Kaip nekalti ideologiniai svaigimai tampa smurtu

Antifa tokie antifašistai

Aš niekad nebuvau nacionalistiškas, nors kai kurie ultrakairieji gnydos ne sykį yra mane išvadinę fašistu. Jiems matyt labai rūpi surasti kokių nors fašistų aplink, nes juk jų saviidentitetas yra apibrėžtas per savęs priešpastatymą kažkam. Žinoma, tie švaistymaisi visokiomis etiketėmis yra labai būdingi kogitofobams, tai tiesiog silpnaprotystės požymis, tad šitai mane tiktai džiugina. Tegul ir dirginasi tie komunistėliai.

Kita vertus, su ponu Zeppelinusu mes nuolat vienas kitą keikdavom, kol buvau LJ – vos nesusipjaudami. Anas ir čionai retkartčiais dabar užsuka, kad mane pakeiksnot. Šiaip jau jis turi smegenų, nors ir yra savaip trenktas, tad padiskutuoti būna apie ką, nors daugeliu atžvilgių mūsų pažiūros vos ne priešingos būtų. Sakyčiau, ganėtinai įdomus atvejis.

Bet aš čia apie ką – ogi apie tą, kas įvyko Kaune, kai būrelis debilavotų išgamų užpuolė ir geležiniais strypais sutalžė antropologą Tadą (Tautvilą) Kavolių. Skinus tyrinėjęs mokslininkas buvo vos ne užmuštas vien už tai, kad pasirodė įtartinas kažkokiems „antifašistams“. Nes bendrauja su skinais. Kaip jau minėjau, tiems atmatoms labai svarbu surasti kažką, kam jie save galėtų priešpastatyti – štai ir surado kažką.

Ponas Zeppelinus atskleidžia kai kurias detales apie tai, kas ten vyko. Panašu, kad ta chebrytė prisižiūrėjo filmų apie tai, kaip kovoti prieš fašistus. Ir nesurado kito fašisto, kaip vyruko, rašančio apie skinus daktaro disertaciją. Beje, manau, kad Zeppelinus ne veltui susieja tuos pačius vyrukus su anokia „antifašistinio“ filmo demonstracija, kur buvo įmesta dūminė šaškė – tam, kad visokie kairieji galėtų šaukti apie juos užpuolusius fašistus. Ir kad atsirastų koks nors pagrindas kokiems nors kerštams, kuriuos galėtų padaryti būtent taip, kaip tas filmas juos ir mokino.

Pasitikrinau info savais, nepriklausomais kanalais. Scenarijus, atrodo, buvo panašus, kaip kad ponas Zeppelinus pasakoja: Tautvilas Kavolis ėjo iš VDU namo, pakeliui nutaręs pažiūrėti į tą muzikos renginį. Pakeliui sutiko keletą metalistų, pasisveikino, panašiai sutiko ir kelis skinus, irgi ėjusius ta pačia linkme. Beeinant ir buvo užpultas būrio pacukų. Keli skinai matyt pabėgo, tačiau pats Tautvilas buvo primuštas geležiniais strypais per galvą. Įdomu yra tas, kad užpuolimas nebuvo koks nors atsitiktinis – daugumą užpuolikų Tautvilas pažįsta, o šie patys save vienareikšmiškai įvardina, kaip Antifa. Užpuolimo metu ta „antifašistinė“ chebra atrodo buvo dar ir juntamai apsisvaiginusi, galimai narkotikais. Tad ponas Zeppelinus, sprendžiant iš visko, dar ir ne viską parašė.

Aš pats ilgai stebėjau poną Zeppelinus, kuris yra, būkim atvirais, didžiausias Lietuvos nacionalistų ideologas, žmogus, kurio požiūris nacionalistams yra toks įtakingas, kad nei vienas kitas dešinysis negali lygintis. Visi ultradešiniųjų vadai – iš esmės tik organizatoriai, kurie klauso ir įsisavina idėjas, tuo tarpu ponas Zeppelinus giliau kapsto, kodėl kažkas turi būti taip ar anaip ir kokios gali būti tam tikrų idėjų konsekvencijos. Stebėjau ir nemažai kitų dešiniųjų, skaičiau jų puslapius, bandžiau suprasti, kas jų galvose. Ir per tą laiką beveik neatradau tokių, kurie garbintų svastikas ar panašias atributikas, t.y., būtų atvirais naciais, o ne kokiais lietuviškais tautiniais, kaip čia pasakius… Nežinau, kaip pavadint. Toks vaizdas, kad vieną-kitą retkarčiais pasitaikantį hitlerinį durnių tie patys Patriotai.lt nepasidrovėtų išvadint debilu savo forume – kiek pastebėjau, daugelis jų žvelgia į Lietuvą, kaip kovojusią ir su Hitlerio, ir su Stalino režimais. Nesigilinkim, kiek ta nuostata teisinga, bet daug ką apie šią grupę sako pats tokios nuostatos egzistavimas.

Kita vertus, keistai stebina čia ponų iš Antifa pareiškimas – atrodo, žinodami pakankamai smulkias detales apie tai, kas kaip vyko (iš kur žinodami?), jie viską priskiria kažkokiems pankams ir sako, kad Zeppelinus labai viską meluoja. Gal būt ir meluoja, bet kažkaip faktinių prieštaravimų Zeppelinuso pasakojimui Antifa pasisakyme nesuradau, išskyrus tai, kad „čia ne mes, mes tik ginamės, čia viskas netiesa, mes niekaip nesusiję„. Nežinau, kaip ten susiję ar nesusiję. Jei susiję – tai daug ką pasako atsiribojimas nuo savo narių atsakomybės. Jei nesusiję – tai keistokai skamba jų požiūris, kurio esmė – „gerai, kad užpuolė, bet apmaudi klaida, kad ne tą“.

Nors ir durnam akivaizdu, kad jei jau užpuolimas dėl „antifašistinių“ motyvų (o to jie ir patys neneigia, teisindamiesi kažkokiais (nežinau, ar tikrais, ar menamais) skinais, kurie buvo puolami), tai vargu, ar verta neigti, kad užpuolikai save priskiria antifa grupei. Čia įdomesnis dar vienas Antifa argumentas – esą kauniečiai čia užpuolė, o ne vilniečiai, todėl tai išteisina vilniečius. Diskursas apie „Kaunas vs. Vilnius“, pripažinkim, išskirtinai marginalus. Dar įdomesnis dalykas, kad bandydami suversti viską į apolitiškumą linkusiems pankams, Antifa atstovai tiktai bando pasakyti skinams, kad jų priešai – dar ir pankai. Šioje situacijoje galiu tik užjausti visokius pankus, kuriais čia taip manipuliuojama.

Aš nežinau, kodėl, bet man buvo įtarimas, kad net ir tas vėliavas ant Tauro kalno iškėlė panašūs antifa – kad tik būtų priežastis parėkauti apie fašistus, nes netgi debilavoti murzylkos ir tai nelinkę pernelyg atvirai hitlerizuotis. Pilnai gali būti, kad ir dūminę šaškę sau įmetė, kad galėtų pacypauti. Subingalviai yra tokie subingalviai, o apsiprovokavimo metodai puikiai žinomi – anokia nacionalsocialistų partija kadaise net savo pačių Reichstagą padegė, kad tik atsirastų priežastis terorui. Aš čia galiu tik prisimint, kaip kartą kažkoks LUNI veikla susižavėjęs menininkas aplaistė ten susirinkusią publiką suskystintais šūdais, po ko, žinoma, pasigirdo riksmai apie fašistus, o paskui paaiškėjo, kad tai jų pačių kažkoks sėbras. Anarchistinis bardakas yra toksai anarchistinis bardakas.

Žinoma, nekalbu apie tokias žostkas trololo akcijas, kaip prieš daug metų #29+ surengtas nacių vakarėlis stoties rajone – čia jau išvis kita opera, kurios nei vieni, nei kiti nesuprastų. Bet tai jau trololo, tad ir nenagrinėkim, nes ne į temą, tiesiog turėkim omeny, kad ir troliai įsimaišo į šitą foną, tad šį tą filtruot irgi reikia. Beje, kadais rašiau, kaip ten su ideologinėm grupėm kairiosiom ir dešiniosiom persimaišę viskas – sunku atskirti, kur prasideda vieni, o baigiasi kiti. Teko gandų girdėt, kad kai kurie visiškai nukvakę naciukai netgi į kažkokius LUNI poezijos vakarus vaikšto savo eilių skaityt ir rėkauja tenai „juden raus“, susilaukdami iš publikos plojimų? Anarchistinis anarchizmas yra toks anarchizmas.

Aš noriu pasakyti tiktai tai, kad mano manymu, vyksta labai tikslingas fašistų ir socialistinių smogikų auginimas. Ir tai daroma, panaudojant visokias provokacijas. Tai man primena atvejį, kai Paleckiuko frontininkai ėmė ruošt menamai žydus palaikančias akcijas su Valerijumi Ivanovu ir rėkė apie fašizmą Lietuvoje tiek, kad netgi ponas Simonas Alperavičius paskelbė apie tai, kad rengiamos provokacijos ir bandoma tikslingai sukiršinti visuomenę. Juk propagandai reikia maisto, o propagandos maistas – tai konfliktai.

Tik šiuo konkrečiu atveju man panašu ne į frontininkus, o greičiau jau į kažkurių NK-95 ideologų veiklos pasekmes. Negaliu, žinoma tvirtinti, kad realios sąsajos yra, bet tiesiog negaliu to suvokt, kaip nesusijusio reiškinio – idėjiškai labai jau visos tos fašizmų paieškos derinasi. Kadangi konkrečiai visko neseku, pataisykit mane, jei klystu.

Aš matau paprastai: vieną sykį komunistuką kokį nors kažkas apiplėšė skersgatvy, tai tie patys komunistukai parėkė, kad čia skinai, kitą sykį jau antifa kažkokie užpuolė ką papuola – vėl triukšmelis. Kur nors skinų panelė davė kažkokiai pasikėlusiai teležvaigždutei per veidą – irgi puikus skandalas. Koks nors pacukas pankišką muzikantą pridubasino – taip pat proga pašūkaut. Dar keli kartai ir po truputį susiformuos stabilios grupelės debilų, kurie gatvėse mūšius rengs, daužydami, ką papuola. Čia vienas iš pirmų atvejų, bet jų daugės. Ir juos augina būtent tie, kurie visame kame įžiūri priešus – tai kogitofobinės ideologijos apraiška.

Antifa, anarchistų ir nacių logotipai

Raudona, balta, juoda - antifa mėgstamas spalvų derinys. Tas pats spalvų derinys buvo ir puikiai žinomoje nacių vėliavoje. Išskirtinai ryškus atvejis, kai grupė save apsibrėžia per priešstatą, susikuria pati savo įsivaizdavimą apie tuos, kam save priešpastatyti ir pati tampa lygiai tokia pat, tiktai "prieš". Ir kaip visada, ideologinės sąsajos išlenda per panašias estetikas.

Beje, būkim tiesūs – problema ne tik ultrakairiuosiuose. Problema ir ultradešiniuosiuose, kurie irgi ieško priešų, kur tik įmanoma, bet kuriuos oponuojančius priskirdamos priešams. Senas diskursas – „кто не с нами, тот против нас“. O kai abi grupės išdurnės ir suaktyvės tiek, kad taps nevaldomos, gausim amžiną, save palaikančią problemą, kur viskas suksis kaip užburtas ratas – vieni muš kitus, vieni kitiems keršys ir bus tik blogiau ir blogiau. Problema kyla tada, kai ieškoma priešų.

Tado Kavolio sumušimo atvejis – būtent toks, vienas iš pirmų ryškių išaugusios priešpriešos simptomų. Nesvarbu, kokiai ideologijai melstųsi idiotai – tegul būna kad ir kokio nors Yoda pasekėjai. Bet kuri fanatiška ideologija – tai perkreiptų smegenų, kogitofobijos kultas, peraugantis į smurtą, ypač kai ideologija yra paremta išimtinai priešstatai prieš ką nors.

Pol Potas, viena iš didžiausių žmonijos atmatų, kokios yra buvę, savo laiku buvo susijęs su prancūzų kairiuoju jaunimėliu. Tuo pačiu, iš kurio vėliau ir išaugo visokios neoleftistinės idėjos. O pradžioj viskas atrodė taip gražu, tiesa? Aš kažkada rašiau apie Ros Sereysothea, o dabar įsijungiau vėl. Paklausykit ir jūs jos. Tegul ji savo mirtimi jums primena, į ką išauga ideologinis teroras.

Rokiškis Rabinovičius rašo jūsų džiaugsmui

Aš esu jūsų numylėtas ir garbinamas žiurkėnas. Mano pagrindinis blogas - Rokiškis Rabinovičius. Galite mane susirasti ir ant kokio Google Plus, kur aš irgi esu Rokiškis Rabinovičius+.

87 thoughts on “Kaip nekalti ideologiniai svaigimai tampa smurtu

 1. skirtumas

  Spėju daug komentarų vėl nesusilauksi.

  Įdomu, kažkas aišku, bet toks jausmas kad reikia daug šūdų dar perverst, kad viską pilnai suprast 😉

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Kai nekomentuoja, tai paprastai reiškia vieną dalyką -- kad visi tyliai pritaria. Nes jei nepritaria, tai jau būtinai pakomentuoja. Čia senas bajeris.

   Reply
    1. Rokiškis Post author

     Šaudyti nereikia. Čia tegul policija ir prokuratūra normaliai susitvarko su tuo reikalu. Nes atsakomasis smurtas gimdo dar didesnį smurtą.

     Baisu yra tas, kad visas šitas reikalas gali suaktyvėti tiek, kad taptų nesustabdomu.

     Reply
     1. Siluridae

      „Šaudyti“ -- tai tik mano emocija.
      O policijai su prokuratūra kol kas sunkiai sekasi. Manau todėl, kad visuomenėje ir politikoje nėra aiškių nuostatų. Antai „fašizmas“ kaip ir neabejotinas blogis, o su „nacionalizmu“ ar „tautiškumu“ tai dažnam nebeaišku. Kitoje pusėje: „komunistai“ -- vienareikšmiškai blogai, o „antifa“ kaip ir gėris turėtų būti? Bėda ta, kad kaip jau daug kas čia rašė, abu tiek dešinės, tiek kairės radikalizmas iš esmės niekuo nesiskiria.
      Tad pareigūnai ir elgiasi pasyviai, kiek galėdami vengia sprendimų ar veiksmų, kad tik „neįsipainiotų“ į kokius nors politinius/ideologinius skandalus. Nežinia, kuom bus apkaltintas ir kaip į tai reaguos viršininkai ir politikai.
      O procesas, pamažu įgauna pagreitį…

      Reply
      1. Rokiškis Post author

       Šiaip tai čia faktas -- jei tik byla dėl kokio nors politinio straipsnio, tai košmaras gaunasi teisėsaugai. Galima suprast aišku, tiesiog žmogiškai.

       O vat dėl tų etikečių -- paprastai jos blogis yra savaime, net nesvarbu, ką jos reiškia. Nes paprastai jos pirmiausiai reiškia priešstatą mąstymui.

       Etiketė visada reiškia, kad esi toks ir anoks, pagal kažkieno apibrėžtą šabloną.

       Reply
  2. skirtumas

   Man tai kažkaip instinktiškai norisi nuo to būti kaip galima toliau ir tai tiesiog ignoruoti. Tik baisoka, kad per daug ignoruoti negalima.

   Reply
   1. Mišrunė

    Man tai bais norisi ignorint irgi, ale kai pažįstamas…
    Kai pagalvoji, kad gali gaut marmūzėn vien dėl to, kad kažkam nepatinka tavo pažįstami, ar kad atrodai ne taip… Dasigyvenom, jopšikmat nesikeikiant.

    Reply
   2. Rokiškis Post author

    Negalima ignoruoti ideologija paremto smurto. Bet kuris ideologinis smurtas yra nepaprastai pavojingas -- jį ignoruojant, įvyksta teroro ideologijos faktinis įteisinimas.

    Reply
 2. Leo Lenox

  Šiukšlės. Tiek vieni, tiek kiti -- tokie patys neonaciai po skirtingom vėliavom.
  Dar blogiau. Supisti baltarankiai ideologai -- čia jų darbo vaisiai. Turėtų mėgautis ir esu tikras mėgaujasi. Prakeiktos šiukšlės. Negaliu pakęst. Sukuria problemą, o paskui vieni ant kitų skandalyja, kad problema yra kitų, ne jų. Sukos.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Taip, būtent baltarankiai ideologai čia ir bjauriausi. Nors formaliai jie čia lyg ir niekuo dėti, niekaip nesusiję. Kaip visada, kur tik ideologijos sukelia terorą.

   Reply
 3. Brunhilde

  Atrodo, kad išvadas darai iš nuogirdų ir to, ką publikavo Zeppelinus (ar kaip jį ten?). O man teko girdėti liudininkų pasakojimą… P.S. Websaitas -- special for you 🙂 Peace.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Kadangi iš tamstos pasisakymo suprantu, kad tamstai per daug raidžių, todėl neskaitėt, tai tuo pačiu galiu tarti, kad tamstos komentarui atsakymo ir nereikia, nes jis ne į temą.

   Spaminis linkas, kurį tamsta užsidėjot ant savo niko -- pašalintas.

   Reply
 4. Klaudija

  O aš maniau, kad esi labai labai kietas veikėjas. Tikrai maniau. Bet, pasirodo, ir tu objektyviai vertinti nemoki -- tiesiog loji. Labai norėtųsi, kad kas pradėtų rašyti neutralia pozicija, nešališkai, protingai kritiškai, nehiperbolizuojant ar nekuriant nebūtų dalykų. Kas nors, kas turi skaitytojų ratą ir moka dėlioti sakinius. Beje, nepametinėk tiek daug kablelių tekstuose. Sėkmės dešinuojant 🙂

  Reply
  1. Leo Lenox

   Oj, Klaudija… Tiek ideologija, tiek veiksmai, tiek veikimo būdai, tiek priemonės yra tos pačios. Objektyviai šitų pridurkų gaujos yra vienodos, o nukentėję lieka ne jie patys. Todėl, kaip esu nekartą sakęs, jie yra šiukšlės. Fa, anti-fa, koks skirtumas. Nebent you beg to differ. Tada man būtų įdomu, kokių debiliškų minčių išgirsiu iš anti-fa stovyklos.

   Reply
  2. Rokiškis Post author

   Jo jo, kaip tik tas diskursas -- „aš maniau, kad tu toks, o nusivyliau“. Kiaurai tokius žinom, pagal tuos nusivylimus ir atpažįstam, kas čia tokie atsitiktinai užklydę komentuoja.

   Čia tamstai, ponia Klaudija, adresas, kad kelią lengviau atrastumėt, kur eit, nes pasiklydote smarkiai -- http://www.grumlinas.lt/?p=943

   O šiaip, tamsta, jums smegenyse persikreipimas. Žmogaus vos neužmušė, bet kažkas, užpuolikus pavadinęs atmatom -- tai jau šališkas, dešiniuojantis, hiperbolizuojantis ir kuriantis nebūtus dalykus.

   Jūs, atleiskit, kažkokia ūjobkė esate. Arba viena iš tų, kur rašinėja komentus, neskaičius straipsnio. Žinom tuos -- „straipsnio neskaičiau, išsyk matosi, kad autorius gaidys“. Šimtus tokių jau matėm.

   Reply
 5. Brunhilde

  Ak, raidžių tai tikrai nemažai. Bet kalbu apie konkretų atvejį mieste-didvyryje Kaune. Taigi -- į temą.
  Peace.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Jaučiu, dibilus, kurie rašinėja tuos „Peace“, reiks banint be įspėjimo, nes požymis labai jau aiškus. Valinkit iš čia. Čia ne vieta idiotams, kurie komentarus rašinėja, nei neskaitę apie ką. Delfiuose ir lietryčiuose rašinėkit.

   Reply
 6. Maumaz

  „anokia nacionalsocialistų partija kadaise net savo pačių Reichstagą padegė, kad tik atsirastų priežastis terorui.“

  Nepadegė. Tik pasinaudojo padegimu.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Oj, tik nereikia, ponas Maumai, tų teisinių diskursų, paremtų visokiais lialia apie „nebuvo vienareikšmiškai įrodyta, teismas nenustatė“. Jūs čia mums visokių NSDAP atmatų neišsukinėkit.

   Reply
   1. Maumaz

    Jūs čia ne ant manęs, gerbiamieji, varykite, o ant žmonių, kurie tą reikalą tyrinėjo. Kaip sako RoRa, Rabinovičius viską žino, bet ne viską tiksliai.

    „Historians disagree as to whether Van der Lubbe acted alone or whether the arson was planned and ordered by the Communists or by the Nazis, then dominant in the government themselves, as a false flag operation. The responsibility for the Reichstag fire remains an ongoing topic of debate and research.“

    Reply
    1. skirtumas

     Tai jūs gal bloguose internetuose žiūrėjot. Jūs žiūrėkit tuose, kur Rokiškis žiūri.

     Reply
     1. Pikc

      Darysit atskirą diskusiją apie tai, kas Reichstagą padegė? Sutinku, gali būti gana įdomu, bet gal ne čia?

      Reply
    2. Rokiškis Post author

     Ponas Maumai, yra klausimas -- kam naudinga, kokios galimos konsekvencijos ir kokios praktikos. Ir čia vienintelė grupė -- nacionalsocialistai.

     O kad jie nesiskaitė su priemonėm -- tai kad ir ta ilgųjų peilių naktis ar provokacijos prie Lenkijos sienos viską puikiai rodo. Taip kad visokie niuansai -- visokiais niuansais, o realiai, ponas, manau, kad ir pats neabejojat, kas kaltininkas.

     Taip kad kaip sakant, nebūkim kai kokie kalbonaciai, kurie dėl formos kabinėjas.

     Reply
 7. nb

  kai žmonės nebeturi ką daugiau veikti gyvenime, tai prisigalvoja ideologijų ir jų pagrindų vieni kitiems galvas gliaudo.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Jei tik vieni ideologiniai kitiems ideologiniams. Bėda ta, kad kai tik atsiranda kokie nors ideologiniai, tai pradeda kentėti visi, kas tik ne su jais.

   Reply
   1. nb

    taip. domėtis šiais dalykais nelabai turiu laiko ir noro, bet iš bendro informacinio srauto susidariau įspūdį, kad vyksta didelis marginalų suaktyvėjimas

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Aš tai nepastebėjau, kad būtų suaktyvėjimas, nes laiks nuo laiko tai vieni, tai kiti idiotai iššoka. Tiesiog tokių žostkų smurto atvejų lyg ir nebuvo iki šiol. Arba esu žioplas ir kažko nepastebėjau.

     Reply
     1. ttololol

      noriu priminti, jog kelios dienos pries, vienam is siu antifa skinai perreze galva peiliu prie kauno pilies, poto seke ligonine, operacija, na, praktiskai tas pats kas ir cia. tik kad nesikreipe i policija, sake, kad nukrito;DDD taigi, rokiski, esi zioplas ir kazko nepastebejai.:) dar turiu pastebeti, jog antifa dazniausiai buvo puolami, taciau jie tyli, o stai tik sumusk koki naciuka, iskart visi zinos. ir tuo pat, naciukai nustato ziaurumo ribas. iki siol buvo tiesiog nelabai draugiski pasistumdymai, poto pinokis&co panaudojo peilius galvoms pjaustyt, todel turbut jie pagalvojo, kad ir jie turi moraline teise kam nors praskelt galva.:)

      Reply
      1. Rokiškis Post author

       Šitokios info nežinojau. Ir niekur nepastebėjau, nors tikrinausi info ir per kairiuosius kanalus -- tie, atrodo, pasimetę po šito įvykio nei kiek ne mažiau, nei dešinieji. Labai įdomu.

       Išties tai reiškia, kad situacija galimai netgi dar blogesnė, nei galima buvo numanyti.

       Ar tiesa, kad Kaunas su Vilniumi bent jau kairiųjų tarpe palaiko gana įtemptus santykius?

       Reply
       1. ttololol

        del itemptu santykiu negaliu nieko pasakyti, nes nesu ju tarpe, kad galeciau kalbeti apie tvyrancias itampas/nuotaikas.:) zinau tik faktus.:) ammm. kitavertus ta itampa nepasireiskia kokiu nors nebendravimu, pvz, birstono fiestoj kaunieciai ir vilnieciai bendravo kuo puikiausiai, kaunieciai taipogi megsta sudalyvauti vilniaus klubo prie stoties 😀 veikloje/koncuose, etc:)

        Reply
        1. Rokiškis Post author

         Kodėl vilniečiai antifa savo pareiškimuose neigė faktus, vadindami kauniečius kažkokiais pankais ir pan.? Čia toks solidarumas?

         Man pasitaikė net užtikt kalbų, kad Kaune yra buvę net kažkokių muštynių tarp vln-kns antifa. Ar tai tiesa?

         Reply
         1. ttololol

          nesu to girdejes, nebent siaip kokie sugerovai susipyko ar kazkas pan ir buitinis vaidas ir tiek:) (bet cia taip pat speju, nes nieko nesu girdejes apie tai)
          vilnieciai antifa nera vien tik http://www.antifa.lt ir http://www.anarchija.lt ar luni. situose trijuose dalykuose dalyvauja mazdaug tas pats zmoniu ratas, nes pvz antifa ir anarchijoj pasirodo tie patys straipsniai ir t.t. luni gal kazkiek platesni zmoniu rata apimantis. taciau yra ir vilnieciu zmoniu, kurie nesisieja niekaip su antifa.lt ir panasiai, juk antifa ir pankrokas tai tokios neapibreziamos savokos, kad net baisu daros 😀 ten visokios redkolegijos ar kazkas pan… man cia panasiau i eilinius politikierius. kaip per eisena skinai ejo su plakatu „siandien gatve, rytoj seimas“ (ar kazkas pan), tai jie turbut kazka irgi panasaus nesiojas uzanty, todel bando palaikyt taikios ir inteligentiskos bendruomenes ivaizdi 😀

          Reply
          1. ttololol

           dar turiu paminet, kaip gera zenkla tarp siu miestu, tai, kad kartais vilnieciai atvaro i kns pazaist futbola, ir atvirksciai.
           o tokie dalykai kaip anksciau mano mineti saitai, tai bando pasisavinti visiskai laisva savoka, atseit tik jie tikrieji antifa, visi kiti ne, tik jie zino ka ir kaip daryt etc.
           tuoj reikes ikurt http://www.pankai.lt ir pradet rasyt straipsnius: „kadangi petras is joniskio pasielge taip ir taip, tai todel jis ne pankas, o antiantis, as atsisakau bet kokiu rysiu ir sasaju su juo“

          2. Rokiškis Post author

           Aišku, reiškia, kad čia visgi labiau Kasparas Pocius ir Darius Pocevičius savo rankas matyt prikišę prie tų pasisakymų.

           Bet kaip tai įdomu, kai atsiranda žmonės, kurie patyliukais perima politinių grupių atstovavimą tokiais grakščiais būdais.

      2. Pikc

       Skinai su antifa jau gana ilgai vieni kitiems snukius daužo, ir nė viena pusė per daug į viešumą nelenda, nes patys yra nemažai prisidirbę. Apie „galvos supjaustymą“ jau patriotai.lt rašei -- aš girdėjau versiją, kad kelis dredus nupjovė. Nebuvau, tai nežinau, kaip iš tikrųjų buvo. Užtat žinau, kad dar anksčiau krūva antifa tą patį Pinokį buvo užpuolę (irgi su „įrankiais“) ir kelis šonkaulius sulaužė. Einant laiku atgal, manau, galima ne vieną „akciją“ iš abiejų pusių atkasti. Skirtumas tas, kad šį kartą antifa urlo peržengė ribą. O tavo kalbos apie Tadą kaip „naciuką“ ir antifa urlaganų „moraline teise kam nors praskelt galva“ labai daug apie tave pasako, „pašalinis objektyvus liudininke“ (kaip prisistatai patriotai.lt puslapyje).

       Reply
       1. ttololol

        galiu patvirtinti, jog buvo 10cm skyle, 6 siules, kurias mano drauge, studijuojanti medicina, dar ir istrauke. todel apie kelis nupjautus dredus nereik skiest.:)
        apie pinokio uzpuolima zinau tik prie cento parduotuves rietavo gatvej, kur — is pasakojimu — buvo panaudota kumsciai+viena bonke giros, kuria gere tuo metu vienas jaunikaitis.:) taciau jis buvo uzimtas ne pinokiu, o kazkuo salia jo, o pinoki paeme kaune gerai zinomas kitas antifa veikejas (vardu nemegstu minet:))
        velgi, pikciurna, praleidai pora esminiu sakinio detaliu, nesigilinkit i smulkmenas, galiu tik pakartot, taciau jau kad susilaukiu kaltinimu, tai galiu primint, kad buvo tam sakinyje netik “moraline teise kam nors praskelt galva”, bet ir „turbut jie pagalvojo, kad…“. ir as, kaip pastebejai is patriotu komentaru, kad nevadinu tado naciuku (juolabiau, kad esu keleta kartu dvise butkej geres su juo alu, kalebeje apie mergas, poezija, alkoholi ir pan:)), taciau kalbejau apskritai, kad pas jus cia visi viska zino, kas ka sumushe ir t.t. o kai jus patys kam nors supjaustot galvas, tai „cia tik pora dredu nupjovem“, nieko cia tokio…:)

        Reply
      3. anoniminis bailys

       Ar butinai skinai? Kaune zinokit be ideologizuotu durniu veikia ir kitos grupes, ivairios zulikeliu gaujos ir „nu karoče“ stiliaus jaunimas su niestinciais kulokais, kurie i visokius skiauteretus tipus ziuri su panieka, bet ne del ideologiniu priezasciu.

       Beje cia kur sklando tas video su antifasistais strakaliojanciais, tai pagalvojau, kad zinau as juos is matymo, bent karta mates kaip juos zemina vietine fauna, jokio atsako is ju puses, nes matomai nutuokia apie pasekmes pykimosi su senamiescio rajoniniais urlaganais.

       Reply
       1. ttololol

        gandai sklando, kad tie senamiestiniai kabinejos prie pauliaus ar tai silo ar tai lituanikos iki pardej, tai anas juos vienas taip atpiso, kad nebesinorejo nk, + ishdauze per konflikta alaus buteliu etc, tai galiausiai mentai sueme maroziukus, katrie kabinejos, dar turejo ir uz padaryta zala sumoket:)
        galbut tu kalbi apie senus laikus (kad ir sitam video kokie 5metai, manau:))

        Reply
 8. gliookas

  Nenoriu pateisinti nei vienų, nei kitų, bet visada laikausi nuomonės нет дыма без огня. Labai juokinga žmonių gyvenimo pozicija, verčianti juos reikšti savo nuomone strypo pagalba (anksčiau nuomonę reikšti mokino maksimum rašymo priemone) dar ir priskiriant save kažkokiai bandos instinkto pavergtai ir tupo vadeivos vedamai grupuotei.
  Kiek teko gyvenime bendrauti ir su antifa ir su „fa“, tai visi jie idiotai. Bet tie kurie „anti“ tai neturi išvis nei logikos, nei ko švento sako galvelėje. Jų gyvenimas yra provokacijos. Tai vėliava sudegina ir gauna galvon, tai dar ką… Kodėl reikia kovoti su fašizmu niekinant valstybę ir provokuojant žmonės, kurie nusiteikę kad ir „nekaltai patriotiškai“?
  Kad ir pastaras užpuolimas. Tai parodo ne ką kita, kad jiems nerūpi ką mušti, kad nerūpi ką vartoti, kad jokios realios identifikacijos nėra: mušam viską kas skusta ir juda, nes mes šiandien nei vieno fašiugos neužmušėm, šiandien pasaulis nepagelbėtas truputi.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Iš esmės, nežinau net kaip pasakyt. Tas pasakojimas apie strypais išreiškiamą gyvenimo poziciją -- taip.

   Bet yra ir sudėtingesnė reikalo pusė -- kai tai įsisuka, tie žmonės pakliūva į tarpusavio prievartos procesą, iš kurio išlipti yra klaikiai sunku.

   Ir vat dabar ima lįst info, kad ta prievarta jau senokai įsisukusi.

   Reply
 9. aiste

  Šalyje didžiulė įtampa, o ji netrunka prasiveržti. Tada nebesigauna išklausyti kitaip galvojančių, jie tiesiog siutina ir tiek. Tada juos iškeiki (nekaltas pavyzdys -- Rokiškio pasisakymai prieš kitokią muziką negu jis mėgsta), paskui gali trinktelti į snukį, nes žiauriai siutina (asmeniniai buitiniai aiškinimaisi), galiausiai jungiamasi į grupes ir einama kovoti už idėją, jau su strypais.

  Reply
  1. skirtumas

   Rokiški!! Pasirodo tu čia kaltas!!! Aistė sako, kad durnių reik klausyt ir dibilus reikia mylėt, nes jei nemylėsi, tai jie tau su strypu per galvą trenks.

   Steigiam bažnyčią: šventųjų dibilų tolerancijos ir meilės durniams.

   Reply
  2. Rokiškis Post author

   O, šitą užvažiavimą tai jau užskaitau, ponia Aiste. Čia padarėt sąmojingą najiezdą ant manęs, negaliu to nepripažint 😀

   Ir tamstos pastebėjimas apie didelę įtampą -- sakyčiau, labai teisingas. Taip, tokiais atvejais ima rastis labai keistų reiškinių, kurių priežastingumo kartais nesuvokia net ir įvykių dalyviai. Čia gera korekcija.

   Reply
 10. Paulius_A

  Rokiški,
  Norėdamas būt fašistu neprivalai garbinti Hitlerio. Kraštutinis nacionalizmas yra tautos priešų naikinimas, draudimas, saviizoliacija. Net negarbindamas Hitlerio ar jį smerkdamas, būdamas radikalokų dešiniųjų pažiūrų iš pradžių įstatymais stengsiesi uždrausti visokį tavo manymu tautą tvirkinantį, žalojantį, naikinantį blogį. O realiam rezultate gausis, kad bus stengiamasi įteisinti griežtas „moralės“, kilmės normas, kurias turės atitikti lietuviai. Neatitinkantys bus baudžiami, diskriminuojami ir pan. Kraštutiniai dešinieji valstybę siekia paversti policine. Tai gaunasi natūraliai. Kaip kitaip užtikrinsi, kad „homikai“ nesidaugintų? Paprasčiausiai juos represuosi, arba geriausiu atveju užmerksi akis prieš jų diskriminaciją ir neoficialiai pakurstysi neapykantą jiems. Tas pats bus ir su lenkais, žydais, čigonais, liberalais 😉 Problemas ignoruoji, arba sprendi represiniais metodais. O paragavę galios, tokie marginalai labai pripranta prie jos… Įsisuka užburtas ratas, kuris veda iki Reichstago padegimo.
  Dabartinis valdžios abejingumas tokioms grupėms ir tokių ideologijų sklaidai leidžia joms visuomenėje kurstyti neapykantą kitokiems. Antifai tai net labai gerai, nes daugėja fašistų, su kuriais jai kovot galima. Na, o viskas juk prasideda būtent nuo neapykantos kurstymo pačioje visuomenėje. Gerai ištransliuota žinutė suranda savo auditoriją ir žiūrėk, vieni, antri rinkimai ir jau turėsim skustų rudmarškinių grupeles Seime… Juk populistai užp*so. O čia tautiški žmonės, kurie kovos su negerovėm ir puoselės lietuvybę.

  Anyway, VDU doktoranto subaladojimas yra labai smerktinas dalykas. Apie radikalus kairėje neišsiplėsiu. Nes visi radikalai brudas ir grėsmė šalies normaliam vystymuisi.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Jei jau bandot pereit į distinkcijų, o ne bendrumų paiešką, tai reiktų skirti nacionalizmą, fašizmą ir nacizmą. Tai susiję dalykai, bet yra ir tam tikri kokybiniai (idėjiniai), ir tam tikri kiekybiniai (intensyvumo) skirtumai.

   Bet bendrai -- taip. Mūsų klerikalkonservatoriai patys dalinai skleidžia tą patį debilavotą briedą su savo visokiomis šeimos politikomis ir pan., kartu nekurdami jokių pozityvių atsvarų.

   Čia, kaip pvz., tūpas kaip bulvė reikalas -- kodėl tos Kovo 11 eisenos sukelia tiek triukšmo? Todėl, kad valstybė nerengia normalių švenčių tuo metu 🙂

   Visgi, tas dalykas, kurį aš norėčiau akcentuoti, yra kitur -- procesas nėra vienpusis. Viena pusė augina vienus, kita pusė augina kitus, o iš atsirandančios priešpriešos atsiranda save stiprinantis priešpriešos augimas. Žodžiu, labai šlykštus reikalas.

   Reply
   1. Paulius_A

    Na, drįsčiau teigti, kad dešinėje pusėje koordinacijos yra daugiau, kraštutiniai dešinieji organizuotesni ir jie skaitlingesni. Tuo tarpu kairėje reiškiasi tūkstantis ir vienas daugiau mažiau nepriklausomas na ir iš pirmo žvilgsnio taikesnis judėjimas (Paleckio komunismo nuostalgijos frontas, eNKa-devympenktukai, TJA-tolerastai, antifa ir t.t.).

    Naujausias naujienas kol kas, manau, reikia išskirti iš bendrų kairiųjų elgesio tendencijų. Be to, reiktų tikėtis, kad toks elgesys nepasikartos. Nes priešingu atveju lietuvaičiai muštis eis nebe į kitus rajonus, o ieškos kitų panašaus entelekto taikluolių, kurie rėkia tą ko nesupranta.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Negaliu spręsti apie smogikų grupuočių koordinuotumą. Dėl ideologinio koordinuotumo -- ultradešinioji pusė faktiškai užribyje, kai ultrakairioji aukštoji ideologija turi tikrai labai nemenkas tribūnas, netgi tokias įspūdingas, kaip Delfi.

     Priemonių, pagal kurias galima būtų gauti vienų ar kitų grupių taikumo lygį pagal incidentų skaičius, iniciatorius ir baigtis -- nežinau. Tai būtų labai įdomi info, net jei ir sunkiai patikrinama ir netiksli.

     Bendru atveju visgi nesiimčiau kategoriškai teigti, jog viena ar kita pusė yra labai stipresnė ar taikesnė.

     Reply
  2. idomu

   Ka, stribuk pauliuk, norite nebaudziami neschias moteris deginti -- kaip Graikijoje?

   PS idomi ta raudonskuriu lexika -- 1:1 is sovietines okupacijos paimta -- tada irgi lietuvius fashistais ir burzuaziniais nacionalistais vadino…

   Reply
   1. Rokiškis Post author

    Nesu tikras, nes ne į mane čia kreipiatės, bet turiu nerišlų įtarimą, kad tamsta galimai šiuo pasisakymu perslenkat diskusiją į projektyvinio diskurso zoną, kas kelia klausimą apie kontekstualinės atitikties problematiką.

    Reply
    1. idomu

     pauliukas pradejo modeliuodamas hipotetine situacija, prisikiriant hiperpolizuotuotus atributus isivaizduojamai gresmei, taip bandydamas nukreipti demesi nuo kairiuju extremistu tikrojo keliamo pavojaus. Hitleriui reikejo zydu, tolerastiniams fanrkfurto neomarxistams -- „fashistu“.

     Jei savo laiku Hitlerio ir Romo (sic 🙂 gaujos butu „pastatytos i vieta“, gal nebutu buve tokio ziauraus periodo. Jei tolerast-komunistai ir toliau nebaudziamai siautes, susilauksime rezimo, pries kuri stalinizmas ir fashizmas tik vaiku zaidimai atrodys…

     Reply
     1. Rokiškis Post author

      Taip, tamsta teisus dėl modeliavimo su ganėtinai pastebėtinu „jei būtų, tai bus“, bet aš nedrįsčiau teigti, kad modeliavimas yra savaime blogis, juoba, kad modelyje nupasakoto tipo scenarijai yra buvę praktikoje, o klausimas išties tiktai tame, kas užima konkrečią rolę.

      Kitas klausimas -- modelio praktinės realizacijos galimybėse, kurios išties tam tikru lygiu visgi neramina, nesvarbu, ar vieną, ar kitą grupuotę imtume. Juoba yra tas neapibrėžtas klausimas apie galimą sinergiją su valdžios veiksmais.

      Neužmirškim, kad čia visgi yra dvi pusės, nors pasireiškė šiame įvykyje tiktai viena.

      Reply
 11. joksnefa

  Na, šis nutikimas parodė, kad septynmyliais žingsniais artėjame prie Vakarų situacijos, kuomet „fašistu“ gali būti padaromas belekas už beleką. Ypač tai turėtų liūdinti jus, kaip metalo mėgėją, pons Rabinovičiau, nes ten jau gali gauti į bliūdą už „Motorhead“ marškinėlių dėvėjimą, būti priverstas uždaryti pogrindinių įrašų krautuvėlę po 3 padegimų per mėnesį ar apkaltintas rasizmu dėl „Blasphemy“ grupės atributikos, nors joje groja juodaodis. Visi pateikti pavyzdziai -- tikri.
  O dėl hakenkroicų iškabinimo per šiklgruberines, tai jaučiu, kad bent jau šiuo atveju tamstos versija ne visai teisinga. Girdėjau gandų, kad yra toks neonacistinis pašlemėkas, žinomas kaip „Oduvanas“, kuris šitas nesamones organizuoja, o paskui dedasi lietuvos boneheadų kokiu tai obergrupenfiureriu ir savo „žygdarbiais“ giriasi „kameradams“ užsienyje.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Dėl tų hakenkroicų -- tai, jei rimtai, mano šlykšti provokacija, kaip ir dūminės bombos. Toje vietoje išties prisipažįstu, kad trystelėjau į visas puses, būtent tikėdamasis, kad atsiras kažkas, kokių nors įdomesnių gandų girdėjęs.

   Anksčiau Vilniuje kažkaip nebuvo tų hitlerinių, jie tik Klaipėdoje veikė, bet ir tai nuo kokių gal ~1995 jų aktyvuas ėmė gerokai silpti. Keista, kad dabar jų atsirado Vilniuje, kuris nuolat rėmėsi kitokia politika ir su Klaipėdos grupėmis turėjo pozicinių skirtumų.

   Man čia labai įdomus reiškinys šiaip. Čia kažkaip panašus fenomenas, kaip tie jauni stalinistai, kurių Lietuvoje irgi yra vienas-kitas. Labai man nesuprantami ir keisti. Artefaktiniai, ar kaip čia pasakius.

   Reply
 12. Mindaugas Danys

  kas turi daugiau info, kuo remiantis tie puspankiai prie antifos buvo priskirti, ar čia jie kažkur skelbiasi, kad yra antifa, ar tik todėl, kad pasitaikius progai su skinais mušasi? aš save laikau antifašistu antikomunistu, kaip manau ir absoliuti dauguma lietuvių

  Reply
  1. kovar

   Kuom tamsta save laikote Jūsų reikalas, bet paskaityti kas parašyta ir pasidomėti kitur esančia informacija galite. Nesijaučia Jūsų neutralumo.

   Reply
  2. Rokiškis Post author

   Priskirti buvo, remiantis faktu. Ir tuo faktu remiantis, išlindo įdomūs nesutarimai tarp Vln ir Kns, demonstruojantys tos antifos marginalų lygį 😀

   Nepriskirdinėkit savęs pagal negatyvinius kriterijus visokioms grupuotėms. Tai prasta praktika.

   Reply
 13. ttololol

  vendetos principas kaune jau senu seniausiai.:) ir stoties rajone uzpuolimas, kuri paminejai straipsnyje, buvo tik dar vienas vendetos atvejis.:) vieni sumusha vienus, paskui tie sumusha kazka atgal ir taip be pabaigos. tik paskutiniu atveju skinai kazkaip issisuko… na patys matot.:) zodziu, as sakau, smurtas blogai.:)

  Reply
  1. Pikc

   Kad nukvakęs -- tikrai, kad naciukas -- nežinau, man jis į priešingą pusę panašus -- ką liudija ir šio individo dalyvavimas LUNI vakarėliuose 🙂

   Reply
   1. Rokiškis Post author

    Kiek supratau, dalis LUNI publikos buvo visiškai pakraupusi. Tad ir su LUNI tenai kažkaip atrodo neaiškiai.

    Gal yra dar kokia nors grupuotė, pvz., nacionalislamistai kokie nors? Nes teko girdėt kalbų apie kažkokias Rytų religijas.

    Reply
    1. Pikc

     Aš tai supratau, kad žmogelis bandė „fašius“ parodijuoti, tik su išraiškos priemonėmis pas jį sunkoka, tai rezultatas toks, kad liko „nesuprastas menininkas“ -- net savo „idėjinių draugų“ tarpe 🙂
     Sunkiai įsivaizduoju tokią psichoemocinę būklę, kurioje būdamas individas gali šitą veikėją priskirti prie „nacių-fašių“ 🙂
     Šiaip ar taip, čia ne į temą, ir, manyčiau, psichopatologijos studijas čia ir baigiam.

     Reply
 14. aq

  o ar visi pamiršo atvejį, kai rudenį kaune skinai pank-roko koncerte iki reanimacijos uztalžė pirmą pasimaišiusį pankiuką? ir niekas nieko. tylu.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Kiek suprantu, tai reiškia, kad tos politinės muštynės vyksta jau seniai ir žiauriai, o dabar triukšmas gavosi tiesiog todėl, kad užkabintas buvo žmogus, kuris nepriklausė nei vieniems, nei kitiems?

   Reply
   1. Salvis

    Čia tarsi ir logiškas tęsinys visko, nes dar prieš metus antifašistai puolė nacionalistinio koncerto prieigas ir daužė, kas papuolė po ranka, nes pastebėjo kažkokį jiems neva prasikaltusį asmenį. Paskui dar grasino man vien dėl to, kad jiems susivaideno, kad esu vieno teksto autorius (http://www.patriotai.lt/straipsnis/2010-02-22/vasario-16-osios-eitynes-ir-koncertas-kaune). Toks nedalyvaujantis kare veikėjas kaip Tomas S. irgi galėtų paliudyti, kaip jį tie patys čicharos vaikėsi, nes jis matai nacionalistas ir LTJS priklausantis.

    Kita vertus, galiu pasakyti, kad kai po to su Pikc buvome viename metalo koncerte, kur buvo ir visa antifa publika, tai jis lygtai praėjo visai ramiai. Ar būtų taip pat ramiai praėjęs dabar, abejoju.

    Kadangi ta publika linkusi priskirti naciams ne tik tuos, kurie juos puldinėja, bet ir visus su netinkamom dešiniom pažiūrom (kaip rodo anonimo trololol pasisakymai), ir kadangi jie norėtų, kad visi toliau „aiškintųsi“ pagal jų anarchistinės urvažmogių teisės principus („sveik ir susitik su skriaudikais vyriskoje aplinkoje, o ne bobiskai per valdiskus namus“ -- http://www.patriotai.lt/straipsnis/2011-05-11/pasikesinimas-kauno-centre-vdu-mokslininkas-t-kavolis-antifasistu-smurto-auka), tai, manau, bus labai sveikintina, jei su teisėsaugos institucijų pagalba jie bus priversti kiek apsiraminti ir susiaurinti savo puolamųjų ratą.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Aš manau, kad vienintelis būdas nugesinti visas tas muštynes -- tai abiem pusėm susilaikyti pagal galimybes ir kartu abiem pusėm viską spręsti teisiniais keliais.

     Dėl to, kas kaltas, o kas pradėjo -- kiek suprantu, jei viskas tęsiasi daugiau, kaip metus laiko, atrasti vieno pirminio kaltės taško jau nepavyks.

     Man pirmus kartus internete apie panašius konfliktus tarp dešiniųjų ir kairiųjų Vilniuje perskaityti teko dar prieš kokius 5 metus. Tiesa, kiek tada supratau, tuo metu kairieji bent jau Vilniuje lyg ir dominavo, t.y., dešinieji būdavo vos ne gaudomi, jei teisingas man susidarė tada įspūdis.

     Žinoma, kiek suprantu, čia klausimas daugiausiai apie Kauną, gal kažkiek apie Vilnių, bet ne apie Klaipėdą, kur, kiek suprantu, yra visiškai kiti, nesusiję dalykai su nepriklausoma politika?

     Bet taip ar anaip, žvelgiant truputį iš šono, pirmas dalykas, apie kurį verta galvoti -- tai apie konfliktų gesinimą. Ir beje, ta grupė, kuri pirmiausiai gesins konfliktus ir ieškos sureguliavimo kelių, turi geriausius šansus išlošti visuomenės nuomonės požiūriu.

     Reply
 15. 29+

  Viespatie, koks tu tupas, gvorlai, tai nebuvo jokia „nacistine akcija“, o tiesiog tokiu akciju parodija. Aisku, cia pas tave idomiau nei pas raca, bet niekas dar zvyro kasyklose neatrado KKK kaiusineliu (cia tokios papugos).

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ponuli, tamsta parašėt kažką nei į tvorą, nei į mietą.

   Taip kad prieš komentuodamas arba rišliai mintis sudėstykit, kad bent būtų suprantama, apie ką čia ponas kalbat, arba persiskaitykit apie ką rašoma, arba dar kažką.

   O tai aš čia su panašiais atvejais nesicackinu, kompleksų pasiuntimams neturiu, o mįslingų prasmių ir kokių tais pranešimo siuntėjo pragmatinių kontekstų ieškot komentaruose per daug nesivarginu.

   Reply
 16. Romelis

  Aha.

  atlupė Kavolį, spėju atsakomoji reakcija bus Vasiliauskaitės, Bielskio, ar Pociaus adresu, iš kokių autonomiškų naciukų. Greičiausiai ne vilniečių. Ir nebūtinai kam nors žinomų.

  Dar linksmiau būtų, jei blogeriai susirinkę atluptų kažką iš NK95. Net ne ideologiniu pagrindu, bet grynai dėl to, jog sukeltų provokaciją, ir paskui apie tai galėtų rašyti. nes visi logiškai tikėjęsi atsako kaltintų naciukus. O kiek ten diplomų turi, ar kaip gerai artikuliuoja ir valdo plunksną, tamsoje iš po gobtuvo nesimato. Gal gale ir rokiškio žiurkėno rankose laikoma katana, panaši į armatūros strypą ir perkreiptas snukutis kviečia lengvam smurtiniam polilogui.

  Šiaip pagalvojau čia tai turint truputį smegenų galima gerai žmonėm gyvenimus pagadint. Kai yra kelios ideolgiškai nesutariančios ar iš esmės priešiškos pusės. padarai najezdą ant vienų apsimesdamas kitais, o tad atsaką duodi apsimesdamas anais. Visuomenė šoke, o policija ir prokuratūra laiko daug trumpų siūliukų. stačiai smagu.

  p.s.

  rokiški, buvai prie parlamento ? aš kaip tik per omnitelines buvau ten nuėjės patikrint ar neapmelavau. pasirodo neapmelavau burgeria vis dar skanus.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Aš nesiimčiau spėliot, kas ten kaip bus ar nebus. Geriausia dešiniųjų reakcija dabar būtų susilaikyt nuo bet kokių veiksmų.

   Dėl tų visokių fyntų su pakišamais iš šono -- tai Latvių gatvė su Paleckiuku organizuoja panašius bajerius kartais. Ta pati istorija, kai paskelbė, kad Ivanovas skaitys paskaitą LŽB salėje -- ryškus atvejis.

   O dėl to Prie Parlamento -- nežinau, kada nusibelsiu ten. Įdomus dalykas, kad Homeburger kūrėjai, atrodo, gal skaito mano blogą ar ką, nes po to, kai parašiau apie smukimą, ėmė ir vėl pasitaisė.

   Reply
 17. Pikc

  Beje, apie „nacius-fašius“ plyšaujantys „visiškai neraudoni“ „antifa“ organizuoja suėjimus apie tai, kaip gerai yra „autonominis marksizmas“ ir kaip Lietuvoj komunizmą įvesti („Gal komunizmas čia ir dabar – reali ir įgyvendinama idėja, tiesiog tu niekad apie ją nepagalvojai?“). Gal tikslingiau jiems būtų persivadinti į kokią „komunistinio jaunimo asociaciją“? 🙂 Iš tikrųjų, šitai „nacizmo-fašizmo“ etiketes viskam, kas tautiška ir patriotiška, klijuojančiai faunai visai tiktų „neokomunistų“ pavadinimas -- skirtingai negu „nacei-fašei“, jis bent jau atspindi jų ideologiją.

  Reply
 18. Žygeivis

  Įvairių rajonų jaunimo gaujų mu6tynės vyko visada -- ir ne tik Lietuvoje.

  Labai gerai atsimenu kaip tie „procesai vystėsi“ mano jaunystės laikais 1965-1980 metais mano gimtojoje „Partizankėje“, „Krasnuchoje“ ir „Dobra radoje“.

  Iš pradžių mušėsi vieno kiemo vaikai, po to „jungtinė banda“ su gretimo kiemo „banda“, po to jau su kito rajono nemenka gauja. Po to buvo „jungtiniai mūšiai“ prie „Sviorlos“ (buvusios Grąžtų gamyklos) -- jau su rimtai supjaustytais ir netgi papjautais.

  Dar vėliau jau buvo „žygiai“ į Antakalnį („Antokolį“) ir „Dzūkus“.

  „Epilogas“ -- gana reguliarūs „pasivažinėjimai“ į Kauną.

  Būtent iš šitų „rajoninių bandų aktyvistų“ vėliau išaugo visa garsioji „Vilniaus brigada“.

  Tačiau esminis skirtumas nuo dabartinių laikų yra tas, kad tada nebuvo jokios „politizacijos“ -- KGB tada labai aktyviai kontroliavo tokias jaunimo gaujas ir jų lyderius „profilaktavo“ (ir „Vilniaus brigados“ lyderiai praktiškai visi jau nuo ankstyvos jaunystės buvo KGB agentai).

  Todėl muštynės vyko dėl „teritorijų kontrolės“, bet neteko girdėti, kad būtų vykę dėl tautinių ar politinių pažiūrų skirtumų.

  Tas pats vyko visuose stambesniuose miestuose ne tik Lietuvoje, bet ir visoje tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Ir būtent tų „jaunimo bandų“ „aktyvas“ tapo visokių „brigadų“ branduoliais po „perestroikos“ žlugimo.

  Dabar vyksta lygiai tie patys jaunimo gaujų „konsolidacijos“ procesai, tačiau jau labai aiškiai įpainiojami ideologiniai ir politiniai motyvai.

  O tai netolimoje ateityje gresia peraugti ne tik į įprastą kriminalinį banditizmą, bet labai tikėtina, kad peraugs į aktyvų politinį terorizmą bei „miestų partizanus“ -- žinoma su ryškiu kriminaliniu atspalviu (finansai bet kuriuo atveju visiems reikalingi -- tame tarpe ir politiniams teroristams).

  P.S.1. Įdomiausia tai, kad visokių šitų tarpusavyje glaudžiai susijusių „antifų“, „anarchistų“ ir „seks mažumų“ veiklos finansavimas, vadovavimas bei koordinavimas labai aktyviai „keliauja“ iš užsienio -- tiek iš Vakarų pusės, tiek ir iš Rytų. Ir asmenys, tai atliekantys, yra susiję ir su buvusiu KGB (bei dabartinėmis FSB ir SVR), ir su dabartiniu Mossadu bei kitomis Izraelio (ir ne tik) spec. tarnybomis.

  Ir ne be reikalo būtent visokie „delfi“, „bernardinai“ ir „atgimimai“, maitinami iš tų pačių fondų, reguliariai spausdina šitų „kairiųjų“ opusus.

  Ir kada visa ši „dabar verdama košė pradės bėgti per puodo kraštus“, tada koks nors Breivikas mums atrodys tik nekaltu kūdikiu.

  P.S.2. Galite mane išvadinti antisemitu (žinoma, tiksliau būtų -- „antižydas“, nors aš toks ir nesu, bet tebūnie -- nesiginčysiu) ir išprotėjusiu sąmokslo teorijų kūrėju, tačiau pastebiu pernelyg daug žydų -- tiek emigravusių iš Lietuvos į Izraelį ir po to kažkokiu labai neaiškiu būdu vėl tapusių Lietuvos Valstybės piliečiais, tiek ir kitos kilmės žydų -- labai aktyviai dalyvaujančių šitų „anarchistų-antifų“ veiklos finansavime ir koordinavime, sudarant jiems ir informacinį bei politinį „užnugarį“.

  Išvada -- nenustebsiu, jog tai yra ilgalaikio strateginio plano dalis: taip ruošiama dirva „teritorijos išvalymui“ ir būsimam Izraelio „perkėlimui“ į „išvalytą teritoriją“, susiklosčius beviltiškoms aplinkybėms tolimesniam žydų valstybės egzistavimui arabų apsuptyje, į „istorinę ilgaamžę žydų gyventą teritoriją, su sostine Šiaurės Jeruzalėje“ (pradžiai bent jau „trikampyje“ tarp Kauno, Vilniaus, Minsko ir Balstogės (Bialystoko)), su akivaizdžia tendencija ateityje šią teritoriją praplėsti į „istorines žydų sėslumo ribas“…

  Puikiai žinau, kad jau gana seniai (dar nuo 19 amžiaus galo -- 30 amžiaus pradžios, kada netgi rimtai konkuravo su sionistų „Palestinos planu“) rengiami „Šiaurės Jeruzalės“ planai toli gražu nėra įkišti į „gilius stalčius“ (tikslumo dėlei reikia pasakyti, kad rengiami ir keli kiti „atsarginiai Izraelio perkėlimo variantai“).

  Reply
 19. VYTAUTAS

  Klausyk visazini. Kuris esi vos ne Pank ir Skinu DIEVAS. As ziuredamas i Tave vos nepasimeciau.

  Gavo i galva. Nuo . Atmorozu.

  Reply
 20. VYTAUTAS

  pradek rasyt straipsniu ne apie savo siknos gelbejima , o apie , atmorozes sliuchas .

  Reply
 21. kas

  na matai kaip saunu kai tiesa isaiskini domedamasis ivykiais is vienos varpines puses. nesvarbu kad savaite pries tai vienam zmogui fasiai galva peiliu supjauste. nesvarbu kad prisipazinimai buvo isgauti policijoje smurto pagalba (zmogus buvo dauzomas pastatytas tarp metaliniu grotu, trankant i ji durimis, purtomi elektrosoku). kavolis melavo kad ji uzpuole nei is sio nei is to. i koncerta eidami zinojom kad jame bus tie patys fasiai. ejom pasiruose, kad negriztume sudauzyti. fasius radom, ir kai prasidejo mustynes jie tepe slides, palikdami kavoli, kuris tuo metu bego link mustyniu gindamas fasius ir grasindamas. tai jei lendi i mustynes tai nesistebek kad i galva gauni. nemuse ten jo niekas lazdom, o tik vienas zmogus dave i galva, o jam parkritus dar ispyre kazkiek kartu. policija pagavo 3, nes jie buvo kartu ir pas viena rado lazdu kuprinej. nu ir pripaise ka tik galejo.
  o visas sitas sudas isplestas tam tikroje ziniasklaidoje tai tik bobuciu pezalai ir politine smarve turincios blevyzgos. naudinga desiniesiems is saves daryti aukas tai ir padare is to durnelio jezu kristu. kaunas antifa NETURI NIEKO BENDRO NEI SU ANTIFA LT NEI SU ANARCHIJA LT NEI SU JOKIAIAS KAIRIAISIAIS JUDEJIMAIS AR JU DALYVIAIS LIETUVOJE.

  Reply

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *