Tag Archives: ligoninė

Rokiškis ir psichai

Iškart atsiprašau, kad taip negražiai pavadinau psichikos ligonius. Nors… Jei gerai pagalvojus, tai gal ir neligonius…

Rokiškis – visai nemažo didumo miestukas: apie 14-15 tūkstančių gyventojų. Jame esanti psichiatrijos ligoninė gydo apie 350 ligonių. Tai reiškia, kad kokiems 40 Rokiškio žmonių tenka vienas pacientas. Dar keli tūkstančiai matyt gydomi ambulatoriškai, apsilanko Rokiškyje tik laiks nuo laiko, vaistukų ar pan.. Tur būt, kokį kartą ar kelis per savaitę. Tai reiškia ką – kokiems 10 Rokiškio gyventojų tenka vienas „psichas“…

Va toks mielas miestelis.

Atsiprašau, jei ką įžeidžiau.