Apie pabėgėlius ir labai įdomų triukšmą

Ponai ir ponios, ar nekyla jums kartais paranojiškas jausmas, kad nesigauna kažko suprasti ne šiaip sau, o todėl, kad viskas privelta ir suvelta taip, kad išvis nesigautų nieko suprasti? Ir ar nekyla toksai jausmas, kad su tais pabėgėliais privelta yra tiek neaiškaus ir tiek per visur, kad neaišku, nei kas vyksta, nei kodėl, o tik kažkokia masinė isterika prasideda?

Daug jų, daug. Ir vardan to, kad pakliūtų į Europą, jie pasiryžę aukoti savo gyvybes.

Daug jų, daug. Ir vardan to, kad pakliūtų į Europą, jie pasiryžę aukoti savo gyvybes.

Aš laikas nuo laiko paanalizuoju kai kuriuos dalykus panašius, kur viskas neaišku. Kad būtų galima orientuotis anksčiau, nei išlenda galutiniai faktai. Šiuo konkrečiu atveju, susijusiu su pabėgėliais, spėju kad situacija aiški pasidarys tik po kelerių metų.

Aš nesiplėsiu apie moralinę reikalo pusę – būtent apie karo pabėgėlius parašė ponia Lidžita, kuri yra sunkiai pralenkiama, nes talentą turi tikrai neeilinį. Tik vat kai pašarinau jos įrašą pas save Facebook, tai paaiškėjo, kad kažkodėl kyla triukšmas, tiesiog vos ne isterikos kažkokios, kur susišnekėti neįmanoma. Aš jums parašysiu, kodėl susišnekėti neįmanoma. Kiek žemiau.

Kita vertus, jei jau masinė isterika, tai ar nekyla jums jausmas, kad ne šiaip sau tos isterikos kyla? Isterikos, panika, neaišku kas išvis. Ir ar nekyla mintis, kad čia kažkieno rankos prikištos? Tiksliau, letenos kažkieno gauruotos – storos, rudos, kruvinos letenos?

Jei kyla toks jausmas, tai ir pažiūrėkim. Bet pirmiausiai, prieš kalbėdami apie pabėgėlius ir neaiškumus, susitarkime dėl kelių dalykų, kurie kaip ir akivaizdūs ir kaip ir nėra apie ką ginčytis. Ir atrasime, kad kažkodėl kai prasideda ginčai, kažkas ten kažkur išplaukia ir susivelia. Ir štai tada jau jums kils šiokia tokia paranoja, nes taip ir liks visokie klausimai be atsakymų.

Taigi, susitarkim dėl tiesiog paprastų faktų ir sąvokų, kad nebūtų apie ką ginčytis tuščiai, o galėtume galvoti ir analizuoti produktyviai. Tiesiog susitarkim, kad šitie faktai apibrėžimai yra savo esme teisingi (t.y., nesigilinam į smulkmenas ar neesminius niuansus) ir viskas:

 • Pabėgėlių ir migrantų srautas į Europos Sąjungą yra tiesiog nevaldomas, paskutiniu metu matomi įvykiai tą demonstruoja kuo puikiausiai
 • Apibrėžkim, kad ekonominiai migrantai yra ekonominiai migrantai (turintys ekonominį motyvą)
 • Apibrėžkim, kad karo pabėgėliai yra pabėgėliai nuo karo (bėgantys nuo mirties)
 • Neteisinga ekonominiams migrantams priskirti karo aukų kančias, nes pagal patį apibrėžimą jie yra ekonominiai migrantai
 • Neteisinga karo pabėgėliams priskirti ekonominius motyvus, nes esminis faktorius – tai karas
 • Yra daug valstybių, kuriose situacija yra skirtinga – vienur karas, kitur ekonominės problemos, todėl vertinti reikia žiūrint konkrečiai, o ne pagal vieną apibendrinimą
 • ISIS yra visiškai nusikalstama teroristinė organizacija, turinti aiškius karingos religinės sektos požymius
 • Bašaro Assado (Bashar al-Assad) režimas Sirijoje yra visiškai nusikalstamas, vykdęs netgi chemines atakas prieš gyventojus, o dar anksčiau – tai pačiai ISIS nenusileidžiančias žudynes (pakanka Hamos skerdynes prisiminti)
 • Europos Sąjunga į grėsmes ir politinius pokyčius pasaulyje reaguoja baisiai užvėlintai, o neretai dar ir nelabai adekvačiai, pagal lokalius kažkurių valstybių interesus
 • Rusija yra suinteresuota kiek įmanoma didesniu bendru nestabilumu Artimuosiuose Rytuose – daugiausiai dėl naftos kainų
 • Rusija yra suinteresuota Assado režimu ir jį smarkiai remia ir karine prasme, ir politiškai – ten yra vienintelės net po SSRS griuvimo išsaugotos tolimesnės Rusijos karinės bazės
 • Rusija yra suinteresuota kuo didesniu nestabilumu Europoje ir mato Europos Sąjungą (ypač Baltijos šalis bei buvusio Varšuvos pakto valstybes) kaip savo ekspansijos zoną
 • Rusija turi labai galingą, per pasaulį išsišakojusią ir daugeliu atvejų užmaskuotą propagandos sklaidos sistemą
 • Dauguma Lietuvoje (o ir kitur) gyvenančių žmonių netgi neskiria Sirijos nuo Sudano, Libijos nuo Libano ir taip toliau, todėl negali susigaudyti tame, kas vyksta
 • Visokio nesąmoningo, iškraipyto, primeluoto ir permalto informacinio šlamšto apie tuos pabėgėlius yra skleidžiama iš visų pusių tiek daug ir taip smarkiai, kad realią situaciją įvertinti yra sunkiai įmanoma
 • Viešame diskurse dominuoja dvi kraštutinės nuomonės („gelbėkim pabėgėlius“ vs. „lauk pabėgėlius“), kurios abidvi suplaka karo pabėgėlius ir ekonominius migrantus į vieną krūvą
 • Politinėse pozicijose tokios šalys kaip Rusija visai nesilaiko stabilios ideologinės linijos, o remia tai, kas patogu, pagal poreikį šnekėdamos tai, ko joms reikia, nes niekas neatsimena to, ką jie darė prieš metus ar du

Jei susitarėme dėl šitų dalykų, tai ar dar turiu jums kažką aiškinti apie tai, kokias mintis tai kelia ir kas išties tenai neteisinga? Gerai, aš tiesiog šį bei tą papasakosiu. Paskirai ir pabirai apie ką papuola. Kad patys visokias išvadas galvotumėte ir darytumėte.

Absoliutinimas, niveliavimas ir negalėjimas analizuoti

Pirmiausiai, šiaip sau, bet tiesiog atkreipkim dėmesį į labai įdomų fenomeną: ultradešinieji visiškai niveliuoja karo pabėgėlius su ekonominiais migrantais. Ir niveliavimas vyksta netgi dviem lygiais – pirmiausiai yra neskiriama, iš kokių šalių tie pabėgėliai (ar karo pabėgėliai, ar ekonominiai migrantai), o paskui sakoma, kad ten tik vieni vyrai, šauktinių amžiaus, teroristai ir taip toliau. Ir visur pilna teroristų, ir nieko tie migrantai nedirba, o visi yra išlaikytiniai ir nusikaltėliai. Žodžiu, gaunasi kažkoks ištisinis grėsmės srautas. Vientisas ir aiškus.

Pasižiūrėjus į tolerantiškus ultrakairiuosius, paaiškėja, kad viskas atbulai – irgi niveliacija, irgi dviem lygiais – pirmiausiai neskiriama, iš kokių šalių tie pabėgėliai (ar karo pabėgėliai, ar ekonominiai migrantai), o paskui sakoma, kad ten vien vargšės moterys ir vaikai, kurie tik žūsta ir taip toliau. Ir jokio terorizmo nėra, visa tai išsigalvojimas ir nesąmonės, kad iš migrantų susidaro netgi tikri pašalpinių ir nusikaltėlių getai. Žodžiu, čia jau pas mus gaunasi ištisinis gailesčio srautas. Vientisas ir aiškus.

Bendra šitiems dalykams yra viena: ir vieni, ir kiti suniveliuoja viską tiek, kad analizuoti neįmanoma. O kadangi suniveliavus analizuoti nesigauna, gaunasi tik didelis triukšmas ir pjautynės.

Kai viskas niveliuojama ir neigiama – vietoje problemos sprendimo gaunasi problemos ignoravimas, auginimas, panika ir bardakas, kuris tik gilėja ir išspręsti jį darosi išvis neįmanoma. Tada jau nėra kalbos apie tai, kad Steve Jobs buvo iš imigrantų, o karo aukoms visgi reikia teikti pagalbą. Kaip nėra ir kalbos apie tai, kaip sukontroliuoti įvažiuojančius nusikaltėlius. Yra tik nerišlus triukšmas ir jokių normalių veiksmų.

O ką daro užsibiurokratinusi ir visokių interesų į skirtingas puses siūbuojama ES, kai kyla toks bardakas? Ogi delsia iki negalėjimo, o paskui daro durniausius sprendimus, o paskui pasiduoda visam tam triukšmui, o paskui išvis nieko nesuvaldo ir gaunasi ištisinis bardakas, kuris ima pereidinėti į krizę. Taip, mes Europos Sąjungoje turime pabėgėlių krizę. Ir ta krizė savo esme yra netgi ne tiek baisi dėl realaus pabėgėlių skaičiaus, kiek dėl informacinio bardako ir visiško nevaldomumo. Pripažinkime tai.

Aš nesiplėsiu pernelyg čia apie tai, kam naudingos tos pjautynės ir triukšmas, o tik pasakysiu jums, kad tai auginti galima labai tikslingai, Rusijos žiniasklaida skleidžia aiškią žinią apie klaikų terorą ir šiuo metu (tiesiog šiuo metu) meilinasi ultradešiniesiems, bet tradiciškai SSRS ir ikišiolinė Rusija vis dar labai mielai paremia ir visokius kairuolius, ir tie kairuoliai labai myli Rusiją, ir sąsajos labai aiškios. Čia esmė yra suprasti, kad ir vienas, ir kitas diskursas Rusijai tampa naudingu, o negana to, ypatingai naudingu dalyku tampa peštynės apie tuos pabėgėlius.

Esmė labai paprasta: destabilizacija Europoje didėja ir didėja net ne tiek dėl pačių pabėgėlių, kiek dėl vidaus pjautynių. Ir visuomenės nuomonė paralyžuojama, ir žiniasklaida išprotėja, ir įvairių šalių vyriausybės pasidaro visuomenės nuomonių įkaitėmis, ir ES viduje prasideda informacinės kilmės krizė.

Jums nekelia tai minčių kai kokių? Pažiūrėkite ne tik į pabėgėlius, o į šiaip situaciją, kuri nuo to vystosi. Ir aš jums garantuoju, kad jums tai minčių sukels. Ponai ir ponios, ar suprantate, kurlink aš suku?

Informacinis karas ir specialios propagandinės operacijos

Čia vėlgi nesigilinkim, nes bus pernelyg daug visko kalbėti. Tiesiog nesigilinkim, o pasižiūrėkim į tai, ką darytų Rusija, jei turėtų, labai efektyvų informacinio karo planavimą ir vykdytų gerai koordinuotus tokio karo veiksmus, nukreiptus tiesiogiai prieš Europos Sąjungą. Oj, tiksliau, kaip matėme iš anksčiau jau minėto pavyzdžio apie cheminį ginklą Sirijoje, tokius veiksmus Rusija vykdyti moka kuo puikiausiai.

Paprasčiausiai prisiminkime tai, kaip po cheminių atakų Sirijoje visa Rusijos propagandos mašina skleidė makaronus apie nekaltą Assadą ir dėl visko kaltus teroristus ir išvis amerikiečius ir netgi Izraelį tiek intensyviai ir efektyviai, kad netgi dabar dar pasitaiko vienas-kitas priedurnis, galvojantis, kad cheminio ginklo atakų nebuvo ir zarinas nebuvo Sirijoje naudotas, o jei ir buvo, tai neteisybė kokia nors visvien. Jūs atsimenate visą tą propagandinio palaikymo efektyvumą?

O jei prisiminsime informacinį paralyžių visoje Ukrainoje, o ir kitur ES tuo metu, kai Rusija vykdė Krymo okupaciją – tai jau tikrai maža nepasirodys. Atsimenate, kaip sklido nesuvokiamas įžuliausio melo srautas, jog čia ne Rusija savo pajėgomis okupavo Krymą, o šiaip kažkokie neaiškūs žali žmogeliukai išlindo? Netgi itin įdėmiai Ukrainą stebėjusi Lietuvos žiniasklaida buvo suparalyžuota, lyg smauglį pamatęs triušiukas. Prireikė belenkiek laiko, kol žurnalistai sugebėjo pasakyti, jog tai Rusijos kareiviai ir viskas.

Supranate gi, dvi nuomonės, yra ir kita pusė, ir Rusija neigia viską, taigi gal pasakykim, kad gal čia ne Rusijos kariuomenė, o kažkokie neaiškūs žali žmogeliukai, nes gi negalima teigti, kad Rusija pradėjo karą ir įvykdė įsiveržimą į Ukrainą. Negalime gi sakyti, kad karas vyksta Europoje, nes nepaskelbė niekas karo.

Jūs pagaunate, kaip tai veikia? Bet koks bulšitas praeina, jei jis sakomas pakankamai masyviai ir įžūliai. Ir mūsų demokratiška ir dvasinga žiniasklaida (taip, pripažinkime ir tai – Lietuvos žiniasklaida demokratiškai dvasinga) neišdrįsta pasakyti, kad šūdinas Sergejus Lavrovas yra melagis, pilstantis melą, kad šūdinas Vladimiras Putinas yra diktatorius, agresorius ir karo sukėlėjas, kaip kadaise buvo Adolfas Hitleris ar Josifas Stalinas.

Aš esu rašęs, kaip veikia seniai atidirbti Rusijos propagandinio karo metodai, bet dabar jie veikia dar geriau – būtent dėl to, kad yra visokie internetai, o pati propaganda pradedama naudoti, kaip esminis karo įrankis.

Ir koks rezultatas? Informacinis karas šitaip ir būna laimimas. Viena pusė skleidžia briedą, o kita, vietoje to, kad nusikaltėlius, agresorius ir užpuolikus pavadinti atitinkamai, tiesiog cypčioja ir žaidžia dviejų nuomonių žaidimą, kur tiesa gal kur nors per vidurį ir reikia išklausyti abi puses. Yra visokių smegenų plovimo metodų.

Žinote, jei Vova vidury gatvės, matant šimtams liudininkų, užmuš Antaną, o paskui sakys, kad čia Antano žmona užmušė Antaną, tai irgi žinote, reiks išklausyti abiejų pusių ir nekalbėti blogai apie Vovą, nes ką gali žinoti, gal negalėjo gi taip būti, o be to iš kažkur atbėgo kažkas, kas sako, kad netiesa viskas ir Vova tenai nebuvo.

O dar, žinote, jei Vova apiplėš kokį nors kaimyną ir padegs jo namą, tai irgi nieko tokio, nes juk žinote, koks nors Jonas prieš 40 metų Vietname kažką darė, kur irgi tas Jonas buvo kaltas, nes Vova, tfu, jo seneliai Lionia ir Nikita tenai nieko nedarė, o tik šiaip sau buvo, todėl viskas gerai, kad Vova Ukrainoje ir išvis dėl visko Jonas kaltas, nes kodėl gi jis kažką daro?

Tiesiog įsisąmoninkim: visas nesveikai didelis triukšmo lygis ir keisti įvykiai rodo, kad be specialių su propaganda susijusių operacijų čia nėra apsieita ir negana to, informaciniame triukšme kryptingas veikimas yra dominuojantis. Tai vat taip ir žiūrėkim į tą reikalą.

Rusijos informacinis puolimas per pabėgėlius

O dabar pažiūrėkim faktą: Rusija faktiškai perima Siriją su Assado režimu. Dar prieš metus rėmusi tą pačią ISIS, Rusija pastatė Assadą į situaciją, kurioje Assadas arba atsiduoda Putinui, arba atsiduoda Putinui.

O kad Europa ir JAV nesikištų, Rusija tiesiog paplatina informaciją per visas pabėgėlių stovyklas visuose Artimuosiuose Rytuose, plius dar kad maža nepasirodytų – tai ir Pakistane, o kad viskas masyviai vyktų – tai ir Libijoje bei Egipte, ir dar kur papuola Afrikoje. Tą pačią informaciją – kad Europa yra rojus ir pabėgėlių (nesvarbu kokių) neišmes, ir kad tereikia į ten vykti ir būsi laimingas visą gyvenimą.

Prisiminkim, beje, kaip prieš porą dešimtmečių lietuviai važiuodavo į kokią Švediją – kai kurie atrado įdomų verslą: vogi kiek papuola, iš to užsidirbi, o jei pasodina į kalėjimą – tai ten taip gerai, kad kaip kokiame viešbutyje, ir dar pinigų užsidirbi. Taigi, taip ir vyko kurį laiką.

Kokie nors migrantai iš Afrikos lygiai taip ir mato Europą, tik kontrastas jiems dar dešimteriopai didesnis. Tikras rojus. Ir tikrai atsiranda, kas jiems tą rojų labai gerai nupasakoja, dar ir perdedant. Ir per TV jiems papasakoja, ir per spaudą, ir visokių tiesioginių liudininkų atsiranda, ir gandų, ir taip toliau.

O rezultatas labai paprastas: pabėgėliai pradeda tikėti ir ima plūsti į Europą. O bejėgė užsibiurokratėjusi Europa nieko negali padaryti. O dar jei prisideda tai, kad pabėgėlių rėmimas sumažintas, tai jiems ir tose jų šalyse gyventi sunkiau – atitinkamai, noro bet kaip į Europą nusigauti žymiai daugiau.

Čia labai svarbu pagauti pačią esmę: prieš kokią pusę šimtmečio propaganda buvo karinių veiksmų papildymas, organizuojamas tam, kad tie veiksmai būtų sėkmingesni. Dabar jau vyksta atvirkščiai: kariniai veiksmai imami naudoti tam, kad paremtų propagandą.

Tiesiog prisiminkim karą Ukrainoje, Donbase: daugybė tų raudonskūrių koloradų atlikinėdavo operacijas tam, kad vienaip ar kitaip diskredituotų Ukrainą. Pasirašomos paliaubos – išsyk krūvos provokacijų, kad būtų galima apkaltinti Ukrainą paliaubų nesilaikymu. Kažkas pradeda stabilizuotis Ukrainos viduje – išsyk kažkokie teroro pobūdžio veiksmai.

Čia, beje, verta prisiminti vėlgi tai, kad šitoksai pokytis nėra kažkas naujo. Palestinos arabų teroristai bene pirmieji viską apvertė totaliai aukštyn kojomis, būtent teroristines operacijas rengdami informaciniam karui. Ir tie arabų teroristai patys buvo remiami būtent SSRS. Kiek mažesnių atvejų būta dar daug seniau – verta čia prisiminti ir nacių provokacijas, kad būtų galima pradėti karą prieš Lenkiją, ir sovietų provokacijas, kad būtų galima pradėti karą prieš Suomiją, ir kažkokius menamus kareivių grobimus Lietuvoje, kai buvo tik tik prasidedanti aneksija.

Sunkus dalykas, kurį čia reikia suprasti – tai, kad informacinis karas vyksta pilnais mastais. Ir tam informaciniam karui palaikyti yra tikslingai kuriami ar skatinami labai didelio masto įvykiai, įskaitant ir tuos pačius karo pabėgėlių bei ekonominių migrantų srautus. Vieni tokie procesai sustiprinami, kiti – išvis sukuriami tuščioje vietoje. Svarbu tik, kad efektas būtų.

Štai ir matome efektą Europoje – pabėgėlių krizę. Kuri yra pirmiausiai informacinė krizė. Taip, Lietuvoje tų pabėgėlių dar net nėra, o žiniasklaidinės isterikos jau belenkiek laiko netyla. Toks triukšmas, kad aš nežinau, kada paskutinį kartą toks yra buvęs.

O ką daryti su tuo? Ogi pirmiausiai pradėti mąstyti ir analizuoti. Ir nustoti absoliutinti viską. Būtent absoliutinimas ir niveliavimas – tai klasikiniai būdai, kuriais plaunamos smegenys. Jei suniveliuojama ir suabsoliutinama, tada ir gaunasi kažkokios isterikos, bardakai ir neįmanoma suprasti, kas išvis vyksta.

Rokiškis Rabinovičius rašo jūsų džiaugsmui

Aš esu jūsų numylėtas ir garbinamas žiurkėnas. Mano pagrindinis blogas - Rokiškis Rabinovičius. Galite mane susirasti ir ant kokio Google Plus, kur aš irgi esu Rokiškis Rabinovičius+.

68 thoughts on “Apie pabėgėlius ir labai įdomų triukšmą

 1. Thesame

  Negi Vokietijos,Švedijos, Olandijos ir t.t. atitinkamos analitinės institucijos to nesupranta ir neinformuoja aukščiausių savo šalių pareigūnų?

  Reply
 2. Skersinis

  Dėl 1. punkto leisiu sau nesutikt. pabėgelių srautas yra valdomas, ir tas kraniukas atsuktas visiškai. Susidaro vaizdas, kad jie pakankamai smulkiai instruktuojami, kur eiti, kur ką pamesti (pasai) , ką pasakoti ir panašiai.
  Dar perskaičiau tokią informaciją -- kad kuo didesnis bardakas Sirijoj reikalingas tam pačiam Gazpromui, kad dujoms iš Kataro sunkiau būtų pasiekti Europą.

  Reply
  1. Thesame

   Ir,matyt, puikiai nukreipia ES dėmesį nuo Ukrainos teritorijos dalių okupacijos problemos?

   Reply
 3. Ugnius Stančius

  „(…) propagandos mašina skleidė makaronus apie neklatą Assadą (…)“ -- turėtų būti „nekaltą“.
  P.S. Kaip visada -- puikiai, ačiū.

  Reply
   1. auris

    žodis tikrai vartotinas, nes suteikia kalbai vingrumo
    „belenkti kaip“- “ belenk kaip“- belenkkaip!

    Reply
  1. Saulius

   DW straipsnis, tai matyt ir Vokietijos pranešimas, kad negrąžins pabėgėlių į pirmąją jų atvykimo vietą – rugpjūčio 25-os. Tuo tarpu pabėgėliai į Europą pradėjo plūsti dar vasaros pradžioje, jei ne anksčiau.

   Reply
 4. :)))

  Hmm, zodine ekvilibristika, Ricardai. Libija, Tunisa, Jemena, Sirija, Iraka, Afganistana, Egipta pakurti Rusijai kiausiai per silpni prie bet kokiu salygu. Migrantai akivaizdziai turi vieninga centra, klauso komandu ir netgi gauna Guide kur ir kaip ir ka daryti pakeliui i Merkel Vokietija. Gal ir gerai moka uz NLP, bet gi ne ant tiek, kad taip nusisneketi.

  Reply
  1. Rokiškis Rabinovičius Post author

   Migrantai neturi vieningo centro ir komandų. Bet vat informacijos kanalai daug ką daro. O dėl pakūrimo -- ir pakurti jie gali daug daugiau, nei galvojate, ir kartu esmė ne tame, kad pakurti, o tame, kad panaudoti tai, kas yra.

   O tamstos pasažas apie NLP -- nuostabu aišku, kai nežinai ką pasakyti ir tada pradedi pezėt belenką. Tik aš belenką pezančius išbaninu.

   Reply
   1. :)))

    Ricardai Savukynai, sita versija, kuria dabar ivilkote i daug daug imantriu zodziu ne taip seniai pagimde i viesuma Jukneviciene. Tuo paciu ji dar maidana Ukrainoje ir Pravyj Sektor priskyre Rusijos „nuopelnams“. Deka savo primityvumo, jos kliedesiai nesulauke jokio rezonanso. Bet koks sutapimas -- Savukynas ir co. priimamas Daukanto aiksteje ir tuoj pat gimsta tekstas „pagrindziantis“ generaline linija.
    Paimkite Afrikos gaubli ir pasakykite, kad visoje vidurzemio pakranteje Putinas revoliucijas padare, kad igytu pabegeliu kozeri. Sutinku, kad Sirijoj Rusija turi merkantilisku interesu -- blokuoti dujotieki is Kataro, islaikyti baze, taciau Jemena atakuoja sauditai gal irgi Putino valia? Tunisas, Egiptas, Marokas -- plusta pabegeliais gal irgi Putino valia? O gal teigiate, kad Erdoganas spustelejo pabegelius is Turkijos pagal Rusijos instrukcijas? Kokia iskreipta logika reikia vadovautis teigiant, kad ISIS, kuri atakuoja Assad’a, finansuoja Rusija, kai Sirija liko vieninteliu atramos tasku Rusijos interesams regione.
    „neturi vieningo centro ir komandų. Bet vat informacijos kanalai daug ką daro“ -- pilantys info i tuos informacijos kanalus ir yra vieningas vadovavimas. Pilama sinchronizuotai ir globaliai. Gal teigiate, kad BBC, CNN, Reuters etc. pagal Rusijos dudele platina graudinacius kadrus apie pabegeliu kancias?
    Ir jo, kai nelieka argumentu, belieka bolsevikinis isbaninimas.

    Reply
   2. :]

    Dėl to centro nebuvimo -- nebūčiau toks tikras.
    Yra krūva audio įrašų, kur telefonu kalbasi RU ambasadoriai Afrikoje derindamiesi kaip kas turi balsuoti Jungtinėse tautose.
    Užtenka žinutę pakeist ir tie patys aparatai vietoje ištransliuoja.

    Reply
 5. Rimgaudas

  Čia yra paprasčiausias verslas, kaip eksportuoja prekes ir paslaugas tai ir čia -- išsibujojo verslas masiškai. Vieni ieško ir ragina plaukti į Europą, kiti perka masiškai valtis žmonių perplugdymui. Nieko stebėtina kai Vokietija paskelbia apie labdarą, gal net aš pasiryžčiau tokiai pavojingai kelionei jei man JAV pasiūlytų nemokamą būstą ir gyvenimą.

  Reply
 6. Paulius Žuvyčius

  Dėl RF ir man kilo toks įdomus klausimas ar nebus čia toks reikalas, kad jūs mums sankcijas, o mes Jums pabėgelius. Ir graužkit, nes be mūsų didvalstybės Sirijos problemos neišspręsit, o jei kreipsitės į mus pagalbos rūkysit bintą ir vis tiek niekas nepasikeis į gerą pusę. Tik tiek kad nepablogės.

  Reply
  1. Rokiškis Rabinovičius Post author

   Sirijos problemos Rusija neduoda spręsti. Čia prisiminkit, kaip tenai kas vyko -- būtent Rusija visiškai užblokavo tos problemos sprendimą, ir politiškai, ir kariniu įsikišimu. Ir ne šiaip sau jie ten dabar sėdi, ir ne šiaip sau tenai jau ir Rusijos daliniai kariauja.

   Reply
 7. Laurynas

  Karas apie tai, kas kokia istorija patikes. Vakaru civilizacijos ar komuniagu feikais.
  Svarbu, kad Vakarai manevra su pabegeliais paverstu sau benefitu.

  Reply
  1. Rokiškis Rabinovičius Post author

   Kaip paversti tą pabėgėlių reikalą kuo nors naudingu -- neįsivaizduoju. O karas dėl patikėjimo viena ar kita istorija -- taip. Tik vat bėda ta, kad vienoks ar kitoks patikėjimas gali virsti realiais rezultatais. Ir labai rimtais rezultatais.

   Reply
  2. Skirmantas Tumelis

   Idealiu atveju pabėgėliai būtų labai geri, išmoktų kariauti, nuvažiuotų atgal į tėvynę su ginklais ir perimtų valdžią ir tada ten sužydėtų demorkatija ir gėris…

   Reply
 8. jurgis

  Tas baltas triukšmas be abejo kelia minčių, kyla sąmokslo teorijos idėjų. Jei galvoti, kad pabėgelius atsiuntė tas, kas turi naudos iš jų atsiuntimo, tai be abejo Putinas. Nes migrantų antplūdis išjudino mūsų liaudį, ant panikos išlyst valdžion galimybė rasis pas visokius dešiniuosius marginalus, kurie tradiciškai yra putino draugai. Taip pat tie migrantai gimdo abejones pačia europos sąjunga, kaip neveiksnia organizacija. Čia gal kairuoliams nepatiks. Putinui čia win-win scenarijus -- ir ekonomiškai nukenksmins ir žmones pakiršins, euroskeptikų padaugins. Tik vat jei tai tikrai jo darbas -- ar jis išties tos gudrus, ar tie sirių pabėgeliai tokie lengvatikiai?

  Reply
  1. Rokiškis Rabinovičius Post author

   Sirų pabėgėliams viskas tvarkoje. Jie gauna tai, ko jie nori. O jau ką ką, bet visokius masių judesius sovietai ne šiaip mokėjo daryti. Leniną pakanka prisiminti.

   Reply
  2. As

   Ir dar, išsigandę imigrantų normalūs, vakarietiški ir liberalūs žmonės pradėjo giedoti grynai proputinišką giesmelę ir postinti rusiškus feikus. Staiga žmogiškumą demonstruojantys vakarai tapo supuvusiais, vakariečiai -- nusikaltėliais ir Europos naikintojais ir t.t. O čia išlenda Putka ir vaidina „tradicinių vertybių ir baltosios rasės gynėją“. 🙂

   Reply
 9. Lukas

  Bašaro Assado (Bashar al-Assad) režimas Sirijoje yra visiškai nusikalstamas, vykdęs netgi chemines atakas prieš gyventojus, o dar anksčiau – tai pačiai ISIS nenusileidžiančias žudynes (pakanka Hamos skerdynes prisiminti)
  iki šitos vietos kaip ir skaičiau, tik bėda, kad po šio punkto paaiškėjo, kad autorius absoliučiai aklas ir nesuvokia, kad karą Sirijoje pradėjo NATO, o reiškia ir toliau skaityti tolko nėra.

  Reply
 10. Domante

  Rusija reme ISIS?? Tai kad Rusija kaip tik sake Amerikai su Europa neremti ISIS finansiskai, nes tada jau kelio atgal nebus, kas butent ir pasitvirtino esant tiesa..

  Reply
   1. Mykolas

    Labas vakaras. Tai kad skaitant pernykščias, užpernykštes ir dar gerokai senesnes naujienas susidaro įpūdis, kad tiek ISIS, tiek FSA, tiek dar senesni jų analogai kad ir tam pačiam Afganistane -- ne kas kita, kaip sufeilinti ir ištrūkę iš kontrolės CŽV projektai. O tam žvėriui su „rudomis ir kruvinomis letenomis“ šioje srityje sekasi, deja, kur kas geriau….

    Reply
 11. Eika

  nu as dar prideciau ir tai kad verslas yra suinteresuotas pigia darbo jega todel ir atrodo letas Europos aparatas.

  Reply
  1. Rokiškis Rabinovičius Post author

   Verslas dažniausiai galvoja tik apie savo pakankamai trumpalaikius reikalus. Taip, čia yra viena dalis problemos -- vietoje to, kad spręsti viską ilagalaikėje perspektyvoje, yra iškeliami trumpalaikiai tikslai su imigrantų darbo jėga. Verslui gi nesvarbu, kad kokia tai dalis migrantų ne dirbs, o užsiimdinės neaišku kuo.

   Reply
  1. Rokiškis Rabinovičius Post author

   Labą dieną, išmokit skirti ipritą nuo zarino ir laiko skalėje orientuotis, o tai vienas straipsnis -- kaip tik iš to periodo, kai vyko intensyvus bulšito skleidimas apie tai, kad ne Assadas zariną naudojo, o kitame išvis ne apie zariną, o apie ipritą. Nors jums gal tai nieko nesako.

   Reply
   1. A.S.

    Ar galima visai jau bukai, kad ir nesuprantantis galėtų suprasti, koks skirtumas tarp iprito ir zarino bei kodėl tai toks esminis dalykas?

    Reply
    1. Rokiškis Rabinovičius Post author

     Visai paprastai: ipritas buvo pirmą kartą susintetintas dar XIXa. pradžioje, o XIXa. pabaigoje -- ir neblogai ištirtas. Tuo tarpu zarinas buvo sukurtas tik XXa. viduryje absoliučiai tobuliausią chemijos pramonę pasaulyje turėjusioje Vokietijoje, bet ir ten tebuvo pagamintos tik nedidelės partijos. JAV ir SSRS zariną irgi pakankamai nelengvai paleido į gamybą, prireikė krūvos metų.

     Žodžiu, ipritą galim pagal technologinį lygį palyginti su tiesiog paprastais fejerverkais, kokius per Naujuosius metus visi šaudo -- tai atitiktų reaktyvinės artilerijos pasiekimus XIXa. viduryje. Zarinas tuo tarpu jau būtų vienas žingsnis iki kosminių palydovų, t.y., Wernher von Braun kurtų technologijų ekvivalentas, jei ne dar sudėtingiau.

     Kalbėti apie tai, kad tos pusbeždžionės iš ISIS galėtų pramoniniais, cheminiam karui tinkamais mastais gaminti zariną -- tai praktiškai tas pats, kas kalbėti apie tai, kad jie tarpžemynines balistines raketas gamintų. Ir čia ne kokia nors metafora, čia realus technologijų lygio skirtumas tarp iprito ir zarino.

     Reply
 12. Pffff

  Viskas gerai, straipsnis geras, bet ne visai sutikčiau su pirmos pastraipos niveliacija (taip trumpai pavadinkim). T.y. šiam „niveliavimui“ priskirtas teiginys „Kai viskas niveliuojama ir neigiama – vietoje problemos sprendimo gaunasi problemos ignoravimas, auginimas, panika ir bardakas, kuris tik gilėja ir išspręsti jį darosi išvis neįmanoma.“, manyčiau, yra netinkamas, nes priėmus tokį griežtą požiūrį (tą niveliaciją), problemos iš vis nebūtų. Na, bent jau Europoje. O ten, ne Europoje, niekas nepasikeistų į blogąją pusę ( į gerąją turbūt irgi). Todėl geriau jau būti ultradešiniųjų pažiūrų, negu kelti leftistinę sumaištį.

  Reply
 13. Adomas

  gerai surasyta.
  tik noriu pridurti:
  „Viešame diskurse dominuoja dvi kraštutinės nuomonės („gelbėkim pabėgėlius“ vs. „lauk pabėgėlius“), kurios abidvi suplaka karo pabėgėlius ir ekonominius migrantus į vieną krūvą“
  — patys pabegeliai ir ekonominiai migrantai suplaka vieni kitus i viena kruva („pamestieji“ asmens dokumentai) ir, tiketina, tuo labiausiai suinteresuoti butent ekonominiai migrantai.
  is ko seka, kad niekas tiksliai nezino, kokia dalis yra karo pabegeliai, o kokia -- ekonominiai migrantai. gali buti 50/50, o gali buti ir 5/95.
  pvz garsusis nuskendes berniukas kaip paaiskejo buvo ekonominis migrantas, o stai pirmieji jo nuotraukos pa’share’inimai ejo su prierasais „paziurekite ka padare Obama ir Natanjahu -- tai juk jie sukele kara Sirijoje!“
  todel is tiesu visos tos dramatiskos kalbos is abeju stovyklu (nezinant tikrosios padeties ir priezasciu) yra didelis triuksmas.

  Reply
 14. Pavarges nuo bullshito

  Ricardai ar nemanai, kad pats daugiausiai triuksmo skleidi, gal jau pamirsai kaip apie Ebola fufeliu prirasei ir panika skleidei?

  Reply
 15. vytas

  Paskaiciau komentarus ir straipsnyje dalis isdestytu tiesu apie praplautas zmoniu smegenis iskart islindo -- taip, informacinis karas jau daro itaka zmoniu mastysenai, ir kuo toliau, tuo daugiau. Nesistebiu ES vadovybes, ypac lyderiu Merkel, Kamerono, Holland-o pozicija, nes ji paveikta MI priemoniu itakos, juoba dar ta itakoja ir politiniai nesvarus zaidimai. Straipsnis geras, pagarba autoriui.

  Reply
 16. akvile

  bullshit tai jau tikrai! prie ko cia Steve Jobs? ir europos politikai negalvojo, kad situacija tokia nevaldoma pasidarys, o zmones, kurie seniau nesiryzo kelionei i europa, su situo masiniu fenomenu ryztasi keliauti! ziurek, kiek lietuviu pries 2004 i Britanija iskeliavo, kokia mase pradzioj buvo, o srautai paskui nuslugo, taip ir su pabegeliais, tai auga i nevaldoma masta ir vis daugiau zmoniu jungiasi prie ju. Masiu fenomenas girdejai apie tai? Issues teorija? gal biskiuka geriau faktus pasiianalizuok.

  Reply
  1. Saulius

   Masių fenomenas čia kaip sprogimas. Galima inicijuoti išanalizavus sprogiausius židinius ir tinkamai padėjus detonatorių.

   Reply
 17. Cybersig

  Mano nuomone, ši krizė trumpuoju laikotarpiu naudinga ir ES, nes nukreipia dėmesį nuo Graikijos.

  Šiaip praėjusį pavasarį (po Euromaidano) draugas amerikietis man pasakė „laukite žmogeliukų, tik ne žalių, o juodų ir rudų“. Dabar jis sako, kad Rusija su ISIS iki JAV prezidento rinkimų gali pulti Izraelį, o ES turės tvarkytis su žmogeliukais ir kartu padėti Izraeliui.

  Reply
 18. Arklimantas

  man kyla tokie praktiniai ir paprasti klausimai:
  1) kodėl žmogus, kuris laužia tvoras ir mušasi su pareigūnais Vengrijoje ir Graikijoje tam, kad pakliūti būtent į Vokietiją yra vadinamas karo pabėgėliu? jis nesijaučia saugus nuo karo baisumų būdamas Graikijoje ir gaudamas maistą bei išlaikymą ten?
  2) kodėl nuskendus vaikui Turkijoje, kurioje nevyksta karas ir kurį (faktiškai ir teisiškai nužudė jo tikras tėvas), VISA pasaulio žiniasklaida tą įvykį pavertė graudulinga etikėte veiksmams „už pabėgėlių gelbėjimą“? kritiškos globalios žiniasklaidos (nekalbu apie marginalinę) jau nebėra?

  toliau kyla pseudofilosofinės išvados ir kvaziparadigmos:
  1) Europa pavargo nuo savęs, nuo savo mater. gerbūvio. pasiekė materialų gerbūvį, bet širdyje neramu ir kažko trūksta; prisiminkite kada jūs dvasiškai geriau jautėtės: ar kai buvote studentas -- išlaikytinis su vienu megztiniu ir džinsais, po laukinio sekso nakties bendrike, išgėręs butelį pigiausio alaus ir 2lt kišenėje mėnesiui , ar dabar savo nuosavoje kontoroje, nauju auto, išmokėtu bankui namu ir suaugusiais (beveik) vaikais? klausimas -- retorinis? taip ir Europa -- viskas pasiekta, neliko ko tikėtis ateityje, liko tik nusižudyti..
  2) kalbėjau su keliais norvegais ir švedais (teisininkais) praeitą savaitę apie „pabėgėlių“ krizę. tai jie net nemato t.y. net nesuvokia grėsmės jokios. jiems jokio skirtumo, ar jų vaikai bus musulmonai ar kanibalai. sako, -- patys pasirinks kai ateis laikas. jie nesupranta Rytų Europos baimių ir vadina tai mentaliniu atsilikimu, nes „visi žmonės yra vienodai geri“ ir viskas priklauso tik nuo „aplinkos“ t.y. nuo europiečių geranoriškumo. kad pati aplinka pasikeis, jie tuo patikėti negali..

  vienu žodžiu prasideda klasikinis Holivudo „antiutopinis“ blokbasteris realybėje: ar išgelbės Amerika pasaulį, štai kur klausimas?

  Reply
  1. Rokiškis Rabinovičius Post author

   Vat čia ir turime tą situaciją: atskirti, kur karo pabėgėliai, o kur ekonominiai, o kur išvis neaišku kas -- neretai sudėtinga netgi teisėsaugai. O kai prie to prisideda žiniasklaidos isterikos -- tada dar sunkiau. O kai nagus prie viso šito prikiša iš vienos pusės tiesiog propagandos mašina, o iš kitos pusės -- visokie tų pačių pabėgėlių srauto skatintojai, tai viskas užsisuka išvis nevaldomai.

   Reply
  2. Rokiškis Rabinovičius Post author

   BTW, dalykas, kurio niekas neįvardina ir nenori prisiminti, bet kartu labai bijo -- tai Libano scenarijus. Aišku, Europai dar labai labai toli iki to, ir išvis klausimas, ar bent iš principo tai įmanoma, tačiau kaip tik tai ir kelia didžiausią baimę.

   Reply
 19. nerokiskis

  na prirasyta daug ir kartais net primalta visko ir po biski. Nemanau kad cia daugumoj kvaili ir nesusigaudo kas vyksta, kad siais laikais mazai kas gali paziuret i google zemelapi ir issiaiskint kur ta Sirija ir tt. Man cia per riebiai. Faktas, mano manymu, yra tas, kad visi puikiai supranta kad yra ekonominiai ir karo pabegeliai, bet yra dar vienas faktas, kuris aiskiai parodo kad ekonominiu pabegeliu zymiai daugiau ir jie labai gudriai isimaise tarpt tu nelaimeliu. Visa sita parodo vienintelis faktas, kuris manau protingam zmogui viska sudelioja i vietas- jei zmogus bega nuo mirties, jis nesirenka salies pagal pavadinima ir jos ekonomine bukle, jis nori tik vieno TAIKOS. Siuo atveju visi bega tik ten kur ekonomiskai naudingiausia ir ignoruojamos tokios salys, kurios yra ekonomiskai vargingesnes. Va cia manau ir yra visa sios istorijos esme, atsakymas i daugeli klausimu…

  Reply
  1. Rokiškis Rabinovičius Post author

   Neįsivaizduojate, kokia dalis žmonių yra visiški durniai, nemokantys žemėlapyje atskirti Lietuvos nuo Afrikos. O kad tuntai ekonominių pabėgėlių persimaišo su karo pabėgėliais -- tai akivaizdu. Ir juo labiau persimaišo, kad daugelis ekonominių pabėgėlių yra iš tokių šalių, kur netgi taika kartais yra baisesnė, negu kai kuriose kitose šalyse būna karas.

   Reply
 20. vardas

  Ar autorius idiotas? Prie Ko Cia Assad ir rusija. Kas padare bardaka rituose. Amerika saddama huseina numuse. Bombordavo sirija. Prie Ko Cia Russia

  Reply
 21. Aldonas Pupkis

  Labas vakaras.itin idomi pabegeliu krizes versija pateikta.tik noreciau paklausti: ka manot apie Baciulio pezalus ir kliedesius apie tai,kaip emigrantai visi yra atsilikeliai,nusikalteliai ir vagys,o tai,jog tarp pabegeliu daug musulmonu irodo jog musulmonai vykdo hibridini kara ir sieks uzkariauti Europa?

  Reply
  1. Rokiškis Rabinovičius Post author

   Kad islamistai vykdo kažką labai panašaus į hibridinį karą (terorizmas, propaganda, karo veiksmai skirti informacinių operacijų rėmimui) -- tai pakankamai akivaizdu dar nuo Miuncheno olimpinių žaidynių laikų. Kad tarp migrantų ir pabėgėlių visokių būna prisimaišę -- irgi faktas, ir taip būdavo visada, šimtus metų.

   Kitas dalykas -- dėl visų atsilikėlių, nusikaltėlių ir vagių -- aš nesiimčiau spręsti ir apibendrinti. Kaip ir apibendrinti, kad musulmonas reiškia tą patį, ką ir islamistas. Perteklinis apibendrinimas kaip tik ir neleidžia nieko analizuoti.

   Reply
 22. MK

  Ar galima prie tamstos faktų/sąvokų sąrašo pridėti tokius punktus:
  • Migracijos suaktyvėjimas prasidėjo labai staiga
  • Vokietijoje sudarytos geriausios sąlygos migrantams
  • Vokiečių A.Merkel – pagrindinis ruporas, apie tai, kaip reikia priimti kuo daugiau migrantų
  • Prancūzija, UK, Italija, Ispanija sėdi tyliai ausytes suglaudę ir tik kartais kažką nekonkretaus išmekena
  • Pagrindiniai kanalai BBC, CNN, Euronews vienpusiškai nušviečia įvykius, manipuliuoja emocijomis, apie skriaudžiamus migrantus, bandant sukelti gailestį ir pateisinti migraciją
  • JAV pareiškia, kad „ei, Europa – priimkit tuos migrantus, ar jūs visai sąžinės neturit?“

  Savo straipsnyje vienpusiškai viską ant Rusijos sustūmėte. Bet žiūrint paprastai, užtenka Vokietijai pareikšti, kad daugiau nebus priimami jokie migrantai, atvykusieji bus iškratyti, nustatyti iš kur jie (netikiu kad neįmanoma) ir sukčiai gražinti atgal. Viskas pasibaigtų tą pačią dieną. Kodėl taip nėra padaroma? Kodėl visais kanalais eina triukšmas, kad Europa turi priimti visus be išimties? Negi rusai užsako reportažus BBS, CNN, Euronews, etc? Aš už JAV dominavimą pasaulyje ir velniop Rusiją. Bet netikiu, kad Rusija turi parako suorganizuoti tokį vajų. Kokie JAV interesai šitoje situacijoje? Pagal kieno dūdelę šoka A.Merkel?

  Reply
  1. Rokiškis Rabinovičius Post author

   Migrantų srautai jau kelerius metus eina nesaikingai dideli ir vis augantys labai labai sparčiai, ypač kelis paskutinius mėnesius. Šitą praleidote. Iš esmės, nenormaliai staigus suaktyvėjimas yra netgi ne tiek migrantų srautų, kiek informacijos ir dezinformacijos srautų.
   Dėl Vokietijos sąlygų -- nesusigaudė ir prisišnekėjo, dabar patys srėbti turės. Bet koks teigiamas judesys išnaudojamas.
   Dėl Merkel -- ne tik ji. Ir išvis politikai dažnai reaguoja, o tik paskui galvoja.
   Prancūzija, UK, Ispanija ir jau ypatingai Italija -- pačios dreba dėl to, kiek pas jas varo.
   Pagrindiniai kanalai nesigaudo tame, kas vyksta ir laikosi įprastos propabėgėliškos politikos. Čia dar reikia atsižvelgti į tai, kad žiniasklaidoje labai daug leftizmo, tiesiog nesaikingai daug.
   Dėl JAV -- jie čia neįtakoja iš esmės, tai nagrinėti nelabai yra ką.

   Dėl sugrąžinimo atgal -- deja, yra tokia situacija, labai liūdna: iš kokios nors Afrikos šalies XYZ eina migrantų laivai prie Italijos. Ir skęsta. Ir prasideda gelbėjimas, o migrantai patys į vandenį tiesiog šoka. Ir ką daryt italams? Plaukt šalia ir žiūrėt į skęstančius? Taip vat jie ir papuola į Italiją. O tada kur juos grąžint? Nuplukdys prie šalies XYZ, o ta šalis XYZ pasakys jiems, kad plaukit nafig iš mūsų teritorinių vandenų, nieko nežinom. Tai vat ir visas grąžinimas. Jiems pakanka pakliūti į Europą ir viskas.

   O dėl reportažų ir informacinės manipuliacijos -- žinote, vat sakykim perskaitote jūs 5 skirtinguose lietuviškuose portaluose tą pačią dieną informaciją apie tai, kad Rusijos futbolo, krepšinio ar dar ko nors federacijos pirmininku tapo ten tas ar anas ir kaip dėl to viskas pasikeis ir bus labai gerai. Dabar užduokit sau klausimą: negi rusai užsako reportažus visuose tuose 5 skirtinguose lietuviškuose portaluose apie tai?

   Informacijos kanalai, kurie pasiekiami žiniasklaidai, yra juntama dalimi valdomi. Ir netgi tie, kur atrodo kartais, kad nu neįmanoma to suvaldyti ir kad viskas tvarkoje. Čia ir yra esmė viso to informacinio karo -- nesimato iš kur kas ir kaip. Ir klausimas, kas tai daro geriausiai.

   Reply
 23. sub

  Ar tai Rusijos įtakos padaryta krizė su pabėgėliais, ar ne, nesiginčysiu.
  Vieną vienintelį pasiūlymą turiu, bendru Europos šalių sutarimu, padaryti tunelį pabėgėliams tiesiai į Rusiją. Sibiras menkai apgyvendinatas, galės kasinėti tą išalą.

  Reply
 24. Jonas Povilas N

  Kodėl pabėgėlių nepriima tokios turtingos šalys,kaip Saudo Arabija,emiratai? Kodėl jų nepriima Rusija? Toks klausimas ES parlamente nekyla?

  Reply
 25. Laurynas

  Sirija -- tai „eilinio“ proxy karo tarp RU ir JAV zona. Tokių pavyzdžių istorijoje, nuo Gvatemalos iki Vietnamo, labai gaila, bet yra labai daug. Dar labai gaila, kad autorius nei mažiausiu žodeliu neužsiminė kas yra kitoje Assado barikados pusėje ir iš kur pas juos visa ginkluotė ir t.t. Kaltinti tik Rusiją šitoje mėsmalėje yra taip kvailai ir aklai pro-vakarietiška = visiškai nesiorientuoti JAV užsienio politikoje.

  Reply
  1. Rokiškis Rabinovičius Post author

   Joks tenai ne proxy karas. Ir Assadas, ir ISIS -- visiškai prieš JAV, negana to, Assadas nuolat remiamas Rusijos, o ISIS -- protarpiais, daugiau ar mažiau, labiausiai kol šieji plėtė savo veiklą Irake. Būtent jums ir reikėtų pasiorientuoti politikoje ir bent paskuitinių kelių metų įvykius pasižiūrėti.

   Reply
 26. siaip

  jankiai pakure visa si chaosa ir vel ruskiai kalti? paranoja. ar jankiai nesuinteresuoti europos itakos menkinimu?

  Reply
  1. Rokiškis Rabinovičius Post author

   Aha, labą dieną. Jankiai remia Assadą, o kartu remia ir ISIS, kuri sukėlė karą prieš tų pačių jankių paremtą Irako vyriausybę. Tikrai taip.

   BTW, nuostabu, kai man rašo komentarus visokie biorobotai iš Maroko Telekomo IP adresų.

   Reply
 27. JonasPovilasN

  Valodia knisa protą UN, mr.president Obama kažką sako labai teisingai…Nu i što,rebiata,budem družitj?

  Reply

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *