Tag Archives: belenkas

Kaip projekciniai kliedesiai pakiša koją

Apie tą istoriją su makaroniniais klikinimais jau parašė ponas Komonsensavičius GalvaŽmogųPuošia, o aš papasakosiu truputį apie tai, kodėl gudruoliai feilina. Ogi feilina dėl bukos priežastis – jau kartą minėtų projekcinių kliedesių. Tuo tarpu sąžiningi išlošia – išlošia dėl to, kad juos kiti žmonės paprasčiausiai gerbia.

Suprantate, yra toksai paprastas reikalas, liaudy žinomas iš posakio „kuo pats dvoki, tuo kitą tepi„. Tas posakis yra būtent apie tokius atvejus, kai koks nors žmogus savo paties problemas eksteriorizuoja ir projektuoja. O kai tos projekcijos yra kliedesiškos, tai ir gaunasi projekciniai kliedesiai. Vat pavyzdžiui, kaip koks nors vagis, kuris aiškina kitiems – „ko jūs mane kaltinat, lyg patys taip pat nevogtumėte„. Arba dar natūraliau, koks nors kyšininkas – „ko jūs čia mane smerkiat, taigi visi kyšius ima„. Arba kaip koks natūralus seošnikas OUTsaideris, žaidžiantis FB laikinimais – „taigi visi taip daro ir sukčiauja„.

Tu esi elementariai pernelyg tūpas

Kai kurie tipažai galvoja, kad kliedesiai apie fufelius jiems padės. Nepadės, nes situacija čia aiški, o kriterijai yra labai paprasti. Nes čia ne durnių sambūris, kad kliedesiai būtų toleruojami.

Kokie nors aiškinimai apie „blablabla, turiu 30 tūkstančių fanų ir daug draugų, kurie balsavo už mane“ gal ir praeitų tarp tokių pačių, panašiai besielgiančių tipažų, tačiau nepraeis ten, kur visi elgiasi kitaip. Aš ne veltui esu rašęs, kad BlogOut yra absoliučiai elitinis renginys. Ir tokius seošnus bajeriukus ten visi žino kuo geriausiai, nes ne pirmi metai internetuose. Ir kuo geriausiai visi žino, kad ne pacaniukiški žaidimai su visokiais klikeriais yra esmė, o paprastas žmogiškas tarpusavio supratimas ir asmenybiškumas. Tai yra svarbiausia (tokia svarbi, kad jos nereikia net užrašyti) bet kurių blogeriškų žaidimų taisyklė, remiama paties legendinio Andriaus Kleivos, kuris ne veltui yra tokio renginio organizatorius. Ir tie, kas nesupranta ir nepriima atitinkamų vertybių, tiesiog nedalyvauja žaidime, nes ten, kur viena iš pamatinių taisyklių yra sąžiningumas.

Tokie paprasti dalykai yra truputį nesuvokiami tiems, kas galvoja, kad makliavonės su visokiais laikinimais yra natūralios. Tie, kam makliavonės natūralios, tiesiog nesupranta paprastų dalykų, nes tie paprasti dalykai yra už jų suvokimo ribų. Taip kad čia nereikia stebėtis, kai koks nors sukčiaujantis pacukas ima FB rašinėti fufelius apie tai, kad sukčiauja kažkas, kas yra visiškai skaidrus. Tiesiog pacukiškas mentalitetas yra toks, kad jiems nesuprantama, kad kokį nors žmogų realiai, nuoširdžiai ir paprastai gali palaikyti būrys kitų žmonių. Taip, ponas OUTsaideri, aš tamstą matau kiaurai.

Blogosferos ir internetų žvaigždės poną Altajų reklamavo ne dėl kokių nors sandėrių, o tiesiog dėl to, kad geras, žinias Internetui ir visai Lietuvai nešantis mokytojas yra vertas telefono, kurio kaina panaši, kaip mokytojo atlyginimas. Ir dar labiau jisai yra vertas žinomumo ir pagarbos. Tokie dalykai yra elementarūs daugeliui, tačiau nesuvokiami tiems, kieno mąstymas yra perkreiptas tam tikru, labai specifiniu būdu. Tai tiesiog geras pavyzdys, kaip kardinaliai žmones veikia vertybės. Vertybės lemia.

Taip, štai dabar ponas OUTsaideris nedalyvaus žaidime, nes jis galvojo, kad pacaniukiški bajeriukai praeis ir jis nusigriebs iš Tele2 prizą, vertą daugiau, nei tūkstančio litų. Bet tokie bajeriai nepraeis, nes vertybės čia yra kitos. Nes niekas negerbia pacukų, nes pacukai yra įdomūs tik vienam žmogui – tam pačiam pacukui. Čia apie būrį palaikytojų nėra ko nei kalbėt.

O štai ponas Altajus, kuris yra vienas iš tų žmonių, kurie ne šiaip kaip nors peza apie gerus dalykus, o realiai tuos dalykus daro – štai ponas Altajus ir praeis. Nes jo reklamavimas buvo realiai teisingas, nors ir keliantis isterikas pacukams. Nes Feisbuke poną Altajų suko ne tiktai Commonsense.lt ar kokia žiurkė Rokiškis, bet ir tokie kosminę galią turintys grandai ir internetų legendos, kaip Romas Sadauskas Kvietkevičius, Ilona-Eitnė Tulabienė, Skirmantas Tumelis, Ieva Sedova, Artūras Ketlerius ar dar kai kurie kiti.

Taip kad ponas OUTsaideri, liudininkų ir dalyvių, kurie žino, jog niekam neįdomūs SEO fufliablogiai šiaip sau nesusirenka 30 tūkstančių fanų FB – būrys. Ir būrys tokių, kurie puikiai matė, kaip sukasi skaitliukai. Taip kad tamsta parodėte savo reputaciją. Jinai minusinė. Ir žinote, kame dabar tamstos problema, ponas OUTsaideri? Ogi tame, kad geimai geimais, o štai realo restartinti nesigauna. Nes jis vienas. Tamsta peržengėte tam tikrą ribą, kur ir užglaistyti nesigauna – nes būtent tamsta, puikiai žinodamas apie tai, kaip pats elgiatės, apkaltinote poną Altajų būtent tuo, ką pats darėte.

Ponas OUTsaideri, tamsta turite du kelius, kuriuos aš tamstai paaiškinu paprastai, nes tamsta esate pernelyg bukas, kad suprastumėte pats: vienas kelias – tai imti reikalą į savo rankas, atsiprašyti pono Altajaus ir viešai savo paties bloge paskelbti, kad daugiau taip nesielgsite. Tai tamstos absoliučiai vienintelis šansas, nes visi supranta, kad tie, kas suvokia savo veiksmų pasekmes ir imasi jų taisymo – dar kažko verti. Antras variantas – palikti viską savieigai, o ten jau ar Tele2 nuspręs, ar kelti ten kokią bylą (ir čia būtų labai daug liudininkų ir faktinės medžiagos) dėl bandymo pasisavinti daugiau, nei 1000 litų vertės daiktą, ar ten šiaip susidursite su tuo, kad visi galvoja apie tamstą tai, ką galvoja, nes visiems ir taip jau aišku. Liūdna, tiesa?

Ne, man tai visai neliūdna, nes nors kartą pajutau malonumą spirt į subinę veikėjui, kuris galvoja, kad kruš čia kam papuola protą ir dar pinigų už tai gaus. Verk tyliai kamputyje dabar, ponas OUTsaideri.

Monstrinė katė, kaip sąmokslo simbolis

Vienok gi katės rengia sąmokslus kartais, staiga įtraukdamos žmones į kažkokias masoniškas ložes, kur nei nesuprasi, tad štai jums kunda-lakunda šviečiantis pavyzdėlis: anoji, sukūrusi neįtikėtumo spindulį savo kilogramais dvasios, truktelėjo mane sąmokslų liūnan, taip netyčiom kitądien pranešusi, kas ten dvasingumu puošia Vilniaus gatves, o ir šiaip visokių ten atradimų pabėrusi – pradedant chtoninės praeities ieškotojais, anokiu gyvatišku Koboldu, kadais jau susidurtais pora pipirų, vienu kalbančiu žvėriu, ir dar keliais personažais, jau nekalbant apie patį Mokytoją. Žinoma, ne pati savimi, o šeimininko lūpom bylojo, katras autoriteto turi dvigubai daugiau, nei toji – gramų, padaugintų iš gyvenimo, Visatos ir visko, lyg jau šunio koja čia niekuo dėta būtų. Trumpai tariant, užsivilkau masonišką rūbą, iš katro, sako, jie vieni kitus atpažįsta.

Sąmokslinė dvasingumo katė

Kitiems gi belieka atspėti dvasingumo svorį.

Žurnalistika FAIL

Atvirkščias naganas

Jeigu ieškai tiesos, tai esi tendencingas, vadinasi - melagis. Melo atkartojimas - ne melas, tiesa?

Šiandien FB gavosi tokia trumpa ir labai smagi pasilazdavonė su viena iš nuostabiausių merginų, kokias pažįstu (ale neminėsiu vardų-pavardžių). Ana turi tokį aštrų liežuvį ir taip įpratus neieškot žodžio kišenėj, kad ją ir susitikti baisu – nes užeis kas ir išlazdavos negyvai. Tuo ji ir nuostabi.

Žinoma, taip, tai žurnalistė. Ir lazdavonės gavosi apie žurnalistiką. Žinia jau, kaip rašė ponas Pseudoistorikas, anokia puspročiams kliedesius rašinėjanti pasakų kūrėja, sekanti anokio Česlovo Gedgaudo pėdomis, atvyko Lietuvon su savo dalinai pseudolingvistinės, dalinai šiaip pseudoistorinės kilmės knygutėmis pasiimti kažkokių ten mokslų daktaro titulo iš VPU, kuris čia ypatingai įdomus, jei užkabinsim tą per kelis blogus nuvilnijusią (taip, kad jau ir pats galų nesuseku) mokslo ir mokymų kokybės temą.

Kalbant paprasčiau, diskusija prasidėjo nuo Lietryčio ir BNS/Delfi informacijos palyginimo. Jei Lietrytis taip ir įvardino tą babcią, kaip kažkokią ten pseudomokslus skleidžiančią, tai BNS, o per jį – ir Delfi, paskelbė menamai neutralią žinutę, esą lyg čia įvykis įvyko, kažkokia ten tyrinėtoja, blablabla. Taip, lyg anoji išties kažkokiu mokslu užsiimtų.

Štai tada ana aštrialiežuvė (pavadinkim ją Ž.) ir tėkštelėjo, kad Lietrytis blogai parašė, o BNS/Delfi – gerai. Tiesa, prieš tai išsakius ir savo asmeninę nuomonę (kaip sakiau, mergina intelektu pasižyminti, tad pridūrkavotus šarlatanus identifikuoja aiškiai, šiuo atveju irgi). Va tokia diskusijėlė gavosi:

  • R. Rabinovičius: Ponia Ž., o tai nuo kada čia pasidarė blogu lygiu kažkokiu parašyt tiesą, nevyniojant į vatą? Jūs čia, ponia, užmirštate vieną iš esminių žurnalistikos imperatyvų berods.
  • Ž.: haha pone Rabinovičiau, turiu įtarimą, kad tyčia mane provokuojate. vienos tiesos nėra, o žurnalistikos pagrindinė misija – būtent tai ir atspindėti 🙂
  • R. Rabinovičius: Ponia Ž., ar tamsta norit pasakyti, kad kliedesiai yra lygiaverčiai tiesai?
  • Ž.: Jei kažkam tie kliedesiai yra tiesa, tai kodėl ne
  • R. Rabinovičius: Ane?
  • Ž.: jei aš padaryčiau video reportažą, kuriame stovėčiau McDonalde ir pasakočiau, kaip čia skanu, pakalbindama kokį nors lankytoją entuziastą, ir daugiau nieko nekalbinčiau, tai ponas Rabinovičius greičiausiai pasipiktintų, kad gal jam visai neskanu. tada aš sakyčiau, bet JUK TIESA TA, KAD SKANU.

Sakyčiau, realybė išties reali. Aš žinau, kaip ta mergina dirba reale – ji tikrai yra puiki. Bet FB jos nenumaldomas trolizmo džiaugsmas, išreikštas krūvele šabloniškų bajeriukų, atskleidė vieną iš ryškiausių, daugybę kartų matytų žurnalistikos bėdų: tiesa nerūpi. Informacijos teisingumas nesvarbus. Įvykis įvyko – koks skirtumas, kas ten apie jį bus – svarbu, kad įvykis įvyko. Beje, įvykis įvyko, nes apie jį kažkas pranešė, o jei nepranešė – tai ir neįvyko. Tiesa niekam neįdomi, yra įvykis. Tiesos sakyt negalima, netgi jei ji neabejotina. Galima tik tapti žinios perdavėju.

Išties čia ir dingsta esminis imperatyvas, esantis tikrąja, esmine žurnalistikos varančiąja jėga – nuolatinis tiesos ieškojimas. Alternatyvūs informacijos šaltiniai, faktų patikrinimas, tyrimas – niekam neįdomu. Nes tai tik stabdis, trukdantis perduoti įvykį ir keliantis abejones, ar tik žurnalistas nebandė ieškoti tiesos, ar tik jis neturėjo kokios nors pozicijos?

Kas gaunasi, kai tiesos paieška dingsta? Kodėl telieka belenkokio šlamšto perdavimas iš bet kurio kanalo, nesvarbu, ar iš teisingo, ar iš melagingo? Atleiskit, KPŠ?

Melas sulyginamas su tiesa. Nesvarbu, kad Lietrytis informavo pagal aiškiausius reikalavimus, neutraliai, pakalbindamas specialistą. Tai tiesos paieška, o jos ieškoti negalima. Melas turi vienodas teises gyvuoti, nes juo juk kažkas tiki, vadinasi, melas turi tam teisę. Jis lygiavertis tiesai. Nes juk galima supainioti tiesą su melu, tiesa? Todėl ir tiesos negalima ieškoti. Kad kartais su melu nesupainiotum.

Naujų paieškos šedevrų jūsų malonumui

Aš nežinau, kaip kitiems šiais laikais sekasi su Google (žymiai rečiau – kitų paieškos sistemų) atėjūnais. Pas mane, atrodo, eina daugiausiai kažkokie puspročiai. Kadaise apie tų puspročių paieškas jau rašiau, o paskui ir dar rašiau. Taigi, dabar dar šiek tiek atnaujinimo. Iš kas antros paieškos eilutės galima pasidaryti išvadą, kad Lietuva jau tapo kažkuo panašiu į didelę psichiatrijos kliniką, kurioje pusė pacientų tiesiog kliedi, o kita pusė – yra elementarūs silpnapročiai. Trumpai tariant, aplinkui vieni durniai. Gal su retomis išimtimis.

Štai jums Google susigalvotų SEO šedevrėlių naujų, sugrupuotų pagal esmines temas. Tiesiog atrinkti ir pagrupuoti raktiniai žodžiai bei frazės, pagal kuriuos kažkas atklydo, padedamas to paieškinio dirbtinio intelekto. Trumpai tariant, kai palyginu su ankstesniais rezultatais, tai apima jausmas, kad beprotybės aplinkui darosi vis daugiau. Bet gal net ne paieškoje, o žmonių smegeninėse?

Continue reading

Jūs mano brangieji, o aš jūsų laureatas

Poko.lt logotipas

Kaip jūs manote, kas čia pavaizduotas? Taigi čia mane pasirinko, kaip emblemą!

Šią atmintiną dieną, kai viskas taip gražu, ir jūsų gyvenime puikus įvykis – jūs skaitote mano blogą, aš jums pranešu svarbią naujieną, kurią dabar turite labai atidžiai ir sąmoningai perskaityti. Ir labai sąmoningai sureaguoti į ją.

Jūs čia negalvokit, kad jūs čia šiaip sau atėjot ir perskaitot kažką. Jei jau atėjot, tai dabar vadinasi, kad įkliuvot į mano klastingas pinkles. Nes jau ir garsusis PoKo.lt , kuris skamba beveik, kaip PoPo.lt, kadangi ten protingi žmonės viską organizuoja, tai jie ėmė ir įvertino mane, kaip patį kiečiausią ir garsiausią blogerį ant visos Lietuvos.

Įsivaizduokite, žiurkėnas-blogeris yra kietesnis už visus žmones, kurių čia priviso taip, kad trukdo ir gatve praeit. Ir pabandykit dabar pasakyti, kad aš nors kada nors būnu neteisus, kad ir kaip nusišnekėdamas.

Rokiškis nukando pirštą

Štai šitaip siaubingas Rokiškis nukanda jo nepalaikinusį pirštą (paveikslas nutapytas aštria adata tiesiai ant gyvo žmogaus kūno, kad abejonių tikrumu nekiltų niekam)

Taip kad dabar nedelsdami imkit ir spauskit mygelį su užrašu „Like“ ir patapkite staigiai mano Facebook fanais, o jei nepatapsit, tai sužinosiu ir bus prastai. Ir pirštus, kurie to mygelio nespaudė, nukąsiu tiesiog. Nes štai toks aš esu blogas, piktas ir baisus.

Štai mano Facebook palaikinimo mygtukas, kurį paspauskite ir tada aš tapsiu jūsų dvasios vadovu, tuo didžiuoju Guru (nesvarbu, kad aš mažas, aš užtat labai stiprus), kuriuo jūs vadovausitės:

Spauskite mygtuką iškart ir nedvejodami, spauskite dabar ir viskas, paimkite savo pelę (pelę, žiurkikę!), nusitaikykite ir paspauskite laikinimo mygelį!

Taip kad jei jau dabar palaikinote, tai galit dabar manęs jau nekęsti, tai nat8rali nugalėtųjų reakcija, nes dabar jūs esat mano fanai ir dvasiniai vergai. Ir jei manęs dabar nekenčiate – reiškia, kad bijote. Bijokite manęs, nes visi žino, kad manęs reikia bijoti. Labai gerai, kad bijote – bijokite kuo labiau. Nes jei bijote, tai reiškia, kad gerbiate, labai smarkiai gerbiate. O jei gerbiate, tai reiškia, kad mylite. Kuo daugiau nekenčiate ir bijote, tuo daugiau gerbiate ir mylite. O jei mylite, tai reiškia, kad visur dabar laikinkite, šarinkite ir platinkite mane.

Ir dar visiems draugams pasakykit, kad jei nepalaikins, tai Rokiškis visus pirštus nukandžios. Ir prižiūrėkite griežtai ir primygtinai, kad irgi palaikintų! Jei nepalaikins, tai suteikiu jums privilegiją nukąsti manęs nepalaikinusius pirštus!

Tai čia ir yra šita svarbi naujiena, kurią visi turėjot perskaityti. Taip kad dabar jei dar nepalaikinot, tai staigiai mane palaikinkit. Ir tapkite mano amžinais fanais.