Tag Archives: Rugsėjo 1

Lukašenka, VDU ir studentai-pabėgėliai

Sveikinu poną Aliaksandrą Lukašenką su laimėtais rinkimais. Jau dar tik 75% pabalsavo, o jau rezultatai žinomi, nes kritinė mintis ir nuomonės laisvė yra tokie, kokie turi būti. Kaip skelbia naujienos, vėl triuškinanti pergalė, ir netgi jokių mitingų su demonstracijomis nereikia. Todėl netgi nereikėjo nieko persekioti. Visi gali turėti nuomonių laisvę ir kritinę mintį. Žodžiu, viskas dar tobuliau, negu buvo prieš kažkiek metų.

Studentai privalo žygiuoti tvarkingai eisenoje ir jokių ten išsigalvojimų neturi būti. Jei nežygiuoja eisenoje, o užsiima kažkokia iš anksto nesuderinta veikla, tai jie nėra šventės dalis ir turi būti nubausti.

Studentai privalo žygiuoti tvarkingai eisenoje ir jokių ten išsigalvojimų neturi būti. Jei nežygiuoja eisenoje, o užsiima kažkokia iš anksto nesuderinta veikla, tai jie nėra šventės dalis ir turi būti nubausti.

Tuo tarpu Angela Merkel prisižaidė su tais savo studentais iš neaišku kur atvykusiais. Ta prasme, su pabėgėliais, kurie dalinai nei ne kokie nors pabėgėliai, nes žinote, kai nemenka dalimi Sirijos afganistaniečiai pramaišiui su Libijos irakiečiais, tai štai jums ir prašom. Pasirodo, kad kažkam tai nepatinka ir kažkodėl per rinkimus tai matyt atsispindės.

Tuo tarpu Lietuvoje irgi gražiai gaunasi – kaip skelbia internetai, pasirodo, Rugsėjo 1 linksmai praėjusios šventės proga VDU rektorius Juozas Augutis pakvietė diskutuoti kažkokius studentus, kuriems pasakė apie kažkokią dvasingą kritinę mintį ir nuomonės raišką, taip pat tą pačią kritinę mintį ir nuomonę parodė, neiškviesdamas policijos ir nesiskųsdamas ir nieko neprašydamas persekioti.

Continue reading

Nuodėmių atleidimas Rugsėjo 1-osios proga

Kadangi koks tai ponas straipsnio apie gatvinius šiknapaukščius komentaruose papasakojo man graudžią istoriją, kaip 150 žmonių jo darbe skaitė mano blogą, o kažkoks šlykštus tipas tyčia prirašinėjo kažkokių kliedesių, gavo baną ir dėl to visas tasai 150 žmonių darbas negali mano blogo skaityt ir labai kankinasi, tai aš nutariau padaryti dvasingą nuodėmių atleidimą visokiems idiotams.

Tasai nuodėmių atleidimas skiriamas Rugsėjo 1, kadangi šita diena buvo vakar, o tai yra mokslo ir pažinimo šventė, kuri simbolizuoja vyksmą, kai visokie dibilai išsimokina elgtis gerai, nes būna gavę banų. Taip besimokydami, dibilai ilgainiui transformuojasi ir iš jų išsivysto protukai.

Aišku, aš nelabai tikiu ta istorija apie 150 žmonių. Tai greičiau buvo koks pusantro žmogaus, kurio viena pirmoji dalis prirašinėjo man fufelių, o paskui pusinė dalis atėjo čia kankintis. Tai labiau įtikinama atrodytų. Bet tiek to, nes aš esu labai mielaširdingas ir jūs garbinate mane, kadangi bijote, nes aš tapsiu Pasaulio ir Visatos valdovu jau labai greitai.

Dieviškas kosminis tarpplanetinis žiurkėnas

Štai taip jau ateina mano valanda ir aš užvaldysiu visą Kosmosą ir Visatą.

Taip kad skelbiu jums nuodėmių atleidimą. Melskitės, klaupkitės ant kelių, nusidėjėliai. Garbinkite mane ir belskite kaktomis į žemę iš dėkingumo. Kartokite giesmes, kur apdainuokite, kaip Rokiškis Rabinovičius gelbsti jūsų sielas. Žinokite, kad žiurkėnai yra aukštesni už jus padarai, jūs menki niekingi žmogiūkščiai. Ir dar atiduokite man savo pinigus.