Eglė Kusaitė ir truputis kontekstinės analizės

Eglė Kusaitė, įtariamoji teroristėPrisipažinsiu, iš esmės neseku tos bylos, kur Eglė Kusaitė kaltinama visokiais terorizmais. Ir nors nuo pat pradžių man ši byla atrodė labai nekaip, viską kažkaip leidau truputį pro ausis. Ryškiau įsiminė tik pakazūchinis triukšmas, kurį teisėsauga sukėlė po kažkokių sprogimų Maskvoje – kad „štai, sučiupom Lietuvoje teroristę, kuri tą patį ten ruošės daryt“. Vėliau – dar vienas kitas faktas ar faktelis, bet jie vis nebūdavo tokie, kurie sustatytų viską į vietas man pačiam (visada juk lieka klausimas apie tai, kiek informacija patikima).

Gal tiktai tas keistas disonansinis cirkelis su Tomu Čyvu labai įdomių minčių sukėlė, bet tąkart tos mintys buvo ne apie pačią Kusaitę, o apie teisėsaugos keistumus.

Tačiau prieš savaitę gal ar kiek, kai žiniasklaida paskelbė kažkokį interviu su Egle Kusaite, kai ji buvo teismo sprendimu vėl pasodinta kalėjiman, man įstrigo viena frazė. Eglės Kusaitės frazė, kurios prasminis krūvis apibrėžia visą tai, ką šioje byloje matau.

Aš juk įpratęs truputį analizuoti tekstus (nesvarbu, ar žodinius, ar rašytinius), nes semiotika, taip ar anaip, yra truputį mano hobis, tad kažkaip nejučia imu fiksuoti kai kuriuos dalykus. Taip ir čia gavosi: Eglė Kusaitė atsakinėja į kažkokius klausimus ir pasako, kad su kažkokia moterimi, liudijusia prieš ją, susipažino, atėjusi į VSD tam, kad užregistruotų savo atsivertimą į islamą, o tos kažkokios moters didžiausia svajonė buvo susisprogdinti, etc..

Artefaktai ir jų kontekstai arba tekstai tarp eilučių

Paprastai žmonės, skaitydami tekstus ar klausydami kažko, praleidžia nereikšmingas detales. Kita vertus, žmonės, kurie meluoja, neįstengia nuslėpti kai kurių kontekstualinių detalių, nesugeba jomis pasirūpinti (pvz., „Kodėl mane sulaikėt, ko jūs norit? Paklauskit Siero, aš nevogiau magelių iš mašinų – jis patvirtins“ – vos pabandžius tokiam pasakymui sudėliot su pranešimo siuntėju susijusius (pragmatinius) kontekstus, išsyk kyla visokie klausimai). Ir taip pat, kadangi nereikšmingos detalės – tai tik nereikšmingos detalės, paprastai niekas jų nebando falsifikuoti, nes visvien tų detalių niekas nepastebės, o dedukcijų apie tai, iš kur kažkokios užuominos atsirado – nedarys. Tačiau taip ar anaip, detalės neretai parodo labai daug, jei pabandai atrasti jų kontekstą.

Gal pabandysiu duoti tokį pavyzdį: kažkokiame sovietiniame detektyviniame filme milicija tyrė kažkokio žmogaus nužudymo bylą. Lavonas buvo surastas kažkokiame kaime, gal per 100km nuo artimiausio miesto, o šalia jo buvo atrasta detalė – prieš tai, kai buvo nužudytas, žmogus spėjo surūkyti krūvą cigarečių, matomai, kažko laukė. Nuorūkų tiesiog buvo primėtyta. Winston nuorūkų. Šiais laikais tai gal ir nesako nieko, bet anais laikais kiekvienam buvo aišku, kad nužudytas žmogus yra neįtikėtinai turtingas, vadinasi – priklausantis visiškam sovietinių nusikaltėlių elitui. Ir štai įsivaizduokit – kažkoks elitinis žmogus kažkokiu būdu atsiduria kažkokiame nusususiame kaime, kur nužudomas. Juk normalūs žmonės tokių cigarečių, kaip Winston, ne tai kad nerūkydavo, dauguma netgi nebuvo tokių matę akyse – tai buvo klaikus, skurdus sovietmetis. Winston nuorūkos toje istorijoje tapo artefaktu – į bendrus kontekstus neįsipaišančiu elementu, kurį pastebėję, teisėsaugininkai galėjo narplioti bylą toliau, pvz., atrasti, kad žmogus į savo nužudymo vietą atvažiavo taksi – 100 kilometrų. Kas irgi yra visiškai nenormalu.

Kontekstų ir detalių reikšmę sovietmečiu žmonės buvo gerai įsisavinę: laikraščiai rašydavo apie politinius ir ekonominius įvykius miglotomis užuominomis, tad visi pratindavosi skaityti tarp eilučių. Tiesiog viešai būdavo rašoma viena, o neviešai tai reikšdavo visai ką kita. Kai kurios frazės netgi tapdavo raktinėmis, pvz., „skoropostižno skončialsa“ reiškė tai, kad kažkoks veikėjas nusižudė (normali mirtis būdavo išreiškiama frazėmis apie „posle neprodolžitelnoj bolezni“ ar pan.).

Lygiai taip pat žmonės atrasdavo ir kontekstą, kai jis būdavo išvis neminimas, pvz., kai Brežnevo valdymo pabaigoje sovietinė spauda ėmė plūsti JAV imperialistus dėl grūdų eksporto į SSRS ribojimo, visiems pasidarė aišku, kad SSRS, nepaisant visų šūkių apie perviršijamus derlius, patiria produktų krizę, kuri tiek gili, kad gali kilti badas (natūralūs klausimai: Kodėl SSRS importuoja grūdus? Kodėl šitai taip reikšminga, kad JAV nutarė šitai apriboti? Kodėl tai šitaip svarbu, kad spauda apsiputojusi skandalina?). Tik praėjus kokiems dešimčiai metų išlindo faktiniai duomenys, kad tai buvo tiesa – Sovietų Sąjunga gan ilgai buvo ant bado ribos.

Eglės Kusaitės atsivertimo į islamą registracija ir VSD kontekstai

Eglės Kusaitės frazė apie savo tikėjimo registraciją VSD irgi yra tokia – nereikšminga. Tol, kol nepabandai jai rasti konteksto ir panagrinėti semantinių sąsajų. O kai pabandai rasti kontekstą, išsyk kyla klausimai. Pabandykit primesti – kas per fufelis yra atsivertimo į islamą registracija VSD ir kaip ji gali atsirasti?

Štai kokie dalykai gali būti pasakyti apie vieną tą artefaktišką frazę:

 • Nusišnekėjimai ir nesąmonės būna šiaip jau dviejų rūšių – banaliai bukos, aksiomatiškos, iš durnumo kylančios („Žemė yra plokščia“) ir struktūralios, sisteminės, teoreminės (išplėtotos ir su kitais konstruktais susijusios, pvz., „Pasaulį valdo Ktulu“).
  • Banalios, aksiomatiškos nesąmonės nereikalauja kažkokių išorinių reiškinių analizės – įsitikinimas, kad Žemė yra plokščia – aksiomatyvus savo esme, jis neatsiranda iš kažkokių teorijų, jis pats duoda pagrindą tolimesnėms teorijoms.
  • Struktūralios, teoreminės nesąmonės pasižymi tuo, kad pačios savaime jos neteigia nieko nuosavo – jos yra išvestinės, galiojančios kaip didesnės struktūros dalis, kitaip tariant, savyje turi nuorodas į kitas aksiomatines ar teoremines nesąmones.
 • Struktūralios nesąmonės būna susijusios ne tiek su silpnu išmąstymu, kiek su ribota galimybe gauti teisingą informaciją arba su neteisingos informacijos srautu. Akivaizdu, kad ta frazė apie atsivertėlių į islamą registravimą yra susijusi būtent su tuo, kad iš kažkur Eglė Kusaitė gaudavo neteisingą, absurdišką informaciją – tai būtent tokio tipo nesąmonė. Jos esmė paprasta – į religinę semantinę struktūrą įsiterpia gabaliukas nomenklatūrinės, teisėsauginės struktūros, iš kurios ir ateina aksiomatinė nesąmonė („musulmonus reikia sekti ir registruoti, nes jie visi įtartini“).
 • Kartu frazė yra susijusi su religiniais išgyvenimais, tikėjimu – ji yra apie Eglės Kusaitės atsivertimą į islamą. Tai reiškia, kad tas struktūralus nusišnekėjimas jos galvoje yra fiksuojamas, kaip tam tikra jos tikėjimo ar su tikėjimu susijusių reikalavimų dalis. Kitaip tariant, pagal Eglę Kusaitę – atsivertimas į islamą turi būti registruojamas VSD tam, kad taptų pilnaverčiu. Tai Eglės Kusaitės supratimas apie tai, kaip turi elgtis musulmonas.
 • Akivaizdi veiksmo vieta rodo ir diskurso valdytoją. Galima labai aiškiai pasakyti, kad VSD ar kokia kita panaši tarnyba neturi jokio pagrindo figūruoti kokioje nors religijoje, o kadangi valstybė nuo religijos atskirta – tai ir teisiškai čia yra visiškas nonsensas, kitaip tariant, jau aukščiau nagrinėta nesąmonė. Toks VSD figūravimas religiniame supratime įmanomas tik vienu atveju – jei tą religinį supratimą augina pats VSD. Kitaip tariant, galim spėti, kas tą Eglės Kusaitės islamo pasaulėžiūrą formavo.
 • Jau iš šitų galime padaryti išvadą apie tai, kad būtent VSD formavo ir kontroliavo Eglės Kusaitės musulmonišką pasaulėžiūrą, aiškino, kaip musulmonas turi elgtis, tad merginos įsivaizdavimas, nesvarbu, ar teroristinis, ar ne – vienareikšmiškai pačių formuotojų, t.y., VSD sukurtas. Kitaip tariant, Kusaitės religiniai įsitikinimai priklauso ne originaliam islamo diskursui, o saugumietiškąjam.

Taigi, nežinau, kaip su įrodymais dėl terorizmo, bet pati prasminė struktūra šiame reikale yra labai įdomi. Tai nėra uždara, atribota nuo visuomenės struktūra, būdinga sektoms. Islamistinės sektos atveju turėtume priešingą dalyką – didžioji dalis Kusaitės kalbų būtų mums nesuprantami kliedėjimai, turintys prasmę tik sektos kuriamame diskurse. Ir beje, kuo sekta labiau atitolstanti nuo visuomenės (o tai ypatingai būdinga teroristinėms sektoms), tuo tų kliedesių matytųsi daugiau. Kusaitės atveju turim diskursą, kuris pilnai susietas (ir ne tik per tą frazę, bet ir bendrai per jos kalbas) su kažkokiais saugumietiškais dalykais, tuo tarpu sektantiško modelio nesimato: jos kalbos, nors kartais ir keistos, bet neatrodo atšokusios nuo realybės tuose dalykuose, kurie nesusiję su teisėsauga (daug pasakytų net faktas, kad Kusaitė nedengia plaukų). Tai leidžia pakankamai drąsiai spėti apie to diskurso priklausomybę.

Aš tiesiog bandau įsivaizduoti save Eglės Kusaitės situacijoje – tarkim, esi pasaulio nesuprantantis paauglys, ieškai kažkokių idealų, užtaikai ant vienų durnių, ant kitų durnių, nori atrasti kažkokias pasaulį pagražinančias idėjas. Ir čia atsiranda kažkokie vyresni draugai, kurie ima krušti protą apie islamą, aiškinti apie kažkokius kliedesius, kol išaiškina tas islamistines nesąmones taip, kad dėl tikėjimo nueini registruotis į VSD… Atleiskite, kas tai per fufelis?

Nukrypstant nuo semiotikos – kam reikia daugiau info pamąstymui – labai daug ką sako aiški Nijolės Sadūnaitės pozicija, žinia, kad su Egle Kusaite VSD dirbo krūvą metų, faktas, kad įsivėlusi FSB (buvęs KGB), galų gale, faktas, kad bene vienintelis žinomas daiktinis įrodymas dėl Kusaitės terorizmo – tai jos krepšyje surastas turistinis Maskvos metro planas. Ir taip pat faktas, kad ne taip seniai informaciją apie Kusaitę ir bylos nesąmoningumą paskelbęs Tomas Čyvas buvo bandytas patraukt už menamą Eglės Kusaitės nekaltumo prezumpcijos pažeidimą (tai išvis kažkas sunkiai suvokiamo – primeskit, žmogus paskelbia įrodymus, kad Kusaitė nekalta, o prokuratūra dėl to imasi teisinių veiksmų, teigdama, kad Čyvas taip pažeidė Kusaitės nekaltumo prezumpciją). Trumpai tariant, man reikalas akivaizdžiai atrodo abejotinu. O ką darys VSD ir prokuratūra?

Galimi tolimesni veiklos scenarijai

Galiu spėti, kad po visų tų skandalų esminis VSD ir prokuratūros tikslas jau nėra sodinti mergaitę kalėjiman. Net jei pavyktų, net jei tai pavyktų pilnais mastais (iki gyvos galvos) ir pačiu aukščiausiu lygiu (tarkim, sprendimą galų gale priimtų Aukščiausiasis Teismas, neskundžiamai), byla visvien pilnai nenutrūktų, o po kelių ar keliolikos metų Eglė Kusaitė neabejotinai būtų paleista laisvėn – ar per amnestiją, ar per kokius nors tarptautinius teismus, ar netgi per Konstitucinį Teismą, kuris gali pakeisti galutinius kitų teismų sprendimus, jei jie prieštarauja konstitucinėms nuostatoms, etc.. Man panašu, kad byla gali būti baltais siūlais siūta, nes matyt ne veltui Tomas Čyvas ją įvardina, kaip raganų medžioklę.

Vargu, ar verta manyti, kad šito nesupranta ir patys bylos rengėjai. Tačiau jie nestabdo savo veiksmų. Taigi, galim spėti, kad šiuo metu kovotojų prieš teroristus tikslas yra ne šiaip pasodinti Eglę Kusaitę, o gal greičiau jos ir viso šito prisidirbto reikalo atsikratyti (nesunku suprasti, kad Eglės Kusaitės byla teisėsaugos reputacijai kelia vienas bėdas). Bet atsikratyti byla reiktų ne šiaip, o išliekant teisiais, nesusigadinusiais reputacijos.

Problema tame, kad skandalas įsisuko labai smarkiai ir šiaip tylomis nuleisti jau neišeina. Teisėsauga stovi prieš dilemą: pasodinti vis nesigauna, o nepasodinti – irgi nesigauna. Spėju, kad bylos vykdytojai bijo, kad nepasodinus Kusaitės, automatiškai bus keliamas klausimas apie VSD ir prokuratūros nekompetenciją ir angažuotumą. Išties tai kardinaliai neteisinga prielaida – nutraukus bylą, kaip tik atsirastų visuomenei akivaizdūs įrodymai, kad yra kompetencija, o tyrimas nėra angažuotas (savo klaidų pripažinimas – faktinis, realus, o ne menamas kompetencijos ir neutralumo įrodymas, kurį galima naudoti, kaip nepaneigiamą argumentą). Bet galimai VSD ir prokuratūra to nesupranta.

Spėju, kad bylos rengėjų požiūriu, pasodinti – tai bent jau nukelti atsakomybę nuo savęs ant kitų institucijų, pvz., perduoti sprendimą teismui, tuo pačiu perkeliant teismui ir atsakomybę. Kita vertus, pats teisinis procesas prieš Eglę Kusaitę – tai ir yra tas procesas, kurio dėka VSD bei prokuratūra gauna ant savęs krūvas purvo – tą matome iš spaudos publikacijų.

Dalinis dilemos sprendimas kovotojų prieš teroristus požiūriu gali būti koks nors, kur būtų išvengta teisinio sprendimo, tačiau kartu atsikratyta Eglės Kusaitės. Man į galvą ateina tik vienas įtikinamas variantas – sovietmečiu panašią į Eglę Kusaitę veikėją būtų iškišę į durnyną, kaip esą nepakaltinamą (psichiatrinė ekspertizė su teigiamu rezultatu). Toks variantas išspręstų bylos bėdas: viena vertus, mergina būtų sukompromituota, antra vertus, pripažinus ją nepakaltinama ir neveiksnia, jai būtų atimtos bet kokios teisinės galimybės ginti savo teises vėliau. Kitas variantas – išduoti Eglę Kusaitę Rusijos teisėsaugai (FSB) – irgi įmanomas, tačiau mažiau įtikėtinas.

O iš žmogiškos pusės… Aš tiesiog galvoju apie tai, kaip košmariškai sulaužytas Eglės Kusaitės gyvenimas. Dar vaikas ji, iš esmės… Ir to vaiko gyvenimas pavirto į siaubą – tą siaubą, kai pakliūni į sistemos mechanizmą, esi traiškomas sistemos krumpliaračių, kai nieko negali padaryti, kai supranti, kad tavimi manipuliuoja, tave valdo, kad esi nulis, nesvarbu, ar kaltas, ar nekaltas…

Rokiškis Rabinovičius rašo jūsų džiaugsmui

Aš esu jūsų numylėtas ir garbinamas žiurkėnas. Mano pagrindinis blogas - Rokiškis Rabinovičius. Galite mane susirasti ir ant kokio Google Plus, kur aš irgi esu Rokiškis Rabinovičius+.

33 thoughts on “Eglė Kusaitė ir truputis kontekstinės analizės

 1. nb

  Nuo kada VSD reikia registruotis atsivertimą į islamą, kabalą arba žvejybą? man susidaro įspūdis, kad šita mergaitė tikrai ne viso protelio.

  Reply
   1. nb

    aš žinau tik viena -- normalūs (kiek tai apima nusistovėjusį supratimą (dėl to galite kabinėtis, bet tebūnie)) žmonės, ypač jaunimas, kuris myli gyvenimą į tokias istorijas nepapuola.kad atsivertimo į islamą nereikia registruoti jokioj įstaigoj, tai manau apskritai akivaizdu.
    o kad institucijos kažkokį š su ta mergaite prisižaidė, irgi akivaizdu.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Tam tikra prasme tamsta gal ir teisus. Bet kita vertus, ir neteisus tuo pačiu. Paauglystė yra toksai periodas, kai visi būna nenormalūs. Išskyrus gal nebent mažumą, pas kurią hormonų lygis nenormaliai žemas.

     O užkibus ant nesąmonių durnoje paauglystėje, galima nemenkai nusivažiuot, ypač jei aplink pilna visokių gyvenimo tiesas aiškinančių patarėjų. Jei nepasiseks, tai paskui krūvos metų prireikt gali, kol visus kliedesius iš galvos išsikratysi 😀

     Kaip sakant, prisiminkit, ponas, kaip pats elgėtės ir kokių durnysčių buvo pilna galva, kai jums buvo kokie 16 metų 🙂

     Reply
  1. hm

   Tai bėda tame, kad pirmą kartą išgirdus ape tą „teroristę“ irgi atrodė, kad mergelei varžtų trūksta. Na bet kuo toliau tuo labiau atrodo, kad tų varžtų visoj sistemoj didžiulis deficitas…

   Reply
   1. Rokiškis Post author

    Kai trūksta varžtų, reikia užduoti klausimą -- kokių būtent varžtų trūksta. Ir kartais ima aiškėti, kad ne šiaip kokių nors, o labai įdomių varžtų trūksta.

    Reply
    1. skirtumas

     Kilstelėkim dar aukščiau: kokio įdomumo varžtų trūksta? Ogi visokių penkiakampių su atbuliniu sriegiu!

     Reply
     1. hm

      Gerai, jei toks mūsų institucijų diskreditavimas, pagal visas sąmokslo teorijas, yra kažkokių užsislaptinusių (ar nelabai) išorinių priešų darbas. O kas jei jie natūraliai taip? Taip dar baisiau…

      Reply
      1. Rokiškis Post author

       Taip, sklando tokia teorija, kad kai kokia chebra išties nori diskredituot VSD ir prokuratūrą. Nežinau, kiek tame tiesos.

       Reply
 2. anoniminis bailys

  Man tai cia yra siektiek panasu i situacija, kai yra sugalvojama problema (siuo atveju terorizmas), tada ji eskaluojama, veliau atsiranda papildomos darbo vietos ir skiriamas papildomas finansavimas tai problemai spresti. Apie samokslo teorijas siuo atveju nekalbu. Bet tarkime kazkam labai reikia pasirasyti disertacija, o geros aktualios temos jau isnagrinetos, todel pasirenkama rimtai skambanti bullshitine tema, tada ji rimtu veidu pletojama. Stai turim ir problema.

  Antras dalykas kuris mane neramina, tai musu saugumo bendradarbiavimas su Rusijos represinem strukturom, man sitas i galva niekaip neitelpa, vien del to, kad tas bendradarbiavimas yra vienpusis. Rusija net savo kriminaliniu nusikalteliu neisduoda (gera atmazke su konstitucija). O Lietuva pasirodo ju teisines pagalbos prasymus turi tenkinti, as esu pilnai uz tai, bet tada turetume ne tik duoti, bet ir gauti.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Taip, ponas Čyvas pas save kadais rašė apie tą disertaciją. Tą pačią, kuri vėliau buvo matyt ir plėtojama.

   O dėl to bendradarbiavimo -- čia klausimai tokie, į kuriuos sunku atsakyti, tiesa? 🙂

   Reply
   1. anoniminis bailys

    Ta pacia disertacija as ir turiu omenyje, tokia praktika pas mus nieko nauja. As aisku nesu kompetetingas sprest, bet pasiziurejus kokias disertacijas kiti apsigina, tai norisi verkt, cia pagrinde liecia socialinius mokslus. O kas blogiausia, jie veliau pletoja savo moksline veikla, tampa akademiniais bedarbiais. Nors ne, nusisneku, yra zymiai baisiau kai akademiniai bedarbiai isidarbina valstybineje istaigoje.

    Del bendradarbiavimo, tai aisku, cia tik mano filosofavimas, praktikoje ten kogero net viduje dirbantys nelabai suvokia, kur yra pradzia, o kur pabaiga.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Aš tą disertaciją pavarčiau kažkaip prieš kažkiek laiko, visai įdomu buvo, kaip šiaip kokia grožiškai-publicistinė literatūra.

     Bet jei tai mokslinis darbas, tai už savo blogo ir jo komentarų rašliavas jau kokius dešimt kartų turėčiau būti tapęs visokių universitetų mokslų daktaru, o gal ir cielus kelis kartus kokiu nors garbės akademiku ir profesoriumi.

     O tame MRU, kur ta disertacija buvo ginta, tai gal dar ir išvis suvisam galėčiau visos tos įstaigos generaliniu vadovu būt ir kokį Maumą reguliariai ant kilimėlio išsikvietinėt ir trolint jį už tai.

     Reply
 3. skirtumas

  Kažkokią skystą klizminę trydą primenantis incidentas… Oi neis į dangų kažkas oi neis… 😉

  Reply
 4. Romelis

  Mano kuklia nuomone, Lietuva yra per maža šalis terorizmui, pramoniniam šnipinėjimui, žvalgybai, ir panašiems dalykams, todėl struktūrų, turinčių nuo to ginti egzistavimas (tai yr afinansavimas) priklauso nuo rezultatų. Nesu labai geras matematikas, bet formule maždaug tokia:

  0 rezultatų = 0 pinigų

  tai vat kad taip nebūtų taip ir yra daromos grėsmės. panašiai buvo susodinti „juodvarniai“ nepriklausomybės pradžioje. Žinot už ką ? už tai, kad 1993 dar tik išėjus sovietinei kariuomenei mano, kad jie gali grįžti, ir jauni vaikiai, vedini istorijos mokytojo, su mediniais kalašnikovais ruošėsi karui. miške. vat ir sėdo už tai. kas pusę metų, kas daugiau. Mokytojas Šmitas iki šiol ieškomiausias Lietuvos teroristas.
  Juokinga? Anaiptol. Kažkas už tai gavo antpečius, o laikraštiena krūvą temų.
  Paskui buvo neišsprendžiama Pociūno byla, dabar šita. Juokinga ? Anaiptol. Kažkas išsaugos arba gaus antpečius, žiniasklaida turės apie ką rašyti.

  Kaip gi Lietuvoje bus struktūros prieš teroristus ir šnipus, jei nebus šnipų ir teroristų ?

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Matot, gerbiamasai, yra Lietuvoje šnipinėjimas ir pan.. Latvių gatvėje stovinti ambasada savo apimtimis bei personalo kiekiu yra tokia didelė, kad abejonių nekyla.

   Ypač dar kai kokie nors iš Rusijos remiamų fondų vadovai rengia pas mus demonstracijas ir riaušes.

   Problema tame, kad atoveiksmio Latvių gatvei nesimato. Bet, kaip paradoksalu, matosi bendradarbiavimas su jais kovose prieš menamus terorizmus.

   Reply
 5. bst

  Realiai koks skirtumas kam/su kuo klapciukai dirba. Cia is esmes yra toks zmoniu tipas, kuris be pono nei moka nei nori nei gali. Istojam sen, istojam ten, atliekam vienu nurodymus, atliekam kitu.

  Reply
 6. Jurkis

  „Latvių gatvėje stovinti ambasada savo apimtimis bei personalo kiekiu yra tokia didelė, kad abejonių nekyla.“. Nu žinot, juodų darbų kiekis apsprendžiamas personalo kiekiu? Tuomet tikrai tikrai tikrai Kusaitė ne teroristė.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ponuli, jūs matėt kada nors tą ambasadą, kad čia pezat? Jei nematėt, tai nueikit, pasižiūrėkit. Tai nereiks pezėt -- savaime visi klausimai apie tai, kuo jie užsiima, atkris.

   Reply
 7. Jurkis

  P.S. Berods, binladenas nudobtas. Kai dabar demokratizuosim ir saugosim Artimuosius Rytus?

  Reply
 8. visuomenės veikėjas

  o aš va prisiminiau prieš kokius 7 metus sugautą šnipą šiaulietį studentą, kažkaip keista, kad mūsuose ir šnipai, ir teroristai tokie dar visai žali, nesusitupėję, dar nuo mamyčių sijonų ką tik atsitraukę, o rimtesnių nepasitaiko…

  Reply
  1. Romelis

   Nes visi rimtesni užsiima „šnipų gaudymu“. Gal todėl jis ir be rezultatų ? 🙂 arba tikslaiu su pritemptiniais 🙂

   Reply
 9. Zlatan

  „Valstybe“ zurnale buvo neblogu straipsniu apie tai, kad „rezonansines bylos“ reikalingos pavalkioti po mass media tam, kad nutraukti demesi nuo rimtu dalyku. Na, Kedys, Kusaite, Romanovas su Zalgiriu… Lietuvos Duju privatizacija, terminalo statyba, atomine elektrine, etc…
  Is tikruju kazkas turetu gauti gerai per kiausus uz tuos rimtus dalykus, nuo kuriu nutraukiamas demesys ir uz tuos sulauzytus paprastu zmoniu ir mergaiciu likimus, kurie panaudojami maskavimui.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Taip, yra tokių minčių. Tiesa, kai kurios rezonansinės bylos pridaro tiek visokių procesų, kad labai abejoju, ar jos dėmesio nukreipimui. Pernelyg dideles problemas sukelia.

   Bet vat kai pareina kokie nors šiaip fufeliai būtent tuo metu, kai daromi kokie nors svarbūs sprendimai -- tada tai tikrai galima rimtai kažką įtarti.

   Reply
 10. eik tu pisti

  eik tu pisti
  kokiu ten idijotizmu prirasei

  baigiau ties

  Banalios, aksiomatiškos nesąmonės nereikalauja kažkokių išorinių reiškinių analizės – įsitikinimas, kad Žemė yra plokščia – aksiomatyvus savo esme, jis neatsiranda iš kažkokių teorijų, jis pats duoda pagrindą tolimesnėms teorijoms.

  daugiau skaityti tu tavo briedu nebepajegiau, kita karta kai rasys tai bent jau pasistenk zinoti pats ka nori pasakyti

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Iš to, kad tamsta pasipiktinęs siunčiat mane pisti, suprantu, kad pisimasis tamstai yra keiksmas ir bjaurus reikalas.

   Todėl išsyk čia galim pasidaryt išvadą, kad tamsta esate debilavotas neurotikas, kuris seksą laiko šlykščiu reikalu ir dėl to iki šiol yra nekaltas masturbantas, besigėdinantis savęs paties.

   Taip kad dabar galite iš čia keliaut kur nors ir daugiau nesugrįžti, nes čia ne tokiems, kaip tamsta yra rašoma.

   Reply
 11. Arvydas Damijonaitis

  Antiterorizmas“ – čečėnų masinių žudynių doktrina, Kremliaus valstybinis terorizmas

  INFORMACIJA: Apie masines žudynes Rusijos išniekintoje Ičkerijoje „civilizuotas“ pasaulis žino, bet, matomai, dar nepakankamai suvokia Kremliaus valstybinio terorizmo mastus ir grėsmes. Pavyzdžiui, vienoje DISCOVERY TV laidoje apie palydovines regos sistemas, diktorius „dalykiškai“ taip komentavo pateikiamus vaizdus : „Matome miestą GROZNIJ prieš karą su Rusija. Kitoje palydovinėje nuotraukoje matome po karo su Rusija sugriauto iki pamatų GROZNIJ vaizdą, miestas nušluotas nuo žemės paviršiaus“.
  Putino Rusiją valdo buvę imperijos represinių NKVD,KGB struktūrų „kadrai“. NKVD, KGB, „bolševikai“ nužudė šimteriopai daugiau nekaltų žmonių nei hitlerinės Vokietijos naciai, todėl NKVD ,KGB, bolševikai kartais vadinami „raudonaisiais naciais“. Rudųjų nacių nusikaltimai įvardinti NIURNBERGO proceso metu . Šimteriopai didesni sovietinės imperinės Rusijos nusikaltimai neįvardinti teisme, todėl Putino Rusiją tebevaldo raudonieji naciai..Čečėnų masinių žudymų doktrina yra „Antiterorizmas“. Nužudyta apie šimtas penkiasdešimt tūkstančių „teroristų“ čečėnų, dvidešimt penki tūkstančiai „teroristų“ čečėnų baisiose sąlygose šiuo metu kankinami Rusijos kalėjmuose. Kolaborantas Kadyrovas pasamdytas „užkasti“ masinių čečėnų žudynių įrodymus.
  Būtina plačiajai pasaulio visuomenei pateikti ir Lietuvos Prezidentūros nuomonę, apie valstybinį imperinės Rusijos terorizmą, masinių žudymų doktriną „ANTITERORIZMĄ“. Ar ir toliau atsargiai „drebinsit kinkas“( Vincas Kudirka) dėl postų ir algos?

  Reply
 12. Arvydas Damijonaitis

  Ičkerijoje Rusija nužudė 250 tūkstančių čečėnų,50 tūkstančių čečėnų yra kankinami rusų kalėjimuose.Kas atsakys už šituos nusikaltimus?Eglė yra fantastiška Lietuvos mergelė,užstojusi čečėnus..

  Reply
 13. Alvidon

  Archeologija musie blogis, ale vat kažkaip visgi pakapstysiu: „atasivertimą islaman reikia registruoti VSD“ sugeneruot galima nebūtinai dėl VSD kuravimo, tai pilnai gali atsitikt ir tuo atveju, jei kelias atsivertiman (paaugliškos paieškos visokios skausmingos) prasidėjo nuo „valstybė mani persekioja“ (pvz. persekiojimo/vienišumo išvengiam priimdami islamą, a kaip visišką išsivadavimą iš problemos ir dvasinį savęs išaukštinimą atliekam atsivertimo registraciją valstybėj/VSD, stiliuj „a aš jūsų nebebijau“).

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Na, tai jau dvelktų tokia šizofrenija, kad kartu su ja turėtų būti ir nemažai kalbų apie psichotronus, chemtreilus ir skraidančias lėkštes.

   Reply

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *