Tag Archives: sausio 13

Naktis, pakeitusi mano gyvenimą

Šį tekstą parašė vienas senas mano draugas. Senas, seniai nematytas, nuostabus ir talentingas žmogus. Tą naktį, Sausio 13, jis buvo prie bokšto. Anuomet aš jo nepažinojau – buvau kažkiek vyresnis, stovėjau tą naktį prie Vyriausybės. O jis kažkur ten, prie Bokšto. O dar paskui mes susipažinome, buvome daug metų pažįstamais ir kažkaip nei negalvojom apie tai, kas buvo anuomet, Sausio 13. Neseniai tik apie tai pakalbėjome.

Išties buvo vienas savų į savus šaudžiusių atvejis - kai vienas Alfa grupės kariškis buvo nušautas - kažkas iš savų, (t.y., desantininkų, OMON ar Alfa kariškių) į nugarą jam šovė, belipančiam per langą.

Išties buvo vienas savų į savus šaudžiusių atvejis – kai vienas Alfa grupės kariškis buvo nušautas – kažkas iš savų, (t.y., desantininkų, OMON ar Alfa kariškių) į nugarą jam šovė, belipančiam per langą.

Tuose įvykiuose Laisvę gynė daugybė tūkstančių žmonių – neįmanoma visų suskaičiuoti. Tiesiog žmonės eidavo. Eidavo paprastai – suprasdami, kad gali žūti ir supradami, kad tas sovietinis režimas yra toks klaikus, kad dėl Laisvės verta rizikuoti savo gyvybe. Verta, nes komunistinis režimas toks baisus, kad to negalima pavadinti gyvenimu.

Taip ir ėjo žmonės budėti. Daug tūkstančių. Nežinau, kiek žmonių išvis budėjo per tuos įvykius ir po jų. Vieni ateidavo dienomis, kiti – naktimis. Daugelis atvažiuodavo kuriam laikui pabudėti iš kitų miestų, miestelių, kaimų. Tur būt dešimtys tūkstančių, o gal ir daugiau, gal ir šimtatūkstantinis kiekis. Labai daug.

Paskui mes laimėjome, tiesiog laimėjome. SSRS subyrėjo, įvykiai baigėsi. Ir dabar kažkodėl nenorim to prisiminti. Kai kas iš mano pažįstamų psichologų sako, kad visi, kas budėjo anomis dienomis, pergyveno realią grėsmę savo gyvybėms, o tai reiškia, kad pas visus PTSD, kaip būna pas mūšiuose dalyvavusius karius – iš to ir užsisklendimas, ir nenoras kalbėti, ir nenoras prisiminti. Gal dėl to Sausio 13 prisimenantys apie tai nebūna linkę pasakotis – tiesiog kažkaip sunku, vat ir viskas.

Aš kartais parašau apie anas dienas, bet kaskart tenka peržengti kažkokią ribą. Ir mano draugas, parašęs apie savo naktį prie Bokšto, prašė, kad nerašyčiau jo vardo ir pavardės. Gal tai tiesiog pernelyg asmeniška. Paskaitykite – tai tiesiog taip, kaip ir vyko.

Išties mums reikia apie tai kalbėti. Kol mes tylime – visokie komunistai pasakoja, kaip tie, kas gynė Laisvę, patys naikino save. Šaudė į save nuo stogų, traiškė save tankais ir taip toliau. Kol mes tylime, tokie atmatos pila ant mūsų purvą. Todėl netylėkim. Kalbėkime apie tai.

Continue reading

Ką reiškia Neužmirštuolė

Po paskutinio straipsnio, kuriame parašiau apie tai, kaip ypatingai Neužmirštuolės negali pakęsti būtent tie, kas nekenčia Laisvės, buvo tiek daug diskusijų (daugiausiai su manim niekaip nesisiejančiame kažkokio Savukyno Facebook akaunte) ir tiek daug nesupratimų, kad aš pats supratau vieną dalyką: daugybė žmonių naudoja simbolius, mąsto simboliais, tačiau nesupranta, kaip tie simboliai veikia ir kodėl jie vienokie ar kitokie.

Įsisekime naužmirštuolę. Nepamirškime.

Įsisekime naužmirštuolę. Nepamirškime.

Aš jums papasakosiu apie Neužmirštuolę. Apie tai, kodėl ji tokia, ką ji reiškia ir kodėl ji daug kartų sustiprina kitus simbolius – tokius, kaip Trispalvė. Čia bus jums šis tas apie simbolinį mąstymą.

Nors ką ten ir mąstyti – tiesiog, jei turime simbolį X ir kitą simbolį Y, kuris vienaip ar kitaip adresuoja simbolį X, tai kaskart naudojant simbolį Y, simbolis X ir iškeliamas, ir dar sustiprinamas per koeficientą, atitinkantį Y galią. Čia, kaip sakant, simbolizmo pagrindai.

Bet gal pradėkime nuo legendos, iš kurios kilo gėlės pavadinimas – ta legenda buvo tokia stipri, kad gėlės pavadinimą perėmė visas pasaulis.

Continue reading

Neužmirštuolė kažkam kelia kosulį

Kai tik pasirodė Neužmirštuolė, tapusi mums simboliu, primenančiu Sausio 13-ąją, išsyk pasipylė didžiulis srautas visokių pasisakymų apie tai, kad kas čia dabar per gėlytė, kas čia per masonerija, iliuminačiai ir taip toliau, Vakarų kažkokia propaganda ir panašiai. Nepaisant to, šis Sausio 13-osios simbolis – gėlytė neužmirštuolė, tyra lyg ašara, prigijo išsyk, vos pasirodęs.

Paprasta gėlytė, kuri skirta būtent tam, kad neužmirštume vieno labai konkretaus dalyko. Labai konkrečios dienos, kai nugalėjome.

Paprasta gėlytė, kuri skirta būtent tam, kad neužmirštume vieno labai konkretaus dalyko. Labai konkrečios dienos, kai nugalėjome.

Užpernai intensyviai durnų vatnikų keltos isterikos apie žydomasonius atrodė labai linksmai. Pernai jos jau buvo gerokai silpnesnės, tačiau atsirado kitas, absurdą primenantis aiškinimas – esą negalima turėti Neužmirštuolės, nes juk yra Trispalvė. Absurdiškas aiškinimas – lyg simbolis, primenantis Sausio 13, kuo nors prieštarautų valstybingumo simboliui.

Šiemet jau atsirado ir dar kitokių, išvis jau nuostabių aiškintojų – esą lietuvių kalboje tokio žodžio nėra ir nebūta, o tai besąs skolinys kažkoks iš rusų kalbos („nezabudka“) ir todėl čia KGB sąmokslas, nes turėtų būti kokia nors žibuoklė ar pakalnutė. Arba išvis kokia nors tulpė ar netgi gvazdikas neaiškios spalvos.

Continue reading

Sausio 13

Nelabai mėgstu rašyti apie Sausio 13. Apie šventę, nes tai išties šventė. Šventė todėl, kad tai buvo ir yra mūsų pergalė.

Taip, Sausio 13 mes prisimename juos, tuos kas žuvo. Tuos kas buvo sužaloti, kas buvo sumušti, sužeisti, bauginami, kam grėsė mirtis. Bet jie laimėjo, mes laimėjome. Mūšiuose būna aukos. Bet mūšiai būna laimimi ir šitą mūšį mes laimėjome. Todėl tai pergalės diena.

Buvo laikas, kai už geltoną, žalią ir raudoną spalvas, atsidūrusias vienoje vietoje, buvo galima gerokai nukentėti. Net už spalvas. Bet dabar mes laisvi.

Buvo laikas, kai už geltoną, žalią ir raudoną spalvas, atsidūrusias vienoje vietoje, buvo galima gerokai nukentėti. Net už spalvas. Bet dabar mes laisvi.

Jau daug kartų rašiau apie tai. Ir nežinau, ką šiandien dar pridėti. Daugelis parašo apie žuvusius, bet aš manau, kad kaip ir visi mes, taip ir jie ėjo ne tam, kad būtų liūdesio diena, o tam, kad būtų laisvės diena. Laisvės ir pergalės diena, mūsų šventė.

Aš atsimenu, kas buvo mūsų galvose. Paprastas dalykas – mes galime numirti ir galime save paaukoti, nes ilgiau taip gyventi negalime. Bet mes galime gyventi kitaip, kad viskas būtų kitaip. Kad baigtųsi klaikus sovietmetis. Kad baigtųsi teroras. Kad išnyktų komunistai ir KGB. Kad baigtųsi tas ilgas niūrus ir pilkas košmaras, kuriame visokie atmatos lemia mūsų likimus.

Kartais tiesiog būna, kad supranti, jog negali gyventi taip, kaip gyvenai ir kad verta pasiryžti aukoti gyvybę tam, kad gyventjm kitaip.

Su švente, ponai ir ponios. Su Sausio 13 jus sveikinu – ir tuos, kas mirę, ir tuos, kas gyvi, nes tai mūsų pergalė. Sunki, kruvina, bet pergalė 🙂

Neužmirškim tų, kurių dėka esame laisvi

Kažkaip nemėgstu aš daug rašyti apie Sausio 13. Nors esu parašęs kažkada truputį apie tas dienas. Kita vertus, dabar vis labiau suprantu, kad daugeliui, kas neatsimena anų laikų, sunku suvokti, kas ir kaip vyko ir ką tuo metu galvojo žmonės, budėję prie svarbiausių Lietuvai vietų. Žmonės, kurie pasirinko mirti, bet likti laisvais.

Įsisekime naužmirštuolę. Nepamirškime.

Įsisekime neužmirštuolę. Neužmirškime.

Viskas išties buvo paprasta: kiekvienas suprato, kad bejėgių žmonių žudymas taps sovietų pralaimėjimu. Ir visi tam ir ėjo budėt – kad sovietai pralaimėtų, žudydami tuos, kas geriau renkasi mirtį, bet kartu ir laisvę. Juk negali atimti laisvės iš to, kas geriau mirs, bet laisvės neatiduos. Būtent todėl Sausio 13 sovietai pralaimėjo, o laimėjo tie, kas pasirinko laisvę.

Būtent todėl ši diena – tegul ir liūdna, tegul primenanti mirtį, tačiau tai yra šventė mums – mes laimėjome ir tapome laisvais. Bet kažkas iš mūsų žuvo. Žuvo vardan laisvės, kurią turime dabar.

Todėl ir prašau, kad neužmirštumėte žuvusiųjų. Jie paaukojo savo gyvybes ir savo ateitį vardan mūsų ateities. Vardan to, kad dabar galėtume galvoti kaip norime, kalbėti ką norime ir patys spręsti savo likimus. Kad galėtume būti laisvais, kad galėtume rinktis.

Būtent todėl prašau – įsisekite neužmirštuolę. Ji apie tai, kad mes turime laisvę ir kad neužmirštame tų, kurių mirtis mums ją atnešė.