Tag Archives: gintaras sodeika

LATGA-A prezidentas Gintaras Sodeika

Nuostabu, kai LATGA-A turi tokius sąžiningus vadovus, kokiu buvo Gintaras Sodeika. Nei abejot neverta, kad visi tie vadovai yra krištolinio tyrumo, sąžiningumo ir doros asmenys, kovojantys išimtinai tik už pačią teisingiausią ir moraliausią sistemą.

Kaip jau rašiau, Henrikas Daktaras nekaltas, kad bandė užbylinėti Dailių Dargį dėl citavimo bei nuotraukų knygoje, Henrikas Daktaras tiktai už teisybę, taip ir Gintaras Sodeika tiktai už teisybę. Krištolinio tyrumo ir doros gynėjai! Puikiausias visų laikų LATGA-A prezidentas – liberalcentristas Gintaras Sodeika – doros, šviesos ir visuotinio teisingumo globėjas, išskirtinio sąžiningumo įsikūnijimas, galėtų būti paskelbtas tikru šventuoju ar bent jau palaimintuoju, kovojęs už autorių teises, besirūpinęs jų saugumu ir klausytojų moralumu, kaip ir tuo, kad dorai, teisingai ir sąžiningai dirbančios firmos nebūtų apiplėšinėjamos, todėl pasistengęs padėti Maximai gauti 20 milijonėlių iš nesąžiningos valstybės, kuri pasinaudojo krize, tam kad verslininkus taip bjauriai apiplėšt.

Mokėkime už CDR, kompiuterių diskus ir net tuščią rašomąjį popierių LATGA-A atstovams patys, juk jie nusipelnė to. Būkime sąžiningi ir pripažinkim, kad autorių teises reikia gerbti, todėl LATGA-A turi būti remiama valstybės ir mūsų pinigais. Kovokime už mokesčių įvedimą bei padidinimą visoms informacijos saugojimo ir perdavimo priemonėms. Nes tai mokestis už intelektualinės nuosavybės vagystę.

Neužmirškime apmokestinti kiekvieno ir už kalbėjimą, nes kalbomis bei dainavimu irgi yra nuolat pažeidžiamos įvairios autorių teisės, nes kai dalinatės informacija, tai darote tai neteisėtai. Todėl už galimybę kalbėti turėtų būti įvestas ne mažiau, nei 120 litų mėnesinis mokestis kiekvienam šalies gyventojui, kuris kompensuotų dėl vagystės patiriamus autorių nuostolius.

Ypač svarbu įvesti mokestį už nepanaudotą tualetinį popierių, mažiausiai po 5 litus už kiekvieną rulonėlį, nes neabejotinai kiekvienas šio popieriaus vartotojas neteisėtai kopijuoja į šį popierių autorių teisių gynėjų sukurtus tekstus bei argumentus, kurie kasdien šlykščiai vagiami, juos perkeliant į naudojamą tualetinį popierių.