Kai naikintojai apsimeta gynėjais

1982 metais rabinas Meiras Kahanė, pagarsėjęs žydų teroristas, Žydų gynimo lygos įkūrėjas, o taip pat net ir Izraelyje uždraustos sionistinės Kach partijos įkūrėjas bei lyderis rašė:

Kodėl? Kodėl mes tylėjome, kai Hitleris degino mūsų brolius ir seseris? Kodėl mes tylėjome, kai Kremliaus žudikai veržė kilpą ant sovietinių žydų kaklo? Ir kodėl mes tylim dabar, kai mūsų broliams Rusijoje gręsia mirtinas pavojus? Kodėl nutylima katastrofiška žydų kalinių padėtis kraupiuose arabų šalių kalėjimuose? Kur šios kapų tylos priežastis?

Meiras Kahanė

Rabinas Meiras Kahanė

Meiras Kahanė buvo vienas iš tų, kurie vadinami sionistais. Neretai teroristiniais metodais jis kovojo už savo tautą, už Izraelį ir prieš visus žydų priešus. Jo partija pagarsėjo atvirai diskriminaciniais pareiškimais gojų atžvilgiu. Jo kurtos organizacijos buvo vienareikšmiškai susietos su terorizmo aktais JAV ir Izraelyje. Pats Meiras Kahanė buvo nužudytas Al Kaedos atstovų, kiek vėliau buvo nužudytas ir jo sūnus, pabandęs tęsti tėvo veiklą. Visgi Meiras Kahanė vertas analizės. Vertas vien dėl to, kad išsakė patį kraštutiniausią, tačiau apibendrinantį požiūrį apie tai, kas yra žydų priešai ir su kuo reikia kovoti Izraeliui.

Šį straipsnį pradėjau rašyti gerokai iki to skandalo, kilusio, kai Petras Stankeras paskelbė straipsnį su sakiniu apie „neva nužudytus 6 milijonus žydų“. Rašiau tiesiog apie Meirą Kahanę ir tai, ko mums vertėtų pasimokyti. Tačiau visas triukšmas su Stankero straipsniu privertė mane nubraukti ir užmiršti viską, ką tik buvau parašęs. Išskyrus vieną Meiro Kahanės citatą, pateiktą aukščiau.

Skandalas dėl straipsnio greitai pagarsėjo pasaulyje, pats Petras Stankeras „savo noru“ buvo atleistas iš darbo, o anoks Algirdas Paleckis ta proga sukūrė organizaciją, kovojančią prieš nacizmą kalbomis apie tai, kaip Lietuva buvo laiminga sovietmečiu. Tuo tarpu Rusija paskelbė pareiškimus apie tai, kad reikia kovoti su Lietuvos bandymais išbalinti nacizmą.

Meiro Kahanės sionizmas – kraštutinai dešinysis, jis atstovauja pačią kraštutiniausiai „ultražydiškiausią“ poziciją, kokią galėtume įsivaizduoti. Ir būtent Meiras Kahanė komunizmą sulygina su nacizmu. Ar nekelia nuostabos, kodėl, esant žydų požiūriui į komunizmą, kažkokios neokomunistinės grupuotės ir Rusijos FSB (buvusio KGB) režimas bando save statyti į „žydų gynėjų“ poziciją?

Josifas Stalinas ir Adolfas Hitleris

Josifas Stalinas ir Adolfas Hitleris - du milijonų žmonių žudikai, pirma bendradarbiavę, o paskui kovoję tarpusavyje

Niekam net abejonės nekelia teiginys, kad nacizmas yra antisemitinis. Kodėl kažkam gali kilti abejonių, kad komunizmas yra antisemitinis? Stalinas naikino žydus ir žydų kultūrą, sovietmečiu per visą Sovietų Sąjungą tebuvo viena konkrečiais valdžios įsakais nuolat diskriminuojama tauta – žydai. Visos kitos tautos buvo tiesiog „vietiniai kadrai“, tuo tarpu žydai buvo žydais visur.

Būtent prieš žydus buvo nukreiptas paskutinis Stalino valymas – žydai, pavadinti „bezrodnije kosmopoliti“, turėjo būti masiškai vežami į lagerius Šiaurėje, tuos pačius, kur mirė lietuviai. Stalino planai užstrigo tik dėl to, kad jis padvėsė – ankstesnius valymus jis įgyvendino kuo puikiausiai. Tarp kitko, ne veltui lietuviai tyliai šventė Stalino mirtį: teko skaityti, kad pagal jo planus Lietuvoje lietuvių turėjo likti tiktai mažuma.

O ką lietuviams planavo naciai? Mirties stovyklos, kuriose buvo naikinami žydai, pagal nacių planus irgi neturėjo sustoti – į jas vėliau būtų buvusios siunčiamos kitos, vergavimui netinkamos tautos. Klaipėdos kraštą iš Vokietijos atėmę lietuviai buvo laikomi būtent tokiais – vergavimui netinkamais. Todėl ir lietuvių buvo numatoma sunaikinti berods apie 80 procentų. Kokie panašūs komunistiniai ir nacistiniai scenarijai, tiesa?

Skirtumas tarp lietuvių ir žydų patirčių milžiniškas: Holokaustą naciai spėjo įgyvendinti. Masinio lietuvių naikinimo – ne. Tarp daugumos sunaikintų ar priverstų bėgti Europos žydų ir maždaug ketvirtadalio nužudytų, ištremtų ar šalį palikusių lietuvių – nemažas skirtumas. Tačiau milijonų žydų sunaikinimas – tai ne tik žydų tragedija. Tai ir priminimas apie tai, ko tik per plauką išvengė lietuviai. Tai priminimas apie tai, ką mums visiems duoda melo kupini nusikaltėlių režimai.

Ar labai nustebinsiu jus, pasakęs, kad daugelis nacistinių konslagerių, juos užėmus sovietams, nebuvo išsyk uždaryti? Garsusis Buchenvaldas, žlugus nacistiniam režimui, veikė dar 5 metus – kaip sovietinio Gulago dalis. Nacių valdymo metais Buchenvalde žūdavo ketvirtadalis į jį pakliuvusių žmonių. Toksai skaičius liko ir prie sovietų. Panašiai sovietų buvo naudojamas ir Saksenhauzeno lageris, pagarsėjęs, kaip vienas iš nacių mirties fabrikų. Nelabai tesiskyrė net ir sovietinės bei nacistinės retorikos – abu režimai įvairius savo konslagerius dažnai vadino „darbo stovyklomis“. Dar daugiau – komunistų nusikaltėliai per visą sovietmetį slėpė nacių nusikaltimus prieš žydus, šiuos įvardindami „tarybiniais žmonėmis“. Paneriuose, kur buvo nužudyta Vilniaus siela – ten gyvenę žydai, sovietai 1952 metais nugriovė paminklą žydams atminti, o patys pastatė nuosavą, kuriame žydai net nebuvo paminėti.

Per Niurnbergo procesą komunistai bandė suversti ant nacių Katynės žudynes, lyg pamiršę, jog vos prieš kelis metus sutartinai su naciais pasidalino Europą ir netgi surengė bendrų karinių paradų. Sovietų Sąjungai Niurnberge atstovavęs prokuroras vėliau tapo vieno iš sovietinių konslagerių vadu. Ar norite sužinoti, kas tai buvo per konslageris? Tai buvo Saksenhauzenas, kuriame žudynės tęsėsi dar 5 metus po nacistinio režimo sunaikinimo.

Kokią teisę kažkokie lietuviški ar rusiški neobloševikai turi šnekėti apie tai, kad jie gina žydus? Paleckio frontinė šutvė ima skelbtis, esą kovoja su nacizmu? Rusijos FSB/KGB režimo vadovai kalba, kad gina žydus? Prisiminkim, kaip žydus „gynė“ naciai – irgi skelbdami, kad saugo juos nuo dešiniųjų išpuolių. „Gynė“, varydami į koncentracijos stovyklas. Gal panašiai ir visokie kiti kairieji norėtų apginti žydus? Gal taip pat žydus norėtų apginti dar ir kokie nors pusgalviai, atvirai šaukiantys, jog žydus reikia naikinti?

Puikus tokios retorikos pavyzdys – tai KGB veikėjas Vladimiras Putinas, viešai pareiškiantis, esą Rusijos stadionų statybas turi finansuoti nuo to paties rusiško režimo Anglijoje besislapstantis Romanas Abramovičius. Cinizmas – neišpasakytas. Tačiau šis cinizmas – tai tiesiog tęsinys įprastos sovietinės politikos: atimti iš turtingų ir pasiimti sau. Ypač, jei tie turtingi yra žydai. Savo pareiškimais Vladimiras Putinas teturi vienintelį tikslą – pažeminti Abramovičių ir žydus. Jei Abramovičius nesutiks apmokėti Putino statybų – antisemitai plūsis, kokie žydai blogi. Jei sutiks apmokėti – antisemitai pasijus laimingi, kad gali išlupti pinigus iš žydų. Jei Abramovičius nebūtų žydas, Putinui net mintis nekiltų reikalauti pinigų. Ir tas pats režimas visiškai tuo pat metu „kovoja“ prieš kažkokius bandymus paneigti Holokaustą? Putinizmas savo esme taip ir liko komunizmo atmaina – melaginga, veidmainiška ir nusikalstama. Ir vargu, ar galima tuo stebėtis – tai tų pačių komunistų, NKVD ir KGB šulų kūrinys.

Aš norėčiau priminti Meiro Kahanės žodžius apie žydų naikintojus. Priminti, ką galvojo žmogus, atidavęs savo gyvybę sionistiniams idealams. Žmogus, taip prisidėjęs, griaunant SSRS draudimą išvykti iš šalies žydams. Žmogus, milijonui žydų padėjęs emigruoti iš šalies, kuri juos persekiojo. Aš noriu priminti, kad būtent Meiras Kahanė sulygino komunizmą su nacizmu. Aš noriu priminti ir dar vieną Meiro Kahanės frazę: „gyvenimas – tai vertybių klausimas“.

Tainoje i javnoje - sovietinis filmas

Netgi propagandiniai filmai buvo panašūs: sovietinis "Tainoje i javnoje" neabejotinai kelia asociacijas su nacistiniu "Der Ewige Jude". Taip, 1973 sovietai kūrė filmus apie tai, kaip žydai patys sau organizavo Holokaustą.

Man nacizmas ir komunizmas turi labai paprastus ir aiškius bruožus: abu režimai buvo totalitariniai. Abu režimai diskriminavo bei naikino žydus. Abu režimai diskriminavo bei naikino ir lietuvius. Abu režimai buvo okupavę Lietuvą (prisiminkim dar, kad Vilnius šimtus metų buvo pasaulinė žydų kultūros sostinė). Abu režimai skleidė klaikias propagandas. Abu režimai naikino tuos, ko nekentė – ir jei tik būdavo galimybė, naikino svetimomis rankomis. Ir abu režimai save pristatinėjo visokiais gelbėtojais, tiesos skleidėjais, laimės nešėjais ir taip toliau.

Kai koks nors lietuvis pasakoja, kaip naciai, suradę vietinių atmatų, pavertė šiuos legaliais žudikais, aš prisimenu, kad komunistai, lygiai taip pat suradę įvairiausių atmatų, irgi pavertė juos legaliais žudikais. Nusikalstamumas neturi tautybės. Tarp žudikų buvo ir lietuvių, naikinusių bei trėmusių lietuvius, ir žydų, naikinusių bei trėmusių žydus, ir vienų bei kitų, naikinusių vienus ir kitus. Žarstyti žarijas svetimomis rankomis – tai nusikaltėliška, lygiai taip pat nusikaltėliška ir ieškoti tam žarstymui visokių išgamų. Ir taip pat nusikaltėliška savo nusikaltimus suversti ant kitų. Abu režimai šitai darė visiškai nejausdami jokių ribų.

Simboliška, kad naciams sunaikinus Vilniaus žydus, Didžiąją Vilniaus Sinagogą (kartu su ištisais žydiškais Senamiesčio kvartalais) sunaikino būtent komunistai – lyg bandydami užmaskuoti paskutinius žydų buvimo Lietuvoje pėdsakus.

Kai matau antisemitizmo skandalus, man kyla rimtesnis klausimas: kam visa tai naudinga? Kam naudinga, kad vietoj kalbų apie istorinį teisingumą, apie teisingumą ir žydams, ir lietuviams, būtų keliami skandalai, bandantys supjudyti visus su visais? Kam naudinga stiprinti antisemitizmą? Juk būtent tai vyksta su Petro Stankero istorija: nesvarbu, kaip ten besibaigtų, nesvarbu, ar jį teistų, ar neteistų, išteisintų ar nubaustų, visi mokysis, kad galima nekęsti kažko už tai, kad esi žydas ar esi lietuvis. Triukšmas dėl to kyla ir Lietuvoje, ir užsienyje. Taigi, kam tai naudinga?

Istorikai (gal ne tokie, kaip Stankeras) žino, kad „žydų klausimas“ būdavo naudingas, norint nukreipti visuomenės dėmesį nuo problemų. Sukuršinti visuomenę su tais, kas negali pasipriešinti, paleisti dūmų uždangas, kurios paslėptų gilesnes bėdas. Būtent todėl carinė ochranka kūrė visokius „Siono išminčių protokolus“, būtent todėl ir naciai atrado sau vidaus priešus žyduose, būtent todėl ir Stalinas sugalvojo „daktarus žudikus“ – irgi žydus. Kam tai naudinga?

Aš turiu tik vieną atsakymą: labiausiai tai naudinga įvairiems politiniams nusikaltėliams. Ir tiems, kurie dirbo NKVD/KGB, ir tiems, kurie dirbo naciams. Ir tiems, kurie kažkam dirba dabar. Taip, nacistinių atmatų beveik neliko – nebent koks senis, kurio lietuviškas „teisingumas“, atlikęs mums nuo sovietmečio, nesugebėjo pasodinti į kalėjimą bent simboliškai. Tačiau NKVD/KGB atstovų ir su jais bendradarbiavusių – vis dar pilna. Kai kurie net sugeba prasimušti į valdžios sluoksnius. Kai kurie sugebėjo užvaldyti netgi tokią šalį, kaip Rusija.

Paklauskit savęs, kokia valstybė dešimtis metų tęsė antisemitinę politiką, pasiekė, kad Jungtinėse Tautose sionizmas būtų prilygintas rasizmui, o žydai būtų diskriminuojami? Kokia šalis vis dar remia Iraną, nors šio vadai nesidrovėdami kalba apie tai, kad norėtų žydus išnaikinti? Kokioje šalyje yra padeginėjamos sinagogos, o serijiniai žudikai jose rengia skerdynes? Kokioje šalyje prieš penketą metų būrys Dūmos deputatų bandė uždrausti judaizmą ir visas žydų organizacijas? Kokioje šalyje galima nusipirkti Adolfo Hitlerio „Mein Kampf“?

Rusijoje antisemitiniai radikalai mitinguoja netrukdomi

Rusijoje antisemitiniai radikalai mitinguoja netrukdomi. Skirtingai nuo tų, kas pasisako už demokratiją.

Tai tie patys antisemitai, besinaudojantys kiekviena neaiškia situacija tam, kad sustiprintų savo padėtį. Jie ir į juos panašūs nusikaltėliai žydus persekiojo sovietmečiu. Tie patys antisemitai, kurie antisemitizmą naudojo tiesiog kaip priemonę savo pačių liaudžiai naikinti. Supūdyti milijonus žmonių konslageriuose ir paskelbti, kad dėl visko kalti žydai, kuriuos irgi už tai imti siųst į konslagerius. Vienų lietuvių rankomis žudyti ir tremti į Sibirą kitus lietuvius, o paskui paskelbti, esą tai kažkoks „pilietinis karas“ ir kalti dėl to patys lietuviai. Tai yra nusikaltėliška. Tačiau nusikaltėliams negalioja jokios normos. Melas ir propaganda – tai tik vienas iš jų įrankių.

Komunistiniai antisemitai, KGB režimo atstovai šaukia, esą jie kovoja už žydus. Įsivaizduokim, kas būtų, jei kokia nors atvirai fašistinė partija, heroizuojanti kokius nors žydų ir lietuvių žudikus, Lietuvoje skelbtųsi, esą kovojanti už žydų teises ir prieš komunizmą? Ir kas būtų, jei dauguma dar ir patikėtų tuo, esą tai žydų gynėjai? Absurdo teatras. Absurdo teatras, kurį mes matome realybėje.

Propaganda ir melas, skleidžiami politinių atmatų, neturi jokių ribų. Vladimiro Žirinovskio padėjėjas, LKP CK antrasis sekretorius Vladislav Šved, kaltindamas lietuvius tuo, kad šie išnaikino visus žydus dar iki tol, kol naciai užėmė Lietuvą (!!!), pats skelbiasi besąs lietuvybės gynėju, atnešusiu Lietuvai nepriklausomybę (!!!). Politinių išgamų nevaržo niekas – jie meluoja taip įžūliai, kad ir nepatikėtum, kad tai išvis įmanoma.

Kai SSRS su Trečiuoju Reichu pasirašė Molotovo-Ribentropo paktą ir pasidalino Lenkiją, pirmais sovietų tremiamaisiais tapo žydai – vien už tai, kad buvo žydais. Vėliau naciai, okupavę Lietuvą, ėmė skleisti propagandą apie tai, kad būtent žydai iš NKVD naikino lietuvius – kad esą būtent žydai kalti dėl trėmimų ir kankinimų, kad visi žydai yra komunistai ir lietuvių žudikai. Labai panašią propagandą vėliau ėmė skleisti komunistų veikėjai – apie tai, kaip visi lietuviai yra fašistai ir žydų žudikai. Apkaltinti aukas nusikaltimais prieš save – tai vienas iš šlykščiausių propagandos metodų. Ir būtent taip komunistiniai išgamos daro: lietuviai pagal juos patys save vežė į Sibirą. Žydai pagal juos patys sau organizavo NKVD ir nacistines mirties stovyklas.

Problema kyla tada, kai propagandos ir melo klausytojai neturi galimybių vertinti, pasitikrinti, gauti alternatyvios informacijos. Tada tokio pat įžūlumo melas lieka nepaneigtu. Tada ir sovietiniai išperos, patys persekioję žydus, patys gudriausiais būdais skatinantys, provokuojantys antisemitizmą, save ima vadinti žydų gynėjais, kovotojais už žmonių gerovę ar dar kaip nors, keldami visuomenės susiskaldymą, neapykantą ar bukiausių puspročių isterikas. Taip nacistai ir komunistai pasiskelbia žydų gelbėtojais.

Tai koks gi tas Petro Stankero vaidmuo šioje situacijoje? Akivaizdus: tarpais pakliedėt linkęs veikėjas gavo progą pasiskelbt populiariame žurnale. Paskui buvo „savo noru“ išspirtas iš darbo, net neįvertinus, kiek jo nusišnekėjimas prieštarauja įstatymams (tapo „nekalta auka“). O paskui pradėta byla, kuri, nepriklausomai nuo baigties, sukels naują antisemitizmo bangą. Kam tai naudinga? Kas viso šio reikalo organizatorius? Tik nesakykit man, kad šitą scenarijų sau susikūrė pats Petras Stankeras.

Meiras Kahanė klausė, kodėl tylėjome. O aš klausiu: kam naudinga, kad mes tylėtume apie realias bėdas? Kam naudinga, kad mes pjautumės tarpusavyje ir tylėtume apie tuos, kas nusikalto prieš mus, vietoj to kaltindami vieni kitus? Kam naudinga, kad tautos, prieš kurias vykdyti nusikaltimai, pjautųsi tarpusavyje? Kodėl mes neįvardiname, kad antisemitizmas visų pirma naudingas Rusijos FSB, dar taip neseniai vadintai KGB? Kodėl nedrįstam pasakyti, kad antisemitizmas postsovietinėse šalyse turi būti prilyginamas bolševizmui ir putinizmui?

Noamas Čomskis, kitas žydas, kurį galima būtų pavadinti visiška Meiro Kahanės priešingybe, kalbėdamas apie Holokausto neigėjus, aiškino, kad visi gali galvoti, ką nori, nes Holokausto neigėjų pasisakymai – tai ne pati problema, o tik problemos simptomas. O aš dar kartą klausiu: kam naudingos tos problemos ir kas jas išties kelia? Kam naudingi visokie stankerai, kam naudinga priešstata tarp lietuvių ir žydų? Kam naudingas antisemitizmas Lietuvoje? Kas iš to išlošia?

————

Atskirai noriu padėkoti Algirdui Davidavičiui už tai, kad privertė mane dar kartą peržiūrėti ir gerokai pakeisti savo straipsnį, prieš paskelbiant jį bloge.

Rokiškis Rabinovičius rašo jūsų džiaugsmui

Aš esu jūsų numylėtas ir garbinamas žiurkėnas. Mano pagrindinis blogas - Rokiškis Rabinovičius. Galite mane susirasti ir ant kokio Google Plus, kur aš irgi esu Rokiškis Rabinovičius+.

45 thoughts on “Kai naikintojai apsimeta gynėjais

 1. Zeppelinus

  „…dar kartą klausiu: kam naudingos tos problemos ir kas jas išties kelia? Kam naudingi visokie stankerai, kam naudinga priešstata tarp lietuvių ir žydų? Kam naudingas antisemitizmas Lietuvoje? Kas iš to išlošia?“

  Geri klausimai.

  Vertėtu juos užduoti kai kuriems LŽB vadovams ir viešiesiems intelektualams.

  Reply
   1. Zeppelinus

    Žinoma, kad galvoju.

    Manau, kad iš mano rašinėlių daugiausiai naudos gauna tie Lietuvos žmonės, nepriklausomai nuo jų tautybės, rasės ir religijos, kurie dėl kažkokių priežasčių neturi galimybės pažvelgti į įvykius ir reiškinius plačiau ar iš kito taško, nei tai daro mūsų mass-media.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Taip, sutinku, kad bet koks iš bendro diskurso iškrentantis požiūris verčia pažvelgti plačiau, nepriklausomai nuo to, kas tai per požiūris.

     Visgi, tu išsisukai nuo atsakymo. Aš tikiuosi, tai reiškia, kad tu pergalvosi.

     Reply
     1. Zeppelinus

      Neišsisukinėju iš atsakymų, Rokiški.

      Ko paklausei -- tą ir atsakiau.

      Paklausk kitaip -- atsakysiu kitaip. Bet tiesiai šviesiai, be jokių isšisukinėjimų.

      Reply
      1. Rokiškis Post author

       Kai tu eilinį kartą atskleidi kokį nors „baisių žydų sąmokslą“, iš to galutiniam rezultate išlošia visokie našistai-putinistai.

       Tiesiog pagalvok iš pragmatinės pusės: bet koks antisemitizmas ir dėl to kylantis buzas labiausiai naudingas labai konkrečioms grupuotėms, kurios tikrai nelinki Lietuvai gero.

       Reply
       1. Zeppelinus

        Khhm, berods, esu įtariamas antisemitizmo kurstymu ar kažkuo panašiu? Visiškai be pagrindo.

        Pavyzdžiui, esu linkęs karštai pritarti pagrindinei šio straipsnio minčiai, kaip aš ją supratau – seniai laikas būtų baigti, o geriau būtų buvę nei nepradėti tų istorinių žaizdų aitrinimo ir kolektyvinių kalčių primetinėjimo, paliekant istoriją istorikams.

        Lietuviams derėtu prisiminti, kad prie Lietuvos žydų išžudymo prisidėjo palyginus nemenkas skaičius mūsų tautiečių, o žydams – kad santykinai nemenkas skaičius jų tautiečių dalyvavo okupacinės valdžios įtvirtinime bei Lietuvos gyventojų persekiojimuose – ir kiekvienai pusei vertėtu gesinti ir raminti saviškius, panūdusius pagvildenti ir priminti TIK svetimas kaltes.

        Ir štai šitoje vietoje ir iškyla klausimas:
        KAS pastaruoju metu Lietuvoje ir užsienyje pradėjo aitrinti šį reikalą ir primetinėti vienai pusei kolektyvinės kaltės jausmą? Šio klausimo aiškaus įvardinimo pasigedau Tavo tekste.

        Kaip, beje, pasigendu savųjų nesantaikos kurstytojų ramintojų ir gesintojų viešųjų žydų tarpe – gi pas lietuvius pilnas internetas ir žiniasklaida tokių. Vat iš pačio lyg ir galėčiau tikėtis kažko panašaus – bet kad gerai pradėjęs vis nedasakai iki galo…

        “Kai tu eilinį kartą atskleidi kokį nors “baisių žydų sąmokslą”, iš to galutiniam rezultate išlošia visokie našistai-putinistai.”

        Rokiški, kaip semiotikos specialistas turėtum pastebėti, kad jokių “žydų sąmokslų”, kuriuose, suprask – dalyvauja visi ar bent dauguma žydų, aš neatskleidinėju.

        Rašau apie KONKREČIŲ veikėjų arba organizacijų veiklą, kuriai aš nepritariu, visiškai nesiedamas jos su nieko bendro su ta veikla neturinčiais, jai nepritariančiais ar nuo jos atsiribojančiais žydų tautybės žmonėmis.

        Ir jei čia kažkur įžvelgi “našistų-putinistų” naudą – tai ta nauda kyla ne iš mano parašymo, bet iš tų veikėjų ar organizacijų veiklos ar pozicijos.

        Nederėtu painioti priežasties su pasekme, o žalingos veiklos – su jos aprašymu.

        Beje, jei kas nors iš pačių žydų tarpo viešai išsakytų savo kritišką požiūrį į tuos veikėjus bei pakritikuotu ar pasmerktu jų veiklą, man tikrai nebūtu reikalo tuo užsiimti – pakaktu prisijungti prie to iškilaus žydo žodžių. Deja, deja – nelabai tų kritiškų žydų balso girdisi…

        ”Tiesiog pagalvok iš pragmatinės pusės: bet koks antisemitizmas ir dėl to kylantis buzas labiausiai naudingas labai konkrečioms grupuotėms, kurios tikrai nelinki Lietuvai gero.”

        Žinoma, kad taip. Tai štai ir vertėtu pasižiūrėti ir įvardinti – KAS pastaruoju metu deda daug pastangų, kad tą antisemitizmą pakurstyti? Kas dieną naktį varo antilietuvišką propagandą užsienio ir Lietuvos viešojoje erdvėje?

        Žydai, kaipo tokie? Tikrai ne.

        Tai daro konkretūs žmonės, su konkrečiomis pavardėmis, užimantys konkrečias pareigas konkrečiose organizacijose. Ir manau, kad man dar ne kartą teks pagriebus už plaukuotos ausies išvilkti juos į dienos šviesą savo bloge.

        Ir ne tai kursto antisemitizmą, o tai, ką jie daro. Na, ir dar viešųjų žydų tylėjimas, kurį nekurie menkiau supratingi lietuviai gali palaikyti tų veikėjų palaikymu.

        Todėl netylėk, Rokiški, netylėk…..

        Reply
        1. Rokiškis Post author

         Gerai pradėjęs atsakymą, pabaigei vėl tuo pačiu. Gesinti antisemitizmą reikia iš abiejų pusių iškart. Ir be to „tegul ir jie kažką daro“ -- tiesiog gesinti ir viskas, o kita pusė pati susipras.

         Nauda kokiems nors veikėjams kyla tada, kai tu parašai. Taip, lyg ir jie, kažkam parašius, sukelia buzą, tad lyg ir jie kalti. Žinoma, jei padėsi piniginę gatvėje ant suoliuko, o ją kažkas nugriebs -- lyg ir kaltas tas, kuris nugriebė? Žinoma, kad taip. Bet nereikia dėti piniginės gatvėje ant suoliuko -- ir nebus naudos, tam, kuris norėtų ją prigriebti. Ir nebus žalos pačiam dėl tos piniginės praradimo. Todėl geriau neduoti ir jokios progos.

         O dėl klausimo kas konkrečiai daro problemas -- argi sunku pasidaryti išvadas? Kas turi pas mus bene didžiausią žvalgybos centrą Rytų Europoje ir netgi atvirai remia tam tikras politines partijas, beveik de-facto įteisinę antisemitizmą savo pačių valstybėje? Ar nepakankamai aiškiai parašiau tai pačiame straipsnyje? Juk moki darytis išvadas, ar ne?

         Aš neturiu jokių įrodymų ir tiesiai tai rodančių faktų. Bet aš darausi išvadas iš to, ką matau.

         Reply
         1. Zeppelinus

          „Gesinti antisemitizmą reikia iš abiejų pusių iškart. Ir be to “tegul ir jie kažką daro” – tiesiog gesinti ir viskas, o kita pusė pati susipras.“

          Rokiški,

          antisemitizmas šiuo atveju tėra neadekvati, bet viso labo reakcija į konkrečių veikėjų antilietuviškus veiksmus. Todėl gesinti reikia pirmiausia juos, o antisemitizmas po to netruks užgesti pats.

          O kas liks smilkti -- nesunkiai užgesinsime bendromis pastangomis…

          „dėl klausimo kas konkrečiai daro problemas – argi sunku pasidaryti išvadas? Ar nepakankamai aiškiai parašiau tai pačiame straipsnyje? Juk moki darytis išvadas, ar ne? …aš darausi išvadas iš to, ką matau.“

          Taigi jau pasakiau, kad pritariu Tavo straipsnio pagrindinei idėjai:)

          Rokiški, nevyk Dievo į medį -- nesiūlyk man pačiam darytis išvadų iš to teksto, nes gali nutikti konfūzų, kaip su tuo Putino nuskriaustu Abramovičium..:)

          Na, pvz.:

          „…beveik de-facto įteisinę antisemitizmą savo pačių valstybėje?

          -- tiems, kas bent kiek domisi situacija dabartinėje Rusijoje, čia yra anekdotas, kurio geriau nenagrinėti, kad nekurstyti pats žinai ko.

          Примут ли президента Медведева в элитный клуб еврейских политиков

          22.04.2010 18:05  Может ли российский президент Дмитрий Медведев стать членом международного клуба еврейских политиков -- International Council of Jewish Parliamentarians. Таким вопросом задались вчера представители израильской секции Всемирного еврейского конгресса

          „В свою очередь, представитель „Ликуда“ Эли Ливни (брат главы партии „Кадима“ и председателя оппозиции Ципи Ливни) предложил рассмотреть вопрос о привлечении к деятельности ICJP также политиков, женатых на еврейках. Один из русскоязычных членов израильской секции ВЕК заявил, что в таком случае, по всей видимости, придется принять в ICJP и президента России Дмитрия Медведева, тем более он сам имеет еврейские корни.“

          http://www.newsru.co.il/world/11dec2007/med_jew_105.html

          http://mignews.blogspot.com/2010/04/blog-post_1453.html

          Tiems, kas nesupranta rusiškai, trumpai atpasakosiu šios Izraelio spaudos žinutės esmę:

          Pasaulio žydų kongreso Izraelio skyriaus nariai svarstė, ar prezidentas D.Medvedevas neturėtu būti priimtas toje šalyje veikiančios Tarptautinės žydų parlamentarų tarybos nariu. Kaip pristatė vienas rusakalbis Izraelio skyriaus delegatas, D.Medvedevas turi žydiškas šaknis, o jo žmona yra žydė.

          Reply
         2. Zeppelinus

          „Gesinti antisemitizmą reikia iš abiejų pusių iškart. Ir be to “tegul ir jie kažką daro” – tiesiog gesinti ir viskas, o kita pusė pati susipras.“

          Rokiški,

          antisemitizmas šiuo atveju tėra neadekvati, bet viso labo reakcija į konkrečių veikėjų antilietuviškus veiksmus. Todėl gesinti reikia pirmiausia juos, o antisemitizmas po to netruks užgesti pats.

          O kas liks smilkti -- nesunkiai užgesinsime bendromis pastangomis…

          „dėl klausimo kas konkrečiai daro problemas – argi sunku pasidaryti išvadas? Ar nepakankamai aiškiai parašiau tai pačiame straipsnyje? Juk moki darytis išvadas, ar ne? …aš darausi išvadas iš to, ką matau.“

          Taigi jau pasakiau, kad pritariu Tavo straipsnio pagrindinei idėjai:)

          Rokiški, nevyk Dievo į medį -- nesiūlyk man pačiam darytis išvadų iš to teksto, nes gali nutikti konfūzų, kaip su tuo Putino nuskriaustu Abramovičium..:)

          Na, pvz.:

          „…beveik de-facto įteisinę antisemitizmą savo pačių valstybėje?“

          -- tiems, kas bent kiek domisi situacija dabartinėje Rusijoje, čia yra anekdotas, kurio geriau nenagrinėti, kad nekurstyti pats žinai ko.

          Примут ли президента Медведева в элитный клуб еврейских политиков

          22.04.2010 18:05 Может ли российский президент Дмитрий Медведев стать членом международного клуба еврейских политиков -- International Council of Jewish Parliamentarians. Таким вопросом задались вчера представители израильской секции Всемирного еврейского конгресса

          „В свою очередь, представитель „Ликуда“ Эли Ливни (брат главы партии „Кадима“ и председателя оппозиции Ципи Ливни) предложил рассмотреть вопрос о привлечении к деятельности ICJP также политиков, женатых на еврейках. Один из русскоязычных членов израильской секции ВЕК заявил, что в таком случае, по всей видимости, придется принять в ICJP и президента России Дмитрия Медведева, тем более он сам имеет еврейские корни.“

          http://www.newsru.co.il/world/11dec2007/med_jew_105.html

          Tiems, kas nesupranta rusiškai, trumpai atpasakosiu šios Izraelio spaudos žinutės esmę:

          Pasaulio žydų kongreso Izraelio skyriaus nariai svarstė, ar prezidentas D.Medvedevas neturėtu būti priimtas toje šalyje veikiančios Tarptautinės žydų parlamentarų tarybos nariu. Kaip pristatė vienas rusakalbis Izraelio skyriaus delegatas, D.Medvedevas turi žydiškas šaknis, o jo žmona yra žydė.

          Reply
          1. Rokiškis Post author

           Gerai, gerai, kol kas baigiam, tiek jau to. Nors pats žinai, kad antisemitizmas Rusijoje bujoja. Dar nuo carinių laikų. Bet tiek to.

           O dėl Medvedevo žydiškumo -- nedarykim šito tipo diskursų. Nes yra labai daug visokių veikėjų, kuriems gali būti priskiriamas visoks žydiškumas, rusiškumas, lietuviškumas, vokiškumas ir t.t..

           Nusikaltėliai yra nusikaltėliai visiems -- net ir savo tautiečiams. Todėl, kalbant apie nusikaltimus, išties pagal galimybes venkim kokių nors tautinių ar religinių sąsajų -- tiktai taip galėsime vertinti neutraliai.

           Gal kažkada, po truputį, pavyks atrasti tam tikrą bendrą požiūrio tašką visiems. Aš labai to norėčiau.

 2. Paulius

  Bėda ta, kad WW2 aiškiai įvardino laimėtojus ir pralaimėtojus, todėl daugeliui sunku pripažinti, kad TSRS komunizmas yra NE MAŽIAU nusikalstamas režimas, nei vokiečių nacizmas. Be to, su TSRS daug sudėtingiau, vokiečių silpnaprotystė truko gal kokius 15 metų, o TSRS su įvairiomis transformacijomis galima sakyti gyvuoja iki dabar. O tai labai didelė problema, nes vokiečių 15 metų nacistinio režimo nespėjo sukurti tokio kiekio bukapročių kaip daugiau nei 70 metų (oficialiai, o neoficialiai iki dabar) trukęs sovietinis marazmas. Per 15 metų juk net viena karta nespėjo pasisukti, o pas TSRS visos 3 prasisuko -- iš to ir visos sovietinės nostalgijos atsiranda, kurias pagydyti, sakyčiau, nėra šansų.
  Silpnaprotystės protrūkis, net nesiveliant į jokias ideologijas, o vadovaujantis vien logika matomas ir toje „protestuotojų“ nuotraukoje -- vieni skelbia, kaip žydus reikia išvaryti, o kiti kaip žydai organizavo revoliuciją -- bet juk revoliucija tai esminis teigiamas momentas TSRS istorijoje?
  Baisiausia, kad su tuo pasauliui reikės taikstytis turbūt visą laiką. Gal tokia žmogaus natūra (paaukoti savo sveiką protą vardan šiltesnio gyvenimo/valdžios/pripažinimo tarp savų ir pan.)…

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Aš pats gal nesiimčiau lyginti, kuris režimas buvo mažiau nusikalstamas ar labiau. Kažkuriuo momentu tiesiog peržengiama riba, kai nusikaltimai tampa protu nesuvokiamais, todėl ir nesulyginamais.

   Tiesiog norėjau parašyti apie tai, kad nusikaltėlių režimai negali būti vertinami, remiantis įprasta žmogiška etika ar morale. Nes jiems negalioja jokios etikos normos, jokia moralė. Jiems negali būti jokio pateisinimo. Ir kad žudynės -- ne viskas. Po jų dar seka daugybė paties šlykščiausio melo bei manipuliacijų.

   Reply
 3. vikingas

  toks prosionistinis bet ne radikalus straipsnelis 🙂 nuosaikaus nuoširdaus žydo pozicija… jei taip būtų manau ir to antisemitizmo sumažėtų.

  Reply
 4. skirtumas

  Aš susimąsčiau apie tai kaip istorikai aprašinės mūsų laikus, po technologinės revoliucijos. Kuom remsis, kiek šaltinių naudos. Man regis istorikams buvo lengva analizuoti dokumentus apie įvykius prieš technologinę revoliuciją, nes jų nebuvo daug, todėl interpretacijos turi gautis daug maž vienareikšmės ir toliau manipuliuojama „turgaus argumentais“ (kuo daugiau kartoji, tuo teisingiau gaunasi) norint skleisti savo demagogijas.
  Apie mūsų laikotarpį bus galima pliurpti beleką ir dokumentų tai pagrindžiančių bus…

  Aš čia link ko? Ogi link to, kad kol sistemai nėra metasistemos, pirmosios analizuoti deja neturime įrankio 😉

  Reikia kad atskristų ateiviai iš kitos civilizacijos ir parašytų žmonijos istoriją -- ja ir turėsime remtis.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Senus laikus irgi nelengva yra analizuoti. Greičiausiai todėl, kad visa žmonijos istorija -- tai, visų pirma, suvokimo istorija.

   Reply
 5. Juozas

  Puikus tokios retorikos pavyzdys – tai KGB veikėjas Vladimiras Putinas, viešai pareiškiantis, esą Rusijos stadionų statybas turi finansuoti nuo to paties rusiško režimo Anglijoje besislapstantis Romanas Abramovičius. Cinizmas – neišpasakytas. Tačiau šis cinizmas – tai tiesiog tęsinys įprastos sovietinės politikos: atimti iš turtingų ir pasiimti sau. Ypač, jei tie turtingi yra žydai. Savo pareiškimais Vladimiras Putinas teturi vienintelį tikslą – pažeminti Abramovičių ir žydus. Jei Abramovičius nesutiks apmokėti Putino statybų – antisemitai plūsis, kokie žydai blogi. Jei sutiks apmokėti – antisemitai pasijus laimingi, kad gali išlupti pinigus iš žydų. Jei Abramovičius nebūtų žydas, Putinui net mintis nekiltų reikalauti pinigų.

  Kur būtų galima pasiskaityti apie Abramovičiaus emigraciją?

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Klausimas apie Romaną Abramovičių -- labai geras. Niekur nėra praktiškai jokių duomenų. Labai ilgai netgi jo nuotraukų žurnaliūgos neįstengdavo padaryti.

   Nors ir daug kartų bandytas vaizduoti Putino draugeliu, o po Litvinenkos nužudymo keleriopai pasididino savo apsauginių skaičių ir nustojo valgyti bet kokį ne jo paties virėjo pagamintą maistą -- tiek faktų išlindo per britų žurnalistus.

   Trijų naftos oligarchų -- Chodorkovskio, Berezovskio ir Abramovičiaus istorijos gan skirtingos. Vienas sėdi, kitas gaudomas, trečias „draugauja“, nenorėdamas nieko bendra turėti su Rusija. Bet kartu tos istorijos tokios panašios, tiesa? 🙂

   Reply
 6. Fwd

  Keletas komentarų dėl Petro Stankero straipsnio. Nelabai suprantu, kurioje vietoje blogo autorius įžvelgia „pakliedėjimą“, „norą pasiskelbti populiariame žurnale“ ir netgi prieštarą įstatymams. Pats straipsnis, mano nuomone, yra pakankamai neblogas. Pradžia labai neutrali, o vidurys atskleidžia kitą medalio pusę. Tą pusę, kurios dažnas nėra matęs ir apie kurią nėra girdėjęs. Nei istorijos vadovėliuose, nei viešojoje erdvėje. Man labai smagu skaityti tokius straipsnius, kurie išplečia žinias, papildydami visą vaizdą kita spalva. Labai primena Čekuolio laidas/knygas. Neįsivaizduoju, kurioje vietoje žmonės sugebėjo tame straipsnyje rasti nacizmo ar fašizmo propagavimą, holokausto neigimą ir dar krūvas kitokių įdomybių. Taip pat niekur neįžvelgiau nacizmo nusikaltimų teisinimo. Visas rašinys sukosi apie Niurnbergo teismo procesą ir „kitą“ jo pusę. (Minusas autoriui tik dėl skystimo straipsnio pabaigoje).

  Kas liečia „skandalą“ sukėlusį vieną sakinį, tai galima tikrai palaikyti žmogiška klaida. O į pačią pastraipą, cituoju „Svarbu ir tai, kad Niurnbergo procese teisinį pagrindą įgavo legenda apie 6 mln. neva nužudytų žydų, nors iš tiesų teismas neturėjo ne vieno A.Hitlerio pasirašyto dokumento apie žydų naikinimą (šio dokumento, jeigu jis egzistavo, iki šių dienų niekas nerado, nors pažadėta net milijono dolerių premija).“, reikėtų žiūrėti būtent iš tos pozicijos, kurią ir norėjo pateikti autorius -- _teisiniu požiūriu_, tiesioginio įrodymo (aka dokumento) nėra. Tai nereiškia, kad nėra kaltės, nereiškia kad, to nebuvo, tai nereiškia, kad nėra kitų įrodymų. Tai tiesiog reiškia faktą -- toks dokumentas nerastas arba neegzistuoja. Ir nereikia ieškoti sliekų kur nereikia.

  Geresnis klausimas būtų, kam šis „skandalas“ buvo padarytas „skandalu“. Bet apie tai nemažai pasakyta tiek blogo poste, tiek kituose komentaruose..

  Sorry už offtopic’ą.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Stankero nereikia teisinti. Jo bendrą poziciją galima sužinoti, paieškojus plačiau. O ir bandymas Niurnbergo procesą pavadinti farsu -- vargu, ar adekvatus. Procesas buvo toks, koks buvo ir, jei bandysim vertinti objektyviai, vargu, ar galima jį pavadinti neteisingu nacių atžvilgiu. Manau, jis buvo tiek teisingas, kiek galėjo būti.

   Dėl įrodymų Niurnbergo procese -- tai nebūtinai gali būti dokumentai. Pakanka fakto -- kad vadovaujant tam tikrai valdžiai, buvo sistemingai vykdoma stambiais mastais tam tikra veikla -- tokio tipo faktai yra daug akivaizdesni ir nepaneigiamesni už bet kokius dokumentus. Ir faktas buvo -- su visomis mirties stovyklomis ir milijonais aukų. Taigi, Stankero išvedžiojimai primena tiesiog atsargų bandymą prakišti denialistines idėjas į viešumą. O pavienis sakinys, dėl kurio visi rėkauja -- tai tiesiog tos pačios bendros minties atspindys.

   Tuo tarpu kita visokių irvingistų platinama idėja, esą naciai buvo teisiami neteisingai, nes nusikaltimus darė ir sąjungininkai -- vargu, ar išvis verta nagrinėjimo. Jokie vienų nusikaltimai niekaip nepaneigia kitų nusikaltimų.

   Taip ar anaip vertinsim, Stankero diskurso esmė pakankamai aiškiai matosi iš pačios jo straipsnio antraštės, teigiančios, esą Niurnbergo procesas buvo didžiulis farsas.

   Kaip aš vertinčiau stankerines teorijas? Paprastai -- negražiais keiksmažodžiais visokiais. Ten nėra bandymo analizuoti istoriją. Ten yra tik bandymas keisti vertinimus, išbalinti nepaneigiamą blogį.

   Reply
   1. Fwd

    Tiesa, nesigilinau į kitus jo darbus, nežinau jo bendros pozicijos. Kalbėjau tik apie konkretų straipsnį.

    Na, o dėl pačio Niurnbergo proceso. Manau straipsnio mintis nebuvo ta, kad jie buvo nuteisti neteisingai. Ar kad tų nusikaltimų nebuvo. Straipsnio antraštė teigia, kad Niurnbergo procesas buvo juridinis farsas. Pabrėžiu -- juridinis farsas, o ne pats procesas laikomas farsu. Apie ką ir sukasi didžioji dalis straipsnio. Neteisėtas != neteisingas.
    Iš tiesų, tai buvo toks pirmasis, precendento pasaulyje neturėjęs teisinis procesas. Normaliame teisme sprendžiama, ar vienoks ar kitoks poelgis atitinka valstybės teisinius aktus. Šiuo atveju „teisiniai aktai“ buvo sukurti pačiame London Charter’yje.
    Ar tai neteisinga nacių atžvilgiu? Manau, kad teisinga. Atpildas yra atpildas. Kaip tai atrodo teisės požiūriu? Panaudosim atsargų žodį -- įdomiai.

    Galbūt iš tiesų aš per daug siaurai žiūriu į tą straipsnį, juolab neturiu pačio autoriaus konteksto.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Dėl to, ar kokių nors neteisėtumų buvo juridiniu požiūriu, aiškinti nesiimčiau. Maumaz, manau, čia galėtų vertinti kardinaliai tiksliau.

     Aš visgi priminsiu, kad ne žmogus įstatymui, o įstatymas žmogui, tad net jei nėra instituto, atsakingo už nusikaltimo įvertinimą ir bausmės skyrimą, toks institutas turi būti atitinkamai sukuriamas, o jei nėra atitinkamų įstatymų, turi būti vertinama, remiantis bendrais teisingumo principais.

     Todėl drįsčiau suabejoti ir pačiomis abejonėmis dėl teisėtumo. Ypač tokiu atveju, kai kalbame apie milijonų žmonių žudynes: šios savaime formalius kriterijus leidžia vertinti, kaip antraeilius.

     O dėl šiaip -- kai paskaičiau tą Stankero straipsnį, tai paieškojau internete, radau kažkiek kitų. Nekas ten su juo, nekas.

     Reply
    2. anoniminis bailys

     Nezinau kaip ten turejo buti juridiskai viskas sutvarkyta. Bet sutikit, paleisti i laisve holokausto architektus del tos priezasties, kad jie elgesi pagal tuo metu galiojusius Vokietijos istatymus, net nezinau kaip tai galima butu apibudinti.

     Dabar jau nelabai svarbu koks tas teismas buvo, leiskit priminti, kad jis prasidejo pries 60 metu ir ji vertinti pagal dabartinius kriterijus, na sakyciau kvaila. Turbut negalit nesutikt, kad ir koks prastas tas Niurnbergo procesas buvo, jis vyko zymiai pazangiau, nei 19 amziuje vyke pakorimai. Ir kaip ten bebutu, pagrindiniai holokausto veikejai sulauke to ko ir turejo sulaukti.

     Reply
 7. Siluridae

  Kam naudingas antisemitizmas Lietuvoje? Nežinau. Bet esu tikras, kad lietuviams jis tikrai nenaudingas.
  Savo laiku teko nemažai bendrauti su šios tautos atstovais, net buvau kviečiamas į privačius vakarėlius. Patikėkit, tai linksmi, nuoširdūs ir išmintingi žmonės. Bet, tik tada, kai jaučiasi saugūs. O viešoje erdvėje (ir versle), saugiais jie nesijaučia. Žinant šios tautos istoriją, tai nė kiek nestebina. Tuomet jie imasi aktyvios gynybos taktikos, ir užsiima tokias „Golano aukštumas“, kad lietuviai (ir kiti) pasimeta arba net piktinasi. Viena vertus, taip žydai sugebėjo per du tūkstančius metų išsaugoti savo tautą ir kultūrą ir net atkurti valstybę. Bet ta pati agresyvi elgsena (kartu su pavydu, neišprusimu ir pan.) sudaro prielaidas tam pačiam antisemitizmui.
  O ką gi mums, lietuviams, daryti, kai susiduriam su, mūsų supratimu, neadekvačiu žydų elgesiu? Galim prisiminti kad ir neseną istoriją su kapinėm ties Mindaugo tiltu. Pirma, prisiminti, jog tai viso labo savo tautos, kalbos bei tradicijų gynimo būdas, susiformavęs per šimtmečius patirtas skriaudas, pažeminimus ir išdavystes. Antra (nesuformulavau geriau nei autorius): “Gesinti antisemitizmą reikia iš abiejų pusių iškart. Ir be to “tegul ir jie kažką daro” – tiesiog gesinti ir viskas, o kita pusė pati susipras.” Tikrai supras. Išminties jiems nestinga.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Aš dar papildyčiau tamstą, kad ir tos aktyvios gynybinės taktikos jie išmoko daugiausiai dėl to, kad patyrė Holokaustą. Nesipriešinimas ir pacifizmas leido sunaikinti milijonus žmonių. Todėl mums reikia kuo daugiau tarpusavio supratimo ir kantrybės. Visiems.

   Reply
  1. Rokiškis Post author

   Dėkui. Labai įdomus straipsnis. Ir daug kuo susisiekiantis su mano mintimis.

   Informacija apie tai, kad Stankeras buvęs sovietiniu funkcionieriumi, atsakingu už mitingų vaikymą bei kad savo knygas spausdina Rusijoje -- ypač intriguojanti.

   Panašu, kad tai, apie ką tiktai spėliojau, atranda faktinius patvirtinimus.

   Tarp kitko, LŽB pareiškimai apie tai, kad Rusija prieš juos rengia provokacijas -- irgi susisiekia su tuo pačiu. Kaip ir tų provokacijų frontinė žvaigždė, remiama tos pat Rusijos.

   Trumpai tariant, atrodo, kad Rusija surengė kol kas neregėto įžūlumo ir bjaurumo juodojo PR išpuolį.

   Reply
 8. Kodėl?

  Keista, bet šioje jūsų diskusijoje pasigendu požiūrio i Palestiniečių likimą, kodėl tai priimama kaip savaime suprantamas dalykas ir daug kas nutylima(pastoviai ir beveik visose ir kitur vykstančiose diskusijose)?

  Youtube galima rasti nemažai vaizdo medžiagos, kaip atvirai Palestinos žemėse izraeliečiai žemina palestiniečius ir vakariečius(ten dirbančius kokioje nors humanitarinėje ar pan. misijoje). Palestiniečiai irgi žmonės ir turi teises, bet šios yra stipriai paminamos.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Palestiniečių likimas su šia diskusija turi dar mažiau bendra, nei čečėnų likimas. Norint -- bet ką galima prikabinti prie bet ko, sąsajų visad galima rasti.

   Todėl tamstos pasisakymas apie tai, kad pasigendate palestiniečių -- nei į tvorą, nei į mietą.

   Reply
  1. Rokiškis Post author

   Tai tiesiog sovietinis antisemitizmas. Buvęs tylia, nereklamuojama, tačiau visiška sovietmečio norma. Didžioji dalis išlikusių žydų vėliau pabėgo iš Lietuvos būtent dėl nuolatinės komunistų vykdytos diskriminacinės politikos.

   Tai labai sunku suvokti šiais laikais, bet sovietmečiu buvimas žydu savaime reiškė buvimą disidentu, su visomis iš to kylančiomis pasekmėmis.

   Reply
 9. Pingback: Apie lenkišką Vilnių, rusišką Varšuvą ir Valdemaro Tomaševskio kliedesius faktais « Rokiškis

 10. Pingback: Arabiški režimai, kaip nacizmo ir komunizmo tąsa « Rokiškis

 11. arvydas damijonaitis

  Lietuviai, latviai, estai už okupacijos metu vykdytą šių tautų genocidą turėtų gauti iš Rusijos kompensaciją.Tam pakanka politinės valios.Deja,sukčiai maitinasi iš holokausto industrijos. Informacija: Genocidinius nusikaltimus vykdė represinės paranojinės Rusijos(CCCP) struktūros, kuriose apie 50 proc buvo žydų tautybės “ darbuotojai“ .Manau padėti lietuviams gauti kompensaciją, priversti blogio imperiją Rusiją sumokėti, yra holokaustą patyrusių ŽYDŲ PAREIGA. Po 1945m NKVD-KGB okupacinės represinės struktūros sunaikino apie milijoną lietuvių. Arvydas Damijonaitis, žydų gelbėtojos vaikaitis

  Reply
  1. Rza

   Įmetėte paskutinį postą į seną straipsnį ir manote, tamstyte, kad jau jūsų antisemitinė „tiesa“? Tai iš kur tie skambieji 50%, gal galima nuorodas į šaltinius? Ar čia kaip ir visų antisemitų -- tik budinčio režimo argumentas -- „visi tai žino“? Ponaitis, gal apsilankysite Lietuvos genocido muziejaus fonduose, jums ten paaiškins dokumentaliai netgi į nosį pabaksnos tikrais, o ne jūsų iš antisemitinių saitų prisirankiotais faktais. DIDŽIOJI DAUGUMA, kaip, matyt jums bebūtų gaila, buvo RUSAI, žydai, kaip vėl gi jums bebūtų gaila, neviršijo 10% (kas atitinka to meto Lietuvos tautinę sudėtį. Beje, o apie kokius žydus kalba? Apie vietinius ar kartu su importuotais „iz glubiny SSSR“?

   Reply

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *