskis ir pareiškia kažką apie tai, kad peržiūrinės kažkieno ten laiškus. Čia informuoju, kad Seimas nėra ikiteisminio tyrimo institucija (t.y., tokios teisės neturi ir negali turėti), o neteisėtą elektroninių duomenų panaudojimą nagrinėja Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Kodekso 198 straipsnis, numatantis už tokius bajerius pakankamai griežtas bausmes, įskaitant ir atsakomybę ne tik fiziniam, bet ir juridiniam asmeniui, t.y., šiuo atveju tai matyt reikštų atsakomybę visam Seimui, kaip juridiniam asmeniui. Ir vat šitame – tai jau realesnis skandalas.

Na, bet nesvarbu. Pasižiūrim toliau, į pačius laiškus, kurių skrynšotus skelbia Lietuvos Rytas. Kai kuriuos bent jau. Ne, visų aš čia nenagrinėsiu, nes dešimtis laiškų išanalizuoti – gal kiek per sunku. Kita vertus, manau, kad ir patys galite pasinagrinėti jų turinį.

Rinktiniai Dalios Grybauskaitės ir Eligijaus Masiulio susirašinėjimai

Aš čia tik rinktinių pavyzdžių pateiksiu, kas viešinama ir kas man į galvą ateina, beskaitant. Pilnas nutekėjusių laiškų sąrašas – pačiame Lietuvos Ryte. Kadangi susirašinėjimai nėra kažkokia autorių kūryba, o skelbiami visuomenės informavimo tikslais, tai patogumo dėlei, tiesiai čia ir įmesiu tų skrynšotų citavimo tikslais – kaip suprantu, autorių teisės (kurios šiuo atveju lyg ir priklausytų Masiuliui bei Grybauskaitei) čia kaip ir išvis negalioja. Taigi, pradėkim.

Čia tas laiškas, kuriuo pradedamas dabartinis skandalas. Rašytas pačioje 2015 pabaigoje. Matosi, kad prieš tai Eligijus Masiulis buvo tiesiog informuotas apie kandidatą į Generalinio Prokuroro postą. Dalia Grybauskaitė, atrodo, jau sužinojusi apie tai, kad Eligijus Masiulis palaiko ryšius su Mockumi, perduoda tai, ką ir galvoja – kad Tomas Dapkus kalba nesąmones apie kažką ten, ir kad Mockus jį siundo.

Labai geras laiškas, primenantis senas, jau dabar primirštas istorijas. Daukšys, Vėsaitė, Balsys balsavo už tai, kad būtų palikta Diana Korsakaitė, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos vadovė. Primenu, kad anuo laiku buvo labai labai dideli triukšmai dėl to, kaip nekurie šilumenininkai kažkaip sugalvodavo tokias šilumos kainas, kad pvz., man kilo klausimas, ar jiems stogai nenučiuožė, o kainų ir energetikos kontrolės komisija nematė tame jokių problemų. Icor (Dalkia, Rubicon) triukšmai tuomet buvo pati šilumenininkų skandalų ašis, o Dalia Grybauskaitė padarė tuos veiksmus, kurie buvo reikalingi. Ir tik po to šilumenininkai ėmė biškelį ramintis.

Kažkas užsienyje užvarė ant Lietuvos, reikia reakcijos. O kadangi užsienio politika Lietuvoje – Prezidentės sritis, tai aišku, kad užvaroma ir ant jos. Žodžiu, meilas, prašantis ginti Lietuvos vardą.

Prisiminkim vieną iš ankstesnių skrynšotų – kur apie Korsakaitę. Icor (Rubicon) buvo labai didelė bėda. Iš laiško, tiesa, neatrodo kad Dalia Grybauskaitė gerai orientuojasi kai kurių verslininkų santykiuose. Ir kartu, panašu, kad šito laiško parašymo metu (pati 2014 pradžia) Dalia Grybauskaitė neįtaria apie tai, kad Eligijus Masiulis bendrauja su MG Baltic. Keista, nes man atrodė, kad tokie sąryšiai lyg ir buvo pakankamai žinomi.

Darbo Partijos bajeriukai, kur Lietuva buvo skelbiama nežinia kuo – čia po tų bylų, kai išlindo visokios ten tos partijos buhalterijos. Grybauskaitė čia tiesiog informuoja apie tą purvo pilstymą.

Šitą laišką galima būtų ignoruoti (kaip ir visus kitus rinkiminius susirašinėjimus), bet aš čia siūlau labai labai atidžiai perskaityti tai, ką ir kaip rašo Eligijus Masiulis. Labai gerai įsiskaitykit ir pagalvokit apie tai, kas ten vyksta toje galvoje. Kai man kažkas kaip nors panašiai parašo, aš pasidarau tam tikras labai labai tolimas išvadas. Man rodos, kad Dalia Grybauskaitė visgi labiau linkusi tikėti žmonėmis, nei aš.

Čia irgi iš rinkimų serijos, bet šiaip juokingas – supras tie, kas truputį susigaudo kompuose. Juokingas tiesiog. Kita vertus, nors ir juokinga šitai, visgi tai atitinka bendrą vidutinį IT literacijos lygį.

Masiulis rašo labai įdomų tekstą: „duokit mums pašnekėt, duokit, neduokit šnekėt Landsbergiui ir Kubiliui, neduokit“. Kas yra biškį LoL. Ir dar jis ten prideda apie „bet ne Maskva gąsdindami“. Grybauskaitė numeta visišką ignorą Masiulio prašymams, bet primena senas istorijas, kur Lietuva ištaškė krūvą resursų, kartu negaudama euro.

Vienas iš daugelio laiškų, kurie rodo, apie ką buvo tipiški susirašinėjimai: po Rusijos invazijos į Ukrainą, Lietuvoje kilo labai labai aiškus klausimas – arba mes galų gale imame realiai finansuoti savo valstybės gynybą, arba mes galime truėti didelę problemą. Tuometinė Seimo dauguma tiesiog stebėtinai buksavo su pinigų kariuomenei skyrimu. Grybauskaitė rašo Masiuliui, kad reikia palaikyti kariuomenės finansavimo didinimą.

Dalia Grybauskaitė parašo apie internetinių balsavimų grėsmes ir apie tai, kad reikia šituos projektus stabdyti. Masiulis atrašo, kad „nu taip, išties tai katastrofa, bet mes norim ant to pasididinti sau populiarumą, tai gal mums nesvarbu tai, kad Lietuvai blogai bus“. Žodžiu, labai įdomus susikirtimas.

Pagaliau aš žinau, kad aš esu ne vienintelis Lietuvoje žmogus, kuriam gentvilai, gedvilai ir dar ten kažkas painiojasi 😀 BTW, laiškas įdomus dar ir tuo, kad jame atsiskleidžia, kaip visokie lokalūs reikalai kerta per strateginius dalykus.

Dar vienas iš tokių laiškų, iš kokių galima suprasti tipinį susirašinėjimų turinį: kalbama apie problemas, kur kokia nors valdančioji grupė privelia visokių makliavonių. Ir kas dar svarbiau – įvardinama, kaip tai yra pridaroma: vieni prieš rinkimus pridirba tam, kad kiti, kas ateis po jų, ir srėbtų viską. Bendrai imant, laiškas man patinka – skirtingai nuo daugelio kitų politinių atvejų, čia apie finansus kalbama skaičiais.

Atsimenate tuos laikus, kai po Vilnių su automatu lakstė Igariokas, o paskui Skvernelis kažkokiu stebukliniu būdu iš tos istorijos tapo didvyriu? Paskui Skvernelį viliojo visokios partijos, prisiviliojo Ramūno Karbauskio valstiečiai. Dar paskui šie laimėjo rinkimus. O paskui buvo Skvernelio frazė apie tai, kad mums reikia policinės valstybės. Sakyčiau, prognozės kažkaip stebėtinai pasitvirtina.

Šitas susirašinėjimo gabalas ypatingai įdomus dėl vienos pavardės – Vainausko. Ir dėl to, kad teisėsauga bando sustabdyti tyrimą dėl prekybos poveikiu. Pati šita išviešinimų istorija – irgi panaši: lygioje vietoje bandoma sukurti kažkokį poveikį ir padaryti skandalą iš nieko. Ir tą daro Lietuvos Rytas. Atsikartojimai, ar ne? Ir vėlgi, tas pat vyksta dėl to, kad pora partijų – DP ir TT prieš rinkimus pasijuto visiškai žlungančiomis. Sakyčiau, dabar pasikeitė tik tiek, kad vietoje DP ir TT jau kitos partijos pavadinimą galėtume įrašyti.

Dar tas pats, bet ir kiek kitas – atsimenate Vijūnėlės skandalą, kur Druskininkų meras buvo labai teisėtas ir jokių problemų socdemai nematė tol, kol jau visai nepasidarė prastai? Grybauskaitė anuo metu labai labai netiko tokių istorijų herojams bei į juos panašiems. Kaip ten sako – „jei prisidirbai, tai apkaltink kažkuo ką nors kitą“. Vėlgi primena ir dabartinę situaciją.

Dabar, spėju, kokie nors valstiečiai jau kam nors pasakoja, kad Prezidentė dreba ir bijo komisijos, nes bijo apkaltos. Dabar net sunku atsiminti, dėl ko jie ten buvo sugalvoję kažkokias apkaltines fantazijas. O kad socdemai prarado nuovoką ir susidribo – tai jau faktas: matėme tą iš to, kaip patys socdemų nariai galų gale pasibaisėjo ta šutve ir ją prametė, bandydami atsinaujinti. BTW, ta proga linkiu Gintautui Paluckui kuo daugiau sėkmės – kad per kitus Seimo rinkimus socdemai atsikurtų kaip stipri partija.

Susirašinėjimai seni, juose krūva tokių aktualijų, kurios jau tiek seniai užmirštos, kad niekas jų beveik nebeprisimena. Kita vertus, man čia matosi ir tam tikri atsikartojimai: anuometė socdemų vyriausybė buvo tikrai nesuvokiamai beprotiška, susirašinėjimuose Dalia Grybauskaitė ir įvardino tą – kaip tie patys socdemai prisigalvoja nesąmonių, jomis patiki ir praranda sveiką nuovoką.

Dabartiniai valstiečiai, atrodo, irgi nuėjo į panašų nesąmonių kūrybos procesą, tik dar smarkiau: tai susigalvoja drausti cukrų, tai susigalvoja reguliuoti spaudą taip, kad pusė naujienų būtų teigiamos, tai keikia žiniasklaidą, kad ji juos puola, tai ima skelbti, kad Lietuvą žlugdo kažkokios priklausomybės nuo sekso, tai dar ką nors. Ir su šiuo skandalu, atrodo, turime dar vieną analogišką situaciją, kur panašios fantazijos pradedamos kurti apie bet ką, kas jiems oponuoja.

Žinote, o man visgi labai įdomu, kas darosi galvose žmonių, kurie, norėdami sukompromituoti Grybauskaitę, paskebia susirašinėjimus, pačiu atviriausiu būdu demonstruojančius, kad netgi su dėžutes besinešiojusiu Masiuliu buvo visiškai švarus, skaidrus bendravimas, stengiantis ir saugoti Lietuvą, ir kovoti su korupciniais klanais, ir taip toliau?

Čia maždaug kaip koks nors veikėjas, kuris užgrobia kažkieno žemę, ją suaria, prisisodina ten kažko, o paskui, pričiuptas, pradeda viešinti apie tai, kad kiti irgi bulves augina – tai reiškia, kad visur vieni vagys. Ir tokiam veikėjui nedašyla, kad klausimas ne apie bulves, o apie žemės užgrobimą.

Laiškai, kurie parodo gerą Dalios Grybauskaitės darbą. Ir tuos laiškus kažkas bando skelbti, norėdamas sukompromituoti. Are you serious?

Rokiškis Rabinovičius rašo jūsų džiaugsmui

Aš esu jūsų numylėtas ir garbinamas žiurkėnas. Mano pagrindinis blogas - Rokiškis Rabinovičius. Galite mane susirasti ir ant kokio Google Plus, kur aš irgi esu Rokiškis Rabinovičius+.

34 thoughts on “Skandalo mechanika. Kas tose viešintojų galvose?

  1. Agnė

   O man užkliuvo kaip inbox’o ir nepageidaujamų laiškų skaičius lėtai auga. Toks jausmas, kad šis paštas buvo naudotas tik susirašinėjimui su Masiuliu. 😀 nuo 2014.01.16 iki 2014.11.19 (beveik METAI laiko) laikėsi tas pats kiekis laiškų. Kaip tai yra įmanoma ypač kai tu esi prezidentė?;//

   Reply
  2. busdar

   pabandžiau pas save su miscrosoft exchange webiniu prisijungimu, tai URL gaunasi vienodas. nepriklausomai i kuri forderi eini, skiriasi kai nueini i „sent“. Manau kad outlook web’as gali ir nekeist URL.
   Kadangi prisijungimas per web’a tai „savininko“ kompe jokios info nėra saugoma, taip kad prokuratūra gali būti nieko ir nerado kompiuteryje jei savininkas nenaudojo autologino(o greičiausiai taip ir buvo).

   Reply
  3. linas

   kadangi screenshotai daryti is ipado, didele dalis urlo nesimato. Pasislepia Id reiksme, kuri yra pakankamai ilgas hashas. Pagal UI panasu kad naudota 2013 versija Outlook Web App (laisku datos 2014-2016 metai, tad versija nera per nauja :), naujausia versija formuoja urlus irgi panasiai, emailo Id yra ilgas hashas su vienoda pradzia lyginant net ir senus emailus.

   Inboxe neperskaitytu laisku skaicius kinta siek tiek: 6227..6230. Matomai tuo metu kol rinko mailus uz du metus ir dare screenshotus uztruko biskeli ir atejo nauju emailu.

   Taciau panasu kad kazkas apkarpe ir suscalino screenshotus iki 1440x960. Nei vienas ipado modelis neturi tokios native rezoliucijos (be to ir matosi kad buvo scalinta). O is retina dydzio proporcingai nesusimazina sitaip.

   Reply
 1. Ruošiama dirva

  Turinys tikslinei auditorijai. Kažkas supranta, kad čia nieko tokio nėra, bet viskas pateikiama kaip blogai tiem, kam reikia. Runkeliams. Mobilizuoti neapykantą Grybauskaitei(dažnas jų tikriausiai greitai ištrauktų kozirį „lezbietė”). Ir kaip tik Skvernelis vis aiškiau pradeda savo prezidentinę kampaniją, tai tuo pačiu ir didžiausias Grybauskaitės priešas viešumoje ant viso šito galės kilt. Negerai.

  Antra, shiiit, nemačiau prieš porą metų koks populistas yra Skvernelis, bet dabar matau, kad Grybauskaitė buvo teisi.

  Reply
  1. Rokiškis Rabinovičius Post author

   Man toks ir vaizdas, kad taikoma į tuos žmones, kurie išvis nieko nei skaitys, nei aiškinsis, o reaguos tik pagal nuogirdas iš tų, kas girdėjo kažką, kas kažką kažkur sakė. T.y., pats triukšmas kuriamas lygioje vietoje, kur nėra ką kurti, bet sukuriant įspūdį, lyg kažkas išties yra. Ir tai kelia mintis.

   Reply
   1. scania

    Rusiškas stilius. Absoliučiai.
    Spėju, vienas asmuo režisierius, scenarijus -- standartinis, aktoriai -- patys matom.

    Reply
  2. pupil

   O tai kaip pavadinti garsiaja kova su oligarchais? Cia populistinis ar ne arkliukas, ant kurio DG bent i pirma padencija jojo :-D. Visas tas ale viesas laviravimas, kaip neva nepriklausomo visiems teisingo kandidato, nors ziurek ir finansine parama prasoma rinkti :-D.. Ko tik nepadarysi, kad tik ne va auksciau nemegstamo seimo pakilt. …Visi mieli populistai nori buti mylimi balsais. Bendras polit kulturinis lygis ne kazka. O toliau „zaidziam zeme“.

   Reply
 2. Skirmantas Tumelis

  Visi tie politiniai įvykiai ir įvairūs kontekstai labai užsimiršta. Bet juos labai verta atsiminti. Tie dalykai būna labai naudingi.

  O dar kai tai tuo požiūriu, kuris yra svarbiausias, bei įdomiausias, tai dar vertingiau. Visi šiti susirašinėjimai labai gerai dėl to. Juos reikia susižymėti pagal raktažodžius ir pasidaryti kaip tokį savotišką wiki. Labai pravers ateityje.

  Ir tai kaip kalbama, apie tai kokie kontekstai ir kokia kalba, tai man atrodo, kad tai sukurti yra labai sunku. Bet gal aš čia neįvertinu visko.

  Reply
 3. Aras

  Aš žiūriu kairėj į gautų laiškų kiekį…
  Telefone tingiu pasidaryti statistiką Gautų ir Nepageidautinų laiškų, bet ar sausis, ar lapkritis, kiekiai praktiškai nesiskiria. Kame reikalas?

  Reply
 4. Adomas

  Kol nepamatysiu laiškų galvučių, tol netikėsiu, kad viskas yra autentiška. Tai kas pateikta nėra jokie įrodymai, kad tie susirašinėjimai yra tikri.

  Reply
  1. m

   O ką pamatysi iš headerių? Nebent gauti kažkurių serverių logus, kad tikrai buvo tokie laiškai 🙂 Ir dar pasitikėti logų šaltiniu.

   Reply
 5. Tadas

  Čia iš tikro tai labai įdomus klausimas kodėl LRytas nusprendė sukti skandalą dėl tokio turinio (negi tik pageviews?) ir kas ir kodėl jiems jį perdavė. Nes nu… atrodo labai futile bandymas dėmesį perkelti ant DG :-D.

  Reply
 6. Mona

  Man dar kilo tokia įdomi asociacija su Clinton. Nors situacijos nėra tapačios, bet po pirmojo skandalo daugelio paprastų žmonių galvose liko suformuota nuomonė, kad el. laiškų siuntimas iš ne iš to el.pašto (čia suprask ne iš dalia.grybauskaite@…) ir apskritai jų siuntimas bei turinys -- savaime yra blogis.

  Reply
 7. siaip

  Kaip skandalo tesinys(nekalbant, jad dapkus mg suskiai ir t.t.). Vsd dvylika metu renka medziaga, per ta laika isikeroja bent jau vienos verslo grupes korupciniai rysiai, „laisvas“ zodis paimamas i vienas rankas, tampa preke, sukuriamas politinis judejimas dalyvaves stipriai valdzioje/diktaves politine krypti/vos jos vienvaldziai nepaemes, visuomene tik statistai rezisuojamame sou ir t.t. ir t.t. Bet vsd popieriuka nutekina, tada, kai prireikia apginti/nukreipti ugni nuo prezidentes. Sostu, o gal tiesiog gauju galios zaidimai sakyciau. Kur gali pagal savo simpatijas/antipatijas pasirinkt patinkama sutve. O bendros valstybes/visuomenes ne su ziburiu.

  Reply
  1. dfggfg

   VSD nutekina dokumentą, kad apgintų pirmąjį valstybės asmenį. Manau tai normali praktika, jeigu VSD nebūtų to padarę, šiandien prezidentei grėstų apkalta visiškai dėl nieko.
   Valstičiai p pirmųjų laiškų pasirodymo netgi apie tokią galimybę prabilo, nes panašu, jog jie tokios informacijos neturėjo. Ir tik vėliau VSD viską paviešinus, šiandien ( 05,10) Skvernelis jau kalba, kad nėra reikalo toliau tirti Masiulio ir Grybauskaitės susirašinėjimo, nes jame nieko tokio nėra. O visas reikalas dabar sukasi apie tai kas paviešinta dideliame dokumente. VSD ir patys mini, kad neketina tirti prezidentės laiškų, nes tie laiškai tėra iškarpos iš didelio paveikslo, kurias galima interptetuoti skirtingai ir matomai jos buvo pateiktos lrytui, kad būtų interpretuojamos kažkieno naudai… Iki tokio lygio, kad VSD nebeliko nieko kito, kaip tik viešinti 12 metų tyrimo rezultatus.

   Na viskas dabar priklauso nuo valstiečių politinės valios. Kol kas mes matome, kad ta valia yra. Įdomu kaip toliau viskas klostysis. Nes panašu, kad verslo interesai bandydami išvaryti valstiečius iš valdžios pozicijų į kampą bandė priremti, net pačią prezidentę… Šiai dienai VSD ir prezidentė tiesiog nebeturėjo kur trauktis. O MG baltikas ir ne tik jis manau nesitikėjo, kad tyrimai apie jų veiklą atliekami labai ilgai ir nuosekliai… Iki tokio lygmens kaip vakarienės restorane pasiklausymas.

   Reply
   1. Jonas Povilas N

    Kokia dar apkalta? Manau,skiriate pokalbius nuo tokių dalykų:
    https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/4/199910/nematoma-r-karbauskio-imperija-apeina-istatymus-ir-uzvaldo-zemes
    https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2018/05/09/news/vtek-r-karbauskis-nesuderino-privaciu-ir-viesu-interesu--6229776/
    https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vtek-ramunas-karbauskis-pazeide-istatyma.d?id=77942635
    https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2018/03/03/news/turtuoliui-ramunui-karbauskiui-karaliauti-parke-padejo-uzslepta-pakisa-4956720/

    Reply
   2. siaip

    Nuo kada faktas, kad butent vsd nutekino? Kodel ne prezidentura? Ulbinaite patirties jau turi.

    Kitas dalykas, vaizdas aiskesnis butu, jei vsd atsakytu kokius pareigunus informavo apie renkama/surinkta informacija ir kokiu mastu. Kazkaip nesitiki, kad prezidentura galejo nieko nezinot. Apie viska zino(ta pati dapku), bet apie masiuliuka jo(mg) partijele jau ne. Ar jau prezidentura pati nepatikima vsd akyse, kad negalima buvo apsaugoti nuo pernelyg artimos biciulystes su tais paciais libais?

    Reply
    1. dfggfg

     Tai nesvarbu kas pateikė. Skirtumas tas, kad kol nebuvo VSD viso tyrimo paviešinto, tai tie laiškai buvo tik Masiulio ir Grybauskaitės problema. Šiai dienai šita problema jau persikėlė į MC koncerno daržą ir panašu, kad kabins dar daugiau politkų ateityje..

     Masiulio laiškai buvo skirti menkinti preizdentės įvaizdį. Tačiau prezidentūra panašu metė kozirį kurį kaupė visą laiką, tai VSD ir STT duomenys. Nieko keisto, šios institucijos yra pavaldžios pirmiausia pirmąjam valstybės žmogui, po to visiems kitiems.
     Yra puikia suprantama, kad tiek metų kaupta medžiaga ir apie ją tikrai buvo informuojami šalies vadovai. Tik panašu, kad nei vienas į tai nekreipė dėmesio. Tačiau šiandien situacija pasikeitė ir gali būti, kad pamatysim įdomių dalykų neolimoje ateityje.

     Kas iš to kad VSD pateiks informaciją kokius pareigūnus informavo? Jie galės pasakyt, kad tuo metu buvo per mažai pagrindo ir jie neįžvelgė įtakos. Galės pasakyt, kad galų gale neturėjo kito pasirinkimo norėdami įgyvendinti projektus, nes galbūt viena grupė verslo valdo apskritai tuo metu visus buvusiu galimus pasirinkimo variantus.
     Gali gintis, kad galbūt nėra įrodymų, jog VSD juos informavo..
     net jeigu ir pripažins savo kkaltę, tai jiems pirma teks panaikint neliečiamybę, tam reikės seimo daugumos pritarimo, jeigu susitepus dauguma matys, kad vienas po kito yra kertami lygiai tokie pat kaip jie ką jie darys? Žinoma nebalsuos. Nes susitepusių tikrai bus ir tiek pas koncervus, tiek pas, socdemus pas visus.
     Todėl veiksmai turi būt labai apgalvoti ir jeigu bus imamasi jų taip greit ir staigiai, tai bus dideli nuostoliai, su maža nauda… Dėl to ir VSD tuos duomenis rinko taip ilgai.. Nors galbūt būtų galėję daryt tyrimus žymiai seniau, bet kalti asmenys būtų atsipirkę labai minimaliom bausmėm jeigu iš vis kažkuo atsipirkę.. Reikia pavyzdžių -- Viktoras Uspaskich… iš tikro dabar šitas bandymas VSD diskredituot -- neva jie žinojo, bet nieko nesiimė ir yra tų politikų vedamas. Nes kaip matome dauguma mūsų bandymų nuteisti politikus baigiasi fiasko, tik dėl to, kad yra paliekama per daug spragų interpretavimui… masiulio kyšis… Pagavo su pinigais rankose ir nieko neįvyko vis dar… ir klausimas kaip baigsis…

     Reply
     1. siaip

      Svarbu, identifikuojant vezio isplitimo laipsni. Ar vsd kazka daro su surinktais duomenim/bando uzkardyti. Ir politiniu, ar prezidentura reagavo i galimai turetus duomenis. Jei abu rinko duomenis del duomenu/santazo, tai ateinam i situacija, kai butina viska viesinti, kad bent politine atsakomybe ir aiskumas butu. Ir nesvarbu, kad musta pvz. prezidentes korta taip, negali pastiprinti siaip jau uzdaro tslkd elektorato. O skustis gali visi pries zmogaus teises teismus.. bet jei kriminalas buvo, viesumas jo nepanaikina.

      Reply
    1. dfggfg

     Aš kalbėjau ne apie tai.

     Straipsniai kažkieno parašyti, nėra joks įrodymas. Lyginat žurnalisto straipsnius su valstybinės institucijos ataskaita. Gal jau užteks, tokius komentarus galit delfi rašinėt, kur renkasi tokio pat riboto mastymo butybės, kaip ir jūs.

     Reply
     1. Jonas Povilas N

      Ne tamstos reikalas, kur ir ką man rašyti ir ko nerašyti. Gyvenu laisvoje šalyje ir tik Jo Didenybė Rokiškis Rabinovičius gali man nurodinėti ką rašyti ir ko nerašyti Jo Didenybės bloge.

      Reply
 8. Vadas

  Ziurint labai paprastai, vyksta paprasciausias liberalu damusimas. Linkejimai guogai.

  Reply

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *