Tag Archives: Šiaurės Korėja

Lagerinė Šiaurės Korėjos ekonomika

Kvadratines raides skaitantiems ir lagerinėmis sistemomis besidomintiems – tokia istorija iš dviejų dalių: pirma ir antra. Šiaip jau velniškai įdomus pasakojimas, net jei atmesim kraupiąją dalį – tiesiog iš jo galima nemažai atkurti apie tai, kaip organizuota išvystyta lagerinė ekonomika. Būtent tokia yra Šiaurės Korėjoje, kur valdoma, skelbiant keistą nacizmo ir komunizmo mišinį, vadinamą čiučche arba džiuče. Ar tai kažkaip panašiai.

Kim Čen Iras

Kim Čen Iras - dvasingasis čiūčkės idėjų nešėjas, didysis Šiaurės Demokratinės Korėjos Liaudies Respublikos brangusis ir mylimasis vadas

Čia verta pastebėti, kad Sovietų Sąjungoje pilnavertė stalininė lagerių sistema egzistavo grubiai apie 30 metų, iš kurių 10 pirmų metų tebuvo daugiau eksperimentas, o negana to, buvo dalinis sistemos pertrūkis karo metu, negana to, prasidėjus strateginėms Šiaurės įsisavinimo (pirmiausiai dėl karinės laivybos) ir urano kasyklų programoms, lageriai nemenka dalim virto mirties fabrikais, kur vidutinė kalinio gyvenimo trukmė neretai tesudarydavo vos keletą mėnesių, t.y., tęstinė sistema vėlgi veikti negalėjo. Kitaip tariant, klaikiausių stalininių lagerių atvejai – tai tiktai išvystytos lagerių sistemos užuomazgos, kai palygini su Šiaurės Korėja.

Šiaurės Korėjos atvejis – išties išskirtinis, ten lagerių sistema kūrėsi jau su visa bolševikų patirtimi, daug kompleksiškiau ir egzistavo gerus porą kartų ilgiau. Dabar korėjietiškuose lageriuose jau dirba žmonės, kurie gimė iš žmonių, kurie patys gimė konclageriuose. Pastarieji sudaryti iš milžiniškų kompleksų, kur įvairaus griežtumo įkalinimo įstaigos, nepilnamečių rengimo lageriams mokyklos, atskiros vyrų ir moterų zonos, o sėkmingiausi, „laisvėn“ paleisti kaliniai tampa etatiniais tų pačių koncentracijos stovyklų darbuotojais – mokytojais, prižiūrėtojais, etc.. Lagerių sistema tokia, kad kartą į ją pakliuvęs, ne tik pats joje lieki, bet lieka ir tavo vaikai, ir anūkai. Ten numatytos netgi kalinių dauginimo priemonės – vyrai su moterimis suleidžiami, kad pasidaugintų ir prigamintų dar naujų kalinių.

Žodžiu, kas supranta kvadratines raides – skaitykite. Kas nesupranta – klauskite, gal kas ras anglišką pasakojimo variantą.

Didysis karvedys draugas Kim Čen Iras apie nacionalizmą

Kim Čen Iras - didysis Šiaurės Korėjos vadasTema gal ir keista, o ir teiginiai kažkam gali pasirodyti keisti, tačiau bene komunistiškiausios pasaulio valstybės – Šiaurės Korėjos požiūris į nacionalizmą labai kontrastuoja su mūsiškių komunistų įsitikinimais. Tai vadinamoji Čiučche (dar rašoma, kaip čučhė – nežinau, kaip teisingiau) ideologija, derinanti savyje komunizmo ir nacionalizmo (gal net nacizmo) mišinį.

Didysis karvedys draugas Kim Čen Iras apie nacionalizmą

Klaidinga būtų vertinti komunizmą ir nacionalizmą, kaip nesuderinamus dalykus. Komunistinė ideologija atstovauja ne tik dirbančiosios klasės interesus. Komunizmas – tai ir dirbančios klasės, ir nacionalinių interesų gynimo ideologija; tai tikros meilės šaliai ir tautai dvasia. Nacionalizmas – irgi patriotinė ideologija, šalies interesų bei tautos gynimo ideologija. Meilėje šaliai ir tautai komunizmas ir nacionalizmas mato minčių bei jausmų bendrystę, sudarančią ideologinį pagrindą koalicijai. Todėl darosi aišku: nėra jokių priežasčių ir prielaidų bipoliarizuoti komunizmą ir nacionalizmą ar atmesti pastarąjį.

Be to, nacionalizmas neprieštarauja internacionalizmui. Savitarpio pagalba, parama ir solidarumas tarp šalių, tautų – štai kas yra internacionalizmas. Kiekviena šalis turi savo sienas, kiekviena tauta turi savo skiriamuosius bruožus; revoliucija ir naujos visuomenės statyba vykdomos šalies ir tautos ribose. Šiose sąlygose internacionalizmas teapsiriboja santykiais tarp šalių, tautų ir remiasi nacionalizmo prielaidomis. Internacionalizmas, atplėštas nuo tautos ir nacionalizmo – tai faktiškai beprasmybė. Abejingas savo šalies ir tautos likimui, žmogus negali būti ištikimu internacionalizmui.

Išversta iš neatsimenu kur