Tag Archives: katės

Galų gale, senoviniai katukai

Kadangi katukai valdo visus, tai čia ir aš įsiterpsiu į tą madą (juoba, kad visai šviežiai skelbtame senovinės erotinės fotografijos kratinyje irgi buvo kažkokia katė). Tik kadangi paskutiniai keli postai buvo apie senovines nuotraukas, tai čia ir katukai bus senoviniai. Fotografijos, darytos prieš dešimtis metų. Kai kurioms – netgi daugiau, nei šimtmetis. Ir kad būtų smagiau – dar ir šiaip vienas kitas nefotografinis arba nepilnai katinis paveikliukas pramaišiui.

Aš čia išsyk pasakysiu jums, kad aš nuo tų visokių kačių atsiriboju, nes jos neatitinka jokių normų. Čia aš jas jums demonstruoju grynai tik dėl mokslinio intereso bei tam, kad patys pamatytumėte, jog iš kačių nieko gero nebus. Jokia katė ar katinas niekada nebus vertas netgi gabalėlio sūrio.

Katė su akiniais yra nenormali

Katė su akiniais yra nenormali

Continue reading

Monstrinė katė, kaip sąmokslo simbolis

Vienok gi katės rengia sąmokslus kartais, staiga įtraukdamos žmones į kažkokias masoniškas ložes, kur nei nesuprasi, tad štai jums kunda-lakunda šviečiantis pavyzdėlis: anoji, sukūrusi neįtikėtumo spindulį savo kilogramais dvasios, truktelėjo mane sąmokslų liūnan, taip netyčiom kitądien pranešusi, kas ten dvasingumu puošia Vilniaus gatves, o ir šiaip visokių ten atradimų pabėrusi – pradedant chtoninės praeities ieškotojais, anokiu gyvatišku Koboldu, kadais jau susidurtais pora pipirų, vienu kalbančiu žvėriu, ir dar keliais personažais, jau nekalbant apie patį Mokytoją. Žinoma, ne pati savimi, o šeimininko lūpom bylojo, katras autoriteto turi dvigubai daugiau, nei toji – gramų, padaugintų iš gyvenimo, Visatos ir visko, lyg jau šunio koja čia niekuo dėta būtų. Trumpai tariant, užsivilkau masonišką rūbą, iš katro, sako, jie vieni kitus atpažįsta.

Sąmokslinė dvasingumo katė

Kitiems gi belieka atspėti dvasingumo svorį.