Nacionalizmas, nacizmas, fašizmas ir kiti žodžiai

Čia prieš keletą dienų ant FB mačiau keistą diskusiją, kur pagyvenusi, man amžiumi prilygstanti pagyvenusi priedurnė aiškino maždaug tokius kliedesius: „taigi komunistai trėmė žmones į Sibirą, kur paskui vaikai mirdavo iš bado, todėl jau geriau nacistai, nes jau geriau būčiau sušaudyta su vaikais iškart, negu žiūrėčiau į savo iš bado mirštančius vaikus„.

Atvejai, panašūs į šitą durną bobą, yra simptomatiniai: tam tikra rūšis durnių paprasčiausiai negeba suvokti, kad vieni nusikaltėliai niekaip nepateisina kitų nusikaltėlių. Tiesiog kai kurių žmonių mąstymas yra toks primityvus, kad nieko sudėtingesnio, nei dviejų priešingų elementų sistema, jie nesupranta ir viskas – jai nacistai yra gerai. Ta pati priedurnė taip ir nesuprato, kur jos bėda. Ji beviltiška ir niekada nesupras, nes ji neturi smegenų.

Josifas Stalinas ir Adolfas Hitleris, plakatai

Stebėtina, kad visokie durniai įsivaizduoja visiškai panašius komunistus ir nacius, kaip priešingybes, tačiau nesugeba suvokti, kad ir vieni, ir kiti buvo nusikaltėliški agresoriai, okupavę Lietuvą ir naikinę lietuvius.

Kai kurie kiti irgi nesupras, tad tiesiog turėkime tai omeny. Kai kuriems žmonės tiesiog labai sunku suprasti, kad du nusikaltėliški režimai abu žudė lietuvius, abu okupavo Lietuvą, abu užsiiminėjo masinėmis žudynėmis, abu buvo iškrypėliškai nenormalūs. Kai žmogus visai nesiorientuoja, tai ir įsivaizdavimas būna kaip vištos: esą naciai buvo geri, nes kovojo prieš komunistus, arba atvirkščiai – komunistai buvo geri, nes kovojo prieš nacius. Suvokti, kad vieni banditai kovojo su kitais banditais – jiems per daug sunku.

Ir jau visai jiems sunku suvokti tai, kad žodžiai „patriotas“, „nacionalistas“, „šovinistas“, „fašistas“ ir „nacistas“ reiškia skirtingus dalykus. Jiems tai jau visai kažkokia magija. Dar blogiau, kad maždaug panašaus lygio tūpumu neretai pasižymi net kai kurie žurnalistai, kurie kartais įsivaizduoja, kad žodis „nacis“ yra visiškas sinonimas žodžiui „nacionalistas“, žodis „patriotas“ – sinonimas žodžiui „šovinistas“ ir taip toliau.

Visai blogai, kad šitų žodžių pradeda neskirti dar ir visokie nacizmo priešininkai, taip suplakdami į vieną krūvą visus ką papuola. O dar jei prisiminsim, kad ir antifašistai kartais pasižymi tokia pat menka smegenine, kaip jau šito straipsnio pradžioje minėta bukagalvė pronacistinė višta, tai tada gaunasi dar prasčiau: tokie irgi pasižymi tokia pat buka logika, pagal kurią Josifas Stalinas yra jiems gėris, nes kovojo prieš Adolfą Hitlerį. Ir kadangi tie, kas komunistus vadina lervomis, yra prieš Staliną, tai vadinasi, kad visi tokie yra fašistai.

Bendras SSRS ir nacistinės Vokietijos paradas Breste, 1939 metai

Po to, kai 1939 metais draugiškai pasirašė Molotovo-Ribentropo paktą, kuriuo SSRS ir nacistinė Vokietija išsidalino Vidurio Europą, ir tie, ir anie ėmėsi veiksmų. Didžiausia bendra karinė operacija buvo nukreipta prieš Lenkiją. Tą baigę, komunistai ir naciai dar ir surengė bendrą paradą. Nuotraukoje - sovietų ir nacių karo vadai Semionas Krivošejinas (Семён Кривошеин) ir Heinzas Guderianas (Heinz Guderian). Šie du buvo tarpusavy pažįstami dar nuo 1929 metų, kai Guderianas lankėsi tankistų mokykloje Kazanėje - SSRS tuo metu draugiškai ruošė naciams ir tankistus, ir lakūnus, nes dėl Versalio sutarties pati Vokietija tam neturėjo galimybių.

Čia aš apibendrinsiu paprastai: durnumas neturi ideologinių barjerų. Idiotai būna visur, dargi tokie, kad kartais sunku net patikėti. Kas dar blogiau, visokios ideologijos idiotus traukia, nes ideologijos duoda gatavus teiginius, ten nereikia mąstyt. O kai nereikia mąstyt, tai idiotams labai patogu, nes jie visokiuose idiotizmuose atranda savo gyvenimo prasmę.

Tačiau yra ir kitokių žmonių, kurie smgenų turi daugiau, todėl gali suprasti truputį daugiau, nei ta minėta višta. Tai vat dėl tų truputį protingesnių, bet nesusigaudančių, aš ir pasistengsiu čia. Nes būtent dėl protingesnių aš pagalvojau, kad reikia užsiimti visiškai primityviu reikalu – tiesiog imti ir apšviesti apie kai kurias sąvokas ir kai kuriuos skirtumus tarp tų sąvokų. Kad būtų visiems aišku, kas ką reiškia.

Tai bus trumpas žodynėlis, kurį galėsit parodyti kam nors. Jis bus paprastas ir pritaikytas idiotams, kurie yra bent kažkiek protingesni už tą minėtą vištą. Tie, kurie šito žodynėlio nesupras – tai yra visiški dibilai.

Nacizmas, fašizmas, nacionalizmas ir kitos sąvokos

Taigi, kad nebūtų painiavos, žiūrėkim paprastai ir nesigilindami, tiesiog į tai, ką koksai žodis reiškia. Keli pirmieji žodžiai gal kažkam pasirodys nesvarbūs, bet juos žinoti būtina, nes jie leidžia išaiškinti, kas yra kas:

 • Autoritarizmas arba autoritarinis valdymas – tai kai yra vienas didis vadas viskam.
  • Tarp autoritarinių valstybių ir buvo ir Tarpukario Lietuva, ir III Reichas, ir SSRS, ir Šiaurės Korėja, ir Baltarusija, ir dabartinė Rusija, ir Tailandas, ir visokios Viduramžiais gyvavusios karalystės – visur ten buvo koks nors didis vadas.
  • Kartais autoritarinėje valstybėje gali ir nebūti vieno vado, bet visvien būna koks nors autoritarinis organas. Pvz., SSRS po Nikitos Chruščiovo nuvertimo jau neliko tokių vadų, kurie būtų absoliutiniai, bet visvien liko autoritarinė sistema, kur vieną didį vadą pakeitė SSKP CK Politbiuras.
  • Daugelis klaidingai tapatina autoritarinius režimus su visokiomis ideologijomis, tačiau autoritarizmas būna labai įvairus – ir su ideologijomis, ir visiškai be jokių ideologijų. Tiesiog vienas vadas viskam ir taškas.
  • Kartais kokie nors buki nuopezos pradeda pezėti, kokia autoritarinė sistema yra dabar Lietuvoje. Tai čia panašiai, kaip kas nors sakytų, kad Lietuvoje valdo Ktulas ir driežažmogiai.
 • Diktatūra – tai, iš esmės, irgi autoritarizmas, tačiau jau labai piktas.
  • Diktatūros atveju tik cyptelk, kad valdžia bloga ar vadas kažką ne taip daro – ir jau gali pakliūti į kalėjimą. Trumpai tariant, demokratijos jokios ir valdžia niekaip nesileidžia kritikuojama.
  • Skirtingai, nei pasakoja visokie raudonieji, Antano Smetonos valdomą Lietuvą tiktai labai sąlyginai, su išlygomis ir pritempinėjimais galima pavadinti diktatūra – laisvės ten buvo juntamai, o sodinami būdavo nebent labai jau pasireiškę ir valdžią nuversti bandantys komunistai. Užtat komunistai ir siunta, ir pasakoja, kad Antanas Smetona buvo šioks ar anoks.
  • Visokie tolerantai labai mėgsta diktatūromis vadinti viską, ką papuola. Tai tiesiog skiriamasis jų bruožas – jiems net ir dabartinėje Lietuvoje yra diktatūra.
 • Totalitarizmas arba totalitarinis valdymas – tai kai valdžia kišasi į kiekvieną pirstelėjimą ir asmeninį žmonių gyvenimą, nes pagal valdžią žmogus tėra daiktas, kuriam reikia nurodyti, ką galvoti ir kaip gyventi.
  • Štai pavyzdžiui, kai kokie nors talibano veikėjai nutaria reguliuoti, kas yra šeima – tai jau yra totalitarinių užmojų požymis. Lygiai toks pat totalitarizmo požymis yra ir visokios keistos programos, kur kažkokie veikėjai sugalvoja diegti kokius nors gender lūpsus. Arba kokia nors LLRA susigalvoja įvesti privalomas religijos pamokas. Ir taip toliau.
  • Labai dažnai totalitarizmas eina kartu su kokiu nors fašizmu ar komunizmu, tačiau ne visada. Kaip pvz., kai kurie islamistiniai režimai būna aiškiai totalitariniai, tačiau kažkokių fašistinių ar komunistinių bruožų gali visai ir neturėti.
  • Labai dažnai totalitarizmas eina kartu su autoritarizmu, tačiau irgi ne visada: gali būti vienas vadas, bet nesikišti į šiaip žmonių gyvenimą. O retkarčiais gali būti ir taip, kad yra totalitarinė santvarka, bet vieno didžiojo vado nėra. Pvz., Tarpukario Lietuva buvo autoritarinė, nes buvo didis vadas Antanas Smetona, bet totalitarine tos santvarkos pavadinti nelabai gautųsi. Kitas pvz. – islamistai: kur tik jie valdo, ten visur totalitariniai režimai, bet kokio nors didžiojo vado jie neretai ir neturi.
 • Patriotizmas – tai tiesiog supratimas, kad mes gyvename vienoje valstybėje ir žiūrėdami bendrų tikslų galime pasiekti daug daugiau
  • Patriotizmas visai niekaip nesisieja su jokiomis diskriminacijomis. Netgi atvirkščiai: visuomenės skaldymas, skirstymas į priešiškas grupes ir visokios kovos – tai patriotizmo priešingybė, nes kai visi susipjauna, jokių bendrų tikslų pasiekti neįmanoma.
  • Patriotizmas nesisieja su kokia nors viena gyventojų grupe – Lietuvos patriotais gali taip pat sėkmingai būti ir lietuviai, ir žydai, ir lenkai, ir rusai, ir karaimai, ir baltarusiai, ir totoriai, ir ukrainiečiai, ir t.t.. Esminis kriterijus čia labai paprastas: vardan tos Lietuvos, t.y., vardan mūsų visų.
  • Reikia tik neužmiršti, kad kažkas, gyvenantis čia, gali būti visai ne Lietuvos patriotas. Būna kartais net ir neegzistuojančių valstybių patriotų – pvz., komunistai paprastai būna SSRS patriotai, o nacistai – III Reicho patriotai.
 • Socializmas – tai kai sakoma, kad kokį nors žmogų galima aukoti vardan visuomenės, net jei tas žmogus ir niekuo dėtas, nekaltas ir išvis ne į temą.
  • Socializmas yra absurdas, nes jei blogai yra visuomenės nariams, tai visuomenei juo labiau negali būti gerai. Visgi, kai kurie durniai nuprotėja ir pradeda kurti visokias visuomenės pertvarkymo teorijas. Bene pirmą tokią sukūrė kažkokie Prancūzijos revoliucionieriai, kurie paskui vardan visuomenės gerovės žmones tūkstančiais baržose skandino. Moteris ir vaikus – irgi. Nes juk nusispjaut į žmones, kai vardan kilnių tikslų.
  • Dažniausiai būna kalbama apie ekonominį socializmą, nes Karlo Markso aiškinimai, nuo kurių viskas prasidėjo, buvo daugiau apie ekonomiką, nes kažkaip gaudavosi, kad tuometis laukinis kapitalizmas išties kartais žmones išnaudodavo nesveikai tiesiog. Ir kadangi taip išnaudojamų buvo dauguma, tai tas pats Karlas Marksas įsivaizdavo, kad žiūrint daugumos, bus patenkinti visi.
  • Kraštutiniai socializmo atvejai – tai komunizmas ir nacionalsocializmas. Vieni iš šitų socialistų viską suvedė į kažkokią darbo klasių kovą, o kiti sakė, kad visos socialinės problemos yra dėl to, kad kažkas kažkam prastai su genais ir dėl visko kalti žydai.
  • Čia dar reikia pripažinti, kad visa Europos Sąjunga yra ganėtinai suktelėjusi link socializmo, o tam tikrų ribų peržengimas jau kartais kelia bėdas – Graikijos ekonominis kolapsas labai geras pavyzdys.
 • Fašizmas – tai kur sakoma, kad yra kažkokia visų vienybė ir visi vardan vieno tikslo kartu kovoja.
  • Fašizmu apibendrintai vadinami visokie ganėtinai totalitariniai režimai, kuriuose kažkokia mistinė tautos valia keliama aukščiau visko. Priklausomai nuo konteksto, sąvoka gali būti ir labai siaura, ir pakankamai plati, nors kai kurie nesusivokiantys kartais ir ginčijasi. Taigi, žodis „fašizmas“ gali vienodai reikšti tris dalykus:
   • Tarpukario pradžioje fašizmu vadinta Italijoje buvusi Benito Musolinio valdžia, propagavusi kažkokią mistinę vienybę – būtent nuo to režimo ir kilo šitas žodis. Tačiau Musolinio laikai jau seniai praėjo, tad tokia siaura itališka prasme fašizmo sąvoka dabar vartojama retai.
   • Jau į Tarpukario pabaigą fašizmu imta vadinti bet kokius režimus, kurie naciją iškelia viršun, kaip kažkokią vieningą jėgą, kuri aukščiau visko. Tai reiškia, kad vokiškas nacionalsocializmas – tai irgi tipiškas fašizmas. Tiesą sakant, ir Hitleris, ir Musolinis vienas kito režimuose matė baisiai daug bendro, tad skirtumas labai sąlyginis – nacionalsocialistai tik papildomai sugalvojo rasines teorijas apie visokias aukštesnes tautas. Taigi, jei pavartosite žodį „fašistai“, kalbėdami apie nacionalsocialistus, tai pasakysite tą patį, kaip pavadindami juos nacionalsocialistais, tiktai juntamai švelniau. Taip, žodis „fašistas“ yra švelnesnis, mažiau įžeidžiantis, nei žodis „nacionalsocialistas“ arba „nacis“.
   • Šiais laikais, kai totalitarinių sistemų pakankamai daug žmonija jau pamatė, tenka pripažinti, kad SSRS komunizmas, kur „tarybinė liaudis“ (rus. „sovetskij narod“), vadovaujama komunistų partijos, buvo keliama aukščiau visko – tai irgi tipiškas fašizmas. Kitaip tariant, sąvoka vartotina visada, kai kažkas kalba apie tai, kad kokia tai visuomenė apjungiama į bendrą kažkokią jėgą, kuri ten kažką kovoja. SSRS būdavo kalbama, kad tai yra kažkokia mistinė tarybinė nacija, kuri aukščiau šiaip įprastų tautų.
  • Čia reikia pasakyti, kad socializmas ir fašizmas – tai vienas kito atspindžiai. Ir vieni, ir kiti kalba apie tuos pačius dalykus. Ir istoriškai itališką fašizmą irgi kūrė kažkokie kairuoliai. Sovietinės kompartijos propagandistai irgi mėgdavo pezėti apie kažkokią vedančią rusų tautos funkciją, etc., tad čia fašizmo sąvoka irgi labai pritaikoma. Tad jei kokius nors paleckinius kartais pavadinsite fašistais – irgi neapsiriksite, nes atvejis yra tipiškas.
  • Sovietmečiu, kai apie 1960 Mao valdoma Kinija atskilo nuo sąjungos su SSRS, tai SSRS propaganda ėmė vadinti kinų komunistus fašistais, o kinų propaganda fašistais ėmė vadinti SSRS komunistus, nors ir vieni, ir kiti buvo lygiai tokie patys. Taigi, jei jau jie patys vieni kitus įvardina fašistais, tai ir mes galim tai drąsiai ir argumentuotai daryti.
 • Rasizmas – tai tokia teorija, kad žmonių esmė pasižymi kažkokiomis genetinėmis neaiškiomis savybėmis, todėl vienos tautos ir rasės yra geresnės už kitas tautas ir rases.
  • Rasizmas ant bangos buvo XXa. pirmoje pusėje, kai išplito visokios genų teorijos. Kadangi tie genai visiems buvo labai mistiški, tai atsirado krūvos visokių aiškinimų apie visokius genetinius dvasingumus. Kai kurie nuprotėję naciai išvedžiodavo, kad pvz., jei yra koks nors psichikos sutrikimų, tai jie visi persiduoda į kitas kartas, todėl po kokio šimto metų neliks nei vieno psichiškai sveiko žmogaus, o tik silpnapročiai. Pagal jų paskaičiavimus, šiuo metu 85% žmonių turėtų sirgti Dauno liga ir panašiais sutrikimais. Kaip matome, kažkodėl taip neatsitiko – durnių kiek buvo, tiek ir liko.
  • Rasizmo šaknys yra greičiausiai tame, kad skirtingos kultūros būna įvairiai išsivysčiusios – pradedant kokiais nors laukiniais ir baigiant visokiomis civilizuotomis šalimis. O kai tos kultūros ganėtinai izoliuotos, tai ir gaunasi, kad kokius Afrikos laukinius galime iš paveldimos išvaizdos atskirti nuo kokių nors dvasingų lietuvių. Tik vat kad to išsivystymo priežastys yra kultūrinės, o ne genetinės. Nes jei būtų genetinės, tai jau gimtume, mokėdami kokią nors kalbą ir papročius.
  • Šnekant paprasčiau ir moksliškiau – odos spalvą ar veido bruožus nustatantys genai yra visai niekaip neatsakingi už kokius nors genus, kurie atsakingi už mąstymą, o mąstymas, negana to, yra informacinis, o ne fiziologinis procesas, taip kad čia nėra kuo ir remtis.
  • Įdomus faktas: daugeliui girdėta IQ teorija irgi buvo sugalvota remiantis durna prielaida, esą visas protas yra paveldimas ir JAV išplitę anglosaksiški genai esantys kažkuo pranašesni už vengriškus. Taigi, gal ir nustebinsiu jus, ale IQ testavimas yra ne tik antimokslinis, bet ir rasistinis – ir rasistų kurtas, ir rasistiniams pasakojimams įrodyt skirtas.
  • Kita vertus, kai kas nors kokį nors Zimbabvės prezidentą pavadina šūdina beždžione, tai ne joks ne rasizmas, o tik įžeidimas beždžionėms. Nes faktas yra faktas: Zimbabvės prezidentas yra blogiau, nei šūdina beždžionė.
  • Kartais durniems tolerantams susišviečia, kad jei kažkas yra negras, tai jau reiškia, kad apie tą kažką negalima nieko sakyti blogo, nes jei pasakysi, tai jau rasistas būsi. Tai čia aš dar kartą pasakysiu: Zimbabvės prezidentas yra blogiau, nei šūdina beždžionė.
  • Paprastai šnekant, rasistas yra tas, kuris sako, kad koks nors švedas yra pranašesnis už kokį nors vengrą, nes švedo genai geresni, nes nuo baltų plaukų priklauso protas.
 • Nacionalizmas – tai labai paprastas įsitikinimas, kad kiekviena tauta turi savo apsisprendimo teisę ir gali gyventi kažkokioje savo šalyje su savo papročiais, kalba ir taip toliau.
  • Nacionalizmas savaime nieko blogo nereiškia – viso šiuolaikinio pasaulio sąranga yra paremta nacionalizmo idėjomis, nes kur tik kokios nors valstybės, tai ir nacionalizmas koks nors. Tai labai natūralu, nes visi žmonės linkę jungtis į grupes su tais, su kuo turi kažką bendro. Bendrumais gali būti ir kalba, ir gyvenama vieta, ir dar kažkas.
  • Kraštutiniais atvejais būna, kad kažkam pavažiuoja stogas, tai pasitaiko ir dėl nacionalizmo išprotėjusių personų, pvz., galvojančių, kad reikia žudyti visus, kas tik yra kokios nors kitos tautybės. Tai tokie vadinami šovinistais, o vienu, itin sunkiu specifiniu atveju – ir nacistais.
  • Neretai žurnalistai painioja nacionalizmą, rasizmą, nacizmą ir patriotizmą. Kad nebūtumėt, kaip tokie puspročiai, tai paaiškinsiu jums skirtumą paprastai, palyginimu su ūkininkais:
   • Nacionalistas – tai kaip koks nors ūkininkas, kuris sako, kad nori tvarkytis savo kieme taip, kaip nori. Ir kad niekas jam nenurodinės, kaip jam gyventi.
   • Šovinistas – tai toks ūkininkas, kuris sako, jog jam blogai gyventi, nes jo kaimynas gerai gyvena, todėl tam kaimynui reikia tvartą padegti.
   • Rasistas – tai kaip ūkininkas, kuris sako, kad jo vaikai į kaimyną panašūs todėl, kad jo kaimynas yra suskis, kuris jo tvartą padegė.
   • Fašistas – tai kaip ūkininkas, kuris sako, kad savam kieme tvarkytis negalima, nes reikia visiems apsijungti į kolchozus, kur būtų ūkininkų vienybė, o kas nesijungs – tai tegul save kaltina.
   • Patriotas – tai kaip ūkininkas, kuris sako, kad savo ūkio neparduos ir niekur iš savo ūkio nesikels, nes ten gimė, užaugo, tai ten ir numirs.
  • Visai jau paprastai: jei jūs galvojate, kad galite Lietuvoje kalbėti lietuviškai ir niekas jums negali liepti kalbėti su kitais nelietuviškai, tai jūs esate tipiškas, šimtaprocentinis nacionalistas.
 • Šovinizmas – tai kai sakoma, kad kažkokius reikia mušt už kažką, nes anie yra kažkokie kitokie, neteisingi.
  • Dažniausiai šovinizmas remiasi kokiu nors iš ribų išėjusiu nacionalizmu, nors visiap būna. Taip ar anaip, kai jau kas nors pasako, kad kažkas neturi teisės kalbėti savo kalba, nes išvis tam kažkam čia ne vieta, todėl tegul tas kažkas tegul išsinešdina – tai apie šovinizmą kalbėti jau visai galima.
  • Dažna klaida yra manyti, kad jei kažkas yra šovinistai, kurie su kažkuo kovoja, tai tie kiti, su kuriais šovinistai kovoja – ne šovinistai. Dažniausiai būna taip, kad vieni šovinistai kovoja su kitais šovinistais. Iš tų kovų šovinistus ir galima atpažinti.
  • Šovinizmas gali būti ir visai ne nacionalistinis, o pvz., rasistinis, seksistinis ar dar koks nors. Jei kažkas kažką nori skriausti vien dėl priklausymo kažkokiai kitai grupei žmonių – tai jau ir yra šovinizmo požymis.
  • Žodis „šovinistas“ kilo nuo tokio mitologinio prancūzo Nicolas Chauvin, kuris kaip pasakojama, be galvos buvo nuo imperatoriaus Napoleono, ir net kai tas per visus karus baigė savo dienas bloguoju, o iš to Chauvin’o visi tyčiojosi, šis visvien kovojo su visais ir skelbė, kad Napoleonas yra geriausias.
  • Tipiški šovinistai – visokie bolševikai, neonaciai, antifa ir panašūs. Jie amžinai su kuo nors kovoja.
  • Kai kurie žurnalistai painioja šovinistus su kuo papuola, nes to žodžio prasmės nelabai suvokia.
 • Nacizmas arba nacionalsocializmas – iš esmės, grynai vokiškas rasistinis, šovinistinis ir socialistinis judėjimas, Tarpukaryje žinotas, kaip NSDAP – Vokietijos Nacionalsocialistinė darbininkų partija (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). Šito judėjimo nariai bei mylėtojai ir yra vadinami nacistais arba naciais. Atpažinti šitokius galima pagal tai, kad jie garbina NSDAP, Adolfą Hitlerį ir pan.
  • Nacizmo ištakos – kažkokiuose austriškuose XIXa. socialistų būreliuose, kur anie sugalvojo, kad revoliucinei darbininkijos kovai labai trukdo visokios nacionalinės Austrijos-Vengrijos imperijos mažumos, nes tos kovoja už savo teises ir skaldo proletariatą. Todėl čia reikėjo suvienyti vedančiąją Europos naciją – Austrijos ir Vokietijos vokiečius, o tie jau ir revoliuciją sukeltų. O visas besipriešinančias tautines mažumas reikia išnaikinti, kad netrukdytų kurti komunizmo. Po nedidelių transformacijų tos austriškos teorijos ir virto į nacionalsocializmą.
  • Nacionalsocializmas savo esme tėra tiesiog viena iš socializmo atmainų, kur klasių kova su viską valdyti turinčiais darbininkais buvo pakeista į nacijų kovą, kur viską turi valdyti vokiečiai. Na, gal dar kelios kitos tautos būtų turėjusios balsą, kaip kad kokie vengrai ir italai. Nors tolimuose planuose ir jiems buvo numatyta pasirinkti vieną iš dviejų – tarnauti III Reichui arba išnykti.
  • Kitoms tautoms galas buvo numatytas greitesnis. Pirma naikinami buvo žydai ir čigonai, kitos tautos buvo po truputį pervedamos į vergų statusą – kad dirbtų koncentracijos stovyklose ir šiaip kur nors vokiečių ūkiuose (pvz., lietuviai būdavo irgi vežami į Vokietiją tokiems „darbams“ – taip dešimtys tūkstančių iš Lietuvos buvo išvežti vergovėn). Po kiek laiko tokios vergiškos tautos turėjo būti irgi sunaikintos. Kadangi Lietuva nuo Vokietijos atplėšė lietuvišką Klaipėdos kraštą, tai Adolfo Hitlerio sprendimu lietuviai buvo priskirti netinkamiems – tiems, kuriuos reikia išnaikinti – 80 procentų turėjo būti nužudyti, o likę – asimiliuoti.
  • Okupavę Lietuvą, naciai su lietuviais nesicackino: tautos išdavikus įdarbino žudikais, visokius kuo nors įtartinus – susodino į konclagerius ir iššaudė, lietuvius numatė pirmiausiai paversti vergovine darbo jėga, o vėliau – ir išvis išnaikinti, kad žemės tektų vokiečių kolonistams, kuriems čia buvo gyvybinė erdvė (vok. Lebensraum).
  • Kai lietuvis garbina NSDAP – tai reiškia, kad jis garbina Adolfą Hitlerį, Lietuvos nacistinę okupaciją, pateisina Pirčiupių, Ablingos, lietuvos karininkų, lenkų ir žydų žudynes, lietuvių siuntimus į koncentracijos stovyklas, Klaipėdos krašto atėmimą iš Lietuvos ir t.t.. Tai yra visiška, tiesiog absoliuti patriotizmo priešingybė.
  • Kai kokie nors žurnalizdai pavadina NSDAP gerbėjus Lietuvos patriotais – tai panašiai, lyg kokį nors serijinį žudiką-maniaką kas nors pavadintų žmogaus teisių gynėju.
  • Kai kokius nors patriotus kažkas pavadina naciais – tai yra maždaug toks pat įžeidimas, lyg kokią nors katalikiškos mokyklos mokytoją kažkas pavadintų stoties kekše.
  • Paaiškinimas paprastai: garbini Hitlerį ir NSDAP – garbini lietuvių žudynes ir Lietuvos okupaciją. Jei esi nacis – reiškia, kad nesi patriotas. Jei esi Lietuvos patriotas – nacistu negali būti iš principo.
 • Komunizmas – komunomis paremta santvarka. Tipiški komunų pavyzdžiai – tai kolūkis ir nusikaltėlių perauklėjimo kolonija.
  • Komunizmas išties yra kraštutinis socializmo atvejis, kairėn nukrypęs tiek, kad ten jau remiamasi suvisam kliedesiais apie kažkokį darbą komunose, kaip išsigelbėjimą nuo visų blogybių.
  • Savo kilme komunizmas yra pakankamai senas – dar iš Prancūzijos revoliucijos žinomas. Kur tik įvedamas komunizmas – ten ir masinės skerdynės būna, siekiant įtvirtinti režimą.
  • Komunizmas, kaip ir fašizmas, irgi remiasi kažkokios vieningos visuomenės idėjomis – ne veltui po revoliucijos prancūzai į savo herbą įkišo fašiną, kuri vėliau tapo ir fašizmo simboliu. Taip kad neieškokite kokių nors gilesnių ideologinių skritumų tarp komunistų ir fašistų, nes jų išties nėra.
  • SSRS santvarka buvo tipiškas komunizmas, nors patys komunistai, kaip jiems įprasta, pezėjo kliedesius apie tai, kad pas juos esą kažkoks brandus socializmas, o tikras komunizmas bus tik kažkada ateityje. Šitie makaronai atsirado iš to, kad Vladimiras Leninas žadėjo visiems šviesų komunistinį rytojų, bet to šviesaus rytojaus vis nesigaudavo sukurti, todėl reikdavo kažkaip pasiteisinti. Tai ir teisinosi, esą dar tik socializmas, o laimingasis komunizmas bus vėliau.
  • Komunistinė SSRS sistema gana aiškiai keitėsi – XXa. pradžioje pradėjusi nuo absurdiškų komunų, vėliau perėjo į biurokratizavimą, beprotybės kiekiai po truputį sumažėjo, kol galų gale, link XXa. pabaigos prasidėjo visiškai beviltiška sistemos stagnacija, pasibaigusi SSRS žlugimu.
  • Komunistinės ideologijos puikiai derinasi su nacizmo elementais – kadaise Raudonieji Khmerai, o dabar – Šiaurės Korėja remiasi ideologijomis, kur komunizmas perplaktas su grynai nacistinėmis idėjomis ir totalitariniais metodais į vieną pasibaisėtiną beprotybę. Metodai irgi tie patys – ir naciai, ir komunistai savo konclagerius vadindavo visokiomis darbo stovyklomis.
  • Paaškinimas paprastai: jei esi komunistas – garbini lietuvių žudynes ir Lietuvos okupaciją. Jei esi komunistas – reiškia, kad nesi patriotas. Jei esi Lietuvos patriotas – komunistu negali būti iš principo.
 • Neonacizmas, neofašizmas – tai visokie nežymiai besireformavę judėjimai, tęsiantys NSDAP idėjas, nors III Reichas jau seniai neegzistuoja.
  • Po II Pasaulinio karo praėjus kokiems 10-15 metų, Vakarų Vokietijoje ėmė rastis pirmos grupelės karo nelabai atsimenančių, tačiau ant Sąjungininkų piktų jaunuolių, kurie sakė, kad dar pažiūrės, nes dar gaus progą atsirevanšuoti. Paaiškėjo, kad progos negavo.
  • Prie to paskui dar prisidėjo kai kurie šizofrenikai, kurie pasakojo, kad išties Vokietija nieko nepuolė, o tiktai Sąjungininkai užpuolė klastingai, o ir Holokausto nebuvo, nes išties konclageriai buvo poilsio stovyklos žydams, su įrengtais baseinais maudymuisi, pirtimis ir taip toliau, o realiai tai čia žydai vokiečius naikino, o paskui visi slapta į kažkur emigravo, siekdami nuslėpti savo darbus, o dabar pasaulinis žydų sąmokslas visur skleidžia klastingą propagandą, šmeižiančią nacius, kurie gelbėjo žydus, nes žydai patys save norėjo išnaikinti. Taip, šitokie pasakojimai yra neonacizmo ašis.
  • Jei kažkas jus pavadins neonacistu, tai žinokit, kad tai maždaug toks pasakymas, kad esate nacistas ir durnius vienu metu.
 • Neobolševizmas – tai visokie atnaujinti bolševikai, labai savo atnaujinimais primenantys visokius neonacistus.
  • Panašumai, kaip jau įprasta, tiesiog stebina: neobolševikai lygiai taip pat pasakoja, kad nei Vladimiras Leninas, nei Josifas Stalinas nerengė jokių ten masinių žudynių, kad visa tai yra kažkokių žydų sąmokslas, o išties tarybinė liaudis buvo labai laiminga ir išvis prie ruso buvo geriau, nes visi turėdavo nuosavus butus, nuosavas mašinas, bulkutės kainavo 3 kapeikas, atlyginimai buvo po 500 rublių ir buvo brangi didelė Tarybų Sąjunga. Žodžiu, irgi įspūdį kelia.
  • Neobolševikai irgi svaigsta apie tai, kad reikia atkurti SSRS. Negana to, yra netgi ir dar labiau pagerinta neobolševikų rūšis – tai nacionalbolševikai, kurie yra kažkoks keistas neonacistų ir bolševikų mišinys. Šitie pasakoja, kad dėl viso SSRS griuvimo kaltos mažos tautelė, kaip kad lietuviai, todėl panašias mažas tauteles reikėjo išnaikinti ir SSRS būtų nesubyrėjusi.
  • Lietuvoje neobolševikų yra pakankamai nemažai – ir iš senų marazmatikų tarpo, kurie jau dėl senatvės nesuvokia aplinkos, ir iš jaunų pridūrkų tarpo, kurie kliedi apie sovietinę gerovę. Yra ir šiaip kažkokių idiotų, kurie gal tais laikais kokius nors partinius postus valdė, o dabar nieko neturi.
  • Daugelis neobolševikų yra tiesiog šiaip nepavojingi silpnapročiai, neskiriantys savo jaunystės ir vaikystės džiaugsmo nuo nusikaltėlių režimo. Jie prisimena, kokie laimingi buvo, kai buvo vaikai, bet nesuvokia, kad laimingi buvo ne dėl valdžios, o dėl to, kad vaikystė – tai laikas, kai žmogus ryškiausiai patiria pasaulį. Kai žmogus bukas, jam viskas susipainioja, tai tada ir pradeda kliedėti apie tai, kaip buvo gerai.
  • Labai dažnai neobolševiką galima atskirti iš to, kad jis piktinasi, jog kažkam leista kažką kalbėti, nes sovietiniais laikais nebūtų leista. Ir tokie neobolševikai dar labai piktinasi, kai kas nors pasako žodį „sovietinis“, nes jie sako, kad reikia sakyti „tarybinis“. Žinokit, juos tiesiog biesina, kai jie išgirsta tokius žodžius, kaip „sovietinis“, „sovietai“ ar „sovietmetis“. Galit juos užtrolinti iki isterikų jau vien tuo, kad tokį žodį pavartosit.
  • Jeigu jums koks nors susibiesinęs neobolševikas pasakys, kad tarybiniais laikais jus būtų į kalėjimą pasodinęs už tokias šnekas, tai jam pasakykit, kad tarybiniais laikais komunistus iš abriezo nušaudavo, o dabar visi gali kalbėt, ką nori, nes dabar laisvė ir demokratija. Aš jums garantuoju, kad kai šitai pasakysit, neobolševiką ištiks priepolis. Ypač jei pasakysite taip įtikinamai, kad jis suprastų, kad tais jo tarybiniais Stalino laikais jį ir būtumėt nušovęs už jo komunizmus.
 • Neokomunizmas ir neomarksizmas – tai reformuoti komunistai, tęsiantys visokias Karlo Markso ir panašių veikėjų idėjas atnaujintu pavidalu.
  • Neokomunizmas prasidėjo dar XIX. pabaigoje, kai toks Vladimiro Lenino draugelis Leonas Trockis uždavė klausimą, kas bus, kai revoliucija įvyks. Tai kadangi niekam atsakyt aiškiai nesigavo, tai Trockis išmąstė, kad nauji vadai užgrobs valdžią ir vėl viskas bus blogai. Todėl socialistinė revoliucija negali būti sėkminga, jei ji nėra nuolatinė (permanentinė), nes bet kokia nauja valdžia greitai sustabarės ir žiūrės tik savo reikalų. Tiesą sakant, po Spalio revoliucijos labai greitai paaiškėjo, kad Leonas Trockis buvo teisus. Už tai, kad Trockis buvo teisus, jį nudėjo Stalino pasiųsti NKVD žudikai – kažkur Meksikoje besislapstantį surado ir kažkokiu ledkirčiu užkapojo.
  • Truputį vėliau už Trockį toksai vokietis Herbert Marcuse sukūrė Naujosios Kairės idėjas, kur buvo aiškinama, kad Markso ir Lenino klasių kova yra nepakankama: gudrūs kapitalistai padidina atlyginimus ir darbininkai tada nesukyla, nes visos problemos gaunasi išspręstos. Todėl NK ir sugalvojo, kad norint permanentinės revoliucijos, reikia ieškoti priešpriešos visur ir tarp visų, nes kuo labiau visi susipjaus, tuo bus greitesnis progresas.
  • Taigi, neokomunistai labai mėgsta kalbėti apie visokias diskriminacijas: čia ir moterų nelygybė, ir religinės mažumos, ir seksualinės mažumos, ir tautinės mažumos, ir išvis kas papuola. Svarbu tik rėkti apie tai, kad kažkas ten kažkur diskriminuojamas, terorizuoti visas daugumas, remti visas agresyvias mažumas ir pjudyti visus ant visų – štai jums ir permanentinė revoliucija.
  • Daugelis neokomunistų jaučiasi labai dvasingais ir mėgsta daug pezėti visokių kliedesių, užmaskuotų gražiais žodžiais, kurių net ir patys neokomunistai nesupranta. Įdomus faktas čia yra tas, kad vos tik nuo pezėjimų apie dvasingumus ir visokius blogus diskriminuotojus pereinama prie pačių komunistinių teorijų, tie patys neokomunistai staigiai susimėto, ima isterikuoti ir pareiškia, kad daugiau nekalbės, nes čia juos kažkas įžeidinėja adhominemais ir diskriminuoja.
  • Jei pasiaiškinsime po neokomunistinius pezalus, tai modernus neokomunizmas susiveda į pasakojimus apie tai, kad reikia kovoti su diskriminacija, nes visur turi būti tolerancija, o tolerancija reikalinga tam, kad būtų pažabota netolerantiška dauguma, kuri negali būti tolerantiška iš principo, nes ji yra diskriminuojanti ir viskas. Kadangi ta tolerancija, kuria švaistosi neokomunistai, būna labai keista (pvz., kad reikia toleruoti kokius nors puslaukinius islamistus, sugalvojusius banditizmu užsiimt), tai neokomunistus daugelis vadina tolerastais ir netgi išvis nepilnapročiais.

Vienas labai svarbus dalykas, kurį reikia įsisąmoninti kiekvienam: ir komunistai, ir nacistai būna, kad visaip meluoja ir pasakoja apie kokį nors patriotizmą. Čia reikia paprastai suprasti – nacių ir komunistų patriotizmas yra visiškai kitos rūšies: komunistai yra ne Lietuvos, o jau seniai neegzistuojančios SSRS patriotai, kuriems yra atsisukę šriubikai. Nacistai – lygiai taip pat neegzistuojančio III Reicho patriotai, kuriems irgi atsisukę šriubikai. Nei vieni, nei kiti Lietuvos nemato, kaip savo Tėvynės, nes tiems, kam Lietuva yra Tėvynė – tiems ir III Reichas, ir SSRS yra šalys, kurios kadaise okupavo Lietuvą.

Testas pasitikrinimui

Ar supratote, kuo skiriasi nacistai nuo Lietuvos patriotų? Pasirinkite atsakymą:

 1. Taip, supratau
 2. Ne, nesupratau

Jei pasirinkote antrą variantą, tai parašykit man į komentarus, kad pasirinkote tą variantą ir aš jus išbaninsiu, kad daugiau čia pas mane nesilankytumėt, nes šitas blogas jums neskirtas. Čia tik smegenų turintiems žmonėms skirta, o ne visokiems durniams.

Rokiškis Rabinovičius rašo jūsų džiaugsmui

Aš esu jūsų numylėtas ir garbinamas žiurkėnas. Mano pagrindinis blogas - Rokiškis Rabinovičius. Galite mane susirasti ir ant kokio Google Plus, kur aš irgi esu Rokiškis Rabinovičius+.

126 thoughts on “Nacionalizmas, nacizmas, fašizmas ir kiti žodžiai

 1. Laurynas

  Puikus straipsnis. Dabar turėtų ateit bent vienas komentatorius, kuris tamstą išvadins visišku fašistu, kurį prie Stalino būtų vietoj sušaudę, ir kitas, kuris išvadins visišku komunistu, kurį prie Hitlerio būtų vietoj sušaudę.

  Reply
 2. Vytautas

  „Socializmas – tai kai sakoma, kad kokį nors žmogų galima aukoti vardan visuomenės, net jei tas žmogus ir niekuo dėtas, nekaltas ir išvis ne į temą.“
  Kažkaip toks apibūdinimas nesisieja su žodyno variantu: 1. ideologija, ekonominės minties kryptis, reikalaujanti panaikinti privatinę gamybos priemonių nuosavybę, sukurti tokią visuomenės santvarką, kurioje nebūtų klasinio pasidalijimo ir būtų įgyvendinti socialinės lygybės bei teisingumo principai.

  Beje, ką jūs turite omenyje, kai kalbate apie mąstymą (tai, kad jis yra informacinis, ne fiziologinis procesas)?
  P.S.: Daunas tai dėl chromosomų neišsiskyrio mejozėje, todėl yra sąlygotas tik atsitiktinumo, tad kaip visuomenė gali visiškai „sudaunėti“ -- mistika, kurią ir naciam būtų sunku paaiškinti.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Tamsta matyt naudojatės kokiu tai žodynu, kuris iš sovietmečio apibrėžimus turi. Kita vertus, net ir tamstos apibrėžime, jei išversim į žmonišką kalbą, yra tas pats žmonių aukojimas -- panaikinama privati nuosavybė, klasinis pasidalijimas ir įvedama socialinė lygybė (kas išties reiškia, kad netinkami yra naikinami).

   O mąstymas yra informacinis procesas -- čia labai paprasta: informacija yra informacija, o fiziologija (ar elektronika) tėra informacijos nešėjas.

   Reply
   1. tikras lietuvis

    Įsiterpsiu:
    pirmu komunistu, t.y. nesavanaudišku žmogumi, dirbusiu visuomenės daugumai, yra laikomas Kristus.
    Jei pagal jį matuoti komunistus, tai tokie komunistai gali būti Lietuvos patriotais.
    Ir buvo, nes jie pastatė Lietuvą, kurios iki galo išvogti bei išgriauti iki šiol nesugeba landsberginiai ablavukai -- vagys.

    Reply
  2. skirmantas tumelis

   Žodynus rašo irgi žmonės. Nebent ateiviai (tie kur Internetuose apsimetinėja katėmis)…

   Socialinis teisingumas yra tokia iš pažiūros pozityviai skambanti sąvoka.

   Teisingumas yra subjektyvus dalykas. T.y. teisingumas atskiram asmeniui ar socialinei grupei nereiškia, jog tas teisingumas yra teisingumu kitiems asmenims ar kitoms socialinėms grupėms.

   Čia, matyt tą ir reiškia ką ir rašė Rokiškis, t.y. kad atskirų asmenų interesai yra nesvarbūs socialinės grupės atžvilgiu ir jie gali būti aukojami.

   Reply
 3. Vutautas

  Geras straipsnis.
  O kaip vertinat V.Suvorovą (diena m, ledlaužis ir dar visa krūva knygų)? Čia dėl tos eilutės, kad Vokietija nieko nepuolė.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Kiek atsimenu, pas jį ten 80 procentų teisybės su 20 procentų melo. Dėl tų 80 procentų teisybės ir isterikuoja visokie sovietukai.

   Dėl to, kad Vokietija nepuolė -- puolė jinai, tik vat SSRS irgi būtų puolusi, ale tik tiek, kad gal keliais mėnesiais vėliau.

   Reply
  2. Kutuzov

   Kur pas Suvorovą parašyta, kad Vokietija nieko nepuolė? Gal kažkaip kreivai skaičiau, bet neatsimenu tos eilutės. (Prisipažinsiu, kilo netyčia mintis, kad Tamsta pats tik tų knygų pavadinimus perskaitei).

   Reply
   1. Pikc

    Pataisykit, jei klystu, bet aš mokiausi, kad 2PK prasidėjo 1939 m., o ne 1941 m., o dar ir prieš tai buvo šiokių tokių įvykių, tai tas prevencinis smūgis bolševikams (bent aš taip linkęs manyti) nėra atskaitos taškas, mano galva.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Čia pagal ką skaičiuosim. Sovietai skaičiavo pagal SSRS užpuolimą, nes Lenkijos užpuolimas jiems nesiskaitė, kadangi jie patys Lenkiją lygiai taip pat užpuolė, sutartinai. O šiaip, jei pagal įvykius žiūrėti -- tai nuo Sudetų atplėšimo matyt reiktų skaičiuot.

     Reply
    2. Atsakinga pilietė

     Antrasis pasaulinis karas, bendra istorikų nuomone, prasidėjo nuo to laiko, kai Vokietija 1939m. užpuolė Lenkiją. Norėčiau pastebėti, kad šis straipsnis yra žeminantis žmones, turinčius kitokią nuomonę ,pvz.,: aš nieko blogo nematau, jog moteris paeiškė, kad ji mieliau rinktųsi tą, o ne aną. Čia laisva šalis, tad, jei nuomonės išraiška nelaužo jokių įstatymų ir netrukdo kitų žmonių teisėms, ją galima pareikšti.

     Reply
     1. Rokiškis Rabinovičius Post author

      Nuomonė yra tada, kai ji pagrindžiama kažkokiu racionaliu argumentavimu. Kitais atvejais -- tai elementarus durnumas (pvz., kažkas gali turėti nuomonę, kad silkės skraido -- tai niekaip nereiškia, kad ta nuomonė verta bent kažkokio nagrinėjimo). Atitinkamai, jei yra kokia nors subingalvė, kuriai atrodo, kad naciai yra geriau už komuniagas (netgi nepaisant prasišviečiančio suvokimo, kad naciai visgi irgi kažkokie nelabai), tai ir yra subingalvė, o savo nuomonę tegul kišasi subinėn. Nes ir naciai, ir komunistai -- tai yra tiesiog klaikenos. Nėra geresnių, negalioja ten jau palyginimai, nes ta sritis yra už tos nežmogiškumo ribos, kur palyginimai praranda prasmę.

      Reply
 4. Šiaip

  Neblogai, man patiko. Bet kadangi esu durnelis, ne viską supratau. Į klausimą neatsakau, todėl prašau neišbaninti. O kadangi dar esu durnelis su inciatyva, todėl čia ir rašau. O nesupratau svarbiausia štai ko -- blogio kritika aiški, bet kodėl nutylėtas dabartinis gėris? Kaip supratau, tai demokratija. Bet aš kažkodėl manau, kad kiekviena virėja valdyti valstybės negali, kaip ir visi durneliai, tokie kaip aš. Todėl norėtųsi išgirsti pasamprotavimų apie demokratiją. Beje, ir Aristotelio kontekstas nepamaišytų, kuris sakė, kad valdymo formos yra trys, kurios turi po dvi atmainas -- gerąją ir blogąją: monarchija ir autokratija, aristokratija ir oligarchija, politėja ir demokratija. Kaip matome, protingi žmonės demokratiją (demoso valdymą) skiria prie blogųjų. Dar yra ir respublika? Apšvieskite mane neišmanantį.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   O kam čia gilintis -- gyvenam demokratijoje, gali visi sakyti ir galvoti tai, ką nori. Tai ir yra visa esmė. Tegul ir su blogybėmis savomis, kaip kad visokie populistai, ale visvien geriau.

   Reply
   1. TiesiaiSviesiai

    Oi kaip reikia gilintis. Kalbėti gali, tai jau didelis žingsnis, bet veikti negali ką nori. Kol dauguma neapsirinks 1-ojo varianto, tai tik laisvas kalbėjimas ir liks laisviausia sritis. O tai dar negreitai…

    Reply
    1. mauglis

     O vat iš manęs senelio žemę atėmė prieš dvidešimt metų (jau antras kartas bus, nesiseka). Pašnekėjau, bet neatidavė. Bandžiau atimt -- neleido, nusikaltėliu išvadino. Nusprendžiau pasidalint bendrai, juk ir man, ir jam užteks, tai paaiškėjo, jog socializmą aš čia bandau kurt, neduok die. Taip išmokau vieną dalyką apie mūsų demokratiją -- tai kaip lenktynės, kur keli žaidėjai prieš startą išbeda kitiems akims, o paskui bėga visi kartu drauge. Gražiai, pagal tas pačias taisykles bėga, nieko nebeprikiši -- lygios teisės visiems 🙂

     Reply
     1. tikras lietuvis

      Būtų lygios teisės, būtų lygūs ir rezultatai(atgautum kas priklauso), bet kada supranti, kad šioje tvarkoje jokios lygybės nėra ir būti negali, tada aišku dėl ko Lietuva baigia išputėti -- žmonės dar yra vis veikiami tarybinių pasakojimų, kad ir jie kažką gali -- kažką reiškia, dėl ko nenori vergauti ir lekia iš čia.

      Reply
 5. Julius

  Superinis žodynėlis (ir, sakyčiau, KAI DIDUMO oh-my-god)

  Tik va nežinau ar visiška tiesa rasizmo skiltyje apie tai, kad mąstymas nepaveldimas. Žinoma, oficiali teorija teigia, kad ne. Bet kažkodėl abejoju, ar tautų mentalitetas yra vien auklėjimo padarinys. (Prašau dar nebaninti, nors ir nepolitkorektiškas idėjas tuoj parašysiu) Paraleles galima išvesti su mūsų mylimais keturkojais: visi daugmaž įsivaizduoja, kokio charakterio yra labradoras ir kokio -- koks nors Kaukazo aviganis. Mano nuomone, paveldėjimas bent iš dalies apsprendžia žmogaus TEMPERAMENTĄ, (ne moralines nuostatas ar charakterį). Sunku jį nusakyti žodžiais, bet jis juntamas matant žmogaus judesius ar manieras.

  Geriausias pavyzdys būtų čia: http://www.youtube.com/watch?v=UU5q9GVJRKQ -- kažkaip sunku įsivaizduoti baltąjį ar azijietį taip dainuojantį, o štai šiam piliečiui tai gaunasi kažkaip savaime. Juk visos tos vokalo manieros, repavimas ir panašiai yra tiesiog jo dalis. Visi kiti repuoti mokosi mėgdžiodami juoduosius, o šiems to mokytis nereikia, jiems tai jau įaugę į kraują.

  Turbūt neverta pastebėti, kiek yra baltųjų, žydų ar azijiečių smukininkų, ir kiek negrų būgninikų 🙂

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Temperamentas -- tai iš esmės, mediatorių išsiskyrimo mechanizmai. Ar staigiai ir greitai išsiskiria jums adrenalinas, dopaminas, noradrenalinas, serotoninas? Gal ir yra kažkokių skirtumų. Kita vertus, tie skirtumai dažniausiai perdedami labai smarkiai. Ar žmogus bus susikaustęs, ar draskysis -- priklauso nuo visokių patirčių, gaunamų dar labai ankstyvame amžiuje.

   Reply
   1. Niercas

    O Radžis? Juk negyveno su čigonais, bet mėgsta blizgučius? Kaip paaiškinti?

    Reply
 6. florian

  Dėl fašizmo, tai pasakyčiau kad skelbiama vienybė buvo toks pat propagandinis triukas, kaip sovietų „narod i partija jediny“. Tiesiog bet kas nejaučiantis tos vienybės represuojamas.
  Labiau iškirtinis fašizmo atributas yra „nusipelniusiųjų ir veteranų valdžia“ ir reikalų tvarkymas „fasci“ -- rykštėmis. Ir nors klasikinio fašizmo atveju valdžia remiasi karo veteranais (Italija) ar KGB veteranais (Rusija), net Lietuvoje yra/buvo fašizmo apraiškų ir retorikos. Tai ir Brazausko „rinkite geriau patyrusius/ir tuomet dirbome Lietuvai“, Paulausko „nusipelnėme gyventi geriau“ (čia kurie tokie nusipelnė? Kame gi, gal kovoje už nusipelnymą?) iki Pakso „tvarka bus“ (kieno tvarka, kokia tvarka?). Jei kitokia nei esanti, tai automatiškai interesai su visuomene kertasi. Na bet bukos liaudies pagrindinis bruožas yra tas, kad iš savo bukumo ir neturėjimo kuo pasigirti, ji tapatinasi su „ponais“. Taip baudžiauninkų ainiai tuteišai tapatinasi su lenkais, dvarininkais suprask, su kultūra atseit. O bukas bambalinis Kalabibiškių rinkėjas, su kokiais „nusipelniusiais“, nes nu, gi ir jis norėtų gyventi geriau, o protelio suvokti kad niekuo nenusipelnė ir į sarašą nepapuola neužtenka. Kitą vertus tokie debilai nuspelnyti režimui besistengdami dižiausių blogybių ir pridirba.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Taip, fašistinės idėjos daugeliui imponuoja, ypač visokiems runkeliams, kurie nori jaustis kietai, o tiesiog jaustis kietai negali, nes yra tiesiog runkeliai, kurie kietai gali jaustis tik didelėje gaujoje.

   Reply
 7. TiesiaiSviesiai

  Kada visuotinis atbaninimas? Velykų proga? Tai renkuosi 2-ą 😀
  O rimčiau, labai trūksta mažiau populiarių (įdomu kodėl) žodžių:
  anarchija (anarchizmas),
  liberalai (libertalizmas).

  Kai kas sako, kad anarchija Somalyje, Sirijoje. Tokia formulė: anarchija= karas, prievarta, chaosas.
  Tai sekanti šalis, kuri pakeis santvarką į anarchistinę- Š. Korėja. Nežinau kaip su tokiais ginčytis- kalbam lietuviškai, bet apie visiškai skirtingus dalykus. Tiesiog nesusikalbam.

  Reply
 8. Aladinas

  viskas labai grazu ir aisku, bet kaip juos atskirti kai jie zygiuoja visi uz rankuciu susikibe ir po tom paciom veliavom???

  Reply
  1. Pikc

   O ką, tamstele, žinai, koks ten minėjimas, kas ten ir dėl ko susirenka, kas ten „fašystai“ ir kas tie didieji „antifašystai“? Kiek apskritai Latvijos situaciją žinai?

   Reply
 9. Vilius D

  Nugi gerai.

  Tik viena pastaba:
  Tekste aiškiai atskiriamas fašizmas ir nacizmas, korektiškai nurodant, kad pirmasis yra švelnesnis ir daug įvairesnis dalykas, o antrasis jau konkrečiai su NSDAP susietas.
  Lygiai taip galima skirti komunizmą (kuris irgi ta pačia prasme švelnesnis, nes bent jau teoriškai gali būti ir visiškai neprievartinis, paremtas laisvomis asociacijomis) ir konkrečių komunistinių režimų (ar galios neįgijusių grupių) ideologiją, ar tai būtų bolševizmas, ar Šiaurės Korėjos čiu-čė, ar koks autonomizmas, ar apskritai kokia nemarksistinė krikščioniško ar anarchistinio komunizmo forma.

  Ir kai morale lyginamas nacizmas ir komunizmas, gaunasi labai skirtingo lygmens sąvokų palyginimas (Juolab kai kalbama apie „garbini lietuvių žudynes ir Lietuvos okupaciją“ -- šitame kontekste labiau tiktų nacizmo ir stalinizmo palyginimas -- ). Truputi apelsinų ir obuolių lyginimas.

  Nors ašen ir liberalas, bet galvoju, kad tiek fašizmą, tiek komunizmą reikia po truputi reabilituoti, politinės vaizduotės ugdymo tikslams (Kas niekaip, oi niekaip nereiškia, kad siūlau reabilituoti stalinizmo ar nacizmo nusikaltimus.)

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Vat čia labai įdomus reikalas: komunizmas nėra švelnesnis už kažką, tik tiek, kad jo atmainų, kaip ir fašizmo atmainų -- daug. Tai, ką tamsta norit pavadinti tuo švelnesniu, neprievartiniu ar dar ten kažkuo -- tai būtų arčiau socializmo.

   Dėl neprievartinumo -- visi be išimties komunistiniai režimai, įskaitant netgi Pol Poto raudonuosius khmerus, pasakodavo apie savanoriškas komunas. Praktikoje tas savanoriškumas ir neprievartinumas visada būdavo vienodas -- konclagerinis. Todėl teoriškai įsivaizduojamus propagandinius komunistų pasakojimus vertėtų nagrinėti skeptiškai.

   Taigi, nors ir galime viską išskaidyti į krūvą skirtingų komunizmo rūšių (pvz., bolševizmą, maoizmą, čiučche, etc.), bet tai būtų vargu ar produktyvu -- greičiau tik defokusuotų, nes per medžius imtų nesimatyti miško.

   Reply
   1. Vilius D

    Bala žino dėl to skaidymo. Jau tarp režimų labai dideli skirtumai, pavyzdžiui, raudonųjų khmerų ir 1960-1980 m. jugoslavų komunizmo. O jei orientuotis ne tik į monolitiškus režimus, bet ir į daugpartinėje parlamentinėje sistemoje siekiančius veikti komunistus (tarkim, visokius eurokomunistus, pavyzdžiui, aštunto dešimtmečio Ispanijos ar Italijos komunistų partijas), tai ten bus tų gerokai švelnesnių realių pavyzdžių. Nes dabar per mišką nesimato medžių ir visokiems veikėjams ima rodytis, kad Nida Vasiliauskaitė = Stalinas be ūsų ir panašūs vėjai.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Vat čia ir susiduriam su tuo, kad komunizmas yra tiesiog iki visiško susiaurėjęs ir nukrypęs socializmas.

     Tarp kitko, čia labai gerai transformacijas ir nuokrypius parodo socialdemokratų partijos: XIXa. didesne dalimi tai buvo tiesiog tie patys fašistuojantys komunų kūrėjai, teroristai ir nusikaltėliai, kaip kad Rusijos bolševikai. Tačiau po serijos skilimų ir persiorientavimų liko sąlyginai nuosaiki, tegul ir link socializmo traukianti srovė.

     Dėl visokių Italijos ir Ispanijos kompartijų -- prisiminkim, kad socialdemokratai (bolševikai ir menševikai) XXa. pradžioje ir į Rusijos Dūmą buvo pakliuvę, kur atrodė lyg ir parlamentinė partija, galinti veikti daugpartinėje sistemoje. Bet tai jiems nesutrukdė paskui rengti skerdynes.

     Reply
 10. algis

  is dalies su tos bobutes pasakymu sutinku. Ji, manau, nelygina tu dvieju diktatoriu, tik masto, jog jos atveju geriau butu buve iskart buti nusautai negu, kad sibire kankintis. Man irgi manau taip butu lengviau. Ir o bet taciau abu tie diktatoriai prilygo vienas kitam, tik tam tikrais atvejais gal vienas kita kiek pralenkdavo.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ta moteriškė būtent lygino ir aiškino, kad naciai yra gerai, nes komunistai blogesni. Pavyzdinis atvejis tiesiog.

   Reply
 11. Pilietis

  Gerbiamas autoriau,

  pagirtina, jog bandote aiškinti daugelio painiojamas sąvokas. Tačiau keletas pastebėjimų:
  1. Žmonių niekinimas, vadinimas „priedurniais“, „dibilais“ ir t. t. šiaip jau nėra priimtinas. Aišku, jūsų blogas -- Jūsų reikalas. Bet, tikiuosi, savo stiliumi atbaidote normalius žmones.
  2. Gerbiamajam derėtų pasimokyti formuluoti sąvokas. Sąvoka nepradedama „…tai kai“. Neobolševizmas tikrai nėra „tai visokie atnaujinti bolševikai“. Kitos sąvokos tikrai nėra „tai kai sakoma…“.
  3. Greičiausiai šiuo komentaru tapsiu „niekingu durniumi, čia nepageidaujamu“? Kaip pastebite, ar žmogus „turi smegenų“, ar ne? Šiaip, įdomumo dėlei. Kaip manote, aš turiu smegenų? Turint omeny tai, jog Jūsų įrašas man atrodo apgailėtinas.

  Reply
  1. Alvidon

   Pabūsiu liaudies balsu (kas pamena sovietmetį -- suvoks):
   1. Viskas atvirkščiai: būtent nevadinimas tikraisias vardais atbaido normalius žmones. O jei nenormalūs atsibaidys išgirdę tikruosius vardus -- tuo geriau, vistiek jie beviltiški.
   2. Filologas apgailėtinas, problemą matote rado. Na arba kitaip: mes, šios kalbos vartotojai, ir esame galutiniai ir neapskundžiami teisėjai šioje (kalbos vartojimo) srityje. Kalbama ne tam, kad taisyklių reikalavimus įvykdyt, o tam kad susikalbėt. Jūs gi klaidžiojat tarp vienos pušies: neobolševikai ir yra atnaujinti bolševikai, taip verčiamas „neo“, o savoka ir yra tai kai sakoma (nepasakysi -- nėra ir apie ką kalbėt).
   3. Pirmi du punktai kaip ir susiję su smegenų vartojimo efektyvumu.

   Reply
 12. Mindaugas Šimkus

  „o mąstymas, negana to, yra informacinis, o ne fiziologinis procesas“
  → Mąstymas yra ir informacinis ir fiziologinis procesas. Silpnapročiui gali pateikti visą pasaulio info, bet neturėdamas protinių galimybių ją apdoroti, jis nesugebės jos perprasti ir padaryti racionalių apibendrinamų išvadų.

  „Žinokit, juos tiesiog biesina, kai jie išgirsta tokius žodžius, kaip “sovietinis”, “sovietai” ar “sovietmetis”“
  → Na, lietuviškai yra tarybinis, tarybmetis. Man sovietinis, tai, kaip čainikas, atviorkė, atrabotkė, samasvalas, raskladūškė, dūhovkė ir t. t. ir panašiai… Tiesiog dar vienas rusizmas rodantis lietuvių kalbos nemokėjimą (neišprusimą) irba prastą skonį renkantis vartojamus žodžius, o kartais net antilietuviškumą…

  PV.: Puikus straipsnis 🙂

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Aiškinti, kad lietuviškai reikia sakyti ne „sovietinis“, o „tarybinis“ -- tai tas pat, kas aiškinti, jog lietuviškai reikia sakyti ne „tovariščius“, o „draugas“. Tai visiška dezorientacija.

   Čia tamstai apie tą „tarybinis“ vartojimą -- http://rokiskis.popo.lt/2011/10/06/tarybinis-ar-sovietinis-kalbainiu-bukumo-klausimas/

   O dėl mąstymo -- kompiuterio darbą irgi galima vadinti elektros srove. Nepaisant to, kompiuterio procesai yra informaciniai, o elektra ten -- tik tarp kitko.

   Sutapatinti elektrą ar fiziologiją su informaciniais procesais -- tai maždaug tas pats, kas sutapatinti tapybą su dažų cheminine sudėtim.

   Reply
   1. Mindaugas Šimkus

    „Aiškinti, kad lietuviškai reikia sakyti ne “sovietinis”, o “tarybinis” — tai tas pat, kas aiškinti, jog lietuviškai reikia sakyti ne “tovariščius”, o “draugas”. Tai visiška dezorientacija.“

    Man patiko! 🙂 Puikiai pavaizdavai kaip gyvenime atrodo bereikšmiai teiginiai 🙂 Kitų pavyzdžių galima pasiskaityti čia: https://lt.wikipedia.org/wiki/Bereik%C5%A1mis_teiginys 🙂

    Na siuntinėti skaityti kokius tai straipsnius, kuriuos patys parašome visi galime. Va -- eik paskaityk, kodėl sovietų sojūzas tiek pat tinkamas, kaip ir junaitai steitai of amerka → http://mindaugz69.blogr.lt/2013/03/05/sovietu-sojuzas/

    „O dėl mąstymo — kompiuterio darbą irgi galima vadinti elektros srove. Nepaisant to, kompiuterio procesai yra informaciniai, o elektra ten — tik tarp kitko. „ → Jau sukūrė gebantį mąstyti, o ne tik vykdyti algoritmus kompiuterį, kad lygini tai kas nesulyginama? 🙂

    „Sutapatinti elektrą ar fiziologiją su informaciniais procesais — tai maždaug tas pats, kas sutapatinti tapybą su dažų cheminine sudėtim.“ → Duoti pavyzdžius visiškai ne į temą, tai tas pats kaip penkiamečiui paklausus „ iš kur aš atsiradau“ pradėti pasakoti, kaip veikia fotosintezė.

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     O, aš paskaičiau ir matau, kas tamsta per tipažas. Tamsta vienas iš tų, kurie kažko nesuvokia, nes trūksta smegenų, bet savo problemą mato ne sąvy, o aplinkoj. Tipo „nesuprantu, tai reiškia neteisybė“.

     Malonėkite iš mano blogo dingti ir nesirodyti daugiau, nes čia nėra vieta panašiems tipams, kaip tamsta.

     Reply
  2. Pikc

   Dėl „sovietinio“ -- aš girdėjau tokį paaiškinimą: jeigu versim į lietuvių kalbą („tarybinis“)- reiškia, ten buvo tarybos, kurios tardavosi ir kažką nutardavo. Kadangi to nebuvo, o buvo tik parodija, todėl „sovietinis“ yra kur kas tinkamesnis terminas, negu „tarybinis“ -- kaip ir „tolerastas“ yra kur kas taiklesnis, negu „tolerantiškas jaunuolis“, atsižvelgiant į tos faunos pažiūras ir veikimo principus (čia kiek į šoną, bet grynai kaip iliustraciją pateikiau).

   Reply
   1. Rokiškis Post author

    Sovietai paėmė žodį „taryba“ dėl vienos priežasties -- kad Lietuva turėjo Lietuvos Tarybą, paskelbusią Nepriklausomybę. Žaidimas žodžiais.

    Reply
 13. Tomas

  Gal turit kokių pavyzdžių, kur žurnalistai pavadino NSDAP gerbėjus Lietuvos patriotais? Nes visus kitus lyg ir pats esu jau matęs..

  Reply
 14. Pjovejas

  čia biškį gal ir ne įtemą, bet pvz., „idealusis komunizmas“ tiesiog neįmanomas, kol žmonės yra tokie, kokie yra. Kažkada su vienu vakariečiu jaunuoliu, laikančiu save komunistu diskutavom (kažkaip keista, kaip jie ten kartais neturėję tokios „šviesios“ patirties kartais garbina kažką, ko nepatyrė savais kailiais). Tai atsimenu, kad jis taip ir nesugebėjo paaiškinti, kaip „gerasis komunizmas“ sustyguos tiesiog žmogiškas natūras, kai tu tikrai nori gauti „pagal poreikius“, bet garantuotai kažkada pradėsi tingėti duoti „pagal galimybes“ (jau nekalbant, kad žmogiški poreikiai amžinai anksčiau ar vėliau ima viršyt galimybes). Ir iš kur jis išknistų kiekvienam norinčiam po gražią privačią atogražų salą jo ramioms atostogoms, kurios truktų minimum 4 mėnesius per metus…
  Žodžiu, kol nesam genetiškai modifikuoti, tokių nesąmonių, kaip „komunizmas“ tiesiog fiziškai negali būt… 🙂

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ta tamstos minima problema, kad komunizmas gali būti, tik tam reikia specialių žmonių -- tai gerokai nagrinėta pačių komunistų. Pagal juos sprendimas yra žmonių šalinimas, auklėjimas ir perauklėjimas.

   Netinkami (neperauklėjami) turi būti eliminuoti, kiti turi būti perauklėjami specialiose Antono Makarenkos ir Jean-Jacques Rousseau idėjomis paremtose bendruomenėse -- kolonijose. Naujoji karta (vaikai), kad išvengtų netinkamo auklėjimo, turi būti atimami iš netinkamų tėvų, o likę -- turi nuo mažų dienų būti auklėjami taip, kad persisemtų tinkamomis idėjomis.

   Ta idealaus žmogaus tema -- nuolat būdavo skleidžiama. Irgi, beje, labai primena nacistus.

   Reply
 15. Pjovejas

  Mano asmenine nuomone, šios problemos jokie auklėjimai neišspręs, tai tiesiog įsiūta biologinių būtybių genuose: išpešti kuo daugiau naudos sau kuo mažesnėmis sąnaudomis, kartais modifikuojant kai kuriuos aspektus bandos interesų labui. Ir jokios ten mokyklos artimiausiu metu nepermuš milijardų metų evoliucijos rezultato 🙂
  Tarp kitko, bitės ir skruzdėlės turbūt galėtų būt vertinamos, kaip komunistinės bendrijos pavyzdys 🙂

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Tai aišku, kad neišspęs, nes tai briedas. O dėl bičių ir skruzdžių -- jos gi besmegenės. Jei žmogų paversi mankurtu, padaręs jam kažką panašaus į lobotomiją, tai jis ir bus tinkamas komunistinei santvarkai.

   Reply
 16. snafu

  Kaip galima nezinoti tokiu savoku kai 8-10 klasei per istorijos pamokas mokino jas?

  Reply
 17. Vytas K.

  Koks skirtumas kokiais žodžiais ką vadini. Iš esmės tai yra durniai idealistai, kad galima sukurti idealią visuomenę kažkokiais tai valdžios nurodymais ir realistai, kurie supranta kad niekas tavim nepasirūpins tik nebent pats. Beje, didžiai gerbiamas II pasaulinio karo Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas W. Churchill po laimėto karo yra pasakęs -- ateities naciai save vadins antinaciais 🙂 Ir man atrodo kad jis buvo teisus.

  Reply
  1. roro

   Taigi aiškiai parašė Rokiškis-jis čia kvadRATINA apskritima, t.y. meluoja vaikams ir kad daunų apgaut neįmanoma

   Reply
 18. Izminas

  Zodziu,kaip supratau,bet koks -izminis valdymas,labai kenksmingas sveikatai.Vartoti reiktu tik pasitarus su daktaru ar vaistininku.O taip noretusi,dar baltomis tapkemis, per Rio de Zeneira praslepent 🙂

  Reply
 19. studentas

  O šovinizmas nėra labiau savos tautos iškėlimas virš kitų? tikėjimas, kad sava tauta yra geresnė už kitas dėl kokių nors priežasčių. Taip bent kažkurios klasės istorijos vadovėly rašė…

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ponas Studente, aš matau, kad tamstai skaityti buvo sunku, tai vietoj to čia nutarėt paklausti, kad nesivargint. Tai negi dabar tikitės atsakymo?

   Reply
 20. Asiliukas

  O čia blogai, jeigu aš, pavyzdžiui, visokius blogus daiktus vadinu „bolševikiniais“, o gerus „fašistiniais“? Paminėsiu pavyzdį kad ir su traukiniais/metro, nes tai mano viena pagrindinių transporto priemonių, kuriomis naudojuosi tiek gyvenamojoje vietoje, tiek keliaudamas. Pavyzdžiui, kai tenka važiuoti senu bildančiu traukiniu be A/C ir panašių patogumų, sakau „Na va reiks važiuoti su tuo apgriuvusiu bolševikiniu traukiniu“. O kai būna geras, patotgus,su A/C ir nebildantis (koks nors naujesnis Siemens ar panašus), tai sakau „nu va, fašistinis/nacistinis traukinys/metro. Super.“. Ar taip geriau nedaryti, nes dar kas pagalvos, kad ne visi namie?

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Suprantu, ką tamsta turit omeny. Tai yra tipinis sovietinis diskursas, kur atsilikusi SSRS buvo sutapatinusi visus mokslo ir kokybės dalykus su nacistine Vokietija (filme apie Štirlicą tai labai ryškiai matėsi, beje).

   Galiu tiesiog padiagnozuoti, kad tamsta mėgstate skaityti visokius rusiškus internetus, kuriuose visokie atsilikėliai dalinasi savo sovokiškais anekdotais, Zadornovo humoru ir panašiu nulinės vertės šlamštu. Ir galimai dar ir visokias rusiškas TV humoro laidas žiūrite bei visokiems seniems rusiškiems filmams jaučiate nostalgiją.

   Tamstai visi yra namie, tamsta tiesiog atsilikote nuo gyvenimo maždaug 20 metų. Tame nėra nieko tragiško, išskyrus tai, kad tamsta senas nupušėlis.

   Reply
   1. Asiliukas

    Tai čia ir šuo pakastas, kad aš rusiškas TV pirmą ir paskutinį kartą žiūrėjau apie 1991 metus, kai ten rodydavo Disneyaus multikus. Net ir mano rusų kalbos žinios yra išimtinai iš ten. O štirlicas man nesako visiškai nieko, išskyrus tai, kad kaip suprantu, tai kažkoks Tarybinio kino super duper herojus, kurį žino vyresnės kartis žmonės, gyvenę SSRS. Apie tarybinį ir beigi rusišką kiną nežinau turbūt kad absoliučiai ničnieko ir man tai neįdomu. O skaityti rusiškai moku panašiai, kaip kai kurie mažiau gabūs pirmokai skaitydavo skiemenimis, tai tų jūsų menamų šaltinių tikrai neskaitau ir, spėju, kad jie jums pačiam yra kur kas geriau suprantami, nes pats esate tarybinis „produktas“, pasaulį matantis pro Tarybinius akinius, nes ten praleidote kur kas daugiau laiko, nei aš. Dėl to drįsčiau teigti, kad truputį nepataikėte su tokiais mano apibūdinimais. 🙂

    Reply
    1. Rokiškis Post author

     Tai reiškia, viskas dar blogiau su tamsta. Tamsta sugebėjote persisemti sovietiniais šposais, net nesuvokdamas, iš kur jie.

     Reply
     1. Asiliukas

      Tai nieko čia blogo. Juk nerimtai taip blevyzgojam. O istorijų apie tvarkingus ir mandagius vokiečius ir rsudonuosius driskius girdėjau iš vyresnių, kurie sakėsi turėję first hand patirties ta tema WW2 metu (tiesa, jie ne žydai). Tai turbūt iš ten ir sugalvojau, nors šiaip tai man yra visiškai px ir aš čia šiaip nusišneku, su intencija pažiūrėti, kaip reaguos Rokiškis. Geros dienos jums.

      Reply
    2. Alvidon

     Na tai viskas paprasta: normaliam žmogui vokiška kultūra, dizainas, tvarka aišku labiau prie širdies už rusišką. Na o kad sovietmečiu vokiška buvo tapatinama su fašistine o rusiška su bolševikine -- tai čia jau kita istorija (propaganda). Tai ar čia šiaip „iš dizaino pozicijų“ pats vartini, ar šiaip trolini -- tai dar kita istorija. Nu o bet tačiau palyginkim kokią rusų kareivio uniformą ir SS uniformą (Hugo Boss produktas) -- žaidimas į vienus vartus. Nežinau, gal rusams kitaip atrodo, nors aš tokių rusų nesutikau (nors pažinojau daugybę).

     Reply
  2. roro

   Jūs kitąkart, kai važiuosite bildančiu traukiniu, tą vietą į kurią važiuojate pavadinkit Sibiru, o kai nebildančiu, tą vietą į kurią važiuojate pavadinkit Aušvicu, tada nekils problemų, nes vieta iš kurios važiuojate yra kupė minkštomis sienomis, o tokioje jau jokio skirtumo grindys ar lubos

   Reply
 21. n

  Ir niekam neužkliuvo šio „demokratiško nerasisto“ Zimbabvės prezidento pristatymas?

  Reply
 22. Gintaras

  Yra dar daug žodžių, kuriais pykstama ant LENKŲ, nors Lenkijos lenkai net nežino, kad jie susipykę su lietuviais. Nepamirškim, kad tarpukariu Europos dalybose ruošėsi dalyvauti ir Lenkija.

  Reply
 23. xxx

  Kam tiek buvo rasyti?Reikejo tiesiog parasyt : eitynėse žygiuojantis -- Ne patriotai!

  Reply
 24. xxx

  Dar drauguži : Rasai , kad Klaipeda atplese Lietuviai nuo Vokietijos?:D Kokiu budu?:)))
  Gal buvo taip : 1945 m. sausio 28 d. Klaipėdą užėmė sovietų kariuomenė ir perdavė Lietuvos SSR.?
  Juokdariai-Patriotai 🙂

  Reply
 25. Candy

  Autoritarizmas -- diktatūra kurioje nesikišama į privatų žmogaus gyvenimą.

  Totalitarizmas -- diktatūra kurioje kišamaasi į privatų žmogaus gyvenimą. Varžoma sąžinės laisvė.

  Reply
 26. Candy

  diktatūra -- kai šalis yra valdoma be opozicijos (ji yra uždrausta, persekiojama, opozicijos atstovai yra sodinami už grotų, tremiami, žudomi, su jais susidorojama), vieno žmogaus ar partijos.

  Autoritarinis ir totalitarinis valdymas ir yra diktatūra, skirtingos jos rūšys. Bišk nusišnekėjai, Rokiški ;D

  Trust me, i’m [s]engeneer[/s] historian.

  Reply
  1. A.S.

   Aha, kaip gi ne taip, priešpastatoma asmens valdžia idėjų valdžiai -- tarybinis skirstymas, kaip politšvietimo valandėlėse. Panašiai kaip pomidorus suskirstyti į dvi rūšis, didelius ir raudonus, kaip dvi priešybes dialektinio komunizmo kovoje.

   O Vatikanas, kuris visiškai autoritarinis, irgi diktatūra, kur opozicija tremiama, sodinama už grotų, žudoma?

   Reply
 27. Candy

  tingėjau į kitas labiau gilintis. Yra smulkmenų bet owerall geras tekstas 🙂

  Tik su neomarksizmu sunkiau ten labiau gilintis reik.

  Kiek pamenu marksizmas vienu momentu buvo dasvaigęs, kad geriausia santvarka su visa žmonių lygybe ir teisybe buvo medžiotojų ir uogautojų laikais kai žmonės gyveno urvuose.

  Might be wrong on this one.

  Reply
 28. Gerasirdis

  „ale IQ testavimas yra ne tik antimokslinis, bet ir rasistinis – ir rasistų kurtas, ir rasistiniams pasakojimams įrodyt skirtas.“
  Su IQ testais ne visai taip. Sugalvoti jie buvo kai valstybės susimanė diegti visuotinį raštingumą. Klausimas buvo- „na bet juk yra ir išimčių, kai rašto nepavyks išmokyti?“.

  Reply
 29. arka

  :gerbianasai Žiurkėne R.R., ar nesiteiktumėt atsakyti į intymiai asmeninį klausimą, bo per durną galvą bei visur kaišiojamą savo ilgą nosį, įsivėliau, regis su ružavais, į kvailą diskusją (anot jų- ant Lietuvos nebuvo jokio lietuvių genocido- http://www.facebook.com/kazys.preiksas/posts/10200709240641835?comment_id=5431136&notif_t=like ),bet diskusijos eigoj netikėtai pajutau nevalingą delnų niežulį bei pagavau save besidairantį kirvio- ne dėl argumentų stygiaus, bet anų beviltiško bukumo. Tad klausiu: į kurią iš Tamstos tekste išvardintų kategorijų man insipaišyti? Iš kalno dėkoju!

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Ponas Arka, visų pirma tai klausimas, kas yra genocidas? Jei pagal Raphael Lemkin žiūrėti, tai sovietų veiksmai lietuvių atžvilgiu turėjo labai aiškius genocido požymius, lygiai kaip ir nacių planai (ir kai kurie veiksmai) lietuvių atžvilgiu.

   BTW, tik sovietams kategoriškai reikalaujant, Jungtinių Tautų genocido apibrėžime neatsirado naikinimas dėl politinių kriterijų, o liko tik tautiniai, religiniai ir pan., dėl ko pvz., dabar kai kurie formalistai aiškina, esą Kambodžoje vykusios skerdynės neturėjusios genocido požymių.

   Kitas dalykas, kad veltis į diskusijas dėl visokių absurdų yra neverta, juos ignoruoti reikia, o ne diskutuoti.

   O trečias dalykas -- reikia turėti omeny, kad daugelis itin jautriai reaguoja į nacių atvirai ir intensyviai skleistą, o paskui komunistų tyliai palaikytą dvigubo genocido teoriją, pagal kurią esą lietuviai naikino žydus, nes žydai esą naikino lietuvius. Kur atsiranda panašių teorijų skleidimo požymių, ten būna ir skaudžios reakcijos. Ir reikia turėt omeny, kad kai kas šitą dvigubo genocido teoriją įžvelgia visur, kur tik įmanoma.

   Žodžiu, ne ieškokite, kur įsipaišyti, o galvokite savo galva tiesiog.

   Reply
   1. tikras lietuvis

    Nekaltųjų žudymas, be jokios abejonės, yra blogis, bet iš kitos pusės pasižiūrėjus, tai gal ir gerai, kad nėra Lietuvoje jokių priklydusių daugiau nei lietuvių, nes žydai prieškariu buvo dauguma 19 -- iolikoje miestų ir gyveno pagal savo tvarką -- štetluose, kas rodo, kad Lietuvos įstatymai ten JAU nebegaliojo.
    Kas žino iki kiek tas negaliojimas būtų plėtęsis (netgi yra tokia knygelė Kelionė po Lietuvą 19a., kur apie Lietuvą buvo rašoma, kad tai -- žydų žemė) gal tikrai būtų tekę lietuviukams ieškoti vietos Madagaskare.
    Kažkaip manau, kad visi, kurie nori tautomis vadintis, tegyvena SAVO teritorijose -- taip kaip buvo nuo amžių amžinųjų.
    Gal panašiai mąstė 1492m. Ispanijos karalius ir 1495m. Lietuvos Didysis kunigaikštis Aleksandras (vėliau tapęs karalium), išviję iš savo teritorijų žydus?

    Reply
  2. tikras lietuvis

   Geriausia juos įveikti, pasakius seniai žinomą tiesą: žydų tautos nėra ir niekada nebuvo (žodis atėjo iš rusų ir reiškia blogietį -- žr.Wiki apie Šklovskio m. judėjų prašymą Jekaterinai II nevadinti jų žydais), o izraelitas niekada savęs nepavadins žydu -- jie save vadina jehudimais (gimę iš motinos judėjos, neasimiliavęsi ir pan.).
   Taigi: Lietuvoje gyvena tik viena tauta -- lietuvių, o visi kiti gali būti tik kitos kilmės, bet ne tautybės, nes tautos gyvena SAVO teritorijose, o kitur išvykę per laiką, per kartas įsilieja į vietinę tautą (yra pasaulyje visokių klajoklių, pvz., čigonai, bet jie neturi savo teritorijos -- nėra etnosai, todėl jie tegali būti tik subetnosai ir per laiką, kaip, pvz., gotai, išnyksta -- tik nereikia jų dirbtinai auginti už savo lėšas).
   Kas nenori integruotis, tas elgiasi priešingai nei visa visuomenė -- t.y., jei visi, esantys šioje valtyje, irkluoja vienaip, o kažkas -- kitaip, tai tas, kur kitaip, visada lėks iš valties.
   Taigi -- esant kokioms tai kataklizmoms nesiintegravę, t.y. svetimi, visada natūraliai būna atstumiami.
   Ir taip visais laikais, visose šalyse.

   Reply
 30. arka

  :thnx, nuo šiol tik taip ir darysiu. Tik kadangi esmi ganėtinai taikus, linkęs kibirkštis gesinti liežuviu, tai tas niežulys ir kirvio paieškos biški sunervino ir nustebino.

  Reply
 31. tikras lietuvis

  Klaidelė po parado nuotrauka: 1929m. naciai dar nebuvo valdžioje (tik nuo 1933m.), todėl Guderianas buvo pas Krivošejiną Kazanėje kaip Vokietijos, o ne kaip nacių atstovas.

  Reply
  1. Alvidon

   Na o bet tačiau klaidelės tai nėra: Kazanėj (ir daug kur kitur) sovietai ruošė naciams karinius specus. Kas kad tada jie dar nesivadino naciais.
   Ir sovietai tai darė pažeisdami Versalio sutartį.

   Reply
   1. tikras lietuvis

    Viskas tvarkoj su pažeidimu, bet ne apie tai kalba -- apie tai, kad naciai valdžioje atsirado TIK 1933m., o iki tol jie kariuomenei įtakos daryti negalėjo ir t.t.

    Reply
    1. Alvidon

     Bet klaidelės tai visgi nėra: CCCP’as, pažeisdamas Versalio sutartį, ruošė Vokietijai uždraustus karinius kadrus, o rezultate gavos kad paruošė karinius kadrus naciams. Na o pagal Rezun/Suvorov versiją (Ledokol) Stalinas tai darė samoningai, stumdamas Hitlerį valdžion kaip vakarus destabilizuojantį faktorių. Sunku pasakyt ką ti Stalinas galvojo, bet būtų buvę logiška taip elgtis jo vietoj.

     Reply
      1. Alvidon

       OK, nusikalstamu būdu ruošė vokiečių militaristams-revanšistams, o realiai gavosi, kad paruošė naciams (katrie ir būvo militaristai-revanšistai su papildomais niuansais). Versalio sutarty buvo uždrausta Vokietijai turėti bent kiek noramlesnę armiją, sovietai padėjo vokiečiams apeiti šį draudimą, taigis sovietai aktyviai prisidėjo prie WWII kilimo. Augino nelegalią vokiečių armiją, rėmė Hitlerio atėjimą į valdžią o Molotovo-Ribentropo paktas ir buvo dokumentas, startavęs WWII.

       Reply
       1. tikras lietuvis

        Kiekviena šalis, jei rimtai galvoja apie išlikimą, yra suinteresuota turėti pajėgią kariuomenę -- Vokietija, to meto, ne išimtis.
        O karo nebūtų buvę, jei nebūtų Adolis į valdžią patekęs (nors, kas žino, gal Josifas būtų puolęs -- net aviacijos gamyklas statė arčiau sienos, kariuomenė buvo ruošiama puolimui ir t.t.).
        Taip, kad kartais karas kyla visai dėl atsitiktinių dalykų -- kokiam dideliam vadui kas nors pasivaideno ir prašom: jau kariaujama. Todėl sakyti, kad viskas čia būtinai logiškai yra susiję (tarp vermachto ir nacionalsocialistų) gali tik žydomasonai, nes jiems Adolis -- didžiausias priešas, kai, tuo tarpu, žydomasonai iki jo ir po jo pridarė (ir daro!) tiek nusikaltimų, kad Adoliui galima prikišti tik nekaltų žmonių žudymą.
        Vienžo, kariuomenės ir politikos nedera tapatinti.

        Reply
  1. Rokiškis Post author

   Netgi tokia aptaki formuluotė, kaip tamstos, jau yra gan totalitarinė savo esme, nes ideologija (santuokos institutas) yra statoma aukščiau žmonių santykių (šeimos). Aš jau nekalbu apie talibaninius bajerius, pagal kuriuos vaikas be vieno iš tėvų tampa nepilnaverčiu.

   Taip kad būkim realistais.

   Reply
    1. Alvidon

     Santuokos institutas nuo gimimo yra ideologija. Be ideologijos tai būtų tiesiog šeima, ūkinis vienetas.
     Ne ideologija yra tai kas nėra plepalai ir kas nekyla iš plepalizmo. Bo ideologija -- tai tiesiog žmonių samonėj atsiradusių (ir tik joje teegzistuojančių) motyvų/paskatų sutapatinimas su realiai pasauly egzistuojančiais daiktais. Noras bendrauti su kita lytimi ir prisiveist palikuonių -- realiai egzistuojantis daiktas, noras tai įforminti santuokoje -- ideologijos produktas (duotu atveju labiausiai musie religijos, kaip musie populiariausios ideologijos).

     Reply
     1. tikras lietuvis

      Santuoka -- šeimos įforminimas tam tikrų elgesio normų nustatyta tvarka, nors ir be to apiforminimo šeima egzistuoja.
      Gal krikdemkonserveriams nusišvietė, kad tai (santuoka) religinės ideologijos požiūriu yra tarsi dievo palaimintos šeimos sukūrimo faktas, tačiau daugumai tie dievai nei motais, todėl ir santuoka kaip ceremonija, kaip civilinė sutartis jiems yra labiau suprantamas dalykas.

      Reply
  2. tikras lietuvis

   Bet šeima apskritai ir santuokos būdu atsiradusi šeima -- ne tas pats, nes gali būti seneliai su anūkais šeima, gali būti netekėjusi mama su vaiku šeima ir pan.
   Santuoką prikabinti šeimai kaip būtiną atributą buvo adomėnų kvailystė.
   O, juk, reikėjo pasakyti tiesiai šviesiai: šeima yra visuomenės ląstelė (kuriai, kaip žinia, būdinga yra daugintis ir kas nebūdinga homoseksualistams, dėl ko jų bendras gyvenimas negali būti laikomas šeima).
   Nenoras pasisakyti tiesiai šviesiai apie homoseksualistų užmojus ir privedė prie nesąmoningos konstrukcijos, kurią bandė prakišti ir dar koliojant KT.

   Reply
 32. kūkalis (tadas)

  Geras straipsnis.
  Rasistams šiuo metu regis rastųsi dar vienas ramsčiukas -- populiacinė genetika, kuri iš ties joks ne ramsčiukas, nes dažnai atskleidžia visiškai priešingus dalykus negu rasistai norėtų. Simptomiškai buvo porą kaertų paminėti vengrai -- dabartinės vengrų populiacijos genofondas yra labai artimas kaimyninių tautų, kokių čekų, austrų, net šveicarų genofondui, -- žodžiu tipiškas pietesnės vidurio europos populiacijos genofondas, tik su nedidele azijinių genų priemaiša. Kalba buvo atnešta ir prigijo (lygiai kaip kokios dabartinės Turkijos populiacijos atveju).

  Kas įdomiausia -- va lietuvių populiacijos genofondas -- tai ypatingas pasauliniu mastu: http://dienekes.blogspot.com/2005/04/baltic-admixture-in-slavs-and-finno.html (sic). Žodžiu mus suskaičiavo, esame kaip bendruomenė paženklinti.

  Reply
 33. Zaibys

  Na va, apie savokas pagaliau trumpai ir aiskiai. Butu malonu, jeigu ir zurnaliugos cia pasiskaitytu, ir pradetu vadinti daiktus tikraisiais vardais -- nustotu klaidinti visuomene.

  Kita vertus, kyla klausimas, kuriai grupei ką priskirti. Ok, dauguma kovo 11 eisenos dalyvių iš esmės buvo patriotai, kai kurie nacionalistai. Čia matyt nieko blogo, blogai tai, kad ta savoka „nacionalistai“ žurnaliugų dėka plačiojoj visuomenėj suvokiama ir tapatinama su naciais. Dar blogiau tai, kad patriotus ir visokius praeities bei jos simboliu myletojus sunku atskirti nuo tikru neonaciu.

  Kitas klausimas, kaip vadinti visokius simbolistus. Pavyzdžiui, buvo čia kažkada Klaipedoj demonstracija -- trys ar tai keturi vyriokai nešiojo nuotraukas su svastikom, o kai juos suareštavo -- paaiškejo, kad vienoj tų nuotraukų -- 13 amžiaus archeologinis radinys (žiedas kažkoks iš Kernavės), kitoj -- 1928 metu skulptura, stovinti Rokiškyje ir laikanti svastiką. Akivaizdu, kad vyriokai mėgino reabilituoti svastiką, bandydami išaiškinti, jog čia ne Hitlerio, o mūsų. Ir kad jie taip darė ne kažkokio tai nacizmo vedini, o veikiau kažkokio tai tautinio pasididžiavimo (veikiausiai nacionalizmo). Bet gavosi galu gale tik dar vienas nesusipratimas ir proga visokiems proneokomunistiniams zurnaliūgoms paloti.

  Dar keistesnis kontingentas -- tie, kurie neša visokias stilizuotas svastikas. Šitie dažniausiai apskritai nieko nenori reabilituoti -- jiems kaifas nuo to, kad jų stilizuota svastika primena Hitlerio svastiką, o niekas negali jiems uždrausti. Tai va šitie turbūt yra neonaciai.
  Vėlgi, negali vienareikšmiškai teisti -- gal šitie irgi bando reabilituoti svastiką, vedini minčių apie Lietuvą o ne apie Hitlerį, tik tai daro nuosaikiau.

  Žodžiu, didžiausias nesusipratimas būtent tame, kad Hitleris nupy..dino būtent svastiką, kurią naudojo beveik visi indoeuropiečių palikuonys. Būtų užsidėjęs kokius tris liutus, tai pas mus butu viskas labai paprasta -- patriotai žygiuotų su svastikom, neonaciai su stilizuotais liūtais, ir visiems, net ir žurnaliūgoms būtų lengva atskirti, kurie čia geri, o kurie čia blogi, ir kuriuos reikia gaudyt ir kišt už grotų.

  Reply
  1. tikras lietuvis

   Ar nepanašu, kad tie, kurie tai svastikom pamaskatuoja, tai sušunka kokį šūkį, tai daro tik tam, kad paerzinti aną pusę?
   Jiems tai -- žaidimas ir niekas daugiau.

   Reply
  2. Rokiškis Post author

   Ta sarmatininkų šutvė, kuri bando svastikas reabilituoti, yra nevispročiai kliedesių skleidėjai, kurių idėjos yra kažkoks neįtikėtino eklektiškumo kratinys iš kažkokių pusiau nacistinių, briedologinių, konspirologinių, pseudoistorinių, komunistinių ir kitokio raugo fufelių, įskaitant netgi kažkokias teorijas, susijusias su driežažmogiais.

   Su jais palyginus, netgi tie puspročiai, kurie kovoja su psichotronais, atrodo dar sąlyginai normalūs.

   Reply
 34. Zaibys

  Mjoo, kai tekstą parašai be lietuviškų simbolių, o paskui greitosiomis paredaguoji, gaunasi visiška ch…nia.

  Reply
 35. asas

  siaip jau tiek naciu vokietija tiek sssr tai totalitarizmas o ne autoritarizmas. toliau neskaiciau. vaizdelis tox kad gal geriau reikejo tiesiog is kokio pirmakursiu vadovelio copy/paste padaryti ir tiek

  Reply
 36. vilnietis

  Kaip čia daba buvo, kad net Lietrytis pas save persikopijavo straipsnį? Bent jau honorarą sumokės?

  Reply
 37. Auksinis kardas

  Ir būtų visai neblogas pažintinis skaitinys, nors ir sprangios kelios vietos, bet nuleisdavau, iki šito pasažo, toliau jau nebeketinu skaityti: „prisimena, kokie laimingi buvo, kai buvo vaikai, bet nesuvokia, kad laimingi buvo ne dėl valdžios, o dėl to, kad vaikystė – tai laikas, kai žmogus ryškiausiai patiria pasaulį“. Tai, sakau, autoriau, -- a kodėl pats manai, kad sugebi atrūšiuoti savo santykį su vaikyste, o mes nesugebam? A žinai, mandrišiau, kad už Klaipėdos praktiškai visas pajūrio ruožas gerokai į ilgį, bei taip pat į plotį, vasaromis būdavo užleidžiamas vaikams? A tai, sakai, čia tik vaidenasi dėl susivokimo neadekvatumo? O tai gal pats esi neadekvatus primityvinantis radikalas, kuris vardan savojo kurpalio pagatavas tempti kiek tik prireiks? Dabar tose pajūrio vietose stovi tos pačios sovietmečio nomenklatūros „nuomojami“ namučiai. DABAR. O anuomet buvo keletas objektų -- Kosygino vila, dar koks nomenklatūros rezervatas, vardu „Auska“, berods. Na, ir daugmaž, viskas, -- kitką dalino tiesiog žmogučiams iš gatvės profsąjungos, pvz. už simbolinę 6 rublių išpirką asmens 3 savaičių poilsiui prie jūros, įskaitant maitinimą. Taip pat rašinyje smarkiai nurauktas socialinių dimensijų įvertis -- jei žmogus kalbės, kad jos svarbios, tai pagal autorių netruks nusiristi iki fašistui tinkamo pavadinimo. Daug gero, naudingo rašinuke, ale ne viskas.

  Reply
  1. xxx-xx

   Esu simtu procentu isitikines, kad jei pats ten turetum galimybe prikisti nagus, tai visa Lietuvos pajuri sau pasiliktum ir apie vaikucius negalvotum 🙂 O dabar mekeni savo pezalus cia apie tariamas sovietmecio gerybes 🙂

   Reply
  2. Rokiškis Post author

   Ponas Auksini karde, šitas blogas nėra skirtas jums, todėl čiuožkit iš čia savanoriškai, arba iščiuošit priverstinai.

   Reply
 38. Auksinis kardas

  Čia tik beteisė komentarų paraštė, o jau užsivaideno, kad gyvenimą pagadino? Betrūksta pačiam išsirūšiuoti pagal valgiaraštį tarpu autoritarizmo, diktatūros, totalitarizmo ir fašistavimo.

  Tikrai neketinu čia mirkti, kaip koks mažagalvis pritariamasis jaunimėlis, ir ne dėl grasinimų. Tiesiog atsakomybę už savo žodžius reikia prisiimti sąžiningai, o be šito -- nykuma. Hau.

  Reply
 39. Kuo daugiau "nepatogių" klausimų!

  Užuot taip apgailėtinai kiekvienam prieštaraujančiam iškart lipdęs „durniaus“ ir panašias etiketes,geriau pasidomėtum šiek tiek kitokia alternatyvia info apie kruopščiai slepiamus praeities faktus,ir neskubėdamas į juos įsigilintum-pamąstyti tikrai bus apie ką:

  http://hedrook.vho.org/rus/library.htm
  http://therebel.org
  http://www.ihr.org

  Juk geras teisėjas prieš nuspręsdamas visuomet privalo išklausyti ABI puses, ar ne?
  Būtent tai ir vadinama objektyvumu.

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Šitokius pseudoistorinius ufonautus puikiai žinau. Taigi, būdamas geru teisėju ir išklausęs tamstos, objektyviai tamstą nuredirektinu į vieną Peru esančią vietovę prievartiniu būdu.

   Reply
 40. Django

  Klausimas Rokiškiui.
  Tai tuos senius, kurie gyveno sovietų sąjungoj ir dar gyvi iki šiol, kurie skelbia, kad prie rusų buvo geriau gyvent kaip reikėtų pavadint? Neobolševikais ar tiesiog durniais? Nebolševikas kaip suprantu tas, kuris nėra matęs viso briedo savo akimis ir prisiskaitęs mėšlo bando kitus įtikint kaip anksčiau buvo gerai ir kaip turėtų būti dabar, tokiu atveju tuos senius kliedinčius apie tą patį galiu vadint tik durniais, ar ne taip?

  Reply
  1. Rokiškis Post author

   Jei visai senius -- tai marazmatikais. Nes kai pergyvęs visą tą mėšlą, šneki, kad visa tai gerai buvo, tai reiškia, kad smegenys jau suskystėjo.

   Reply
 41. juozas

  nedaskaiciau sio straipsnio iki galo nes jei zmogus vadina kitus debilais idiotais ..tai aisku kokios jo paziurios I morale ir vertybes.reika suprast kad nacionalizmas ir patriotizmas lab skiriasi patriotai bunam tada kai norim kazka gero padaryt del savo sallies daug nerekdami o dirbdami ,dar sirgdami pergyvendami del savo sallies pav ziuredami krepsinio varzybas ir sirgdami mes kazkiek susivienijame / o nacionalizmas atsiranda is oragancijos ,pikcio keliat savo tauta ausciau visko niekinant kitas tautybes TAS LABAI BUDINGA DABARTINIAIS LAIKAIS IR VALDANT KONSERVATORIAMS IR PRIE JU SEKMINGAI PRISIJUNGUS PREZIDENTEI,MES BAIGEM PERIMT IS UKRAINOS KAI JU NACIONALISTAI SUKURE MAIDANA SUPRIESINO TAUTA ,SALIS NUKRAUJAVO PRARADO ZEMES NUSNUKO EKONOMIKA IKI KRITINES PADETIES,TAI GERAS PAVIZDIS MUMS KUR DABAR NACISTAI TIKRAI KELIA SAVO GALVAS..

  Reply
 42. Antišeškistas

  Straipnis nuprotėjusio bedarbio-proto gumbo, bandančio pademonstruoti savo suskystėjusių pilkujų lastelių išsiliejusias platybes. Istoriją mes žinom, o bandymai 15 kartų dar kartą išvartyti kas yra tie ir anie su kitais ir ne kitais yra gryni sapaliojimai iš neturėjimo ką veikti. Nebučiau nieko rašęs, bet tiesiog supykdė žmogaus išvadinimas debilu, kad pasirinko mažesnę blogybę iš dviejų.

  Reply

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *