Tag Archives: mintys

Visuomenė, kaip žmogus

Po visų kalbų apie kairiuosius, dešiniuosius, pokyčius, visuomenę, etc., kažkaip visai naujai pažvelgiau į tai, kur kišu savo nosį jau porą dešimtmečių: tuos pačius archetipinius vaizdinius, tautosaką, papročius ir kitus visuomeninės sąmonės apsireiškimus. Tokio pobūdžio reiškiniai yra labai lėti. Pavienės apraiškos ar net ištisi judėjimai čia tėra tik smulkūs epizodai.

Lietuvių tautinė sąmonė, kurią turime dabar, ėmė formuotis labai seniai – istorikai galėtų kalbėti apie kokį XI-XII amžius, o archeologai bei mitologijos tyrėjai – apie dar bent keliais šimtmečiais senesnį periodą. O juk ir dar anksčiau buvo kažkokių, dabar jau neatsekamų įvykių, kurie irgi davė savo pasekmes. Tad tai, kas istorija tampa mums (pvz., kokia Sausio-13), tokiai sąmonei – tik eilinis įvykis. Pokyčiai, įvykstantys per dešimtmetį – tai maždaug tas pat, kas žmogui būtų kelios savaitės ar mėnesiai.

Ar atsimenate, ką veikėte pvz., 1995 vasario 25 dieną? Aš nesugebu atsiminti ne tik to, ką veikiau tą dieną, bet net ir ką dariau tą mėnesį. Visuomenės atmintis irgi neilga – nors kažkas ir krebžda tautinės atminties kamputyje, nebent tik fragmentiškai galėtume atsekti kažką, kas susiję su pvz., 1863 sukilimu. Nors lyginimo mastelis panašus: ar žmogui 15 metų, ar tautai – pusantro šimtmečio.

Įsivaizduokime, kad tam tikra visuomenė yra tiesiog žmogus. Žmogus, kurio smegenų ląstelės – tai tiesiog tos visuomenės individų smegenys. Tuo tarpu įvairios visuomeninės diskusijos, ginčai ir pan. – tai tiktai mintys. Ir štai girdim diskusiją: viena grupė sako "Tėvynė, patriotizmas, tikrosios šeimos vertybės – tai išgelbės Lietuvą". Kita grupė tuo tarpu sako "Mes turim būti atviri naujoms idėjoms, tuo tarpu prisirišimas prie senų simbolių tėra mus ribojantis stabdis". Aišku, kai kurie pasisakymai – mintys žymiai grubesnės, netgi vulgarios.

Bet pažvelkim į tą disputą, ne kaip į disputą, o kaip į paprasto žmogaus mintis: žmogus-visuomenė galvoja apie tai, ką daryti, kaip keistis ar nesikeisti, kaip reaguoti į pasaulį. Laikytis senų įpročių, ar keisti savo gyvenimą? Pasaulis keičiasi, mes turim tobulėti, bet kaip? Kas padės išlikti savimi – sena patirtis ar bandymai viską daryti kitaip? Visuomenė analizuoja, mintys kovoja tarpusavy. Gal būt sprendimas bus padarytas, gal būt reiks pasižiūrėti daugiau, o gal ir nieko nekeisti. Tai tiesiog mastymas. Tiesiog vykstantis visai kitais mastais.

Mes kaip skruzdėlės, zujančios šalia žmogaus. Mes nesuvokiam žmogaus – mums, skruzdėlėms, jis per didelis, jo gyvenimas mums per ilgas. Tačiau mus stebintis žmogus padaro įdomią išvadą: pavienės skruzdės yra trumpaamžės ir kvailos, tačiau visos kartu jos turi labai keistą ir visai efektingą grupinį intelektą.

Todėl aš manau, kad net jei viena pusė tiktai plūstasi su kita, o kita – plūstasi su pirmąja, net jei jų idėjos tarpusavy atrodo nesuderinamos, prieštaringos ir visiems atrodo, kad jokios diskusijos nėra – diskusija visvien vyksta. Nes tai juk mintys – mintys visuomenės galvoje. Iš jų kažkas išsirutulios.

O ką mes čia galim pakeisti? Manyčiau, kad labai nedaug – padidinti diskusijos efektyvumą, pabandyti atrasti teisingesnį sprendimą. Juk visvien viskas baigsis visuomenės sprendimu – kažkokiu konsensusu, kuris gerokai skirsis nuo pavienių žmonių ar grupelių pažiūrų: šios juk tiktai mintys visuomenės sąmonėje. Todėl mums verta diskuotuoti, diskutuoti, diskutuoti. Nesvarbu, kaip, bet kalbėtis. Bendrauti. Net jei tas bendravimas mums patiems primena plūdimąsi. Net jei mums atrodo, kad oponentas mūsų nesupranta ar netgi negirdi.

Padrikos mintys visokios

Žodžiu, mintys visokios sukasi, pvz.:

Šiandien pirmą kartą per nežinau kiek laiko pamačiau padorų vairuotoją, kuriam siunčiu virtualią padėką. Einant per gatvę, prie išsukimo į didesnę gatvę, sustojo ir praleido mus su dukra, tiesiog pamatęs, kad ruošiamės eiti, o ne tada, kai jau lipom nuo šaligatvio. Ir sustojo ne ant perėjos, o kultūringai, kad praeiti būtų kur. Yra visgi Vairuotojų (taip, iš didžiosios raidės), kurie išties kultūringi.

Jei IKI pardose yra silkės be gliutamato (ne lietuviškos, o latviškos), užtat nėra dešros be gliutamato, tai Rimi atvirkščiai – radau kažkokią lietuvišką dešrą be gliutamato, užtat visos be išimties silkės rūšys – tik su gliutamatu. Ir dar su sorbitoliu, kuris acte skyla, išskirdamas formaldehidą.

O dar, dabar žinau, kodėl maliboo  kartais taip keikiasi ir nesidrovi ko papuola naxui pasiųst. Mokysiuos, nes protingai žmogus daro. Reik irgi pradėt siuntinėt atviru tekstu, nes užpisa naxui blet užveikė jau dalbajobai.

Nei viename prekybcentryje nėra paprasčiausių kiaulės taukų. Nors užsimušk. Tai kaip kugelį be taukų kept??? Gal su aliejum, blet???

Kiekvienas lietuvis – alaus ekspertas naxui. Net jei jis alaus gyvenime nėra daręs ir geria tik pasterizuotus myžalus filtruotą birzgalą. Ir kai apie alų ima kalbėt, tai dar ir jobanu chemijos ekspertu tampa, nors cheminio junginio neskiria nuo elemento, organikos neskiria nuo neorganikos ir vaizduoja supistą išpistą nedapistą ekspertą uždavinėdamas debiliškus klausimus, kliedėdamas kaip gaidys ir mėtydamas linkus į vikipedijas. Blet siųsiu dalbajobus naxui, nes užpiso blet. Naxui ant pirmo žodžio blet naxui siųsiu kūrvos.

O dar, šitas LiveJournal neduoda normalaus editoriaus, kai su Opera bandai rašyt. Tik kažkokią surogatinę formą duoda.