Dar kartą apie Sodrą ir jos gelbėjimą

Kartais būna taip, kad paskaitai straipsnį, o paskui supranti, kad jei ir nepilnai, tai visgi didele dalimi tas straipsnis buvo atsakas į straipsnį, kurį pats parašei. Taip ir šįsyk gavosi: aš pamąsčiau apie tai, kas per situacija yra su Sodra, o paskui Delfyje radau straipsnį, kuriame buvo atsakas į tai, ką rašiau. Gal ir netiesioginis atsakas.

Čia ne Sodra. Čia patys atspėkit kas.

Neseniai Sodros patarėja Julita Varanauskienė paskelbė Delfyje apie tai, kad sodrūs akmenys nepelnytai skraido į Sodrą. Šiaip tai man kažkuo patinka jinai, nes stengiasi kažkaip apsaugoti įstaigą, su kuria susieta. Darbuotojų ištikimumas visada žavi, net jai pačios tokios įstaigos nežavi. Ir ji ten pasakoja apie tai, kaip Sodroje visi stengiasi, ir panašiai. Kai kokia nors organizacija atsiduria krizėje, visada norisi bent kažkaip pasakyti, kad ne viskas taip jau blogai. Kad yra kažkas, kas yra verta.

Nors bendari tai aš esu mažas žiurkėnas, tai gal čia tik įsivaizduoju, kad man didžiausios valstybės įstaigos atsakinėja straipsniais (primeskit – didinga Sodra atsakinėja mažam žiurkėnui). Aš tik uždavinėju durnus klausimus ir bandau sugalvoti atsakymus į tuos klausimus. Paskui tais atsakymais pasidalinu. Ir klausimais irgi kartais.

Išties tai, kas yra verta bet kokioje organizacijoje – tai žmonės, kurie stengiasi pasakyti ką nors gero apie savo įmonę, kad ir kokia ji bebūtų. Kad ir kokia iškreipta ir nenormali būtų sistema, kuri tą organizaciją kuria. Žmonės yra tie, kas sugeba netgi absurdą padaryti kažkaip darbingu. Kartais tai labai keista, bet tai žavi, net jei tie žmonės pasako ir visokių tarpusavy prieštaraujančių teiginių. Žavi šiuo atveju būtent tas noras tikėti, kad viskas ne taip prastai, kaip yra.

Pvz., visada žavi žmonių noras tikėti, kad čia ne Sodra sugalvojo iš daugiau kaip milijono žmonių nusigrobti privačiai kaupiamas pensijas, o kad kažkoks bankų ar kokių nors fondų sąmokslas kaltas, nes nenori atiduoti tų pensijų. Nes visos pensijos juk turi priklausyti Sodrai, kas čia gali nenorėti tų savo pensijų atiduoti?

Kai yra keli vienas kitam tiesiogiai ar netiesiogiai prieštaraujantys teiginiai ar šiaip kažkokie nesueinantys galai, tai reiškia arba klaidas, arba melavimą, arba kažkokias dar neatitiktis.

Žmogiškai šnekant, galima būtų visaip tuos Sodros ir išvis socialinio draudimo reikalus nagrinėti, bet kad kažkodėl vis fundamentaliai atsiremiam į kažkokius makaronus. Kaip pvz., dabar čia nauji valdantieji vėl kuria kažką, o vienas iš jų netgi sakė, kad padidins GPM, paskui gal dar sumažins Sodrą (matyt jei pinigų atliks), o dar paskui taikys mokestines nuolaidas už teleportaciją. Dar sakė, kad kažkas teleportavo kažkokį lazerį. Suprantate, ką tai reiškia?

Gerai, nešnekėkim apie lazerius ir teleportacijas. Šnekėkim apie Sodrą geriau, nes kitaip išvis į vėjus nukrypsim (pvz., į alkoholio akcizų panaudojimą Seimo narių smegenų transplantacijoms apmokėti).

Taigi, jei nagrinėjame Sodrą, tai pamatome, kad visa sistema yra paremta kažkokiais tarpusavio prieštaravimais: aiškinama, esą Sodra yra kaupimas/draudimas, nors tai tėra akivaizdus mokestis, kuris su kaupimu ar draudimu nelabai tesisieja, o negana to, dar ir reguliuojamas dažnai ne pagal tai, ką sumoki, o pagal tai, ką susigalvoja nuspręsti ta pati Sodra (ar kažkokie teisės aktai).

Pvz., atsimenate tas senas istorijas, kai pensininkams pensijas nubraukdavo, jei jie dirbdavo? Arba naujesnes, kai mamoms nubraukia motinystės pašalpas, jei tik jos pabando bent kažkiek prisidurti? Čia ne draudimas ir ne kaupimas. Čia yra kažkas savo gilumine esme atvirkščio: vykdomi ne abipusiai įsipareigojimai, o vienpusės nuostatos.

Šnekant paprastai, Sodra yra ne draudimas ir ne kaupimas – tai yra tiesiog kažkokia nesąmonė, organizuota kaip mokesčiai, skirti visokioms garantijoms padengti, tačiau prikimšti begalėmis visokių išimčių ir ribojimų. O kad klausimai nekiltų, tai dar viskas pavadinama ne mokesčiais. Išties ponia Varanauskienė teisi – devyngalvė hidra yra net ne pati Sodra, o jos kūrėjai. Tie jos kūrėjai yra Seimas, kuris dabar neaišku ką daro. Berods, aiškinasi apie tai, kaip padidinti liaudies dvasingumą, taikant alui didesnius mokesčius, negu degtinei.

Grįžkim prie socialinio draudimo: melo čia pilna visur – netgi tame, kad esą dalį Sodros įmokų moka darbdavys, o dalį – darbuotojas. Melas yra įkištas tiesiog į pačius Sodros fundamentus – net ne tai kad į Sodrą, o į įstatymus, kurių pagrindu Sodra veikia. Kai viena iš esminių vertybių, kuri sukuria visą organizaciją, yra melas, organizacija negali dirbti normaliai. Dėl fundamentuose esančio melo ji ima meluoti ir klientams, ir savo darbuotojams.

Taip ir aname straipsnyje: ponia Varanauskienė pasako, kad esą darbdaviai sumoka už apdraustuosius. Formaliai – taip, jei vertinsim pagal pačios Sodros taikomus apibrėžimus, bet jie savo visa esme yra melas: realiai darbdavys išskiria pinigus darbutojo samdymui, o paskui tie pinigai dalinami į atlyginimą „į rankas“, GPM, esą „darbdavio“ Sodrą ir esą „darbuotojo“ Sodrą. Ir dar ten kažką. Pinigai skirti darbuotojo samdymui – t.y., darbuotojui skirti. Ir tai reiškia, kad tai yra darbuotojo sumokami (bet darbdavio administruojami) pinigai.

Dar kartą pastebėkime: šitas melas eina ne iš pačios Sodros, o išvis iš fundamentų – t.y., iš įstatymų, kurių pagrindais Sodra veikia. Ir taip, ponia Varanauskienė teisi: čia Sodra nėra to reikalo šaltinis, bent jau ne tiesioginis šaltinis. Išties siaubas yra visoje sistemoje, kuri perpus imituoja socialines garantijas, kartu sukurdama daugybę visokių garantijų neteikimo sąlygų, kurios užmaskuojamos menamai draudiminiais/kaupiminiais mechamizmais. Sodra yra melaginga tiek, kiek melagingi buvo įstatymų leidėjai.

Dabar tie įstatymų leidėjai yra sugalvoję dar vieną ponios Varanauskienės minimą dalyką (dėl kurio, suprantate, vargšė Sodra taip puolama): apjungti III pensijų pakopą su II pensijų pakopa, nes nėra čia ko, o tą II pensijų pakopą perduoti į Sodrą, nes nėra čia ko. Ir vargšė Sodra čia dabar jaučiasi puolama.

Vargšė Sodra pasijuto puolama dėl to, kad tik prasidėjo kokios tai visiškai nekaltos šnekos apie tai, kad nu kam čia reikia, kad pensijų fonduose dalyvautų 1,3 milijono Lietuvos gyventojų, o ir kam jiems to reikia, kad jie ten sukaupę 2,5 milijardo. Ir uždirbo apie pusę milijardo. Kas jiems leido uždirbti, jei Sodra negali uždirbti?

Taigi vos po porą tūkstantėlių eurų, ką čia jums reiškia tie 2000 eurų, atiduokite juos Sodrai, jums jų nereikia. Ir kas čia iš to, kad netoli pusės tų dalyvių dar ir papildomai moka fondams, kad daugiau susikauptų. Taigi perduokit Sodrai viską, kam jums tie pinigai.

Perduokit tuos savo pinigus Sodrai, o paskui už tai, kad kur nors norėsite dirbti motinystės, ligos ar senatvės metu, iš jūsų pašalpas dar atims, kad nedirbtumėte. Nes kas jums leido?

Čia tik vargšė nekalta Sodra, kuri jumis taip rūpinasi, ir išvis sąmokslas aplinkui, skirtas Sodros sužlugdymui. Ir aš jums garantuoju, kad tą sąmokslą organizuoja visokios draudimo bendrovės, VMI, pasieniečiai, įvairūs politikieriai, žurnaliūgos, reptilijanai, ir dar, atsiprašant, kažkokie, atleiskit už išsireiškimą, blogeriai. Ir dar žiurkėnai. Taip, žiurkėnai kasasi po valstybės pamatais ir pensininkų gerove, nuo to pamatai sugrius, Sodra irgi sugrius, o tada griūnantis pastatas išmuš skylę kiaurai žemę iki pat kitos planetos pusės.

Taip, aplink Sodrą visur sąmokslas. Ir nekalti valdantieji anei Sodra dėl to, kad sugalvojo privačiai kaupiamas senatvės pensijas nusavinti. Čia specialiai viskas sužlugdymui skirta.

Labą dieną, aš jus informuoju: jei kažkas daro nesąmones, tai už tas nesąmones ir gauna. Tai ko čia stebėtis? Už daug nesąmonių daug kas gauna. Sodra ir jos reguliatoriai irgi gauna už nesąmones. Ir dabar gauna.

Žinote, kodėl aš užsipuolu Sodrą? Nes Sodra man yra kaip koksai simbolis to, kaip gali viskas būti nenormalu. O žinote, kodėl aš VMI neužsipuolu? Todėl, kad VMI man yra pavyzdys, kaip netgi su nenormalia mokestine sistema organizacija gali stengtis dirbti normaliai. Jaučiate skirtumą?

Žinote, kokios būna realios nesąmonės? Viena pažįstama kadaise rašė straipsnius, kurie kartais į spaudą išeina (o tuo pačiu ir apmokėjimas būna išmokamas) tik po kokių metų nuo parašymo. Kartais ir dar vėliau. Tai žinot, ji per tą laiką pastojo, paskui pagimdė, dabar sėdi motinystės atostogase, o koks nors straipsnis vis dar apmokamas kartais – kad ir po metų, jei ne daugiau. Ir gauna jinai ten gal būt 30 eurų už straipsnį, parašytą prieš metus, ir staiga… Aha, taip, Sodra tik kad kals per motinystės pašalpą! Nes nėra čia ko dirbti, jei vaikų turi!

Žinote, kaip grubiai vertinamas apkrovimas įmonėse, teikiančiose paslaugas? Paprastu atveju, jei periodai tie patys (pvz., mėnesiniai), tai tiesiog pagal paslaugų skaičiaus (pvz., skirtingų mokesčių, skirtingų mokesčių grąžinimų, etc.) sandaugą su paslaugų gavėjų skaičiumi. Taip paskaičiavus, VMI turės tur būt kelis kartus daugiau paslaugų, nei Sodra.

Sodros išlaidos yra 70 milijonų eurų, VMI išlaidos – 55 milijonai. Čia nepaisant to kardinaliai didesnio paslaugų per klientą (t.y., realiai daromo darbo) skaičiaus. Ir VMI mažina darbuotojų skaičių – tai viena iš nedaugelio organizacijų, kurios tik mažėja ir mažėja daugybę metų. O žinote, kiek darbuotojų pas VMI? Maždaug 3400. O žinote, kiek Sodroje? Nežinote.

O vat aš pabandžiau sužinoti – pakapsčiau po Sodros puslapį. Ir radau, kad gal kokie pora šimtų iš viso, jei ne mažiau (atsiprašau, tingėjau skaičiuoti). Jūs tikite tuo, kad ten darbuotojų vos pora šimtų? Ai, ne, ten gi tie darbuotojai – tai tik kažkokia valdyba, kuri kažką valdo. O kiek ten tų padalinių su tais darbuotojais – atleiskite, suskaičiuoti nesugebėjau. Sodra yra taip suskaidyta įdomiai, kad man ir liko neaišku, kiek ten tų jų darbuotojų. Tik iš to paties jau minėto straipsnio žinau, kad Sodros išlaidos yra 70 milijonų. Tik aš nežinau dabar, ar čia tos valdybos išlaidos, ar kieno išlaidos?

Aš žinau tik tiek, kad Sodra sau prisiima nuopelnus už tai, kad moka žmonėms pensijas ir nedarbingumo pašalpas. Išties tai mes visi, kurie dirbome ir dirbame, vienaip ar kitaip mokame pensijas ir pašalpas, čia yra visų mūsų nuopelnas. O Sodra – tarpininkauja, tačiau kas gi gaunasi, kai paskaitai jų pareiškimus?

Pagal Sodrą, čia Sodros nuopelnas, kad žmonės gauna pensijas ir pašalpas, tačiau žmonės, kurie yra Sodros mokesčių mokėtojai, yra kalti dėl to, kad pašalpų ir pensijų ne tiek sumokama, nes visur pilna vagių, nes ten 2/3 įmonių – tai visi tie gudručiai, kurie slepia mokesčius (slepia mokesčius, o ne šiaip mažai uždirba). Jei įsivaizduosime, kad Sodra užsiima draudimu/kaupimu (t.y., teikia paslaugas), tai dėl prastų paslaugų kalti klientai. Ypač kalti tie, kurie uždirba mažiau.

Žinote, kiek Sodroje vidutiniškai gauna paprastas tarnautojas? 560 eurų. Neatskaičius mokesčių. Ponai ir ponios iš Sodros, o jūs patys sau įtarimų kartais nekeliate?

Beje, kiek nukrypdamas, pasakysiu visgi dar vieną gerą dalyką apie ponią Varanauskienę – tame straipsnyje ji Sodros įmokas vadina mokesčiais. Bent jau tiek gerai, kad visgi mokesčiais, o ne kokiais nors kaupiamaisiais indėliais.

Žinote, kuo baigia paprastos įmonės, kurioms klientai pasidaro kalti dėl visko? Ogi baigia bankrotu, nes valstybė neremia jų, o rinka neatleidžia. Žmonės randa pasirinkimą ir nueina kitur, kur jų nelaiko durniais. Bankroto galimybę Sodra neigia, nes juk nesinori pripažinti to, kad ateitis jai nešviečia. Geriau finansinėse ataskaitose parašyti apie pelną (suprantate, renkam mokesčius ir dar pelną gaunam).

Visgi jei jau apie bankrotus, tai galime išvis nekalbėti apie Sodros efektyvumą. Yra labai paprasta situacija: gyventojų skaičius Lietuvoje mažėja, gyventojai sensta. Sodros išmokų gavėjų skaičius augs, o štai pinigų surinkimo skaičiai neišvengiamai mažės. Sodros judesys link bankroto yra tiesiog fundamentaliai apspręstas demografiniais faktoriais (t.y., net ne pačios Sodros) – atitinkamai, kai yra sakoma, kad „joks bankrotas negręsia“, tai yra tiesiog fundamentalių faktorių neigimas. Pinigai nepasigamina iš oro. Kalbos to niekaip nepakeis. Šūkiai „sustabdykime ledynų tirpsmą“ nesustabdys globalinio atšilimo. Taip ir Sodros pareiškimai nepataisys demografinės situacijos.

Štai čia ir randame atsakymą į visokius klausimus: jei pinigų mažės, tai iš kur juos gauti? Iš atimtų II ir netgi III pakopos pensijinių fondų, iš mokesčių didinimo ir taip toliau. Lietuvoje darbo jėgos apmokestinimas jau dabar yra bene didžiausias Europos Sąjungoje (apie pusė atlyginimui skiriamų lėšų nueina įvairiems mokesčiams – GPM, Sodrai ir t.t.). Ir tų pinigų trūksta. Iš kur jų dar paimti?

Dar viena nauja idėja, kuri kažkam tikrai jau šovė į galvą: apmokestinti pensijas. Kadangi jau kalbama, kad bus didinamas GPM, o paskui (gal būt) bus kažkiek mažinama Sodra, tai čia dar imkim ir apmokestinkim pensijas, kad turėtumėm iš ko mokėti pensijas ir bedarbio pašalpas. Ir dar bedarbio pašalpas apmokestinkim, kad turėtumėm iš ko bedarbio pašalpas ir pensijas mokėti. Ir dar, Lukašenka apmokestino pačią bedarbystę – irgi gera idėja, verta pamąstyti (juk PSD bedarbiams reikia mokėti, jei jie nesiregistravo pašalpoms gauti). Ai, dar viena iš tokių idėjų – kad jei ir dirbi kur nors ketvirčiu etato, tai Sodros įmokos turi būti už visą etatą. Jei galvojate, kad čia aš šiaip briedus rašinėju, tai žinokit, kad šitie briedai yra rimtai nagrinėjami.

Ir išvis, jei pensininkas nedirbs, tai nėra čia ko jam mokėti, o jei dirbs – tai pats užsidirba ir todėl juo labiau nėra už ką mokėti. O visus tuos turčius su tomis pakopomis išvis reikia baudelėmis apdėti. Ir išvis, kam ten žmonės sąskaitose kaupia? Čia gi jei kas susitaupė sąskaitoje, tai reiškia, kad santaupos, o tai reiškia, kad kaupimas, vadinasi III pakopa, vadinasi, kaip ir II pakopa, taigi, sujunkim viską ir perduokim į Sodrą.

Taip, aš čia nejučia sprendimą sugalvojau Sodros problemoms – nacionalizuoti visas gyventojų santaupas ir iš jų pensijas mokėti. Labai geras prendimas. Aš atsiprašau jūsų visų, ponai ir ponios, bet gali būti, kad šitą sprendimą Sodra nagrinės rimtai, nes geros idėjos ant kelio nesimėto. Po kiek laiko išgirsim dar naujesnes valstietijos kalbas apie naujas mokestines idėjas, iš kurių bus remiama teleportacija ir skrydžiai į Centauro Alfą.

Grįžtant prie ledynų tirpsmo ir šūkių visokių – bandymai nesąmoningai kaišyti skyles jau yra tapę viena iš priežasčių, dėl kurių iš Lietuvos bėga investicijos, bėga verslas, bėga ir tie patys dirbantieji. Kai pusę pinigų nuo darbuotojui skiriamo užmokesčio nurėžia mokesčiai, aišku, kodėl bėga. Ir tai tampa priežastimi, dėl kurios Sodros situacija ilgainiui tik blogės ir blogės. O dabar prie visų tų mokesčių pridėkim tai, kad kažkas sugalvoja nurėžti dar ir privačiai (t.y., alternatyviais būdais) kaupiamas pensijas. Jūs nebėgtumėte?

O šiaip tai man tik gaila žmonių, kurie Sodroje dirba. Jie stengiasi, dirba (560 eurų neatskaičius mokesčių), o išties jų darbas neneša naudos – visą Sodros veiklą gali tiesiog perimti VMI, ir viskas tada veiktų žymiai geriau. Ir viskas.

Rokiškis Rabinovičius rašo jūsų džiaugsmui

Aš esu jūsų numylėtas ir garbinamas žiurkėnas. Mano pagrindinis blogas - Rokiškis Rabinovičius. Galite mane susirasti ir ant kokio Google Plus, kur aš irgi esu Rokiškis Rabinovičius+.

11 thoughts on “Dar kartą apie Sodrą ir jos gelbėjimą

 1. Capone

  Gal galima būtų kada plačiau ir apie alkoholio akcizų panaudojimą Seimo narių smegenų transplantacijoms apmokėti? Nes čia jaučiu yra tikrai geras sprendimas, daugeliui problemų.
  Čia būtų N kartų kiečiau už lazerius ir teleportaciją į Kentauro Alfą. Tikrai.

  Reply
 2. Tomas

  „Kai pusę pinigų nuo darbuotojui skiriamo užmokesčio nurėžia mokesčiai“: tik 41% 😀

  Reply
  1. Vladas

   Tomai, gal galėtumėt paskaičiuoti detaliai aprašyti, kiek darbdaviui kainuoja darbuotojas, jei darbuotojas gauna į rankas:
   600 eur
   1000 eur

   Reply
  2. hm

   „Tik“ 42%, ir tik tuo atveju jei juos kiši į stiklainį ir nebandai kur nors išleisti, nes tada dar atsirieks PVM ir akcizais…

   Reply
   1. Skaitytojas

    DU mokesčiai skaičiuojami taip: 39,98 proc. Sodros įmokų nuo visos darbuotojo algos ant popieriaus, o tada jau tas sodros įmokas atminusuoji ir nuo likusios sumos skaičiuoji 15 proc. GPM (jei nėra kokio nors neapmokestinamo pajamų dydžio). Jei jo nėra, vadinasi, GPM skaičiuojamas nuo maždaug 60 proc. darbo užmokesčio, kas sudaro apie 9 proc. nuo viso darbo užmokesčio ant popieriaus. Vadinasi, 39,98+9 proc=48,98 proc. Bet dar prisideda 0,2 proc. įmokos į garantinį fondą, taigi, iš viso 49 proc. mokesčių tarifas darbo pajamoms, jei nėra taikomas neapmokestinamas pajamų dydis. Žodžiu, net Danijoje, kur mokesčiai kosmosą sudaro, toks apmokestinimo lygis pasiekiamas tik po antrojo progresyvumo laiptelio. Ir tokias įmokas mokantis Danijoje gauna danišką, o ne lietuvišką socialinę apsaugą.

    Reply
  3. Rokiškis Rabinovičius Post author

   Jei atlyginimui skiriama 1000 eurų, atlyginimas ant popieriaus sudaro 762 eurus, o atlyginimas į rankas sudaro 597 eurus. Žodžiu taip, apie 40%.

   Kita vertus, jei atlyginimui skiriama 2000 eurų, atlyginimas ant popieriaus sudaro 1525 eurus, o atlyginimas į rankas sudaro 1159 eurus. Tai jau arčiau 50%.

   Jei pridėsime, kad vartojimo mokestis (PVM) iš esmės būna pritaikomas beveik visoms išlaidoms, einančioms iš atlyginimo (t.y., suveikia kaip netiesioginis atlyginimo apmokestinimas), tai susidaro dar didesnė mokesčių suma.

   Kitaip tariant, maždaug apytikslis vertinimas ir gaunasi, kad apie pusę darbuotojo uždirbamų pinigų nurėžia įvairiausi mokesčiai, iš jų didžiausią dalį -- tiesioginis darbo jėgos apmokestinimas.

   Šiaip, čia yra labai gražus įrankis pasižaidimui su tomis sumomis: https://www.tax.lt/skaiciuokles/atlyginimo_ir_mokesciu_skaiciuokle

   Reply
 3. Marius

  Su PSD lygiai tas pats: mokėk ir viskas, jeigu nemoki tai skaičiuoja skolą (ir vėliau nurašo nuo sąskaitų, be jokio teismo, netgi be jokio pranešimo, Sodros puslapyje yra netgi pranešimai kaip Sodra pralaimėjo teismus dukart nurašiusi tuos pačius mokesčius).
  Tada jeigu turi skolą tai neturi draudimo. Jeigu neturi draudimo, negali naudotis „nemokamom“ gydymo paslaugom. Paslaugų gauti negali, bet PSD vistiek mokėk. Sinkevičius duoda interviu ir aiškina kad tokie įstatymai visai neskatina emigracijos.
  Tokį įstatymą kūrėjai motyvuoja tuo kad neva kitaip nemoka mokesčių — tai yra vadovaujasi kaltumo prezumpcija jau pačiame įstatyme.

  Reply
 4. Vaidas

  O šiek tiek daugiau uždirbantiems ir sirgti neapsimoka. Negana to, kad mokama yra 80%, tai dar ir yra išmokos „lubos“, jei neklystu -- ~74eur už dieną. Mokesčius mokame nuo visų savo pajamų, o kai susergi, tai SODRA dar ir nesiteikia išmokėti tiek, kiek priklausytų. Tai gal tada tegu skaičiuoja mokesčius nuo tos sumos, kurią jie teiksis išmokėti. Ir dar toks dalykas. Kai pradėjau savo darbuotojo karjerą, pasidariau sodros pažymėjimą, reikėjo jiems nešti įvairius duomenis, tarp jų ir banko sąskaitos numerį. Šiais metais, kai susirgau, pastebėjau, kad sodra nieko neišmoka, paskambinau jiems -- pasirodo jų savitarnos puslapyje reikia užpildyti prašymą ir banko sąskaitos nr, jei noriu gauti išmokas. Tai kur dingo ankstesni duomenys? Betvarkė, ir jie juk neinformuos gyventojų, kad reikia kažką padaryt, kad gautų išmokas, juk savęs neskriaus, o vat, jei žmogus turi sumokėti keletą eurų, tai visais įmanomais būdais susisiekia, laiškus siunčia, net ir telefono numerį ištraukia iš kažkur.

  Reply

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *