ISIS teroras, imigrantai ir Pasaulio pabaiga

Čia jums bus absoliučiai nerišlus ir begalinio ilgio straipsnis apie tai, kas ten su tuo ISIS, su pabėgėliais, su teroristais, su Kremliumi, su tolerancijos siautėjimu ir taip toliau. Begalinio ilgio, nes tema yra tokia, kad ji tiesiog pernelyg didelė. Nerišlus todėl, kad viskas taip persipynę, jog galų atsekti beveik neįmanoma.

Kažkaip panašiai ISIS įsivaizduoja Armagedoną, kuris bus jau greitai. Ir vyks jisai Dabiq mieste, kurį jie Sirijoje jau laiko užėmę.

Kažkaip panašiai ISIS įsivaizduoja Armagedoną, kuris bus jau greitai. Ir vyks jisai Dabiq mieste, kurį jie Sirijoje jau laiko užėmę.

Apie tai, kas, kaip ir kodėl organizavo tas teroro atakas Paryžiuje, bus kalbama dar ilgai. Ir kaip ir įprasta panašiems teroro atvejams, kažkurių galų išsiaiškinti dar ilgai nepavyks. Gal būt, po kelių dešimtmečių išeis viešumon kokios nors valstybės archyvai, o gal kažkas iš organizatorių tiesiog prisipažins, o gal dar kažkas atsitiks.

Visgi dabar duomenų nepakanka tam, kad galėtume pasakyti, jog viskas ten aišku. Nors ir aišku kai kas, bet neaiškumų visvien begalės. Todėl aš jums geriau papasakosiu apie kai kuriuos kitus, labai keistus dalykus, paternus ir sutapimus. Apie tai, kas sieja Apokalipsę, Antikristą, Siriją, teroro aktus ir Kremlių. O, taip, viskas išties šitaip supainiota. Bent jau visokių islamistų ir su jais susijusių veikėjų galvose – tai jau tikrai.

Aš suprantu, kad kalbos apie Antikristą atrodo labai durnai, bet gal pradėkim pradžioje nuo to, kad ISIS (Islamo Valstybė) – tai ne šiaip kažkoks keistas pusiau valstybę primenantis darinys su labai radikaliais islamistiniais reguliavimais. ISIS yra visiškai kraštutinėmis religinėmis dogmomis paremta religinė organizacija, kurios esminis skirtumas nuo kitų islamistinių grupių (netgi tokių, kaip Al-Quaeda, aka Al Kaida) – tai, kad jie tiki, jog labai labai greitai ateis Pasaulio pabaiga.

Jei kas nors esate kapstęsi po visokius religinių grupuočių reikalus, tai matyt jau žinote, ką tie apokaliptiniai dalykai ir visokios pasaulių pabaigos reiškia. Sektos, kurių esminiu tikėjimo elementu tampa artėjanti pasaulio pabaiga, labai dažnai tampa sektomis-žudikėmis, kurios užsiima labai negerais darbais. Bet čia tik šiaip lyrinis nuokrypis. Nes viskas, kaip suprantate, daug labiau pripainiota.

Su islamo terorizmu nesusijusi Rusija

Prieš nepilnus metus, 2015 sausį, Prancūzijos teisėsauga suėmė grupę Rusijos piliečių, čečėnų, susietų su iki tol buvusomis teroro atakomis. Jie buvo atsakingi už logistinę teroro aktų dalį, t.y., už ginklų ir sprogmeų tiekimą teroristui, kuris nukovė penkis žmones žydų parduotuvėje. Lyg ir šiaip nesusiję su Rusija. Matyt, tiesiog organizuotas nusikalstamumas.

Jungtinėse Valstijose, 2013 balandį, per Bostono maratoną irgi bombą susprogdino du atvykėliai iš Rusijos, tiksliau, vėlgi čečėnai. Lyg ir nesusiję su Rusija, tiesiog šiaip matyt kažkokie teroristiniai pamišėliai.

Rusijai įsijungus į karą Sirijoje, kažkodėl pirmiausiai buvo bombarduojamos ne islamistinės ISIS pajėgos, o kaip tik žymiai nuosaikesni sukilėliai, kurie kaip tik tuo metu ir buvo pagrindiniu ISIS taikiniu. To rezultatas buvo labai aiškus – ISIS staigai puolė sukilėlius ir išplėtė savo kotroliuojamas teritorijas. Irgi tiesiog šiaip matyt kažkoks sutapimas. Bendrai imant, apie 80% Rusijos vykdomų antskrydžių yra nukreipti ne prieš ISIS, o prieš tuos, kas kovoja prieš ISIS.

Libane veikiančios Hezbollah lyderis Hassan Nasrallah pasveikino Rusiją įsijungiant į kovą prieš ISIS ir pasiuntė į Siriją savo kovotojus. Sirija, mainais už šios grupuotės palaikymą, suteikė Hezbollah veikėjams 75 tankus. O dar ir Iranas įsijungė ir pasiūlė 100 instruktorių, kurie apmokys Hezbollah kovotojus geriau veikti miestų sąlygomis. Šiaip irgi niekuo niekas nesusiję. Juk vieni radikalai kovoja prieš kitus.

1972 metais, per vasaros olimpines žaidynes Miunchene, teroristų grupė „Juodasis rugsėjis“ pagrobė 11 Izraelio sportininkų, kuriuos nužudė. Teroristai reikalavo, kad Vokietijos valdžia paleistų du veikėjus iš kitos teroristų grupuotės – anais laikais smarkiai garsėjusios Raudonosios armijos frakcijos. Pastaroji, kaip nesunku suprasti, kovojo už komunizmo pergalę ir labai rėmėsi multikultūralistinės Naujosios Kairės idėjomis. Niekaip nesusiję su SSRS. Nu niekaip, jokių sąsajų.

Miuncheno olimpinės žudynės buvo pirmas kartas, kai islamistai šitaip siautėjo Europoje. Palestinos išsivadavimo judėjimas, multikultūralizmo aušra ir visokios naujakairiškos idėjos apie tai, kad kadangi klasių kova ekonominiu pagrindu nėra įmanoma, reikia ieškoti kokių nors kitų būdų revoliucijai sukelti. Ir žinoma, KGB organizuojama antivakarietiška propaganda, kurios dėka teroristai būdavo pateikiami, kaip kažkokie kankiniai ir kovotojai už nuskriaustųjų gerovę.

Čia dar prisiminkime tas senas idėjines ir organizacines sąsajas tarp islamiškojo ekstremizmo ir nacių bei komunistų, kurios labai daug ką gali pasakyti: tas islamizmas su visokiomis teroro grupėmis ne šiaip sau augo – pradžioje jis buvo organizuojamas nacių, o paskui jau ir sovietų. Taip, ta pati visokius arabų socialistinius frontus auginusi SSRS pusę šimtmečio buvo esminiu žaidėju tuose arabų kraštuose. Beje, netgi ne šiaip auginusi – „skaldyk ir valdyk“ buvo esminis metodas, dėl kurio ta valstybė nesibodėjo remti netgi tarpusavyje atvirai besipjovusių šalių. Bet čia vėlgi nuokrypis, kontekstui tiesiog.

Vahabizmas, Al Kaida ir religinis gryninimasis

XXa. terorizmas vystėsi visokiais vingiais, tačiau tuo metu nelabai kas pastebėjo vienos, vahabizmo krypties. Čia, beje, išsyk reiktų suprasti, kad islamas, panašiai, kaip ir krikščionybė – labai nevienalytis. Maždaug toks, koks Europoje buvo Viduramžiais. Be dviejų pagrindinių krypčių, sunizmo ir šiizmo, ten dar begalės visokių smulkesnių atšakėlių. Kai kurios iš jų – labai teroristinės. Kai kurios – smarkiai kitokios. Visokių yra.

Bendrai, kad būtų įsivaizdavimo – pasaulyje yra dvi pagrindinės islamo kryptys – šiizmas ir sunizmas. Šiizmas remiasi idėja, jog tikėjimo tiesas teisingai išmanyti ir skelbti tegali pranašo Mahometo palikuonys. Šiizmas sudaro apie kokius 10% musulmonų, bet pagrindinai išplitęs Artimuosiuose Rytuose (kur tų tiesioginių Mahometo palikuonių labai nemažai), tad ten šiitų dalis keleriopai didesnė. Tuo tarpu sunizmas remiasi idėja, kad svarbu gerai išmanyti Koraną, o visi giminystės ryšiai nieko nereiškia. Pasaulyje sunitai sudaro apie kokius 80%, o kraštuose, kurie labiau nutolę nuo Artimųjų Rytų – ir išvis beveik 100%. Gana nesunku suprasti, kad jau vien dėl tokių skirtingų tikėjimo tiesų vieni pjaunasi su kitais labai smarkiai. Kita vertus, nesunku suprasti ir tai, kad sunizmas, kuriame kiekvienas Koraną gali suprasti pats, irgi turi labai labai skirtingas atšakas, dargi sektas.

Ko gero ryškiausia naujesnių laikų sunitų sekta tapo vahabitai (salafitai), kurie XIXa. pradėjo siautėti maždaug tose žemėse, kur dabar Saudo Arabija. Nuokrypis nuo įprasto sunizmo ten labai paprastas: vahabizmas buvo paremtas idėja, kad tikri musulmonai turi gyventi asketiškai ir su tikrosiomis islamo vertybėmis, todėl reikia atimti turtus iš tų asmenų, kas tų turtų turi per daug, o dvasinių vertybių per mažai. Žodžiu, primena kai ką, tiesa? Būtų kaip ir komunizmas, tik kad kažkoks religinis, o ne ekonominis.

Taigi, tie vahabitai siautėjo ir plėšikavo, kol XXa. pradžioje toksai anųjų vadas Abdul-Aziz Ibn Saud įkūrė Saudo Arabiją, paremtą tuo pačiu dvasingumu. O paskui ten kažkas atrado naftą, o tada ėmė tekėt pinigai ir staiga paaiškėjo, kad komunizmas puikiausiai įmanomas, bent jau vienos valstybės ribose. Žodžiu, vahabitai gavo visus savo tikėjimo teisingumo įrodymus.

Truputį užbėgant viskam už akių, tiesiog priimkim vieną dalyką: Al Kaida yra ne kas kita, kaip tas pats vahabizmas, tačiau papildytas keliomis Osamos bin Ladeno idėjomis apie tai, kad dabartinis vahabizmas (salafizmas) nukrypo nuo tikėjimo tiesų, kad reikia grįžti prie tų vahabizmo metodų, kurie buvo XIXa., o taip pat kad reikia plačiau skleisti islamą visame pasaulyje ir kovoti prieš netikėlius. Taip, jūs teisingai supratote: Al Kaida nėra šiaip kokia nors teroristinė grupė, apsidangsčiusi islamu. Tai yra tiesiog religinė sekta, kuri savo tikėjimo tiesas papildė terorizmo idėjomis.

Islamas ir socializmas

Kai SSRS vykdė pasaulinį komunistinės revoliucijos eksportą, viskas visur vykdavo vienodai – rasdavosi grupės kovotojų už žmonių gerovę, tos grupės vienaip ar kitaip lįsdavo į valdžią, ginkluodavosi ir galų gale per kokį nors perversmą, remiamą internacionalinių jėgų, ateidavo į valdžią. Ir visur viskas būdavo paprastai – kaip kokioje Kuboje, Kambodžoje, Kinijoje ar Lietuvoje: komunistai valdo, liaudis džiaugiasi visokiais laimėjimais. O kas nesidžiaugia – tie keliauja į koncentracijos stovyklas ar dar kur nors. Taip buvo visur, išskyrus islamo kraštus.

Islamo kraštuose tiesioginis komunizmo eksportas nesigaudavo. Tiesiog islame ekonomika yra gana smarkiai reguliuojama Korane surašytomis tiesomis, tad taip paprastai nieko nepadarysi. O ir už paburnojimą gali būti labai nubaustas. Taigi, visas socializmas arabų kraštuose gaudavosi be ateizmo ir kartu leidžiantis šiokią tokią prekybą ir panašiai. Kažkoksai lyg ir komunistinis, lyg ir socialistinis, bet koksai tai toksai nelabai aiškus. Atitinkamai ir tos arabiškos komunistų bei socialistų partijos gaudavosi tokios, kaip čia pasakius. Labai smarkiai kitokios.

Kita vertus, čia jau berods spėjome užkabinti tai, kad radikalus islamas dar XIXa. susigalvojo panašias idėjas, kaip ir komunistai – kad iš turtingų reikia atimti ir išdalinti vargšams. O kai ten pradėjo nosį kišti komunistai – atsirado ir idėjos apie pasaulinę revoliuciją, tik jau ne kokių darbininkų ir valstiečių, o musulmonų. Beje, netgi Irano 1979 revoliucija buvo remiama komunistų, nors toje šalyje dominuoja šiizmas. Apie tai, kad visokie socialistų kliedesiai su sunizmu susiderina kardinaliai lengviau, matyt neverta nei kalbėti.

Kaip tipinį islamo šalių socialistinės partijos atvejį galime prisiminti (ir būtinai čia prisiminkime) tokią Arabų socialistinę Ba’ath partiją, kuriai vadovavo Saddam Hussein. Sunistinė partija, tarp kitko. Žodžiu, su kažkiek panašiomis idėjomis, kaip ir vahabizmas bei iš jo išaugusi Al Kaida, tik kad nukrypusi ne tiek į radikalų religingumą, kiek į komunizmą. Bet kaip jau suprantate, kai kurie skirtumai ne tokie jau dideli. Pasaulinė komunizmo pergalė ir panašiai. Kiti socialistinės krypties islamiški režimai irgi daug kuo panašūs.

Grįžtant prie sovietų, nuo kurių pradėjau visą straipsnį – jie irgi puikiausiai sutarė su visokiomis ten radikalaus islamizmo idėjomis. Ta pati mintis, kad reikia atimti turtą iš tų, kas jo turi, o tada visi ims gyventi gerai – puikiausiai susiderino, tad atsirado visa krūva įvairiarūšių arabiškų režimų, kurie buvo tuo pat metu ir komunistiniai, ir kažkokie kartu tokie. Na, tokie, gana keisti. Čia vėl prisiminkime tik ką minėtą Saddam Hussein ir jo Ba’ath socialistus.

Visame tame islamistiniame-komunistiniame bardake paradoksu tapo tai, vahabistinė Saudo Arabija sugebėjo sovietams atsispirti – gal dėl to, kad buvo užsidirbusi tiek pinigų iš naftos, kad jokių turto nusavinimų jiems jau nesinorėjo, o priešingai – geriau norėjosi ramiai draugauti su JAV ir turtus kaupti dar labiau. Juoba kad tie turtai su JAV įtaka buvo labai susiję.

Vat tada viskas ir pasisuko – SSRS pradeda invaziją į Afganistaną, JAV ieško sąjungininkų tarp musulmoniškų šalių, o ten – štai jums ir prašom – arba jau visokie komunistiniai režimai, arba šiaip kažkokios nesąmonės, arba Saudo Arabija kokia nors. Vat toje Saudo Arabijoje anie ir surado vienintelę grupelę vahabitų, kurie norėjo kažką organizuotis. Tarp jų buvo ir kažkoksai Osama bin Laden. Irgi vahabitas, tik kad norintis atgaivinti senąsias grynojo islamo tradicijas.

Žodžiu, karas Afganistane kažkada baigėsi, o Osama bin Ladenas paaiškėjo besąs visai ne tokiu jau ir suvaldomu. Idėjinis, žinote. Už visokią ten lygybę, brolybę tikėjime ir taip toliau. Žodžiu, Al Kaida (Al Qaeda, Al Kaeda ar dar kaip norit galima užrašyti) visame gražume. Su visokiomis Ayman al-Zawahiri idėjomis apie tai, kaip reikia kovoti, kad visi laimingi būtų ir išnaikinti tuos netikėlius vakariečius, kurie paskendę nuodėmėse, vartotojiškume ir panašiai, kai tuo tarpu vargšai arabai skursta. Primena kai ką, netgi labai smarkiai.

Beje, prisiminkime čia, lyg tarp kitko, dar vieną skirtumą, kuris yra tarp ISIS ir kitų islamistinių sektų: nesvarbu, ar būtum labai nukrypęs nuo tikėjimo, tikėjimas daugumai musulmonų krypčių draudžia kariauti prieš kitus musulmonus. Bet ISIS šios taisyklės nesilaiko – jie remiasi principu „kas ne su mumis, tas prieš mus“. Kažkur girdėta, ar ne? Taip, komunistinės revoliucijos visada būdavo paremtos tuo pačiu principu: arba kariauji už komunistus, arba esi nužudomas. Metodai irgi persimaišo, kaip ir idėjos.

ISIS atsiradimas, sektos ir kova prieš Vakarus

Al Kaida turėjo vieną bėdą ir ji buvo paprasta: Osama bin Ladenas neturėjo aiškių vizijų apie artimą ateitį. Jie buvo greičiau jau panašūs į visokius XIXa. socialistus, kurie anais laikais irgi bombų sprogdinimais užsiimdavo, paraleliai teoretizuodami apie tai, kad teisingai organizuota visuomenė turi būti teisinga ir visi ten bus laimingi. Šiaip jau labai panašūs. Irgi už visuotinę gerovę. Kada nors. Po kelių šimtų metų.

Situacija pasikeitė tada, kai 2003 metais JAV pradėjo invaziją į Iraką. Saddam Hussein buvo nuverstas, bet čia į kovą įsijungė Al Kaida. Vienas iš Al Kaidos sparnų, taip vadinama Irako Al Kaida, vadovaujamas Abu Musab al-Zarqawi, ten jau reiškėsi ir iki tol (Irake dešimtis metų tęsėsi didesni ar mažesni konfliktai tarp šiitų ir sunitų). Po JAV invazijos prie šitų Abu Musab al-Zarqawi vadovaujamų islamistų prisijungė ir daugiau visokių radikalių grupuočių, o kartu ir kai kurie Saddamo Husseino vadovautos Arabų socialistinės Ba’ath partijos kovotojai.

Trumpai tariant, Al Kaidos idėjos banaliai pasipildė socializmais (ypač kliedesiais apie klasių kovą ir pasaulinę revoliuciją), dar labiau suradikalėjo, o tada prasidėjo visokie svaigimai apie tai, kaip komunizmo, atsiprašau, islamizmo pergalė jau čia pat ir ateis pasaulinė revoliucija, tiksliau, Armagedonas ir Apokalipsė, kur lemiamame mūšyje blogio jėgos bus nugalėtos.

Čia vėl nukrypkim nuo temos kažkur į šoną: sektos, kurių tikėjimo ašimi tampa kokia nors Pasaulio pabaiga, dažniausiai būna blogos. Netgi labai blogos. Nes paprastai ta Pasaulio pabaiga joms reiškia, kad nieko kurti ir apie ateitį galvoti nereikia, nes visvien greitai bus galas. Ir bus kokia nors kova tarp gerųjų ir blogųjų, o tada visi blogieji žus, o gerieji paklius į Rojų. Viskas fanatikų galvose susisuka taip, kad mirtis jiems tampa amžinuoju gyvenimu ir vieninteliu būdu išsigelbėti nuo kažkokios pragaišties. Na, atitinkamai jie ir ima elgtis.

Sektos žudikės – siauruose sluoksniuose plačiai žinomas reiškinys. Tarp ryškiausių – Aum Shinrikyo, Liaudies šventykla, Saulės šventykla, Dovydo šaka, Rojaus vartai. Žodžiu, tokios sektos, kurios visos rėmėsi prielaida apie tai, kad greitai ateis galas viskam, todėl arba visi netikėliai turi numirti, arba numirti turi patys sektos nariai. Kokia pusė iš šių sektų biblinėmis pranašystėmis apie artėjantį Armagedoną ne tai kad šiaip tikėjo, bet rėmėsi tuo, kaip esminiu doktrinos elementu. Visos baigė labai labai blogai.

O dabar ir pasižiūrėkim į tą ISIS ne kaip į kokį nors eilinį arabišką režimą, o kaip į religinį judėjimą. Dar, beje, prisiminkime ir tokį niuansą: islame Jėzus Kristus yra pripažįstamas pranašu, kaip ir Mahometas. Tiesiog Mahometas buvo jau vėliau, todėl jis jau ir krikščionybę pataiso teisingai, todėl ir islamas yra teisingas, o krikščionybė – jau nebe. Bet šiaip visokie dalykai visvien dalinai sutampa.

Čia dar labiau nukrypstant į šalį, būtų galima netgi tarti, kad islamas – tai tokia labai keista krikščionybės atšaka, Artimuosiuose Rytuose atsiradusi prieš pusantro tūkstančio metų ir nuėjusi tokiu keistu keliu, kad mums tai tiesiog sunku suvokti. Bet patys musulmonai krikščionybę supranta, kaip kažkokią islamo priešistorę, bent jau dalinai. Panašiai kaip krikščionys savo tikėjimo priešistorėje mato judaizmą.

ISIS laukia Apokalipsės ir Armagedono

Čia aš vėl aišku nukrypinėjau į visokius šonus, bet jau atleiskit, nesigauna kitaip. Pernelyg jau daug visko ten susipynę. Trumpai tariant, išsiaiškinome jau, kad idėjiškai vahabizmas, o tuo pačiu ir Al Kaida bei ISIS yra artimi komunizmui. Ir kad metodus visokius perimdinėjo. Ir kad kartu tai visgi yra sektos, o ne politiniai judėjimai.

Trumpai tariant, apie tai, kad turi ateiti Apokalipsė ir Antikristas, o tada bus Armagedonas – didžiausias mūšis, kuriame susikaus gėrio ir blogio jėgos, žino kiekvienas krikščionis. Bet prisiminkim, kad islamas išaugo jau su ta pačia legenda apie Apokalipsę, tad ją gerokai modifikavo ir pervadino šį bei tą. Pvz., Armagedonas pas juos vadinasi Malahim.

Pranašas Mahometas maždaug taip kartą pasakė apie Armagedoną:

Paskutinė valanda neateis tol, kol romėnai neateis į al-A’mak slėnį (Amik slėnis, Turkijos pietuose, netoli Sirijos) ar į Dabiq miestą. Kariuomenė, sudaryta iš geriausiųjų pasaulio kareivių tuo metu ateis iš Medinos pasipriešinti jiems.

Trumpai tariant, galime suprasti, jog romėnai – tai tie patys krikščionys. O štai Dabiq yra Sirijoje. Kaip tik toje vietoje, į kurią aršiausiai lenda ISIS pajėgos.

Turkija ne šiaip sau nenorėjo kištis į visokius karus Artimuosiuose Rytuose – ten gyvas galas visokių nesąmonių. Tačiau kai karas Sirijoje įsisiautėjo ir ISIS ėmė brautis link Dabiq miesto (kad ir labai senas, jis nėra didelis – apie 3000 gyventojų ten buvo prieš karą), Turkija sureagavo kraštutinai rimtai. Skirtingai nuo kitų NATO valstybių, turkai suvokia, kas ISIS galvose per vėjai.

Pagal ISIS tikėjimą (prisiminkim, kad tai ne kažkokia šiaip valstybė, o didžiulė karinė sekta), jų laukia Armagedonas. Ir jie turi padaryti viską tam, kad laimėtų prieš Antikristą. Ir negana to, jei Armagedonas neateis, tai sekta sužlugs. Čia vėl grįžkim prie tų visokių apokaliptinių sektų žudikių: jos ne šiaip sau ima kelti žudynes, kaip Aum Sinrikyo – joms reikia, kad Apokalipsė ateitų. Tas Pasaulio pabaigos troškimas ir tampa žudynių priežastimi.

Aha, jūs jau teisingai imate suprasti: karas Sirijoje – tai nėra šiaip koks nors karas. ISIS ir daugelio kitų islamistų supratimu, tai yra karas, kuris jau yra Apokalipsė. Pranašas Mahometas sakė, kad tikrieji musulmonai susirinks al-Ghutah mieste, netoli Damasko. Ir tenai ir sukaups savo armijas, kurios jau kariaus Jėzaus Kristaus pusėje.

Taip, vienas iš dalykų, kuriuo remiasi ISIS, yra sunkiai suvokiamas Vakarų pasauliui: Jėzus Kristus nužengs į Žemę, tada kovos už islamą ir prieš krikščionybę. Ir tada žlugs visos kitos religijos, o liks tik islamas. Jėzus Kristus nugalės Antikristą, o tada visą Pasaulį valdys 40 metų.

Taip, jūs teisingai supratote, jie laukia Jėzaus Kristaus atėjimo. Tikratikių armija jau sukaupta, ir Dabiq miestas, kuriame įvyks Malahimas (Armagedonas) – jau užimtas. Greitai ateis ir lemiamas laikas. Ne šiaip sau ISIS leidžia žurnalą, kuris taip ir vadinasi – Dabiq. Ir skelbia jame savo apokaliptines tiesas. Vienintelis niuansėlis – krikščionys pagal juos yra Antikristo garbintojai.

Taip, jeigu darotės išvadas, jos jau labai aiškios: ISIS laukia ir padarys viską, kad tik Vakarų kariuomenė ateitų į Dabiq miestą. Ir jau po to islamistai turi laimėti. O iki tol, kol bus lemiamas mūšis, islamistai turi atvertinėti į tikrąjį tikėjimą visus, ką gali, o tuo tarpu Antikristo garbintojus tiesiog naikinti. Ir jei šiaip naikins – tai gerai. O jei susilauks atsako – tai bus dar geriau, nes tada ir ateis Armagedonas.

Pats ISIS įkūrėjas Abu Musab al-Zarqawi kartą pasakė apie tai:

Kibirkštis buvo įžiebta Irake ir jos liepsnos augs tol, kol sudegins kryžiuočių armijas Dabiq mieste.

Pabėgėliai ir ISIS teroristai

Štai čia, jei jau perskaitėte visą tą mano pastebėjimų ir asociacijų kratinį, pagalvokite apie tuos pačius pabėgėlius iš naujo. Ir apie tą patį terorizmą. Ir apie karą Sirijoje. Ir apie visokius komunistus bei Kremliaus planus. Ir apie tai, kokioje situacijoje visa Europa.

Beje, apie pabėgėlius reikia pirmiausiai įsisąmoninti vieną labai paprastą, bet kartu sunkų dalyką: absoliuti jų dauguma bėga nuo karo. Ir natūralu, kad pirmiausiai bėga vyrai – jei tik jie pasilieka toje zonoje, kur gali veikti ISIS, jie tučtuojau bus paimti į islamistus arba žudomi. Pasirinkimo jie elementariai neturi. Kita vertus, neužmiršti reikia ir to, kad ir pabėgėliai visokie, ir persimaišo jie su kuo papuola, ir tarpe ir kovotojų gali įsimaišyti. Ir kad negana to, apie tuos pabėgėlius skleidžiamas nenormaliai didelis informacinis triukšmas.

Dauguma teroro aktų, kuriuos organizuodavo Al Kaida, o dabar – ir ISIS, turi bendrą bruožą: juose dalyvauja vietiniai, senų seniausiai integravęsi musulmonai, kurie įtraukiami į sektų veiklą grynai per religiją. Ne šiaip sau įtraukiami, o po truputį plaunant smegenis – pirmiausiai apie tai, kad tikėjimas turi būti išgrynintas, paskui jau apie tai, kad reikia kovoti prieš visokius Vakarų patvirkimus ir nuokrypius nuo islamo tiesų. Visa tai praplečiama kalbomis apie visokią socialinę gerovę (prisiminkim, beje, kad Osama bin Ladenas savo laiku garsėjo kaip labai didelis vargšų globėjas), kalbomis apie tai, kad turtingieji išnaudotojai turi būti sudoroti ir taip toliau. O jau paskui viskas nukrypsta į šnekas apie Apokalipsę.

Galutinis to religinio nuokrypio rezultatas – žmonės, buvę musulmonais, patys ima pažeidinėti kai kuriuos esminius islamo principus – t.y., užsiima žudynėmis. O taip, džihadas leidžiamas tik kaip gynybinis karas, o jau juo labiau neleidžiama naikinti krikščionių. Bet kai žmonėms praplaunamos smegenys, jiems viskas pasidaro atvirkščiai. Ir tai yra religija.

Štai čia dar prisiminkime visai ne į temą apie visokius Herbert Marcuse ir kitokius Naujosios Kairės veikėjus, kurie ieškojo, kaip sukelti revoliuciją ir padidinti priešpriešą visuomenėje. Žinoma, kad jei jau kapitalizmas nustojo kelti klasių kovą, tai pagal tuos naujakairininkus reikia skatinti visaip visokius islamizmus, nes tai yra gerai. Todėl reikia labai tolerancijos visokiems ten ekstremizmams ir panašiai. Ai, taip, dar prisimenate, kieno ten išlaisvinimo reikalavo Miuncheno teroro akto rengėjai? Kažkur straipsnio pradžioje tą minėjau.

Atleiskit, jūs suprantate, kas vyksta? Iš vienos pusės, raudonuojantys tolerantai su tomis pačiomis priešpriešos skatinimo idėjomis, o iš kitos pusės – nuo seno tų pačių raudonų idėjų persisunkę islamo fundamentalistai. Ir į visą šitą reikalą įsijungia Kremlius, kuris ima bombarduoti ISIS priešus. Tuo tarpu ISIS viskuo džiaugiasi – kuo blogiau Europai, kuo čia daugiau bus teroro ir kuo sunkiau nuo tų problemų bus apsisaugoti, tuo greičiau Vakarų šalys ims pulti tą patį Dabiq miestelį. O tada jau bus Armagedonas.

Jūs suprantate, koksai čia vyksta viso ko persimaišymas į kažkokią kruviną teroro, religijos ir tolerancijos košę? Šito košmaro jau atsikandę pabėgėliai tuntais bėga į Europą, tačiau ir čia prasideda tas pat. O ramiai gyventi besitikintys europiečiai tuo tarpu galvoja, kad pakaks nepriimti pabėgėlių ir viskas nusiramins.

Patys ISIS nariai tiesiog laukte laukia, kol Vakarų šalys puls. Įprastas teroristų diskursas yra toks: „tegul bombarduoja mūsų vadavietes ir pozicijas aplink Dabiq miestą, o mes ten laikysimės tol, kol Vakarai bus priversti ten išsilaipinti su sausumos kariuomene, štai tada jums ir bus Malahim, ir Jėzus Kristus bus su mumis!„.

Ko gero, esminė klaida, kurią dešimtis metų darė Vakarų politikai – tai buvo tikėjimas, kad su religiniais radikalais įmanoma kalbėti kaip nors racionaliai. Deja, realybė yra tokia: arba iš visų ISIS kontroliuojamų regionų pabėgs visi, kas tik turi bent kiek smegenų, o tada jau ISIS tiesiog nudus iš bado (ir nuo bombardavimų, reikia to tikėtis), arba jei jiems pavyks bent kiek stabilizuotis, jie tik dar labiau plėsis, dar labiau kariaus ir kels vis daugiau teroro.

Čia išties yra situacija, kurioje nesimato normalios išeities: jeigu pabėgėlius priimam, turime bardaką, o kartu – potencialiai dar labiau augančią terorizmo grėsmę. Jei pabėgėliai neturi, kur dėtis – ISIS auga dar labiau, praplaudama smegenis vis didesniam kiekiui žmonių. Kas iš to išlošia? Ogi tik tie patys ISIS, kurie taip laukia Armagedono ir Kremlius, kuris taip laukia, kada Europos Sąjunga tiesiog subyrės.

Labai paprastas ir labai sunkuaii suvokiamas dalykas: Kremliui karas Sirijoje – tai galimybė sukelti kokią nors katastrofą Vakarams, t.y., jei dėl to Vakarų šalys pralaimi, Maskva laimi. O tiems teroristams iš ISIS – tai irgi tas pats: jei jiems gaunasi sukelti tą savo susigalvotą Armagedoną, taigi to jie ir tenori. Taigi, interesai sutampa tiesiog visiškai. Ir kartu visokios, ligi šiol gyvos sovietinės-komunistinės idėjos apie pasaulinę revoliuciją ar šiaip Rusijos dominavimą Eurazijoje (BTW, Eurazijos sąjunga – ne šiaip sau anų susigalvotas pavadinimas) puikiai susiderina.

Patikėkit manim, ir ISIS, ir Kremlius, kad ir kokie bebūtų pamišėliai, sugeba planuotis savo veiksmus toli į priekį. O kai Europos Sąjungoje dominuoja požiūris, kad bet kas gali užsiimti bet kokiomis tikėjimo tiesomis ir religija yra neliečiama, mes sukuriame visas galimybes augti sektoms žudikėms ir terorui tiesiog čia pat, visiškai šalia mūsų. Štai taip ir gaunasi visokie teroro aktai.

Ponai ir ponios, kad ir kaip čia beatrodytų nerišliai visas tas kratinys, kurį aš jums tiek ilgai rašiau ir kurį jūs tiek ilgai skaitėte, manau, kad suprantate, jog visa tai tiesiog – tai tiesiog tos nerišlios ir bardakiškos islamistinės realybės atspindys. Visgi, tą Pasaulio pabaigą turėkite omeny. Jie tos pabaigos nori ir sau, ir mums.

Rokiškis Rabinovičius rašo jūsų džiaugsmui

Aš esu jūsų numylėtas ir garbinamas žiurkėnas. Mano pagrindinis blogas - Rokiškis Rabinovičius. Galite mane susirasti ir ant kokio Google Plus, kur aš irgi esu Rokiškis Rabinovičius+.

59 thoughts on “ISIS teroras, imigrantai ir Pasaulio pabaiga

 1. Darius

  Nustebčiau, jei Rusija niekaip nebūtų prisidėjusi prie Paryžiaus įvykių. G20 išvakarėse, kitos progos susitikti su Obama, kuris šiaip jau bendrauti nesiveržia, Putinui laukti gali tekti ilgai. Po to jau ir Obama kalbasi, ir EU vidinis skilimas, nesutariant dėl imigrantų, didėja, o balsavimas dėl sankcijų pratęsimo vis artėja. Ir vietinei rinkai galima save pateikti kaip gelbėtoją, į kurį visi (Obama etc) kreipiasi. Keli zuikiai.

  Reply
  1. juodvarnis

   manau kartais dekingos aplinkybes tiesiog atsitinka, aklai vistai grudas 🙂 bet gal cia tik todel kad labai atsargiai vertinu samokslo teorijas

   Reply
   1. sebastijonas

    o kartais tiesiog kazkieno „nematoma“plaukuota ranka padeda dekingoms aplinkybems, kaip grudui nukrist pries akla vista

    Reply
  2. :]

   Na, rašoma, kad rusijos lėktyvo, pakilusio iš Egipto, sprogmens laikmatis buvo nustatytas 2-3 val. po pakilimo, kaip tik tarp Krymo ir Donetsko….

   Reply
 2. grumlinas

  Aišku, veikalas reikalauja bazinių istorijos žinių ir yra kai kurių netikslumų, bet turint omenyje, koks ten jovalas su tuo dabartiniu islamo vstavanijiemskolen, tai visai neblogai išdėstyta. Užskaitome, rekomenduojame.

  Reply
 3. Margos paraštės

  Laukiau šito jūsų teksto. Labai. Ačiū.
  Viskas yra persipynę ne šiaip sau. Atmetus visas sąmokslo teorijas, rosijanus ir kitus kebabus, panagrinėję žmonijos istoriją, turime ne karą arba taiką, o karą ir taiką. Tai atskleidžia daug daugiau prasmių, negu iš pirmo žvilgsnio mums gali atrodyti. Karas yra ta pati taika, tik iš kitos pusės. Ir atvirkščiai. Jeigu leisite man nesigilinti į labai ilgus samprotavimus, tai reziumuočiau apgailestaudama tik taip, kad tai, kas vyksta, matyt, ir turi būti (nesipiktinkite, nesupratėliai). Bendriau kalbant, norėjau konstatuoti liūdną ir visada pasiteisinantį dėsningumą: tol, kol būsime mes, bus karas ir taika vienu metu. Sunaikinę vieną slibiną, sulauksime kito gimimo. Žmonija pati savaime nėra gėrio atspindys ar koks nors teletabiškas įsikūnijimas, ji visada su savimi neša gėrį ir blogį kartu. Kovodami su terorizmu, mes kovojame su pačiais savimi, nes kiekviename iš mūsų snaudžia teroristas. Aš nesiplėsiu, jums leidus (net ir jums neleidus, nes, ačiū tam, ką kai kurie vadina Alachu, o aš tiesiog Dievu, tačiau nebūtinai taip, kaip jūs suprantat, turiu teisę į žodžio laisvę, kaip ir kokia burgerius kepanti kiaulė, kuri man nepatinka, bet turi teisę kepti juos toliau), tiesiog tikrai viskas yra susipynę, nes mes patys esame nevienalypiai, esame žmonės. Ir aš jau nebežinau, ar tai yra gerai.

  Reply
 4. Margos paraštės

  Ir taip, man žmonija kasdien atrodo vis baisesnė ir šlykštesnė. Ir su visomis savo mizantropiškomis pažiūromis aš pareiškiu, kad man visai nėra smagu būti žmogumi. Nes homo sapiens gyvūnas yra per daug kenkėjiškai išplitęs ir belieka tik tikėjimas (oh well, nepainiokime čia religinių dalykų), kad gamta vieną dieną pati pastatys mus į vietą. O dar geriau -- išmes mus iš vietos, kurioje įsivaizduojame turį teisę būti.

  Reply
  1. lmn

   Kaip matau, jūsų troškimai neblogai sutampa su ISIS tikslais. Ar jūs pasiryžusi gamtai padėti naikinti žmoniją?

   Reply
   1. Margos paraštės

    Viskas su manimi yra gerai ir nieko naikinti aš neketinu. Jeigu yra sudėtinga suprasti tekstą, nereikia uždavinėti klausimų tarp eilučių. Žmonija pati save sėkmingai naikina, kurdama tokius dalykus, kaip ISIS ir kitaip demonstruodama savo tamsiąją pusę. Iš kitos pusės, žmonija ir kuria bei turi šviesiąja savo pusę, tačiau gėrėtis ja man sunkiai pavyksta, nes tamsioji mūsų dalis atstumia ir ištaško bet kokį norą mylėti žmogų.

    Reply
  2. Jėzus

   Yra kas ir be gamtos pastatys į vietą. Kai suprasim, kad padėtis visai beviltiška -- jus tiesiog nušluosim. Tinkama gyventi planeta yra didžiulis turtas, bei ją pritaikant jūsų gyvenimui buvo įdėtas milžiniškas padorių žmonių darbas, o jūs to nevertinat, bei manot esą visatos centras. Durneliai… Likusi žmonijos dalis žemiečių nevirškina, jei atvirai, ir balansuojat ant ribos būti anihiliuoti vien tam, kad išgelbėti planetą, idant ją būtų galima apgyvendinti ne psichais.

   Reply
 5. Jėzus

  Su niekuo ir prieš nieką aš kovoti nežadu -- Žemės problemos manęs nebejaudina, nes esat visiškai beviltiški. Pradedat gerti nuo pat ankstyvos jaunystės, ko pasekoje beveik visi sergat psichikos ligomis, neturit sąžinės, ir dubasinat vieni kitus dėl resursų, ar vietos po saule. Greičiau gal jūs jau susinaikinkit, kad galėtumėm per nauja planetą užsėt. Griobanų psichopatų civilizacija… Žmonijos gėda esat, Žemės balvonai.

  Reply
 6. kesylis

  tikslus ir aiškus. Bet tik mažuma drįsto, drįsta pasakyti tiesą net sau.

  anoniminis bailys
  2011/05/13 at 14:09
  As manau daug kas daro viena didele klaida skirstydami islama i radikaluji ir ne. Cia ne politiniu krypciu klausimas. Nera tokio dalyko kaip islamiskas ekstremizmas, yra tik musulmonai nuosekliai besilaikantys savo tikejimo.
  Koranas ne biblija, jame nera perkeltiniu prasmiu ir priestaravimu, koranas yra tiesiogines komandos kiekvienam musulmonui. Jei ju visu laikaisi esi musulmonas, jei is jo issirenki ko laikytis, o ko ne, esi netikelis. Diskusiju ten nera.

  Kodel ne visi musulmonai uzsiima dzihadu? Todel, kad dauguma musulmonu yra tokie patys musulmonai, kaip mes krikscionys.
  —————————————

  rašyta buvo prieš 4 metus. kai nebuvo ISIS.
  Bus teisingas ir po 4, kai neliks ISISo, o bus xxxWKI
  ————--
  Murray“….problemos esmė – ta, kurią mes xxx dešimtmečių visaip mėginome apeiti: mat islamas nėra taikos religija. Jokia religija nėra „taikos“, o islamas – ypač.“

  Reply
 7. As

  O jei norintiems apokalipsės paimti ir padaryti tą apokalipsę t.y. suorganizuoti sausuomos pajėgų invaziją prie Dabiq miestelio ir ten elementariai išžudyti visus pasirodžiusius islamistus? Gal tai būtų juos demoralizuojantis įvykis, nes „Jėzus nepasirodė, tai gal mes klystam ir Alachas mus apleido“?

  Reply
   1. taskas

    O gal ir gerai kad nepasirodęs Kristus jų neapramins?
    Kaip dar išnaikinti ISIS radikalus, jei ne su modernia sausumos kariuomene?

    Ar Jūs, Rokiški, manote, kad yra kažkoks kitas būdas sunaikinti ISIS nei elementarus jų pajėgų sunaikinimas?

    Girdėjau kažkoks Švedijos miestelis buvo rimtai pasiryžęs priimti grįžusius iš ISIS kovotojus ir suteikti jiems psichologinę pagalbą. Tik kažin ar tai suveiks taip kaip tikisi naivuoliai leftistai.

    Reply
    1. Saulius

     Efektyviau yra ne tik naikinti pajėgas, bet ir išmušti ekonominį pagrindą.

     Ir dar gerai, kad negirdėt, jog tokių leftistų būtų Dabikinėj.

     Reply
     1. Kvirinas

      O kur yra leftistų Lietuvoj ? tik Vesaitė. ir tai apsimeta ,kaip ir kiti…O beje jokių kariuomenių Sirijoj . Visus lėktuvus atšaukti.Visa kova turi būti pas mus. Griežta kontrolė, deportacija nedelsiant. O jie tegul ten išsiaiškina tar savęs, su savo armegedonu.Jokių pabegelių .

      Reply
  1. Joškė

   Na tai ISIS labai džiaugtųsi, net jei ten dauguma jų ir pagreitintų savo kelią į rojų. Pranašystė išsipildė, vadinasi jų islamo versija yra pati tikriausia. Ir tas padėtų po savo juodom vėliavom pritraukti dar daugiau pasekėjų, kurie iki to buvo nuosaikūs. Kuo daugiau painiavos ir bardako, tuo lengviau bet kokiems revoliucionieriams siekti savo tikslų. Revoliucijos ir perversmai sukeliami nedidelės, tačiau ryžtingai ir fanatiškai nusiteikusių asmenų grupės, prie kurių prisideda inertiška minia. Sėkmės atveju, ta minia labai greitai didėja.

   Reply
 8. mykolas

  Autorius puikiai sudėliojo taškus,,ant,,I““.Dėkoju už atvirą ir visų suvokiamą rusų,,rankos“sindromo rengenoskopiją.AČIŪ.

  Reply
 9. juodvarnis

  be Jezaus cia niekaip neissiversim, tikiu jis ateisi ir padarys tvarka, ginklai virs gelemis o bankininkai lobstantys ir karo eis pragaran 🙂

  Reply
 10. Zorro

  Šviečiausi šiandien. Perskaičiau kad kurdai sunitai. Kiti sukilėliai sunitai. Rusijos 95 proc musulmonų sunitai. Rusijos sąjungininkai šiitai Iranas pvz ir sunitai kurdai… Kurdų sunitų priešai sunitai turkai.
  Kažkaip nelimpa kad pagrindinė linija sunitai vs šiitai (alavitai).
  Pajėgos jau pasirodė kuo rusai blogi apart to kad jie neamerikiečiai?

  Reply
 11. Maraja keri

  Ir dar tas jėzus įsipainiojo. Ir kur komunistai įsipainioja ten prišika daug. Na Leninas tikrasis jėzus. Jis dar prisikels. Vat jo gal dėl to neužkasa.

  Reply
  1. Jėzus

   Briedas, aš -- įspūdingo stoto, raumeningas, juodabarzdis dėdė, o Leninas tik nykštukas marginalas. Nebegerkit.

   Reply
 12. Pjovejas

  Aš manau, kad Rabinovičius per giliai kapsto ir tekste kažkaip gaunasi apie labai gilias sąmokslo teorijas (bent jau taip skaitosi). Realiai turbūt daug banaliau gavosi. IMHO tiek rusai, tiek vakariečiai niekad nevengė pasinaudoti vietiniais siekdami savų tikslų. Čia nieko neteisinu, tiesiog manau, kad tai faktas kaip blynas. Juk visad patogiau žarijas žarstyt svetimomis rankomis. Ir dažnai ateina laikas, kai tas vietinis pasidaro nebesukontroliuojamas, kaip tikisi kontroliuojantys. Ir tada prasideda bardakėlis. Ypač, kai tie vietiniai yra dar ir fanatikai. Ir ideologijos labai dažnai čia būna nuošalyje (nemanau, kad ISIS labai ten rūpi komunistai, tiesiog laikinai gal kažkada jų ištakose tiesiog jiems buvo naudinga eit pakeliui, taip sakant išskaičiavimas)
  + dar vakarų bėda yra ta, kad kol kas karinės galios jie turi per akis ir iki ausų, bet vat valios jai panaudoti jau ne kažką. Dėl įvairiausių priežasčių, įskaitant ir „vai vai, kaip čia mes prieš rinkėjus atrodysim, gi negražu“. Tarp kitko, tai labai netgi paralyžiuojanti nuostata. Ir kartais trukdanti priimti ryžtingus, gal žiaurius, bet teisingus sprendimus. Kaip taisyklė, fanatikų tokios dvejonės nekamuoja. Tai ir gaunasi, kad Dovydas daro ką nori su Galijotu (ISIS vs NATO? Jūs juokaujate turbūt…).

  Reply
 13. Paulius Žuvyčius

  Iš vienos pusės norisi visus juos dėti velniop (įskaitant ir pabėgelius), bet tuo pačiu supranti, kad tai nebus sprendimas. Geriausia būtų įdiegti imunitetą tam radikalaus islamo kliedesiui. Šitam bloge buvo rašyta apie tai kaip lengvai galima pakeisti žmogaus nuomonę per trumpą laiką. Matyt panašią taktiką ir naudoja ISIS. Jei dar paimti, kad puspročių visais laikais visose visuomenėse yra tai išvis nenuostabu, kad savanorių atsiranda ir ES viduje. Čia matyt turi dirbti vietiniai imamai ir žmonės bendruomenėse turintys gerą vardą, kad jaunuolis suprastų kad smurtas yra blogai. Skamba idealistiškai, bet ko gero vienintelis kelias ilgalaikėje perspektyvoje. Aišku saugumas turi gaudyti tuos bepročius kurie kalba apie džihadą ir panašius kliedesius ir izoliuoti arba išsiųsti iš šalies.

  Reply
 14. Teisingumo kompasas

  Pasigedau USA interesų ir veiksmų analizės. Su raudonuoju maru viskas aišku, o kur Dėdė Semas ir išrinktoji tauta? Trūksta asociacijų su jais -- negali būti kad tokio kalibro žaidėjai tyliai sėdi kamputyje..

  Reply
 15. Čiukčia Pisatel A Ne Čitatel

  Labai vakarietiskas ir klaidingas mastymas apie ISIS. Paskaitykite normalią, profesionalią literatūrą apie ISIS fenomeną, santvarką, darbą su vietiniais užimtų teritorijų gyventojais ir taip toliau.

  Reply
 16. Fuko švytuoklė

  Ar nebūsite atskleidę pasaulinį sąmokslą? Pakars jus tie rozenkroiceriai…

  Reply
 17. Audrius

  Mane sovietineje karo mokykloje moke. Visi karai vyksta del pinigu arba isitikinimu. Jeigu del pinigu tai naudok „skaldyk ir valdyk“ principa. Jeigu del isitikinimu tai turi isnaikinti visus.
  O dabar trumpai, vakaru pasaulis aiskina kad viskas vyksta del demokratijos, bet galu gale matai, kad del pinigu. ISIS aiskina, kad vyksta del isitikinimu, bet matosi, kad kazkam norisi savo kalifato.
  Beje ten pat, man pasakojo apie sena indu priezodi, kad tavo priesas butu afganistanietis. Nes afganistanietis pats nezino ka daro ir kodel. Panasu, kad dabar tiesiog madingas nuomones issakymas yra ka nors nuzudant. Dazniausiai tie kas zudo, patys nezino ka padare ir kodel. Bet tai puiki proga visiems susirinkti savo dividendus. Todel dabar mes matome kova del protu, o ne sieki kaip nors sustiguoti pasaulio vaizdeli.

  Reply
 18. Almiasas

  Tamsta Rokiški, aš tai šitame straipsnyje pasigedau dar vieno manyčiau labai reikšmingo dalyko. Rusijos propagandasklaida labai jau dažnai triūbija, kad ISIS sukūrė JAV CIA ir Izraelio Mossad.
  Šitą dalyką trūbija ir alternatinė angliška žiniasklaida, kaip pavyzdį duodu tokį linką:
  http://www.globalresearch.ca/america-created-al-qaeda-and-the-isis-terror-group/5402881

  Taip pat ir Putino pareiškimas, kad ISIS finansuoja 40 šalių, tarp kurių yra viena G20 narė: https://www.rt.com/news/322305-isis-financed-40-countries/

  Kaip toks faktas vis tik įsipaišo į bendrą vaizdą?

  Reply
 19. grog

  Keista, iš Rabinovičiaus tikėjausi kažko blaivesnio. Čia man raštai primena arba pagiringo, arba susikrėtusiomis smegenimis žmogaus. Praktiškai kiekvieną sakinį galima užginčyti, praktiškai kiekvienas teiginys nėra vienareikšmiškai teisingas. Išvados gi padaromos vos ne matematiniu tikslumu. Šitaip galima bet ką įrodyti -- tokia argumentacija man primena sąmokslo teorijų šalininkų tiradas. Tikiu, kad jūs, Rabinovičiau, tiesiog pergėrėt alaus, todėl visą tai ir parašėt

  Reply
 20. Dievaivajei

  Aš persiprašau, jei teršiu eterį elementarumais, bet kaip šiame kontekste įsipaišo Sharm el-Sheikh įvykis su rusų turistiniu lėktuvu. Ar ne tie patys ISIS su tuo susiję? Ar opozicinės jėgos kerštauja? Ar nelaimingas atsitiktinumas?

  Reply
 21. Arklimantas

  kaip kažkas parašė tai yra valios klausimas. tiesiog musulmonai dėl pasaulines techninės pažangos sugeba prieiti prie rimtesnių ginklų, naujesnių logistikos būdų ir prie gamtinių išteklių. taip pat jie neturi valios problemų. jei reikia išskersti, -- jie skerdžia! o Vakarų pasaulis savo valią jau išbezdėjo. ir praktiškai kviečia atkišę šikną -- ją atpisti! tą sėkmingai daro rusynas ir arabai…
  tai banalu, paprasta ir tuo pačiu sunkiai suvokiama vakariečiams.
  panašu į išprotėjusį futbolininką, kuris pats, nors yra daug stipresnis, mušti įvarčio nenori, nes tai „negarbinga ir praeityje jau daug sumušė“ ir kažkodėl mano, kad jam priešininkas neimuš ir visi susėdę ant žolytės susiims už rankučių bei žaisti nebereikės…
  tiesa, kad arba kiti gyvens pagal tavo taisykles arba tu pats pagal svetimas, -- sunkiai darosi suvokiama. va Valatka dėl Paryžiaus žudynių apkaltino…. Baltramiejaus naktį, kuri buvo prieš 500 metų… o jūs sakote leftistai kažkur ten…

  Reply
 22. tldr

  1. Islamistams su rusais (ex-komunistais) pakeliui, nes vadovaujasi ta pačia idealogija ir chaosas abiems reikalingas
  2. Islamistai laukia mistinio armagedono ir provokuoja juos užpulti kažkokiame kaime (WTF?)
  3. Minkštakiaušiai vakarai rūko kamputyje

  Reply
 23. Pingback: Pasaulio pabaigos nebus! | Gintautas Paluckas

 24. McF

  Mane domina iš kur ISIS gauna lėšų išlaikyti ir apginkluoti savo armiją? Jeigu gandai apie savanoriams (neretai iš tos pačios ES) mokamus 200$ per dieną bent kiek teisingi, tai reikia milžiniškų pinigų srautų…

  Reply
  1. Rokiškis Rabinovičius Post author

   Viena vertus, esminė ISIS kovotojų dalis (išties galima sakyti, kad absoliuti dauguma) yra visiškai idėjiniai, o ne dėl pinigų, nors pinigus jie ir gauna. Antra vertus, pasakojimai apie 200 baksų per dieną -- tipiniai visiems panašiems karo regionams ir kartu kaip įprasta, visiems panašiems atvejams, vargiai bekoreliuojantys su realybe. Trečia vertus, pajamų šaltiniai pas sektą, kuri kontroliuoja didžiules teritorijas -- patys įvairiausi, tad susikaupia gana nemažai -- skirtingais vertinimais, jie generuoja maždaug nu 1 iki 3 milijonų dolerių per dieną, didesne dalimi -- tiesiai pačiose savo kontroliuojamose teritorijose.

   Pagrindinę pajamų dalį sudaro naftos pardavimai (ISIS kontroliuoja nemažai naftos gavybos), esminiai naftos ir jos produktų srautai -- kontrabanda į kitas Irako teritorijas ir Turikijos regionus, kontroliuojamus kurdų. Labai nemenką dalį tarpais sudaro visokių išplėštų ir kontrabanda į užsienį išgabenamų antikinių vertybių pardavimai, vertybes grobiant iš muziejų ir šventyklų -- čia prisiminkim, kad vahabizmas leidžia plėšti ir musulmonų šventyklas, nes visokie ten turtai šventyklose yra neleidžiami. Plius veiklos sritys, įprastos dar XIXa. vahabitams -- reketas ir plėšikavimas -- šitai gali savaime sudaryti netoli pusės pajamų.

   Narkotikų prekyba irgi gali būti viena iš ISIS sričių, nors mastai nėra labai aiškūs. Nors jiems tikėjimas neleidžia vartoti, bet atrodo kad nedraudžia pardavinėti visokiems netikėliams, o bent jau ankstesnėms islamistų grupėms hašišas visad būdavo vienu iš pagrindinių pajamų šaltinių (čia prisiminkim leftistinę klasiką: rūkai hašišą -- reiškia remi Palestinos išsivadavimo organizaciją).

   Reply
  2. Lilina

   Manau gauna nuo prekybos žmonėmis, narkotikais, ginklais, plėšikavimas, turto prievartavimas . Manyčiau ten susidaro visai neblogos pajamos. Pagrobia mergaičių 9-12 metų, a lia ištekina, parduoda, prievartauja. Rimtas nusikalstamas tvarinys, kuris nesigviešija niekuo.

   Reply
 25. Lilina

  Dar pridursiu savo trigrašį, dėl ko tas modifikuotas islamas taip paplitęs ir taip „veža“ . Bendras švietimas tose regionuose nėra laisvai prieinamas visiems. Jie kuria mokyklas, kaip tikri samariečiai mokina berniukus rašyti, skaityti, skaičiuoti ir dėsto tą savo koraną.

  Reply
 26. Taigi

  Sorry, bet straipsnis demagogija tokia pati kaip ir Putino. Kas domisi ivykiais supras.

  Reply
 27. Taigi

  Tą dieną palestiniečių teroristų grupuotė „Juodasis rugsėjis“ paėmė įkaitais 11 Izraelio olimpiečių ir pateikė reikalavimą paleisti daugiau nei 200 palestiniečių, kalinamų Izraelio kalėjimuose. Situaciją ir derybas su teroristais apsunkino tai, kad buvo įtraukti žydų kilmės žmonės, o Vokietija vis dar buvo giliai traumuota Holokausto įvykių. Galiausiai derybininkų pastangos jokių rezultatų nedavė, o įkaitų išlaisvinimo operacija buvo itin nesėkminga ir baigėsi 17 žmonių (11 įkaitų, 5 teroristų ir 1 vokiečių policininko) žūtimi. Straipsnis demagogija

  Reply
  1. Rokiškis Rabinovičius Post author

   Aha, blogasis Izraelis ir gerieji teroristai. Ir situaciją apsunkino kas? Ogi žydai apsunkino, nes jie visur kalti. Netgi už tai kalti, kad juos paėmė įkaitais ir nužudė, tai akivaizdus sionistinis sąmokslas. O teroristai tik už nekaltų palestiniečių laisvę kovojo, juos blogieji žydai už nieką laikė kalėjimuose, nes negalima teroristų kalėjimuose laikyti, juos reikia į laisvę paleisti. Todėl per tuos žydus viskas baigėsi blogai ir nekalti teroristai, paėmę įkaitus, irgi žuvo. Straipsnis demagogija, žinoma, pripažįstu.

   Reply
 28. Na, su religijos istorija autorius akivaizdziai susidures pavirsutiniskai ir vienpusiskai. Greiciausiai auklejimo ir atitinkamos pasauleziuros formavimo vaikysteje itaka. Tekste yra logikos suoliu, kuriu deklaruojama hipoteze nedengia. Norima teigiama, kaip esama.
  Deja, prirasyta, matyt, tiek daug, kad pridengti argumentacijos ir faktu trukuma.
  Kuo autorius savo pasaulinio samokslo teorija skiriasi nuo ISIS, masonu samokslo pasekeju, lieka neaisku.
  Grįžk į realybę, Ričardai, mesk žolę, apsilankyk pas rabina, išdulkink merga ar dar ka nors beprotisko nuveik. Persitempei akivaizdziai.

  Reply
  1. Nuomoniųpalyginimai

   Na, su religijos istorija autorius akivaizdziai susidures pavirsutiniskai ir vienpusiskai. Greiciausiai auklejimo ir atitinkamos pasauleziuros formavimo vaikysteje itaka. Tekste yra logikos suoliu, kuriu deklaruojama hipoteze nedengia. Norima teigiama, kaip esama.
   Deja, prirasyta, matyt, tiek daug, kad pridengti argumentacijos ir faktu trukuma.
   Kuo autorius savo pasaulinio samokslo teorija skiriasi nuo ISIS, masonu samokslo pasekeju, lieka neaisku.
   Grįžk į realybę, Ričardai, mesk žolę, apsilankyk pas rabina, išdulkink merga ar dar ka nors beprotisko nuveik. Persitempei akivaizdziai
   ŽMOGUS SU VARNELĖS logo
   PARAŠYK KAIP TU SUVOKI SU SAVO TURIMOMIS ŽINOMIS.
   ARBA IŠTAISYK IR PAPILDYK VISA STRAIPSNĮ PAGAL SAVE.

   Reply
 29. Pingback: Apokaliptinės sektos, islamas ir terorizmas | Rokiškis Rabinovičius

 30. mantsd

  nejuokinkit su tokiu straipsniu, kam tie pabegeliai europai reikalingi ??? tegul jie savo salyse ten ir gyvena,zudosi,sprogdinasi,koks musu reikalas?? apskritai,koldel pasaulis pas juos kisasi ? kam reportuoja apie incidentus ? mes gyveam savo gyvenima o jie savo,kuo labiau pranesines apie sprogdinimus tuo jie laimingesni bus..

  Reply

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *