Tag Archives: žaidimai

Užbaigiant apie cirką Traviane

Jau rašiau apie tai, kokie cirkai dedasi Travian žaidime – http://rokiskis.popo.lt/2008/10/25/cirkas-traviane/
Šiandien gi tie cirkai pasiekė finalą. Vokiečiai, į dar kelis skirtingų žaidėjų laiškus atsakę savo standartiniais kliedesiais apie šantažą (o į likusius laiškus – neatsakę išvis), galų gale kažkokiais būdais sužinojo mano IP adresą 🙂 Ir nutarė mane uždrausti. Taigi, esu blokuotas tinklo lygyje (IP filtracija pagal siuntėją ir gavėją viename iš jų maršrutizatorių), taip pat pagal IP blokuotas ir Travian forume (apie ką tas forumas ir praneša, bandant prisijungti). Čia kad ne tik žaisti ir bendraut negalėčiau, o ir nieko jiems parašyti nepavyktų 🙂 Liūdna tik tai, kad kartu su manimi blokavo ir visą lokalų tinklą, kelis kitus žaidusius žmones, kurie aktyviai neprisidėjo prie protestų. Bet tai koks tiems Travian adminams skirtumas…

Techninė informacija apie blokavimą

Cirkas Traviane

Kažkada jau kalbėjom apie Travian – metus laiko žaidžiamą strateginį žaidimą 🙂 Taigi, štai jums cirkų apie tai, kas ten dedasi 🙂

S3 serveryje prasidėjo pasaulio stebuklų statyba. Atsirado natarai. Taigi, pačią pirmą dieną pagrindinės sąjungos užsigrobė kaimus. Ir pasipylė serverio bugai – paaiškėjo, kad kažkodėl galima statyti pasaulio stebuklą (tai yra viso šito ilgo žaidimo tikslas), nors pagal oficialias taisykles tai neįmanoma, nes tam reikia statybos planų, kuriuos, savo ruožtu, reikia irgi atimti iš natarų.. Tiek to, nepasakosiu jums peripetijų apie tai, kaip Travian administracija pradžioj kalbėjo, kaip galima statyti tą stebuklą be planų, o paskui trynė stebuklus tiems, kas juos statė.

Šiandien šiame strateginiame žaidime įvyko kardinalesnė bėda. Atsirado natarų planai. Tiksliau, jie "atsirado" jau vakar. Ir į natarų kaimus, bebandydamos paimti tuos planus, užsimušė visų aljansų stipriausių žaidėjų karinės pajėgos (per visą serverį labai nedaugelis teįstengtų tuos planus pagrobti – reikia milžiniškos kariuomenės). Bet kažkodėl tie planai nepasiėmė. Visi ėmė laukti, kol vėl bus ištaisyta klaida. Ir staiga, po gero pusdienio, paaiškėja, kad klaida tyliai pataisyta, pranešimas apie tai rodomas prisijungiantiems žaidėjams ir, kadangi natarų kaimuose neliko gynybos, tai tuos statybos planus gali paimti bet kas, kas tik turi kad ir nusmurgusį karžygį bei iždinę tiems planams laikyti.

Žinoma, planai iš natarų kaimų dingo momentaliai, dauguma jų atiteko tiems, kas iš principo negalėjo jų paimti. Žaidimo eiga sutriko tiesiog nepataisomai. Priėjo iki to, kad tarpusavy iki tol kariavę aljansų šeimos susivienijo ir ėmė rašyti laiškus Travian administracijai, reikalaudami pataisyti bėdas. Aišku, Travian administracija padėjo skersą… Travian forume esančios temos apie šitai buvo ištrintos.

Ką galiu pasakyti – gėda baisiausia. Metus laiko žaidi strategiją, kuri dar ir kainuoja nemažus pinigus, o paskui gauni spjūvį į veidą.

Jei žaidėte šį žaidimą – pasirašykite peticiją: http://www.petitiononline.com/LTs3/petition.html

——————

Circus in Travian

Formerly we talked about Travian, the game that lasts about a year. Here’s some fun stuff, that is happening there right now.

Building of World Wonder started in s3 server. Natarians appeared. On the very first day the main unions occupied the villages. And then various server bugs started. Firstly, it turned out that, somehow, it is possible to build World Wonder (the main objective of the game). However, according to the rules the player can do that only after capturing building plans from the Natarians. Let’s not go deep into all peripeteias, how in the beginning Travian administration told, that it is ok to build without the plans, and then deleted World Wonders for those, who actually did that.

Today, this strategic game faced an even more cardinal problem. The Natarian plans appeared. To be more exact, they "turned up" yesterday. Striving to take those plans, the troops of the strongest alliance members got killed (During the server only a few people could manage to capture the plans, because it takes enormous armies). Unfortunately, the plans somehow could not be taken. Everybody started to wait for the mistake to be corrected. After half a day, it turned out, that the error was solved silently. The notifications were showned for the logging on players. As the defence in the Natarians were already defeated, those plans could be taken by anyone, who at least had a hero and a treasury.

Naturally, the plans from the villages disappeared instantaneously. Most of them were taken by players, who in principle had no chances to do that. The process of the game disconcerted irretrievably. It ended up that alliances, that were at feud with each other, united and started to write letters to the Travian administrantion, demanding to solve these problems. No wonder,  administration disregarded… The topics about this situation, that were created in the official Travian forum, were deleted.

What can say? It’s a great shame. You play the strategic game for a year, which, by the way, costs a fair amount, and what you get is a spit in the face.

Have you played the game – sign the petition: http://www.petitiononline.com/LTs3/petition.html

———

Atnaujinta/UpdatedOctober 26, 2008
Taigi, cirkas tęsiasi 🙂 Pažįstamas, paklauses pirmame serveryje apie tai, kas vyksta trečiame, iškart gavo baną. Pastebėt galim, kad klausimas buvo korektiškas, nieko neįžeidžiantis. Vėliau manau, gausiu susirašinėjimą nuo A iki Z, tai paskelbsiu čia.

The circus continues – friend who asked Multihunter for explanation got a ban instantly. And that despite the fact that his letters were written in correct language. I think I’ll get all those letters to be published here.