Antifa tokie antifašistai

Aš niekad nebuvau nacionalistiškas, nors kai kurie ultrakairieji gnydos ne sykį yra mane išvadinę fašistu. Jiems matyt labai rūpi surasti kokių nors fašistų aplink, nes juk jų saviidentitetas yra apibrėžtas per savęs priešpastatymą kažkam. Žinoma, tie švaistymaisi visokiomis etiketėmis yra labai būdingi kogitofobams, tai tiesiog silpnaprotystės požymis, tad šitai mane tiktai džiugina. Tegul ir dirginasi tie komunistėliai.

Kita vertus, su ponu Zeppelinusu mes nuolat vienas kitą keikdavom, kol buvau LJ – vos nesusipjaudami. Anas ir čionai retkartčiais dabar užsuka, kad mane pakeiksnot. Šiaip jau jis turi smegenų, nors ir yra savaip trenktas, tad padiskutuoti būna apie ką, nors daugeliu atžvilgių mūsų pažiūros vos ne priešingos būtų. Sakyčiau, ganėtinai įdomus atvejis.

Bet aš čia apie ką – ogi apie tą, kas įvyko Kaune, kai būrelis debilavotų išgamų užpuolė ir geležiniais strypais sutalžė antropologą Tadą (Tautvilą) Kavolių. Skinus tyrinėjęs mokslininkas buvo vos ne užmuštas vien už tai, kad pasirodė įtartinas kažkokiems “antifašistams”. Nes bendrauja su skinais. Kaip jau minėjau, tiems atmatoms labai svarbu surasti kažką, kam jie save galėtų priešpastatyti – štai ir surado kažką.

Ponas Zeppelinus atskleidžia kai kurias detales apie tai, kas ten vyko. Panašu, kad ta chebrytė prisižiūrėjo filmų apie tai, kaip kovoti prieš fašistus. Ir nesurado kito fašisto, kaip vyruko, rašančio apie skinus daktaro disertaciją. Beje, manau, kad Zeppelinus ne veltui susieja tuos pačius vyrukus su anokia “antifašistinio” filmo demonstracija, kur buvo įmesta dūminė šaškė – tam, kad visokie kairieji galėtų šaukti apie juos užpuolusius fašistus. Ir kad atsirastų koks nors pagrindas kokiems nors kerštams, kuriuos galėtų padaryti būtent taip, kaip tas filmas juos ir mokino.

Pasitikrinau info savais, nepriklausomais kanalais. Scenarijus, atrodo, buvo panašus, kaip kad ponas Zeppelinus pasakoja: Tautvilas Kavolis ėjo iš VDU namo, pakeliui nutaręs pažiūrėti į tą muzikos renginį. Pakeliui sutiko keletą metalistų, pasisveikino, panašiai sutiko ir kelis skinus, irgi ėjusius ta pačia linkme. Beeinant ir buvo užpultas būrio pacukų. Keli skinai matyt pabėgo, tačiau pats Tautvilas buvo primuštas geležiniais strypais per galvą. Įdomu yra tas, kad užpuolimas nebuvo koks nors atsitiktinis – daugumą užpuolikų Tautvilas pažįsta, o šie patys save vienareikšmiškai įvardina, kaip Antifa. Užpuolimo metu ta “antifašistinė” chebra atrodo buvo dar ir juntamai apsisvaiginusi, galimai narkotikais. Tad ponas Zeppelinus, sprendžiant iš visko, dar ir ne viską parašė.

Aš pats ilgai stebėjau poną Zeppelinus, kuris yra, būkim atvirais, didžiausias Lietuvos nacionalistų ideologas, žmogus, kurio požiūris nacionalistams yra toks įtakingas, kad nei vienas kitas dešinysis negali lygintis. Visi ultradešiniųjų vadai – iš esmės tik organizatoriai, kurie klauso ir įsisavina idėjas, tuo tarpu ponas Zeppelinus giliau kapsto, kodėl kažkas turi būti taip ar anaip ir kokios gali būti tam tikrų idėjų konsekvencijos. Stebėjau ir nemažai kitų dešiniųjų, skaičiau jų puslapius, bandžiau suprasti, kas jų galvose. Ir per tą laiką beveik neatradau tokių, kurie garbintų svastikas ar panašias atributikas, t.y., būtų atvirais naciais, o ne kokiais lietuviškais tautiniais, kaip čia pasakius… Nežinau, kaip pavadint. Toks vaizdas, kad vieną-kitą retkarčiais pasitaikantį hitlerinį durnių tie patys Patriotai.lt nepasidrovėtų išvadint debilu savo forume – kiek pastebėjau, daugelis jų žvelgia į Lietuvą, kaip kovojusią ir su Hitlerio, ir su Stalino režimais. Nesigilinkim, kiek ta nuostata teisinga, bet daug ką apie šią grupę sako pats tokios nuostatos egzistavimas.

Kita vertus, keistai stebina čia ponų iš Antifa pareiškimas – atrodo, žinodami pakankamai smulkias detales apie tai, kas kaip vyko (iš kur žinodami?), jie viską priskiria kažkokiems pankams ir sako, kad Zeppelinus labai viską meluoja. Gal būt ir meluoja, bet kažkaip faktinių prieštaravimų Zeppelinuso pasakojimui Antifa pasisakyme nesuradau, išskyrus tai, kad “čia ne mes, mes tik ginamės, čia viskas netiesa, mes niekaip nesusiję“. Nežinau, kaip ten susiję ar nesusiję. Jei susiję – tai daug ką pasako atsiribojimas nuo savo narių atsakomybės. Jei nesusiję – tai keistokai skamba jų požiūris, kurio esmė – “gerai, kad užpuolė, bet apmaudi klaida, kad ne tą”.

Nors ir durnam akivaizdu, kad jei jau užpuolimas dėl “antifašistinių” motyvų (o to jie ir patys neneigia, teisindamiesi kažkokiais (nežinau, ar tikrais, ar menamais) skinais, kurie buvo puolami), tai vargu, ar verta neigti, kad užpuolikai save priskiria antifa grupei. Čia įdomesnis dar vienas Antifa argumentas – esą kauniečiai čia užpuolė, o ne vilniečiai, todėl tai išteisina vilniečius. Diskursas apie “Kaunas vs. Vilnius”, pripažinkim, išskirtinai marginalus. Dar įdomesnis dalykas, kad bandydami suversti viską į apolitiškumą linkusiems pankams, Antifa atstovai tiktai bando pasakyti skinams, kad jų priešai – dar ir pankai. Šioje situacijoje galiu tik užjausti visokius pankus, kuriais čia taip manipuliuojama.

Aš nežinau, kodėl, bet man buvo įtarimas, kad net ir tas vėliavas ant Tauro kalno iškėlė panašūs antifa – kad tik būtų priežastis parėkauti apie fašistus, nes netgi debilavoti murzylkos ir tai nelinkę pernelyg atvirai hitlerizuotis. Pilnai gali būti, kad ir dūminę šaškę sau įmetė, kad galėtų pacypauti. Subingalviai yra tokie subingalviai, o apsiprovokavimo metodai puikiai žinomi – anokia nacionalsocialistų partija kadaise net savo pačių Reichstagą padegė, kad tik atsirastų priežastis terorui. Aš čia galiu tik prisimint, kaip kartą kažkoks LUNI veikla susižavėjęs menininkas aplaistė ten susirinkusią publiką suskystintais šūdais, po ko, žinoma, pasigirdo riksmai apie fašistus, o paskui paaiškėjo, kad tai jų pačių kažkoks sėbras. Anarchistinis bardakas yra toksai anarchistinis bardakas.

Žinoma, nekalbu apie tokias žostkas trololo akcijas, kaip prieš daug metų #29+ surengtas nacių vakarėlis stoties rajone – čia jau išvis kita opera, kurios nei vieni, nei kiti nesuprastų. Bet tai jau trololo, tad ir nenagrinėkim, nes ne į temą, tiesiog turėkim omeny, kad ir troliai įsimaišo į šitą foną, tad šį tą filtruot irgi reikia. Beje, kadais rašiau, kaip ten su ideologinėm grupėm kairiosiom ir dešiniosiom persimaišę viskas – sunku atskirti, kur prasideda vieni, o baigiasi kiti. Teko gandų girdėt, kad kai kurie visiškai nukvakę naciukai netgi į kažkokius LUNI poezijos vakarus vaikšto savo eilių skaityt ir rėkauja tenai “juden raus”, susilaukdami iš publikos plojimų? Anarchistinis anarchizmas yra toks anarchizmas.

Aš noriu pasakyti tiktai tai, kad mano manymu, vyksta labai tikslingas fašistų ir socialistinių smogikų auginimas. Ir tai daroma, panaudojant visokias provokacijas. Tai man primena atvejį, kai Paleckiuko frontininkai ėmė ruošt menamai žydus palaikančias akcijas su Valerijumi Ivanovu ir rėkė apie fašizmą Lietuvoje tiek, kad netgi ponas Simonas Alperavičius paskelbė apie tai, kad rengiamos provokacijos ir bandoma tikslingai sukiršinti visuomenę. Juk propagandai reikia maisto, o propagandos maistas – tai konfliktai.

Tik šiuo konkrečiu atveju man panašu ne į frontininkus, o greičiau jau į kažkurių NK-95 ideologų veiklos pasekmes. Negaliu, žinoma tvirtinti, kad realios sąsajos yra, bet tiesiog negaliu to suvokt, kaip nesusijusio reiškinio – idėjiškai labai jau visos tos fašizmų paieškos derinasi. Kadangi konkrečiai visko neseku, pataisykit mane, jei klystu.

Aš matau paprastai: vieną sykį komunistuką kokį nors kažkas apiplėšė skersgatvy, tai tie patys komunistukai parėkė, kad čia skinai, kitą sykį jau antifa kažkokie užpuolė ką papuola – vėl triukšmelis. Kur nors skinų panelė davė kažkokiai pasikėlusiai teležvaigždutei per veidą – irgi puikus skandalas. Koks nors pacukas pankišką muzikantą pridubasino – taip pat proga pašūkaut. Dar keli kartai ir po truputį susiformuos stabilios grupelės debilų, kurie gatvėse mūšius rengs, daužydami, ką papuola. Čia vienas iš pirmų atvejų, bet jų daugės. Ir juos augina būtent tie, kurie visame kame įžiūri priešus – tai kogitofobinės ideologijos apraiška.

Antifa, anarchistų ir nacių logotipai

Raudona, balta, juoda - antifa mėgstamas spalvų derinys. Tas pats spalvų derinys buvo ir puikiai žinomoje nacių vėliavoje. Išskirtinai ryškus atvejis, kai grupė save apsibrėžia per priešstatą, susikuria pati savo įsivaizdavimą apie tuos, kam save priešpastatyti ir pati tampa lygiai tokia pat, tiktai "prieš". Ir kaip visada, ideologinės sąsajos išlenda per panašias estetikas.

Beje, būkim tiesūs – problema ne tik ultrakairiuosiuose. Problema ir ultradešiniuosiuose, kurie irgi ieško priešų, kur tik įmanoma, bet kuriuos oponuojančius priskirdamos priešams. Senas diskursas – “кто не с нами, тот против нас”. O kai abi grupės išdurnės ir suaktyvės tiek, kad taps nevaldomos, gausim amžiną, save palaikančią problemą, kur viskas suksis kaip užburtas ratas – vieni muš kitus, vieni kitiems keršys ir bus tik blogiau ir blogiau. Problema kyla tada, kai ieškoma priešų.

Tado Kavolio sumušimo atvejis – būtent toks, vienas iš pirmų ryškių išaugusios priešpriešos simptomų. Nesvarbu, kokiai ideologijai melstųsi idiotai – tegul būna kad ir kokio nors Yoda pasekėjai. Bet kuri fanatiška ideologija – tai perkreiptų smegenų, kogitofobijos kultas, peraugantis į smurtą, ypač kai ideologija yra paremta išimtinai priešstatai prieš ką nors.

Pol Potas, viena iš didžiausių žmonijos atmatų, kokios yra buvę, savo laiku buvo susijęs su prancūzų kairiuoju jaunimėliu. Tuo pačiu, iš kurio vėliau ir išaugo visokios neoleftistinės idėjos. O pradžioj viskas atrodė taip gražu, tiesa? Aš kažkada rašiau apie Ros Sereysothea, o dabar įsijungiau vėl. Paklausykit ir jūs jos. Tegul ji savo mirtimi jums primena, į ką išauga ideologinis teroras.

Rokiškis Rabinovičius rašo jūsų džiaugsmui

Aš esu jūsų numylėtas ir garbinamas žiurkėnas. Galite mane susirasti ir ant kokio Google Plus, kur aš irgi esu Rokiškis Rabinovičius+.

Dar šarinimo...