VRK fail, rinkimų duomenų nėra

Brangi VRK, žinau, kad niekam pas jus ten neįdomu, ką aš čia rašinėju, nes žiurkėnai, kaip žinia, rinkimuose dalyvauti negali. Kažkodėl. Bent jau kol kas. Nors aš jums garantuoju, kad daug kas mane laikytų geresniu Seimo nariu už kokį nors Ramūną Karbauskį, nepaisant to, kad aš esu žiurkėnas. Tuo pagrindu jūs matyt ir galvojate, kad jums neįdomu, ką aš čia rašinėju.

Ta proga, kad rinkimai jau įvyko, ir visi Seimo nariai išlošė savo loterijos bilietus, kuriuose laimėjo loterijoje į Seimą, aš siunčiu pusryčius į VRK. Nepradžiuginsiu. Nebus tai skani kiaušinienė. Nes rinkimai nėra loterija.

Ta proga, kad rinkimai jau įvyko, ir visi Seimo nariai išlošė savo loterijos bilietus, kuriuose laimėjo loterijoje į Seimą, aš siunčiu pusryčius į VRK. Nepradžiuginsiu. Nebus tai skani kiaušinienė. Nes rinkimai nėra loterija.

Brangi VRK, jūs ten prieš rinkimus užsiiminėjot reguliavimais, kas kur ir ką gali rašyti ar kalbėti ir aiškinote portalams ir dar kažkam ten, su kokiais politikais bendrauti ir kokius su kuo į kokias laidas kviesti. Aš žinau, kad tai neadekvatu, bet jūs to nežinote. Jūs netgi pasakojate rinkėjams, kad kokie nors Facebook laikinimai yra ne tai agitacija, ne tai kažkas ten. Gerai nesupratau, tiesą sakant.

Aš nežinau, ar Zenonas Vaigauskas supranta kažką ten tokio, kaip Facebook. Gal ir supranta, nes mačiau jo profilį. Kažką jis ten veikia, matyt. Nežinau, ką veikia. Jam greičiausiai visai neįdomūs kokie nors čia rašinėjantys žiurkėnai. Greičiausiai jis galvoja, kad žiurkėnų nebūna, todėl jie negali rašinėti ko nors apie VRK.

Brangi VRK, žinau, kad jums neįdomu, ką aš rašinėju čia apie jus. Nes nu kokiai dar biurokratinei įstaigai gali būti įdomus žiurkėnas, kuris išvis nėra kažkoks apskaitinis vienetas, nes žiurkėnų netgi netraukia į kažkokius ten registrus, į kuriuos traukia, atsiprašant, kates. Suprantate, kates apskaitinėja.

Apie kiekvieną katę galima sužinoti kažkokią informaciją, kaip kad pavyzdžiui, ar ji serga pasiutlige ir panašiai. Tiesa, nežinau per kur tai galima sužinoti, bet net jei ir negalima, tai tas kačių registracijos puslapis, reikia manyti, nelūžinėja ir nenutekina asmeninės kačių informacijos, kaip kad nutekina VRK puslapis.

Ponai iš VRK, aš suprantu, kad kažkokiam klaikiam kompiuteriui ir kažkokiam klaikiam puslapiui jūs išleidote visai kita prasme klaikią sumą. Tai bent jau dabar parodykit, kas iš to gavosi. Kur rinkimų balsavimų duomenys? Kodėl jie neskelbiami? Ar netgi ir jų kartais neturite?

Ponai iš VRK, aš suprantu, kad kažkokiam klaikiam kompiuteriui ir kažkokiam klaikiam puslapiui jūs išleidote visai kita prasme klaikią sumą. Tai bent jau dabar parodykit, kas iš to gavosi. Kur rinkimų balsavimų duomenys? Kodėl jie neskelbiami? Ar netgi ir jų kartais neturite?

Trumpai tariant, ką mes (mūsų Visatybė Ašai) matome apie tą jūsų puslapį, kuris kainavo 5 milijonus eurų (apie 16 milijonų litų, aš tuo negaliu patikėt, pasakykite man, kad tai nesąmonė ir bent vienas nulis tame skaičiuje, 5000000, yra netyčinis, klaidingas) ir tas jūsų kompiuterių sistemas:

 • Kainavo 5 milijonus eurų, tai yra krūvą, didžiulę krūvą pinigų, kokius 16 milijonų litų
 • Darė kažkokia neaišku ką gebanti firma, kurios gebėjimai pasimatė iš to puslapio veikimo
 • VRK puslapis toksai klaikus, kad juo sunkiai įmanoma naudotis per mobilų telefoną
 • VRK mobilus apsas yra toksai klaikus, kad jis tiesiog beprasmiškas, kaip kaliošas
 • VRK rinkėjų apskaita lūžinėjo per rinkimus!!!
 • Per rinkimus išlindo incidentas dėl galimybės gauti kito vartotojo asmens duomenis!!!
 • Paskui kitas incidentas vėl dėl galimybės gauti asmens duomenis jau kitu būdu!!!
 • O dar paaiškėjo, kad apsauga nuo aukštų apkrovų ar DDoS eina per trečiąją šalį, ir net neaišku, ar šifruota, ar nešifruota, nes matyt neaišku jums patiems
 • O paskui dar paaiškėjo, kad esą kalti kažkas ten, neaišku kas, bet kažkas, kas jūsų užsakytą ir nupirktą šlamštą prižiūri

Aš nežinau, kas ten pas jus darosi su IT sistemomis, aš tik žinau, kad pas jus vis reguliariai išlenda kliedesiškos fantazijos apie kažkokius internetinius balsavimus. Bet tiek to, vat pasižiūrėkim dar į kai ką.

Štai tiek to, sakykim, subalsavo tie rinkėjai kažkaip. Tarkim, tiek jau to su tuo, kad duomenys kokie nors nutekėjo kažkieno. Tiek jau to, kad dar kažkas ten įvyko. Tiek jau to, kad vienai iš esminių visos valstybės valdymo sistemų – rinkimų sistemai jūs samdote TREČIĄJĄ ŠALĮ. Čia yra panašiai, kaip pvz., Lietuva savo valstybinės sienos apsaugai pasamdytų kokią nors apsauginių firmą iš Kaimanų salų. Aš suprantu, akd jūs nesuvokiate, apie ką aš kalbu. Tai jau tiek to, nesvarbu. Susitaikykim su tuo, kad jūs nesuvokiate, ką darote. Susitaikykim su tuo, kad už tuos belenkiek pinigų jūs nesugebėjot nupirkti kokio nors kešuojančio proksio ir kokio nors geresnio maršrutizatoriaus, kuris ten truputį protingiau kaip nors reaguotų, nes jūs tiesiog nežinote, kas tai yra. Nes jums tai nesuprantama ir išvis čia nežinomi žodžiai kažkokie.

Ir tiek jau to, kad naujesnis jūsų puslapis yra belenkiek blogesnis ir prastesnis už seną puslapį, kuris anksčiau buvo, nes sename bent viską lengviau surasti gaudavosi. Tiek jau to, čia aš suprantu, kad jums labai norėjosi naujo puslapio ir labai norėjosi išleisti tuos penkis milijonus eurų, ar kiek jūs ten mokėjote už ką papuola.

Ponai iš VRK. Aš noriu pasakyti, kad man labai dabar kyla klausimas, o kaip gi su tais duomenimis. Vat sėdėjo ten šimtai, jei ne tūkstančiai žmonių, suvedinėjo tuos reitingavimo skaičius į tas sistemas, o kur dabar tie skaičiai? Aš suprantu, kad tos sistemos tų skaičių netgi susumuoti kažkaip negalėjo, tai jūs juos ekseliais sumavote, ar ne? Nu tai gerai, kur tie ekseliai dabar?

Aš noriu pasakyti vieną esminį dalyką: rinkimai nėra tik šiaip kažkoksai veiksmas, kur rinkėjai kaip kokioje loto tipo loterijoje skaičiukus užbrauko ar surašo, o tada jau kažkas kažką ištraukia ir pakliūna į Seimą su laimėjimu. Rinkimai – tai rinkėjų perduotas pasitikėjimas politikams. Ir jūs, būdami ten VRK, turėtumėte šitą dalyką žinoti.

Pasitikėjimas politikams yra perduodamas keliais būdais – per tiesioginį balsavimą vienmandatėse, per bendrą partinį sąrašą daugiamandatėse ir per reitingavimą. Taigi, su vienmandatėmis bei šiaip sąrašais – tai kaip ir aišku. Bet kaip ten su reitingavimu?

Reitingavimas yra esminis dalykas – ten žmonės pasirenka, už ką balsuoti sąraše. Pvz., kas nors ima ir pasirenka reitinguoti tik Gabrielių Landsbergį ir Rimantą Joną Dagį. Ką apie tokį balsavimą gali sužinoti šie politikai? Ogi tą, kad rinkėjas nemato prieštaravimų tarp Dagio ir Landsbergio, t.y., kad tam rinkėjui elementariai nesvarbi jokia ten šeimos politika, liberalumai ar dar kažkas, o matyt kad svarbi tik pozicija Rusijos atžvilgiu. O vat kitame biuletenyje gal kažkas pasirinko sureitinguoti tiktai Aušrinę Armonaitę ir Marių Gorochovskį, pagal ką galim daryti prielaidą, kad balsavo už LGBT teises.

Suprantate, šita reitingavimo informacija yra esminė, kritinė ir net nežinau, kaip čia dar pasakyti – ji tiesiog esminė politikams. Ta informacija – tai rinkėjų pranešimas politikams, apie ką ir už ką jie balsuoja. Tai ne kažkokia loterija, tai yra realūs mandatai, realus pasitikėjimas ir reali žinutė, kurią rinkėjas perduoda.

Ponai iš VRK, sveiki atvykę į internetus. Ir čia pusryčius valgo ne tik žiurkėnai, bet ir kupranugariai. Ir šneka irgi. Ir dabar duokite man duomenis. Noriu pasižiūrėti. Labas, Zenonai Vaigauskai. Aš, Rokiškis Rabinovičius, rodau tau kupranugarį. Kur rinkimų duomenys?

Ponai iš VRK, sveiki atvykę į internetus. Ir čia pusryčius valgo ne tik žiurkėnai, bet ir kupranugariai. Ir šneka irgi. Ir dabar duokite man duomenis. Noriu pasižiūrėti. Labas, Zenonai Vaigauskai. Aš, Rokiškis Rabinovičius, rodau tau kupranugarį. Kur rinkimų duomenys?

Tai vat dabar ponai iš VRK, aš žinau, kad jūs manęs matyt neskaitote, bet jei ir skaitote, tai aš spėju, kad nesuprantate. Bet čia mano klausimas toksai: kur, po galais, yra reitingavimų informacija? Ne galutinė reitingavimų suma, o būtent ta informacija apie visus tuos skaičiukus, kurie buvo surašyti į biuletenius, o paskui rankomis suvedinėti į kompiuterius? Kur tie duomenys?

Rinkimai – tai yra esminė visuomenės valios ir nuomonės išraiška. Pati labiausiai esminė, kokią tik galima sugalvoti. Ir ta valia ir nuomonė negali būti nuslepiama anei jokiu pagrindu, jei jau ji yra. Aš suprantu, kadaise suskaičiuodavo tuos reitingų balsus apylinkėse. Dabar jau skaičiuoja kompiuteriai. Taigi, į juos viskas suvedama. Ir tai turi būti visuomenei ir politikams prieinami, atviri duomenys. Open Data, taip sakant. Kur tie duomenys?

Taip, aš suprantu, kad jūs skelbiate kažkokias duomenų sumas ir tipo Open Data, Atviri Duomenys ir panašiai. Aišku tai gražu, bet nu nevaizduokime kažko. Sumos yra, eilučių nėra. Kur eilutės? Kur reitingavimų duomenys?

Vat įsivaizduokit, tikrina VMI ar šiaip akcininkas kokią buhalteriją, o buhalteris jiems pasako: „na, mes čia galutinį balansą turim, tai to jums ir pakaks, apsieisit be sąskaitų, kurias gavom ir išrašėm“. Jūs maždaug įsivaizduojate, ką tokiam buhalteriui VMI ar akcininkas pasakytų? Taigi, kur tie duomenys apie eilutes, t.y., apie reitingavimus?

Ir tik nepasakokit, kad tiems skaičiukams ištraukti su vienu SQL select sakiniu reikia labai ten kažkiek baisiai pinigų ir taip toliau. Ir tik nepasakokit, kad jūs tuos duomenis ištrynėte ir jų nėra. Neduok dieve, jei jūs pasakysite, kad jūs neturite rinkimų duomenų. Ponai ir ponios iš VRK, kur tie duomenys?

Ai, taip, jūs gi neskaitote manęs ir nesuprantate, kas tie kompiuteriai, todėl netgi neatsakinėsite nieko. Žiurkėnai čia rašinėja. Išvis, kaip gali žiurkėnai ko nors reikalauti ir ką nors rašinėti, ar ne? Ir išvis, jūs gi nesuprantate, ar ne? Kažkokios ten sistemos, o be to, jūs gi ruošiatės internetinius balsavimus susigalvoti vėl iš naujo. Ir taip toliau, ir taip toliau, ar ne?

Ponai ir ponios iš VRK, aš nežinau, ką su jumis daryti, kai jūs manęs neskaitote. Kur tie duomenys? Jūs išvis, ką tokio organizuojate, rinkimus ar kažkokias Seimo kėdžių loterijas? Atsakykite. Kur tie duomenys, kad juos visi galėtų paimti ir aiškintis, nuorodą, prašom, dabar. Kur tie duomenys?

Rokiškis Rabinovičius rašo jūsų džiaugsmui

Aš esu jūsų numylėtas ir garbinamas žiurkėnas. Mano pagrindinis blogas - Rokiškis Rabinovičius. Galite mane susirasti ir ant kokio Google Plus, kur aš irgi esu Rokiškis Rabinovičius+.

5 thoughts on “VRK fail, rinkimų duomenų nėra

 1. menesis

  Taip ir nesupratau, kokių skaičių tu nori, nors teksto daug pastraipų. Prastas bug reportas. Kiekvieno biuletenio pirmumo balsų? Apylinkėje už sąrašą atiduotų pirmumo balsų protokolo? Tik pastarasis yra spausdinamas, tvirtinamas ir siunčiamas. 159 puslapis Rinkimų organizatoriaus knygoje.

  Reply
  1. Darius

   Tai kad kažkas gali nežinoti, kam kažkam kitam reikalingi PRADINIAI ir NEAPDOROTI duomenys, dar nereiškia, jog jų nereikia.
   Statistika (count, group by, sum, avg, devian) yra mokslas kaip apgauti, o analitika gyvena iš „raw“ duomenų… Ir žmonės labai įdomių paralelių sugeba nupaišyti turėdami raw duomenis.
   Mintis turbūt tame, kad jeigu išleidi 5 (PENKIS KARLAI!) mil. eur. tai tikiesi turėti „šiokią tokią“ duomenų bazę. Normalūs žmonės tikisi, kad bus galima daug gerų dalykų ten išsianalizuoti, o ne tik 159 rinkimų organizatoriaus puslapyje minimas raportas. Nes tokius raportus 2 valandų excelio susipažinimo kursus baigus duoda padaryt kaip namų darbą.

   Reply
 2. Rinkejas nr 22416

  Labai geras klausimas užduotas, lauksime atsakymo iš VRK, negana lūžinėjančios sistemos, o dabar dar net ir reitingavimo balų nepaskelbia.

  Reply
 3. Haris

  Niekas ten nebuvo stipriai sifruota, naudojo CloudFlare berods. Ir kazkokia naglai padaryta serverio softa, panasiai kaip cPanel, kur SUSIKURES accounta galejai PATS susiurt pusiau veikiancia rinkejo svetaine. O duomenis paprasciausiai laike sql lentelese ir jeigu, pvz as esu numeris 1, tai mano duomenys butu example.com/data/files/data.php=id1, tai as pakeites ta skaiciu betkokiu kitu, egzistuojanciu galejau matyt kitu zmoniu duomenis. Jau saugiau butu buve viska det i atskirus random pavadintus failus.

  Reply

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *