Tag Archives: henrikas daktaras

Sovietmetis: nusikaltėliai ir bomžai

O kaip su nusikalstamumu, ar jo tikrai nebūdavo, kaip kad peza neretas durnius? Nebūdavo valkatų, benamių, girtuoklių, narkomanų? Aišku, kad nebūdavo. Laikraščiuose, TV ir radijuje. Kitur – būdavo, gerokai didesnis, nei dabar.

Continue reading

LATGA-A prezidentas Gintaras Sodeika

Nuostabu, kai LATGA-A turi tokius sąžiningus vadovus, kokiu buvo Gintaras Sodeika. Nei abejot neverta, kad visi tie vadovai yra krištolinio tyrumo, sąžiningumo ir doros asmenys, kovojantys išimtinai tik už pačią teisingiausią ir moraliausią sistemą.

Kaip jau rašiau, Henrikas Daktaras nekaltas, kad bandė užbylinėti Dailių Dargį dėl citavimo bei nuotraukų knygoje, Henrikas Daktaras tiktai už teisybę, taip ir Gintaras Sodeika tiktai už teisybę. Krištolinio tyrumo ir doros gynėjai! Puikiausias visų laikų LATGA-A prezidentas – liberalcentristas Gintaras Sodeika – doros, šviesos ir visuotinio teisingumo globėjas, išskirtinio sąžiningumo įsikūnijimas, galėtų būti paskelbtas tikru šventuoju ar bent jau palaimintuoju, kovojęs už autorių teises, besirūpinęs jų saugumu ir klausytojų moralumu, kaip ir tuo, kad dorai, teisingai ir sąžiningai dirbančios firmos nebūtų apiplėšinėjamos, todėl pasistengęs padėti Maximai gauti 20 milijonėlių iš nesąžiningos valstybės, kuri pasinaudojo krize, tam kad verslininkus taip bjauriai apiplėšt.

Mokėkime už CDR, kompiuterių diskus ir net tuščią rašomąjį popierių LATGA-A atstovams patys, juk jie nusipelnė to. Būkime sąžiningi ir pripažinkim, kad autorių teises reikia gerbti, todėl LATGA-A turi būti remiama valstybės ir mūsų pinigais. Kovokime už mokesčių įvedimą bei padidinimą visoms informacijos saugojimo ir perdavimo priemonėms. Nes tai mokestis už intelektualinės nuosavybės vagystę.

Neužmirškime apmokestinti kiekvieno ir už kalbėjimą, nes kalbomis bei dainavimu irgi yra nuolat pažeidžiamos įvairios autorių teisės, nes kai dalinatės informacija, tai darote tai neteisėtai. Todėl už galimybę kalbėti turėtų būti įvestas ne mažiau, nei 120 litų mėnesinis mokestis kiekvienam šalies gyventojui, kuris kompensuotų dėl vagystės patiriamus autorių nuostolius.

Ypač svarbu įvesti mokestį už nepanaudotą tualetinį popierių, mažiausiai po 5 litus už kiekvieną rulonėlį, nes neabejotinai kiekvienas šio popieriaus vartotojas neteisėtai kopijuoja į šį popierių autorių teisių gynėjų sukurtus tekstus bei argumentus, kurie kasdien šlykščiai vagiami, juos perkeliant į naudojamą tualetinį popierių.

Kubilius serga didybės manija

Tai ne šiaip sau, tai citata:

Be to, patys klaipėdiečiai zonoje piktinosi Kubiliaus elgesiu, nes, būdamas čia, jis buvo grubus, aiškiai matėsi, kad tiesiog serga didybės manija, panašiai, kaip Napoleonas. Žemiečiai nemėgo jo ir net kalbėdavo, kad jis ne vieną savo draugą ar pažįstamą yra nusiuntęs į aną pasaulį, kaip nereikalingą liudininką. Ir, žinote, zonoje daug kas tuo tikėjo, nes jo troškimas tapti lyderiu kalbėjo pats už save.

[…]

Kartą, po pietų, atėjo kažkoks zekelis ir sako man:
– Hėnyte, su tavimi nori pasikalbėti Kubilius. Gal gali nueiti pas jį į med. dalį?
Aš pasakiau, kad niekur neisiu.
– Nueik pats ir paklausk, ko jis nori.
Žmogeliui sugrįžus, paaiškėjo, kad Kubilius nori iš manęs sužinoti, kas ir už ką jį užpuolė tualete?
Tai išgirdęs, apstulbau. Tas gyvatė, be penkių minučių vos nenuleistas iki „gaidžių“ kastos, išdrįso užduoti man tokius klausimus!

(iš Henriko Daktaro atsiminimų)