Truputis apie cheminį ginklą Sirijoje

Kadangi žiniasklaidoje triukšmo apie Siriją ir cheminį ginklą daug, tas triukšmas didelis, o daugelis nesigaudo, o jau visas būrelis skirtingų žmonių manęs prašė apšvietimo tais klausimais, tai aš jums tiesiog šiek tiek ir papasakosiu. Kad būtų truputis orientacijos – bus ir visiškai bazinių dalykų, nes kiek pastebėjau, daugeliui netgi pati ta sąvoka „cheminis ginklas“ kažkaip sunkiai suvokiama. O nuo to viskas ir prasideda.

Įprastame kare cheminis ginklas nėra labai efektyvus, nes kariškiai gali apsisaugoti. Tačiau jis idealiai tinka masiniam civilių gyventojų naikinimui. Nuotraukoje - 2013 Rugpjūčio 21 dienos zarino atakų Sirijoje padariniai.

Įprastame kare cheminis ginklas nėra labai efektyvus, nes kariškiai gali apsisaugoti. Tačiau jis idealiai tinka masiniam civilių gyventojų naikinimui. Nuotraukoje – 2013 Rugpjūčio 21 dienos zarino atakų Sirijoje rezultatas.

Pirmiausiai pradėkim nuo to, kad cheminis ginklas – tai pirmas iš žmonijos sukurtų masinio naikinimo ginklų. Jau paskui atsirado bakteriologinis ir branduolinis ginklai, bet pirmasis kuris buvo imtas riboti, reguliuoti ir drausti – tai cheminis. Ir ne šiaip sau jį drausti ėmė dar 1925 Ženevos konvencija, ir ne šiaip sau nepaisant milžiniškų turėtų atsargų cheminio ginklo nenaudojo II Pasaulinio karo šalys Europoje (kai kur kitur naudojo, bet tai atskira kalba): masinio naikinimo ginklai reiškia, kad karo metu gali būti ne šiaip didelis kiekis aukų, o totalinis ištisų valstybių sunaikinimas, ypač nukenčiant niekuo dėtiems civiliams gyventojams. Būtent todėl nuo 1993 metų tas cheminio ginklo draudimas tapo besąlygišku.

Čia yra tiesiog vienintelis, esminis ir giliausias dalykas, kurį reikia įsisavinti kiekvienam, kas nori ką nors spręsti apie bet kokius su masinio naikinimo ginklais susijusius reikalus: tai ne šiaip ginklai, o masinio naikinimo ginklai. T.y., tokie, kurie dėl išskirtinai stipraus poveikio bet kokį karą gali paversti totaliniu visų žmonių naikinimu. Kalbant konkrečiai apie Siriją ir Bašaro al Asado režimą – šios šalies turimos cheminio ginklo atsargos praktiškai leidžia išnaikinti visus šalies gyventojus keletą kartų per labai neilgą laiką. Ir tai ne teoriškai dalinant dozes, o praktiškai, pagal realų kovinį efektyvumą.

Kuo skiriasi masinio naikinimo ginklai nuo įprastos ginkluotės

Skirtumas labai paprastas: šautuvo šūviu galima nušauti vieną žmogų. Didelė bomba gali nužudyti šimtus žmonių. Labai rafinuota kasetinė bomba, pataikiusi į žmonių susibūrimo zoną, gali nužudyti kelis tūkstančius. Tačiau netgi I Pasaulinio karo laikais išrastu ipritu užpildyta bomba savo naikinimo galia gali daug kartų pralenkti labiausiai naikinančius iš šiuolaikinių konvencinių ginklų.

Kad įsivaizduotumėte potencialą, tiesiog truputis skaičių: 0,1 mg/l iprito koncentracija ore būna mirtina prie maždaug 5-10 minučių ekspozicijos. Nuo dešimtis kartų mažesnės koncentracijos per tą patį laiką išsivysto sunkūs plaučių pažeidimai, akių pažeidimai ir panašiai – maždaug tokiais mastias, kad žmogui reiktų ilgai gydytis ligoninėje, o regėjimas, tikėtina, būtų prarastas visam laikui. Tai labai menki kiekiai.

Jei turėsim kilogramą iprito, kurį efektyviai paversime aerozoliu, tokia koncentracija, kaip minėtoji 0,1 mg/l, tai rasime, kad vieno gramo iprito pakaks užteršiant 10 kubinių metrų oro. Kilogramo pakaks, užteršiant 10000 kubinių metrų. Imant gan didelę vertikalią sklaidą (~10 metrų), debesiui judant pavėjui, susidarys maždaug 20*50 metrų taršos zona, kurioje vos kelias minutes užsibuvę žmonės mirs. Esant silpnam vėjeliui, debesiui sklindant ir leidžiantis pavėjui ir nusėdant, praktikoje gausis maždaug iki kelių dešimčių hektarų užterštos teritorijos, kur žus visi, pabuvę ilgiau, nei valandą, o pradinėje užteršimo zonoje pradiniu debesies sklaidymo metu pabuvusiems žmonėms pakaks jau minėtų 5-10 minučių.

Galima nesunkiai suprasti, kad miesto teritorijoje panašus aerozolio debesis gali labai staigiai suteikti mirtinas dozes keliems kvartalams, taigi, praktinį efektą aproksimuodami, galim imti pvz., kokius 3 kvartalus po 5 pastatus su 5 aukštais po 4 butus po 2 gyventojus, kas sudarys efektyvaus naikinimo apimtis 3*5*5*4*2=600 žmonių, neskaitant aplinkinių, mažesnio užterštumo zonų. Nesunku suprasti, kad sužeistųjų skaičiai bus daugybę kartų didesni (ipritas, beje, baisus ne tiek savo mirtinumu, kiek klaikiais žalojančiais efektais, kurie kyla nuo dešimtis kartų mažesnių už mirtinus kiekių).

Šie skaičiai, beje, gaunami, esant vienetiniam (nepersidengianti gan greitai išsisklaidančio užteršimo zona, iš kurios įmanoma evakuotis), o ne masyviniam panaudojimui, o ir skaičiuojami trumpalaikėms ekspozicijoms, t.y., su dideliu pertekliumi. Bet net ir ne tai esmė, o esmė yra ta, kad gerai išsklaidydami nuodingų medžiagų aerozolį, mes galim gauti keletą mirtinai užterštų kvartalų su vos vienu kilogramu I Pasaulinio karo laikų cheminio ginklo. Netgi naudojant moderniausią įprastą šiuolaikinę ginkluotę, panašiam žmonių naikinimo efektyvumui reiktų sueikvoti kokią toną sprogmenų, t.y., apie tūkstantį kartų didesnį kiekį.

Dabar pasižiūrėkim į kokio nors populiaraus ir efektyvaus zarino mirtinas koncentracijas ir atrasim, kad prie tų pačių ekspozicijų jos bus maždaug 10 kartų mažesnės – t.y., apie 0,01 mg/l (pagal kai kuriuos šaltinius – dar nuo kelių iki keliolikos kartų mažiau). Štai čia ir susimąstykim, kiek mažai tereikia, kad įvyktų tai, kas Rugpjūčio 21 įvyko Sirijoje. Jei kas jau užmiršo, tai pagal skirtingus duomenis, žuvusių skaičius ten buvo nuo 350 iki 1700 žmonių, sužeistųjų (zarino atveju – paralyžuoti, apakę ir pan.) – maždaug nuo 3000 iki 7000 tūkstančių, nors užtaisų teiššauta pakankamai nedaug – atrodo, bus iki kelių dešimčių.

Dabar paaproksimuokim toliau: tarkim, naudojamas zarinas, imam praktinį efektyvumą, kuris daug mažesnis, nei mūsų aproksimacijoje apie ipritą – 100 letalinių žmonių kilogramui zarino, 1000 neletalinių sužeistųjų kilogramui zarino, sąnaudos – apie 100 tonų. Ogi gauname 100*100*1000=10 milijonų žuvusiųjų ir 1000*100*1000=100 milijonų sužeistųjų. Ir tai yra praktiškai pasiekiami skaičiai, o ne koks nors teorinis mirtinų dozių padalinimas.

Beje, dėl aproksimacijų – toksikometriniai skaičiai skirtinguose šaltiniuose kraštutinai varijuoja, tad pabandykit patys paieškoti ir pasitikrinti: gali būti, kad jums dar baisiau gausis.

Taip ar anaip, aš tikiuosi, kad supratote, kodėl tas cheminio ginklo panaudojimas tampa raudona linija ir kodėl atsiranda skirtumas nuo atvejų, kai žmonės žudomi įprastiniais ginklais: esmė yra ne šiaip moraliniuose dalykuose, o tiesiog tame, kad cheminis ginklas labai lengvai gali pervesti visą karą į visiškai kitą lygį, kur žūstančių bus ne 100 tūkstančių per porą metų, o milijonas per savaitę.

Cheminis ginklas Sirijoje

Jei pasižiūrėsim įvairius Sirijos cheminio ginklo vertinimus, atrasim, kad jie pagal skirtingus vertinimus turi maždaug 500-1000 tonų (pagal kai kuriuos – ir dar daugiau) cheminių ginklų ir gamybinius pajėgumus, pakankamus ne mažiau, kaip keliems šimtams tonų chemijos per metus. Sirijos cheminė programa prasidėjo apie 1970 metus, maždaug per dešimtmetį pasiekė pilnaverčius pramoninius mastus, o dabar, po 1993 cheminio ginklo draudimų, Sirija yra viena iš vos kelių pasaulio valstybių, turinčių chemiją ginkluotėje. Iš ginkluotėje esančių medžiagų pagrindinėmis tikėtinomis laikytinos šios:

 • Ipritas – odą pažeidžiantis cheminis ginklas, priskiriamas prie žalojančių, sukelia kraupias pūsles, apakimą, ilgai pūliuojančias žaizdas. Plačiai naudotas I Pasaulinio karo metais, kai tapo pačiu efektyviausiu to laiko cheminiu ginklu. Beje, 1 žuvusiam nuo iprito tekdavo maždaug 10-20 sunkiai sužalotų kareivių. Praktinis užterštumas ipritu išsilaiko nuo kelių dienų iki kelių savaičių.
 • Tabūnas – pirmas iš efektyvių nervus paralyžuojančių ginklų, puikiai įsisavina per odą, praktiniu nuodingumu bent dešimteriopai lenkia ipritą (vertinant pagal mirtinas koncentracijas), pramoniniais mastais lengvai gaminamas iš pakankamai nesunkiai gaunamų medžiagų, praktinis užterštumas atviroje vietovėje vasaros metu išsilaiko keletą dienų.
 • Zarinas – pagal poveikio efektus tabūną primenantis, tačiau bent kelis kartus nuodingesnis cheminis ginklas, pasižymintis išskirtinai lengvu garavimu, todėl tinkamas trumpalaikiams, operatyviniams veiksmams, pvz., teritorijų valymui prieš vykdant puolimą. Praktinis užterštumas zarinu atviroje vietovėje vasaros metu išsilaiko nuo keliolikos minučių iki keleto valandų.
 • VX – vienas iš modernesnių nervus paralyžuojančių cheminių ginklų, savo nuodingumu kokius 5 kartus lenkiantis zariną, tačiau pasižymintis išskirtinai geru įsisavinimu per odą (mirtina dozė – apie 10 mg ant odos vidutiniam suaugusiam žmogui), labai lėtai suyrantis aplinkoje, tinka ilgalaikiam užterštų zonų sukūrimui. Praktinis užterštumas VX atviroje vietovėje vasaros metu išsilaiko apie keletą savaičių, didesnės koncentracijos židiniuose – iki kelių mėnesių.

Kažkada buvo pasirodę pranešimų ir apie pinakolilo spirito eksportą iš SSRS/Rusijos į Siriją, kas reikštų ir zomaną – išskirtinai efektyvų ir universalų cheminį ginklą, nuodingumu ir sklaida aplinkoje tarpinį tarp zarino ir VX (dėl lengvesnio garavimo praktinis kovinis zomano efektyvumas kai kuriais atvejais būna netgi didesnis, nei VX), taip pat buvo netiesioginės informacijos ir apie tai, kad Sirija iš Rusijos galėjo gauti Novičok ar GV tipo ginklų gamybos technologijas (Novičok nuodingumu dar keleriopai lenkia VX).

Lyginant su kitomis Artimųjų Rytų šalimis, Sirija turi gana seną ir labai nemenkai išvystytą cheminio ginklo programą. Apie 1988, kai Irakas stebėtinai efektyviai naudojo cheminį ginklą kare prieš to nesitikėjusį Iraną, Sirijos turimos technologijos buvo vertinamos, kaip labiau išvystytos (dėl bendradarbiavimo su SSRS). Neabejota buvo ir tuo, kad Sirija sugebėjo perimti bent dalį patirties iš Irako cheminio ginklo programos ir pasinaudoti gamybos bei naudojimo patirtimi, o ilgainiui, jau po pirmo Irako karo, išvystė technologijas dar smarkiau (prisiminkim, kad nuo to laiko jau daugiau, kaip 20 metų praėjo). Faktas pamąstymui – jau po SSRS suirimo buvo išlindę duomenų apie GosNIIOHT vadų vykdytą bendradarbiavimą su Sirija, įskaitant ir įrangos bei žaliavų (jau minėto pinakolilo spirito) tiekimą. Beje, apie SSRS cheminius ginklus esu šį bei tą rašęs.

Techninės galimybės, kad zariną panaudojo sukilėliai

Dabar itin plačiai skleidžiama (ir akivaizdžiai tikslinė) propaganda apie tai, kad zariną galėjo panaudoti sukilėliai – turi šiokių tokių šansų pasitvirtinti, bet šansai tam visgi maži. Dėl faktų už šią versiją – prieš kokį pusmetį buvo išlindę šiokios tokios informacijos apie Turkijos susektus islamistus, bandžiusius sintetinti zariną. Už tai kalba ir pats tų sukilėlių durnumas – kai kurios iš tų grupuočių yra pakankamai kraupios, kad į jas pasižiūrėjus, kyla abejonės, ar ne geriau, kad esamas Sirijos režimas išliktų. Yra ir dar vienas prieštaravimas: kai JAV skelbia, kad cheminio ginklo panaudojimas – tai raudona linija, Sirijos režimui tai visgi turėtų būti stabdžiu. Ypač dar kai ten lankosi visokios Jungtinių Tautų inspekcijos.

Tačiau čia reiktų remtis ne prieštaravimais ar menamais galimumais, o pirmiausiai atsižvelgti į būtinas sąlygas: tam, kad galima būtų efektyviai panaudoti cheminį ginklą, turi būti ir pats cheminis ginklas, ir efektyvios jo paskleidimo priemonės. Ir pastarosios, beje, daug kartų keblesnės už patį cheminį ginklą.

Pabandykim įsivaizduoti, kur yra skirtumas tarp žaliavų ir galutinio ginklo: tarkim, turime kilogramą trotilo, įrankius, kažkokių vamzdžių, juodojo parako, sprogdiklį ir dar kokių nors detalių. Kokios galimybės, kad mes iš viso šito turto sukonstruosime normaliai veikiantį prieštankinį (kumuliacinį) granatosvaidį, efektyvumu prilygstantį kokiam nors senoviniam RPG-2? Praktikoje, netgi turint kažkiek brėžinių ir patirties, tos galimybės bus artimos nuliui. Norint gauti veiksmingą rezultatą, reiks atlikti šimtus ar tūkstančius bandymų, kol gausis daiktas, kuris sukurs ir šarvą pramušančią kumuliacinę čiurkšlę, ir nešiojimui bus tinkamas, ir pataikyt galės iš kokio 100 metrų nuotolio. Tai reiškia keletą metų darbo, realius specialistus (o ne mėgėjus) bei tegul ir nelabai didelę, bet visgi ištisą granatosvaidžių gamyklėlę. Ir dar krūvą tiekimo su visomis iš to kylančiomis pasekmėmis. Realus pavyzdys: SSRS, nors ir turėdama vokiško Panzerfaust-250 brėžinius, užtruko porą metų, kol davedė* jį iki savo primityvaus, šiais laikais jau užmiršto RPG-2 granatosvaidžio.

Su cheminiu ginklu situacija labai panaši: norint jį panaudoti, nepakanka jį susintetinti – reikia atlikti didžiulius tyrimus, kurie leistų išsiaiškinti jis sklaidosi priklausomai nuo atmosferinių sąlygų, išbandyti krūvas įvairių dispenserių, atidirbti užtaisų konstrukcijas ir taip toliau. Realybėje netgi išsivysčiusios šalys, gaminusios cheminį ginklą, sugaišdavo bent po keletą metų, kol tuos metodus atidirbdavo.

Kad kiltų dar supratimo: mes aukščiau skaičiavome, kiek galima pridirbti su kilogramu zarino, tačiau tie skaičiai buvo atvejams, kai naudojami efektyvūs aerozolių generatoriai, atitinkantys vėlyvesniais laikais SSRS ar JAV gamintus. Tačiau jei tas pats kilogramas zarino bus tiesiog išlietas kažkur kaip bala, kurios garai sklaidysis atvirame ore, tai vietoje tų kelių užterštų kvartalų tegausim aplinkoje besisklaidantį mažytį garų debesėlį, kuris bus labai nuodingas, bet užterš kokį 100-1000 kartų mažesnį plotą, visas užteršimas pasklis ne per minutes, o per valandas ir negana to, bus nestabilus – tai kažkur atsirandantis kai vėjas papučia, tai vėl išnykstantis. Toks užteršimas yra neefektyvus, suveikia lėtai ir leidžia žmonėms evakuotis.

Jei pabandysim padaryti paprastą dispergavimą sprogstamuoju užtaisu, tai atrasim, kad jei tik užtaisas vos vos per mažas, susidaro bala, kuri nesmarkiai teaplenkia didumu tą, kuri šiaip susidarytų, išliejus zariną paprastuoju būdu. O jei užtaisas bus truputį per didelis, dėl įkaitimo didelė dalis zarino tiesiog suirs (zarinas pradeda irti prie ~100 laipsnių Celsijaus), o negana to, dėl banalios konvekcijos karštas debesėlis pakils į viršų ir išsisklaidys kažkur aukštai, išvis neatnešdamas žalos. Parinkti tinkamą išsklaidančio užtaiso konstrukciją, sprogmenų tipą, kiekį, bendrą bombos konstrukciją, tinkamas panaudojimo sąlygas ir t.t. – pakankamai keblu, tam reikia daugybės bandymų, vykdomų valstybiniais mastais.

Realių teroristų galimybių vertinimui, apsimoka prisiminti Aum Sinrikyo (arba Aum Shinrikyo) sektą. Šioji krūvą metų darė cheminio ginklo tyrimus, turėjo nuosavą poligoną (Banjawarn, Australija), ilgai ruošėsi, samdėsi sau specialistus (beje, ir iš Rusijos), puikiausiai maskavosi, turėjo didelius finansinius resursus ir, skirtingai nuo visokių islamistų, buvo sudaryta iš pakankamai išsilavinusių žmonių (pagrindinis sektos kontingentas buvo Japonijos studentai).

1994-1995, kai Aum Sinrikyo užsiėmė terorizmu, bandymai per Matsumoto incidentą parodė, kad atvirame ore rezultatai prasti: nepaisant sudėtingos pulverzacinės sistemos, kuria norėta išnuodyti kelis neįtikusius teisėjus, su 20 kilogramų zarino gavosi 0 nunuodytų teisėjų, 8 žuvę niekuo dėti žmonės ir ~200 sužeistų. Beje, Aum Sinrikyo panaudotas aerozolio generatorius buvo ne kaip sprogstamasis užtaisas, o didžiulis agregatas, kuriam pervežti prireikė sunkvežimio. Taigi, vėliau jau zarinas buvo panaudotas tiesiog laistant iš polietileninių paketų metro vagonuose (13 žuvusių, ~1000 sužeistų). Tokijo metro buvo pasirinktas ne todėl, kad sekta nebūtų galėjusi gaminti sprogmenų chemijos išsklaidymui, o tik todėl, kad pagal jų pačių įsivertinimą, jie negalėjo sukurti priemonių, kurios leistų zariną efektyviai naudoti atvirose vietovėse.

Tiesiog įsisavinkit: savo techniniu, moksliniu ir organizaciniu potencialu aršiausi iš Sirijoje veikiančių, su Al Qaeda siejamų ir su priemonėmis nesiskaitančių Al Nusra islamistai nuo Aum Sinrikyo atsilieka maždaug tiek, kiek paprastos beždžionės atsilieka nuo tų pačių Al Nusra veikėjų. Bet Aum Sinrikyo nesugebėjo pasigaminti efektyvių zarino skleidimo priemonių.

Politinės ir situacinės prielaidos zarino panaudojimui

Panagrinėję techninę dalį, matėme, kad vienintelis įtikėtinas scenarijus, kur Sirijos sukilėliai būtų galėję panaudoti zariną taip, kaip jis buvo panaudotas – tai toks, kur paruoštas cheminio ginklo paskleidimo priemones jiems būtų suteikę kitos šalys.

Tačiau tokiu atveju jau turėtume kelti kito lygio klausimus. Pvz., tokį: kokiu durnium reikia būti, kad kažkokiems sukilėlių būriams duot masinio naikinimo ginklą, suprantant, kad vien už tokį visiškai beprecedentį chemijos platinimą kokia nors JAV gali visą šalį nušluoti, nesiskaitydama su niekuo ir nežiūrėdama, ar ten sąjungininkas, ar ne? Arba kokiu durnium reikia būt, kad nesuprastum, jog į tokį bajerį ir pati Sirija gali sureaguoti realiai pilnaverte atsakomąja chemine ataka?

Artimųjų Rytų regione yra valstybių, kurios pajėgios gaminti praktiniam naudojimui tinkamą cheminį ginklą. Tarp tokių yra Sirija, tos pačios Sirijos sąjungininkas Iranas, taip pat yra buvę įtarimų dėl Saudo Arabijos ir Egipto. Tačiau nei viena iš šių šalių (įskaitant net ir pačią Siriją) nėra tokia pamišusi, kad dalintų chemines bombas kažkokiems teroristų būriams.

Kitas, specifiniuose sluoksniuose nagrinėjamas variantas – tai, kad kažkuri sukilėlių grupė, padedama kokių nors tinkamų instruktorių, būtų galėjusi pati pasigaminti šiokį tokį kiekį zarino, o jau supiltas jis būtų į raketas, gautas iš kitų šalių. Tačiau čia ir vėl gauname tą pačią problemą: praktikoje ginklų kilmės šalis dažniausiai yra nesunkiai atsekama, o klausimai, aptikus tokią ginkluotę, kiltų lygiai tie patys, kaip ir patiekus visas tas raketas jau su gatavu zarinu. Beje, pats sinchroniškas zarino panaudojimas krūvoje vietų, kartu išvengiant identifikavimo, irgi kelia kardinalias abejones – tam reikia organizacinių pajėgumų, kurių Al Nusra vargu ar turėtų.

Būtent todėl ir lieka vienintelė įtikinama versija apie tai, kas panaudojo zariną Damasko priemiesčiuose: visi požymiai rodo, kad sprendimą padarė Bašaras al Asadas (Bashar Al Assad), užveiktas fakto, kad jau kažin kiek laiko nepavyksta sukilėlių išvaryti iš sostinės prieigų, o sukilėlių infiltracijos į Damaską rizika po truputį vis auga. Na, arba labiausiai jau pateisinamu atveju – kokie nors labai uolūs Bašaro gvardiečių padaliniai.

Būtent šią Sirijos versiją tiesiogiai patvirtina ne tik faktas, kad zarinu buvo apšaudytos būtent sukilėlių kontroliuojamos teritorijos (tai abejonių kelia nebent tiems, kas skleidžia konspiracijas, jog sukilėliai sugalvojo patys save išsinuodyti), bet ir daug mažiau pastebimas procesinis faktas, kad Sirijos armija po cheminių atakų vykdytuose puolimo veiksmuose nenaudojo dujokaukių, kurių, skirtingai nuo sukilėlių, turi užtektinai.

Toks dujokaukių nenaudojimas cheminių atakų zonose galimas tik tuo atveju, jei yra patikimai žinoma, jog savai kariuomenei neteks nukentėti nuo cheminio ginklo, t.y., žinoma, kad panaudotas būtent zarinas, jis panaudotas pakankamai saugiais atstumais, o iki puolimo likę pakankamai daug laiko, kad jis išsisklaidytų. Priešingu atveju, jei nėra patikimų duomenų apie užteršimo zonas ir panaudotus cheminius agentus, apsaugos priemonių naudojimas būtų neišvengiamas. Beje, čia galim tik užjausti tuos sukilėlius, nes apsaugos priemonės jiems sunkiai prieinamos.

Taigi, pagal visus požymius turime tiesiog vadovėlinį, visiškai klasikinį variantą: esant įsitvirtinusiam priešui, kai nepavyko jo išmušti įprastais metodais, buvo tiesiog panaudotas trumpalaikio veikimo cheminis ginklas – zarinas. Po kelių valandų, kai teritorijos pasidarė saugios, buvo suintensyvintas puolimas – tuo metu jokių apsaugos priemonių kareiviams jau nereikėjo. O kad nuslėpti visą tą zarino panaudojimą, ir buvo imtasi propagandos apie tai, kad jokio zarino nebuvo, o paskui – apie tai, kad sukilėliai save patys organizuotai apšaudė cheminiu ginklu krūvoje vietų, kurias puolė Sirijos režimas.

 

————–

* Jei esate kalbainiai, kurie galvoja, kad „da-“ yra netinkamas priešdėlis, pasiskaitykit apie priešdėlį „da-“ ir paisterikuokit.

Rokiškis Rabinovičius rašo jūsų džiaugsmui

Aš esu jūsų numylėtas ir garbinamas žiurkėnas. Mano pagrindinis blogas - Rokiškis Rabinovičius. Galite mane susirasti ir ant kokio Google Plus, kur aš irgi esu Rokiškis Rabinovičius+.

116 thoughts on “Truputis apie cheminį ginklą Sirijoje

  1. Rokiškis Post author

   Taip, Al Jazeera schema gera, visą didesnę dalįį politikos iš esmės parodo.

   O dėl chemijos -- paieškokit tikslingiau, tai tegul ir su mažiau detalių, bet šį bei tą rasit, pažadu 🙂

   Reply
 1. Siaubas

  Cheminį ginklą galima būtų įvardinti pirmuoju pramoniniu masinio naikinimo ginklu. Už jį pirmiau buvo naudojamas bakteriologinis. Viduramžiais buvo gana įprasta krauti nuo maro, raupų, choleros ir nuo kitų mirtinų ligų mirusius negyvelius į trebušetus ir jais užmėtyti siaučiamas pilis.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Na, jei apie tokį „bakteriologinį“ kalbėsim, tai ir visokius nuodus galim prisimint. Čia nereikia protoistorinių diskursų, paprastai žiūrėkim.

   Reply
   1. Mantas

    Na kodėl neįvertinti anksčiau sąmoningai ar ne naudotų biologinių ginklų? Jie buvo ir buvo veiksmingi. Visa Amerika dėka jų greitai patvarkyta. O marą užnešt daug kartų siektą ir nekartą tai pavyko. Mirčių daug pasėjo. Tai parodo žmogaus norą naikinti bet kokia kaina ir kad neapykantai ribų nėra.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Tie pusiau sąmoningai daryti bakterijų ir virusų panaudojimo bandymai yra klaikiai primityvūs ir daugiau paremti kažkokiu primityviu supratimu, nei realiai suplanuojamais efektais.

     Tiesiog svarbu suvokt, kad kai pats nežinai kas ten per bekterijos ir kaip jos plinta, tai bandymas jas naudoti -- greičiau šamanizmas, nei kokia nors reali karo priemonė.

     Žodžiu, istoriškai apie biologinę ginkluotę aišku galima kažką kalbėti, bet kaip apie karinę priemonę praminga kalbėti tik nuo vėlyvojo Tarpukario.

     Reply
  1. Rokiškis Post author

   Dėl tamstos straipsnio -- jis yra gandų lygio („kažkas sakė, kad kažkur kažkas galėjo naudoti“). Kita vertus, yra ir kitų nepriklausomų gandų, kad Al Nusra gali turėti nedidelius kiekius zarino.

   Tik vat su panaudojimo galimybėmis -- labai jau komplikuota viskas. Čia, žinote, kaip su Tarpukario Lietuva, kuri irgi bandė cheminį ginklą kurt ir gamint, bet taip ir nesugebėjo nieko aiškesnio padaryti, tad viskas ir liko pusiau gandų lygyje.

   Reply
 2. ror2

  O principe, JAV negali turėt kokių palydovinių duomenų, kurių dėl jų gavimo įmanomumo fakto nelabai gali viešint?

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Pagal JAV ataskaitą, kuri neseniai pasirodė, galima spręsti, kad jie turi ir palydovais fiksuotas paleidimo vietas bei laikus, ir galimai nuo žemės darytų nuotrakų, kur matosi pasirengimas apšaudymui.

   Bet viešinti jie neatrodo, kad norėtų -- visa tokio pobūdžio medžiaga leidžia įvertinti žvalgybinius metodus ir imtis kontrpriemonių ateityje.

   Taigi, norint iš šono vertinti, tenka ignoruoti JAV medžiagą ir remtis daugiau dedukciniais metodais.

   Reply
   1. ror2

    Tą tai suprantu kaip ir tai, kad pasaulio labai nenustebintų jais, nes nutuokt įmanoma, bet va pagalvojau apie tokias technologijas, kurių net paranojikas košmaruose nesapnuoja.

    Reply
 3. Adomas Mazeikis

  O kaip teorinė galimybė, kad sukilėliai ginklus pavogė iš tų pačių Sirijos sandėlių ir pastarieji nenorėdami „apsilažalinti“ to neskelbė, o sukilėliai ėmėsi jų kultūrai būdingo veiksmo „nusibausti“ ir po to garsiai verkti ir vaidinti nuskriaustus? Ką šneka faktas, kad cheminio ginklo panaudojimo kalbos ėjo palaipsniui? Prieš kelis mėn. buvo straipsniai kaip Sirijos armija mėtė cheminį ginklą bauginimui tuščiose teritorijose. Po to buvo vėl serija straipsnių su 10 bobelių verkiančių, kad jas „trūčijančiom“ bombelėm apmėtė, nors gydytojai gūžčiojo pečiais, nes akivaizdžių požymių nebuvo. Kažkas ten smarkiai nekvepia ir kokiu durnium reikia būt režimo vietoj, kad panaudot cheminį ginklą ir iškart pasirašyt „faktūrą“ keliems šimtams Tomahawk’ų pasigauti į strateginius taikinius? Gerb. Rokiški, sutikite, kad nors ir labai menka, bet galimybė yra. Tenka bendrauti su tikru gyvu siru karts nuo karto, tai anot jo, nekvepia ten ir visas karas, nes režimas režimu, bet sukilėliai irgi ne gėlytėm pasidabinę į kaimus ir miestus ateina. Civiliams prastoki popieriai, nes jei ateina armija ir tu neprisijungi -- žuvęs. Ateina sukilėliai ir neprisijungi -- surprise surprise! irgi žuvęs.
  Neginu nei vienos pusės, tik garsiai abejoju. Šiaip labiausiai knieti, ką JAV su sąjungininkais neutralizavę režimą patupdys į postą.
  Vienu žodžiu zarinu smirdantis reikaliukas…

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Bent jau pagal Rusijos duomenis, tai kad būtų cheminis ginklas pakliuvęs į rankas sukilėliams -- neįmanoma.

   Vėlgi, manau, kad jei tai būtų sukilėliams pavykę, Sirija būtų paskelbusi apie tai, nepaisant politinės gėdos dėl to, kad šitaip susimovė.

   Dėl kitų kalbų -- jos ėjo pirmiausiai dėl to, kad Sirija šiuo metu yra viena iš labai nedaugelio pasaulio šalių, išvis turinčių cheminį ginklą. Negana to, panašu, kad švelnesni cheminiai „neginklai“, tokie kaip CS ar CN, buvo naudojami ne kartą, o jie irgi gali būti mirtini.

   Dėl to, kad bent jau kai kurios sukilėlių grupuotės yra tokios, kad ryžtųsi ir savus apšaudyti chemija -- tas taip. Klausimas tik tame, kad kaip ir rašiau straipsnyje -- šansai bent kiek organizuotesniam ir efektyviam chemijos panaudojimui yra kraštutinai maži dėl technologinių ir politinių priežasčių.

   O šiaip tai teoriškai galėtų tos šalys išspręsti tą problemą, tik kad labai jau skausminga tai būtų ne tik dabartinei Sirijos valdžiai, bet ir Turkijai bei Irakui. Tiesiog nepriklausomo Kurdistano sukūrimas, o paskui -- Sirijos suskaidymas į kelias nepriklausomas valstybes, panašiai, kkaip Jugoslavijos atveju.

   O dėl to, kokios priežastys Asadui chemiją naudot -- rašiau. Sukilėliai labai netoli nuo sostinės ir išstumt jų vis nepavyksta.

   Reply
   1. Adomas Mazeikis

    Blemba, man vistiek keistokai atrodo Asado mintis imtis chemijos kai sukilėliai artėja link sostinės, jei chemija automatiškai reiškia sąjungininkų puolimą. Antravertus, net pavogę ginklą, tikėtina sukilėliai nemokėtų elgtis, nes dauguma jų iPhone skambučio melodijos nepasikeistų. Čia for real, didesnių Vakarų Europos miestų imigrantų iš artimųjų rytų kvartaluose labai populiari paslauga -- pakeisti melodiją, nes nors pašalpų arba minimalaus uždarbio užtenka nusipirkt naujausiam modeliui, deja juo naudotis taip ir neišmokstama praktikoje.
    Tikriausiai, beveik garantuota versija, kad Asadas naudojo chemiją ir gaus į kaulus. Tik vat, kad po to viskas spręstųsi tinkamai…
    O taip nekenčiamais sovietiniais laikais ten pasirodo nebuvo taip blogai. Visas mokslinis potencialas iš tų laikų likęs, nes po to kaip aborigenai pradėjo aukštąsias griaut, nes pajamom pakako pirk-parduok stumdymo ir resursų prekybos. Kadaise afganas pasakojo, kad apie 1970-1980 ir pas juos sovietų „družokai“ infrastruktūrą kočiot buvo pradėję ir lyg visi beveik patenkinti buvo. Po USSR išsiskirstymo, kažkaip tos idėjos greit griuvo ir visi pradėjo nepasidalint visko. Įdomu kiek tame tiesos, o kiek šiaip nostalgijos…neteko domėtis tokių pokyčių priežastimis? Gal čia glūdi ir sirų problema? Nors antravertus, tie užsiplieskia ir nuo „šūdo garo“.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Nu tai išorinis priešas toli, o sukilėliai -- čia pat apsikasę ir po truputį ateit žada. Tai logika paprasta -- kalt per sukilėlius.

     Ir beje, sprendžiant iš paskui įvykusio puolimo, ta chemija gal ir pasiteisino jam.

     O vat dėl naudojimosi ginklais -- jei gautų, išmoktų visgi. Yra pas juos mokymus praėjusių instruktorių vienas kitas.

     O dėl kultūrinių ir išsilavinimo reikalų -- manau, kad tiesiog civilizacijų atotrūkis per didelis. Įsivaizduokit, kad bandytų kas nors išsilavinimą suteikti kokiems nors V amžiaus germanams -- nu nesigautų gi, net per šimtą metų kultūra taip ir nespėtų normaliai pasikeist, kad mokymasis nuo mažų dienų taptų įprastu.

     Reply
     1. Paulius Žuvyčius

      Šiaip kas liečia kultūrą tai tikrai gali keistis. Pvz Maroke visi vaikai eina į mokyklą. Visi turi mokytis. Aišku kaime kokiam gal ir neklauso ir laiko ten mergaites namie, bei niekur neišleidžia, bet didesniuose miestuose manau 95 procentai mokosi. Ir kaip pasakoja vietiniai viskas keičiasi į gerą. Kiek supratau viskas pasikeitė kai mirė senasis karalius ir atėjo naujas. Tai čia buvo prieš keliolika metų, o berods prieš 20 ar kada reforma. Aišku tas jų laukiniškumas ir karštakošiškumas likęs, bet pažiūrėjus į Egiptą tai jie kokiais 500 metų priešakyje. Dar vienas dalykas toje religijoje viskas priklauso nuo vyriausiojo religinio vadovo. Kaip jis paaiškins ir pasakys taip ir bus. Žinoma reikia priimti ir tą faktą, kad tai visgi šalis kultūriškai susijusi su Ispanija ir Prancūzija kas vėlgi įtakoja juos.

      Reply
      1. Rokiškis Post author

       Taip, gali iš principo. Tik mažais žingsneliais: truputis pasikeičia per porą dešimtmečių -- tada galima dar pakeisti kažką, po poros dešimtmečių -- dar kažką.

       Ir t.t., ir t.t. -- bet visada tik tiek, kad tie pokyčiai išliktų žmonių suvokimo ribose.

       O kai pokyčiai gaunasi tokie, kad žmonės jų jau ima nesuprast, tai požiūris į pokyčius gaunasi iracionalus, kaip į magiją. Užtat paskui atitinkami efektai.

       Reply
 4. gelvis

  Ir aišku, Assadas karą pralaiminėja, chemija paskutinė jo viltis, ir seniai žadėtos išorinės karinės pasekmės niekaip Libijos scenarijumi negręsia.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Įvykiai jau abejonių nekelia -- patvirtinimų pernelyg daug, ir nepriklausomų, ir pagal apimtis, kurios neatitinka tų, kokias įmanoma falsifikuoti, ir pagal tai, kad info ėjo iš daugalio šaltinių, kurie anksčiau adekvatūs, ir pagal tai, kad antriniai požymiai (identifikuojamos vietovės, laikai, etc.) susieina, ir pagal tai, kad jau ir diskusija vyksta ne dėl patikimumo, o dėl to, kas tai padarė.

   Čia tik pirmom dienom buvo bandymai viską neigt.

   Kas be ko, kartais pasitaikančios falsifikacijos iš visokių sukilėlių duoda aiškų rezultatą -- prasideda to piemens ir vilko efektas, kai ima kažkas ir netikėt po kažkiek sumelavimų.

   Reply
 5. arka

  :superinis tekstas. Tik gal Jūsų Žiurkėnybė teiktųsi atkreipti Dėmesį į redagavimo mailių- „Parinkti tinkamą išsklaidančio užtaiso konstrukciją, sprogmenų tipą, kiekį, bendrą BOBOS konstrukciją, tinkamas panaudojimo sąlygas ir t.t. – pakankamai keblu, tam reikia daugybės bandymų, vykdomų valstybiniais mastais.“- bo bobos konstrukcija tam tikrais momentais kelia griešnų minčių.

  Reply
 6. WireOn

  O šiaip ar patys JAV negalėjo to cheminio ginklo panaudoti, kad visgi pagaliau galėtų su svariais įrodymais pradėti intervenciją į Sirijos teritoriją? Gi amerikiečiai ten šeiminkauja ar taip ar taip, pagrindinis turbūt ginklų tiekėjas sukilėliams.

  Reply
 7. cybersig

  Tai skambės labai nehumaniškai ir savanaudiškai. Gal reikia leisti sirams išsinuodyti ir bus ramu. Jei vakarai įsikyš, laimės tik Rusija, o vakarai turės dar didesnį galvos skausmą.

  Reply
   1. gelvis

    Per naftos kainas ir gerą progą sukelti vidinio patriotizmo („baisioji Amerika puola visus iš eilės“) bangą. Abu dalykai sustiprins Putiną.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Na, jei apie šitus reikalus -- „baisioji Amerika“ jau labiau nesustiprins. Yra kitas niuansas ten -- Rusijos forpostas ta Sirija.

     O dėl naftos kainų -- čia jau daug specifikų prasideda. Pvz., esant dabartiniam naftos kainų lygiui, Europa pakankamai aktyviai sukasi link alternatyvų, pradedant atomine energetika ir baigiant visokiomis saulės ir vėjo jėgainėmis. Tai gali reikšti ilgalaikį Rusijos naftos ir dujų eksporto pajamų smukimą nepaisant kainų didėjimo. Lafero kreivė tiesiog.

     Tuo pat metu naftos kainų kilimas visada gerina dolerio padengimą, kas JAV yra naudinga.

     O šiaip, yra dar toksai galimo naftotiekio per Siriją klausimas, kuris ganėtinai įdomus.

     Reply
   2. Rza

    Mhm, bet kas bus po to? Ar nesigaus kaip Egipte? Lyginant su ta publika, kuri Sirijoje JAV įsikišėmo dėka ateis į valdžią, Bashar’as al-Assadas ir jo alavitai gali pasirodyti angelėliai.

    Reply
 8. Adomas Rutkauskas

  „kokiu durnium reikia būti, kad kažkokiems sukilėlių būriams duot masinio naikinimo ginklą, suprantant, kad vien už tokį visiškai beprecedentį chemijos platinimą kokia nors JAV gali visą šalį nušluoti“

  Dabar į komandinę eilutę surenkam IDCHEAT, įsijunigam paslėptą sąmokslo teorijų layerį ir matom atsakymą -- Putinstanas.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Na, net ir tie manau kad neduotų. Pernelyg daug visokių rizikų ir problemų iš to.

   Panagrinėjus tokį scenarijų, gautųsi, kad visvien išaiškėtų reikalai, o tada jau, nepaisant to, kad JAV šitų nenušluodinėtų, bet visokios sankcijos atsirastų pakankamai didelės, o susikompromitavimas būtų neadekvatus.

   Trumpai tariant, aš nematau variantų, kur kažkokia valstybė galėtų tiems sukilėliams chemiją duot.

   Reply
   1. Adomas Rutkauskas

    Tai nebūtinai juk valstybė.

    Juk galėjo ir kokie čečėnai teroristai ar kiti parankūs asmenys.

    Gerai jau, gerai, išjungiu sąmosklų teorijų modą…

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     O iš kur čečėnai? Aniems chemijos gauti -- lygiai tokios pat problemos.

     Nors kita vertus, jei apie sąmokslo teorijas -- tai galim prisimint vieną incidentą su masiniu moksleivių apnuodijimu Grozne, tik kad ten panašu į visai kito tipo chemijos panaudojimą buvo.

     Reply
    2. DarMantas

     Kita sąmokslo teorija. Matom situaciją (po cheminės atakos), kad Obama ir jo šobla dabar žiauriai nepatogioje situacijoje. Bet kokiu kampu žiūrint. Ir tai labiausiai naudinga yra Maskvai. Numatyti visa tai irgi buvo galima. Žinant, kad Rusija daug kur Sirijoj įmerkus savo kanopėles, peršasi mintis, kad galėjo pridėti savo leteną prie sprendimo panaudoti zariną. Per nupirktus pareigūnus ar galų gale sufabrikuoti įsakymą. Įvertinus praeities sąmokslo teorijas ir šiaip pažiūrėjus į snukelį, tai Maskva nelinkus smulkintis dėl žmogaus gyvybės.

     Reply
     1. Rokiškis Post author

      Gali būti ir paprasčiau: kai sukilėlių belenkiek nesigauna išmušt iš pozicijų, tai pakanka to, kad Maskva užgarantuotų, jog JAV pulti Sirijos negalės. Jei garantijos pakankamai tvirtos ir įtikinamos, jos tai turint omeny, kiek patrauklus atrodo chemijos naudojimas prieš sukilėlius, klausimai daugiau nekyla.

      O Asadas, turint omeny Rusijos karinį kontingentą bei tai, kad chemijos panaudojimo atveju kils dar ir klausimas, ar tikrai Rusijos garantijos dėl chemijos sandėliavimo ir priežiūros buvo realiomis garantijomis, turi pagrindą Rusijos garantijomis tikėt.

      Reply
      1. DarMantas

       Prisižiūrėjus House of cards, nepanašu, kad sukilėliai, o tiksliau apie tūkstantis civilių buvo pagrindinis taikinys.

       Reply
   2. As

    Jei Rusija būtų Sirijai pardavusi S-400 (Kiek žinau, oficialiai visgi nepardavė, nors gal klystu) šiokį tokį pretekstą sukurstyti rimtesnius įvykius ten (ar tai paskatindama Assadą, ar sukilėlius) ji interesą galbūt visgi turėtų. Vien tam, kad savo ginkluotei padarytų battle testą. 😀

    Aišku, dėl to nelabai verta aukoti beveik vienintelį savo sąjungininką regione, kuris ten karines bazes kurti leidžia.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Su moderniausia ginkluote bent kiek proto turinčios šalys tokių testų nedaro, nes priešai sužino pernelyg daug. Pakanka prisimintti, kokį rezultatą iš panašių testų gavo Hitleris, kai realiom sąlygom bandyti sugalvojo pirmuosius Tiger tankus prie Leningrado.

     Reply
 9. as

  Kaip suprantu pagrindinis argumentas, kad naudojo Assadas, yra tas, kad sukileliai technologiskai negalejo panaudoti cheminio ginklo. Siaip skystas argumentas, net labai skystas, nes JT komisarai (konkreciau Carla Del Ponte ) kurie tyre geguzes menesio ataka padare isvadas, kad zarino dujos buvo panaudotos paciu sukileliu. Tai irodo, jog sukileliai turejo galimybes panaudoti chemini ginkla. Nereikia pamirsti, jog i sukileliu puse perejo dalis Assado pajegu, tikimybe, jog perbego keletas ir cheminiu ginklu ekspertu didziule.
  O del JAV irodymu, tai galim visi prisiminti ir irodymus pries invazija i Iraka. Tai tenka pripazinti fakta, kad JAV ne renka irodymus, o kuria tokius kokiu jiems reikia.
  Labai gaila, ka si karta JT ekspertai turejo uzduoti tik issiaiskinti ar buvo panaudotas cheminis ginklas ar ne, lyg informacija, kas ji panaudojo butu nesvarbi.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ponas, o tamsta perskaitėt nuosekliai čia straipsnį, ar atėjot iš Lietryčio, kur sutrumpinta versija ir dabar komentuojat, nepaskaitęs visko?

   BTW, dėl gegužės -- kiek aukščiau komentarus paskaitykit ir nesiremkit gandais vietoj faktų.

   Reply
 10. as

  O tai kur faktai kur gandai? Del geguzes menesio tai, kad JT ekspertai turedami ir zinias ir priemones daro prielaida, jog dujas naudojo sukileliai, tu vadini gandais, o savo prielaidas faktais 🙂

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   O jūs nuosekliai paskatykit ir šitą straipsnį, ir komentarus, kurie čia yra, ir jei bandot aiškinti kažką apie ekspertus, kurie daro prielaidas ne apie Rugpjūčio, o apie Gegužės įvykius, tai sugebėkite ir perskaityti, ką tie ekspertai išties teigė -- tada nustosit pasakot man čia fufelius.

   Arba išbaninsiu.

   Reply
 11. Man smalsu, kodėl nesvarstoma izraelio versija -- jiems rodos viskas super naudinga -- sirija silpninama, kartu kenčia iranas, ir į areną grąžinama jav. Padavei gudrią bombikę sukilėliams, ir reikalai gerėja.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Izraeliui Sirija seniai įkyrėjusi ir visai nedraugiška, bet karas Sirijoje jiems gali būti dar baisiau nei tas Asado režimas, nes visas tas bardakas gali baigtis visiškai neaišku kuo.

   Reply
 12. Nu dar apgaut reikia, kad ant savęs užsimestų, arba samdyt kokį teroristą be interesų -- bet čia jau smulkmenos.

  Reply
 13. Josiff

  Kad cheminį ginklą naudojo Asadas duodu kokį 98%, vis tik toks ginklas sukilėliams neprieinamas. Neturi jie aviacijos, šarvuotos technikos padorios, net ekipuotė jų apgailėtina, tai ką kalbėti apie cheminį ginklą, kuris saugomas ypatingomis sąlygomis, panaudojimas taip pat griežtai reglamentuotas ir pan. Tai vienintelis variantas nebent susintetintų patys bet šansų mažai, ką jau apie sugebėjimą tikslingai ir taikliai panaudoti.

  Reply
  1. Jonas Povilas N

   Labai rimtas analitinis straipsnis,todėl ir cituojamas-jokio sh malimo (rašau be ironijos ir be įsiteikinėjimo).

   Reply
  2. Dan

   Na, ohohoho stebėtis per daug nereikia, nes net labai ir negiriant, Rokiškis tikrai yra vienas iš protingesnių Lietuvos blogerių, vienas iš kelių, kuriuos verta pasiskaitinėti… (na, o blogo įrašus galėčiau išskirti į 4 kategorijas: apie pirmąsias dvi kalbėti neverta, nes tai visiški niekalai, tiesiog pirmoji kategorija skirta visokiems interneto robotams (juk jiems irgi reikia); antroji -- tiesiog neverta dėmesio, nes ten tiesiog visoks eilinis „briedas“ labiau skylėms užkamšyti (tai normalu, kam gi to nepasitaiko); trečioji -- jau labai rimti įrašai, tokie lyg ir IQ testukai, tačiau nevisiems įkandami (tiesiog, jei galvojat, kad esat už kitus protingesni, galite pasitikrinti); na ir ketvirtoji kategorija, puikūs įrašėliai aktualiomis temomis (tokie kaip šis), arba istorine tematika (rekomenduočiau pasiieškoti įrašų pvz. apie sovietmetį arba atomines bombikes). Tiesa, viena ypatybė, kartais Rokiškio komentarai dar įdomesni būna, nei pats įrašėlis, ar bent jau papildo, tuos įrašėlius, tai tikrai. Tai tiek pastebėjimų, lauksim vėl ko nors įdomaus.

   Reply
   1. Rytis I

    Aha, supratau, beliek išsiaiškint, kur čia kokia kategorija 🙂 Nu kad nepasirodyt kokiu tais išprotėjusiu robotu 🙂
    P.S. beje, čia berods ne visada suveikia opcija „RSS feed for this post“. Grįžta kokis vienas iš trijų ats -- nu bet gal čia mano problemsos, nežinau.

    Reply
 14. Andrius

  Nepamirškim, kad Asado režime irgi yra savų grupuočių -- kaip visur. Ir nesutarimų, ir ginčų, ir pergalių, pralaimėjimų, kovos dėl statuso ir bla bla bla.

  Visuose karuose taip būna ir visuose režimuose.

  Todėl sprendimą peržengti raudoną liniją galėjo priimti a) ne pats Asadas, o kažkas iš žemesnių, atitinkamai -- ir siauresnio geopolitinio matymo piliečių; b) pats Asadas galėjo pasiduoti spaudimui.

  Dabar kitas dalykas: žmonės sprendimus priima palaipsniui. Iš pradžių pamėtė kur nors ašarines dujas. Vėliau suleido į kokią kanalizaciją ar kitaip lokaliai panaudojo -- su taktiniu efektu ir be strateginių pasekmių. Dar vėliau, tarkime, pamėtė kažkur, iš kur informacijos nutekėjimą blokavo. Rezultatas -- taktiniai pasiekimai čia ir dabar, kažkam -- medalis ir paaukštinimas, geresnė bendra moralė (nes kiek čia galima į kaulus gaut?), pasiekto rezultato jausmas, noras siekti dar. Tai kažkiek užmigdo baimę: a, pirmą, antrą kartą praėjo, tai ir toliau gerai gal bus? tik būkim atsargūs: naudokim greit išsisklaidančias dujas, pulkim iškart po to, gal dar -- neleiskim paviešint įrodymų… ir kurį laiką veikė. Pridėkim visas sąjungininkų garantijas; pridėkim JAV ir Vakarų problemas praeityje (Afganistane, Irake, Libijoje, etc.) ir šiandien (Egipte labiausiai); pridėkim baimę, kurią visi ten jaučia, ir iš joos kylantį norą nuvertinti priešininką ir pervertinti save.

  o tada gal bombas numetė ne ten, kur planavo, ir sausumos kariuomenė nespėjo izoliuoti teritorijos ir išskersti likusiųjų, kad nebūtų liudininkų. Arba sukilėliai pasirodė kiek kietesni. Arba dar kažką. Ir atsirado pakankamai patikimų priežasčių triukšmui sukelti ir atvažiuoti inspektoriams; ir jie atvažiavo greičiau nei įrodymai buvo sunaikinti (nors tų įrodymų ir taip buvo mažai -- pagal taisykles galioja tik tie, kuriuos surinko PATYS inspektoriai, ne gydytojai ar liudininkai).

  O dabar visi graužia nagus, ieško kaltų ir laukia tomahaukų. Na, jei kongresas pasakys „hau“.

  Reply
 15. Saulius

  Perskaičiau ir taip trumpai stipriai šokiravausi. Pasirodo įmanoma ir lietuvių kalba perskaityti nors kiek normalesnę analizę ir argumentaciją. Tokie straipsniukai lengvai šokiruoja, jeigu didesniais kiekiais tenka vartoti visokių lt fasadinių sklaidėjų produkcijas. Tai didelis ačiū autoriui nuo anoniminio eilinio skaitytojo. Ačiū už tas kelias valandėles rašius įrašą ir vėliau viską komentuojant.

  Šiaip yra dar toks įdomus pastebėjimas kodėl visgi būtent ne sukilėliai panaudojo cheminį ginklą. V.Putinas kalbėjo (berods Vladivastoke) ir akivaizdžiai matėsi nervavosi, kad Sirijos valdžiai dabar (suprask kai jie jau laimi karą) naudoti cheminį ginklą yra visiška durnystė. Nesu istorikas bet žinau bent vieną labai gerą pavyzdį, kai viena pusė praktiškai ant dienų turėjus sulaukti priešininko kapituliacijos numetė pora „riebių dešrų“ būtent ant priešininkų civilių. Kapstykitės JAV motyvacijoje, kurioje jau kapstyta n kartų pačių įviariausių istorikų, ir suprasit kodėl Sirijos valdžiai buvo, yra ir bus motyvų panaudoti tokį ginklą prieš sukilėlius. Ir tai toli gražu ne durnystė. Maža to. Ar tik nebus tai padaryta atsiklausus pagrindinių savo sąjungininkų. Čia tam, kad užsitikrinti pirmiausiai paramą informaciniame lauke, o tuo pačiu ir visose kitose vietose (pvz. JT saugumo taryboje). Motyvacija gali būti ir pas rusus. Kas nežino, Rusijos ekonomika traukiasi, naftos adata akivaizdžiai turėtų pastambėti (kainų pavidalu). Šiuo klausimu visada rusams paskutiniais metais pasiruošę padėti „draugai ir partneriai“ iš Amerikos. Kodėl gi nežengus tokio žingsnio iššaukiant tokį nedidelį lokalų konfliktėlį o ten žiūrėk keli zuikiai į vieno šūvio trajektoriją subėgs..

  Reply
  1. karpis

   Kažkaip kertasi mano žinios su taviškėm: kodėl Japonija turėjo kapituliuot ant dienų? Planuojama buvo invazija ir buvo prognozuojama ~50 000 vien amerikonų aukų. Ir dar tas negeras ataskonis iš Ivo Džimos. Tai tos bombos mestos ne šiaip pasižiūrėti į fejerverkus.

   Naftos kainas lėtai, bet pakontroliuoti OPEC’as gali. Tai Rusija labai daug neišloštų.
   Beje su asadiniais kinai bičiuliaujasi, kuriem visiškai nereikalingos didelės naftos kainos.

   Reply
   1. Rokiškis Post author

    Jei mano atmintis nemeluoja, Japonijos įvardintos jai tinkamos kapituliacijos sąlygos nebuvo priimtos JAV prieš branduolinį bombardavimą, tačiau po jo Japonijos vyriausybė savo pozicijos nepakeitė ir įvardino tas pačias sąlygas, o JAV jas jau priėmė. T.y., bombardavimas faktiškai nieko nepakeitė.

    Reply
   2. Saulius

    Kiek aš skaičiau ir žiūrėjau paskutinius istorikų pamąstymus, atominio ginklo panaudojimas buvo absoliučiai perteklinis ir tik laiko klausimas (vos ne dienų) kada Japonija turėjo kapituliuoti. Čia greičiau buvo pasinaudota ne tam, kad karą baigti, o kad pademonstruoti savo galybę, savotiškai išbandyti technologijas ir ne paskutinis vaidmuo elementarus kerštas ir civilių gyventojų apraminimas. Visus šiuos motyvus labai panašioje mini situacijoje gali (galėjo) turėti ir Sirijos režimas. Sukilėlius jie nugalės, o civiliai gyventojai liks.

    Dėl naftos kainų nėra net ką ir diskutuoti. Faktas, bet kokie paskutiniai amerikiečių kariniai veiksmai norom ar nenorom didindavo naftos kainas. Rusija tikrai tarkim taip labai neliūdi kai tos kainos kyla. Dabar situacija tokia, kad reikia labai aiškiai suprasti kontekstą kas darosi pačioje Rusijoje (prezidento griežti nurodymai pagerinti paprastų žmonių gyvenimą, plius traukiasi ekonomika ir t.t.), kitas dalykas geopolitiniai žaidimai. Todėl yra versija, kad B.Asadas ne šiaip informuoja Rusiją, bet ir su ja derina veiksmus. V.Putinas tikrai ne tas žmogus kurį labai sugraudinsi civilių žmonių kankinimais ir mirtimis. Ypatingai kai jie yra iš priešų (priešininkų) pusės.

    Reply
 16. Absurdas

  Dabar idomiausia Irano pozicija. Jie šitoje situacijoje yra laimėtojai. Jei JAV puls Sirija, ten pakankamai ilgai bus Irakas versija2, siaubingai ryjantis JAV karinio biudžeto pinigus. Be to tyliai bus galima remti vietines grupuotes ir Iranas nuo paties užpuolimo bus saugus bent keletui metų. Per tą laiką tikriausiai jau ir centrifūgos kažką susuks.
  Jei JAV nepuls, iš esmės parodys silpnumą ir uždegs žalią šviesą draugiškam Iranui režimui, kuris vieną dieną gali tapti reikšmingu ramsčiu. O kur dar masinio ginklo panaudojimas jautriame regione ir viskas be jokių pasekmių!
  Taigi, Iranas bet kokiu atveju laimi. Jam tereikia laimėti laiko, nukreipti dėmesį nuo planų pulti jį patį ir kartu tyliai sukti centrifūgas ir auginti raumenis.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Iranas laimėtojai nuo to, kad praranda vienintelį savo sąjungininką?

   Na, žiūrint į tai, kad JAV į Siriją tikėtina teįmes vos menką dalį laisvų karinių resursų, o kartu pats JAV sukiojimasis aplinkui -- tai nuolatinė grėsmė tam pačiam Iranui (prisiminkim, kaip anie isterikuodavo, kol JAV buvo Irake), o plius dar prisiminus tai, kad Sirija dalyvavo krūvoje visokiausių neaiškių schemų kartu su Iranu, įskaitant galimai ir to paties cheminio bei branduolinio ginklo kūrimo programas, kas po Asado nuvertimo gali išlįsti su visais įrodymais -- tai man kažkaip labai jau didelės abejonės, ar Iranui to norėtųsi.

   Kita vertus, čia aišku jau yra ganėtinai tolimų konsekvencijų kapstymai, tad neapibrėžtumo lieka pakankamai daug.

   Reply
 17. gvidas

  Kodėl Kinija palaiko Asado režimą? Kokia jai iš to nauda? Po cheminės atakos, aišku, kad palaikai diktatorių. JAV nebereikia įrodinėti. Rusija, panašu, šiaip mėgsta žaisti demagogiją, taip tikėdamasi parodyti kokį nors Vakarų silpnumą, bet Kinijai tai nėra aktualu. Tas kodėl Kinija nori atvirai konfrontuoti su Vakarais?

  Reply
  1. Rytis I

   Greičiau nekonfrontuoja, o tik visame kame stengiasi palaikyti rusus. Na pusiausvyros palaikymui, atseit

   Reply
  2. karpis

   Nauda paprasta. Kinija nori, kad su ja skaitytųsi, visgi antra didžiausia ekonomika pasaulyje. Tai tiesiog augina svorį.

   Antra nauda yra nerealiai paprasta: bet kokios raketos artimuosiuose rytuose kelia naftos kainas, kas tikrai nepadėtų lėtėjančiai Kinijos ekonomikai.

   Reply
 18. faktas faktelis

  Negi čia yra naivuolių, manančių, kad Amerika lyg geroji fėja taip rūpinasi „žmogaus teisėmis“ ir tais keliais šimtais žuvusiais nuo cheminio ginklo, kai pati jau šimtmetį tik ir organizuoja karus bei perversmus visuose žemynuose, kur žūsta milijonai, pati stato į valdžią ar remia tuos diktatorius (Binladenas, Huseinas, Kadafis, dabartinis Saudo Arabijos režimas…), kol jai naudingi ir verčia, kai jai nebenaudingi.
  O jos interesas čia labai paprastas -- prieš puolant Iraną susilpninti jo sąjungininkus, taip apsaugant Izraelį. Vėliau Irano naftos tiekimo nutraukimas (pakenks labiausiai Kinijai), Irano azerų, Rusijos musulmonų imigrantų, bei samdinių (ten prieš Asadą kariauja daugiausia būtent samdiniai iš užsienio) dabar „besitreniruojančių“ Sirijoje nukreipimas prieš Rusiją ir jos satelitus.

  Reply
 19. faktas faktelis

  Vėliau Rusijos energetinių išteklių tiekimo nutraukimas.
  Chaosas ir pjautynės Europoje ir Azijoje. Amerikai gerai, o gal ne Amerikai, o „naujos pasaulio tvarkos“ ir „pasaulio vyriausybės“ kūrėjams, juk po anarchijos visada ateina diktatūra ir žmonės sutiks vardan ramybės ir saugumo.

  Reply
  1. Andrius

   Oi, fakteli tu fakteli. Sąmokslo teorijų atrajotojau.

   Amerikai nafik nereikalingos papildomos problemos, nes jos galia (kaip ir visos viso pasaulio galios) remiasi ekonomika. Kinai neturi lėktuvnešių ne todėl, kad nenori, o kad neįperka, tai brangus malonumas; va pasistatys dabar patį pirmą, tiksliau, perstatys. Rusai irgi neturi normalios kariuomenės, nes neturi pinigų, ir net sovietmečiu pusbadžiu gyvenusią armiją šėrė visos ekonomikos sąskaita. Ir taip visur, ir visais laikais. Romos imperija žlugo, nes nebeturėjo normalios kariuomenės, nes nebeišlaikė jos po ekonominių krizių.

   Todėl JAV pirmiausia reik normalių prekybos sąlygų. O kai vyksta karas šalia Sueco kanalo, Arabijos naftos laukų ir Izraelio, šalia NATO narės Turkijos -- griūva visas regionas. Vien dėl milijonų pabėgėlių, kuriuos išlaikyt itin sunku (kažkur girdėjau, kad Lietuvos socrūpybos sistema žlugtų sulaukusi poros tūkstančių pabėgėlių) -- juos reik apgyvendint, prižiūrėt, maitint. Ten gretimose šalyse jau pora milijonų ir skaičiai auga toliau.

   Ar tokiom sąlygom normali prekyba įmanoma? Ne. O ar prekybai griūnant ekonomika, taigi ir JAV pozicijos įskaitant lėktuvnešių išlaikymą, stiprėja ar smunka, a?

   Kartu nepamirškim JAV prestižo pasaulyje. Kaip žmonės žiūri į tokią Rusiją, kuriai akivaizdžiai px, kur kas ką skerdžia, -- ir kaip į JAV bei Vakarų sąjungininkus? Ir kieno prestižas didesnis? Gal rusų, kuriems buvo giliai px, kad I.Karimovas pjauna Ferganos slėnio tadžikus ir kirgizus?

   Kitas dalykas -- normaliam žmogui šlykštu žiūrėti, kaip muša silpnesnį. O normaliam žmogui, kuris turi jėgos ir ginklą sustabdyti niekadėją, kyla ir moralinė dilema dėl to.

   Galiausiai tai veikia. Tarkim, Kosovo atveju etniniai valymai buvo sustabdyti. Ne, ten nėr gerai, tam Kosove, bet ten bent jau neįvyko dar blogiau. O sustabdė tais pačiais tomahaukais.

   Reply
 20. Saulius

  objektyvesnės nuomonės (nei straipsnyje išdėstytoji) susidarymui -- susiraskite su Gūgle filmuką: „Чей зарин?“ ir pažiūrėkite.

  T.y., vyksta informacinis karas ir, toli gražu, ne vien korektiškas. Norint nebūti ‘už nosies vedžiojamu’ -- reikia bent jau išklausyti abiejų pusių argumentus.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ponas, arba kalbėkite argumentais, arba nesiuntinėkite kažko kažkur ieškot apie kažką neaiškaus. Ir tai nepriklausomai nuo to, ką norite pasakyti.

   Reply
     1. Šimonis :)

      Šitas geras, nebuvau matęs. Sėdi, atrodo, vyrai metuose, o šneka vėjus. 🙂
      Linksmas atradimas. 🙂

      Reply
 21. Saulius

  Rokiški, rašote:
  „Nuotraukoje – 2013 Rugpjūčio 21 dienos zarino atakų Sirijoje rezultatas“
  „Dabar itin plačiai skleidžiama (ir akivaizdžiai tikslinė) propaganda apie tai, kad zariną galėjo panaudoti sukilėliai“

  Gal galėtumėte pateikti nuorodų į Jūsų informacijos šaltinius tokiems teiginiams?
  T.y., iš kur paėmėte šią nuotrauką ir
  kodėl esate toks garantuotas, kad ji liudija būtent Sirijos armijos įvykdytą nusikaltimą?

  (jūsų žiniai: Gydytojai be sienų oficialiai teigia: “MSF can neither scientifically confirm the cause of these symptoms nor establish who is responsible for the attack,” -- http://www.doctorswithoutborders.org/press/release.cfm?id=7029&cat=press-release#sthash.fgGMxLrP.dpuf ).

  Ir dar: tai ką vadinate „sukilėliais“ -- ar ne tiksliau būtų vadinti samdiniais iš užsienio?

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Uhu, kaip matom tamstos linke, kur gydytojai esą negali patvirtinti, tie patys gydytojai ir pateikia akivaizdžius nervus paralyžuojančių medžiagų panaudojimo įrodymus pagal tai, ką patys matė iš simptomatikos, apsinuodijimų eigos ir epidemiologinio vaizdo, tegul ir nepatvirtintus moksliniais tyrimais dėl intoksikacijos šaltinių.

   Dėl informacijos šaltinių -- matau, kad ieškotis mokate, o dėl durnumo, kuris padeda bet kokius faktus suinterpretuoti neįtikėtinai atbuliniu būdu, o ir po faktų analizės retoriškai klausinėti fufelių apie nuotraukas bei, kaip matėm aukščiau, skleisti ANNA „įrodymus“ -- banas.

   Reply
 22. Jonas Povilas N

  Kažin,ar tai durnumas,gal tai tiesiog Jūsų,p. Rokiški,ankstesnio straipsnio apie paternus (berods Nr.27) iliustracija?

  Reply
    1. Rokiškis Post author

     Nežinau, kaip dėl paterno (nes to čia komentuose nepasimatys), bet kad stebėtinai kryptingas mąstymas lenda -- tai jau faktas. Variantas iš serijos „tikiu tuo ir anuo, todėl viskas yra įrodymas“.

     Beje, jei ką, čia pora skirtingų Sauliumi pasivadinusių žmonių yra komentuose.

     Reply
 23. klausimux

  O kaip ponulis tada paneigtume prieš metus Sirijos sukilėlių pranešimą, kad jiems į rankas PATEKO ASADO CHEMINIS ginklas? To negali būti, nes tai neįmanoma, ir mes per daug protingi, kad tikėtume tokiais maskvos skelbiamais gandais… ? Ale čia Izraelio žinių agentūros pranešimas platinantis pačių sukilėlių paskelbtą informaciją, kurią Asadas prieš metus bandė paneigti. http://www.israelnationalnews.com/wap/Item.aspx?type=0&item=159391

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   O kodėl neigti? Šitokia info yra žymiai rimtesnė ir įdomesnė, nei visa ta didelė krūva fufelių, kuriais sklaidosi Sirija/Rusija.

   Tiek kad pačioje toje informacijoje visgi kalba ne apie tai, kad cheminis ginklas pakliuvo į nagus sukilėliams, o tik raketos, kurios pritaikytos nešti nekonvencinius užtaisus. Kaip galima suprasti, apie tai, kad netgi tuščios nekonvencinės galvutės būtų pakliuvusios sukilėliams -- visgi neteigiama.

   Taip ar anaip, tai visgi yra rimčiau, nei kokios nors šnekos apie tai, kad cheminės atakos nebuvo ar kad kažkas buvo, nes kažkas galėjo būti.

   Reply
 24. hardwaristas

  Kadangi Sirijos konfliktas idomus tuom, kad yra vienas ish pirmuju karu_, praktishkai tiesiogiai transliuojamu internete, tai vis pasizhiuriu visokiausius filmukus ir straipsnelius ta tema. Taip jau daugiau kaip metai.

  Suma sumarum, bent man, ishsikristalizuoja tokie faktai:
  1. Vyksta arshus informacinis karas. Abi konflikte dalyvaujanchios puses meluoja ishsijuosdamos, manipuliuoja faktais, nevengia nutylejimu ir pan. Kazkuo primena Rusijos-Gruzijos konflikta, kur iki shiol neaishku kas ten ir kaip buvo. Del to realios info praktishkai 0. Go figure.
  2. Veiksme dalyvauja tradiciniai blokai. T.y. Rusu blokas vs vakaru blokas. Kas ten pirmas padege ta susikaupusi problemu kamuoli -- neaishku. Bet, kad eilinis Afganistanas -- akivaizdu. Barzdochiai buna geri arba blogi -- priklausomai nuo to, ka shaudo.
  3. Basharas -- nera klasikinis pridurkas diktatorius, nors ir del suprantamu priezhaschiu vaidina savo vaidmeni, bet ivertinant kaip ten viskas susikomplikave -- nemanau, kad jis pernelyg daug kontroliuoja ivairias strukturas, kurios jau turi realia valdzhia. Kam idomu Basharo asmenybe -- pasidomekit, kas jis buvo ir kaip gyveno tol, kol avarijoje nezhuvo jo brolis.
  4. Sirija -- labai nevienalyte, dirbtine valstybe. Daug dalyku ten sprendzhiama mums neiprastai ir nera akivaizdus. Pvz. dalis kareiviu sedi kareivinese, o ne eina shaudyt barzdochiu -- del to, kad ne to tikejimo, ar shiaip neaishkus ju lojalumas valdantiesiems alavitams. Dar daugiau problemu su pvz. pilotais. Kurie lyg ir noretu ir yra motyvuoti pametyt bombu, bet vat vadovybe nesijauchia tikra, kad lektuvas nenutups kur nors Turkijoj. Ir neleidzhia skrist. Ta pati armija yra gan abstraktus derinys. Ko ten tik nera, visokios jegos strukturos su savo daliniais, prezidento gvardija, paprasti shauktiniai, kazkokie savigynos buriai, pusiau atskiros kurdu ginkluotosios pajegos ir dar galai zhino kas ish Irano bei Libano. Isivaizduokit tokios marmalynes kontrole. Beje, su tais barzdochiais -- panashiai. Tai nera kazkokia organizuota, vienalyte jega. Puiki terpe visokiem tamsiem darbeliam regzti.
  5. Barzdochiai negali buti vadinami sukileliais, nes atvykeliu, kuriu faktas yra nepaneigtinas, kiekis yra nezhinomas. Gal 5 vnt., gal 5 milijonai. Koks santykis su vietiniais -- galai zhino. Taip pat, faktas, kad tarp ju yra kazkokie neaishkus tipai, akivaizdzhiai atliekantys instruktoriaus pareigas. Tai matosi ir pagal kariavimo maniera, ir pagal tai, kad stengiasi ishlikti nepastebeti, vengia tiek kulkos, tiek kameros (kas nebudinga barzdochiam). Nesiimu spresti ish kur jie, kas jie, bet i vietinius -- nepanashus.
  6. Del ginkluotes ir RPG gamybos garazho salygom -- barzdochiai yra uzhgrobe pakankamai kariniu objektu, ish kai kuriu lojalai tiesiog pabego. Patys barzdochiai yra dokumentave, kad ateme is armijos ir uzhfiksuoti in action su:
  Tankais
  Haubicom, tiek tampomom, tiek motorizuotom (gvozdika, akacija (shita, man rodos, ir branduoliniais sviediniais galetu shaudyt))
  Beatatrankem patrankom (speju „demokratijos“ parama)
  Pachiu ivairiausiu kalibru minosvaidzhiais (vienas ish ju megstamiausiu ginklu, kiek pastebejau)
  Reaktyviniais sviediniais su savadarbem arba pramoninem paleidimo sistemom
  Pakabinama aviacine ginkluote ish uzhgrobtu aviacijos baziu. Tiesa naudojant matyt neteko, tik vezhantis sunkvezhimyje.

  Kas del gamybos, tai barzdochiai turi priejima prie metalu apdirbimo, ir esant nurodymams, gali paleidimo sistema nemazhai kam susikonstruot. Fugasus, minas, minosvaidzhius -- gamina vos ne pramoniniu budu.
  7. Ivertinant koks bardakas pastebimas uzhgrobtose bazese, tai visai netgi gali buti, kad cheminis ginklas pateko i barzdochiu rankas senokai, galbut net jiems patiems nesuprantant, ka jie ten turi. Kadangi barzdochiam momentas kai realiausia uzhfiksuoti cheminio ginklo panaudojima yra butent tada kai inspektoriai yra pasiruoshe atvykti, tai neturetu buti sunku idet daugiau pastangu ir suorganizuot operacija. Nes prieshingu atveju lojalai gali turet pakankamai laiko viska sutvarkyti.
  8. Del „save ishnuodyti“ -- kiek pastebejau, civiliai (kuriu butent esminis kiekis tarp auku), sekmingai tepa slides ish konfrontacijos vietu priesh prasidedant rimtesniems mushiams. Jei armija shturmavo konkretu rajona ilgai ir nuobodzhiai -- ish ten tikrai civiliai butu seniai pabege. Juolab, kad lojalai (nezhinau kaip barzdochiai) -- tikrai turi praktika ir isakymus (zhinoma ishkratydami iki triusiku) ishleist ish kovos veiksmu zonos civilius, kuom civiliai ir naudojasi. Be to armija, yra gerokai normalesni vyrukai (ish veidu, kalbu) uzh barzdochius, be to kur kas taikliau shaudo ish turimu ginklu. Shaudymas +- kilometras (taip pataikant i vieta kur nemazhai civiliu) -- velgi barzdochiu bruozhas. Kas irgi pirshtu bado i tai, kad ne armija bubtelejo tos chemijos. Be to, barzdochiai reguliariai naudoja savizhudzhius kaip taktine priemone. Su tokiom skrupulom -- nemanau, kad problema koki rajoneli, vardan garantuotos pergales, tegul ir su konkuruojanchia grupuote panuodyt.
  9. Lojalai ishties ginklu turi pakankamai (ypach prie Damasko), kad uzhsiimti masiniu zhmoniu naikinimu (jei jau taip smarkiai prireikia). Turi gi aviacija, visokiu fainu raketeliu, kur skrendant trumpais atstumais -- tonos raketinio kuro veikia kaip papildomas uzhtaisas (beje irgi cheminis ginklas, bet uzh ji niekas nepuola metytis tomahaukais). Armijos vadovybe irgi +- adekvati. Tachiau -- velgi lieka nemazha tikimybe uzhsleptu dezertyru, kurie uzh tam tikrus veiksmus, gali tiketis politiniu prieglobschiu ir pan benefitu. Ypach pradzhioj konflikto gi visokie generolu lygio karininkai perbeginejo pas prieshininkus. Kas zhino kiek ju liko? Jei jau budu naudojama ish desperacijos -- tai manau tam kur kas geriau tikru Aleppo. Ten IMHO lengviau susitvarkyti su pasekmemis butu, informacijos sklaida. Bet inspektoriai gi i Damaska atvazhiuoja. Dar vienas reikalas, kad vietiniam vadukui nera manau taip paprasta ish sandelio ishsirashyti chemines ginkluotes. Nemanau, kad ji kartu su paprasta shiuo metu guli (del tu pachiu uzhgrobimo riziku). Rusishkoje informacineje erdveje buvo pasirode zhinutes, kad rusai surinko mazho kalibro chemine ginkluote ir keliais konvojais susitempe i savo baze. Butent tam, nenutiktu tas, kas nutiko. Kiek tame teisybes xzn. bet nenustebchiau, jei taip ir butu buve.
  10. Del pabegeliu -- pachioj Sirijoj yra belenkiek pabegeliu ish Palestinos. Ir kazkokia tragedija neivyksta, net ir karo draskoma, Sirija -- kazkaip jais pasirupina.
  11. „Diktatoriaus pamokymas“ kaip humanizmo apraishka -- skamba juokingai. Ka reishkia tegul ir tukstantis lavonu vs tas, kas bus po to kai „demokratishkai“ bus ishdauzhyta likusi sveika shalies infrastruktura, bei susidariusiame chaose zhus dar neaishku kiek tukstanchiu zhmoniu. Tikekimes Rusu blokas (iskaitant Irana, Egipta) apsiribos bambesiais ir koks rusu karininkelis -- nepuls atsishaudyt ish kokio Tartuso, nes tada jau gali but poveikis milijonams.

  Zhodzhiu reziumuojant -- Rokishki, tavo parashymus apie chemini ginkla uzhskaitau, tikrai liuks, ishvados irgi logishkos, bet IMHO su pradiniais duomenim -- reikalai prasti. Nereiketu tiketi pro vakarietishkais shaltiniais taip aklai, kaip ir lygiai analogishkai pro rusishkais (visokiom onytes zhiniom). Ten ju paklauses gali susidaryt ispudi, kad viena vakara kraugerys diktatorius gaudo nekaltus vaikus ir juos valgo, o kita, kad pribaltai su gruzinais ir chechenais bando sugadinti rojaus kampeli Sirija ir shlovingoji sirijos armija juos milijonais i diena traishko. Tiesos -- mes greichiausiai nesuzhinosim, bet su ishvadom reikia buti ypach atsargiam.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ponuli, tamstos 1-5 punktai daugiau mažiau teisingi, nors kai kur ir su išlygomis. Bet toliau tamsta pats nepastebėdamas nukrypstat į prielaidas, kad jei kažkokios principinės galimybės buvo, tai reiškia, kad tai sukilėliai. T.y., suveikia kryptingas mąstymas.

   Jei dar kartą paskaitysite straipsnį, tai atrasite, kad mano info šaltiniai -- tai ne kažkokie provakarietiški, o elementariai technokratiniai, daugeliu atvejų -- dar kelių dešimtmečių senumo.

   Ir vat čia jau pagaukim esminį momentą: tamstos teiginiai, tegul ir bandant analizuoti kažkokią situaciją, yra paremti tiesiog abiejų pusių diskursais, o ne realiomis sąlygomis, kurios būtinos vienam ar kitam scenarijui (pvz., tipinis tokio diskurso variantas -- kad Asadui pakaktų įprastos ginkluotės, kas yra akivaizdus fufelis, nes jei pakaktų, tai seniai būtų patvarkęs tuos sukilėlius kaip minimum Damasko prieigose).

   O techniškai pžiūrėkite taip: pati zarino gamyba yra pakankamai komplikuota, kad tai yra beveik neįtikėtina (BTW, dėl tos priežasties savo laiku Japonijos teisėsauga kone metus laiko ignoravo visas rodykles į Aum Shinrikyo -- ekspertai teigė, kad netgi tai sektai šitai neįmanoma). Dar sudėtingesnė situacija -- su pirotechninėmis zarino paskleidimo priemonėmis, kai gamybinių priemaišų turintis zarinas jau prie 100 laipsnių elementariai suyra (o išvengti tų priemaišų netgi pilnavertėse gamyklose daugumai šalių nepavykdavo).

   BTW, dėl RPG -- tą pavyzdį ne šiaip sau pateikiau -- jūs ant jo užkibote, kaip ir kai kurie kiti. Nes tai ne taip paprasta, kaip atrodo. Pasiaiškinkite ir atrasit, kad lygint RPG su kokiomis nors minosvaidžių minomis -- tai panašiai, kaip lyginti šautuvą su ragatke.

   Bendrai imant, būtent techninės sąlygos, o ne kažkokie vienų ar kitų pusių šaltiniai yra esminis dalykas, keliantis abejones dėl principinių galimybių, kad sukilėliai (ar kaip ten juos bevadinsim) būtų galėję panaudoti zariną. Tiesiog realių galimybių tam pernelyg maža, netgi vertinant visokias konspiracines teorijas.

   O kas dėl propagandos ir informacinio karo -- jis tikrai neįtikėtinai smarkus, bet apie 80-90% visokių juodų dezų skleidžia Asado pusė. Ir matyt tik to dėka jie dar ir randa užtarėjų.

   Trumpai tariant, pasiskrūtinaizinkite kai kurias savo prielaidas (beje, tamstos teigiami esą faktai išties yra daugiau prielaidos). Ir pirmiausiai pasitikrinkite prielaidą apie tai, ką iš principo gali galėti sukilėliai.

   Reply
   1. hardwaristas

    Pascrūtinaizinau mazhumele. Ish esmes su kritika sutinku. Tik noriu papildyt, kad buchiau aishkiai suprastas, nes vietom nebuvau. Ishties, isismagines neatskyriau, kur IMHO faktai, o kur mano spejimai pagal tai ka machiau per tuos metus+. Nuo 7-9 punktai -- jau mano spejimai, nes faktiniu irodymu praktishkai nera. Kitiems daugiau/mazhiau galima butu kazka surankiot, bet ne teismui chia medzhiaga, o noriu, kad pamastytu zhmones.

    Labiausiai buvau nesuprastas -- punkte apie RPG gamyba. Mano mintis buvo ta -- nera prasmes tiem sukileliam kazka labai advanced gamint, pakanka pasigamint kazkokius laikiklius ir vsio, galima naudoti pramonine amunicija.
    Mano minties geriausia iliustracija, kam raidzhiu per daug:
    http://www.youtube.com/watch?v=boBkjM5ziBM

    RPG atveju (kuris shiaip bishki ne i tema) tai butu vamzdis, ir parakinio uzhtaiso kontrole, bei mygelis ji aktyvuojantis. Pati granata, su visom kumuliacijom -- butu gamykline. Taip pataikyt sunkiau, bet pataikius -- zhala tokia pat. Reikia tureti raumenyje, kad sukileliai spejo ishsivezhti ish baziu, kurias anot kitos puses propagandos „aviacija ir altilerija sulygino su zheme“ -- ne viena sunkvezhimiuka visokiu idomiu dalyku.

    Apie zarino ir co gamyba namu salygom -- nieko neteigiu. Jei kazkur kazkas ishskaite -- to pasakyt nenorejau. Grynai asmenishkai manau -- buvo naudojamas gamyklinis ginklas. Del kalibro -- bbz, per radija girdejau, kad tam, kas ivyko -- pakako mazhdaug 250g veikliosios medzhiagos. Kiek jos buna tarkime akacijos altilerijos sviedinyje (iverinant, kad didzhioji dalis uzhtaiso tie pulverizatoriai ir kitokia velniava) -- nezhinau ir neturiu jokiu duomenu.

    Del techniniu salygu analizes -- jauchiu, kad shitoj vietoj pasuoju. Tamsta esi daug labiau shitoj vietoj prasikales ir man jau truputi per sudetinga gaunasi su analize (o ir laiko tiek ner). Juolab, jei ivedam planu planuose galimybe, kaip pats ishsireishkei „kadangi visi galvos, kad panaudojo sukileliai, tai asadas gali naudotis tuo ir naudoti pats“, tai ishvis smegenine core dumpa meta :).

    Del onutes naujienu -- priesh rashydamas shita atsakyma uzhmechiau aki (labai laiko paskutines dvi sav tokiem dalykam neturejau, labiau sekiau ivykius Sirijoj priesh metus, kai buvo idomiau. Dabar kai per visus galus kisha, tai bishki nebesupranti kas kur). Pasidare keista, pagal kokius kriterijus imam uzh artima tiesai teigini, kad armija ten kazka ruoshe dvi savaites, o neimam teiginio, kad chemines atakos nereikejo ir nebuvo tam Dzhobare, nes ji buvo vykdoma panashiai kaip El-Kuseire, t.y. imant netiketumu bei sutelkus smugines pajegas. Beje, anot to pasakoriaus -- shi karta buvo su zheme lyginami viskas ish eiles, ko irgi armija dazhnai privengia (nesistengia strukturishkai pazheist pastato, kaip lad rusai Berlyne praktikavo su zverobojais). Kiek tuo galima tiketi -- nezhinau. Labai jau levas shaltinis.

    Bet IMHO tie civiliai i butent armijos shturmo aukas -- neisipaisho, kazkokia netinkama mozaikos detale. Kaip ir neaishku, kodel tie vaikuchiai taip grazhiai suguldyti, juos ka dar shiltus surinko, ar nuo to zarino uzhmiegama, o ne krentama visokiom klaikiom pozom (trenkiant galva i asfalta ir pan)?

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Taigi, klausimas, iš kur imti tuos šaudmenis zarinui ir patį zariną. Bandymas remtis prielaida, kad sukilėliai to gavo, nes galėjo gauti -- tai yra vėlgi kryptingas mąstymas, kur atsiranda prielaida, kad jeigu nežinom, tai galėjo, o jei galėjo -- tai panaudojo.

     Suprasti reikia pirmiausiai vieną dalyką: vienintelė konkreti jėga, apie kurią užtikrintai galima garantuoti, kad turi ir zarino, ir jo paskleidimo priemones, ir specialistus -- tai Asado režimas. Visos alternatyvios prielaidos -- labai sunkiai įtikėtinos.

     Dėl to, kiek pakako zarino -- labai sunku spėti, nes duomenų apie užteršimo zonų plotus ir dabar esantį gyventojų tankį bent jau aš nemačiau niekur. Ketvirtis kilogramo -- man labai abejotina. Iš tų duomenų, kurie išlindo apie naudotas raketas, kiekiai gali būti net iki kokio 100 kartų didesni. Bent jau pirmomis dienomis kai kur vyko diskusijos, kur klausimas buvo tame, kad kaip kariškam zarino panaudojimui -- per mažai aukų.

     O dėl to, iš kur ten civiliai -- tai gyvena matyt tenai. Tamsta tiesiog pasigavot seną Asado/ANNA News pasakojimą apie tai, kad ten jų nėra ir jokio zarino ar aukų išvis nebuvo, nors tai yra fufelis, skirtas pirmam paties panaudojimo neigimui. Zonos, kur vykdomas puolimas, pakankamai didelės ir gyventojų ten pakankamai daug. Čia verta į tų apšaudymų žemėlapius pasižiūrėti.

     O dėl to, kaip žmonės numiršta nuo zarino -- taigi ne kulka tai. Mirtiną dozę gavęs žmogus kelias valandas gali prasikamuoti su visomis konvulsijomis, kol nusibaigs.

     Dar, beje, kai kurie gandai sako, kad dėl didelio kiekio acetilcholino sinapsėse su ta fosforo organika būna toks vienas įdomumas, kad žmogus numiršta dėl plaučių irba širdies paralyžiaus, o dozė gauta labai didelė, tai ir po mirties kokį pusvalandį gali galūnės tampytis ir virpėti, jau pas lavoną.

     Reply
 25. mhm

  man tik nesueina galai, kodel De Sadas galejo sugalvot mestelt cheminio ginklo sviediniu zinodamas kad pries pora dienu i sali atvyko UN kontrolieriai ir kad jie gali mygom nuvaryt paimt meginius/irodymus.

  sakyk ziurke kaip cia yra. as nesuprantu.

  http://youtu.be/n2GPTqxf8rE

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Proasadiška ANNA skelbė, kad puolimas buvo rengiamas mažiausiai dvi savaites. O kai vieni organizuoja dujas, kiti puolimą, treti propagandą, ketvirti inspektorių durninimą, o kartu visi viską slepia, o dar ir bardakas šiaip -- tai viskas normalu.

   Plius pridėkim žaidimo logiką: būtent tai, kad pas Asadą lankėsi inspektoriai -- tai pagrindinis argumentas, kuris skelbiamas kaip esą įrodymas, jog tikrai ne Asadas. Bet tokią logiką labai lengva suprognozuoti, atitinkamai -- itin apsimoka ja pasinaudoti.

   O dėl mėginių -- taigi ne veltui Asadas tiek tempė, kol leido inspektoriams nuvažiuoti. Plius dar tas inspektorių apšaudymas -- irgi įdomus variantas.

   Reply
 26. mhm

  vistiek huiparisi kas cia daros. reik duot laiko. uz kokiu desimt metu paskaitysiu istorijos vadoveli ir bus aisku. Jei dar nebusiu uzuostes kokiu duju. O jei nebus aisku, tada eisim pas delfu orakula is rokiskio:)

  Reply
 27. Šimonis :)

  Kaip manai Rokiški, kodėl Obama iš „karvedžio“ staiga tapo „demokratu“ ir nubėgo į Kongresą? 🙂
  Kodėl Respublikonų opinija panašiais klausimais dažnai būdavusi „kaubojiška“ dabar tapo, kaip čia pasakius, „nuosaikiai diplomatiška“?

  Reply
  1. As

   Taigi, kai Cameronas (O UK juk dažniausiai nuomonės neturėjo ir darydavo kaip amerikiečiai) sugalvojo pasitarti su parlamentu ir gavo pliaukštelėjimą per žandą ir Obamai pasidarė nebejauku vienam nepasitarus pulti. 🙂

   Aišku, jis iš anksto tikėjosi (o greičiausiai žinojo), kad jam pritars.

   Reply
   1. Šimonis :)

    Dėl to pritarimo aš nebūčiau toks tikras.
    Volstrytas karą jau laimėjo. Jam jau vienodai, bus smogta ar bus pereita prie diplomatijos. Taigi pragmatiniai motyvatoriai nebegroja. O štai „mainstreet’as“, kaip Rokiškis gerai pastebėjo, turi grynai politinių motyvų. Ir vidinių, kaip čia išsireiškus „keblumų“ (ie. bus lubų klausimai, reikės pakišt socialines nesamones kažkaip, tuoj pareis eilinis RE feilas, bondai šaus į dangų, ir visą tai nusimato per artimiausią pusmetį) na, žodžiu, demokratams svyla ten kur nereikia. 🙂 Tad, dūmai visai neprošal.
    Aišku „nusimest“ ~700-800 TomaHawk’ų (+/- tiek jų dabar ten yra dislokuota, beje panašiai „sugydė“ ir Irake) ir padovanot RTN’ui 1.5 bn $ Respublikonus gali ir „palobinti“. Bet tai bus labiau „ribotas biudžeto smūgis“ akcijų ir žaliavų kainoms, nei fundamentaliai taikdariška misija.

    Reply
    1. Šimonis :)

     Aj tiesa, akcijų kainoms jau buvo smūgis ypač RTN’ui, kažkur nuo kovo mėnesio. Tad, jei bus pereita prie diplomatijos, manau aišku ką reikia daryt. 🙂

     Reply
 28. Zuluas

  Na Rabinovičiau, jūs ir prirašėt. Žydai protingi žmonės, ar aš klystu? 1. Nuotrauką žiūrim. Kur suaugusiųjų kūnai? A, tiesa Asado zarinas specialus -- sukilėlių neliečia, tik vaikus trūčyja. 2. Ką tie vaikai veikė karo veiksmų zonoje? 3. Zariną pasaulyje tik Sirija ir Rusija gamina? Ar JAV, GB ir Prancūzija jo neturi? 4.Ar „sukilėliai“ minosvaidžių, haubicų, patrankų neturi? 5.Ar per Jordanijos, Turkijos sieną ant asilės perjojęs „sukilėlis“ negali parsigabenti vieno kito specialaus sviedinio, pvz.: made in USA, modelis M687.
  Beje dar, į galimą cheminio ginklo panaudojimo vietą po kelių valandų kareiviai neina. Pirmiausiai žygiuoja cheminės žvalgybos padalinys su spec kostiumais, dujokaukėmis ir spec prietaisais. Pažiūrėkit į JTO ekspertų aprangą, o jie ten dirbo po savaitės.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Taigi, jau iš pirmo tamstos klausimo matome, kad tamsta neskaitėt, kas parašyta o visaip sklaidotės, dar ir remdamasis pirmųjų dienų kliedesiais apie tai, esą atakos nebuvo.

   Trumpai tariant, tamsta tikitės, kad čia parašinėsite man kažkokių fufelių ir tai sueis.

   Atsakymai tamstos tūpai retorikai yra ir straipsnyje, ir kituose komentaruose, o ir šiaip nusišnekėjimai iš serijos „jei galėjo būti kažkaip, kaip susifantazavau -- tai reiškia, kad taip buvo“ -- atskiro nagrinėjimo nereikalauja.

   Žodžiu, dabar tiesiog parašykite čia bet ką į komentarus, kad žinočiau, jog jau žinote, už ką banas.

   Reply
 29. faktas faktelis

  Man atrodo, kad zariną panaudojo cžv ir mosado agentai. Tai būtų logiškiausia.
  Norėdamas sugriauti kokią valstybę ar nuversti neįtinkančią valdžią (JAV jau nuvertė Afganistano, Irako, Tuniso, Egipto, Libijos valdžias), priemonių visada surasi…

  Reply
  1. Andrius

   Kažin, ar žmonės moka įvertinti kritiškai tai, ką skaito ir mato antriniuose, tretiniuose ir n-tiniuose informacijos šaltiniuose?
   Man keista, kai tvirtą nuomonę apie daiktus, reiškinius ir įvykius įmanoma susidaryti iš to, kaip jie yra pateikiami per TV, spaudoje, internete, belekur. Žinoma, taip, patogiau: sukramtyta, kažkiek paanalizuota, ir patogiai bei populiariai pateikta. Bet pateikta juk subjektyviai -- per SAVO (asmeninę, darbdavio, politinės partijos, politinės-ekonominės ideologijos ir pan.) prizmę
   Objektyviausia info priemonė yra Patsmačiauiržinau. Visa kita turi būti kvestionuojama.

   Reply
   1. Rokiškis Post author

    Kvestionavimui turi būti kelios sąlygos: pakankamai išsami informacija, tarpusavy nesusiję, nepriklausomi informacijos šaltiniai, pakankamai išplėstos žinios apie kvestionuojamą dalyką, pakankamai laiko ir noro analizei.

    Tais atvejais, kai informacijos mažai, dezinformacijos daug, žinių trūksta, o laiko ir noro -- irgi, žmonių nuomonė formuojasi taip, kaip ją kažkas formuoja.

    Beje, tasai „pats mačiau“ -- irgi ne visada patikima. Nes visvien prisideda interpretacijos, o kartais paaiškėja, kad viskas atvirkščiai, nei esą matei.

    Lietuviai, reikia pasakyti, yra dar pakankamai kritiški, nes kažkiek dar likę to imuniteto propagandai iš sovietmečio. Tik vat kad tas imunitetas specifinis, paremtas prielaida, kad valdžia visad meluoja, o kažkas, kas iš šono -- sako tiesą. Tai kartais suveikia blogu būdu.

    Reply
    1. Andrius

     Tai vat ir lenkiu prie to, kad išvados šiame straipsnyje yra grynai dedukcinės, paremtos šaltiniais, kurių patikimumu galima abejoti.
     To pasekoje turime krūvą skaitytojų, kurie papildomai veikiami Rokiškio autoriteto, susiformuoja galutinę nuomonę apie cheminio ginklo panaudojimą Sirijoje.
     Jie gi gali daryti įtaką ir mūsų politikams kaip „tautos balsas“, o iš to išsirutulioja ir visos valstybės pozicija Sirijos klausimu.
     Rokiški, ar save gerbiantis blogeris, sutikit, prisidedantis prie tautos nuomonės įvairiais klausimais formavimu, neturėjo apsvarstyti galimybės, kad cheminės atakos VISAI ir nebuvo? 🙂

     Reply
     1. Rokiškis Post author

      Tamsta atsilikęs nuo įvykių jau per porą savaičių. Šitą fufelį apie „atakų nebuvo“ Sirijos ir Rusijos propaganda skleidė pirmas dienas po atakų.

      Taigi, tamstai, prieš šnekant apie dedukcinių išvadų patikimumą ar nepatikimumą, reikia pirmiausiai pasitikrinti, ar tamsta išvis orientacijos turite.

      Reply
 30. faktas faktelis

  Manau, kad Sirijai bus smogta Rugsėjo 11-ąją. Vakaruose įsigalėję globalistai-satanistai labai mėgsta mėtyti visokius simboliusm kad pasaulis žinotų, jog „šėtonas visagalis“ ir jo karalystė artėja nenumaldomai.

  Reply
   1. rr2

    „O esmė ta, kad daugelis susiskirstę (kaip nuo seno Lietuvoje – į kairiuosius ir dešiniuosius) į dvi stovyklas. Deja, gyvenime nėra dviejų stovyklų. Paprastai būna „trečias nereikalingas“, paprasčiau kalbant, žaidžiant šachmatais, juodųjų ir baltųjų ėjimus lemia KAŽKAS. Ir tai ne sąmokslo teorija. Tai bent dar du žaidėjai, kurių mes nematome.“

    Reply
 31. Pingback: Dar šiek tiek apie cheminio ginklo gamybos ir panaudojimo specifiką « Rokiškis

 32. ziaurus

  rokiskis saunuolis kad is tikro kabina tokias baisias temas ir gasdina skaitytojus. cheminio ginklo pavojus yra aktualus kaip niekad siais laikais. neturintis ko prarasti sirijos rezimas, bei ju sajungininkai laisvai gali mestelti pora doziu ant taikiu ir mieganciu Europos sostiniu. Kas blogiausia kad labiausiai nukentes civiliai, o ne kariskiai. Nes pastarieji , tai bent jau turi dujokaukes ir greit issilankstomus „celofaninius“ kostiumus, yra apmokyti kaip elgtis panasiais atvejais. Galbut net specialius bunkerius ar apsaugini transporta netoliese turi. O vat paprasti mirtingieji nespes net teve musu iki galo sukalbeti. Geriausiai tam reikalui yra pasiruoses Izraelis. Kiek girdejau dujokaukes ir maisto atsargos sandelyje ten privalomi dalykai. Is vienos puses labai baisu apie tokius dalykus sneketi. Bet siai dienai pasauliniu ivykiu kontekste nebe toks jau ir svetimas dalykas. Pasaulio civilizacija isgyvena „eilini“ nuosmuki. Mano spejimu greiciausiai bus naudojamas zarinas. Taciau „pats idomumas “ turetu prasideti poto, kai besiblaskantys generolai imsis plano B… Laimingi yra tie kurie gyvena kur nors Madagaskare ar New Zeland, kaip kad Cameronas ar keletas rusijos turtuoliu.

  Reply
 33. Pjovejas

  Šiek tiek į temą 🙂 neseniai išgirdau anekdotą:
  Nobelio komitetas svarsto idėją skirti Nobelio taikos premiją V. Putinui už tai, kad jis išgelbėjo Siriją nuo kito Taikos premijos laureato B. Obamos
  🙂

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Nominavo Vladimirą Putiną kažkokia neaiškios rusiška organizacija, matyt nominavimui skirta. Tarp kitko, Adolfas Hitleris kažkada irgi buvo nominuotas Nobelio taikos premijai. Bet negavo.

   Reply
 34. Pingback: Apie pabėgėlius ir labai įdomų triukšmą | Rokiškis Rabinovičius

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *