Tag Archives: dibilai

Kaip atskirti vatniką

Čia jums lentelė apie tai, kaip atskirti vatniką (ideologizuotą dibilą) nuo padoraus žmogaus. Galit pasitikrinti pagal ją, kiek jumyse vatos. Komentaruose priimu pasiūlymus lentelės papildymui.

Vatnikas arba vatinkė - tai toksai drabužis, kurį Rusijoje iki šiol kareiviai dar nešioja. Įprastai visokius vatnikus nešioja kaliniai. Paskutiniu metu vatnikais vadinami dar ir tą patį kalinių ar šiaip marginalinį mentalitetą turintys asmenys, kuriems lagerintė tvarka yra gera, tačiau vat vakarietiškas gyvenimas - labai baisus.

Vatnikas arba vatinkė – tai toksai drabužis, kurį Rusijoje iki šiol kareiviai dar nešioja. Įprastai visokius vatnikus nešioja kaliniai. Paskutiniu metu vatnikais vadinami dar ir tą patį kalinių ar šiaip marginalinį mentalitetą turintys asmenys, kuriems lagerintė tvarka yra gera, tačiau vat vakarietiškas gyvenimas – labai baisus.

Vatos identifikavimo lentelė (klausimynas) labai paprasta – jei pritariate kairėje esantiems teiginiams, tai jau susirūpinkit savimi. Ir tuo labiau susirūpinkite, kuo didesnei daliai tų teiginių pritariate. O jei pritariate dešinėje esantiems teiginiams – reiškia, kad su jumis viskas tvarkoje:

Besmegenis vatnikas Padorus ir smegenų turintis žmogus
Reikia sakyti „tarybinis“, nes tais laikais taip sakėm, niekas nesakydavo „sovietinis“, tik „Amerikos balsas“ taip šnekėjo, o jis mums ne autoritetas. Reikia sakyti „sovietinis“, nes ir Tarpukariu taip sakėm, ir laisvame Vakarų pasaulyje vadinom, o ir šiaip nesakom kliedesinių kalbainysčių, prikurtų sovietmečiu, okupacijos laikais.
Negerai, kad buvo nuverstos skulptūros nuo Žaliojo tilto, gal ir namus nugriaukim, nes tarybiniais laikais statyti? Gerai, kad nuversti balvonai, o sovietmečiu pastatus visgi statė ne valdžia, o režimo įverginti žmonės.
Tarybiniais laikais buvo nemokamas aukštasis išsilavinimas, o dabar? Dabar daug daugiau žmonių gauna nemokamą aukštjį išsilavinimą, bet neliko stojimo į aukštąsias už kyšius.
Visi tais gerais tarybiniais laikais turėjo darbą. Visi turėjo darbą, nes tuos, kas neturėdavo darbo, pasodindavo už grotų. Ar darbas buvo geras? Gal kai kuriems kadrams ir taip – tiems, kurie galėdavo daug vogti ir kyšių rinktis.
Ukrainoje ES ir NATO fašistai žudo žmones, sukėlė pilietinį karą. Tuos maidaunus rėmė JAV ir Evrasajūzas, jie nuvertė teisėtą valdžią. Ukrainoje vyksta Rusijos agresija, o ne pilietinis karas. Be Rusijos kariais ir ginkluote remiamų gaujų jokio karo ten nebūtų anei pėdsakų. Valdžia, falsifikavusi rinkimus, buvo neteisėta, ir juo labiau neteisėta yra Rusijos agresija.
Jūsų TV skleidžia propagandą, nori sukiršinti žmones, Lietuva užzombinta. Taip, Rusijos TV skleidžia propagandą ir nori sukiršinti žmones. Kai kuriems taip užspaudžia smegenis, kad jie ima kovoti prieš valstybę, kurioje gyvena – prieš Lietuvą. Sakyčiau, zombiai, ar ne?
Be reikalo į Sibirą nevežė, visvien kažkas buvo… Į Sibirą trėmė ir be priežasties (vykdydami trėmimo planus), ir vien už tai, kad geriau tvarkeisi ūkyje ar buvai tiesiog protingesnis.
Kokie dar partizanai, miško banditai žudė žmones, teisingai juos naikino, fašistus tuos. Partizaninio judėjimo dėka Lietuva išliko savimi. O štai NKVD – taip, jie žudė žmones. Ir netgi rengdavo tikslingas akcijas, per kurias išžudydavo ištisas partizanų palaikymu įtariamas šeimas, o paskui skelbdavo, esą žudynes surengė partizanai.
Putinas bent homopropagandos neleidžia, o Lietuvoje tai siaubas, nori pederastizuoti visuomenę, greit įves privalomą gėjiškumą ir uždraus normalias šeimas, liks tiktai gėjai. Ir dabar jau vieni gėjai aplinkui, baisu į gatvę išeit, nes maža ką gali žinot. Į Kirkorovą ir kitas Rusijos TV žvaigždes pasižiūrėkit ir apsiraminkit. Beje, Rusijos leidinys „Pravda“ (kurį tikrai atsimenat) kartą skelbė medžiagą apie Žirinovskio orgijas su paaugliais berniukais. Žirinovskis – Putino politinių kliedesių ruporas, išsakantis tai, ko pats Putinas neišdrįsta.
Baltarusijoje žmonės gyvena geriau, negu Lietuvoje. Aišku, be abejonės Baltarusijoje žmonės gyvena geriau už tuos, kas pas mus gyvena šiukšlyne.
Chemtreilus skleidžia NATO, reikia nuo to saugotis, nes tručija žmones, nori išnaikinti. Nuo chemtreilų labai padeda aminazinas, haloperidolis ir kiti slapti vaistai, kurių galite paprašyti gydytojo, kad išrašytų. Reikalaukite gydytojo primygtinai ir nepasiduokite atsikalbinėjimams, nes jie nesiūlo šių vaistų paprastiems žmonėms, viską slepia, bjaurybės.
Svastika – šventas pagonių simbolis, kodėl jos neleidžia naudoti plačiau? Svastika – dibilų simbolis jau gerokai daugiau kaip pusę šimtmečio.
Tarybinė simbolika niekam netrukdo, kodėl ją uždraudė? Tai irgi dibilų simbolika, jau kokį šimtmetį.
Daugelis pažįstamų už akių ar netgi į akis ėmė vadinti durniumi, vatniku ar kitais negražiais žodžiais. Kai kurie netgi nesikalba. Pasirodo, pilna fašistų visur. Daugelis pažįstamų ėmė rimtai vertinti Rusijos grėsmę.
Yra daug dvasingos rusiškos muzikos, pavyzdžiui, Michail Krug, Butyrka, Liube – puikūs atlikėjai, labai meniškos ir linksmos jų dainos, labai gražios. Tie nedaugelis Rusijos atlikėjų, kurie turi smegenų, seniai kovoja prieš Putina ar buvo paskelbti už ribų. O kriminalinis šansonas (blatniakas) tinka nebent buduliams, nusikaltėliams ir šiaip visokiems putinizmo mylėtojams.
Naujoji valdžia nieko nesukūrė, tik sugriovė viską, kas tarybiniais laikais buvo pastatyta, o dabar tik skurdas, gamyklos išgriautos, darbo nėra, viskas nyku, nieko gero Lietuvoje. Žlugusi valstybė. Labą dieną. Sugrįžk į Lietuvą ir apsižiūrėk, nes panašu, kad 20 metų čia nesilankei. Ach, pasakoji, kad čia gyveni? Tai gal nors dienai išsiblaivyk tada.
Landsbergis sugriovė šalį. Landsbergis visada buvo ir yra įžvalgiausias Lietuvos politikas – kaip tik jis griūvančią, sovietų nustekentą Lietuvą ir traukė iš bedugnės, į kurią tik per plauką nenusiritom.
Tarybinis maistas buvo natūralus, sasyskos buvo iš mėsos, neapgaudinėdavo tais laikais žmonių. Ne šiaip sau sovietinių produktų sudėtis nebūdavo skelbiama. O tais atvejais, kai būdavo užrašoma ant pakuotės, tai būdavo panašu į chemijos fabriko produkciją. Sasyskų sudėties neskelbdavo dėl to, kad jose mėsos tiesiog nebūdavo, nes mėsos nebūdavo ir šiaip parduotuvėse.
Georgijaus juostelės yra tiktai žuvusių kare žmonių pagerbimo simbolis, neteisinga jas vadinti koloradinėmis juostelėmis. Georgijaus juostelės gal ir buvo kada nors karių pagerbimo simbolis, bet dabar jos yra tiesiog rusofašizmo simbolis. Panašiai kaip svastika kažkada gal ir buvo Saulės ženklas, bet po Hitlerio tapo tiesiog nacizmo simboliu.
Vladimiras Putinas bent jau tvarką Rusijoje palaiko, ne taip kaip pas mus. Vladimiras Putinas yra valstybinio masto nusikaltėlis, o jo tvarka – tai totalitarizmas. Totalitarizmas yra nusikaltimas. Taškas.
Ar už tokią Lietuvą mes kovojom? Jūs, vatnikai, kovojot prieš laisvą Lietuvą. O mes kovojom už laisvą Lietuvą. Kaip tik už tokią, gražėjančią ir gerėjančią. Už tokią, kur kiekvienas galime rinktis, kaip gyventi.
Bėga žmonės iš šalies, o tarybiniais laikais tai nebėgdavo, Lietuva augo, gyventojų buvo daug. Žmonės važiuoja ten, kur jiems geriau. Sovietmečiu vidutinis atlyginimas nesiekė nei 100 dolerių, o link SSRS žlugimo pabaigos – faktiškai atitiko vos apie 20-30 dolerių per mėnesį. Pagalvokit, koks tuomet būtų buvęs bėgimas, jei kas nors būtų leidęs laisvą judėjimą ir įsidarbinimą, kaip dabar.
Sovietai tik šimtą tūkstančių išvežė į Sibirą, o dabartinė valdžia – visą milijoną ištrėmė į Vakarus. Milijoną ar kiek, bet Sibiras buvo badas, kankinimai, lageriai ir tremtis. Tai buvo žmonių naikinimas. Lyginti tą su pačių žmonių sprendimu išvažiuoti į kokią Angliją ir ten dirbti už atlyginimus, kurių dydis – tūkstančiai eurų, už tokias sumas, kokių daugelis galėtų pavydėti – tai banaliai neadekvatu.
Visa šita lentelė – gryna rusofobija, jūs fašistai, litovcai, nedabytos sabakos, mažai jūsų iššaudėm. Rusofašizmas – tai kai kurių rusų (o ir kai kurių lietuvių) susitapatinimas su komunizmu bei idėjomis apie komunistinės, sovietinės santvarkos tobulumus ir pasaulį gelbstintį Rusijos imperijos dominavimą. Taigi, jei ši lentelė kažkam atrodo kaip puolimas prieš rusus, tas kažkas gali būti kaip tik grynaveislis rusofašistas.

Jei surinkote tik vieną ar kelis vatos balus, tuo tarpu aiškiai daugiau balų susirinkote už sveiką protą – tai nėra blogai. Čia greičiau vertėtų susirūpinti savo žinių fragmentiškumu ir nemenku atsilikimu nuo realijų.

Visgi, jei sugebėjote gerokai daugiau kaip pusę kairės lentelės pusės punktų įvertinti kaip teisingus ir teigiamus – labai maloniai prašau daugiau nesilankyti mano tinklaraštyje.

Pasitikrinkite, ar esate kelių šiknapaukštis

Kaupiausi, kaupiausi ir prisikaupiau čia galų gale parašyt, ką aš galvoju apie kai kuriuos tipažus, važinėjančius gatvėmis. Ir dabar jūs galėsite pasitikrinti save, ar esate vienas iš tų šikninių asilų, dėl kurių visiems vien problemos. Skaitykite ir galvokite apie save, ar išties taip elgiatės. Ir jei atpažinsite save, tai žinokite, ką apie jus galvoja aplinkiniai. Nes jie taip apie jus pelnytai galvoja.

Degeneratas vairuotojas numušinėja dviratininkus

Jums atrodo, kad jūs esate kietas ir gerai vairuojate. O jūs išties esate dibilas, panašus į tą nuotraukoje, tik kai šitai suprasite, tai jau bus per vėlu. Jūs galvojate, kad sėsti už vairo girtam, viršyti greitį ir bevairuojant kalbėtis telefonu - nieko tokio. Todėl jūs esate šūdinas dalbajobas.

Anksčiau kai kurie visokius panašius veikėjus vadindavo kelių ereliais, o vėliau ėmė vadinti kelių gaideliais. Bet nei ereliai ten, nei gaideliai, nes nei erelis, nei gaidys nėra vertas lyginimo su nekatrais atmatomis. Tokie atmatos yra greičiau kažkokie šiknapaukščiai, kuriems šūdas vietoj smegenų. Nes jei tokių trydasmegenių gatvėse nebūtų, tai avaringumas sumažėtų belenkiek kartų ir pasaulis būtų žymiai gražesnis.

Čia aš jums pasakysiu apie kai kurias aiškias rūšis tokių veikėjų. Skaitykit ir galvokit apie save, ar nesate vieni iš panašių. Ir jeigu esate tokie, tai čia perskaitysite ir paaiškinimus apie tai, kodėl jus aplinkiniai vadina įvairiais žodžiais, kurių jūs nusipelnote.

Continue reading

Tas siauras semiotinis požiūris į VLKK

Neseniai vienas kalbainis paskaitė mano parašinėjimų ir visai nukvako. Žinote, ką jis man pasakė? Ogi maždaug tokią frazę:

– Jūsų siauras semiotinis požiūris neleidžia jums suprasti, kodėl reikalingos kalbos taisyklės. Jeigu jų nebūtų, žmonės išvis negalėtų susišnekėti.

Štai taip, matote. Siauras semiotinis požiūris. Ir kalbainių taisyklės, be kurių žmonės nesusišnekėtų.

Deja, kalbainiška paradigma, apie kurią jau esu rašęs, yra tokia kalbainiška. Jie nuvokia, kad kalba tėra kažkoks gramatikos, ženklų (žodžių) ir jais adresuojamų reikšmių mechanizmas, gebantis vystytis kažkaip savarankiškai, gaivališkai ir nesuvaldomai (nes realizuoja Tiuringo mašinos kriterijus). Kalbainiai nuvokia tą nelabai rišliai, nes jiems tai sudėtinga, tačiau jie jaučiasi už tai besą atsakingais. Ir tada sako: „jei mes nereguliuosime, tai kas gi atsitiks? Kiekvienas šnekės ką nori ir kaip nori?

Hamburgeriai - mėsainiai

Nors daugelis klausia, už ką aš nemėgstu kalbainių, tie daugelis klysta. Aš visai mėgstu kalbainius, tiktai štai kalbainiai dirba ne savo darbą, todėl kelia visiems bėdas. Kalbainiams labai tiktų dirbti kokiame nors Makdake, kur jie galėtų kepti hamburgerius (aišku, griežtai prižiūrimi patyrusio personalo, nes kitaip jiems bus pernelyg sudėtinga). Tik deja, kalbainiai negali to padaryti, nes jie hamburgerius pervadino į mėsainius, todėl patys buvo pervadinti į kalbainius, o šitaip vadinamiems žmonėms negalima patikėti atsakingo darbo.

Apie II Pasaulinio karo laikus, kai amerikonai prikūrė krūvas karinių bazių Okeanijos salose, tenykščiai čiabuviai pamatė stebuklus: iš dangaus kažkas mėtydavo amerikiečių kariams siuntinius su visokiomis gėrybėmis. Paskui, kai amerikiečiai išsikraustė, čiabuviai patys ėmė įrenginėti lėktuvų nusileidimo-pakilimo takus, būdeles budėtojams, rytines rikiuotes, etc., tikėdamiesi, kad jei jie laikysis tų pačių taisyklių ir bus panašūs į amerikonus, tai ir jiems iš dangaus kris gėrybės.

Tai maginis mąstymas, kur vietoje priežasčių-pasekmių ryšio yra naudojama panašumų magija. Toks maginis mąstymas labai būdingas kalbainiams: šie nujaučia, kad kažkokios taisyklės yra, bando jas atrasti, sukuria aprašymus, tačiau kai kažkas jiems pasako, kad dovanos iš dangaus nekris, nes jų prigalvotos nesąmonės tėra kliedesiai, juos ištinka šokas. Jie kaip tie čiabuviai, kurie tiki, kad anksčiau ar vėliau lėktuvai ims dovanas jiems mėtyti iš dangaus. Kalbainiai irgi tiki, kad imitacinės pseudotaisyklės anksčiau ar vėliau duos kažkokius rezultatus, jei tik tų taisyklių prikursi pakankamai daug, o paskui pakankamai įnirtingai laikysiesi. Bet jiems nepavyksta. Ir tada jie ima kovoti prieš visus, kas tik tų taisyklių nesilaiko. Tai irgi magiškas mąstymas.

Šiais laikais kiekvienas šneka ką nori ir kaip nori, nes dabar jau ne sovietmetis, kai kažkurie kalbainystės ideologai (berods dar prie Chruščiovo) skelbė, jog reguliuodami kalbą, pagerins žmonių mąstymą ir priartins komunizmą, nes niekas negalės kalbėti neteisingai, išreikšdamas kokias nors neteisingas mintis. Naujakalbės laikai praėjo. Ir niekam tai nerūpi, išskyrus pačius kalbainius, kurie staiga suvokia, kad visas jų triūsas buvo beprasmis. Štai dėl to kalbainiai ir siunta. Dėl to kalbainiams tokia šventas tasai sovietmečio periodas. Jie pasakoja apie tai, kad vaikai tada esą buvo raštingesni, o valdžia rūpinosi žmonėmis. Todėl tikrą kalbainį visada galima pažinti pagal atkakliai vartojamą žodį „tarybinis“, nes sakyti „sovietinis“ nevalia. Beje, Glavlitas irgi juk rūpinosi švaria, gražia kalba. Jie aiškino, kad padeda žmonėms geriau rašyti.

Kadaise, kai Lietuva tik siekė nepriklausomybės ir laisvės, Gorbačiovais plūdosi apie siaurą tų nacionalistinių pribaltų požiūrį. Nes čia siauras požiūris – būti laisvam. Nes nesupranta jie, kad negalima imti ir išstoti iš SSRS. Nes laisvės idėjos ir demokratija turi būti pagal kompartijos taisykles. Laisvė gali būti tik pagal tas taisykles ir nurodymus, kurie yra nustatyti Sovietų Sąjungos.

Taip dabar kalbainiai plūstasi apie visus, kas išdrįsta suabejoti kalbainiškais fufeliais. Nes juk negalima duoti žmonėms kalbėti taip, kaip jie nori. Čia juk siauras požiūris. Reikia vadovautis VLKK taisyklėmis.

Šviežia porcija paieškos atradimų bei atsakymų į klausimus

Kažkokie du skaitytojai

Čia kažkokie du žmonės atėjo į mano tinklaraštį sužinoti jiems svarbių atsakymų į labai rimtus klausimus. Tai iš veidų jau matosi, kad šitie žmonės - tikrai susikryžminę su kažkokiomis katėmis. Tačiau aš gerbiu visus lankytojus ir jiems atsakysiu į klausimus, kiek tiktai sugebėsiu.

Kadangi laiks nuo laiko vis parašau apie puspročius, kurie pas mane ateina per Google paiešką (štai jums praeita paieškos idiotizmų serija), tai čia jums dar prašom naujesnių įvairių frazių, kurias rašo išprotėję žmonės, kuriems pasimaišęs protas. Nes tiktai pamišėliai gali sugalvoti tokių dalykų, kokių jie sugalvoja, suveda į Google paiešką, o paskui pakliūna čionai ir tada ima rašinėti pasipiktinusius komentarus, kad aš koks nors ten kažkoks. Nesvarbu, koks, nes jie visada sugalvoja ką nors.

Bet kadangi jau tokie žmonės pas mane atklysta, tai nepatingėjau pasėdėti ir padariau kapitalinį, į daugybę klausimų atsakantį darbą, apibendrinantį praktiškai viską, kas tik yra gero mane atrandančioje Google paieškoje. Aš labai tikiuosi, kad visiems jis padės, nes iš jo jūs gausite daug daug svarbios jums šviečiamosios informacijos, nes vienon vieton surinkau praktiškai viską, ko tik čia prireikia kažkam.

Štai jums patys populiariausi klausimai, per paskutinius mėnesius atvesdavę man būrelius kažkokių nesusipratėlių, ieškančių čionai atsakymų į visokius dvasingumus. Kadangi tai dažni klausimai, tai pabandysiu į juos ir atsakyti visiems, net jei ir anksčiau jie buvo pasitaikę:

 • Ką daryti, kad nustotų niežtėti putę – jau anksčiau kažkodėl tuntai eidavo pagal panašias frazes (ir aš jau atsakinėjau berods), tačiau dabar tai tapo populiariausiu topiku po visokių paieškos frazių apie mane patį. Čia aš paimsiu domėn šitą reikalą ir kada nors gal parašysiu apie moteriškų lytinių organų higieną ką nors. Bet kol kas pakartosiu, ką jau esu rašęs: pirmiausiai reikia plautis reguliariai, šiltu vandeniu su muilu. Jei per kelias dienas putės niežulys nepraeis – kreiptis į gydytoją, nes tai gali reikšti visą krūvą skirtingų susirgimų.
 • Rokiškis Rabinovičius baltųjų vergas – čia naujas trending topic paieškoje, kurio aš išvis nesuprantu. Aš nesu joksai jokių baltųjų joks vergas. KPŠ?
 • Remigijus Šimašius afera – aš turiu prastą nuomonę apie visokius liberalsąjūdiečius, tačiau nežinau apie jokią Remigijaus Šimašiaus aferą. Tad deja, nors ir turiu prastą nuomonę, apie Šimašiaus aferas pas mane nerasite. Bent jau tol, kol aš apie tas aferas nieko nežinau.
 • Rokiškio dėsniai – nežinau, kokių jūs čia dėsnių pas mane ieškote? Aš remiuosi sveiko proto dėsniais, tai jei jūs juos mano vardu vadinate, tai, žinoma, labai gerai ir man tai labai patinka. Darykite taip ir toliau.
 • Mirties bybys Rokiškyje – KPŠ??? WTF??? Žmonės, jūs esate puspročiai iškrypėliai ir visiškai nenormalūs!!! Kokių jūs mitų prisigalvojate apie kokius dar mirties bybius? Aš jau, atleiskit, taip ir įsivaizduoju, kaip pasakojasi paaugliai tarpusavy tamsiam padjiezde rūkydami kancarikus, kaip atskrido juodasis mirties bybys ir nužudė visus, kas gyveno kažkokiame kaime. Žmonės, kas jums darosi? Čia kas per gandai ten pas jus kaimuose sklando?
My penis is a dragon

Čia jums visas grožis, mirties bybys iš Rokiškio. Apie jį kuriamos legendos. Todėl aš visada esu teisus.

Ar dar nepakako jums šito džiaugsmo su tokiais ieškotojais? Tai štai dar keletas nuolatinių manęs ieškotojų, va pagal kokias frazes ateinančių. Gal jie ir neprilygs mirtinam Rokiškio pimpalui, tačiau visvien bus įspūdingi:

 • Arklys su akiniais – čia gal jūs kai apie tuos mirties organus ieškote, tai gal jie su kokiais nors arkliais susiję? WTF? Jūs gal LSD vartojate, o paskui po internetus vaikščiojate, akiniuotų arklių ieškodami?
 • Šūdas per visą ekraną – aš čia aišku galiu visaip paspėlioti, ką jūs darote su savo naujais gerais LCD ir gal net ir plazminiais monitoriais bei televizoriais, kad paskui jums tenka ieškoti tokių dalykų internetuose. Tai aš, žinoma, spėju, kad jūs ant tų visokių ekranų šikate, o paskui vaikščiojate po internetus, ieškodami klausimo, ką daryt. Tai atsakymas jums paprastas: pirmiausiai nuvalyti ekraną, o paskui daugiau ant jo nešikti.
 • Buržujus pažįsta Rokiškį – na, čia suprantate, privilegija. Jis pažįsta mane, o aš pažįstu jį. Ir tuo ne kiekvienas gali pasigirti, žinokit. Aš jį pažįstu, čia žinokite, tikras faktas. Taip, visi blogeriai Lietuvoje susiję nerišliais ryšiais. Beje, mane dar pažįsta ir būsimas Lietuvos konstitucinio teismo pirmininkas, dabartinis Hagos ar kokio ten tribunolo teisėjas nesakysiu jo vardo ir pavardės.
 • Kredito gavimo galimybės Lietuvoje – čia man aišku labai įdomu, kokių čia greitų kreditų pas mane ieško, bet aš jums duosiu nuorodą, kur gausite patį pigiausią kreditą. Beje, rekomenduoju, kad ir jūs ją paplatintumėt kur galit, ant piktumo brangioms greitų kreditų bendrovėms. Linkų į ten pridėliokit visur ir per visokius Feisbukus, Tviterius ir Google Pliusus paplatinkit. Ot ištiktų isterikos greitus kreditus, jei tas puslapis iškiltų pirmon vieton paieškose.
 • Leo Lenox reiškia Leonidas Brežnevas – Čia aš net neturiu žodžių, apie tai, ko jūs čia pas mane ieškote ir kas jums smegenyse darosi. Jūs išprotėjate, prisigalvojate ir ieškote? Jūs eikite pas poną Leo Lenox, tai jisai jums paaiškins, kur jums eiti, nes skirtingai nuo jūsų, jisai turi smegenų ir žinos kaip jus pavadinti ir kur pasiųsti. Čia aš jums labai rekomenduoju – tiesiai į Leo Lenox blogą. Ten tikrai surasite kokį nors tinkama kryptimi pasiunčiantį atsakymą.
 • Prezidentinės vėliavos išaiškinimas – aš net nesuprantu, ko šitie žmonės iš manęs nori, kokių dar išaiškinimų, kokių dar vėliavų?
 • Kaip taisyklingai laižyti? – o čia aš tik patarčiau pirmiausiai išsiaiškinti, kiek jums metų. Ir jei jums dar nėra pilnametystės, tai pirma patarčiau pasitarti su tėveliais, ar verta tokiais dalykais domėtis. O jei jau yra pilnametystė, tai čia tiesiog patarčiau mažiau durnų minčių galvotis.

Čia aš pasikartosiu: šitie yra reguliarūs ateiviai. Ne po vieną kartą mane pagal tokias frazes atrasdavo. Manau, kad aš jiems padėjau savo atsakymais. Taigi, dabar – nereguliarių kliedesių porcijos, kurios, aš tikiu, jums bus labai smagios, nes tikrai atrasite tokių, kur netgi durniausiam žmogui kilt tokie klausimai negalėtų. Bet aš net ir į kai kuriuos iš šitų klausimų pabandysiu atsakyti, o jei nesugalvosiu atsakymo, tai gal jūs komentaruose atsakykit, nes tikrai yra nuostabių perlų (tiesą sakant, tai kiek tų lankytojų, tai tiek matyt ir perlų visokių, nes aš jau susitaikiau su ta mintimi, kad Internetas – tai kažkoks visuotinis durnynas, taip kad jūs čia matote praktiškai visą mano peiškos lankytojų spektrą):

Continue reading

Melejonas atsakymų į įvairiausius skaitytojų klausimus

Iranietiškas psichotronas

Irano prezidentas Mahmud Ahmadinejad, pasimokęs iš Libijos įvykių ir Muammar Gadaffi likimo, į gatves išleido psichotronus, kuriais paveikiami potencialūs sukilėliai. To pasėkoje į mano blogą plūstelėjo bepročiai.

Laiks nuo laiko vis paskelbiu įdomesnių ufonautinių frazių, kurios atveda čia man naujų gerbėjų ar nekentėjų. Taigi, dabar vėl porcija prisikaupė, manyčiau, visai verta dėmesio, nes pabandžius įsivaizduoti, ką kai kurie lankytojai turėjo galvoje, truputį kažkokie disonansai kyla. Vienintelis paaiškinimas – kad visokiems, kaip čia gražiau išsireiškus, keistuoliams – sezoninis paaštrėjimas prasidėjęs gal.

Ir dar jei galiu suprasti, kai koks nors kliedesys susigalvoja pavienio žmogaus galvoje, tai jau visiškai nesuprantu, kaip visiškai vienodi kliedesiai atsiranda daugelio skirtingų žmonių smegeninėse. Čia yra rimtas įrodymas, kad beprotybė nėra koks nors asmeninis sutrikimas, o aiškiai yra transliuojama kokių nors iliuminatų, masonų sąmokslo ar dar kokios nors nelegalios ir priešiškos organizacijos. Ir kaip žinia, įrankis beprotybės transliacijai – tai psichotronas, kuriuo skleidžiamos įvairios psichinės bangos.

Na, patys pagalvokit, kas dedasi galvoje žmonėms, kurie vis ieško ir ieško kažko pagal tokias frazes (čia ne pavieniai apsilankymai, o tokie, kur kartojasi ir kartojasi), pavyzdžiui:

 • „Pridurkų šūdas“ –  jūs, pridūrkai, čia į jus kreipiuosi: jums ką, savo šūdo nepakanka, kad dar ir internetuose ieškote? Čia, atleiskit, nu aš neturiu žodžių. Tai be komentarų tiesiog.
 • „Globoti VLKK“ – čia kas tokie nori globoti VLKK, man įdomu? O gal VLKK jau uždraudė ir žodį „globoti“? Kita vertus, man kyla ir kitų minčių – visokie nepilnavertiškumo kompleksus turintys tikrai mėgsta VLKK globą, tad gal tikslingai jos ir ieško.
 • „Vakare vyras numovė kelnaites ir paėmė diržą“ – čia išvis kažkoks kliedesys, aš jums ką, pornografijų internetas? Aš manau, kad tie, kas pagal šitą konkrečią frazę laiks nuo laiko pas mane užsuka, nemenkai nusivilia.
 • „Tobulas feminizmas“ – WTF????
 • „Nealkoholinis vynas“ – šitas bent jau džiugina, nes pasirodo, kad ne aš vienas mėgstu bealkoholinį vyną, o dešimtys žmonių, kas mėnesį čia vis ateinančių pagal šią frazę. Galiu tik pasakyti, kad nealkoholinis vynas tikrai yra skanesnis už alkoholinį, o be to, neturi kenksmingų pašalinių efektų. O jei norit prisiliuobt, tai nereikia vaizduot kultūringų ir apsimetinėt. Jei esat alkoholikai, tai ir gerkit degtinę.
 • „Rokiškio ir Užkalnio santykiai“ – aš pastebėjau, kad nekurie sąmokslininkai jau seniai skleidžia visokias teorijas, kad Rokiškis esą yra Užkalnis, o Užkalnis esą yra Rokiškis. Tai yra susiję su visokiais aš nesakysiu, kieno skleidžiamais dalykais. Nes pagal tas teorijas aš jumis visais naudojuosi. Taip ir dabar naudojuosi, nes jūs skaitote ir esate išnaudojami. Taip, čia toks išnaudojimas jūsų.
 • „Nocopyright.lt dingo“ – čia kažkoksai nesusipratimas matyt, kad mane pagal tokią frazę kažkas randa, bet kita vertus, pabandžius į tą puslapį užeiti, kyla klausimas iš serijos cherchez la femme: kas yra toji Donata, apie kurią paskelbiama, prieš nuredirektinant į kažkokios neaiškios radijos internetą?
 • „Į šlapdešrę tualetinio popieriaus“ – čia negaliu spėti, ar gamintojai, ar vartotojai ateina pagal tokias paieškas, bet kad tokių ne vienas – tai jau faktas, kaip blynas. Tiesa, galiu nuraminti, kad tai yra truputį mitas: tualetinio popieriaus neverta dėti į šalpdešrę, nes per brangu. Žymiai pigiau yra dėti tiesiog celiuliozės masę – ji sukaupia savyje drėgmę ir tada galima pridėti papildomai vandens dėl svorio. Ar pastebėjot, kad kai kurios dešrelės, verdamos, stebėtinai smarkiai išsipučia, nelyg kokios kempinės?
 • „Kuo metalo muzika geresnė už popsą?“ – tokį klausimą tikrai užduoda ne metalo mėgėjai, o tie, kas klausos neturi ir mėgsta tokias dainininkes, kaip Britney Spears ir Justin Bieber. Dėl šito tai aš jums garantuoju. Tad ir atsakymo čia nereikia. Metalo muzika niekuo ne geresnė už popsą, tiesiog popsas skirtas muzikiniams idiotams, o metalas – muzikiniams intelektualams.
 • „Gėjų ir lesbiečių vėliava“ – WTF? Aš jums ką, koks nors gėjų ir lesbiečių puslapis? Ai, nors gal kartą ir minėjau apie tas vėliavų spalvas.
 • „Pinigų vertiklis“ – kas nors, prašau, paaiškinkite man, nuo kada modemas pervedinėja pinigus. O gal čia vienas iš tų daugelio atvejų, kai VLKK ir jiems prijaučiantys neprigijusiam savo kliedesiui sugalvoja naują prasmę ir vėl pradeda jį kišti kur papuola?
 • „2011 metų Tissot ambasadorius“ – nieko neturiu prieš šveicariškus laikrodžius. Bet argi aš kada nors ką nors esu apie tai rašęs? Beje, jei jau taip, tai Tissot išties yra vienas iš geriausių pasirinkimų, perkant laikrodį – jie nėra brangūs, jie yra geri, kiek atsimenu, būna su safyriniu stiklu, trumpai tariant, laikrodis visam gyvenimui.
 • „Kas yra Lietuvos prezidentė“ – pasirodo, politika ne visi aktyviai domisi, tačiau kai kurie bando užtaisyti savo skyles galvoje. Čia išsyk galiu duoti atsakymą: Lietuvos Prezidentė yra Dalia Grybauskaitė. Įdomu tik tiek, kad šito nežino daugelis žmonių.
 • „Marinuotų agurkų receptai“ – ar aš kada nors ką nors rašiau apie marinuotus agurkus? Nu gerai, šekit paprastai kaimiškai, jei jau ieškot: dedat sloikėlin česnako skiltelę, 5 pipirų grūdelius, truputį krapų, kelis juodojo serbento lapelius, sukišat agurkus, šaukštelį nejoduotos druskos, porą valgomųjų šaukštų acto, atsargiai (kad sloikas netrūktų) užpilat verdančiu vandeniu ir užvekuojat.
 • „Perku beždžionę“ – aš nesuprantu, bet šita frazė su visokiomis variacijomis jau porą metų vis kartojasi – tai apie parduodamas beždžiones, tai apie beždžionių kainas, tai apie superkamas beždžiones. Pas mus Lietuvoje ką, beždžionių prekyba vyksta?
 • „Mažos gyvatės“ – gal ir su gyvatėmis, kaip su beždžionėmis? Įdomu tik, kodėl būtent apie mažas, o ne apie dideles gyvates?
 • „Kaip perkelti telefono numerius iš Nokia į PC“ – čia jau aišku, kodėl mane taip suranda, ale pasirodo, kad aš ne vienintelis panašiai nuo Nokia nukentėjęs, nes panašių paieškų krūvos. Matyt, daugelis migruoja prie padorių telefonų, nes ta fufliška kontora užkniso juodai.
 • „Skolininkai bėga į užsienį“ – nežinau, kodėl mane pagal tokią frazę randa, bet jei kam nors įdomus mechanizmas – tai labai paprasta: daugelyje kitų ES šalių yra asmens bankroto galimybės, todėl ir bėga. Isteriški valdžiažmogių žvygavimai apie tai, kad asmens bankroto Lietuvai nereikia – beprasmiški, nes metodai seniai atidirbti, legalūs, teisėti ir t.t..
Arklys ir katė

Arklys laiko katę ant kanopų. Tiksliau arkliažmogis gal, bet tikrai ne asilas, nes jis tuo ją nenormalią katę išmes patys suprantat kur. Čia visiškai nesusijusi iliustracija, ji tiktai tam, kad pademonstruoti, kokios katės čia ateina ieškot kliedesių, nes normalūs žmonės tikrai tokių kliedesių neieškotų.

Bet tai niekis, pažiūrėkim, kokių bepročių dar ateina…

Continue reading