Tiesiog vienas putinistinės propagandos scenarijus

Pagalvojau, kad bus jums įdomus vienas toksai putinistinės propagandos vykdymo scenarijus, kuris velniškai tipiškas (nors tikrai ne vienintelis), tačiau ne taip jau dažnai pasitaikantis tokioje išgrynintoje formoje, kokioje man jį šviežiai pasitaikė pamatyti. Tarp kitko, ryškiai pasimatė tai greičiau dėl to, kad propaganda atėjo ne iš kokio už pinigus dirbančio bioroboto, o iš apipropagandinto asmens, taigi, struktūra buvo kiek degradavusi – atitinkamai ir paprasta bei vaizdi. Scenarijus atitinka vieną labai svarbų kriterijų – jis pritaikytas perdavimui, kai apdirbti asmenys patys tampa propagandos nešėjais.

Taigi, šiandien labai paprastai, nuosekliai praeisiu per visus punktus, kaip tai daroma, su esminėmis detalėmis. Pradedant tuo, kad esą „visur propaganda ir Vakarai irgi ją skleidžia“ – tai šito scenarijaus identifikatorius.

Dvipolis pasaulis - pati putinistinės paradigmos esmė. Visur aplinkui priešai, suprantate. Ir nors visiems išties gerą dešimtmetį po SSRS subyrėjimo buvo nei šilta nei šalta nuo tokių kliedesių, Putino valdoma Rusija visgi pasiekė savo: dėl agresyvių veiksmų tapo visą pasaulį kraupinančia šalimi, nuo kurios reikia gintis.

Dvipolis pasaulis – pati putinistinės paradigmos esmė. Visur aplinkui priešai, suprantate. Ir nors visiems išties gerą dešimtmetį po SSRS subyrėjimo buvo nei šilta nei šalta nuo tokių kliedesių, Putino valdoma Rusija visgi pasiekė savo: dėl agresyvių veiksmų tapo visą pasaulį kraupinančia šalimi, nuo kurios reikia gintis.

Beje, šitas nagrinėjamas scenarijus vienodai gerai pastebimas tiek per kokias nors internetines diskusijas, tiek per šiaip šnekas, tiek ir per kai kurių politinių partijų ir propagandos grupių veiklą. Kas dar įdomu, šiuo diskursu užkrečiami kiti asmenys, kurie paskui ima jau tą pačia propagandą skleisti patys. Žodžiu, labai įdomus reikalas tiems, kas domisi semiotika.

Dar vienas įdomumas – kad šitas scenarijus atrodo besąs nukreiptu labiausiai prieš rusus (ir Rusijoje, ir kitur gyvenančius) – tam, kad praplauti smegenis ir juos susieti su putinistiniu režimu. Su kitomis žmonių grupėmis scenarijus neabejotinai irgi veikia, bet efektas turėtų būti kiek silpnesnis (dėl pernelyg daug lemiančio antros fazės pozityvizmo).

Refreimingas vykdomas per du etapus – negatyvistinį su pozityvia išeiga, o paskui pozityvistinį su negatyvia išeiga. Žodžiu, čia šis tas įdomesnio, nei kaip kam žinomi paprasti spiraliniai scenarijai, nes refreimingas yra paremtas ne tiek spirale, kiek dviejų sinergistinių fazių kaita. Efekto gerinimui fazės kaitaliojamos labai daug kartų, cikliškai jas sukant ir sukant.

Propagandos ir tiesos niveliavimas

Pirma fazė savo esme yra negatyvistinė, nes jos pati esmė – tai neigimas. Tačiau šios fazės tikslas yra legitimizuoti putinistinę propagandą, t.y., gauti pozityvų rezultatą, kai klausytojas tą propagandą pradeda priimti kaip galimą nuomonę, kurios verta klausytis.

Visas mechanizmas labai paprastas ir neretai susivedantis maždaug į vieną tokią frazę: „taigi visur propaganda, niekas nesako tiesos, visi meluoja – ir Lietuva, ir JAV, ir Lenkija, ir Ukraina, ir ES„. Metodas yra negatyvinis: bet kokios putinistams netinkamos nuomonės yra priskiriamos kažkokiam priešui, o tada nuleidžiamos žemyn, prilyginant jas bet kokiai putinistinei propagandai.

Įvairiose diskusijose tai gali būti atliekama įvairiausiais būdais – klasikiniu jau yra tapęs „what about…“, kai bet kokiam teiginiui apie Rusijos veiksmus yra prikaišiojama krūva visokių teiginių apie JAV ir dar ką papuola. Esmė čia ne tame, kad paneigti jog Rusija daro kažką blogai, o tiktai tame, kad delegitimizuoti bet ką, kas tik yra priešingoje pozicijoje. Visos kalbos čia vyksta tik apie Vakarus, tačiau ne apie Rusiją, o jų esmė – tik neigiami dalykai.

Niveliacinės fazės galutinis tikslas yra tame, kad diskusijoje Rusijos pozicija būtų pradėta vertinti kaip legitimi dėl to, kad visos kontrpozicijos yra nelegitimios arba ne geresnės. Tai daroma tiesiog bet kokiais būdais diskredituojant oponentų teiginius, jiems priskiriant nesąmones, o kartu juos vedant į sprendimą: „mes gi visi žinome, kad visi meluoja, tai kodėl gi būti vienoje pusėje, galvokim savo galva, būkim nepriklausomi„.

Šioje pat fazėje įvykdomas ir antagonistinių rolių priskyrimas – esą Rusija vienoje pusėje, o JAV, NATO, Lietuva, Ukraina ir dar kas nors – kitoje pusėje. Tokiu būdu delegetimizavimas įvykdomas lengviau.

Išeiga – pradžioje Rusijos putinistinė propaganda imama vertinti, kaip alternatyvi nuomonė, nes ne viskas gi tiesa. Paskui jau į tą propagandą įsiklausoma giliau, susitaikoma su kažkokiu menamu antagonizmu (kuris, beje, egzistuoja tik putinistinės propagandos rėmuose), o dar paskui ta propaganda jau imama priimti kaip norma. Galų gale viskas persisveria į tai, kad oponentas putinistinių kliedesių imtų klausyti labiau.

Sovietizmo ir putinizmo iškėlimas

Šita fazė yra atvirkščia, jos metodas – pozityvizmas, tačiau išeiga – negatyvi, t.y., neigiamas nusistatymas prieš Lietuvos laisvę, NATO, JAV ir ką papuola, kas tik nepatinka putinistams.

Visas mechanizmas čia dar paprastesnis: tiesiog pasakojama belenkas gero apie SSRS, komunizmą, Rusiją, Vladimirą Putiną, ir t.t.. Nesvarbu, kas gero, bet belenkas, kas tik gali suteikti kokius nors teigiamus vertinimus – jog atsirastų vaizdavimasis, jog ir komunizmas buvo gerai, Vladimiras Putinas kažkuo geras, etc.. Metodas yra pozityvinis: bent kažkiek kilstelti propagandos recipiento nuomonę apie putinistus.

Diskusijose tai atliekama belenkaip – ir platinant visokius nostalgiškus šūdukus iš serijos „prisiminkime, kaip gerai gyvenome tais laikais“, ir skleidžiant visokį šlamštą apie II Pasaulinį karą bei sovietinę armiją išvaduotoją, ir pasakojant apie menamai laimingą dabartinės Rusijos gyvenimą, ir t.t., ir t.t. – svarbu tik, kad būtų pozityvas apie Rusiją ir jokių kalbų apie Vakarus.

Bet kokie bandymai argumentuoti, jog Rusijoje kažkas yra blogai ar kad Rusija kelia pavojų, dažniausiai atmetinėjami buku būdu: esą negalima apie tai šnekėt, nes esą šitaip vykdoma rusų diskriminacija (nors tiesą sakant, tokių propagandistų bandymas tapatinti rusiškumą su komunizmu ir putinizmu – tai išties ir yra tikros diskriminacinės šnekos). Propagandistų visiškai nedomina tai, kad rusus labiausiai diskriminuoja pats putinistinis režimas – Rusijoje. Kartais pasitaiko ir naivesnių, emocingų pavarymų – pvz., „nu nustokim vien blogai kalbėti apie Rusiją, yra tenai ir gerų dalykų, ten tokie patys žmonės, kaip mes“ – tačiau būdinga kad po tokių tolerantinių frazių pareina naujos putinistinės propagandos porcijos.

Fazės galutinis tikslas – nuomonė apie putinizmą, SSRS ir panašius reikalus yra pakeliama viršun, pagerėja. Šioje pat fazėje dažnai pasistengiama įtvirtinti ir vieną-kitą simbolį: tai gali būti koloradinė juostelė, tai gali būti tiesiog žodinė asociacija su kokiu nors šovinistiniu konceptu, kaip kad Novorosija, etc..

Reikia pastebėti, kad netiesiogiai antagonizmas čia išlaikomas: kalbant apie Rytų gerumą, turimas omeny Vakarų blogumas, tad propagandos recipientas yra pasukamas nuo Vakarų link Rytų. Būtent todėl čia ir galim sakyti, jog išeiga negatyvi: išties tai auginama ne meilė Rusijai, o tiesiog priešiškumas Vakarams. Antagonizmo esmė tame ir yra – kad auginti priešiškumą ir konfliktą.

Fazių sinchronizavimas

Beje, tos dvi fazės gali kaitaliotis labai sparčiai: tai gali būti netgi vienas sakinys kokiame nors dispute, pvz.: „JAV irgi skleidžia propagandą, o kas išgelbėjo pasaulį nuo nacizmo?“ Kita vertus, tai gali būti ir paskirais gabalais einančios didelės ir savarankiškos propagandos porcijos – vienoje TV laidoje – apie blogą NATO, o kitoje TV laidoje – apie gerą Vladimirą Putiną.

Noriu dar kartą atkreipti jūsų dėmesį, kad visame šitame metode yra labai ryškus antagonizmas, faktiškai paranojinių kliedesių lygio: pasaulis skirstomas į dvi puses, vienoje pusėje gerosios jėgos, kitoje pusėje blogosios. Tos gerosios jėgos tapatinamos su Rytais, komunizmu, SSRS, Rusija, Vladimiru Putinu, etc., o blogosios – su Vakarais, nacizmu, NATO, JAV, Lietuva ir jos valdžia, ir t.t.. Žodžiu, toksai aiškus bipoliarinis pasaulis.

Esant ilgoms diskusijoms, fazės sinchronizuojamos labai paprastu būdu:

 • Negatyvistinė: Teigiama, kad visur propaganda, etc, todėl ir putinistų nuomonė kažko verta
 • Pozityvistinė: Tuo remiantis, sukišama porcija putinizmo, nuleidžiant žemyn alternatyvias nuomones
 • Negatyvistinė: Tuo naudojantis, dar labiau legitimizuojama putinistinė propaganda
 • Pozityvistinė: O jau tada dar labiau įsukamas nusistatymas prieš tuos, kam nepatinka putinizmas
 • Ir t.t., ir t.t….

Pirma fazė pasižymi tuo, kad joje pateikiama daug neigiamų argumentų (būtent todėl ji ir yra negatyvistinė), tačiau tie argumentai nukreipti į Vakarus, t.y., menamai blogąsias jėgas. Antroje fazėje pateikiama daug teigiamų argumentų (todėl ji pozityvistinė), tačiau tie gerieji argumentai nukreipiami į Rytus, t.y., menamai gerąsias jėgas.

Reikia pasakyti, kad tokia propaganda gana neblogai veikia. Ir svarbiausia, kad kadangi jos recipientai perima argumentacijas su visais modeliais, jie paskui nesąmoningai patys skleidžia propagandą kitur, pasinaudodami tomis pačiomis argumentacijomis ir tais pačiais modeliais. Ir net patys neįtaria, kaip gerai ir stipriai atidirbtą metodiką jie naudoja – jie to net nepastebi. Jie nepastebi, nes nei neįtaria, kaip jiems patiems smegenis kažkas superforavo.

Žodžiu, jei kur pamatysite aiškinimus, kad visur propaganda ir Vakarai irgi propagandą skleidžia, tai truputį sukluskite, nes čia ne šiaip sau.

Rokiškis Rabinovičius rašo jūsų džiaugsmui

Aš esu jūsų numylėtas ir garbinamas žiurkėnas. Mano pagrindinis blogas - Rokiškis Rabinovičius. Galite mane susirasti ir ant kokio Google Plus, kur aš irgi esu Rokiškis Rabinovičius+.

47 thoughts on “Tiesiog vienas putinistinės propagandos scenarijus

 1. Tomas

  Saunus straipsnis Rokiski. Aciu.

  Dar apie koloradu metodus. Ka isvardinai puikiai atsispindi pas koloradus snekoje. Mano kolega zombis kaip argumenta nuomonei paneigti daznai naudoja fraze TU NEZINAI.

  Gincuose apie listuvisku pieno produktu geruma/bloguma kai rusija uzdraude ivezti Lt pieno produktus atseit jie blogi, tas kolega bande ginti ru pozicijas ir I mano argumentus kad viskas tvarkoj cia, lb daznai sakydavo TU NEZINAI 😀

  -- Puiki kokybe, skanu, susirgimu nera, veterinarijos tarnybos monitori etc.

  -- TU NEZINAI.
  😀

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Tasai „tu nežinai“ -- labai paplitęs pseudoargumentas. Ir jis kaip tik atitinka tą pirmą fazę: aiškinama, kad normalūs informacijos šaltiniai yra neteisingi. Propaganda, suprantate. Visi aplinkui meluoja. Ieškokim tiesos, nes viskas netiesa. Todėl klausykim, ką sako Rusijos TV.

   Aš tai tokiam gal pasakyčiau, kad aš žinau, jog jam į kavą saugumas beria haliucinogenus. Nes jis to NEŽINO. Argi jis tyrė savo kavą dėl LSD? Netyrė. Ir argi galima pasitikėti tuo, kad kava tvarkoje? Tai įrodymas, kad jo kavoje yra LSD. Juo manipuliuoja iliuminačių sąmokslas.

   Reply
  2. frozzenn

   Prie to „tu nezinai“ dar pasitaiko „domekites“ ir nuorodos i visokius idiotiskus youtubes filmukus.

   Reply
 2. Donatas

  O kaip elgtis, kai bendrauji su tokiom perforuotom smegenim? Teko bendrauti, tai jokie argumentai neveikia.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   O vat čia aš negaliu pasiūlyti gero ir paprasto sprendimo. Kai kuriuos paveikia, kai į akis pavadini kaip nors taip, kad staiga žmogui dašiltų, jog jis staiga pakliuvo į dugną. Kai kuriuos visgi veikia argumentai, tik jų reikia daug ir ilgai.

   Gražaus ir lengvo metodo grąžint į protą nematau. Jei toksai metodas būtų, tai abejoju, ar plistų tokie propagandiniai diskursai.

   Reply
   1. Ignitron

    Didžiausia tikimybė, kad sakant tiesą į akis, susipyksit, ir viskas.

    Geriausia nesiginčyt. Ypač internetu. Kai vienas žmogus kitam bruka kažkokią nuomonę per jėgą, tiesiog refleksas yra ją atmesti ir viską neigti. Per savo ilgus no-life’inimo ir internetinių diskusijų metus dar nemačiau, kad būtų kas nors pasakęs tokius žodžius, maždaug: „žinai, gal tu ir teisus, sutinku su tavimi“.

    Nors pala, prieš kokius 6 metus esu matęs tai. Spėkit kur. Aha, teisingai, gotų forume. Įsiminė visam gyvenimui, nes taip nebūna.

    Reply
 3. Rugilė

  Puikus paaiškinimas. Bet va kad tokios propagandos skleidėjų jokie argumentai neveikia -- faktas, bent aš patyriau. Dabar bandau ignoruoti, tegu šūkauja virtualiuose tyruose 🙂

  Reply
 4. Kempiniux

  Dėkui už puikią putinistines mitologijos analizę. Priminei trečio reikia mitą ir kitus didybės kliedesius. Plius dabartinis mitas lyginant su sovietiniu neturi jokio rimto idejinio pagrindo. Nėra gi nacionalinės lygybės idėjos. Dabartiniai rusų oligarchai panašesni į Afrikos karaliukus, o suomiai ir danai vos ne gryni „komunistai“ palyginus.
  Grįžti į protą nebus lengva, nes rusai ir dabar protauja. Va tik grįžt prie realybės bus sunkiau. Dažniausiai tam reiks šoko terapijos, istorine prasme šimtų tūkstančių gyvybių. Norėčiau tikėtis, kad tas konfliktas bus vidinis, tarp pozicijos ir opozicijos, vis tik bijau pasirodyti naivokas…

  Reply
 5. Marius

  Tai už tokios vienos „mėsinės“ štampuojamos „tarybinės“ linijos irgi tikriausiai atitinkami tikslai?

  Reply
 6. Ausrys Krisciunas

  vakar vienoje sienoje neatlaikiau. Po šito mano paskelbimo visi lojantys nutilo 🙂 (koks aš kietas 🙂 !!) CITATA:я замечаю что путлер вам удачно подсовывает врагов за кордоном -- Литва , Латвия,Эстония,США, … А в то время мусулмане заполняют улицы вашей столицы, китайцы по бревну растаскивают сибирь, а в „вашем“ Крыме ваш „росиянин“ кадыВор собирается за ваши инфрастуктурные денги развивать СВОЙ казино бизнес… Поворачивайте шею иногда и в другую сторону от „мерзкого“ запада…

  Reply
  1. Kempiniux

   Šiaip tai iš tiesų kietas postas, galėtum net prašytis į garbės lentą šalia Rokiškio. Respect.

   Reply
 7. Akvilė

  Rokiški, dėkui už straipsnį!
  Bet prašymas, tavo blogą skaito ir jaunesnės kartos atstovai, neišmokę rusų kalbos, todėl gal dėdamas iliustracijas su rusiškais tekstais gali pateikti jų vertimus? Ačiū!

  Reply
 8. Kroitus

  Beje -- pastebėjau tokią tendenciją(kiek randu jėgų priimt tos pusės informacijos): nors Rusijoj ir garbinama sovietų sąjunga, tačiau tuo pačiu bolševikai (a.k.a. komunistai) kaltinami, kad būtent dėl jų kaltės šalis tokioj šiknoj. Čia pradedant nuo spalio revoliucijos.

  Reply
  1. Vytautas Kubilius

   Čia toks masinis susirgimas pas juos dabar -- kognityvinis disonansas

   Reply
 9. susidūriau

  o aš manau , kad nei rytų , nei vakarų nėra visai , tas dirbtinis konfliktas yra tam , kad žmones supriešintų . „skaldyk ir valdyk“ , puikiausia sistema . versle esu senokai ir pastebėjau , jog skaldyk į komandas , valdyk nuo viršaus , sustatyk į vietas ir pudrink smegenis , kaip blogai gyvuoja įmonė . karalius muša bajorą , tasai poną , o šis -- baudžiauniką. deje „Demokratijoj“ nei ponų nei baudžiaunikų neliko. šiai dienai męs išvis nieko neturime , nei demokratijos nei autokratijos , galime tik spėlioti ir kurti konspiracines teorijas apie „iliuminatus “ ar , kas mano nuomone yra bukumo viršūnė ,- Ropliažmogiai … mus valdo tik mūsų pačių aklumas , negalime atsiverti naujai tiesai. jet keen do -- filosofija , būk kaip vanduo , prisitaikyk. mano nuomone , rink informaciją , klausyk visų nuomonių -- bet turėk savają.

  Reply
 10. hh

  Propagandos pvz. iš vieno forumo:

  vartotojas:
  „The Russians may be waiting for it to turn into a stalemate a la Transdniestria, Abkhazia or South Ossetia and then send in their own peacekeepers. Though to be honest, I think Putin made a mistake in getting so involved with the non-Crimean seps and he probably could have gotten Crimea without being so aggressive, but to me it looks like he galvanized the rest of Ukraine against Russia.“

  putinistas(atrodo kaip vartotojas su nuomone):
  „In those places you mention, Gruzia attacked civilians, there were no armed separatists, there were peacekeepers which were also attacked. Once Gruzia did all that they got what they deserved.
  In which way is Putin involved with „non-Crimea seps“ ?
  Crimea is back in RF, not one shot was fired, what aggression are you talking about?
  Ukrainians dont hate Russians. Its junta nazis that hate Russians along with a long list of nations and races, and that’s what you’re seeing on telly.“

  vartotojas2:
  „Obviously, if Ukraine joined the EU, they could be Germany #2. IMO After some development ofc. Or am I wrong on that?“

  putinistas:
  „Youre wrong. They will go trough transitional period in which some people will get dirty rich and most of them will get poorer.
  This is not over. Why is media so silent?“

  Taip pat šie zombiai mėgsta įmesti kaip įrodymą visišką fufelį iš kokio nors neaiškaus tinklapio ar video kaip įrodymą kas nutiks.
  Arba pvz.: „JAV nuolat meluoja, neparodo net nužudyto Bin Ladeno lavono, slėpė, kad kariai darkė lavonus Irake, tad kaip ja galima tikėti? Rusija bent nemeluoja ir įrodymus pateikia.“

  Reply
 11. Marius

  Puiki analizė. Atrodo lyg ir aiški propagandos struktūra buvo anksčiau, bet dabar viskas susidėliojo į savo vietas. Pamėginsiu pamodeliuot propagandinį pokalbį:
  -- Nutai kas, kad rusija kišasi į Ukrainos reikalus. Kaip Amerika demokratiją nešė į Iraką, prieš tai nugriovus abu WTC. Sakai, kad nenugriovė? O tai kas galėtų paneigti, kad vis dėlto čia CŽV surengta ataka, tam, kad galėtų pulti Iraką ir užgrobti jų gamtinius išteklius. Dar plius prie to pačio Amerika remia žydus, kurie žudo vargšus Gazos gyventojus? Sakai naikina teroristus? Tai čia tas pats kaip ir su Bin Ladenu, kurį sukūrė pati Amerika. Todėl ir Amerika surengė Maidano neramumus Kijeve, tam kad užgrobt jų žemes, bei nugalėt rusija ir tuo pačiu užgrobt rusijos turtus ir visus gamtinius išteklius, nes nu gi rusija pradėjo klęstės ir Amerika pradėjo bijot jos kylančios galybės.
  -- Ir išvis, pažiūrėk kaip gerai Lietuva gyveno prie ruso (tipo SSSR). Pristatė gamyklų, visi turėjo darbo, mokymas, gydymas nemokami, visi turėjo visko ko reikia, tai ne dabar, vartotojiška visuomenė, viską tik vartot ir vartot. putinas labai stengiasi gerinti rusijos gyvenimą ir pan. Pažiūrėk į baltarusiją -- ūkiai klęsti, miestai švariausi, jokio nusikalstamumo ir emigracijos. Štai kaip puikiai batka tvarkos su rusijos pagalba. O ką ta ES duoda? Piderastija, pedofilija ir emigracija -- pagrindinės ES vertybės. Tai ne rusijoj -- ten šeima svarbiau. Ir bažnyčia padeda žmogui, ne taip kaip Vatikanas, kur vien pedofilai. Pažiūrėk kiek pavyzdžių. Tas vokiečių popiežius dėl pedofilijos ir atsistatydino.
  -- Vis dar manai, kad Amerika ir ES išgelbės? Pažiūrėk kas Detroitui atsitiko, Amerikoj. Bankrutavo. Tai va tas pats ir Lietuvos laukia. Nes Lietuva per maža, kad išgyventų viena, todėl turi taikiai laikytis su artimiausiais kaimynas. Amerika tai toli gi.

  Šiaip jaučiuosi išpistom smegenim, kol viską parašiau. Bet kai panašius briedus girdžiu iš kokio konspiracijų triedaliaus, prisižiūrėjusio Kiseliovo aiškinimų apie griūnančią Europą ir eurą, tai paprasčiausiai nelaiko nervai.
  Nors gal reikėtų 5 kart klaust kodėl, išgirdus bet kurį debilišką teiginį.

  Reply
 12. skirmantas tumelis

  O gal dar padėtų humoras? Pvz. seni anekdotai apie Sovietiją (prieš tą pozityviąją fazę). Tie patys seni anekdotai, kuriuos jie patys pasakodavosi tarpusavyje. Tiesa, su jaunesne karta kiek sunkiau.

  Principe bet kuriam individui sunku pripažinti sau, kad jis durnas ir kad jį išdūrė. Todėl nejučia laikosi užsispyręs jam įkištos nuomonės.

  Galbūt reikia sukelti kognityvinį disonansą ir nespausti iš karto. Kalti vinis ritmiškai: iš pradžių didesnėmis pauzėmis, paskui mažesnėmis.

  Bet daug darbo.

  Reply
 13. Pikc

  Labai vertas dėmesio ir naudingas straipsnis.
  Beje, diskusijose su koloradais pastebėjau ir dar vieną, tskant, poziciją -- „jei kritikuoji Rusiją -- esi Amerikos/gėjropos praplautsmegenis propagandistas“. Čia jau toks „geležinis argumentas“, kuriam nėr ko priešpastatyti -- ir šitai faunai jau NIEKO ir NIEKAIP neįrodysi, neverta net bandyti. 🙂
  Antra vertus, pastebėjau ir atvirkščią tendenciją -- kai kurių veikėjų akyse BET KOKIA eurosajūzo/homikų/JAV/Izraelio/neomarksizmo/liberalizmo ir pan. kritika BET KOKIU klausimu automatiškai vertinama kaip Rusijos propagandos skleidimas, o kritišką nuomonę išsakę asmenys -- kaip „rusū agentaj“ nepriklausomai nuo jų pateiktos argumentacijos -- ar netgi jų pozicijos Rusijos agresijos Ukrainos bei kitų šalių klausimu.

  Reply
  1. entdx

   Aš tai pastebėjau, kad atvirai nacionalsocialistai, pasisakantys už visų teisių suvaržymą ir pasisakantys už kietesnę ranką, prieš gėjus, ES natūraliai linkę prie Rusijos įtakos ir veiksmų ir propogandinės linijos didinimo/plėtimo Lietuvos mąsteliu, kad ir pasyviai, kad ir pasisako už Ukrainos valstybę.
   Pagrįstumo tame yra, tik neplėskite, kad bet kokia kritika. Ne bet kokia, bet dauguma, kad ir pasyviai važiuoja su propogandos linija.
   Kažkada gerai Rokiškis aprašė, kaip nacionalsocialistai ir bolševikai/marksistai beveik nieko ir nesiskiria. Aš pridurčiau, kad ir Putinizmas juda link to katilo. Tik kol kas ten der nemažai oligarchijos ir autokratijos požymių.

   Reply
 14. dalgis

  Pažįstu vieną merginą iš Argentinos. Prieš porą metų buvo į Lietuvą atvažiavus. Išgėrėm alaus, pabendravom. Nu, normalus žmogus atrodė. Bet vos tik užvirė ta velniava Ukrainoje, tai pradėjo ji man ištisai putinistinę propagandą varyt.

  Pavyzdys:
  Aš: „But you still think russia is not dangerous to Lithuania and all post soviet countries? and Ukraina too?“
  Ji: „yes“
  Aš: „why?“
  Ji: „is most dangerous US
  for all the world
  but US talks about democracy
  and is noy true
  lies lies lies“

  Kitas pavyzdys:
  Ji: „How many englishs are friend with you?“
  Aš: „mhhh…. i’m here for just few months. and i even haven’t tried to look for friends. but i’m sure i’ll have some friends in the future“
  Ji: „english???“
  West Europe is racist
  the most racist
  and you are from East“
  Aš: „i’m in england now. so why not to have few friends here? and sorry i have different opinion about racism in west europe“
  Ji: „is racist“
  I know many people living there
  and many europeans are racist with them
  no better jobs
  no good places at university
  all is for europeans
  believe in that are the best of the world
  We are people, not nationalities
  the nation is a big lie
  I’m afraid because the rights high in Europe“.

  Va tokios šiuo metu mūsų diskusijos būna. Apie ką bekalbėtume ji vis kreipia kalba apie Ameriką arba apie rasizmą. 🙂

  Reply
  1. Julius

   Lotynų Amerikoje kažkodėl labai įaugęs socializmas žmonėm į kraują -- visokie Che Guevaros, Fideliai Castro, Hugo Chavezai nemažos dalies populiacijos garbinami.

   Beje, kodėl argentiniečiai nemėgsta anglų, tai viskas aišku: Falkland’ų karas ir gėdingas Argentinos pralaimėjimas 🙂

   Reply
 15. Karolis.S

  Viskas, kas čia parašyta, puikiai suveikia net vidutinio kritinio mąstymo žmonėms, ką jau kalbėt apie šiaip acto garintojus ar rusofilus.
  Dar pirmoje fazėje niveliavimui pasitelkiamas „jei pasaulyje nebūtų jankių ir rusų būtų geriau“. Tai čia vėl sulyginamos kategorijos ir jau paskui gali šnekėt visokius vėjus „yra kita medalio pusė; amerikonai demokratizuoja tik šalis, kur yra naftos išteklių“ ir taip toliau, bet svarbiausia yra pamatinis dalykas -- niveliavimas.

  Reply
 16. Pikc

  Dalgis gerą pavyzdį davė -- ir, reikia pasakyti, aš šito reiškinio niekaip nesuprantu: Rusijos prezidentas „la-la-la-la“ apskelbė, kad Rusija bus tradicinės moralės ir dorovės sergėtoja ir gynėja nuo supuvusių beigi iškrypusių Vakarų, bet susilaukia palaikymo būtent iš tos tradicinės moralės ir dorovės priešininkų -- Vakarų homikų ir leftistų. Gal kas nors galėtų šitą fenomeną paaiškinti?

  Reply
  1. Alvidon

   Tiek Putino (kaip ir sovietų) propaganda, tiek leftistai remiasi emocijomis, jie žvelgia į pasaulį per „geras-blogas“. Tuo tarpu dešnė remiasi protu, žvelgia į pasaulį per „kaip tai funkcionuoja“.
   Homikai tai čia išvis matomai tik todėl, kad leftistai tradicškai remia homikus (remti bet kokias mažumas, taip palaikant permanentinę revoliuciją).

   Reply
  2. entdx

   Farage’ai, vengrų Jobikai leftistai??? Šitie su Rusija ryšių daug turi ir labai remia Krym naš pozicija.

   Reply
   1. As

    Dabartinės Rusijos propaganda tuo įdomi, kad priviliojo tiek kairuolius, tiek radikalesnius dešiniuosius (nors jų pažiūros dažnai susiliečia). Jie vienąkart pasako tai, kas patinka vieniems, kitąkart -- kitiems. Ir tokiu būdu sudaro situaciją, kad vieniems patinka dėl vienų dalykų, kitiems -- dėl kitų. O tai kas galėtų nepatikti tiesiog nuslepiama.

    O pagrindinis priešas, kuris nepatinka abiejoms grupėms tai „globalistai, liberalai, kosmopolitai, kapitalistai, eurooptimistai“. Tai prieš juos Rusija ir vaidina kad kovoja.

    Reply
 17. Arklimantas

  Dėl propagandos internete techninės -- organizacinės pusės

  Kažkodėl daugelis žmonių įsivaizduoja, kad prorusiški komentatoriai yra rusai (rečiau degradavę lietuviai) ir sėdi kažkur rusų ambasadoje Latvių gatvėje arba net rusijoje bei kala komentarus nukreiptus prieš LT, Vakarus ir sveiką protą.

  Pavienių debilų prorusiškų tikrai užtenka, bet jų yra tikrai mažiau nei prorusiškų rinkėjų (25-35 proc., įskaitant tautines mažumas). Sakykime, kad jie aktyvesni, bet vis tiek, gausime iki 40 proc. galimų prorusiškų sapalionių bendrame fone. Tačiau skaitant komentarus populiariausiuose LT info portaluose (ypač aktualiausius pranešimus), akivaizdu, kad dažnai dominuoja prorusiški pasisakymai. Taip pat ir reitingavimas.

  Kodėl taip yra? Kaip pasiekiamas toks rezultatas? Atsakymas labai paprastas. Jau senokai daugelis trečiojo pasaulio šalių (kai kada ir Vakarų šalys), naudojasi PR agentūromis siekdami formuoti nuomonę. Dažniausiai tai nukreipta į savo šalių gyventojus, konkrečias jų grupes arba tautiečių užsienio diasporą. Labai dažnai formuojamas teigiamas įvaizdis verslo žiniasklaidoje. Tačiau jei LT verslo skatinimo agentūros išbezda tik kelis abejotinos vertės straipsnelius kokiame nors The Economist, tai Azerbaidžanas, Makedonija, Lenkija (ankščiau ir Baltarusija), kai kurios Azijos šalys ne tik intensyviai užsakinėja palankius straipsnius, bet ir filtruoja visą verslo žiniasklaidos informaciją atsirandančia iš nepriklausomų ar konkuruojančių su šiomis šalimis šaltinių, ir stengiasi šią informaciją panaudoti savo šalies įvaizdžiui gerinti. Tai daroma arba staigiai paleidžiant atsakomąjį straipsnį arba komentuojant internete, jei yra tokia galimybė. Ir tai daro ne azerai arba baltarusiai, o pvz. Londono brangių PR agentūrų anglakalbiai darbuotojai. Jau nekalbu čia apie PR agentūrų veiklą ginant privačių verslo struktūrų interesus viešoje erdvėje ir, aišku tuo pačiu, internete. Bet reikia įsisąmoninti, kad tai daro ir valstybės.

  Tuo tarpu rusija, kariauja (ir ne kokį tai hibridinį karą, kaip nusipeša daugelis politologų, o tikrą karą). Ir puikiai supranta priešo piliečių nuomonės formavimo svarbą. Palanki nuomonė apie rusiją ir negatyvi apie Vakarus sutaupo begalę pinigų kituose frontuose: partijų tiesioginio finansavimo, verslo priedangos išlaikymo, politikų papirkinėjimo ir etc. Tiesiog tada reikia mažiau pinigų tiesioginiam kišimuisi, nes atsiranda natūrali ir didelė terpė kuri, balsuoja už rusiją rinkimuose ir toliau gausina rusijos draugų (arba šiaip debilų) gretas. Taip pasiekiamas ilgalaikis ir beveik negrįžtamas rezultatas konkrečiose šalyse. Aišku nuo konkrečios šalies priklauso ir investavimo į PR lygis, skiriamų lėšų kiekis ir keliami tikslai. Vienos sumos skiriamos Ukrainai, Moldovai, kitos LT, dar kitos Vokietijai.

  Kaip vyksta PR agentūrų darbas rusijos užsakymu. Projekto vadovu visada yra rusas. Dažniausiai dirbantis FSB su priedanga verslo struktūrose. Jis užsako paslaugas lietuviškose (latviškose, estiškose ir t.t.) PR agentūrose, formuoja užduotis, norimus rezultatus ir pan. Tada jau su PR vadovu derina propagandos intensyvumą, šaltinius, dalyvauja atrenkant darbuotojus. Darbuotojai visi privalo PUIKIAI žinoti vietinę kalbą (LT dažniausiai vietiniai rusai), būti moraliai neangažuoti. Jie dažniausiai dirba iš namų, arba sėdi kitame biure nei PR agentūros darbuotojai dirbantys su verslu. Reikia suprasti, kad tai kvalifikuotas ir santykinai brangiai apmokamas personalas. PR agentūra LT dirba ne viena, ir toli gražu ne pačios pigiausios. Praktiškai visos PR agentūros iš TOP10 turėjo santykių arba turi su rusais ir jiems dirbo arba dirba. Kai kuriose tai praktiškai vienintelis klientas. Finansuojama aišku per komercines struktūras. Čia aišku, technikos dalykas, bet pinigų judėjimas visada geriausiai išduoda užsakovą. Formaliai „užsakymus pateikia“ energetikos, dujų, naftos prekybos bendrovės su rusų kapitalu (nors jos visos tiesiogiai ar ne yra rusiškos).

  Patys komentarai. Klysta tie, kurie mano, kad jie rašomi spontaniškai, kiekvieną kartą reaguojant į komentuojamo straipsnio ar pranešimo turinį. Jei pažiūrėsit į daugumos turinį – komentarai universalus. Blogi Vakarai, supuvusi Europa, išsivaikščiojusi LT ir etc. Jie paruošiami iš anksto ir dedami pagal tam tikrą algoritmą iš eilės. Kiekvienas darbuotojas gauna savo straipsnį ir jį kuruoja. Labai maža dalis prorusiškų komentarų reaguoja į konkretaus pranešimo turinį (šie dažniausiai parašyti debilų dirbančių pro bono). Svarbiausia, kad komentarai ne rašomi nuo nulio. Imami prorusiškų debilų ar kitų PR agentūrų jau ankščiau paleisti realūs komentarai, kažkiek koreguojami ir dedami į duombazę, o vėliau pagal algoritmą keliami į informacinį portalą, feisbook‘ą ir etc. Daromos (paliekamos) gramatikos klaidos, naudojama skirtinga sakinių struktūra, formuojamas skirtingo intelektualumo turinys ir etc.

  Svarbiausias tikslas LT – supainioti, panaikinti moralumą, sudaryti įspūdį, kad degeneratai dominuoja, kad valstybė supuvusi ir t.t. Todėl atakuojami ne tik politiniai ir ekonominiai pranešimai, bet ir sporto, kultūriniai įvykiai, kriminalinės naujienos etc.

  Jei aktualus straipsnis kokiame nors delfyje talpinamas darbo dieną, tai pirmi 10 – 20 komentarų bus parašyti daugmaž adekvačių žmonių, po to gaunamas visiškai prorusiškas flūdas. Tai akivaizdus to aks išdėstyta aukščiau įrodymas. Tiesiog darbas PR agentūroje turi būti priskirtas konkrečiam darbuotojui, o tai užima kažkiek laiko.

  Taigi nekariaukite komentaruose su prorusiškais šunsnukiais. Tai profesionalūs teroristai. Tik jie žudo ne jūsų vaikų kūnus, o smegenis.

  Reply
  1. Niercas

   Šis tamstos komentaras labai geras. Juo netgi būtų galima papildyti Rokiškio straipsnį apie komentarus.

   Reply
 18. Racionas

  Gynybai, kas man suveikė.

  Argumentas pieš „NATO yra Rusijos priešas“:

  NATO yra tarptautinė organizacija ir išklausomos visos nuomonės, matome kai viena nesutinka kitos negali veikti. NATO galima sakyti atstovauja didesnės demokratinės dalies pasaulio balsą. Būtina gauti pritarimą.

  Rusija yra viena šalis, kuri nepripažįsta priešingų nuomonių. Ji nesitaria su kitomis šalimis, ji tiesiog konstatuoja. Būt gerai gauti pritarimą.

  Pasaulio kursas yra taika kaip ir Rusijos. Taigi jei viena pusė paskelbia kitą priešu, ji turi imtis priemonių gynybai. Gauti pritarimą.
  Galima paklausti pateikti įrodymų kur NATO teigė oficialiai, kad Rusija yra priešas.

  Šiaip sukėlus abejones šiam „priešo“ argumentui toliau kalbėtis yra kiek lengviau.

  Reply
  1. Alvidon

   Sakyčiau pasenus instrukcija. Rusija dabar jau pati apsiskelbė esanti Vakarų (tame tarpe ir NATO) prieše. Kas mes tokie, kad ginčytumės su Rusija ? Priešas tai priešas, jei labai nori -- tebunie jau tuo priešu.

   Reply
 19. kęstas

  Sveiki, jus man atrodot, kaip žmogus atėjęs į mitingą priš rūkymą, rankoje laikydamas plakata „RUKYMUI STOP“ bet vilkėdamas striuke su galingu užrašu „Marlboro“. Jus skundžiatės komentatoriais DELFISTAIS…išvardinkit bent penkis skirtumus, kuriais jus skiriatės nuo delfi AUTORIŲ. Man jus visi, Marlboro reklamos nešėjai, tarp kitko dauguma to net nesuvokdami. Gryžkim prie straipsnio, jūs teigiat kad putinas, putinistai varo propaganda, ir net metodą atskleidėt kaip tai painiai metodiškai ir gudriai daroma. Šaunu, bet norėčiau paklaust prieš ką? Priš tuos tuos dar nesuputinėjusius lietuvaičius, ne , ar tik ne prieš demokratija, liberalizmą, laisvają rinką išdryso stot niekadėjas. Net 3 karines bazes turi pasulyje, tiesa pamiršau pranešti kad tas vargšas demokratijos skleidėjas tik 598 už savo teritorijos ribų. Tiesa agresorius turi 1 Rasa today, transliujančią angliškai o vargšai demokratai tik BBS, SNN, EURO news ir šimtus kitų. Šaltajį karą priš blogio „imperija“ laimėjo gėrio „imperija“su demokratija ir liberalizmu. Gal skaičiavot santikį ? karinis: 3-598, informacinis 1- mažiausiai 200 įskaitant net rokiškio super portala ir pralaimėtas šaltasis karas. Man labai kelia smalsuma -- kas tie kuklūs laisvės ir demokratijos pausauliui nešėjai, pasak Zbignevo Bzežinskio. Tiesa rekomenduočiau šį USA geopolitikos strategą paskaityti , prieš rašant staipsnius apie geopolitiką ir jos priekyje bėgančia -- propaganda. Ir pabaigai ar galit parašyti tikrą analitinį straipsnį kas tas visur egzistuojantis „Marlboro“, tai yra kapitalizmas paminint bent 5 geras savybes ir penkias blogas. Pabandykit pasidėt ta striuke eidami į mitingą prieš rūkymą.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   O, dar viena iliustracija. Tik ganėtinai nerišli, abi fazės permaišytos, bet užtat su tipiškais antagonistiniais kliedesiais.

   Reply
 20. Liepinis

  Tai ką, Rokiški, jauti dabar į nugarą kvėpuojančią draugo Putino burną? Ir , pagaliau, mesk rūkyti „Marlboro“, geriau pagarink acto- tapsi kaip Bartašiūnaitė.

  Reply
 21. G

  Aš tai pastebiu štai tokį reiškinį: jeigu kažką blogai parašai/pasakai apie JAV, Grybą, Landsbergį, tai reiškia esi putinoidas.

  Jeigu primeni žmonėm apie Gvatemalą, Čilę, Nikaragvą, etc., tai dar nereiškia, kad esi putinoidas, o tiesiog matai šūdus abiejuose pusėse.

  Bet rokiškiui tai matyt nesuprantama koncepcija, pvz. žiūrėti straipsnį apie žydus (binarinis infantilus mąstymas žydai -- geri, palestiniečiai -- blogi, etc, etc)

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Dar vienas „what about“. Jums, ponas, atrodo, kad jei kalbama apie putinizmą, tai reiškia, kad apie blogąją JAV ir piktąjį Landsbergį reikia, ir visi esą vienodi. Irgi ta pati pirma fazė visame gražume, o ir tos jūsų „abi pusės“ -- tipiškas variantas.

   Reply
  2. Linas

   Nesutinku su jumis, argumentuota kritika retai kada iššaukia tokią reakciją. Tačiau jei jūsų minimas „kalbėjimas blogai“ neturi aiškaus pagrindo, arba prisimenamas kontekste kalbant apie ssrs/rusijos nusikaltimus sąmoningai ar nesąmoningai siekiant juos sušvelninti, va tada ir tampate putinoidu.

   Reply
 22. Ricardas

  Geriausias negatyvizmo argumentas -- jei nebūtų Putino, Rusijoje būtų chaosas ir būtų dar blogiau. Toliau seka pozityvizmas -- jo tvirta ranka pažabojo korupciją, suvaldė suirutę ir pakėlė Rusija nuo kelių. Po to seka visiškas užsiblokavimas, pasinerimas į save ir jokių kitų faktų nepriėmimas.

  Reply
 23. Polububijus

  Prisiminiau laikus kai dariausi remontą vonioje. Apie tai, kad atsiras šiek tiek šiukšlių ir reikėtų pasirūpinti jų išvežimu kažkaip nepagalvojau, todėl darbininkai jas tiesiog krovė į bendrą konteinerį. Netrukus sulaukiau kaimyno grasinimų, kad užsiundys ant manęs visokias inspekcijas ir gausiu baudą. Iš esmės jo priekaištavimai buvo teisingi, tačiau dėl to fakto, kad ne taip seniai jis pats prie konteinerio nutempė seną sofą ir kartais nesurenka savo šuns išmatų, manau, jis neturėjo „moralinės“ teisės ko nors man sakyt. Žinau, kad pasielgiau negerai, pripažįstu tai. Galima atsiprašyti kaimyno, pažadėti, kad tuoj iškviesi mikroautobusą ir viską išveši, tačiau tai bus silpnumo demonstravimas žmogui, kuris elgiasi panašiai, todėl galima tiesiog atsikirsti „tu taip pat nesi šventas, eik savo šuns šūdus susirink“ ir išlyginti jėgas. Taip aš ir padariau, ko pasekoje nei šiukšlių vežt neteko, nei iki tarnybų reikalas nepriėjo. Todėl diskusijose kaltės permetimai kitai pusei vyksta ne tiek pagal propagandos scenarijus, kiek pagal elementarią mąstymo schemą (jei taip galima pavadint): tu mane -- aš tave, arba pagal rusišką patarlę „čja by korova myčiala, a tvoja b molčiala“.

  Reply
 24. Pjovejas

  O ką žiurkėnas manytų apie Subotino veidaknygėje paskelbtą iniciatyvinį pareiškimą (vakar atrodo)? Šiaip jau atrodo, kad būtų galima jau ir „sodint“ už tai, bet turbūt rusiški ruporai kaip visad atvirkščių veidrodžių karalysteės metodu viską pateiktų, kaip kitaminčių persekiojimą (pamiršę savo diktatorišką miliciją) ir plūsteltų tokia lavina iškraipymo, kad…

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ta „Liaudies kontrolės partija“ -- tai dalykas, apie kurį berods visa acto garintojų šutvė svaigsta jau kokius metus laiko. Žodžiu, „SSRS 2.0“ veikėjai.

   Reply

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *