Trupučiukas apie propagandinius botus

Nesigilinant į visokius teksto parsinimo niuansus, semantinių domenų identifikavimą ir kitokius pusiau techninius, o iš dalies – visgi semiotiką kabinančius dalykus, aš jums parodysiu paprasčiausią variantą, kaip bukuoju būdu botas gali generuoti šimtus, tūkstančius ir netgi milijonus skirtingų politinių komentarų įvairiausiuose interneto puslapiuose. Aišku, visi tie komentarai bus nukreipti konkrečia linkme, tad sudarys ištisinės žmonių minios įspūdį.

Kai jūs bendraujate su robotu, tai galit įtikinėti ir argumentuoti kaip tik norite. Robotui tai nieko nereiškia, nes jis tiesiog vykdo programą. Ir jis jums kartos tą atį kliedesį vis kitais žodžiais, nepavargdamas ir neribotais kiekiais.

Kai jūs bendraujate su robotu, tai galit įtikinėti ir argumentuoti kaip tik norite. Robotui tai nieko nereiškia, nes jis tiesiog vykdo programą. Ir jis jums kartos tą patį kliedesį vis kitais žodžiais, nepavargdamas ir neribotais kiekiais.

Štai jums vienas hipotetinio komentaro pavyzdys:

Žmonės, pagalvokite ką daro mūsų politikai? Parduota ekonomika, išparceliuotas turtas – tai yra Landsbergio dėka. Brangieji, atsipeikėkit! Kiek ilgai leisim plėšti? Sukilkim ir padarykim tvarką!

O štai jums antras hipotetinio komentaro pavyzdys:

Brangieji, ar jums buvo kilusi mintis kaip žlugdo Lietuvą liberalai? Prarasta žmonių sveikata, sunaikintas gerbūvis – visa tai Šimašiaus afera. Žmonės, atsimerkit! Ar ilgai jie vogs? Atsipeikėkim ir reikalaukim pensijų!

Kad maža nepasirodytų, štai jums ir trečias variantas:

Lietuviai, ar nepagalvojote kuo užsiima dešinieji? Sunaikinta pramonė, prarastas mūsų tėvų palikimas – tai Šimonytės nuopelnas. Mielieji, susimąstykit! Ar ilgai kentėsim? Eikim į gatves ir padarykim tvarką!

O dabar pagalvokite, kas tarp šitų trijų tekstų yra bendro? Ogi struktūra, ponai ir ponios. Čia, kaip sakant, jums semiotikos įvadas bus, tiesiog ant praktinio pavyzdžio paaiškinant, kas ir kaip. Ir ne su išvedžiojimais, o taip, kad pamatysit vienareikšmiškai vieną ir tą pačią struktūrą visais atvejais. Kita vertus, nujaučiu, kad jau ir patys nujaučiate, kas ten tokio.

Kad nereiktų daug aiškint, tai išsyk parodau – maždaug va taip vat šita teksto generacija daroma:

{Žmonės|Lietuviai|Brangieji|Tautiečiai|Draugai|Mielieji}, {pagalvokite|susimąstykite|ar nepagalvojote|ar jums buvo kilusi mintis} {ką daro|kuo užsiima|kaip viską griauna|kaip žlugdo Lietuvą} {mūsų politikai|valdžia|vertelgos|konservatoriai|liberalai|politikai|dešinieji|politikieriai}? {Parduota|Išparceliuota|Iššvaistyta|Sunaikinta|Prarasta} {ekonomika|pramonė|medicina|socialinė apsauga|žmonių sveikata|laisvė|demokratija}, {sunaikintas|parduotas|išparceliuotas|prarastas|įkeistas} {turtas|gerbūvis|mūsų tėvų palikimas|žmonių darbas} – {tai|šitai|visa tai|viskas|tai yra} {Landsbergio|Kubiliaus|Šimašiaus|Šimonytės|Steponavičiaus|Žyliaus|Kreivio} {dėka|nuopelnas|spjūvis jums į veidą|afera|nusikaltimas|vagystė}. {Žmonės|Brangieji|Mielieji}, {atsipeikėkit|atsibuskit|pagalvokit|susimąstykit|atsimerkit}! {Ar ilgai|Kiek dar|Kiek ilgai|Kaip ilgai} {leisim vogti|leisim plėšti|kentėsim|jie vogs|šita valdžia plėšikaus|siautės niekšai}? {Eikim į gatves|Sukilkim|Atsipeikėkim} ir {padarykim tvarką|atsigręžkim į Rusiją|eikim daužyti langų|boikotuokim rinkimus|reikalaukim pensijų}!

Jei nesupratote – riestiniuose skliausteliuose laikomi sakinio gabaliukai, vertikaliais brūkšniais skiriami alternatyvūs variantai. Parseris eina per šabloną, atsidarius skliaustui, paima į masyvą visus brūkšniais tarpusavy atskirtus variantus iki uždarančio skliausto, tada randomu selektina vieną iš masyvo ir deda į generuojamą tekstą, kurio bendra struktūra išeina iš skliaustų ribų. Gauname kiekvieną kartą tą pačią struktūrą, tačiau žodžiai vis skiriasi, tad ir tekstai atrodo skirtingi.

Tokia buka sintaksė šablonų rašymui yra naudojama elementariuose spamo botuose. Tokiuose botuose, kokie pvz., kai kuriuomis dienomis atvaro ir būną kad pavarto čia man kokį 1000 komentarų per valandą su kažkokių greitų kreditų, viagrų, laikrodžių ir dar belenkokių fufelių reklamomis. Gerai dar, kad visokios apsaugos juos nufiltruoja į šiukšlinę, nes kitaip čia per spamerius komentuoti negalėtumėte.

Analogiški botai puikiai tinka ir tiems atvejams, kai norima pavaryti į portalus visokią politinę propagandą. Kaip galime suprasti netgi iš pavienio per 5 minutes sukurpto demonstracinio šablono, visi tie komentarai bus ganėtinai skirtingi ir nepatyrusiems atrodys, lyg nesikartojantys ir visai nepanašūs vienas į kitą. Juoba, jei bus varomi iš krūvos skirtingų IP adresų, o skirtingų šablonų bus padaryta kokia dešimtis-kita.

O dar jei tą darys biorobotai (žmonės, dirbantys su visokiais generatoriais ir šablonais), tai jie netgi bendraut sugebės su jumis, netgi jei ir kalbos nemokės, o naudosis kokiu nors Yandex vertėju, norėdami suprasti, ką jūs sakote. Bet rašys jums atsakymus visai gražiai lietuviškai – kopypeistindami iš generatoriaus, dirbančio pagal kokį nors klausimyną.

Taigi vat. O paskui visokie žmonės stebisi, iš kur gi tiek daug komentatorių plūstelėjo į visokius didžiuosius portalus. Ogi iš tenai ir plūstelėjo. Tik tiek, kad didele dalimi visai tai ne žmonės, o botai arba keisti internetiniai žmonių ir robotų hibridai.

Rokiškis Rabinovičius rašo jūsų džiaugsmui

Aš esu jūsų numylėtas ir garbinamas žiurkėnas. Mano pagrindinis blogas - Rokiškis Rabinovičius. Galite mane susirasti ir ant kokio Google Plus, kur aš irgi esu Rokiškis Rabinovičius+.

52 thoughts on “Trupučiukas apie propagandinius botus

 1. Jonas

  Kažkaip prisiminiau komentarų flood’us po Delfio straipsniais (Pakso ir Co išpravodijimas, Rusijos -- Gruzijos karas, verbalinė diarėja ant Kubiliaus-Šimonytės vyriausybės 2008 pabaigoj-2009 pradžioj, ir kt.)

  Kas rodo, jog netgi mažos, bet gerai finasuojamos grupės/organizacijos su reikalingu „know-how“ ir stipriu IT palaikymu gali sugeneruoti nemažą sąmonės srautą į tautiečių makaules.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Taip. Pinigai pakankamai sveiko proto ribose, o rezultatai -- kartais tiesiog sunkiai įtikėtini.

   Aišku, yra visgi niuansų -- pvz., IP adresų, iš kur būtų postinama, reikia daug. Sakykim, nuo šimtų iki tūkstančių -- tai visgi juntamos sumos. Tada dar prisideda visokie dalykai, kaip sureguliuoti botų postinimą, kad iš tų skirtingų IP eitų, etc.. Bet tam irgi sprendimai yra.

   Visgi pirmas dalykas, apie kurį verta pagalvoti -- tai tas, kad skaitant komentarus visokiuose portaluose, nemaža dalis jų gali būti parašyta visiškai ne žmonių.

   Reply
   1. Jonas

    Skirtingų IP problema gali būti sprendžiama naudojant visokius proxy serverius beigi botnetus. Kiek skaičiau, botnetų savininkai užsiima tokia kaip ir „komercine veikla“.

    Man įdomiau ten yra būten ta neurolingvistinio programavimo pusė, ar kaip ją ten. Kaip jie atrenka tuos taikinius, į kuriuos efektyviausia kalt. Ar jie daro kažkokią statistinę analizę, atrenka didžiausią komentarų srautą generuojančias temas, ar kažkaip kitaip?

    Esu tikras, kad ten dirba žmonės kažkiek nusimanantys psichologijoje. Nes daugelis tokių komentarų primena kažkokias neurozes.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Taip, botnetai -- vienas iš metodų, tik nelegalus. Su proksinimais -- yra metodai, tik tai irgi jau nemėgėjiškas lygis.

     Dėl NLP -- mačiau naudojimo požymių pas kai kuriuos tipus, bet nežinau kiek sąmoningai. Kita vertus, tai visai kita opera.

     Dėl temų atrankos -- pagrindinai eina visos, kur tik yra kažkiek tiesioginių ar netiesioginių sąsajų su politika. Kiek kažkada bandžiau žiūrėti -- toksai vaizdas, kad straipsniai atrenkami dažniausiai paprastuoju peržiūros būdu.

     O dėl komentarų, kurie primena neurozes -- botai gi buki ir riboti yra, toks įspūdis savaime turi susidaryti. Ir ypač, kai yra bandoma kalti tokias nesveikas idėjas apie tai, kaip Lietuvoje yra blogiau negu Baltarusijoje ar Rusijoje, koks blogas NATO, koks geras Putinas, etc..

     Reply
     1. Jonas

      Bet man kilo mintis, kad iš to botų bukumo gaunasi toks naudingas side effectas: normaliam žmogui sukelia susierzinimą, o po didesnės dozės -- pervargimą ir atsijungimą.

      Tuo tarpu nekuriems piliečiams nuo to srauto tarsi įsijungia transo būsena. Girdėjau, kad čia žinomas reikalas (tokią praktiką yra išbandyta visokiose religinėse sektose ir pan.)

      Reply
      1. Rokiškis Post author

       Paprasčiau -- normalius žmones botai įtraukia į beviltiškas diskusijas, nes su robotais ar biorobotais nepadiskutuosi. O paskui sukelia dar ir beviltiškumo jausmą, nes atrodo, kad botai dominuoja.

       Tuo tarpu bukus jie užkabina ir sudaro įspūdį, kad taip mąstančių yra dauguma, taip nuomonę pasukdami sau naudinga, pseudodaugumos kryptimi.

       Reply
       1. Jonas

        Good point, Visatos Valdove. Ale pažiūrėjęs po visokias Fb grupes ir prisiminęs Garliavos epopėjas, to kolektyvinio transo teorijos taip paprastai neatmesčiau.

        Reply
   2. X2

    Dėl IP, tai manau, kad jie tiegios naudoja TOR network. Kurį ir pats kartais įsijungiu, norėdamas būti anonimas.
    O šiaip dėl šablonų, tai jo, aš irgi kažkada tą pastebėjau. O žinot, kas man juokingiausia buvo? Aš gan aktyviau browsinu ir reiškiuose reddit’e. Ir kai tik kokia naujiena apie rusyną (ypač, jeigu linkas į rt.com), tai iškart sulekia botai ir debiloidiniai zombiai. Ir tokia pat komentarų struktūra, tokie pat šablonai. Iš tolo šviečiasi, ypač, kai jau ilgą laiką matau krūvas tokių komentatų lietuviškuose portaluose ir jau lengvai moku juos atpažint. Ir nepaisant to, kad zombiai visada neigia, kad jie ne rusai, vien iš vartojamų žodžių ir gramatikos galima suprast, kad jie meluoja. Nepaisant to, kad kai kurių anglų kalba beveik tobula.

    Reply
    1. Luna

     Ponas X2, šiuo metu „TOR“ ir „anonimiškumas“, tai skamba labai juokingai. Apie 70proc (šiuo metu gal ir daugiau) išėjimo node’ų (per juos duomenys iš tinklo šydo išeina) iš TOR tinklo yra kontroliuojami CŽV. Viskas aišku Silkroad market dėka, kuris neveltui užsilenkė. Toks ir anonimiškumas, geriau proxiu naudotis.
     Tik taip toks /rant.

     Reply
   3. bohema

    Tik dabar šį tekstą atkasiau ir radau, kad labai naudingas bei pamokantis -- nediskutuoti žinių portaluose su tokiais komentatoriais, nes jie net ne žmonės. 🙂

    Reply
 2. Algis

  Labai geras tekstas. Ir tos technologijos nuolat vystomos. Manau, save gerbiantiems portalams reikia dėt Captcha ir registracijas kuo greičiau.

  Tiesa, reikia nepamiršti ir to, kad „digital divide“ kaip ir nebelieka, tad į eterį išeina ir visi padugnės su atitinkamos kokybės mintimis ir tekstais.

  O padugnė, neturintis, ką veikti – tai šimtai komentarų per dieną. Nepadugnės, kaip taisyklė, tiek laiko neturi.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Kapčios nepadeda -- biorobotai jas labai lengvai apeina.

   O vat dėl registracijų -- tai atskiras klausimas, ką ta registracija verčia padaryti ir ką ji duoda. Jei ji leidžia identifikuoti ir išskirti nuolatinius normalius žmones (pvz., naudojant karmos tipo mechanizmus) -- tai gali būti pakankamai veiksminga.

   Reply
 3. Sraigtelis

  Man tai kažkaip šviečiasi, kad visokiuose naujienų portaluose tie komentarai iš vis velniam reikalingi. Galėtų iš vis išimti komentavimo funkciją, kad nebūtų robot propaganda friendly.
  Arba reikia daryti antipropagandinį analogą. Tada tai būtų tikri robotų karai. 🙂

  Reply
  1. jurgis

   Portalam reikalingi ir komentarai, ir kontraversiškos temos (žydai, gėjai, korupcija, rusija). Žmogeliams tai sukelia tam tikrų jausmų, jie puola komentuoti (papostinus komentarą puslapis atverčiamas antrą kart), poto dar ima oponuoti kitiems komentuotojams (puslapis vėl kelis kart peržiūrimas). Tokiu būdu generuojami apsilankymai, o tai yra portalų duona.

   Reply
  2. K.

   Na nežinau nežinau -- popierinį laikrašti skaityti patogiau, bet komentarų tai ten trūksta 🙂 Kartais net straipsnio neverta skaityti (ir taip aišku kas ten) -- pilnai užtenka psichozių iš komentarų 🙂

   Reply
   1. jurgis

    įdomiausios žinios tai koks nors skandalas, kaip koks valdžiažmogis apsivogė ir pan. Tačiau komentarų sulaukia ir tie paprasti straipsniai apie ką nors teigiamo. Nes komentuoja ne tik botai, bet ir užguiti žmogeliai, tiek prisikaupę pykčio, kad be kasdienės prišikimo į komentarus terapijos nu niekaip negali.

    Reply
  3. Alvidon

   O betgi tačiau į komentarus tipo Delfyje galima žvelgti ir į kaip masinės psichoterapijos seansus visokiems nepritapėliams ir kitokioms mėnesienoms: pasikoliojo, pasiskaitė bendra(be)minčių ir jau jiems geriau; pigu ir viasuomenei geriau, padugnėlės išsikrovė ir ramesni kažkiek bus 🙂

   Reply
 4. Monika

  Manau kas nors turėtų sukurti dar vienus robotukus, kurie kariautų su tais propogandiniais robotukais 😀 kiti neturėtų laiko įsikišti į nuolatinius ginčus o ir žmonės liktų pasimetę o ne vienos nuomonės nustatyti, vis gi informacinis karas vyksta 😀 bet žinoma, tam reikia lėšų..

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Pamatytumėt, kaip kokiam forume spamerių botai tarpusavy pradeda bendraut -- maža nepasirodytų. Geriau nereikia.

   Reply
 5. shookees

  Brangieji, ar nepagalvojote kaip viską griauna vertelgos ? Išparceliuota žmonių sveikata, įkeistas mūsų tėvų palikimas – viskas Šimašiaus dėka. Mielieji, atsimerkit! Kiek ilgai kentėsim? Eikim į gatves ir atsigręžkim į Rusiją!

  😀 super tekstukas

  Reply
 6. jautis

  Hm, na kam ta sąmokslo teorija apie technologinius gudravimus, kai dominuojanti imbecilinė dauguma ir be botų jokių prakomentuos taip, kaip reikia putinistams, „investutotojams“ ar kitoms įtakingoms interesų grupėms priklausomai nuo situacijos?

  Reply
   1. jautis

    Tikrai taip. Ir Siono išminčių protokolai taip pat pernelyg sudėtingi. Ribotas esmi.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Aš matau, kad tamstai masiškai spamerių naudojamos praktinės technologijos -- tai sąmokslo teorija, kuri panaši kaip Žydų sąmokslas.

     Tai ką čionai veikiate? Bandote savęs pavyzdžiu įrodyti, kad ne tik botai būna buki?

     Reply
     1. jautis

      Dėl palyginimo su žydų sąmokslu -- čia nerimtai, gal juokelis tikrai nevykęs, pardon. Prieš pakibusį virš galvos išbaninimą pabandysiu paaiškinti savo poziciją, kodėl taip nepagarbiai žiūriu į visuotinę isteriją dėl informacinių karų. Be abejo, visa tai, ką Jūs išdėstėte tekste egzistuoja ir turi poveikį. Tačiau erzina tai kai visokie „rusai-puola“ rėksniai šituos reikalus sureikšmina kaipo esminį Rusijos agresijos momentą drauge su Kirkorovo koncu ir filmais apie Šuriką. Esminis Rusijos agresijos momentas paskutinius dvidešimt metų yra itin plačiai pasklidusi ir aukštai įsiskverbusi FSB/ex-KGB agentūra. Ir iki šiol nė vienas bandymas nors kažkiek nuo jos apsivalyt nebuvo sėkmingas. 2005-2006 metais, kai kilo „saugumiečių maištas“ (Pociūno nužudymas buvo ne jo pradžia, o kulminacija), „maištininkai“ tautai paviešino krūvas informacijos apie tas su Rusijos žvalgyba bendradarbiaujančias grupuotes Lietuvos institucijose ir versle. Lietuvos valdžia prioritetus tada pasirinko labai aiškiai -- „maištininkus“ išvaikė, o „Damulio pažymas“ paskelbė nesąmone. Užtat dabar visi labai mielai demaskuoja informacinius karus ir įsivaizduoja save tų karų herojais -- dalyvavimas tuose karuose niekuo dalyviui negresia, užtat gali visiems girtis, kaip narsiai grumiesi diena iš dienos. Tik tiek ir norėjau pasakyti, kad esmė yra priešo agentūros identifikavimas ir neutralizavimas raktinėse pozicijose, o informaciniai karai su visais botais ir kitokiais kompiuterastų žaisliukais -- čia šiaip žaidimai patriotiniam jaunimui, kad pasijustų svarbūs. Nauda minimali, užtat triukšmo ir gyrimosi daug. Dabar išbaninkit mane už kamentus ne į temą…

      Reply
      1. Rokiškis Post author

       Ponas Jauti, žiūrėkite į kompleksą. Ir agentūra, ir kultūriniai/propagandiniai bajeriai, ir ekonominis spaudimas. Daug visko. Ir pilna galia tai ir pradeda veikti, kai veikia kartu.

       O dėl užbaninimo -- šiaip nebaninsiu, nes parašėt prasmingai ir apgalvotai. Nors už tą parašymą iš serijos „gali baninti“ tai paskutiniu metu baninu nelabai žiūrėdamas 🙂

       Reply
       1. jautis

        Tai aš kaip tik tą ir norėjau pasakyti, kad veikia visas kompleksas, kuriame agentūra yra esmė, o vis kita tik pagalbinės priemonės. O pas mus tame ir bėda, kad agentūros niekas nedrįsta klibinti, užtat labai noriai koncentruojasi į informacinius karus ir kultūrinių klastų demaskavimą, nes tai lengva ir saugu, ale naudos nedaug. Kartais netgi pagalvoju, kad patys maskoliai tą informacinių karų idėją eskaluoja, kad nukreiptų dėmesį nuo svarbesnių dalykų. Iš kitos pusės, koliotis tarpusavyje bet kokiu atveju geriau, negu šaudytis ar per langus žmones mėtyti.
        P. S. O ta botų teorija tai bet kokiai valdžiai labai paranki -- tipo, čia ne natūraliai paplitęs žmonių pasipiktinimas dėl daromų nesąmonių, o tik negeriečiai dirbtinai tokį įvaizdį sudaro IT triukų pagelba:))

        Reply
         1. jautis

          Agentūrinių reikalų analizė čia, aišku, ezoterika, dėl kurios sunku diskutuoti, bo nėra patikimų duomenų, ale mano asmeniniai subjektyvūs stebėjimai kelia minčių, kad kai kuriais aspektais dabar gal net ir blogiau, negu prieš 15 metų…

          Reply
 7. TroLOLo!

  beje, ‘gyvai’ gauti n+k variantų su duotu tekstu galima
  šiuo adresu. smagu pažaisti 🙂

  http://ezarticlelink.com/articlespinner/free.php

  pora komentarų variantų gautų per 5 sekundes:

  Lietuviai, ar jums buvo kilusi mintis kaip žlugdo Lietuvą vertelgos? Iššvaistyta socialinė apsauga, sunaikintas gerbūvis – viskas Žyliaus afera. Mielieji, susimąstykit! Kiek ilgai siautės niekšai? Atsipeikėkim ir atsigręžkim į Rusiją!

  Lietuviai, susimąstykite kuo užsiima politikai? Išparceliuota laisvė, parduotas mūsų tėvų palikimas – viskas Landsbergio afera. Brangieji, pagalvokit! Ar ilgai leisim vogti? Eikim į gatves ir padarykim tvarką!

  rangieji, ar jums buvo kilusi mintis kuo užsiima politikai? Prarasta pramonė, įkeistas gerbūvis – viskas Šimonytės nusikaltimas. Brangieji, atsibuskit! Kaip ilgai kentėsim? Atsipeikėkim ir boikotuokim rinkimus!

  Reply
 8. Povilas

  Ok, vienas klausimas. Štai mes tarsi dabar išsiaiškinom tokį dalyką. Šitą portalų IT turėjo pastebėti ir seniau. Portalų dažniausiai po defaultu spamą irba autogenerated turinį šalina. Patternas aiškus, ips’ai gal ir rotuojasi bet manau yra tam tikras pastovus set’as. Žodžiu -- ištrint + blokuot išeina.
  Tai kodėl portalai netrina komentarų? :/

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ponas, čia tamsta darote fantastinę prielaidą, kad komentarus, kurie netgi žmonėms nesiskiria nuo realių žmonių komentarų, galima automatiniais būdais šalint ar blokuot.

   Spameriai visokie gi ne šiaip sau prasimuša per geriausias apsaugas -- metodikos atidirbtos pas juos. Ir tai nepaisant netgi visokių kapčių, analizės pagal žodžius, blaklistų ir t.t.. O čia gi ne spamas, kur komento kainas tėra koks dešimtadalis cento, o rimtesnis reikalas, kur už komentą galima belenkiek kartų daugiau gaut.

   Reply
  2. Marius

   Išeina ar neišeina, tai čia viskas yra laiko klausimas. Viskas eina į priekį ir tobulinama non-stop dideliu tempu. Atsiras blokavimas -- atsiras gudresni botai.
   Negi nei vienas nežaidėt su eiliniais mIRC skriptais? Negi nei vienas nerašinėjot visokių botų, kurie sugebėdavo generuot atsakymus į įvairius klausimus? Aš puikiai pamenu tuos laikus, kai IRC tiesiog virė nuo šito. Ir tai buvo prieš 10 metų!
   Kas su tokiais dalykais yra eksperimentavęs ar bent kiek domėjęsis, tai tikrai lengvai supras, kad kiekvieną apsaugą galiausiai sugalvosi kaip įveikti, tai tik laiko ir pinigų klausimas.

   Reply
 9. Arklimantas

  Runkeliuose esme ir rusiskoje tv, o ne botuose. Paziurekit kai baltiskij1 isjunge koks sumas kilo. Ir musu ofiso buhaltere is NaujosiosVilnios piktinasi lanzbergistais… o internete komentus pareguliuoja ir redakcijos.. believe me

  Reply
 10. jurgis

  Beje, dėl komentarų man kartais kyla ir kitokio pobūdžio konspiracijos teorijos: gal būt, kad padidinti straipsnių lankomumą portalai specialai renkasi aštrias temas, o viską užaštrina on purpose pritrolindami…

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Yra gana neblogi teksto atpažinimo algoritmai sukurti -- daugeliu atvejų taip ir apeina. Beje, dėl to tos kapčios kartais daromos taip, kad ir tikram žmogui sunku atpažint, kas užrašyta.

   O sudėtingesniais atvejais -- vėlgi biorobotai, pradedant realiais žmonėmis, kurie kokiai nors programai tas kapčias suvedinėja ir baigiant tokiu variantu, kai kapčios atvaizdas permetamas į kokį nors pron puslapį, kur ją suvesti tenka kokiam visai atsitiktiniam žmogui, o jau suvesta ji perduodama spaminančiam botui.

   Reply
 11. gilbertasm

  Viskas gerai, tik prie ko čia semiotika? Elementarus, labai primityvus NLP ir tiek. Nors koks čia NLP, elementarus šablonas.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Jūs kaip anokia nupušusi bobutė su suskystėjusiomis smegenimis, atvežta į Zoologijos sodą ir pamačiusi begemotą: „nu koks gi čia begemotas, paprasčiausia kiaulė, gerai atšerta, ir netgi prasta nes va kiek kombikormo veltui išleista, seniai paskerst reikėjo“.

   Žodžiu, ne ten pataikėte, ponas atsilikėli. Juoba net ir apie tą patį NLP pas tamstą žinos maždaug pardavėjų kurso lygio, nes matote NLP ten, kur jo nei nėra.

   Trumpai tariant, eikite iš čia ir negrįžkite.

   Reply
   1. maddaddam

    Skrolindamas per komentarus pastebėjau, kad kai kur maišomas NLP (Natural Language Processing) ir NLP (Neuro Linguistic Programming). Pimasis apie tai apie ką čia reikia kalbėti, jei klabama apie komentarų auto-generavimą, antrasis net nežinau apie ką galų gale yra.

    Reply
 12. gilbertasm

  Pastebėjau, kad žiurkės neigiami komentarai eina pagal tokią pačią semantinę struktūrą -- kvailas palyginimas ir ad hominem ataka. Pasirodo žiurkius yra primityvus botukas, 10 eilučių perl’o skripto ir tiek.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Uhu, stebėkite toliau, tik jau ne čionai, o kažkokiame Peru kaimelyje. Jūsų čionai nebus, nes jei pasakiau, kad dingt, tai ir reikėjo eit savo noru. Dabar vat nuėjote ne savo noru.

   Reply
 13. Niercas

  Labai geras pavyzdys, kaip absoliučiai vienodi komentarai po 2 skirtingais straipsniais skirtinguose portaluose: http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/darbieciu-savireklama-zaibiskai-tapo-troliu-taikiniu.d?id=63200630&com=1&no=0&s=2 :

  šilas
  2013-11-06 20:31
  Kritikuoja tie, kurie patys nieko nesugeba panašaus net padaryti ,pavydi,tai ir juodina darbiečius.

  http://www.balsas.lt/komentarai/760520/naujoji-darbo-partijos-politine-reklama-ir-jos-atvirkstine-versija-kuri-labiau-itikina :

  šilas 2013-11-06 20:34:42
  Kritikuoja tie, kurie patys nieko nesugeba panašaus net padaryti ,pavydi,tai ir juodina darbiečius.

  Ir dar daugybė kitų identiškų komentarų.

  Reply
 14. bohema

  Tikras botas iš šios dienos Delfi:
  zioma
  2013-12-02 15:11 IP: 188.69.224.24
  Šaunuoliai ukrainiečiai -- mums taip pat reikėtų pasielgti kiek seimas gali tyčiotis iš paprastų žmonių???

  Reply
 15. Pingback: Dirbtiniai komentarai jūsų reputacijos nepagerins. Rimtai, liaukitės! | Komunikacijos amatininkai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *