Apklausos apie padėtį valdžioje rezultatai

Mirtinas pavojus

Tuos politikus, kurie elgiasi neapgalvotai, trenkia žaibas iš dangaus.

2012 Kovo 18 vakare paleidau apklausą apie tai, kaip vertinami paskutiniai įvykiai, prasidėję nuo Snoro ir straipsnių spaudoje, įsisiūbavę, kai Raimundas Palaitis kažkodėl nusprendė atleisti FNTT vadovus ir virtę Vyriausybės krize po to, kai Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė atsisakė atleisti vidaus reikalų ministrą, nors tokį sprendimą priėmė ministras pirmininkas Andrius Kubilius.

Kadangi apklausa nespėjo pasibaigti, o jau įvyko esminis įvykis – Raimundas Palaitis paskelbė apie atsistatydinimą, tai skelbiu duomenis jau dabar. Viso atsakiusiųjų dabar (16:39, kai paimti rezultatai) – 561, dar 3 nepilnos apklausos neįskaičiuotos į rezultatus.

Kad apklausa būtų pakankamai tiksli, t.y., kad mano paties ir mano aplinkos įtaka būtų kuo mažesnė, apklausai buvau iškėlęs vieną reikalavimą: į klausimus turi atsakyti ne mažiau, nei 1000 žmonių. Panašus kiekis atsakiusiųjų jau leistų užtikrintai tarti, kad čia ne kažkokio specifinį požiūrį turinčio žmonių segmento vertinimai, o pakankamai geri rezultatai, rodantys aktyvesnių interneto vartotojų nuomonę.

Apklausa buvo platinama Facebook, Google+ ir Twitter socialiniuose tinkluose, o taip pat ir bloguose. Tai maždaug 10-20 apklausoje sudalyvavusių žmonių vienam pašarinimui. Kadangi apklaustųjų skaičius yra virš 500, o pvz., pagal Facebook duomenis, mano aktyvių fanų (tokių, kur rašoma, kad „talking about this“) tėra 16, tai galime vertinti, kad mano tiesioginės ar netiesioginės įtakos čia visgi išvengta.

Ta proga noriu labai padėkoti visiems, kas dalinosi apklausa ir prašė savo draugų ir pažįstamų sudalyvauti: jūsų dėka mes turime labai įdomius rezultatus anksčiau, nei žiniasklaida. Labai ačiū.

Atskirai apie segmentą: apklaustieji – tai aktyvūs interneto vartotojai, pasižymintys didesniu, nei vidutiniškai socialiniu aktyvumu, t.y., bendraujantys socialiniuose tinkluose, reiškiantys nuomonę ir t.t.. Ši grupė neatspindi visos Lietuvos gyventojų nuomonių, nes jai priklauso maždaug 10-20 procentų Lietuvos gyventojų. Tai žmonės, kurių pajamos yra vidutiniškai didesnės, o amžius – vidutiniškai jaunesnis. Tarp atsakiusių apklausoje yra didesnė dalis nuomonių formuotojų, besidominčių įvykiais ir įtakojančių kitus žmones. Iš pastarojo fakto seka, kad pagal duotosios apklausos rezultatus galima prognozuoti visuomenės nuomonės pokyčius ir jų kryptį per artimiausius kelis mėnesius.

Apklausos klausimai ir rezultatai

Apklausoje čia įdomūs pirmiausiai tie duomenys, kurie išlipa iš maždaug 10 procentų ribų, nes jie rodo aiškius nuomonių pasiskirstymus. Skaičiai, mažesni už 3-5 procentus jau yra abejotini, foniniai, o dydžiai, menkesni už 1 procentą laikytini reikšmės neturinčiais atsitiktiniais triukšmais. Kita vertus, skaičiai, kurie viršija 20 procentų, žymi stabiliai lemiančias grupes tiesiog dėl Pareto dėsnio. Tokius dydžius jau reikia vertinti labai rimtai.

Dėl atsakymuose dingusių kablelių – deja, ta programa, kuri darė apklausą, kažkodėl kablelius pašalino. Nežinau, kodėl.

Ar sekate naujausius politinius įvykius, susijusius su FNTT vadovų atleidimu ir Prezidentės atsisakymu atleisti Vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį?

Klausimas 1

Susidomėjimas šiais įvykiais neabejotinas – atsakymų pikas yra zonoje, kur žmonės daug girdėję ir turi nuomonę. Gali tvirtai tą nuomonę pagrįsti irgi pakankamai didelis kiekis. Iš viso 77,13 procento sakosi žinantys pakankamai daug, o aiškią nuomonę turi pusė apklaustųjų. Pagal tokius skaičius galime spręsti, kad šie įvykiai daro lemiamą įtaką visuomenės nuomonės formavimui.

Su šiais įvykiais susijęs politikų vertinimo gerėjimas ar blogėjimas turi lemiamą įtaką tų pačių politikų bendriems ir ilgalaikiams vertinimams.

Ar manote, kad FNTT vadovų atleidimas galėjo būti neteisėtas?

Klausimas 2

Net 66 procentai apklaustųjų (t.y., du trečdaliai) mano, kad FNTT vadovų atleidimas nebuvo visiškai teisėtas. Neabejotinai teisėtu FNTT vadovų atleidimą laiko tik foninis dydis, t.y., Raimundo Palaičio veiksmais pasitikinčių, galima sakyti, beveik nėra.

Tvirtai įsitikinę atleidimo neteisėtumu yra beveik 21 procentas, o tai reiškia, kad yra stabili nuomonę lemianti grupė.

Ar manote, kad Dalia Grybauskaitė galėjo pažeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 92 straipsnį?

Klausimas 3

Žmonių, užtikrintai manančių, kad Dalia Grybauskaitė galėjo pažeisti Konstitucijos 92 straipsnį, apibrėžiantį ministrų skyrimą į postus, nėra pakankama dalis, kad būtų galima kalbėti apie ją užtikrintai, tačiau šis dydis visgi išeina už patikimai vertintinų ribų. Neabejotina tai, kad taip manančių grupė visgi yra. Tuo pat metu šiaip manančių, t.y., ne iki galo tikrų dalis – stebėtinai didelė, virš trečdalio. Dar trečdalis yra neužtikrinti, abejojantys, tačiau galintys prisijungti prie taip manančiųjų grupės.

Tokio rezultato buvo neįmanoma tikėtis vos prieš kelis mėnesius. Du trečdaliai žmonių artimiausiu metu gali palaikyti nuomonę, kad Dalia Grybauskaitė pažeidė Konstutuciją ir tuo pagrindu turi būti nušalinta.

Užtikrintai manančių, kad Prezidentė nepažeidė Konstitucijos – nedaug, tai juntamas, bet sunkiai vertintinas dydis. Kita dalis, kuri mano, kad pažeidimo nebuvo, nėra iki galo užtikrinta. Žodžiu, signalas yra aiškus ir vienareikšmiškas.

Ar manote, kad Dalia Grybauskaitė elgėsi tinkamai, atsisakydama atleisti Vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį?

Klausimas 4

Čia visiškai ryškus atvejis: manančių, kad Prezidentės Dalios Grybauskaitės elgesys buvo tinkamas – ganėtinai neryški dalis. Netgi sudėjus vieną ir kitą grupes, nesigauna kalbėti apie stiprią palaikančią, savo aplinkos nuomonę lemiančią grupę. Tuo tarpu manančių, kad elgesys buvo netinkamas – aiškūs du trečdaliai. Galima užtikrintai teigti, kad Dalia Grybauskaitė padarė labai didelę klaidą, dėl kurios jos reitingai gali tiktai kristi.

Ar pasitikite Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite?

Klausimas 5

Šis grafikas yra labai įdomus dėl to, kad nesusidaro tolygi pasiskirstymo kreivė: abejojančių kiekis yra sumažėjęs, lyginant ir su pasitikinčiais, ir su nepasitikinčiais. Tai rodo, kad apklaustųjų nuomonė Dalios Grybauskaitės atžvilgiu yra ryškiai poliarizuota. Poliarizacija, savo ruožtu, verčia daryti prielaidą, kad matome ryškius greitus nuomonių pokyčius ir didelį visuomenės susidomėjimą.

Bendras pasitikėjimo Prezidente pasiskirstymas labai skiriasi nuo tų skaičių, kuriuos bent jau prieš mėnesį-kitą rodė bendros Lietuvos gyventojų apklausos.

Nepasitikinčių Dalia Grybauskaite yra aiškiai daugiau: 49,2 procento, tuo tarpu pasitikinčių – 34,81 procento. Skirtumas tarp grupių – virš 14 procentų, o tai reiškia, kad neigiama nuomonė apklaustųjų tarpe jau pastebimai ima dominuoti, nors kardinalios (virš 20 procentų) persvaros ir nėra.

Ar po įvykių, kai Dalia Grybauskaitė atsisakė atleisti vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį, pasikeitė jūsų pasitikėjimas LR Prezidente Dalia Grybauskaite?

Klausimas 6

Atsakymai į šį klausimą parodo viską: suminė dalis tų, kas sakosi, jog jų pasitikėjimas Dalia Grybauskaite padidėjo, yra foninio lygio. Sakančių, kad jų pasitikėjimas padidėjo ženkliai – visiškai triukšmo lygio, t.y., beveik nulis.

Net 59 procentai, t.y., netoli dviejų trečdalių sakosi, kad jų pasitikėjimas sumažėjo. Dalis tų, kurių pasitikėjimas sumažėjo ženkliai, viršija 20 procentų, t.y., susidaro lemianti grupė.

Ar manote, kad Andrius Kubilius elgėsi maksimaliai teisingai?

Klausimas 7

Pasitikėjimas Ministro Pirmininko veiksmais yra aiškiai dominuojantis. Beveik 64 procentai sako, kad Andriaus Kubiliaus veiksmai buvo teisingi. Netinkamais jo veiksmus laiko mažesnė, nei galinti lemti dalis – sumoje apie 17 procentų. Tokie vertinimai rodo, kad Andriaus Kubiliaus reitingai artimiausiu metu turėtų labai sparčiai kilti. Anglakalbiai tokiems atvejams turi žodį „skyrocketing“.

Pastebėtina, kad Andriaus Kubiliaus veiksmus vertinantys teigiamai atitinka skaičiumi tuos, kas Dalios Grybauskaitės veiksmus vertina neigiamai. Tai leidžia spėti, kad jei panašios tendencijos ir įvykiai tęsis artimiausius keletą mėnesių, Andrius Kubilius pagal visuomenės palaikymą gali susikeisti vietomis su Dalia Grybauskaite.

Tai būtų drastiškas visuomenės nuomonės lūžis, o viename iš aukščiau esančių grafikų matoma nuomonių poliarizacija rodo, kad tas lūžis jau vyksta.

Kas, jūsų nuomone, labiausiai kaltas dėl kilusios Vyriausybės krizės?

Klausimas 8

Čia labai įdomu, kad nepaisant Prezidentės Dalios Grybauskaitės bandymų vaizduoti nepriklausomą, įvertinimas buvo aiškus: ji yra tiek pat kalta, kiek ir Raimundas Palaitis. Vertinimai, kaip matom, beveik nesiskiria. Trečiu kaltuoju įvardintas Algis Čaplikas jau atsilieka nuo Prezidentės ir vidaus reikalų ministro dvigubai.

Vertinimuose esantis atsakymas „visi iš paminėtųjų“ rodo pirmiausiai nusivylimą valdžios veiksmais. Šį atsakymą pridėjus prie kitų rimtus svorius (virš 10 proc.) gavusių vertinimų, gaunasi pavojingai dideli skaičiai: virš 40 procentų apklaustųjų neigiamai vertina Dalios Grybauskaitės ir Raimundo Palaičio veiksmus, o virš 30 procentų neigiamai vertina Algio Čapliko elgesį. Prezidentės vertinimas čia panašus į tą, kuris buvo įvardintas klausime apie tai, ar ja pasitikima.

Tarp kitų vertinimuose minimų kaltųjų (kur buvo leidžiama įrašyti kitus kandidatus), po kelis kartus pasitaikė šie (atsitiktine tvarka):

 • Dalia Grybauskaitė ir Prezidentūra
 • VSD
 • Dainius Dabašinskas
 • LiCS (liberalcentristai)
 • TS-LKD (konservatoriai)
 • Rolandas Paksas

Dažniausiai tarp alternatyvių kaltųjų buvo minimos nežinomos, užkulisinės jėgos: aplinka, pilkieji kardinolai, plaukuota ranka, nežinomi ir suinteresuoti asmenys, masonai, žydomasonai, partinė mafija, dideli pinigai ir pan.

Kokie, jūsų manymu, galimi tolesni įvykių scenarijai?

Klausimas 9

Daugumos vertinimais, labiausiai tikėtini variantai šioje situacijoje buvo apkalta (kaip mane pataisė ponas Justinas Ž., tai kažkas kito, nes teisiškai tai vadinasi ne apkalta, o nepasitikėjimas) Raimundui Palaičiui, ilgalaikė visos valdžios bendrai ir Vyriausybės konkrečiai krizė, o taip pat – ir priešlaikiniai Seimo rinkimai. Andriaus Kubiliaus atsistatydinimas jau buvo vertinamas žymiai atsargiau.

Kas, jūsų nuomone, labiausiai padėtų išspręsti esamą situaciją valdžioje?

Klausimas 10

Neabejotinai didžiausia dalis sprendė paprastai: Raimundas Palaitis, atsistatydindamas, gali išspręsti šitą problemą. Ką ir matėme iš paties Raimundo Palaičio atsistatydinimo. Mažumos Vyriausybė ar priešlaikiniai Seimo rinkimai daugumos nuomone yra žymiai prastesnis variantas, o dar menkesnę naudą duotų bandymai formuoti naują koaliciją.

Įdomus čia vienas pastebėjimas, nors ir labai foninis, tik kelių procentų: Dalios Grybauskaitės atsistatydinimas buvo vertinamas pozityviau, nei Andriaus Kubiliaus atsistatydinimas. Tai visgi rimtas signalas.

Apklausos rezultatų apibendrinimai

Galime pastebėti, kad Dalios Grybauskaitės laikysena iš serijos „čia jūsų priešrinkiminės rietenos, o aš balta ir pūkuota“ neatnešė jai jokios naudos – jos vertinimų kritimas neįtikėtinas. Kubiliaus vertinimai šioje istorijoje pakilo neabejotinai.

Daugumos nuomonė, kad Raimundas Palaitis turi atsistatydinti, jau virto realybe: šiandien jis tai padarė, nors neseniai dar teigė neatsistatydinsiąs. Kaip sako liaudies išmintis, jei jau ištarei „neatsistatydinsiu ir viskas„, tai greitai reiks ištarti ir „taip visiems bus geriau“.

Rokiškis Rabinovičius rašo jūsų džiaugsmui

Aš esu jūsų numylėtas ir garbinamas žiurkėnas. Mano pagrindinis blogas - Rokiškis Rabinovičius. Galite mane susirasti ir ant kokio Google Plus, kur aš irgi esu Rokiškis Rabinovičius+.

37 thoughts on “Apklausos apie padėtį valdžioje rezultatai

 1. sim

  o sis apibendrinimas nera klaidinantis? „Raimundo Palaičio veiksmais pasitikinčių, galima sakyti, beveik nėra“

  jei VSD atima teise dirbti su slapta informacija, ministrui nieko kito nebelieka kaip tik atleisti. taigi cia mano galva reiktu patikslinti, kad pasitinkinciu visais atleidimo procese dalyvavusiais subjektais beveik nera.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Kiti subjektai, įskaitant ir VSD, čia minimi minimaliai, o Raimundas Palaitis reprezentuoja atleidimo aktą ir už jį yra tiesiogiai atsakingas.

   Taigi, pasakymas apie pasitikėjimą Raimundu Palaičiu yra akivaizdus. Tuo tarpu klausimas apie VSD -- jau visai kitas.

   Reply
 2. Arvydas

  Sveikinu su gan sėkminga alternatyvia apklausa, kuri operatyvi ir vis tik yra vertinga. Dar kiek ir ši medžiaga būtų galėjusi tapti pagalba apsisprendžiant politikams 🙂

  Reply
 3. Leo Lenox

  Na, galimi tolesni scenarijai tokie biškį apokaliptiniai, jei kas manęs klaustų. Bet ką dabar. Man regis, čia slypi Grybauskaitės ir Kubiliaus atsiribojimas prieš rinkimus. For obvious reasons. Ir būtent taip -- kaip gelbėtoją iš krizės ją ir vaizduoja dalis žiniasklaidos.

  Reply
   1. Leo Lenox

    Balsas ir jo klonai. Įtariu, Valstybės redakcija ploja rankutėmis ir džiūgauja, tai turėtų atsispindėti tolesniame numeryje. Reikės rašyti apie Medputų bajerių inkarnaciją Lietuvoje -- Grybubilius, akivaizdžiai, niekur čia nesidėsiu.
    Bet aš darau prielaidą (kuri gali būti labai klaidinga), kad visi žmonės šitoje istorijoje supranta, ką daro.

    Reply
 4. klaidele

  „Net 66 procentai apklaustųjų (t.y., du trečdaliai) mano, kad FNTT vadovų atleidimas nebuvo visiškai teisėtas. Neabejotinai teisėtu FNTT vadovų atleidimą laiko tik foninis dydis, t.y., Raimundo Palaičio veiksmais pasitikinčių, galima sakyti, beveik nėra.“

  Cia jau traktuojama kaip norima. As irgi tarp tu 2/3, taciau rinkausi toki atsakyma, ne del Palaicio, o del prezidentes veiksmu. Palaicio veiksmus laikau teisetais, prezidentes paliepima, jei jis buvo -- neteisetu.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Jei tamsta rinkotės atsakymą į klausimą, kurio nebuvo ir parašėte visai ne tai, ką galvojate, o neaišku, ką, tai čia yra jau ne mano, o tamstos klaidelė.

   Galima jus nurašyti tada į paklaidas (tai bus maždaug 0,2 procento, kitaip tariant, įtakos nedaranti dalis), bet nesiūlyčiau jums pagal savo paklaidas traktuoti normalios apklaustųjų dalies.

   Klausimas buvo paprastas -- apie FNTT vadovų atleidimą (ką padarė Raimundas Palaitis), o ne apie kokį nors mistinį Prezidentės paliepimą kažkam.

   Reply
   1. klaidele

    „Ar manote, kad FNTT vadovų atleidimas galėjo būti neteisėtas?“

    Klausimas skambejo taip. Keista, kad neteisetumas neisdalinamas tarp Palaicio ir Grybauskaites. Gal as tiesiog nesuvokiau, kad tokia dogma turi buti, kad kaltas vienas Palaitis? Tai reikejo taip ir parasyti, ar Palaicio veiksmai teiseti atleidziant. I ka buciau pasirinkes, kad teiseti, nes pagal faktus, o ne pagal komisijos sapaliones, kad „del girtumo“.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Čia man apie tokius sudėtingus aiškintojus, kaip tamsta, vakar tokį filmuką užrodė, jame visa esmė atsiskleidžia:

     Taip, labai sudėtinga suprasti, kad atsakingas už atleidimą tas, kas atleido. Čia gi negali būti taip paprasta.

     Galiu tamstą tik nuraminti, kad statistiškai panašiai mąstančių dalis turėtų pasiskirstyti per įvairius atsakymus maždaug panašiai, taip kad galite būti užtikrintu, kad kažkas, kas manė, visiškai diametraliai priešingai, nei tamsta, pažymėjo kažką irgi diametraliai priešingai. Tai tiesiog toks informacijos dėsnis: triukšmai nesisumuoja, o sumuojasi naudingas signalas. Bet tai aišku, yra per sudėtinga, taip kad nebandykite to suprasti.

     Reply
  1. Rokiškis Post author

   Apie tai, kiek gali būti iškreipta, parašiau. Neturėtų būti labai didelio iškreiptumo, tiesiog tiriamas segmentas -- ne visi Lietuvos gyventojai ir net ne visi Interneto naudotojai, o aktyvesnė dalis.

   Kiek matėsi iš skaičių kitimo, plintant apklausai, rezultatai didesniame gabale gali būti truputį mažiau ryškūs, bet tendencijos visvien aiškios.

   Reply
 5. Algirdas

  Aj, ten pirma reik savo detales duot, kad lrytas zinotu kas ruosiasi uz ka balsuot, bet as nesislepiu nes kai kurie kur nera ypac svarbus gali save viesai parodyt, bet tuo paciu nelyst liaudziai i akis, nemanau, kad tamsta turetum tam kontraktui pasirasyt(per daug vertingas)

  Gal sitas pades matyt, na jei ne, tai teks atlikt apklausa: http://www.facebook.com/lrytaslt?sk=app_245045008900579&code=AQAZIT_6U-Ri5tEhTUZ5DlYQKj2LaK5notpCC_r7Chap7qQ5C09kiAACLhOIgRvbAHJFTvK9gm50vEDGbic5gbBNvlL68FPA5vJyRfpi48oGFLlqqD7Gqm_b8P_uBt1Z1l4QSH0GWEr4XKPzVMIjndQQSiLwOyY7UH8IqgDzVr8KeMyw5OwkYjE-5GDZvsJREXQ#_=_

  Reply
 6. Algirdas

  Kuris iš Lietuvos valstybės vadovų geriausiai atstovauja jūsų interesams?
  Prezidentė D.Grybauskaitė
  30% (747 balsai)
  Premjeras A.Kubilius
  22% (547 balsai)
  Seimo pirmininkė I.Degutienė
  6% (159 balsai)
  Nė vienas
  42% (1072 balsai)
  Kuris Lietuvos ministras, jūsų nuomone, dirba geriausiai?
  Užsienio reikalų ministras A.Ažubalis
  4% (104 balsai)
  Kultūros ministras A.Gelūnas
  4% (111 balsas)
  Socialinės apsaugos ir darbo ministras D.Jankauskas
  2% (54 balsai)
  Krašto apsaugos ministrė R.Juknevičienė
  6% (144 balsai)
  Aplinkos ministras G.Kazlauskas
  1% (13 balsų)
  Susisiekimo ministras E.Masiulis
  20% (517 balsai)
  Vidaus reikalų ministras R.Palaitis
  2% (57 balsai)
  Energetikos ministras A.Sekmokas
  2% (61 balsas)
  Žemės ūkio ministras K.Starkevičius
  4% (104 balsai)
  Švietimo ir mokslo ministras G.Steponavičius
  3% (67 balsai)
  Teisingumo ministras R.Šimašius
  3% (85 balsai)
  Finansų ministrė I.Šimonytė
  16% (393 balsai)
  Sveikatos apsaugos ministras R.Šukys
  1% (31 balsas)
  Ūkio ministras R.Žylius
  1% (16 balsų)
  Nė vienas
  30% (768 balsai)
  Kurio parlamentinių partijų lyderio veiklą vertinate geriausiai?
  A.Butkevičiaus (Socialdemokratų partija)
  15% (379 balsai)
  A.Čapliko (Liberalų ir centro sąjunga)
  4% (103 balsai)
  R.Karbauskio (Valstiečių liaudininkų sąjunga)
  1% (35 balsai)
  A.Kubiliaus (Tėvynės sąjunga–LKD)
  25% (643 balsai)
  E.Masiulio (Liberalų sąjūdis)
  20% (509 balsai)
  R.Pakso (Tvarkos ir teisingumo partija)
  4% (101 balsas)
  V.Tomaševskio (Lenkų rinkimų akcija)
  0% (6 balsai)
  V.Uspaskicho (Darbo partija)
  12% (309 balsai)
  G.Vagnoriaus (Krikščionių partija)
  1% (13 balsų)
  Nė vieno
  17% (427 balsai)
  Už kurią partiją ketinate balsuoti kituose Seimo rinkimuose?
  Darbo partiją
  12% (301 balsas)
  Krikščionių partiją
  0% (11 balsų)
  Liberalų ir centro sąjungą
  4% (108 balsai)
  Liberalų sąjūdį
  19% (472 balsai)
  Lietuvos centro partiją
  0% (10 balsų)
  Lietuvos liaudies partiją
  0% (1 balsas)
  Lietuvos rusų sąjungą
  0% (0 balsų)
  Lietuvos socialdemokratų partiją
  12% (303 balsai)
  Lietuvos socialdemokratų sąjungą
  2% (49 balsai)
  Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungą
  0% (10 balsų)
  Lietuvos žaliųjų sąjūdį
  1% (33 balsai)
  Lenkų rinkimų akciją
  0% (4 balsai)
  Partiją „Jaunoji Lietuva“
  0% (10 balsų)
  Rusų aljansą
  0% (0 balsų)
  Sąjungą TAIP
  6% (155 balsai)
  Socialistinį liaudies frontą
  0% (4 balsai)
  Tėvynės Sąjungą-Lietuvos krikščionis demokratus
  24% (600 balsų)
  Tvarkos ir teisingumo partiją
  4% (97 balsai)
  Tautininkų sąjungą
  11% (267 balsai)
  Žemaičių partiją
  1% (27 balsai)
  Nebalsuosiu
  2% (59 balsai)

  Reply
 7. Positive

  O man visai nepatiko šiandieninis susitarimas. Liberalų sąjūdis galėtų jaustis šiek tiek išduoti, kaip ir dauguma TS narių. Tikėjausi rimtesnio apsivalymo, o dabar tik š perdėtas iš vienos rankos į kitą laikinai švaresnę. Jei būčiau pareigūnas, labai rimtai suabejočiau ar verta turėti ambicijų dirbti sąžiningai, ar vis dėlto geriau klausyti kas ką siūlo, ,kur kištis kur ne, ir ramiai sau gyventi ..

  Reply
 8. darius

  Dekui uz rezultatu paskelbima. Beje, labai teisingai padarei, kad Palaiciui atsistatydinus rezultatu rinkimas sustabdytas.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Šiaip tai ta apklausa neišjungta dar, bet duomenys taip ar anaip nuimti, o tie nauji būtų įdomūs, nebent pasikeistų ryškiau.

   Reply
   1. Hm

    Manau, kad žmonės,atsakinėję į klausimus ne visi yra gerai įsiskaitę į įstatymus.

    Reply
 9. Naivuolis

  Keista, kad taip lengva manipuliuoti nuomonemis pas mus. TSLK is visu jegu leidzia tirstu dumu uzdanga ir su seniai neregeta vienybe (incl. Landsbergi) gina kazkokius du itartinus bicus. Viesoje erdveje jie tapo nuskriaustais profesionalais, nors nuopelnu ryskesniu niekas neivardina. O kt puseje hard faktai: nutekejusi snoro info, fail su melo detektoriumi, tiesioginio vadovo (Palaicio) siuntimas po velniu, VSD konkretus veiksmas del teises i slapta info etc. Aciu Rokiskiui uz apklausa, geriau supratau aplinka, nes iki siol galvojau kad sitas cirkas veikia tik low scale’inius rinkejus.

  Reply
  1. Darius

   Naivuoli, imkimte jūsų faktus paeiliui:
   >> O kt puseje hard faktai: nutekejusi snoro info,
   Nutekėt nutekėjo, bet juk neaišku, kas dėl to kaltas. Vadovautis čia reikia nekaltumo prezumpcija.

   >>fail su melo detektoriumi
   Apie kurį asmenį kalbi? V. Gailius darė tyrimą du kartus, antrasis teigiamas. Tai katruo reikia tikėti? Pirmuoju tyrimu ar antruoju?

   >> tiesioginio vadovo (Palaicio) siuntimas po velniu,
   Na, reikia pasidomėti, kaip tas siuntimas vyko:

   Štai cituoju: „„Prieš mano pakartotini tyrima, jis turejo buti penktadieni ryta, 9.30 val., treciadieni, berods, vakare mane išsikviete vidaus reikalu ministras ir primygtinai reikalavo manes atsistatydinti. Neiti i pakartotini tyrima, o atsistatydinti. Sakau, kodel? Matote, cia yra tokia Daukanto aikštes nuomone, kad kokie cia gali buti pakartotini“, – pasakojo susitikimo su ministru detales V.Gailius.“

   šaltinis : http://www.15min.lt/naujiena/pinigai/Snoro-istorija/antikorupcijos-komisijos-vitalijaus-gailiaus-ir-vytauto-girzado-apklausos-stenograma-problemos-snore-itartos-dar-2000-aisiais-431-204314

   Taigi, ministras norėjo, kad nebūtų vykdomas pakartotinis tyrimas poligrafu. Tai yra neteisėta.

   Reply
 10. kreivarankis

  „Kas, jūsų nuomone, labiausiai padėtų išspręsti esamą situaciją valdžioje?“
  3 procentai mano, kad tai būtų vidaus reikalų ministerijos panaikinimas 😀

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Nors tamstai juokinga, bet toksai scenarijus, kaip VRM išardymas ir prijungimas prie kurios nors kitos ministerijos, buvo nagrinėjamas, o jo sušvelnintas variantas paskelbtas, kaip Grybauskaitės, Kubiliaus ir Čapliko sprendimo vienas iš rezultatų -- FNTT performavimas ir patraukimas iš atskaitomybės VRM.

   Reply
 11. Vytas

  „Ar sekate naujausius politinius įvykius, susijusius su FNTT vadovų atleidimu ir Prezidentės atsisakymu atleisti Vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį?

  Susidomėjimas šiais įvykiais neabejotinas – atsakymų pikas yra zonoje, kur žmonės daug girdėję ir turi nuomonę. Gali tvirtai tą nuomonę pagrįsti irgi pakankamai didelis kiekis. Iš viso 77,13 procento sakosi žinantys pakankamai daug, o aiškią nuomonę turi pusė apklaustųjų. Pagal tokius skaičius galime spręsti, kad šie įvykiai daro lemiamą įtaką visuomenės nuomonės formavimui.“

  Nereiktu, cia tokiu dideliu isvadu daryt, vien jau del to, kad zmones nesidomintys sia situacija tiesiog nedalyvavo apklausoj (nes vienaip ar kitaip neturetu ka apie tai pasakyt)

  Reply
  1. sigitas

   Vytai, zmones nesidomintys si situacija nesidomi ir visomis situacijomis, greiciausiai jie neturi nei PC, nei ineto, todel ju nereiketu apskritai niekaip vertinti.

   Reply
 12. Košmarai runkelių lysvėj

  Drįsčiau abejoti teiginiu, kad dabar visi būsime liudininkais neregėto JEDG reitingų kritimo.
  Didžioji dalis apklausoje dalyvavusiųjų greičiausiai ir prieš FNTT deal’ą nebuvo šimtaprocentiniai JEDG gerbėjai.
  O statistiniam JEDG fanui šitoje istorijoje didžioji gelbėtoja yra tik viena.

  Reply

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *