LGBT paradas, požiūrių konfliktas ir demokratija

Žinote, žiūriu aš į tas krūvas visokiausių diskusijų apie tai, kaip kažkuo ten kažkam gėjai, kažkuo ten negėjai, kokios tai teisės ir taip toliau. Paradai kokie tai ir panašiai. Ir visokie kiti diskursai. Ir galvoju aš apie tokį dalyką: KPŠ čia vyksta, kad kažkokie visai indiferentiški seksualiniai diskursai* staiga tampa politika, o kažkas, kas man visiškai neįdomu, sugeba užflūdinti man Feisbuką tiek, kad daugiau nieko ir nesimato, išskyrus kažkokius gėjų ir antigėjų disputus apie visiškai neaišku ką? Na, taip, suprantu, kad žmonės šneka apie tai, kas jiems rūpi…

Kai ribojamos žmonių nuomonės, viskas baigiasi tuo, kad telieka vienintelė leidžiama nuomonė. Visi kiti telieka režimo tarnais. Tap, kaip Šiaurės Korėjoje.

Kai ribojamos žmonių nuomonės, viskas baigiasi tuo, kad telieka vienintelė leidžiama nuomonė. Visi kiti telieka režimo tarnais. Tap, kaip Šiaurės Korėjoje.

Nuomonių laisvė – tai esminė demokratijos sąlyga. Tik esant nuomonių laisvei, gali būti išsakomos ir sprendžiamos žmonių ir visos valstybės problemos. Jei tik prasideda nuomonių ribojimai visuomenėje, demokratija baigiasi, o kartu baigiasi ir bet koks progresas – valstybė nueina pražūtin. Būtent todėl aš manau, kad teisę išeit į gatves ir išsakyt savo nuomonę turi visi**. Tą teisę turi ir tautininkai, ir gėjai, ir profsąjungos, ir komunistai, ir bet kas kitas. Ir taip pat bet kas turi teisę išsakyti priešingą nuomonę, nesutikti, protestuoti ir taip toliau. Tai yra esminė, besąlygiška demokratijos sąlyga. Ir jos reikia laikytis, kad ir kaip bebūtų sunku.

Nesvarbu, ar sutinkat su gėjais, ar nesutinkat: jie turi teisę savo eitynėms. Nesvarbu, ar sutinkat su tautininkais, ar nesutinkat: jie irgi turi teisę. Teisę turi ir konservatoriai, ir socdemai, ir liberalai, ir profsąjungos, ir šunų mėgėjai, ir žalieji, ir kovotojai su psichotronais. Visi turi teisę, nes jei iš jų tą teisę atimsim, tai reikš, kad yra kažkas, kas sprendžia, apie ką galima kalbėti, o apie ką – ne. Ir jei tik tokie sprendėjai atsiranda, demokratija baigiasi.

Netgi paleckiniai frontininkai – netgi ir jie turi teisę išeit į gatves, pasakot savo nuomones ir protestuot prieš ką ten nori. Tai jų teisė. Lygiai kaip ir mano teisė juos pasakyti, ką aš apie juos galvoju. Ta teisė galvoti ir sakyti, ką galvojame, yra prigimtinė, ją turime kiekvienas. Ir nors man juos šlykštu matyti, tą teisę jie irgi turi. Nes niekas negali uždrausti žmonėms galvoti ir turėti savo nuomonę.

Žinoma, aš puikiai suprantu, kad jeigu nekurie raudoni šūdžiai būtų valdžioje, tai man jie anei jokių teisių nepaliktų, išskyrus teisę būti kankinamam ir nužudytam. Deja, tokia jau ta demokratija ir laisvė: tenka plėšytis gabalais ir toleruoti netgi panašius veikėjus, nes tiktai gebėjimas užtikrinti laisvę kitiems tampa laisvės garantu tau pačiam. Tokia vat nelengva ir kankinanti realybė.

Deja, aš pastebiu vieną tendenciją: nors kažkaip vis daugiau kalbama apie demokratiją, laisvę ir taip toliau, kažkokiu būdu tos laisvės po truputį mažėja. Laiks nuo laiko pasirodo ir būna priimamos keistos įstatymų pataisos, kuriomis po truputį vis labiau apribojamos žmonių galimybės rengti mitingus, demonstracijas ar piketus.

Kiek suprantu, dabar jau žmonės yra faktiškai praradę galimybę rengti piketus be išankstinio savivaldybių informavimo, o apribojimai žmonių kiekiams ir reikalavimai išankstiniam informavimui nustatyti tokie, kad operatyvūs protestai tampa beveik negalimais. Dar labiau padėtį pablogina savivaldybės, kurios kažkokiais būdais tampa sprendžiančiomis institucijomis, kurios gali susigalvoti ir neleisti kokio nors mitingo ar eitynių – ir tai nepaisant to, kad Konstitucija garantuoja susirinkimų ir žodžio laisvę.

Aš suprantu, kodėl taip atsitiko: daugybė politikų vis būna nepatenkinti visokiais protestuotojais. Natūralu, kad norisi juos kažkaip apriboti. Bet tai virsta labai nemaloniu procesu: kuo labiau ribojamos žmonių teisės išsakyti nuomonę, tuo daugiau žmonių darosi nepatenkintais. Kuo daugiau nepatenkintų žmonių, tuo daugiau žmonių nori išsakyti savo nuomonę. Kitaip tariant, politikai su savo durnais ribojimais galvoja, kad pasilengvins sau gyvenimą, tačiau tiktai dar labiau pablogina padėtį***.

Kai ribojimai plečiasi, o žmonėms darosi problematiška protestuoti, visokios protestuotojų grupės apsijungia, netgi kai jų esminiai interesai nesutampa. Imama jungtis pagal bent kokį nors kriterijų – svarbu tik, kad kažkas bendro būtų.

Ir rezultatas – tokie įvykiai, kaip per paskutinį gėjų paradą: kokiai pusei parade ėjusių žmonių esmine priežastimi eiti tapo ne gėjų teisės, o bendrai žmonių teisės išsakyti savo nuomonę. Kokiai pusei prieš gėjus protestavusių žmonių priežastimi tur būt tapo vėlgi ne gėjų pasireiškimai, o tai, kad jie nesijaučia galintys protestuoti, t.y., nesijaučia turintys lygias teises.

Iš to paskui ir klausimai diskusijose: vieni klausia, kodėl, pvz., tautininkams neleido eiti per Gedimino prospektą, o kitiems – pridarė visokių renginių? O kodėl paskui gėjams vėlgi neleido eiti, o tautininkų, kurie be leidimo ėjo, nenubaudė? Ir taip toliau, ir taip toliau, bet dauguma klausimų, pasigilinus, pasirodo neša savyje vieną mintį: kažkodėl ne visi gali vienodai laisvai prieš kažką protestuoti ir išsakyti savo nuomonę. Nelygybė, suprantate.

Taigi, konfliktas prasideda dėl draudimų – dėl to, kad kažkas ima spręsti, kas ką gali galvoti ir kas kokią nuomonę gali išsakyti. Ir kai matome, kaip daugybė žmonių piktinasi kokiais tai gėjais, palaiko gėjus, protestuoja prieš gėjus, žygiuoja su gėjais ir panašiai – pagalvokim apie vieną dalyką: ar nėra taip, kad bent pusė viso triukšmo – tai ne kas kita, kaip protestas prieš apribotas žmonių laisves?

Visuomenėje visada būna konfliktų, ginčų, nesutarimų ir taip toliau – jei jų nebūtų, visuomenė būtų mirusi. Tiems konfliktams, ginčams ir nesutarimams spręsti ir reikalinga laisvė išeiti į gatves ir pasakyti, ką galvoji: būtent šitaip veikia demokratija. Jei kraneliai užsukami – nepasitenkinimas auga ir protestai bei neramumai didėja. Kartais netgi tokiais keistais būdais, kaip kažkokios politinės kovos tarp gėjų ir antigėjų.

Pala, ar jūs pabandėt užduoti klausimą: KPŠ išties vyksta, jeigu kažkokie seksualiniai diskursai perauga į politiką ir netgi tampa esmine, svarbiausia politinių diskusijų tema? Kas vyksta, kad politinis diskursas taip keistai persikreipė? O ar laisvė – tikrai ta pati laisvė visiems?

 

—————

* Man visiškai neįdomu jokie gėjai, antigėjai ir panašiai, nes ne mano reikalas, kas ten su kuo tratinasi ir nenoriu aš apie tai žinot. Ir nematau jokių priežasčių, dėl kurių man galėtų būti įdomios kieno nors seksualinės problemos. Man giliai indiferentiška, kadangi aš nematau jokių priežasčių, dėl kurių man tai galėtų būti įdomu. Bet jei jau taip gaunasi, kad kažkodėl visi aplink man ūžia galvą dėl to, kad kažkam problemos – na, tai jau ką padarysi, tenka ir apie tai pagalvot.

** Tai, kad jūs turite teisę išsakyti savo nuomonę kažkur, tai nereiškia, kad jūs visada turite tą teisę mano asmeniniame bloge, kurio skaitytojai yra ribojami, taikant efektyvaus baninimo priemones. Čia yra leidžiamos tik protingos ir apgalvotos nuomonės, o visokios propagandos bei durnos nuomonės yra baninamos kartu su jų nešiotojais, nes tie nešiotojai turi krūvas kitų vietų savo nuomonėms. Kai sakant, renkit sau savo mitingus, bet ne mano kieme, nes aš bendrauti kviečiuosi tik tuos, kas turi smegenų.

*** Politikų durnumas yra labai išplitęs reikalas, tačiau tai nėra dėl to, kad jie šiaip būtų buki, o greičiau dėl to, kad jiems stogai nuvažiavę dėl atotrūkio nuo realybės. Jie įsivaizduoja, kad jie gali reguliuoti, kaip žmonės turi gyvent ir ką galvot. O kai žmonės politikams pasako, kur šiems eiti, tai tada politikai nusprendžia, kad problema ne juose, o tuose, kas pasakė. Štai taip, nepamatę problemos savyje, politikai ir pradeda uždraudinėti protestus.

Rokiškis Rabinovičius rašo jūsų džiaugsmui

Aš esu jūsų numylėtas ir garbinamas žiurkėnas. Mano pagrindinis blogas - Rokiškis Rabinovičius. Galite mane susirasti ir ant kokio Google Plus, kur aš irgi esu Rokiškis Rabinovičius+.

24 thoughts on “LGBT paradas, požiūrių konfliktas ir demokratija

 1. Klevas

  Dėl tos susirinkimo laisvės mano asmenine nuomone, nereiktų visiškai visko leisti. Pavyzdžiui kokių eitynių „Eikit rusai/lenkai/juockiai n…ui“ nereikėtų leisti, nors tai ir būtų dalies žmonių nuomonė.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Taip, kur prasideda kurstymas smurtui ir realios diskriminacijos apraiškos -- turi atsirasti tam tikri ribojimai. Nes tai neišvengiama.

   Nepaisant to, visada turėtų būti remiamasi teisės į laisvą nuomonę ir jos laisvą reiškimą prezumpcija.

   Pagrindžiami turi būti būtent ribojimai, bet ne atvirkščiai.

   Reply
   1. modis

    Senas straipsnis, bet užkliuvo.
    Čia ne laisvės ribojimas buvo problema, o tai jog „gėjai“ tapo priskiriami į kategoriją „bloga įtaka“ lygiai kaip smurtininkai ir … diskriminatoriai 😀
    Išskirtinai jų laisvę pa default nebandė apriboti, o bandė prisidengi visuomenės apsauga. Bent aš taip matau.
    Užtenka plakatus paskaityti: „Už šeimą“, „Už mūsų vaikus“. Va ir tavo minėtas pretekstas išlenda, visuomenei kenkia, vadinas draudžiame.
    Jūs ponas sau truputi prieštaraujate. Nes jei neleisime bent kažkam neiti, tai kažkas turės teisę tai spręsti. Va ir turime problemą.
    Kai nėra jokių draudimų, eiti ar ne sprendimą priimą tas kuris eina.

    Reply
 2. Povilas

  Didžiausias KPŠ viso šito (pagaliau pasibaigusio -- gal galėsim grįžt prie tikrų problemų ar panašiai) laikotarpio, buvo toks: LGL facebooke paskelbė, kad išdalino mieste programėles (parado), t.y. padėjo kavinėse, baruose ir pan. Ir viena kavinė (berods Balti drambliai?) -- neėmė. Pačiam poste buvo prierašas maždaug „… atsisakė, laukiame jų pasiaiškinimo kodėl taip padarė“, o komentaruose virė „kaip jie drįsta“, „ten daugiau neisim“, etc.

  Tolerancija turi eit both ways, na bet gal dar ateisim ir iki to.

  Reply
 3. Lijana

  Po to olandų bybagalio poelgio jau aišku, kad jokio both ways nebus. Bus pagal seną kiniečių pasaką : „Drakonas mirė. Tegyvuoja drakonas.“

  Reply
 4. Dainius Jocas

  Gal visokie, blaiviai žiūrint, mažai reikšmingi klausimai perauga į politiką, kai asmeniniai interesai užgožia bendruomeninius interesus?

  Čia kaip toje istorijoje, kurioje Sokrato klausė, kokio reikia amato mokytis mano vaikams. Labai įdomi diskusija. Toje diskusijoje tarpinis finišas buvo mintis, kad „nepažįstame mes savęs, nes pažinti save reiškia sužinoti, ko žmogui reikia, ir dar taip, kad visi su tuo sutiktų.“

  O kaip pažinti save? Kėblus reikalas. Nepažinus savęs kelias tiesus į tapatybės krizę (čia kai brendimo metu individui nepavyksta integruoti savęs suvokimo su kitų nuomonėmis apie mus). Nebūsiu labai neteisus, jei teigsiu, kad tapatybės krizė yra itin plačiai paplitęs reiškinys — pandemijos lygio.

  Tie, kurie labiausiai plėšosi, kai kas nors kelia klausimus apie jų tapatybę, tai tie yra labiausiai ir neužtikrinti savo tapatybe. Plėšymasis čia yra bandymas įtikinti klausiantįjį, kad man viskas yra labai aišku, ir taip jį nutildyti, nes tie klausimai kutena opias problemas ir yra labai nemalonūs. Vadovėlinis pavyzdys yra islamo fundamentalistai: bet koks klausimas apie tikėjimą, juos labai nervina, todėl sprogdina jie viską iš eilės, kad garsiai parodytų, kaip mes labai čia tikim, ir tuo pačiu nutrauktų visus klausimus.

  Tas pats ir su gėjų paradais: iš gėjų pusės, tai jei nedarysim parado (iš esmės, nepašūkausim, kad esam gėjai) tai gal nebūsim gėjai; o gėjų priešininkai irgi, jei nepašūkaus, kad yra prieš gėjus, vėlgi lyg ir neparodys savo tapatybės užtikrintumo.

  Norėdami suprasti, kad nuomonių laisvė yra gėris, mes pirma turime atsakyti į klausimą, ko reikia žmonėms, bet šitas klausimas negali būti sprendžiamas, prieš atsakant į klausimą, kas esi TU PATS (čia ir minimalaus amžiaus valstybės tarnybai reikalavimas atrodo gan pagrįstas). O politika yra „of, for, or relating to citizens“. Kokios piliečių bėdos, tokia ir politika.

  Reply
 5. Marius

  Visiskai nerealus atokvepis po to dusinancio plepalu srauto. Jau galvojau, kad cia tik man vienam nusispjaut kas ten tokie savo paradus rengia.
  Taciau, kadangi sio ivykio keliamu bangu isvengti nepavyko, man kilo vienas klausimas -- koks pacio parado tikslas ir kuo suinteresuota LG lyga rengdama tokio tipo rengini. Variantu prigalvojau visokiu, bet jeigu tikslas yra iskovoti daugiau teisiu ir laisviu homoseksualams, tam man atrodo, kad tai jau yra iskovota, nes zinau keleta homoseksualu dirbanciu ganetinai neblogose pareigose -- zurnalistas, programscikas, web dizaineris ir drabuziu pardaveja. Aisku jie tuos darbus dirba ne del to, kad yra gejai ar, kad ju vadovai nezino ju pakraipos, bet del to, kad normaliems vadovams visiskai dzin, ka jie veikia lovoj, prie stalo, bare ar kitu laisvu nuo darbo laiku, o juos vertina kaip tik pagal sukuriama verte darbe. Beabejo, visokiu debilu yra, bet jie gali diskriminuit pvz ir del odos ar plauku spalvos, lyties, kuno sudejimo, kalbejimo manieros ir pan. Tai dabar visi jie turetu eit ir rengt eitynes? Nu bet is esmes, kaip Rokiskis ir raso, teise tai daryti turi visi, iki tos ribos, kada pradedama kenkti visuomenei.
  Tuomet kokius interesus turi pati geju lyga? Tai sitoj vietoj man niekas cia neaisku, bet darausi prielaida, kad jei jie nerengs to parado, tai reiskias su tom teisem kaip ir viskas ok, tai jei su homosekaualu teisem viskas ok, tai reiskias, kad geju lyga kaip ir nebetenka prasmes, kaip kovotoju uz lygias homoseksualu teises inatitucija, reiskias pinigu kranelis uzsisuka ir visas administracinis apartas lieka be darbo. Tai cia man toks uzburtas ratas su. sita istaiga gaunas.
  Beje, kazkada cia visai neseniai, pas kazkuri facebook’o veikeja maciau nuotraukas is New York’e vykusiu eityniu, tai man uzstrigo tokio pobudziu uzrasai ant plakatu: „Gay is new normal“ arba „Gay is new stright“. Tai tokie tai sukiai is esmes keicia paciu eityniu tikslus, kurie yra deklaruojami pas mus. Bet cia irgi sunku darytis absoliutintas isvadas.

  Reply
  1. Boris Roscin

   Mariau, duokite savo kontakta facebooke arba raskite ‘Boris Rsocin’. As, kaip ir Jus, skyriu tokia nuomone. Aciu

   Reply
  2. Lara

   „…jeigu tikslas yra iskovoti daugiau teisiu ir laisviu homoseksualams, tam man atrodo, kad tai jau yra iskovota, nes zinau keleta homoseksualu dirbanciu ganetinai neblogose pareigose — zurnalistas, programscikas, web dizaineris ir drabuziu pardaveja“- iš to, kad pažįstate kelis (tiksliai paminėti 4) darbe nediskriminuojamus gėjus, niekaip negalima padaryti tokios globalios išvados, kad LGBT teisės jau iškovotos. Jūs nerašote kategoriškai, tik kaip nuomonė, bet net ir kaip nuomonė, ji nėra logiška (jau nekalbu, kad neatitinka realybę). be to, darbas nėra vienintėlė žmonių gyvenimo ir veikimo sfera.

   Reply
 6. Juonis

  Čia tik tokį pastebėjimą norėjau padaryti. Mano galva, esminis skirtumas tarp LGL ir tautininkų organizuotų eitynių buvo tas, kad LGL sugebėjo gauti leidimą paradui teisiniu būdu t.y. tokiomis priemonėmis, kuriomis naudojantis sprendžiamos problemos civilizuotuose kraštuose. Kitaip tariant teismas nusprendė, kas yra teisus ir niekas kažkodėl nedrįso parodyti nepagarbos įstatymui, kad ir koks jis ydingas bebūtų. Tuo tarpu tautininkai per Gedimino prospektą žygiavo visiškai nusispjovę ir ignoruodami įstatymą. Nelabai suprantu, kas jiems sutrukdė tai padaryti civilizuotai. Bet kokiu atveju, ta Vyriausiojo administracinio teismo nutartis pasitarnaus visiems iki vieno. Teisingai buvo sakoma, kad tokia byla net neturėjo pasirodyti. Bet kokiu atveju, žodžio ir saviraiškos laisvės buvo apgintos ir mes dar gyvename padorioje valstybėje.

  Reply
  1. Tomas Bikelis

   Pederastams iš LGBT nebuvo labai sunku „sugebėti“, turint omenyje, koks kontingentas įsisuko į teismus: „teisėjo padėjėjas, aktyvus kovotojas už gėjų teises Linas Juozulynas ir 19 metų choreografas Denisas Kolomyckis buvo sulaikyti gegužės 15-osios rytą, apie 8 val., vidury gatvės, netoli gėjų klubo.
   Policijos patruliai didžiai nustebo, pamatę du vyrus be kelnių šalia Švitrigailos ir A. Vivulskio gatvių sankryžos. Vienas bekelnis kitą esą malonino oraliniu būdu.“ http://www.delfi.lt/news/daily/crime/istorija-apie-oralini-seksa-gatveje-suzlugde-vilniaus-teisejo-padejejo-karjera.d?id=47254675

   Dar kyla klausimų kas pasisako už laisvę ir demokratiją, o kas iš neliustruotų sovietinių teismų bando sugrąžinti diktatūrą?

   Reply
  2. Vytenis

   Juoni, kiek man žinoma, tautininkai taip pat kreipėsi į teismą. Savivaldybė tempė gumą, likus iki renginio savaitei ar porai (tiksliai nepamenu), pareiškė -- NE. Teismas pareiškė, kad klausima svarstys ar tai po mėnesio ar pusantro.

   Gėju atveju buvo parodyta neįprasta teismų darbo praktikoje sparta. Klausimas svarstytas skubos tvarka, nors tam jie neturėjo teisės. Yra aiškiai reglamentuota, kokios bylos yra sprendžiamos skubos tvarka. Tad atitinkamai viskas ir buvo laiku, o Kovo 11 d. eitynės vyko be leidimo. Nesu tautininkas, bet dalyvavau eitynėse. Ta prasme ėjau su vaikais gatve ir džiaugiausi ta diena. Nesu tikras, kad man tam reikalinga gauti savivaldybės leidimą. Tam aš turiu teisę. Po teisybei apie tai Rokiškis ir rašo. Negali būti dvejopų standartų. Nors iš mano pozicijos žiūrint šie renginiai nėra lygintini. Lietuvos respublikos nepriklausomybės šventimas, kokia forma tai bebūtu, yra valstybės šventė, o ne dalies visuomenės nuomonės ar pozicijos išraiškos forma. Ir tai, kad eisenoje eina ir skinhedai, kurie man labai nemalonūs, nieko nekeičia. O jei teisėsaugai jie nepatinka, lai su jais tvarkosi teisėtais būdais neįtraukdami į tai visų LR piliečių, švenčiančiu valstybinę šventę

   Reply
 7. asta

  lygiai tą patį bandau aiškinti darbe: problema -- ne ta, kad kažkas dėl kažko nori prasieiti gatve, o ta, kad ne kurios institucijos jaučiasi galinčios ką nors drausti. deja, ne tik savivaldybėje taip galvojama. krūva įvairaus amžiaus kolegų toliau rėkia, kad kam jau kam, o gėjam tai reikia drausti. ir čia jau jokie argumetai anei analogijos neveikia :// taip kad belieka konstatuoti: turime valdžią, kurios nusipelnėme 🙁

  Reply
 8. jautis

  Dar tuose gay/antigay razborkėse labai ryškus yra komercinis elementas. Imam priešingų pusiųgalne lyderius, bet pavadinkim juo vėliavomis -- Simonko ir Gražulis. Simonko kova už gėjų teises yra pragyvenimo šaltinis -- šiaip kalbantis gana artikuliuotai, jis be galo pasimeta ir ima nerišliai lementi, kai jo paklausia apie organizacijos finansus ir konkrečiai jo algą/honorarus/kitas išlaidas. Čia nieko neįprasto -- dauguma tų profesionalių kovotojų už kažkieno teises yra iš to pasidarę neblogą bizniuką, apie kurį kalbėti nenori, nes taip papiktins nuoširdžius savo judėjimų narius idealistus. Gražuliui arši kova su sodomitais yra aiškus jo politinis koziris, kuris nemažai prisededa prie jo nuolatinių pergalių vienmandatėje apygardoje. Žodžiu, prapultų Simonko su Gražuliu vienas be kito. Bet suprantama, tai jokiu būdu nėra pagrindas vieniems ir kitiems uždrausti vaikščiot po Gediminkę ir ten stūgaut. Tiesiog tokių kovotojų finansinis interesas visada turėtų būti visiems prieinamas 24/7 Internete, kad žmonės turėtų tokią info, prieš stodami po vieno ar kito ciniško manipuliatoriaus vėliavomis.

  Reply
  1. Boris Roscin

   Jautis, sutinku del politiku bizniuko: Grazulio ir palaikanciu gejus. Norejau suzinoti, ar turite nuorodu paskaityti apie ju veiklos finansavima? Noreciau rasti Jus FB. Aciu

   Reply
 9. Andrius

  Jei dabar gėjai, lesbietės ir jiem prijaučiantys Aušrinės Marijos bei Didžiuliai nesilankys Baltuose drambliuose tai tik padarys tą vietą labiau išskirtinę. Berods ji pirmoji tapo švari nuo mėsos, dabar taps ir vieta kur nesilanko LGLPNA nariai.
  Prieš 10 metų ši kavinė buvo tikra atgaiva nuo Čili popso ir fortinių pupyčių.

  Tradicija išlaikoma. VALIO!!!

  Reply
 10. Rasa

  Andriui, hm kaip buvojusi Baltų Dramblių virtuvėj -- aš ten nevalgyčiau. Nesu Fortinė pupytė, bet per maistą lakstantys tarakonai neikvepia…niekam :). Eisenoje dalyvavau, bet tai visiškai nesusiję su požiūriu į Dramblius.Ten nevalgau jau dešimtmetį. O jums..Skanaus 🙂

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Na, aš ten esu buvęs prieš daugybę metų -- ir neatsimenu dėl ko, ale tikrai ne dėl tarakonų nusprendžiau ten gyvenime neit. Buvo ten kažkas klaikaus, kas užsifiksavo… Man rodos, vegetariškas maistas?

   Reply

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *