Tag Archives: klausimai

Būti. Klausimas.

Klausimas skaitytojams: gal kas žinote kitą tokią kalbą, kuri turėtų tokią pilną ir simetrišką dalyvių sistemą, nepriklausomą nuo tranzityvumo, įmanomą kiekvienam veiksmažodžiui, kaip pvz. lietuviškai iš „būti“? Štai, pavyzdžiui:

  • Esantis, buvęs, būsiantis
  • Esamas, būtas, būsimas

Iš viso turėtų gautis 2×3 formų (ar daugiau).

Šį klausimą man komentaruose uždavė Vabalas – atrodo, labai įdomus žmogus, kurį kabina kalbiniai/psichologiniai/psichiatriniai dalykai ir kuris čia pasakoja fantastiškas įdomybes, tad kas žinote, labai prašau, nepasidrovėkite ir pasidalinkite. Nes man irgi čia pasidarė labai įdomu.

Iš komunikacinės pusės žvelgiant, tai atspindi pranešimo siuntėjo ir pranešimo gavėjo pozicijas. Negi lietuvių kalba vienintelė taip viską gražiai išskaido?