Tag Archives: Kalėdos

Kalėdos atėjo, neškite man pinigus

Ponai ir ponios brangūs menki žmogūkščiai. Aš atėjau į jūsų širdis kaip kalėdinė dvasia, Kūčių vakaro šilumos skleidėjas ir jūsų laimės šaltinis. Neškite man pinigus, nes aš toksai nuostabus. Ir nesiteisinkite, kad pirkote dovanas man. Ir visvien neškite pinigus.

Aš toks nuostabus ir ružavas tiesiog, nes aš esu Rokiškis Rabinovičius.

Aš toks nuostabus ir ružavas tiesiog, nes aš esu Rokiškis Rabinovičius.

Niekada dar nebuvo tokios šventinės dienos Lietuvoje ir visoje Žemės planetoje, nes kasmet pasaulis gražėja dėka manęs. Padėkokite man už tas dovanas kurias per šias Kalėdas gausite. O kas dovanų negausite – tai žinokite, kad elgėtės nepakankamai gerai. Aš kaip Kalėdų Senelis, žinau jūsų visas nuodėmes. Nepasislėpsite nuo mano budrios akies ir nenuslėpsite nieko.

Svarbiausia gi – neškite man pinigus ir laimė jums nusišypsos. O šiaip tai, jei kiek rimčiau, tai linkiu jums šilumos ir džiaugsmo, kad būtų gera ir ramu, kad tiesiog būtų laimė 🙂 Gerų jums švenčių, ponai ir ponios 🙂

Sveikinu jus su ateinančiomis Kalėdomis!

Ponai ir ponios, jei visi atnešite man visus pinigus grynaisiais, tai aš, Rokiškis Rabinovičius, jums pažadu, kad per Kalėdas, tiksliau, per Kūčias, dar prieš vidurnaktį, prisnigs sniego tiek, kad galėsite ir senius besmegenius lipdyti, ir pūsnyse voliotis. Tai bus manęs kalėdinė dovana jums. bet jei to nepadarysite, tai lipdysite senius besmegenius iš purvo, o ir patys purve voliositės ir atrodysite kaip be smegenų, nes taip matyt ir bus, nes visi kas turi smegenų, atneša man aukas – visus savo pinigus. Taip kad žinokitės.

Ponai ir ponios, čia jums įrodymas, kad aš valdau sniegą. Šventės ateis ir į jūsų namus, jeigu tinkamai mane garbinsit. Grynaisiais pinigais.

Ponai ir ponios, čia jums įrodymas, kad aš valdau sniegą. Šventės ateis ir į jūsų namus, jeigu tinkamai mane garbinsit. Grynaisiais pinigais.

Taip pat aš jus informuoju, kad šiemet dar leidau vaikščioti po namus Kalėdų seneliui, bet daugelis jūsų jo jau nebepamatys, nes prasikaltusiems asmenims šis senelis atneš baltos mišrainės, silkės su burokėliais ir kito maisto, kuris jūsų nepradžiugins. Taip kad gerai pagalvokite. Laiko klaidoms ištaisyti jūs dar turite, todėl laukiu jūsų grynųjų pinigų.

O išties tai aš linkiu jums visiems daug šilumos, daug švelnumo, daug meilės, ponai ir ponios. Kai esi geras sau, kai rūpiniesi šiluma, viskas gaunasi žymiai geriau. Aplinkui kiekvieną iš mūsų yra daug brangių žmonių, daug tų, kas mums padėjo, daug tų, kas buvo geri, kas suprato, kai buvo sunku, kas priėmė džiaugsmą, kai juo dalinomės – daug tų, su kuriais kiekvieno iš mūsų pasaulis darėsi laimingesnis.

Ponai ir ponios, tie žmonės, kurie aplinkui mus – jie yra didžiausias Kalėdų stebuklas. Ta šiluma, kurią duodame ir kurią gauname – tai yra didžiausia dovana, kuria galime dalintis. Būtent tada kai dalinamės šiluma, ateina šventė. Būtent tada mes galime pasijusti laimingais. Todėl dalinkimės šiluma – ji mūsų pasaulį paverčia šiltu, geru, jaukiu, pilnu meilės 🙂

Ponai ir ponios, aš linkiu jums šilumos, meilės ir supratimo. Savęs supratimo, kitų žmonių supratimo ir gebėjimo ir duoti šilumą, ir ją priimti, kai ją duoda kažkas kitas. Daug šilumos. Ir Kūčios, per kurias visi ta šiluma dalinasi – puikiausia proga 🙂

Ypatingai noriu pasveikinti su šventėmis Rokiškio gyventojus. Tai miestas, kuris pavadintas manęs garbei, todėl, kai jau bus kalėdinio sniego, šis miestas jo gaus dvigubai daugiau. Nes Rokiškis nusipelnė būti išskirtas specialiai, ne taip kaip kiti. Ta proga informuoju visus, kad jau gana greitai mano planuose atsiras ir dar viena dovana, skirta specialiai rokiškėnams – tai bus bronzinis ir gražus manęs paminklas, kuris stovės centrinėje Rokiškio aikštėje, papuoštas užrašu apie tai, kad aš suteikiu privilegiją Rokiškiui vadintis manęs vardu. Už teisę pasistatyti šį paminklą Rokiškio savivaldybė turės man sumokėti nemenkus pinigus.

O dabar, kadangi jau pradžiuginau jus šiomis naujienomis ir sveikinimais, neškite man visus pinigus. Grynaisiais. Nes jūs esate verti to, kad visus pinigus atiduotumėte man. Šiandien.

Sveikinu su ateinančiom Kalėdom jus visus

Dabar, kadangi ateina Kalėdos (arba kaip kiti sako – tai Kalėdai), tai dabar aš jus sveikinu, kadangi jūs esat manęs gerbėjai ir mylėtojai. O aš jums jau atleidau visokias nuodėmes ir taip pat ir išgelbėjau jus nuo pražūties ir Pasaulio pabaigos.

Kalėdinis žiurkėnas Rokiškis Rabinovičius

Šitos dovanos yra man, nes aš esu jūsų garbinamas

Taip kad dabar neškite man dovanas ir švęskite ramybėje šventę, kurioje ir mane prisiminkite visi.

Sveikinu jus su ateinančiomis Kalėdomis

Sveikinu jus visus, manęs gerbėjai, su artėjančiomis šventėmis – Kūčiomis ir Kalėdomis. Linkiu jums, kad aš turėčiau daug pinigų, sveikatos, laimės ir viskuo būčiau patenkintas. Taip pat linkiu ir kad jūs turėtumėte daug pinigų, sveikatos, laimės ir viskuo būtumėt patenkinti. Nes juk žinia, kad geras palinkėjimas kitiems – tai toksai, kokio ir pats sau palinkėtum 🙂

Kalėdinis Rokiškis Rabinovičius ėda pinigus, nes auksas ir babkės yra jo maistas

Aš jums linkiu, kad jūs irgi galėtumėte taip būti aptekę pinigais ir nuolat šventiški, gražūs, laimingi ir sotūs.

Aš netgi nutariau pabūti toksai geras, kad nuėmiau banus nuo kelių pridūrkų, kurie čia kliedesius rašinėjo. Nes švenčių proga netgi mane apėmė gailestingumas ir atjauta. Taigi, sveikinu jus, mano brangūs gerutėliai ir linkiu jums visokių gėrybių.

Sveikinimai su artėjančiomis Kalėdomis visiems :-)

Sveikinu su artėjančiomis Kalėdomis, taip kad ir jums nušviestų kelią miškų senio rogės, traukiamos tūkstančio laukinių bebrų!

Šia šventa Kalėdų proga sveikinu jus ir visus apdovanoju dvasingumu bei kitu gėriu

Mane šiemet ėmė ir pasveikino ne kas kitas, o Cosmopolitan redakcija, taigi, matomai, kad moterys, ruošiančios šį puikų kosmopolitiškai hiperseksualų žurnalą (kadaise perskaičiau porą numerių – paskui vaikščiojau apspangęs dvi dienas, kamuojamas staigiai išsivysčiusios moterų baimės, rekomenduoju tą patirti ir jums), skirtą truputį trenktai publikai (sako, ten netgi serija straipsnių buvo su visomis detalėmis vyrams, kaip taisyklingai laižyti), domisi ir mano menka persona (tfu tu, per tuos skliaustus jau pamečiau mintį apie ką čia rašiau). Tad remdamasis tomis tendencijomis, drįstu prognozuoti, kad ateity visai nuprotėsit, jei mane skaitysit.

O išties… Išties Kalėdos yra šventė, savo visa lietuviška esatim spinduliuojanti tai, ko mums labiausiai reikia – šilumą, tarpusavio supratimą, galimybę pabūti kartu. Tai niūriausios metų dienos, kai kamuoja tamsa ir šaltis, o pasaulį žudo žiema. Būtent todėl tada mes ir švenčiame tai, kas mus sušildo, leidžia pasijusti truputį savais, reikalingais vieni kitiems, artimais, suprastais. To ir linkiu – juk žmogiška šiluma mus ir daro žmonėmis.

Per šventes truputį padarysiu pertrauką, tai nesupykit, jei vėluosiu atsakyti šiomis dienomis. O specialiai Maumui – atskiras prezentas: kažką įjungiau bloge, kad vaikščiotų emailais spamas apie komentarus, tai dabar tą pablūdusį navarotą, kurį visur atjunginėju, galės gauti ir naudoti. Nesuprantu, kaip galima norėti krūvų automatinių pranešimų į emailus? Bet tiek to, kiekvienam savaip 🙂