Graikijos referendumas. Paspėliokim, kas už jo slepiasi.

Čia nereikia gilintis net, kas ten vyksta, nes aiškus faktas: valdžia, nuolat maitindama marginaliausius ir bukiausius rinkėjus (tenykščius runkelius) visokiomis socialinėmis gerovėmis, prisidirbo. Prisidirbo ir augindama valdišką aparatą. Prisidirbo visaip – ir išlaidaudama, ir įsiskolindama visokiems bankams, ir belenką falsifikuodama*. Anksčiau ar vėliau tai turėjo atsitikti šalyje, kurioje nebuvo jokios kitos politikos, išskyrus totalinį populizmą.

Graikija, komunistų protestai demonstracijoje

Graikų komunistai komunizmą įsivaizduoja labai paprastai: visa Europos Sąjunga dirba pagal galimybes, o graikiški marginalai gyvena pagal poreikius.

Graikijos problema yra labai paprasta ir beveik neišsprendžiama: populistinė valdžia per keletą dešimtmečių sugebėjo išauginti ypatingai savimyliškų ir egoistiškų idiotų minią, tuo tarpu visokių chaosų bei revoliucijų idėjos tenai yra senos, todėl dabar žaizda atsivėrė, tiesiog trykšteldama į visas puses nesuvaldomu pūlinių srautu. Štai tie pūliniai, tiksliau minia anarchistų, komunistų ir kitų puspročių dabar pasiryžusi geriau privesti šalį iki visiško chaoso, bankroto ir revoliucinių skerdynių, bet dirbti jie nesutiks nei už ką. Tai natūralu: pripratęs gyventi už pašalpas, niekada nenorėsi dirbti.

Visgi aš neanalizuosiu tos graikiškos situacijos, nes niekam tai neįdomu. Įdomus dabar tiktai tasai referendumas, apie kurį prakalbo Graikijos ministras pirmininkas George Papandreou (beje, jis yra socialistas), pradėjęs kabinti atviriausius fufelius apie tai, kad Graikijos reformoms reikia visuomenės palaikymo, todėl referendumas yra būtinas. Čia aišku, koksai būtinas tasai palaikymas referendumais, nes apklausos rodo, kad didžioji dauguma Graikijos gyventojų yra nusistatę prieš bet kokius biudžetų karpymus.

Po to, kai apie referendumą imta kalbėti, finansų rinkas ištiko priepolis, o jau to pasekoje imti kelti klausimai apie tai, kas per šūdas nesusipratimas yra ta Graikija ir kodėl gi jos išvis neišmesti iš Europos Sąjungos. Tai irgi natūralus klausimas: kaip gali būti taip, kad apsibankrotinusi ir visiems įsiskolinusi valstybė, gavusi didžiulę paramą, kurią momentaliai vėl sugebėjo prašikti, dar keltų kažkokias sąlygas savo finansuotojams, kurie jai duoda paskutinį šansą?

Pažiūrėkim, kokios gi yra pas Graikiją galimybės, nesigilindami į jokius ten moralinius aspektus. Realiai yra trys variantai: nieko nedarymo, griežtų reformų ir savanoriško išstojimo. O tada, kai panagrinėsim, pamatysim ir kokie klausimai tenai referendume bus.

Graikija nieko nedaro ir toliau gyvena iš svetimos kišenės

Pirmas variantas – Graikija niekur neišstoja iš Europos Sąjungos, o toliau bando malti šūdą, visais įmanomais būdais ignoruodama bet kokius Europos Sąjungos sprendimus (būtent dėl tokios galimybės biržose ir kilo tie priepoliai). Čia graikai vis dar turi šiokias tokias galimybes, kurias jau seniai naudoja tiek smarkiai, kiek tik išgali. Būtent dėl šių galimybių jie, pakliuvę į eurozoną, sugebėjo prasiskolinti iki neįmanomo lygio ir gauti tą situaciją, kurią dabar ir turi. Čia labai patogu, kai esi eurozonos dalyvis.

Paskutiniu metu Graikija buvo sugalvojusi tiesiog melžti Europos Sąjungą, tačiau tai gręsia labai nekokiomis ilgalaikėmis pasekmėmis: visa Europos Sąjunga anksčiau ar vėliau būtų priversta imtis šios bėdos sprendimo radikaliu būdu: jei nesigauna Graikijos išmesti paprastai, tai tektų visvien ją išmesti, tiktai kokiu nors (čia galim visaip priteoretizuoti) priverstiniu būdu. O štai tada Graikijai ateitų momentalus galas per vieną dieną. Grynai dėl finansinių priežasčių. Nes tam, kad jie išlėktų, juos mestų per visur, ir mestų taip skaudžiai, kad jie užsimuštų ir pavirstų į tikrą Europos Zimbabvę (tiesą sakant, jau ir taip yra netoli to).

Problema yra ta, kad šitoksai nieko nedarymo ir tolimesnio viduriavimo variantas – tai būtent tas, link kurio šalį veda anarchistų ir komunistų šutvės. Ir jis nepriimtinas nei Europos Sąjungai, nei Graikijos valdžiai, net labiausiai populistinei. Nes netgi populistai stengiasi išvengti rizikos, kad juos kokie nors sukilėliai nulinčiuos gatvėje.

Graikija imasi griežtų reformų ir susitvarko savo reikalus

Tai variantas, kuris būtų geriausias ir Graikijai, ir Europos Sąjungai. Graikija galėtų išspręsti savo finansines bėdas, tačiau tokiu atveju pašalpos minioms lodarių baigtųsi, valstybinis aparatas būtų nukarpytas be gailesčio, o profsąjungoms – kaip reikiant apkarpyti sparnai. Išties ne tiek jau daug ir tereikia tai šaliai – turi ji ir gamtinių resursų, ir turistų srautus, ir išsilaikyti visai galėtų. Su sąlyga, kad baigsis tos absoliučiai neadekvačios išlaidos.

Problema yra ta, kad šitokio scenarijaus nei už ką nepakęs visi tie komunistai bei anarchistai, todėl būtent toksai scenarijus – beveik neįmanomas. Tie anarchistai bei komunistai siautėja jau dabar, jiems jau dabar, nepaisant totalinės krizės, reikia papildomų pajamų, jie nori gyventi geriau. Minios jaunų pridūrkų degina mašinas ir pastatus, kelia riaušes ir tikisi, kad jiems pavyks gyventi geriau. Smegenys jų yra silpnos ir menkos, proto neduota, todėl supratimo iš jų pusės čia nebus. Dar prasčiau, kad į šių idiotų pusę reformų atveju masiškai stos (ir jau dabar stoja) valdininkija. Dėl to, kad pusę jų išmes iš darbo, kitai pusei nurėš atlyginimus, o negana to, užsuks šešėlinių pinigų kranelius, kurie Graikijoje yra dar didesni, nei Lietuvoje**.

Akivaizdu, kad čia viskas virstų labai dideliais nemalonumais. Graikija jau turėjo pilietinį karą 1946-1949, kuris tęsėsi visokiais chaosais iki pat 1967 perversmo, bet ir po to vyko visokie neramumai, karaliaus nuvertinėjimai, pakartotinės makalynės ir t.t.. Iš esmės, iki pat įstojimo į Europos Sąjungą 1981 Graikija buvo tiesiog chuntos ir puspročių valdoma šalimi – tik tada kažkas jiems ir gaudavosi.

Taigi, vienintelis šansas Graikijai susitvarkyti su tomis ekonominėmis bėdomis ir įgyvendinti reformas – tai vėl įsivesti pas save kažką panašaus į chuntą. Akivaizdu, kad tokios priemonės nebūtų labai populiarios.

Graikija savanoriškai išstoja iš Europos Sąjungos

Šitas variantas yra netgi visai įtikėtinas. Kaip galim pastebėti, nieko nedarymo scenarijus Graikijai jau ilgiau negali tęstis. Nes jei jie nieko nedarys, viskas baigsis tokiu krachu dėl priverstinio išmetimo, kad tokį variantą išvis net sunku įsivaizduoti (nebent prisiminsime Graikijos pilietinį karą). Ai, tiesa, stabilizuojantis faktorius visgi yra – tai NATO pajėgos, kurios padėtų vėl įvesti pulkininkų režimą. Bet tai nelabai guodžia, tiesa?

Bet ir reformų variantas, kaip matėme, sunkiai įtikėtinas bei reikalaujantis kažko panašaus į jau minėtą chuntą. Ir bet kuriuo atveju, nepriklausomai nuo nieko, rimtų reformų jiems prireiks. Tai irgi nelabai guodžia, tiesa?

Taigi, tikėtina, kad Graikija tiesiog nori gauti dar vieną porciją pinigų bei įvairių garantijų mainais už išstojimą iš Europos Sąjungos. Toksai scenarijus būtų visai netgi įdomus. Ir juoba suderinamas su tais pačiais chuntų variantais, kuriems neišstojimo atveju atsirasti trukdytų ta pati Europos Sąjungos demokratija.

Kokie bus Graikijos referendumo klausimai?

Taigi, čia galima ir paspėlioti, kokie bus referendumo klausimai, nes jau matėme, kad visi trys scenarijai neišvengiamai numato vienokios ar kitokios chuntos atsiradimą: išstojimo ar išmetimo atveju – tiesiog atsiranda chunta, o reformų atveju – chunta reikalinga reformoms.

Atitinkamai, spėju, kad referendumas numatys du variantus (tiktai suformuluotus pakankamai gražiai, kad neaukštą intelektą turintys graikų runkeliai nesuprastų, ko jų išvis klausia):

 • Įteisinti griežtos valdžios variantą su kardinaliais taupymais, kad būtų įgyvendinti ES reikalavimai (t.y., įvesti chuntos analogą teisėtu ir demokratišku būdu)
 • Išstoti iš Europos Sąjungos, įvedant vietinę griežtą valdžią, turinčią visas teises vykdyti reformas (t.y., vėlgi įvesti chuntos analogą, prisidengiant nepriklausomybės nuo ES susigrąžinimu)

Atkreipkite dėmesį, kad kalbos apie referendumą sukelia isterikas ne tik finansų biržose, bet ir tarp kitų Graikijos politikų: šie, skirtingai nuo minios gatvinių puspročių, gerai supranta, kas turima omeny: bet kuriuo atveju, jei tik neprasidės rimtos reformos be jokio referendumo, greitai ateis chunta. Ir tada jau jiems bus ne pyragai, nes juos sodins į kalėjimus ir jų išsidirbinėjimams ateis galas. Nebebus to lovio, prie kurio visi taip spraudžiasi.

Įdomus tik vienas dalykas: chuntą šįsyk norėtų įvesti socialistai, savo pačių noru, kai anksčiau griežtą valdžią ten įvesdavo dešinieji. Socialistų noras suprantamas ne tik dėl to, kad socialistams teroras ir diktatūra yra įprasti. Čia veikia ir kitas išmąstymas: chunta visvien atsiras, bet tik tuo atveju, jei ją įves socialistai, jie patys galės valdyti situaciją. O jei jie patys to nepadarys, tai viską padarys graikų kariškiai, tie patys pulkininkai, kurie jau kažkada visokius socialistus sodino į kalėjimus. Taigi, pasirinkimo nėra: arba reformos, arba chunta. O tiksliau – ir tas, ir anas vienu metu.

Štai ir viskas. Anarchistai bei komunistai bet kuriuo atveju gaus tai, ko taip ilgai siekė – apinasrį ir grotas. Nes jie pamiršo, kad veltėdžiauja. Galim pažvelgti ir kitaip: įvyks revoliucija, tik šį kartą sukils ir tvarką įves ne liumpenų minios, o tie, kas dirba. Kaip pasakytų koks nors Marksas ir Leninas – tai yra ekonominis neišvengiamumas.

 

————

* Mūsų prieškrizinė patirtis su Gedimino Kirkilo vyriausybe, sėkmingai ištaškiusia visus turėtus rezervus ir netgi nutylėjusia apie jau pastebėtus atšalimo požymius – tai visiški niekai, palyginus su tomis falsifikacijomis, kurias darė Graikijos valdantieji. Jei pasiieškosite ir nepatingėsite pakapstyti, tai pažadu, kad maža tikrai nepasirodys. Nepatikėsit net, kad taip išvis gali būti kokioje nors Europos Sąjungos valstybėje.

** Pas mus kalbama, kad apie trečdalis biudžeto galimai yra šešėlinis. Graikijos atveju kalbama apie tai, kad daugiau, nei du trečdaliai biudžeto gali būti šešėlyje.

Rokiškis Rabinovičius rašo jūsų džiaugsmui

Aš esu jūsų numylėtas ir garbinamas žiurkėnas. Mano pagrindinis blogas - Rokiškis Rabinovičius. Galite mane susirasti ir ant kokio Google Plus, kur aš irgi esu Rokiškis Rabinovičius+.

94 thoughts on “Graikijos referendumas. Paspėliokim, kas už jo slepiasi.

 1. Pseudohistorian

  [brainstorm]Chunta (ar kokis kitas autoritarizmas) graikams būtini, nes kol valdžia tiesiogiai (per rinkimus) atsakinga liaudžiai niekas nesikeis- jokia realių reformų vyriausybė neišsilaikys.
  Tačiau yra ir kitas aspektas: su realiai galinčia dirbti vyriausybe Graikija bus labai ne košer Europai ir JAV. Politikai ir finansininkai gal ir norėtų patylėti, bet visgi chuntos įsivedimas dar karta- ir vėlgi labai stipriai- muš per visas Graikijos akcijas, reitingus ir visą ką.
  Tai dar labiau pablogins Graikijos situaciją ir čia atsiveria liudniausias scenarijus- chunta nesugeba įsitvirtinti valdžioje ir žlunga, prislėgdama po savimi pačia Graikijos valstybę kaipo tokia, nes smūgis valdžios autoritetui bus nepakeliamas ir tada jau atsiveria Rusija 1917 scenarijus.
  Čia, aišku, pats juodžiausias, ir gal ne visai įmanomas variantas, bet su graikais viskas įmanoma.

  Ir sugebėk taip įsivaryti į kampą.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Na, realiai gerai dirbančios vyriausybės Graikija, man rodos, niekada neturėjo. O vat visokios chuntos pas juos prasilaikė kelis dešimtmečius. Ir man toks įtarimas, kad gal jie kitaip išties ir negali gyventi.

   Reply
 2. troy

  Graikai neišsaugojo jiems patikėtos Romos imperijos, graikai sugriovė Osmanų imperiją, graikai sutvarkys ir Europos Sąjungą.

  Reply
 3. egriseus

  Rusija su nutįsusia seile žiūri į savo būsimos imperijos karūnos perlą (nežinau, ar šį žodį kabutėse rašyti). Juk kaipgi III Roma, Bizantijos įpėdinė, be Graikijos provincijos? Manding, ne veltui ir nūnai Graikija vadinama rusų Trojos arkliu ES.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Taip, Rusija savo įtaką tenai bandė plėsti nuo pat II Pasaulinio pabaigos. Tiesa, juos išstūmė Jugoslavija, tačiau dabar gali būti, kad jie tenai vėl pabandys nosį įkišt.

   Reply
 4. Egidijus

  niekas po tuo referendumo nesislepia. tiesiog PapųAndrėjus nusprendė dar sykį api..sti ES. O jei nepavyks -- nusiplauti rankas

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Tai būtų tasai pirmas scenarijus, kur Graikija mala šūdą ir bando toliau gyvent iš svetimo darbo. Jis, žinoma, irgi įtikėtinas, tačiau ir tokiu atveju visvien jie bandys įsivesti pas save režimą. Kitaip tariant, visvien tie patys galai turėtų slėptis.

   Reply
 5. troy

  Taškente CCP laikais buvo keliatūkstantinis graikų komunistų miestelis. Po juodųjų pulkininkų jie grįžo namo. Dabar matyt taškentiečių sūnūs ir anūkai veikia…

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ir be šitų buvo krūvos puspročių pas juos -- Graikija žymi ir savo pertekliniais kiekiais stalinistų, ir dar didesniais kiekiais trockistų. Raudonuojanti šalis.

   Tamstos minimi komunistai iš SSRS Graikijai greičiau turėjo atnešti parazitavimo ir visuotinių vagysčių patirtį.

   Beje, ne veltui ir tie patys maištaujantys jaunuoliai Graikijos santvarką vadina kleptokratija.

   Reply
 6. skirtumas

  Kažkokiu stebuklingu būdu reikėtų Lietuvos runkeliams tą Graikiją nuolat rodyti ir pasakoti, kaip jiems blogai ir kad Lietuvai tai gresia, jei vėl rinks kokius nors pridurkus.

  Reikia gero PIAR’o, katras sugebėtų sugretinti Graikiją su visokiais Uspiskihais, Kirkilais ir TT’ais (nors pastaruosius, gal sunkiau bus, bet geras PIAR’as viską gali ;)).

  Reply
 7. anoniminis bailys

  Kai matau riausininkus metancius i savo bendrapiliecius molotovo kokteilius, tai nevalingai pradedu linketi jiems to socialistinio rojaus :). O bendrai tai kodel nedavus si karta pasireiksti kokiemnors anarchistams, jie berods dar sanso normalaus niekada neturejo? Butu idomu paziuret.

  Reply
 8. fufelis

  Jus ka graikijoj nebuvot? Gerai ten zmones gyvena, geriau nei bet kur kitur. Selsta kruvele futbolo ultru sostinej ir visi baidosi. Graikija turi babkes dachuja, beda tik dalybos.

  Reply
   1. Index

    Iš tikro tai yra ten įdomiai. Yra Graikija, o yra Atėnai ir Tesalonikė. 🙂 Ten gyvena pusė šalies, biudžeto išlaikytiniai valdininkai ir dibilai komunistai su anarchistais. ES paramos didelė dalis irgi nuplaukia į Atėnus, kur už ją tvarkomi paminklai, pastatytas tramvajus, ir dar niekas nežino kiek nutekėjo…

    Tuo tarpu salose ir kitose turistinėse zonose žmonės iš tikro dirba ir uždirba (Daugiausia iš turizmo), tiesa, mokesčių mokėti nelabai nori, nes žino kam jie bus išleisti. 🙂

    Už Atėnų ir Tesalonikės ribų pradingsta ir anarchistų graffiti ir raudonos vėliavos.

    Graikijoje praleidau visą praeitą pusmetį tai yra šiokia tokia proga pasidalinti patirtimi. 🙂

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Žodžiu, kaip suprantu, panašiai kaip ir kitur, tik kad reikalas stipresnis, labiau įsigalėjęs: ten, kur pinigai skirstomi, ten atsiranda ir parazitavimas. Paprastai tai ir būna sostinėse, šiuo atveju -- Atėnuose.

     O su mokesčiais -- kad žmonės mokesčius norėtų mokėti, turi būti arba velniškai efektinga mokestinė sistema, kur gaudomi didesni slėpėjai, tuo tarpu smulkiems verslams sudaromos lengvatos (įskaitant ir nulinį apmokestinimą iki tam tikros ribos), arba turi būti toks skaidrus mokesčių skirstymas, koks, sako, yra Izraelyje, kur tiesiog paradigma kita: žiūrima į mokesčius ne kaip į duoklę, o kaip į bendrų reikalų finansavimą, kurį vykdo piliečiai (čia verta palyginti su kibucais).

     Žodžiu, tamstos pastebėjimas išties labai gerai paaiškina reikalą: tie, kas dirba, tie anarchizmais ir komunizmais neužsiima.

     Reply
     1. Index

      Taip. Problema tik, kad Graikijoje Atėnai yra neproporcingai dideli šalies masteliais (Neoficialiais duomenimis, įskaičiavus visus nelegalius imigrantus Atėnų populiacija gali sudaryti beveik pusę šalies gyventojų). Taip pat be Pirėjaus uosto ten beveik nėra jokio rimtesnio privataus verslo ir industrijos. Todėl biudžeto išlaikytiniai sudaro nemažą dalį gyventojų, nors koncentruojasi beveik vien sostinėje.

      Su mokesčiais ten dar yra ta problema, kad jų nemoka ne tik smulkus verslas, bet ir stambusis. Net laivybos įmonės (Tai yra antra pagal stambumą ūkio šaka, o Graikija turi didžiausią prekybos laivyną pasaulyje) nuslepia labai didelę dalį mokesčių, todėl biudžeto pajamos yra pakankamai kuklios, o laivybos magnatai (Prisiminkim ir Onassį, ir Stavros Niarchos, tokių pilna ir dabar) turi sukaupę didžiules sumas, nors oficialiai neturi beveik nieko. Prie tokio atlaidumo prisidėjo ir tai, kad jie nemažomis sumomis pafinansuodavo valdančiuosius socialistus (Normalių dešiniųjų ten nebėra nuo tada kai 1973-iais buvo nuversta chunta).

      Komunizmais užsiima arba marazmatikai išgyvenę nuo pilietinio karo laikų (KKE, kurios vėliavos matosi nuotraukoje), kurie vis dar nesupranta kaip galėjo sugriūti SSRS arba jų jaunimėlis (PAME), kurie surengia radikalesnes akcijas. Iš anarchistų tai dauguma yra jaunimėlis iš gerų šeimų, kurie atprato dirbti ir gyvendami už tėvų pinigus ateina pamėtyti akmenų į policiją, prisidengdami savo utopinėmis idėjomis (Čia ir priežastis to, kodėl jų tiek mažai pasodinama :)).

      Yra ten ir žmonių, kurie situaciją suvokia pakankamai blaiviai, tik socialistai per beveik 40 metų sugebėjo smegenis išplaut nemažai daliai…

      Reply
    2. Kęstutis

     Nu Rodose teko matyt krūva kūjų ir pjautuvų šalia satanistų plakatų. Nors kai pagalvoji, abu to paties lizdo paukščiai.

     Reply
 9. A.k.

  Vemt verčia nuo visoje ES sklaidančių socialistinių kliedesių. Stebiuosi kaip vis dar atsiranda tų kliedinčių individų ir jų grupių, net Graikijos nesąmonės iki ašarų, jiems nedaro jokio įspūdžio.. vienintelis kelias ES nusiplaut nuo Graikijos problemų ir gelbėtis pačiai. Ir be
  suš.. socializmo..

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Taip, socialistai paprastai pamiršta, kad pinigai turi būti uždirbami. Graikijos socialistai tai užmiršta ir turi patirtį, kad nepaisant užmarščių, gerus porą dešimtmečių gyveno dykai.

   Todėl kiti socialistai, esantys kitose šalyse, irgi nori kažko panašaus. Manau, kad slapčia jie Graikiją laiko įrodymu, kad laimingai gyventi galima nedirbant.

   Ir jiems visai nesvarbu, kad tai nerealu.

   Reply
 10. c2h5oh

  O aš manau, kad viskas gerokai paprasčiau.

  Graikijos premjerui tiesiog nusibodo būti kaltam už tai, dėl ko jis nėra kaltas. Juk visą šitą košę virė visos Graikijos vyriausybės keliasdešimt metų. O graikų liaudis už visus dabartinius taupymus, karpymus, pensijų mažinimus ir pan kaltina Papandreu, lygiai kaip lietuvių liaudis už viską kaltiną Kubilių. Tik Papandreu 10 kartų blogiau -- nes šikna, kurioj sėdi valstybė, gerokai juodesnė, tautos charakteris kitas, ir pripratę jie prie gero gyvenimo.

  Tai šitas referendumas leis premjerui nusiplaut atsakomybę. Liaudis nuleis garą, išsisiautės visos profsąjungos, anarchistai, vandalai ir kitas zbrodas. Kapitalistams bus parodyta špyga (net neabejoju, kad didelė dauguma nubalsuos prieš visus taupymus). Bet niekas nuo to nepasikeis -- nes bankroto atveju vistiek reikės pensijas mažinti, ir netgi gerokai smarkiau (nes jos mokamos iš vokiškų pinigų, kurių bankroto atveju nebebus).

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Taip, psichologinis bajeris čia tikrai bus: bet kuriuo atveju, ką liaudis benubalsuotų, Graikijos valždia paskelbs, kad liaudis nusprendė įvesti griežtą valdžią, todėl tuo pagrindu ir bus chunta, nes būtent toksai yra liaudies sprendimas.

   Tai akivaizdu. Gal tiesiog to neakcentavau.

   Reply
  2. Index

   Šiaip tai, nenustebčiau, kad nemaža dalis graikų gali balsuoti ir „už“ taupymus vien dėl to, kad tai būtų priešinga tam, ko tikėjosi Papandreou (Su taupymo priemonėmis jie daugmaž susitaikė ir neramumai kyla netgi ne dėl to). Žinant Graikų priešiškumą valdžiai nebūtų nieko nuostabaus. Tai, kaip ir balsavimas „prieš valdžią“, ten yra dar įprastesnis dalykas nei pas mus.

   Reply
   1. Rokiškis Post author

    Na, prognozuoti rinkėjus yra gana sudėtinga, ypač dar tolimoje šalyje. Bet jei jie balsuotų už griežto taupymo programą ES ribose, tai juos ir išgelbėtų. Tokiu atveju Papandreou galima būtų uždėti didelį pliusą už sėkmingą žaidimą.

    Reply
    1. Index

     Tenykščius rinkėjus išvis pakankamai sunku prognozuoti, kadangi jie labai vadovaujasi emocijomis. Esmė tokia, kad jie tokiu būdu balsuotų ne už taupymą, bet prieš Papandreou, o šiam pasitraukus (Manau, kad tai nutiks pakankamai greit, tuo labiau, kad jau penktadienį parlamente balsuos dėl pasitikėjimo juo) taupymui vėl priešintųsi. Nesu garantuotas, kad taip iš tikro bus, bet žinant laisvą graikų požiūrį į įstatymus tai galimas variantas.

     Reply
      1. Index

       Manau, kad taip. Apskritai šitas referendumas būtų pakankamai suktas kai viename klausime būtų sudėta bent keletas sprendimų ir dar su „povandenimėm“ potekstėm. Todėl rezultatą prognozuoti sunku.

       Kitas dalykas, kad referendumo gali ir nebūti, nes Papandreou gali dar šį penktadienį būti atstatydintas savų. Kas bus naujas premjeras (Manau, kad gali būti Venizelos) ir kokia bus jo politika irgi neaišku.

       Šiaip jau, dar viena mano versija dėl šio referendumo skelbimo prasmės yra ta, kad taip bandoma šantažuoti vokiečius su prancūzais bei kreditorius dėl dar geresnių „gelbėjimo plano“ sąlygų. Tas jiems nepavyko dėl to viskas galbūt bus gana greit atšaukta.

       Reply
 11. Andrius

  Iki tobulumo tetrūksta ištaisyti klaidą: „apYnasris“ rašomas su ilgąja Y.

  (Negi Rokiškis pasidavė kalbainių stumiamam y raidės trumpinimo vajui ? Šiandien net per LR girdėjau sakant „Lidsas“ (čia apie Leeds/UK))

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Čia ne kalbainių i trumpinimo vajus ir ne klaida. Čia dvejopa rašyba, būdinga priešdėliui api-/apy-.

   Ir beje, būtent apy- yra po truputį stumiamas vietoj api-, atsisakant trumpos formos tais atvejais, kai kirtis yra ant priešdėlio.

   Žodžiu, pasitikrinkit.

   O dėl Leeds -- tai natūralu. Kalbainiai -- taigi sovietukų karta, jie angliškus žodžius nagrinėja per rusiškas transkripcijas, taip pamesdami skambesį. Taip pas juos ir atsiranda trumpoji i vietoj angliškos ee.

   Reply
 12. Dalia G.

  paskaiciuokit visa pagalbos birtakiams paketą, įspūdinga suma gaunas kiekvienam graikų aferistui. gal nx zuokiui nuperkam tą salą susimetę ir išpirdolinam suvisai?

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Angela Merkel šviežiai pareiškė, kad referendumas turės būti dėl išstojimo iš Eurozonos.

   O jei Graikija išsikalinės -- tai aišku, kad nors nekalbama, bet ir iš Europos Sąjungos išmes juos. Kad maža nepasirodytų.

   Reply
 13. fufelis

  Jus toliau su siaurieciu mentalitetu varot…..chuntos lol….nebenusisnekekit, pietuose yzi laif derlius auga, ner sildymo, saule, pinigu reik tik tiems kur naujausia telika nori nusipirkt. Pats pesimistiskiauses scenarijus graikijai yra pensiju pamazinimas truputi, cia pesimistiskiauses varijantas. Realus variantas bus, kad nepastatys naujo kelio, pataupys sen ten, viskas. Graikijos pinigai visada vokieciams priklause, cia krize kaip amerikoj las vegaso krize…

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Jūs, ponas Fufeli, jūs čia ne į Delfį ir ne į Lietrytį pataikėte.

   Jei esate aliteratas ir Graikijos istorijos su visomis chuntomis ir pilietiniais karais nežinote, tai čia pas mane nekomentuokit, o valinkit iš čia į kokias nors kitas vietas, nes durnių tarpe populiarumo aš nesiekiu.

   Ir dar, Zimbabvėje saulės, žemės ir taip toliau -- dar daugiau. Yzy laifas visame gražume.

   Reply
   1. fufelis

    Nulinis inntelektas tamsta. Prie ko cia istorija? Tai lietuviai vel i sibira vaziuos? Lol zimbabve…lygini malerijos perskrosta zeme su graikijos rojum…cia kaip lygint siaures ir pietu korejas pagal klimata.

    Bet ne geriau vaikytis toliau debilisko sencacionalizmo aaaaa graikija virsta iii iranaaaaa… pizdec tau gal negera sude? Graikija ir toliau bus top in world gyvenimo kokybe, ir jelly haters gonna hate.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Nu va, kadangi nesupratot, kad tamstai čia ne vieta, tai daugiau čia nekomentuosit ir nesilankysit, nes jau nukeliavote kaip tik tinkamomis koordinatėmis.

     Reply
 14. laisvarinkais

  ka cia nesamones snekat, kur ziuri laisvarinkiai? taigi bankai ir es patys kalti kad priskolino graikams pinigu, pagal rinkos taisykles, tegul bankrutuoja Vokietijos bankai kad kvaili buvo, kodel dabar graikai bei vokieciu mokesciu moketojai turi moketi uz ju klaidas?? kur laiva rinka? ko Merkel ir bankai kisasi i laisva rinka?

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Manau, kad taip, jiems tos patirties trūksta, todėl ir išsikalinėja. Tai, beje, tam tikrame lygyje būdinga visoms komunizmo nepatyrusioms šalims. O ir pas mus po truputį rausvėjančių visokių ima rastis -- iš jaunimėlio, kuris gyvai nieko to nematė.

   Reply
 15. genys

  Puikus straipsnis, perskaičiau su malonumu;)
  Įdomi šita graikiška „eurokošė“, kai pagalvoji. Tačiau bet kokiu atveju visa šita istorija turėtų nulemti tolesnį ES vystymosi kelią stiprinant galias Briuselyje

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Manau, kad taip, graikiška košė (tiksliau, jos baigtis) nulems labai daug.

   Šiandien Ingrida Šimonytė pusiau uždaram ratui sakė, kad „ES ims rodyti raumenį“ (tai apytikslė citata) ir daugiau nesicackins, o Graikija čia galimai bus tik pirmas rimtas žingsnis.

   Lietuvai viršijus 3 procentų deficitą, mūsų irgi gali nepasigailėti, tegul ir ne tokiomis žiauriomis priemonėmis, bet visgi pakankamu kiekiu stabdomų lėšų, kad suskaustų panašiai, kaip per krizę 2009.

   Reply
 16. genys

  Dėl ES raumens tai natūralu ir šiandien matomai premjerui taip ir „leido suprasti“, kad kabinetui reikia darytyti balansus, o ne referendumus žaisti. Ką gi, dabar viskas daugiau ar mažiau priklauso nuo pačių graikų -- JEIGU smegenėlės bent kiek atvės, gal ir susipras ką daryt (visgi Kubiliaus vadovėlis dar neišleistas;). Šiandien ilgokai galvojau, kokios gali būti teorinės ir praktinės galimybės šaliai likti ES palikus EZ, tai mano mintis lyg perskaitė eurokomisarai ir, abrakadabra, prašau -- „Europos Sąjungos sutartyse nėra numatyta galimybė palikti euro zoną, nepaliekant pačios Sąjungos, ketvirtadienį pareiškė Europos Komisija“.
  Dar vienas įdomus dalykas kaip nuo viso šito graikiško sirtakio kentės likusi ES ir EZ.

  O dėl Lietuvos, tai bent jau išlaikant esamą deficitą (berods 8%) ir jo nedidinant, nieks tų raumenų bent jau kolkas mums nedemonstruos -- visgi mes eurozonai nepriklausom, o visas dėmesys šiuo metu eina tenais. Barroso bicepsą jau greičiau pajus PIIGS. Aišku čia turbūt yra daugiau niunansų ir man kaip menkam ekonomikos analfabetui jie yra nežinomi, tai gal kas ir praplės daugiau

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   2009 biudžeto deficitas buvo 9,5%; 2010 biudžeto deficitas buvo 7,1%. 2011 planuotas biudžeto deficitas buvo 5,8%. Tačiau jau 2012 planuojamas biudžeto deficitas yra 2,8%.

   Priežastis -- įsipareigojimai Europos Sąjungai, kur numatyta sumažinti deficitą iki mažiau, nei 3 procentų. Ingrida Šimonytė apie raumenį pareiškė būtent po to, kai ES ėmė svarstyti Graikijos reikalus. Užuomina buvo lyg tarp kitko, bet kam reikia, tie suprato.

   Aišku, prieš PIIGS labiausiai tą raumenį vertės panaudoti, kita vertus, prieš tą grupę raumenį panaudoti yra sunkiausia. Taigi, čia įdomumų irgi bus nemenkai.

   Jaučiu, daugiausiai gali būti problemų su Italija, kurios populizmas savo lygiu artėja prie Graikijos, tačiau kuri, skirtingai nuo Graikijos, yra viena iš daugiausiai gaminančių ES valstybių, t.y., jos praradimas eurozonai būtų kardinaliai skausmingesnis.

   Reply
 17. c2h5oh

  Naujausiais duomenim, referendumo jau nebebus. Taigi referendumas buvo vidinės politikos kovos priemonė (paskatinti parlamentarus balsuoti kaip reikia).

  Išvis, prieš kuriant sudėtingas sąmokslo teorijas, verta pabandyti paieškoti paprastesnių paaiškinimų -- labai dažnai būtent jie būna teisingiausi.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ponuli, ta priemonė, kaip sakote, „paskatinti parlamentarus balsuoti, kaip reikia“, sukėlė skilimą paties Papandreou partijoje bei atvirą ultimatumą iš opozicijos, kuri taupymą palaikė iki tol. Spėkite, kodėl.

   Žodžiu, tamstai reiktų bent minimaliai sekti įvykius, o ne reflektuoti nuotrupomis iš Delfi ar iš kur ten atgarsius išgirstate.

   Reply
 18. fufelis

  Es graikams nieko nedave, apart to ka visoms es narems duoda. Ka ce nusisnekat ir varot ant graiku. Puse turto graikai gauna is uztarnauto turizmo, geras klimatas, stabili visuomene, nuostabus maistas, istorinis paveldas, draugiski zmones… kita puse yra is darbo, kaip ir siaurej, bet graikai dirba be streso ir pavyda lopams zydams kelia.

  Reply
 19. soso

  rokiski, dabar prasom toki pat posta apie EU pozicija ir galimus scenarijus? kartais atrodo, kad Graikija yra esmine geopolitine erdve be kurios EU praktiskai gyventi negali. ismestu juos lauk, bankai jau dabar sutinka nurasyti 50% skolu, EU rekapitalizuotu bankus ir tegu jie ten iki nukritimo dauzo savo masinas ir vitrinas. neisikertu kam tokiai vokietijai kisti pinigus be jokiu garantiju i ta runkeliu lizda, kai vienintele iskeliama problema yra finansu rinku stabilumas.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Apie Europos poziciją čia beveik nėra, ką rašyti.

   Europos Sąjunga žiūri į Graikiją, kaip į didelį turtą, turintį daug darbo jėgos, daug turistinio potencialo, daug žemės, gerą klimatą, etc., t.y., turtą, kurio labai gaila būtų atsisakyti. Ypač dar po to, kai į jį sukištos tokios nežmoniškos krūvos pinigų.

   Problema tik ta, kad tasai turtas Europos Sąjungai išties tik siurbia pinigus ir neša vien nuostolius. Kitaip tariant, jo išties reikia atsikratyti, nes finansų požiūriu tai juodoji skylė. Tiesiog tipinis atvejis.

   Štai tokia vat dilema, sakyčiau. Stambiose korporacijose irgi kartais tenka priimti panašius sprendimus. Ir jie tokiais atvejais būna paprasti: arba uždaryti lavkę, pagal galimybę utilizuojant jos likučius per pardavimus ar pan., arba imtis žiaurių restruktūrizavimo priemonių. Jei restruktūrizavimai nesugeba prasidėti laiku -- reiškia, kad uždaryti ir viskas.

   Žodžiu, manau, kad Merkozi pozicija čia turėtų būti vienareikšmė: arba Graikija baigia išsikalinėt ir daro pertvarkas staigiai, imdamasi kad ir žiaurių priemonių (turiu omeny tikrai žiaurias priemones, plg. su tomis, kokios prie pulkininkų režimo buvo), arba Graikija turi lėkti lauk.

   Oficialiai tokia pozicija išreiškiama tik labai miglotomis užuominomis, bet kai dabar jau praėjo truputis laiko po tų Papandreou pareiškimų, galima suprasti, kad situacija rimta.

   BTW, kažkas iš ES vadovų jau spėjo įvardinti, kad jei Graikija išeis iš Eurozonos, tai Europos Sąjungoje irgi negalės pasilikti.

   Graikų politinė grietinėlė, atrodo, irgi jau susiprato, kad Papandreou kalbos apie referendumus smirda chunta -- tą parodė tiesiog isteriškos opozicijos reakcijos.

   Pagrindinė graikų masė, atrodo, jau turėtų imt bent minimaliai suvokti, kad galas neišvengiamas ir jiems teks rinktis tarp dviejų variantų: buvimo ES ir socialinio rojaus pabaigos bei nebuvimo ES ir taip pat socialinio rojaus pabaigos.

   Aišku, fone čia yra ir kitas įdomumas: prie Graikijos krizės savo nagus savo laiku prikišo ir kai kurie bankai, kurie taip pat prikišo nagus ir prie JAV, ir prie kitų šalių krizių. Tad 20-uko susitikimas čia buvo geras kontekstas: Obama ir ES iš esmės svarsto klausimą dėl tarptautinių, o ateityje -- gal ir lokalių transakcijų apmokesdinimo. Tai išties reikštų naujos eros pradžią, nes spekuliaciniams finansų procesams ateitų galas. Trumpai tariant, pasaulio vadai pasimokė ir iš tos pat Graikijos, todėl ieško, kaip pašalinti problemų priežastis.

   Reply
 20. pliumbum

  Tenka nuolat darbo reikalais lankytis Salonikuose. Paskutinį kartą buvau gegužės 1-ąją (keista dar, kaip lėktuvas nusileido tokią dieną), tai teko savo akimis iš labai arti pamatyti komunistinį protestą. Apie porą tūkstančių žmonių žygiavo pagrindiniu miesto promenadu,rėkė, mėtė akmenis į policininkus, vienas diedukas visiškai šalia manęs drąsiai vidury dienos purškė kažkokį užrašą ant sienos. Tikra egzotika.
  Šiaip iš tiesų sutinku, kad Salonikai (arba Tesalonikė, kai kažkas rašė prieš mane) ir turistinės vietos skiriasi kaip diena ir naktis. Vat Chalkidikėje tai vaizdas visiškai nieko blogo, tikrai visi dirba turizmo srityje, uždirba ir neprotestuoja. Tvarka ir švara daug kur palaikoma, skųstis nėra kuo. Salonikuose tuo tarpu pilna bezdielninkų -- darbingo amžiaus asmenų, kurie vidury darbo dienos slampinėja pakampėmis, prašinėja eurų iš praeivių arba šiaip stovi ir rūko chebromis. Vyresnio amžiaus piliečiai (nuo 45 metų amžiaus) irgi nedirba, užuot tai darę kiekvieną popietę renkasi šaškių klubuose. Jei pasitaiko būti sekmadienį, nesitikėk pamatyti nors vieną atidarytą parduotuvę ar įstaigą, išskyrus keletą restoranų ir kioską. Bendras vaizdas miesto – antras baisiausias mano matytas po Neapolio. Šiukšlynas nerealus, nenuimtos 1975 metų Jugoslavijos avialinijų reklamos, visur purvas, jūroje teršalai.
  Įdomu bus pažiūrėti, kas ten dėsis po mėnesio, kai teks vėl lankytis.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Išties labai sunku įsivaizduoti, kaip jie patirs tuos pokyčius dėl taupymo. Realiai turėtų gautis gerovės griuvimas, panašus, koks gavosi žlungant sovietinei sistemai SSRS, kai apie 1988-1989 prasidėjo suirutė.

   Tik vat Graikijoje, skirgingai nei SSRS, krūva žmonių dabar gali gyventi, išvis nedirbdami (Sovietų Sąjungoje tokią privilegiją teturėjo TSKP viršūnėlės). Kita vertus, vėlgi skirtingai nuo SSRS, Graikijoje visgi yra rajonai, dirbantys veiksmingai.

   Žodžiu, jiems atrodo, turėtų būti labai skaudūs pokyčiai. Kiek teko girdėti, Graikijoje vykdytos apklausos rodo, kad gyventojai vienareikšmiai nori pasilikti Eurozonoje ir Europos Sąjungoje. Kita vertus, taip pat vienareikšmiai jie yra nusistatę prieš bet kokias taupymo priemones.

   Reply
 21. marimar

  emocinis komentaras :

  oj oj, kaip laukiu !!! kaip jabanet visas tas Europos galas (graikai, italai ir kiti karštakraujai), oj oj, kaip pasprings srutelėmis ir visas eurovidyrys, ir eurošiaurė („inkliūdinant“ ir mus pačius, ir santūriuosius nepajudinamuosius skandinavus)…

  Laukia didingi išbandymai, draugai, ruoškitės!
  Kasu žeminę, žmonai prisakiau privirt uogienės, rūsin tempiu, kaupiu, esu tikras -- prireiks.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Matot, jei tasai galas tiesiog, kaip sakote, „jabanėt“, tai jam ir bus blogai, nes balansai neigiami, biudžetai prasti, o įsistagnavimas nemenkas.

   O Šiaurė -- nu ką ten ta Šiaurė. Jai ganėtinai indiferentiška, kas ten Pietuose darosi, jei už tuos Pietus pinigų nereikia mokėti.

   Čia problema yra ne dėl to, kad ten kas šiaip pasrustų, o tik dėl to, kad pinigai dideli įmerkti.

   Reply
  2. marimar

   taigi taigi, ponas Rokiški -- pinigai įmerkti. o „išmerkti“ iš ten tuos pinigus niekas neapsiims, ir iš graikų nepareikalaus -- po truputį, gerbiamieji darmajedai, atidirbkit, ką prap*sę esat.

   ir šiaip -- tie melejardai juk niekur nepradingo.
   išlaidavęs pusprotis graikas savo iš valstybės darmai gautą dalį atidavė apsukresniam graikui vertelgai-prekeiviui, kuris savo ruožtu irgi išlaidavo: pirko paslaugų (pvz., Rethymno, Kretoj, statė sau trečią namą, sūnėnams ir dukterėčioms po antrą -- šitą situaciją žinau asmeniškai). tas sušelptas euras Graikijoj atliko didelius taškymo viražus, tačiau kažkur nusėdo. į kažkokią kloaką suplaukė visi tie eurai -- arba guli graikų kojinėse, arba jie jais židinius kūreno, juk negalėjo tiesiog taip susivartoti ir išnykti.

   Kur dingo, kur nusėdo tie melejardai, kas paaiškins? Mano smegeninė netempia tiek giliai fantazuot.

   Reply
   1. Rokiškis Post author

    Na, jei apie tai, kur gi tie dingę pinigai -- tai amžinas klausimas. Vat jei iš tamstos kažkas pavogs pinigus, išleis juos kažkur, tai kur gi jie bus dingę? 🙂

    O jei apie tai, kaip ten su Graikijos išmerkimu, tai vat dabar ir bando kažką tokio padaryti. Bent jau dalį tų pinigų atgauti.

    Reply
   2. Kęstutis

    Įtariu nemaža dalis „melejonų“ grįžo atgal fricams ir varlėdroms kaip užmokestis už gausiai importuojamas prekes.

    Reply
 22. Gerasirdis

  Aha, Graikijos situacija is ties- pamokoma istorija, reiktu rodyt nuolatos kad visi zinotu, suprastu ir darytu isvadas. Pas mus Britanijoj va ir rodo- galiu parekomenduot:

  http://www.channel4.com/programmes/go-greek-for-a-week/episode-guide/series-1/episode-1

  (tam kad paziuret reikia britisko proxy, itariu)

  Bet ka tu savo analizej praleidai, tai kad Graikija- ne tik socialistinis, bet taip pat ir kapitalistinis rojus: mokesciu nemoka praktiskai niekas. Is cia seka dar viena pamokoma istorija: panaikinus mokescius (de fakto- Graikijoj mokesciu nemokejimo bylos nagrinejamos po 15 metu, arba is vis numarinamos) ekonomika nesauna i virsu kaip raketa. Tegul mus taip ir moko LLRI.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Tenai, kur yra socialistinis rojus, negali būti kapitalistinio rojaus. Priežastis labai paprasta: kapitalistinis rojus yra ten, kur galima dirbti ir uždirbti pinigų. Socialistinis rojus -- ten, kur galima nedirbti ir gauti pinigų. Abi šios sistemos nesuderinamos.

   Mokesčių nemokėjimas -- tai nėra kapitalistinis rojus, tai tiesiog būdas kombinuoti.

   Čia gal tamstai bus negirdėtas konceptas, bet yra paprastai: jei visos įmonės moka vienodus mokesčius, jos neįgauna nei tarpusavio konkurencinio pranašumo, nei kokių nors blogesnių sąlygų. Tiesiog mokesčiai prisipliusuoja. O vat kai dalis moka mokesčius, o dalis nemoka -- štai tada gaunasi prasčiau.

   Reply
   1. Gerasirdis

    >Abi šios sistemos nesuderinamos.
    Uzdaroje sistemoje su fiksuotais parametrais- ne, bet tamsta pamirsai, kad kalbam apie Graikija :-).

    Kol bankai dar skolino, buvo imanoma viskas :-).

    Reply
 23. Saulius

  taip atrodo euro krachas:
  http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=GBTPGR10:IND&n=y#

  o Rokiškis, kaip matau, tiki confidence fairy.

  pradžiai, neteisinga teigti kad ES geranoriškai ir altruistiškai gelbėja nieko neveikiančius graikus. Kaip kad, Graikija „gavusi didžiulę paramą, kurią momentaliai vėl sugebėjo prašikti“. Niekas nieko momentaliai neprašiko, didžioji dalis tos paramos momentaliai atsidūrė Vokietijos, Prancūzijos, Italijos ir taip toliau bankuose. Kad ir dabar paskelbus apie šitą referendumą BP Paribas, Societe Generale akcijos buvo nukritusios iki 10%.

  Kitaip sakant, px ES ta Graikija. Jinai gelbėja savo kailį ir savo bankus (nes jei Graikija visai defaultins tai n bankų bus ate). Kad krizė nepersimestų į Italiją ir Ispaniją. Ir kaip matome nesėkmingai. Per mažai ir per lėtai viskas buvo daroma.

  O Graikijai geriausiai (ta prasme mažiausiai tragiškas variantas iš visų tragedijų) defaultinti ir išeiti iš Euro zonos. Bet niekas jai to neleis, tuo labiau nepadės tokiu atveju (kaip kad skolos pavertimas naujomis drachmomis ir taip toliau).

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ponas Sauliau, tamstos nuoroda neveikia. Kita vertus, labai įdomiai skamba, kai parašote žodį krachas. Nes iki kracho dar labai toli net pagal pesimistinius scenarijus. Tiesiog bendram supratimui: krachas yra toksai dalykas, po kurio jau nebelieka, apie ką šnekėti.

   Tamstos kalbos apie fėjas yra neadekvačios prielaidos, kurias jūs čia sugalvojote ir su kuriomis jūs ginčijatės. Nesiginčykite su savo paties prielaidomis, nes tai nėra produktyvu.

   Kur atsidūrė pinigai, visiškai nesvarbu. Čia, žinote, kaip su atveju, kur vaikas gavo 10 litų sąsiuviniams, už juos kioske prisipirko saldainių, o paskui pasiteisino: „niekur aš neprašikau pinigų, jie pas kioskininkę saugiai guli“.

   Bankų gelbėjimai aišku, kad yra, bet jie šiame reikale yra daugiau foninis, nei priežastinis faktorius, jei jau kalbam apie Graikiją.

   Dėl to, kad Europos Sąjungai ta Graikija px -- jei būtų banaliai px, tai ieškotų kelių, kaip tą Graikiją išmesti. Pinigai yra įmerkti, todėl apie kokius nors px vargu ar galima kalbėti. Dėl Italijos ir Ispanijos -- krizė ten jau seniai persimetusi, klausimas tik kada bus panašus scenarijus, kaip ir Graikijoje. Tai vadinasi PIIGS, žinote.

   O vat Graikijai kaip tik išeiti iš Eurozonos neapsimoka, nes iš Eurozonos ji gauna labai jau daug. Išėjus iš Eurozonos, jiems gautųsi išties žiaurus kritimas, kuris gali baigtis vėlgi žiauriais socialiniais neramumais (tokiais, su kuriais palyginus, dabartiniai anarchistų bei komunistų siautėjimai būtų niekas).

   Tiesiog žiūrėkite banaliai ir vulgariai, tai viskas bus aiškiau.

   Reply
   1. Gerasirdis

    Gerai, visgi nepainiokim priezasciu ir pasekmiu- ne todel Merkel graikams duoda pinigu, kad jai rupi graikai. Merkel graikai rupi, nes vokiski bankai priskolino graikams pinigu tiek, kad Graikijos bankroto atveju tektu gelbet gimtuosius vokiskus bankus.

    Cia, beje, pasireiskia fundamentalus europietisko ir amerikonisko mastymo skirtumas. Kai JAV bankai priskolino pinigu nindzems (No Income, No Assests), tai valstybe dave pinigu bankams. Kai Vokietijos bankai priskolino pinigu Graikijai, vokieciai nori duot pinigu Graikijai, su viltim, kad skolas visgi ismokes.

    Imperializmu („Europos Sąjunga žiūri į Graikiją, kaip į didelį turtą“) galit nieko nekaltinti- nebe tie laikai jau. Politikai islieka politikoj todel, kad gerina (ar bent apsimeta kad gerina) gyvenima savo rinkejams, o ne todel, kad lebensraumo iesko.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Ponas Geraširdi, o jūs atraskit kur nors, kur aš rašiau, esą Merkel kur nors rūpi kažkokie graikai?

     Rūpi babkės. Kurios yra įmerktos.

     O turtas lieka turtas. Čia vėl reikia žiūrėti banaliai: turtas neša pinigus investuotojams, o imperializmas čia ne prie ko. Nereikia čia tų ideologiškų dvasingumų. Babkės yra babkės, tai labai paprasta. Babkės įmerktos didelės -- vadinasi, tai didelis turtas, reikia iš jo išsunkt ir neduot jam pražūt.

     Reply
     1. Gerasirdis

      Na, pats rašei, kad bankų gelbėjimas- „daugiau foninis, nei priežastinis faktorius“. Aš manau, kad priežastinis, ir kontrargumentų tam nematau. Dėl ko dabar ginčyjiesi- nevisai suprantu, kaip nesuprantu ir to, ką turi omeny sakydamas, kad „O turtas lieka turtas. Čia vėl reikia žiūrėti banaliai: turtas neša pinigus investuotojams“. Tai, žinoma, akivaidžiai teisingi teiginiai, bet ką tai turi bendro su Graikija, jos krize, Europos Sąjunga ir euru?

      Reply
      1. Rokiškis Post author

       Ponas Geraširdi, čia tamsta darote labai didelę klaidą.

       Aš gal manau, kad tamstai pimpalas ant kaktos išaugęs ir kontrargumentų tam nematau. Kaip ir nematau, dėl ko tamsta ginčijatės, jei jau tamstai pimpalas ant kaktos.

       Ir jau juo labiau nesuprantu tamstos kito pasažo -- „aš nesuprantu, todėl nesuprantu, kas ten kur ką bendro turi“. Čia, žinote, pasakysiu, kad kai bukumas pateikiamas už argumentą, o dar tokiu paprastu atveju, kai akivaizdu, kieno turtas kur įmerktas ir kas nenori duot jam pražūt, tai labai įdomiai skamba tamstos pasisakymas.

       Žodžiu, arba tamsta susiimkit, arba aš tamstą pasiųsiu. Nes tamsta puikiai žinote, kokia čia pas mane tvarka. Čia, žinokite, aš tamstai tą griežtai sakau.

       Reply
 24. Saulius

  man nuoroda veikia, šiaip ar taip ta nuoroda veda į Italijos 10 metų skolinimosi kainą. Kuri vien šiandien pakilo iki 10 procentų virš 7,4%. O tai jau yra nesustainable -- krachas. Italija, berods, trečioji euro zonos ekonomika pagal dydį ir ją gelbėti yra visai kitas reikalas nei kokią Graikiją ar Portugaliją.

  Aš kaip tik manau, kad čia pas tamstą labai primityvus požiūris. Niekšai PIIGS gyveno ne pagal savo galimybes, reikia dabar juos nubausti, išvadinti komunistais ir priversti apkarpyti biudžetus, bedarbystė nukris (kaip?) ir rinka atgaus pasitikėjimą jomis ir išgelbės jas (tai vadinama confidence fairy). Jau buvo vienas apkarpymo raundas -- nepadėjo. Dabar krachas ateina grynai ant antrojo raundo. Kaip matome, tai neveikia.

  Kai realiai IMO šios bėdos vardas yra pasmerktas projektas EURAS. Ir neturėjimas centrinio banko dėka ko negali vykdyti jokios monetarinės politikos.

  Pavyzdžiui, tokia Ispanija iki krizės vykdė tikrai drausmingą (skirtingai nuo daugelio įsitikinimo) fiskalinę politiką:
  http://www.datosmacro.com/en/deficit/spain
  kaip matome, skola išaugo krizės metais. O ir dabar bendra skola mažesnė nei kokios Britanijos tačiau šalis yra daug prastesnėje situacijoje. Kodėl? Nes euras yra Vokietija, o ne Ispanija. Ir neturi centrinio banko kuris kritiniais atvejais padėtų ir numuštų skolinimosi kaštus (ECB apgailėtini pusiau mėginimai nesuveikė). Bet tikriausiai, ponas, daugumą to ir taip žinote.

  taip Graikija (va ši tikrai gyveno ne pagal savo išgales) prisidirbo su savo olimpiadom ir toliau. Bet Graikijai išėjus iš euro leistų valiutą atstatyti į konkurencingą ribą ir atsistatyti ekonomikai. Nes dabartiniu atveju, jai reikės kokių dešimt tokių taupymo raundų, kad tą pasiekti (o po kiekvieno tik didės nedarbas, kris ekonomika (uždaras ratas) ir bus daugiau peno Rokiškiam kalbėti apie tinginius ir komunistus graikus). Ir tai kažin ar padės.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Tamstos ta pirma nuoroda veikia tamstai tik dėl to, kad pas tamstą yra kukiai kažkokie, kuriuos pasigavote ant to blūmbergo, žiūrėdamas grafikus. Bet neesmė, žinau tas naujienas.

   Taip pat pasikartosiu: tamsta darote projekcijas ir paskui su jomis kovojate, bet šitai yra tamstos problema, kurią reikia spręsti būtent tamstai. Beje, iš to kyla ir tamstos pasakymai apie fėjas.

   Šiaip jau, turėkit omeny, kad aš čia nesivaržau projekcijomis besisvaidančius asmenis pasiųsti, kur papuola, nes kai kažkas savo problemas bando paversti mano problemomis, tai aš to netoleruoju. Todėl susidrausminkit.

   Bet aš suprantu, ką norite pasakyti. Tamsta norite pasakyti, kad tai yra sisteminė problema, o ne šiaip kokių nors šalių susišikimas.

   Vat čia ir atsiranda skirtingi požiūrio taškai: teisingas ir jūsų.

   Problema yra tokia, kad jokia valiuta pati savaime negali nei sužlugdyti kažkokių šalių, nei būti nesėkminga, nei dar kokia nors. Euras -- irgi. Euro padengimas, o tuo pačiu ir iš jo išvedami instrumentai yra nustatomi ne paties euro ar juoba išvestinių instrumentų, kaip tamstai gali atrodyti (kad paskolos kaina nustato euro vertę).

   Žiūrint visą grandinę, yra diametraliai priešingai: būtent šalies ekonomikos situacija nustato valiutos būklę, nes padengia ją prekėmis. Tai yra nykiai banalu ir labai paprasta.

   Su valiuta fyntai atsiranda jau dėl visai kitos priežasties: šioji veikia kaip prekybos įgalinimo priemonė. Tačiau nors tai yra įgalinimo priemonė, ji pati savaime visvien nereiškia nieko. Kažką reiškia tai, ką šalis pagamina, kokia politinė situacija joje, ar ji sugebės padengti savo skolas savo pagamintu produktu ir t.t., ir t.t..

   Todėl tokia šalis, kaip Ispanija, nepaisant savo mažų biudžeto deficitų ir skolos, visvien yra silpna. Nes būtent ekonomikos galimybėse ir yra jos skirtumas nuo Vokietijos.

   O kad tamsta čia emocingai kalbėsit ką papuola apie tai, kad valstybės išlaidų mažinimas blogina padėtį ir panašiai -- tai tiesiog bus ryšio tarp priežasčių ir pasekmių nesupratimas, kai nesuvokiama, kad pinigai patys savaime nedaro nieko, tačiau jie yra apskaitos ir įgalinimo priemonė. Beje, tokiu nesupratimu labai dažnai stradalina Keynes mylėtojai.

   Graikijos problema nėra tame, kad pas ją būtų pinigų deficitas rinkoje (deficito atveju visi išlaidavimai pagerintų situaciją, o taupymai blogintų). Graikijos problema yra ta, kad yra absoliučiai neadekvatus valdžios išlaidavimas, persimaišęs su korupcija ir gyventojų įsitikinimu, kad valstybė turi juos išlaikyti, esant kartu silpnai ekonomikai.

   Tiesiog susistatykit pas save tokius dalykus ir žymiai paprasčiau bus žiūrėti į visą euro problematiką. Paprastai: kur valiuta yra eneibleris, o kur ji nėra eneibleris. Ir kur išties reikia eneiblerio, o kur jo nereikia.

   Ir beje, Italijos padėtis -- tai dar ne krachas, o tik emocinga tamstos reakcija. Čia galim pastebėti, kad net ir Graikijos dar pilnavertis krachas neištiko. Kai buvo 2008-2009, daugelis šaukė, kad Lietuvą ištiko krachas, pasaulį ištiko krachas ir t.t., nors visa tai, stambiau žiūrint, tebuvo smulkmenos.

   Čia galim pastebėti apie tamstos siūlymą, kad Graikijai vertėtų išeiti iš eurozonos: štai tada Graikijoje išties ir būtų krachas. Žinoma, po kracho viskas normalizuotųsi. Tačiau jei pabandysite bent minimaliai pamodeliuoti, tai atrasite, kad krachas nesukuria vertės, o tik pridaro bankrotų ir suirutės, t.y., suveikia, kaip vertės naikinimo procesas.

   O čia, beje, vėl galėtune grįžti prie to, kad valiutos vertė yra ne savaiminė, o iš prekių, kurios už tą valiutą parduodamos. Ir t.t., ir t.t..

   Galų gale, apie eurozonos krachą galėsim kalbėti tada, kai literaliai galėsim sau leisti šluostytis užpakalius eurų banknotais, nes jų vertė bus panaši, kaip tualetinio popieriaus.

   Žodžiu, žiūrėkite paprastai į viską, tada viskas bus aiškiau.

   Reply
   1. Saulius

    euro „krachas“ ta prasme, kad dabar jau yra didelė tikimybė kad euro projektas jau baigtas. Jokiu būdų nesakau, kad kada nors euras bus viso labo popierėlis užpakaliui šluostytis.

    Nors silpnesnis euras dabar būtų gera žinia Europai.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Čia su tamsta visiškai sutinku pagal abu punktus. Bet visgi pirmą punktą papildysiu: problema yra ta, kad euro fundatoriai atrado, jog tiems, kas užsimano, yra galimybė parazituoti ir eksploitinti sistemą.

     Tuo atveju, jei šita problema pataisoma, euras lieka labai patraukliu, nes viena vertus, stabilizuoja padėtį, antra vertus, atveria platesnes rinkas eurozonoje, trečia vertus, turi didžiulį paskolų gavimo potencialą, kaip rezervinė valiuta.

     Kita vertus, o kas galėtų paneigti, kad tie žaidimai su Graikija gali turėti ir euro silpninimo sudedamąją. Ir dar kartu su doleriu -- visi jie žaidžia prieš juanį ir, potencialiai, prieš rublį.

     Reply
     1. Gerasirdis

      >ir, potencialiai, prieš rublį.

      :-)))

      Putvedevo kliedesių apie naują tarptautinę valiutą prisiklausei?

      Reply
      1. Rokiškis Post author

       Ponas Geraširdi, tamsta matyt esate užmiršęs, kad rublis paremtas dujomis bei nafta, o jo kurso augimas euro bei dolerio atžvilgiu reiškia dujų ir naftos kainų kritimą.

       Čia tamstai prieš imant kliedėti projekciniais fufeliais, reiktų truputį galvą išsitrinkt, nes jau pradedate ant ribos balansuoti.

       Reply
       1. Gerasirdis

        Kaip ten sako- pyksti, matyt esi neteisus? 🙂

        Jei jau kalbėsim apie rublį, tai jis biškį neparemtas visiškai niekuo ir pats gazpromas ne už rublius o už dolerius tą savo naftą pardavinėja.

        Kodėl rublio kurso augimas turėtų sukelti dujų ir naftos kainų kritimą- neįvaizduoju. Matyt auglys ant kaktos trugdo :-).

        Palikus rublius ir auglius šone, tai gal visgi apšviestum visus ir paaiškintum, kokia pagrindinė priežastis dėl kurios Prancūzija ir Vokietija gelbėja apsimelavusius ir išsileidusius graikus? Jei jau savų bankų gelbėjimas- šalutinė?

        Reply
        1. Rokiškis Post author

         Ponas Geraširdi. Aš matau, kad tamsta visgi nutarėte kartą išsiaiškinti, kaip pasijausite, kai naxui būsite pasiųstas, nes matau, kad projekcijos iš tamstos tebevyksta, o mano pažadais tamsta netikite.

         Dėl rublio tamstai paaiškinsiu visgi: visiškai dzin, kuo jis paremtas, o kuo jis neparemtas ir už ką Rusija parduoda. Euro ir dolerio kurso kritimas reiškia, kad Rusijos importas iš euro ir dolerio zonų kyla, kas savo ruožtu reiškia sąlyginį naftos ir dujų kainos kritimą dėl rublio kurso augimo. Nes nepaisant to, kad Rusija naftą bei dujas parduoda už dolerius, suvartoja ji tuos dolerius rubliais.

         O kadangi atsakymas į kitą tamstos klausimą yra kiek aukščiau, o kartojimais aš neužsiimu, o tamsta vėl vaizduojate argumentaciją iš nemokšiškumo, tai maloningai siunčiu tamstą naxui.

         Taip, jūs tik ką buvot pasiųstas naxui. Dabar tamstos pasirinkimas yra keliauti tenai savo kojomis ar išsiprašyti prievartinio pakliuvimo tiesiai į tą vietą, kur jus pasiunčiau.

         Reply
     2. Gerasirdis

      Papildysiu:
      Rusijos GDP- 2,22 trilijono, Brazilijos- 2,17. Tai kodėl reikia žaist prieš rublį, o ne realą?

      Reply
      1. Rokiškis Post author

       Realo zona gana uždara ir tokios priklausomybės nuo jos nėra, tai yra skirtumas. Kita vertus, Brazilija toli gražu nenurašyta. Tiesiog ji yra toli.

       Reply
 25. Pingback: Algirdas Šemeta 11 metų 11 mėnesio 11 dieną « Rokiškis

 26. Vygandas

  Ponas Rokiški, siūlau tau leisti laikraštį popierinį :). Prenumeruočiau. Nes dabar kai visokie lietryčiai nupirkti ruso, net baisu į laikraščius pažiūrėt, o juolab už juos pinigą mokėt.
  O tavo politines ir nepolitines apžvalgas labai įdomiai ir su pakrizenimais visuomet perskaitau. 100 kartų (+-10 kartų) aiškiau visa situacija nusišviečia nei kokių žinių klausantis. Taigi prenumeruočiau ir litą kokį sumokėčiau. Pagalvok, pagalvok.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Na, matote, laikraštis visgi nėra tinklaraštis 🙂 Darbo daug, pinigų ėstų dar daugiau. Bet aš pagalvosiu. Gal nusipirksiu kokį nors kokiam nors bankrutuojančiam bankui priklausantį leidinį kada nors…

   Reply
 27. Marius

  Autorius, kaip ir beveik visi žmogėnai dar įklimpęs į mums įskiepytą požiūrį, jog valdžia tai aukščiausias valdymo taškas. Tiesa ta, kad tokios kaip valstybė, pilnavertiškai valdančios save, jau senai nebėra. Šiuo metu už vairo sėdi bankai ir galite vadinti graikus tinginiais, egoistais -- Lietuvos laukia tas pats.

  Sunku patikėti, kai nežinai. Todėl linkiu atsibusti ir numetu keletą linkų:

  http://www.budruspilietis.lt/banku-mechanika/
  http://www.budruspilietis.lt/ekonomikos-principai/

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Jums, ponuli, reiktų pirma susivokti, kad tai, apie ką jūs čia linkus platinate, yra ne kažkoks sensacingas, kontraversiškas ir sąmoksliškas reikalas, o elementari monetarinė problematika, žinoma jau daugybę metų. Ir, deja, ta problematika yra neišsprendžiama (nors bandymų kompensuoti ją buvo prigalvota ganėtinai nemažai).

   Čia aš jums dar galiu pasakyti, kad tamsta, pradėjęs šitais sąmokslais, po kiek laiko imsit domėtis žydomasonais, paskui -- iliuminatais, o tada -- išvis driežažmogiais. Taip visada atsitinka žmonėms, kurie dėsniuose mato antropomorfijas.

   Reply
 28. Marius

  Na sąmokslas yra sąmokslas iki to laiko, kol įrodo priešingai. Padarykite, tai ir išvaduosite mane nuo didžiulės iliuzijos, tada aš irgi prisijungsiu prie Graikijos problemų priežasčių analizavimo… Pažiūrėsime, kokias silpnas ydas diagnozuos gydytojas Rokiškis lietuviams, kai ištiks panašus likimas 😀 driežažmogiai man labai reazonuoja su straipsnio turiniu, tik skirtumas tas, kad driežažmogių autoriaus žinios iš kosmoso turbūt, na, o tavo iš teliko ir laikraščių -- didžiųjų bukinimo šaltinių.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ponuli, jūs padarėte tik ką labai didelę klaidą. Jūs paprašėte įrodymų, kurie paneigtų tamstos atvirą briedą apie sąmokslus. O tai yra labai žemas lygis, kurio čia jau netoleruoju, nes tai savo esme yra argumentas iš bukumo.

   Taigi, dabar jūs valinkite naxui pasistraksėdamas iš mano blogo, paskui kitus panašius puspročius, kurie jau iš čia išspirti buvo anksčiau.

   Ir aš jums patariu savanoriškai valinti.

   Reply

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *