Tag Archives: nuotraukos

Ceci n’est pas une pipe.

Nuotrauka nežinau, kieno daryta, bet puiki ir visapusiškai nuostabi. Visas René Magritte siurrealizmas iš realo, tiktai visai kitaip, netgi nepanašiai. Ir visas Sigismund Freud atrastas pasąmonės pasaulis išvirkščiai – taigi gali būti ir kitokie simboliai susiję su oraliniu pasitenkinimu 🙂

Čia ne pypkė, čia moters koja. Oj, čia pykpė, o ne moters koja.

Čia ne pypkė, čia moters koja. Oj, čia pykpė, o ne moters koja.

Deja, nežinau nei kas nuotraukos autorius, nei kelintais metais ji daryta. Aišku tik tiek, kad amžius jos pakankamas – gal apie apie XXa. vidurį, bet tikėtina ir kad juntamai anksčiau.

Gal ir neverta netgi gilintis, kokia čia simbolika – pakanka to, kad truputį laužo smegenis 🙂

Rokiškis Rabinovičius nufotografuotas Marse

Rokiškis Rabinovičius Marse

Aš nesuprantu, kodėl čia dabar visi kalba kaip apie sensaciją, kad kažkokia žurnalistinė agentūra NASA mane nufotografavo Marse? Taigi maža, kur  mane gali kas nors nufotografuoti. Jau išvis čia, pagalvokit patys: nei pailsėt nuvažiuot kažkur, nei su reikalais kokiais – visi lenda ir fotografuoja. Ir paskui rodo visiems nuotraukas, lyg čia būtų baisus fenomenas mane pamatyt.

Rokiškis Rabinovičius nufotografuotas Marse

Na ir kur čia sensacija, jūs ką, manęs nuotraukų nematę?

Trumpai tariant, aš nesuprantu, ko čia visi taip kalba. Matyt, jau pradeda mane garbinti. Greitai jau būsiu Visatos Valdovas ir žmonės tai supranta.

Vaikų darželis sovietiniais laikais. Tomskas, Rusija, 1976 metai. Tarybinis išsilavinimas pats geriausias.

Tarybinis vaikų darželis – vaikams visa, kas geriausia

Aš jums vieną nuotrauką duosiu. Čia Tomskas, Rusijos miestas. 1976 metai, vaikų darželis. XXV Tarybų Sąjungos Komunistų Partijos (aka TSKP, aka SSKP, aka KPSS) suvažiavimo nutarimai aiškinami darželio auklėtiniams, siekiant taip pakelti moralinį-politinį jaunosios kartos išsilavinimą.

Vaikų darželis sovietiniais laikais. Tomskas, Rusija, 1976 metai. Tarybinis išsilavinimas pats geriausias.

Tarybinis išsilavinimas pats geriausias, o valdžia rūpinasi jaunąja karta, jos politiniu-moraliniu veidu ir neteisingų socialinių atgyvenų išgyvendinimu. Užrašai ant transparantų: "TSKP XXV suvažiavimo sprendimus - įgyvendinsime!", "Visa, kas geriausia - vaikams!"

Taip, jūs teisingai supratote: TSKP suvažiavimo nutarimai aiškinami vaikams. Lietuvoje irgi, beje, tokiu vaikų švietimu rūpindavosi. Tik kažkodėl nuotraukų nelikę. Matyt, gėdindavosi netgi fotografuot.

Reikia pasakyti, kad sovietinė vaikų auklėjimo sistema buvo labai ideologizuota ir išvystyta. Aišku, nors nuo Nikitos Chruščiovo pradėto Atšilimo bent jau kažkiek imtas šalinti Antono Makarenkos palikimas (t.y., atsisakyta nuostatos, kad kolonija – tai geriausias vaiko auklėjimo metodas), bet bendras požiūris liko: valstybė turi reguliuoti, kaip vaikai auklėjami, o vaikai turi būti panaudojami ir kaip informacijos šaltiniai apie tėvus.

Tėvų kontrole užsiimdavo nepilnamečių reikalų inspekcijos, kurių inspektoriai, jei nuspręsdavo, galėdavo už kokią nors netinkamą priežiūrą ar blogą auklėjimą atimti vaiką iš šeimos, o paskui perduoti, priklausomai nuo visokių sprendimų, į koloniją, vaikų namus ar internatą (aišku, ne normalų internatą, kaip kad prie kokios Čiurlionkės, o į tokį, kaip čia pasakius, kiek kitokį).

Kolonijos buvo iš esmės nepilnamečiams nusikaltėliams skirtos, vaikų namai – ne nusikaltėliams, bet tiems, kur tėvų nėra arba iš tėvų atimtos tėvystės teisės. Internatai – visiems kitiems atvejams. Tiesą sakant, aiškios ribos tarp vienų ir kitų nebuvo, tas pats vaikas kartais kursuodavo tarp tų trijų rūšių įstaigų pirmyn-atgal.

Valstybė laikėsi nuostatos, kad ji geriau žino, kaip auklėti vaikus, tik kad valstybės taip auklėti vaikai vėliau neretai kraupindavo žmones nusikaltimais, sėsdavo į kalėjimus, patirdavo sunkiai suvokiamą smurtą, o jei kurie sugebėdavo tapti normaliais žmonėmis, tai visam gyvenimui išsaugodavo kraupius prisiminimus.

Mergina deginasi

Ir dar nuotraukų šyzos visokios

Čia pratęsiant tą paskutinį postą, dar nuotraukų jums, nes daugeliui, kaip suprantu, visai įdomu kartais akis paganyti po visokius keistus ar išvis nesuprantamus vaizdus.

Mergina deginasi

Čia jums šiaip tiesiog pavasariui grožio, kad nuotaika susidarytų. O paskui ir įdomiau bus.

Čia išsyk pasakysiu, kad užtikrintai žinau, jog bent dalis jūsų vieną nuotrauką esate matę – kadaise dėjau į muzikinį blogą, apie Yoko Ono, John Lennon ir Andy Warhol. Bet toji nuotrauka tokia, kad negaila ir dar kartą parodyt.

Continue reading

Afrika, vaikai negriukai su savo mašina

Visokių meninių nuotraukų kratiniai

Buvo jau kartą kratinių visokių senovinių nuotraukų. Ir netgi ne kartą, nes ir daugiau siurrealizmo buvo. Kiek atsimenu, daugeliui patiko. Todėl šiandien vėl duosiu fotografinio kratinio, užsigulėjusio. Dalis nuotraukų – neaiškios kilmės, tiesiog šiaip susikaupė kažkokiu būdu. Kur kažką žinojau, ten prirašiau periodą, autorių ir pan..

Tikiuosi, kad bus atgaivos jums po tos sovietinės televizijos, kuri įvarė priepolį ją pabandžiusiems pažiūrėti žmonėms.

Afrika, vaikai negriukai su savo mašina

Kažkur Afrikoje, prieš kažkiek metų. Gal būt seniai, o gal būt labai seniai. Vaikai visada yra vaikai.

Toliau pasižiūrėkim. Be jokios aiškios sistemos.

Continue reading