Tag Archives: durniai

Pasitikrinkite, ar esate kelių šiknapaukštis

Kaupiausi, kaupiausi ir prisikaupiau čia galų gale parašyt, ką aš galvoju apie kai kuriuos tipažus, važinėjančius gatvėmis. Ir dabar jūs galėsite pasitikrinti save, ar esate vienas iš tų šikninių asilų, dėl kurių visiems vien problemos. Skaitykite ir galvokite apie save, ar išties taip elgiatės. Ir jei atpažinsite save, tai žinokite, ką apie jus galvoja aplinkiniai. Nes jie taip apie jus pelnytai galvoja.

Degeneratas vairuotojas numušinėja dviratininkus

Jums atrodo, kad jūs esate kietas ir gerai vairuojate. O jūs išties esate dibilas, panašus į tą nuotraukoje, tik kai šitai suprasite, tai jau bus per vėlu. Jūs galvojate, kad sėsti už vairo girtam, viršyti greitį ir bevairuojant kalbėtis telefonu - nieko tokio. Todėl jūs esate šūdinas dalbajobas.

Anksčiau kai kurie visokius panašius veikėjus vadindavo kelių ereliais, o vėliau ėmė vadinti kelių gaideliais. Bet nei ereliai ten, nei gaideliai, nes nei erelis, nei gaidys nėra vertas lyginimo su nekatrais atmatomis. Tokie atmatos yra greičiau kažkokie šiknapaukščiai, kuriems šūdas vietoj smegenų. Nes jei tokių trydasmegenių gatvėse nebūtų, tai avaringumas sumažėtų belenkiek kartų ir pasaulis būtų žymiai gražesnis.

Čia aš jums pasakysiu apie kai kurias aiškias rūšis tokių veikėjų. Skaitykit ir galvokit apie save, ar nesate vieni iš panašių. Ir jeigu esate tokie, tai čia perskaitysite ir paaiškinimus apie tai, kodėl jus aplinkiniai vadina įvairiais žodžiais, kurių jūs nusipelnote.

Continue reading

Kas yra projekcinis kliedesys

Manęs daug kas yra kamantinėjęs, kas per dalykas yra projekciniai kliedesiai. Tai aš jums trumpai paaiškinsiu pačią esmę, nes šiandien pamačiau vieną pavyzdį, kur yra toksai projekcinio kliedėjimo koncentratas, kad geresnio ir ryškesnio rasti beveik neįmanoma. Taigi, duosiu jums trumpą atvejo analizę.

Pasipainiojo man šiandien akyse vieno veikėjo pranešimas su Youtube filmuku. Filmukas – kažkokios rusiškos naujienų laidos įrašas apie tai, kad riebų mėsišką maistą valgantys žmonės dažniau serga kažkokiomis ten ligomis ir lyginant su kažkokia ten vėžininkų grupe, nuolatiniai mėsos valgytojai suserga 10 procentų dažniau. Informacija, kas būdinga žiniasklaidai, gandų lygio („Chervordo mokslininkai iš Amerikos nustatė„), kita vertus – dešimtis metų puikiai žinoma ir niekam nepaslaptinga. Sąsajos tarp degėsių bei riebalų ir visokių ligų – čia gi tiesiog klasika.

Tačiau veikėjas, šarindamas tą filmuką, ima ir parašo tokį štai tekstą:

Žinoma, Lietuvoje tarybinių diplomų savininkai „mitybos specialistai“ tokiu „supuvusių vakarų“ mokslininkų tyrimų ir nesiruosia pripazinti.

Kokius čia suponavimus ir šiaip visokią besislepiančią semantiką galima pamatyti, panagrinėjus, kokią prasmę į tą pranešimą deda autorius? Ogi štai, pavyzdžiui tokių dalykų mums parodo visai banalus paviršinis semiotinis priėjimas:

 • Autorius išsyk skirsto galimus pranešimo gavėjus į dvi grupes – savus ir svetimus, nes išsyk suponuoja kažkokį nuomonių konfliktą
 • Išsyk pakišama prielaida, kad tikrai yra grupė žmonių, kurie kokių nors tyrimų nepripažįsta
 • Ta išgalvota grupė apkrikštijama tarybinių diplomų savininkais ir (išsyk kabutėse) „mitybos specialistais“
 • Tai grupei priskiriama frazė apie „supuvusius vakarus“ (ryškiausia projektavimo forma)
 • Galime išsyk suprasti, kad pats autorius save priskiria priešingai grupei – netarybinei, pažangiai ir t.t.
 • Iš to taip pat aiškus ir kitas diskursas: autorius sutapatina sovietiškumą su mėsos propagavimu, o vakarietiškumą su mėsos nevalgymu

Aišku, vardan konteksto gal ir verta prisiminti, ką sovietmečiu reiškė mėsa, kaip jos buvo neįmanoma gauti ir kaip sovietinė propaganda kišo visiems į smegenis visokį bulšitą apie tai, kad vietoje mėsos galima valgyti baklažanus, riešutus, žuvį ir kitokį mėšlą (plg. su klasikiniu „икра баклажановая, зернистая„). Galima vardan konteksto būtų prisiminti ir faktą, kad visokie ten steikai (kas ir iš to filmuko matosi) yra tiesiog nacionalinis mėsiškasis amerikonų džiaugsmas.

Bet tas realijas mums žinoti reikia tik tam, kad vienareikšmiškai suprastume, kokio lygio (maždaug 100 procentų) yra kliedesiai. Visgi esmė yra kita: kliedesiai ne tik šiaip skleidžiami – jie sudaro ištisą diskursą (galime numanyti, kad apie kažkokius vegetarizmus ar pan.), kuris jau sugeneruoja dar kitus kliedesius (apie esą sovietukus, kurie nepripažįsta mėsos kenksmingumo – čia jau galim spėti, kad pagal tą diskursą šitai esąs būdingasis sovietukų bruožas), o jau paskui tie iš vienų kliedesių sugeneruoti kiti (išvestiniai) kliedesiai yra suprojektuojami į visus oponentus, kurių egzistavimas tiems kliedesiams išties netgi nėra būtinas.

Oponentai čia neturi būti realūs žmonės. Pakanka surasti kokį nors žmogų, kuriam priskirtum savo prisikliedėtus briedus apie tai, ką tas kitas žmogus galvoja, o tada pradėti ginčytis su savo prisigalvotais briedais ir kaltinti tą žmogų kuo papuola. Tai visa projekcijų esmė – savo išsigalvojimus priskirti kitiems.

Kai tie išsigalvojimai kyla iš prisikliedėjimų, tai ir galime kalbėti apie projektyvinius kliedesius visame gražume. Tarp kitko, kiek pastebiu, projektyviniai kliedesiai yra būdingesni visokiems „humanitariško mąstymo“ tipažams (supraskite tai, kaip savivardį – „aš esu humanitariško mąstymo, aš turiu kitą požiūrį, negu jūsų tos logikos visokios„). Neretai tokie tipai tampa menininkais.

Išvystytais atvejais projektyvinis kliedėjimas tampa totaliniu – tada žmogus visą pasaulį mato kaip savo paties prisikurtų kliedesių atspindį, kurį priima už realybę, kuri neatsiejamai persipina su visiškomis fantazijomis. Kartais, kai žmogus išties pakankamai turtingas dvasiškai, toks matymas leidžia kurti naujus, gražius dalykus – romanus, knygas, paveikslus ar filmus. Kartais tokie projektyviniai kliedėtojai netgi sukuria kažką išties gero ir įdomaus.

Visgi naudingi atvejai – tai tik labai retos ir ypatingos išimtys. Dažniausiai būna atvirkščias variantas, pvz. maždaug toks naratyvas:

Aš esu už komunizmą ir žmonių gerovę, o jei jūs man prieštaraujate, tai esate nacis, fašistas, kapitalistinė siurbėlė, kankinanti žmones ir vagianti pinigus, jūs norėtumėte mane nukankinti, bet jums nepavyks, nes mes jau kuriame organizaciją, kuri su tokiais kaip jūs kovos.

Galim prisiminti ir analogišką variantą iš senesnės praeities:

Mes esam už vokiečių tautos gerovę ir darbininkų teises, o mums prieštarauja tik žydai, kurie nori sunaikinti arijus, genetiškai išnaikinti visą vokiečių tautą, pagrobti žmonių pinigus. Bet tai jiems nepavyks, nes mes jau turime galutinį sprendimą.

Atkreipkim dėmesį, kad pati giluminė struktūra, kuri slepiasi po panašių frazių semantika, yra labai panaši į aukščiau buvusią, kur apie tarybinių diplomų savininkus, prieštaraujančius supuvusiems vakarams: iš kliedesingo diskurso sugeneruojami kliedesiai apie kažkokius žmones ir paskui suprojektuojami į aplinką. Aplinka tokiais atvejais dažniausiai skirstoma tiesiog į savus ir svetimus. Bet tai dar nėra visiškai sunkus atvejis, nors akivaizdžiai dvelkia visiškai atvira kogitofobija.

Tikrai sunkiais atvejais išsigalvotas ir į aplinką suprojektuotas pasaulis tampa pakankamai totaliniu ir detaliu, kad realūs įvykiai imtų interferuoti su prikurtais kliedesiais, taip keldami diskurso nešėjui nuolatinį griūnančio pasaulio įspūdį. Žmogus tada tampa nelaimingu, pasaulis tampa priešišku, aplink atsiranda sąmokslai, persekiotojai, įkyrūs balsai, psichotronai, žali žmogeliukai ir taip toliau. Taip projektyvinis kliedėjimas grakščiai perauga į schizofreniją.

Rokiškis Rabinovičius per paieškos akinius

Aš laikas nuo laiko vis pasižiūriu į tai, pagal kokias paieškos frazes pas mane ateina įvairūs žmonės. Jau esu ne kartą apie tai rašęs, nes man su tokiais žmonėmis labai sekasi. Nes tiktai išimtiniais atvejais paieškoje mane suranda normalūs ir protingi žmonės, o dažniausiai ateina visiški puspročiai ar dar blogiau – kokios nors Justin Bieber gerbėjos. Tai aišku, kad tokios čia vos ateina, tai ir išeina. Kaip ir kiti visokie bepročiai. Nes aš jums pažadu, kad tokių kliedesių, pagal kokius mane suranda – tikrai nėra šiame bloge. Nes netiesa visa tai, kad aš rašau vien nusišnekėjimus ir absurdus.

Stebime visus tuos idiotus

Puspročių kiekis didėja ir didėja. Vieną dieną tie dibilai sukels pasaulio katastrofą ir viskas pavirs dūmais ir ugnies kamuoliais, po kurių teliks dykros. Bet išgyvens graužikai. Taip, jūs visi esate pasmerkti ir visa žmonijos baigtis jau seniai aiški.

Aišku, dažniausios frazės, pagal kurias mane randa – savaime aiškios. Pavyzdžiui, tokios, kaip „žiurkės Rokiškyje“, „Rokiškio prostitutės“, „Rokiškio pacukai“ ir panašios. Bet sveiko proto žmonių per Google paiešką čia visgi ateina ne tiek jau ir daug. Netgi normalių frazių apie šiaip Rokiškį beveik nėra kažkodėl. Arba tiesiai ieško Rokiškio Rabinovičiaus, arba kažkokių kliedesių. Tiesa, paskutiniu metu tarp visų tų frazių, kur aiškiai žino, ko ieško ir ieško tikrai manęs, ėmė dominuoti nauja – „žiurkėnas Rokiškis“.

Bet kad įrodyčiau jums viską, tai štai jums truputis dažniausių idiotiškų frazių, kurių čia kažkodėl ateina ieškoti tie, kas neieško Rokiškio, o ieško kažkokių kitų dalykų. Vat jums, eilės tvarka nuo populiariausių iki retesnių, bet visos – daugkartinės, t.y., ne vieno asmens sugalvotos:

 1. Užkalnis Gražulis – matomai, ponas Andrius Užkalnis kažkam asocijuojasi gal su tokiu kitu veikėju, kuris yra seimūnas ir apie kurį pasakojami anekdotai bei palyginimai įvairūs. Petras Gražulis irgi yra tapęs politiniu personažu. Tik jei ponas Andrius Užkalnis tokiu personažu patapo savo noru ir grynai smagumo dėlei, tai Petras Gražulis matyt tapo savaime. Tačiau ko gero yra tokių, kurie nesupranta skirtumo, nes jiems tiesiog neduota suprasti. Tai natūralu. Bet kodėl tokie bukučiai eina pas mane? Ir kodėl paskutiniu metu tai tapo populiariausia paieškos fraze, pagal kurią mano tinklaraštį žmonės atranda?
 2. Vokiečių snaiperiai – vienas iš tų grynai nesuprantamų atvejų, kai nežinau, kodėl čia kažką Google atveda. Spėju, kad kokie nors fašistai pridarė apie mane kažkokių SEO optimizacijų piktybinių. Kažkoks Google bombingas gal. Prisiminus tą atvejį, kur įvedi į Google „Grinevičiūtė“, o išlenda visai neaišku kas, tai nenustebčiau, jei kas nors čia klastingai man pridarė užuominų apie tai, ką man žada padaryt.
 3. Protingas Chamas – čia jau tikrai ne apie mane, nes aš tą žmogų pažįstu ir žinau, kad tai ne aš, nors kelis kartus ir buvo pateikiama įtarimų, kad aš esą esu jisai. Tai galiu užtikrinti jus, kad tuos įtarimus pateikė tikrai neprotingi ir ne chamai, o dibilai. O Protingas Chamas tikrai yra protingas ir tikrai yra chamas. Aš tą jums galiu užgarantuoti visiškai. Ir jo galvoje yra toksai visokios informacijos ir kompramato archyvas, kad jei jis tą paviešintų, tai Lietuvoje būtų maždaug 1000 kartų daugiau isterikų, nei čia jų sukėlė WikiLeaks.
 4. Kaip tapti protingesniu? – kai man daug kartų sakydavo, kad kovoti su dibilais yra beprasmiška, aš kartodavau, kad žmones reikia šviesti ir jie gaus galimybę tapti protingesniais ir susitvarkys savo bėdas. Ir štai jums rezultatas: viena iš dažniausių paieškų – tai proto paieška. Žmonės tikrai nori tapti protingesniais ir stengiasi. Mano gyvenimo tikslas jau pasiektas – Lietuva bando tobulėti. Ir aš dabar jau galiu džiaugtis, kad atsirado supratimas, jog proto reikia ieškoti, o bet kokia idiotiška nuomonė nėra savaime kažko verta.
 5. Ant kalbainių dėjom – o čia aš dabar imsiu ir pasakysiu: nors aš ir ne kartą esu rašęs apie kalbainius, nedėčiau ant jų. Nes negalima tiesiog dėti ant kliedesių platintojų, reikia juos kaip reikiant pakratyti.
 6. Didžiausias Zimbabvės doleris – taip, apie hiperinfliaciją ir šimtą trilijonų Zimbabvės dolerių rašiau kadaise. Bet kodėl žmonės ėmė domėtis Zimbabve? Gal su Lietuva lygina? Tai jei kam įdomu, priminsiu, kad biudžetų valdymas Zimbabvėje laikomas geresniu, nei Lietuvoje. Priežastis – negalimumas skolintis ir leisti infliacinių pinigų, atsiradęs dėl rinkos dolerizacijos, t.y., finansinė drausmė valdžioje. Čia jums atsakymas, kodėl Lietuvai išties reikia euro, tą kadaise įvardino pati Dalia Grybauskaitė: ne tam, kad būtų gerai, o tam, kad valdžiažmogiai nustotų taškyt pinigus į visas puses. Deja, Graikijos pavyzdys rodo, kad euro įvedimas pinigų taškymo nesustabdo, tad čia reikia mums pakoreguoti šitą idėją ir rimtai pagalvoti apie tai, kad Lietuvoje reikia įvesti dolerį.
 7. Psichotronas – nežinau, kodėl, bet ateina kažkokie psichikos bangų ieškotojai. Matyt, plinta Lietuvoje iliuminatai ir driežažmogiai, kurie spinduliuoja į smegenis visokiomis bangomis ir psichotronais. Todėl žmonės ir ieško. Šviečiasi, domisi. Tai labai gerai. Pischotroninio ginklo panaudojimas prieš žmones sukelia visokias Eurovizijas ir naktines reformas, todėl kovokime prieš driežažmogius, stokime į Ktulu rėmėjų gretas! Tiktai Ktulu padės mums išsigelbėti!
 8. Vidutinis penio ilgis Lietuvoje – WTF? Aš jums ką, bybių matuoklių pardavėjas? Jūs čia ateinate ir ką darote? Ko jūs čia ateinate, asilagalviai puspročiai?
 9. Kedys Rokiškyje – WTF? Čia apie Drąsių Kedį, kiek suprantu? Kas čia per naujas gandas?
 10. Graikija slepia mokesčius – jie ne tiek slepia, kiek švaisto mokesčius. Ir mūsų mokesčius irgi. Ir mūsų pinigus. Bet paaiškinkite man kas nors, kas dedasi žmonių galvose, kad jie susigalvoja tokį briedą, kad valstybė slepia mokesčius? VMI kovoja su mokesčių slėpėjais, o tie įtariami slėpėjai – tai visokios įmonės. O vat imtų VMI ir pradėtų kovoti su valstybe, nes ši slepia mokesčius. Čia net nesvarbu, ar absurdiška, čia juk savaime nuostabu būtų. Įsivaizdukim, ateina mokesčių inspektoriai į kokią nors ministeriją ir uždeda baudas už mokesčių slėpimą. Arba Seimo sąskaitas areštuoja. Nuostabu būtų. Aš apsidžiaugčiau.
 11. Aurimas Guoga dievas – aš įtariu, kad čia yra kažkoks briedas, nes nežinau jokio Aurimo Guogos. Ir netgi pats savo blogo nesuradau pagal tokią frazę Google paieškoje. Aš įtariu, kad arba čia kažkas šposija, arba kažkam Google grybauja, arba tas Google Analytics yra visai jau gaidys. Beje, pastarojo dalyko neneigiu, nes ėmė labai šlykščiai daryt – perjunginėt prievartiniu būdu į kažkokią naują versiją, kuri visai lieva, o kai bandai naudotis sena – tai atjunginėja. Bet tai jau visai iš kitos operos tema, tad nesiplėskim. Nebent kas nors pasiūlytų man geresnį statistikos įrankį.
 12. NLP Zuokas – vat šito aš nekomentuosiu, bet šitą jau patys sau pasiaiškinkite, išvadas pasidarykite kokias nors ir taip toliau. Nes šita frazė yra ne tiek idiotiška (nors nežinau, kuo čia mano blogas dėtas), kiek labai įdomi ir kelianti visokių minčių. Kas čia per tokie gandai įdomūs?
 13. Kranas subinei plauti – tai vadinasi bide (kalbainiai greičiausiai siūlytų sakyti „bidas“ arba „bida“, bet jie tokių dalykų gyvenime nėra matę, o ir šiaip, drovisi jie apie panašius dalykus kalbėt). Labai geras, tačiau nelabai patogus ir vietos užimantis dalykas, nors kita vertus, palaikantis higieną ir taip toliau. Tiesa, apie tai tikrai juk nesu rašęs nieko.
 14. Grybauskaitė ir Burokevičius – hmmm… Aš čia nieko nekomentuosiu. Nes jokių faktų apie tai, kad Dalia Grybauskaitė ir Mykolas Burokevičius būtų susiję, neturiu. Kita vertus, kadangi ne kartą su tokia paieška pas mane buvo atėjusių, galime spėti, kad konspiracijos teorija yra kažkiek išplitusi.
 15. Gyvulių konstitucija – jei kas nors patikslintų, kokių konkrečiai gyvulių konstituciją turi omeny, tai gal ir galėčiau kažką apie tai pasakyti. Spėju, kad frazė gali būti susijusi su George Orwell „Gyvulių ūkiu“, tačiau pačios frazės atsiradimas labai man įdomus. Spėju, kad tokią frazę gali sugalvoti nebent koks nors besmegenis gyvulys. Matyt, Google paieška jau tapo prieinama netgi fermose.
 16. Šortukai moterims – gal dar triusikėlių moterims pas mane ieškosite? Gal man atidaryti kokią parduotuvę internetinę – „Rokiškis style“, kur mano dizaino drabužiai būtų platinami?
 17. Storas rudas airis – WTF? Kodėl storas, kodėl rudas, kodėl išvis airis, o ne britas, vokietis ar lenkas? Viena iš tų visiškai nesuprantamų man frazių. Keista yra tai, kad toli gražu ne vienas žmogus pagal tokią frazę mano blogą atrado. Gal čia kokios nors merginos ieško storų negrų Airijoje vedyboms? Deja, nei vieno panašaus nepažįstu.
 18. Putės niežėjimas – čia ir anksčiau šita frazė jau buvo topuose. Todėl specialiai straipsnį apie putės niežėjimą parašiau. Už tą straipsnį daug žmonių man jau žadėjo, kad manęs daugiau neskaitys ir kad nuo šiol neturi daugiau priežasčių, dėl kurių užsuktų į mano blogą. Dar kai kurie skelbė, kad aš siekiu vulgaraus populiarumo. Tokios reakcijos mane įtikina, kad labai gerai padariau, todėl reiks laikas nuo laiko ir daugiau rašyti panašiomis temomis.
 19. Vaizduoklis maigyklė tikri žodžiai – taip, tai tikri žodžiai. Įdomu yra tai, kad jau pasigirsta nedrąsių kalbainiškų pezalionių, esą tai buvęs tiktai kažkoks humoras. Jei nebūtų internetų, tai niekas negalėtų patikrinti ir kalbainiai jau galėtų pasakoti, kad ne jie šitus absurdus kišo. Panašiai jie dabar pasakoja, esą vielabraukis buvęs tiktai pokštu. Tik jų nelaimei internetai fiksuoja viską, tad naujesnių dėmių nusiplauti dangstantis mitais, jau nepavyks.
 20. Linux yra gaidys – keista, bet anksčiau visokie kompiuterastai į mano blogą lyg ir neidavo. O dabar lyg ir ėmė eiti. Čia galiu tiktai tiek pakomentuoti: kad žmogus galėtų pagrįstai pasakyti, jog Linux yra gaidys, jis turi turėti labai aukštą kvalifikaciją. Bet tokią kvalifikaciją turintys panašių dalykų Google paieškoje neieško. Taigi, jei ieškote panašių dalykų ir atėjote į mano blogą pagal šią frazę, tai aš jums šimtu procentų garantuoju, kad gaidys yra ne Linux, o jūs asmeniškai.
 21. 10 išgamų – WTF? Kas nors man paaiškinkit.
 22. 2000 dešrų rinkinių – šito juo labiau nesuprantu.
 23. Beata Nicholson nuoga – čia tiesiog negaliu nieko pakomentuot, nes net nežinau, ką sakyt, bet matomai gerbėjų ideali moteris turi nemažai, jei jau net ir mano niekam neįdomų blogą pagal tokią frazę atkapsto.
 24. Dalius žudo – ke? Tiesa, čia norėčiau patikslinti, ar žudo asmenis, kurių vardas yra Dalius, ar kažkoksai Dalius kažką žudo?
 25. Grybas putė – ke? WTF???
 26. Kaip praplatinti nuorodą? – Ke? Nesupratau visiškai nieko.
 27. Mankurtiniai eurodebilai – nežinau, ar apie tokius esu kada nors rašęs. Tačiau vienas toksai pažįstamas skleidžia teoriją, kad yra atsiradusi nauja puspročių rūšis: panašiai, kaip sovietmečiu propaganda išperforuodavo kai kuriems žmonėms smegenis ir tie imdavo tikėti komunizmo pergale, tapdami sovietžmogiais, taip ir šiais laikais atsiranda europinių tikinčiųjų – eurodebiliškų mankurtų. Kitaip tariant, nors tikėjimai ir skirtingi, mechanizmas galimai tas pats, o pati idiotų grupė – irgi analogiška. Sakyčiau, tokioje teorijoje yra labai nemažai racionalaus pagrindo.
 28. Plastinės chirurgijos aukos – matyt, problema paplitusi, kad čia žmonės tokių dalykų ieško.
 29. Šemeta 11 mėnesių nėštumas – Ke? Algirdas Šemeta nėščias ir 11 mėnesyje? Kas per gandai?

Tai tiek jums reguliarių kliedesių, pasikartojančių. Tačiau tai dar ne viskas, nes unikalūs kliedesiai yra unikalūs. Ir todėl čia jums bus žymiai geresnė porcija absurdo dabar, nes tai bus unikalūs idiotizmai, visiškai rinktiniai. Kai kurie jų išvis yra absurdiški, o kai kurie kiti sukelia gilų kognityvinį disonansą, kai pabandai suprasti, ką galvojo tie žmonės, kurie šitų nesąmonių ieškojo.

Continue reading

Šviežia porcija paieškos atradimų bei atsakymų į klausimus

Kažkokie du skaitytojai

Čia kažkokie du žmonės atėjo į mano tinklaraštį sužinoti jiems svarbių atsakymų į labai rimtus klausimus. Tai iš veidų jau matosi, kad šitie žmonės - tikrai susikryžminę su kažkokiomis katėmis. Tačiau aš gerbiu visus lankytojus ir jiems atsakysiu į klausimus, kiek tiktai sugebėsiu.

Kadangi laiks nuo laiko vis parašau apie puspročius, kurie pas mane ateina per Google paiešką (štai jums praeita paieškos idiotizmų serija), tai čia jums dar prašom naujesnių įvairių frazių, kurias rašo išprotėję žmonės, kuriems pasimaišęs protas. Nes tiktai pamišėliai gali sugalvoti tokių dalykų, kokių jie sugalvoja, suveda į Google paiešką, o paskui pakliūna čionai ir tada ima rašinėti pasipiktinusius komentarus, kad aš koks nors ten kažkoks. Nesvarbu, koks, nes jie visada sugalvoja ką nors.

Bet kadangi jau tokie žmonės pas mane atklysta, tai nepatingėjau pasėdėti ir padariau kapitalinį, į daugybę klausimų atsakantį darbą, apibendrinantį praktiškai viską, kas tik yra gero mane atrandančioje Google paieškoje. Aš labai tikiuosi, kad visiems jis padės, nes iš jo jūs gausite daug daug svarbios jums šviečiamosios informacijos, nes vienon vieton surinkau praktiškai viską, ko tik čia prireikia kažkam.

Štai jums patys populiariausi klausimai, per paskutinius mėnesius atvesdavę man būrelius kažkokių nesusipratėlių, ieškančių čionai atsakymų į visokius dvasingumus. Kadangi tai dažni klausimai, tai pabandysiu į juos ir atsakyti visiems, net jei ir anksčiau jie buvo pasitaikę:

 • Ką daryti, kad nustotų niežtėti putę – jau anksčiau kažkodėl tuntai eidavo pagal panašias frazes (ir aš jau atsakinėjau berods), tačiau dabar tai tapo populiariausiu topiku po visokių paieškos frazių apie mane patį. Čia aš paimsiu domėn šitą reikalą ir kada nors gal parašysiu apie moteriškų lytinių organų higieną ką nors. Bet kol kas pakartosiu, ką jau esu rašęs: pirmiausiai reikia plautis reguliariai, šiltu vandeniu su muilu. Jei per kelias dienas putės niežulys nepraeis – kreiptis į gydytoją, nes tai gali reikšti visą krūvą skirtingų susirgimų.
 • Rokiškis Rabinovičius baltųjų vergas – čia naujas trending topic paieškoje, kurio aš išvis nesuprantu. Aš nesu joksai jokių baltųjų joks vergas. KPŠ?
 • Remigijus Šimašius afera – aš turiu prastą nuomonę apie visokius liberalsąjūdiečius, tačiau nežinau apie jokią Remigijaus Šimašiaus aferą. Tad deja, nors ir turiu prastą nuomonę, apie Šimašiaus aferas pas mane nerasite. Bent jau tol, kol aš apie tas aferas nieko nežinau.
 • Rokiškio dėsniai – nežinau, kokių jūs čia dėsnių pas mane ieškote? Aš remiuosi sveiko proto dėsniais, tai jei jūs juos mano vardu vadinate, tai, žinoma, labai gerai ir man tai labai patinka. Darykite taip ir toliau.
 • Mirties bybys Rokiškyje – KPŠ??? WTF??? Žmonės, jūs esate puspročiai iškrypėliai ir visiškai nenormalūs!!! Kokių jūs mitų prisigalvojate apie kokius dar mirties bybius? Aš jau, atleiskit, taip ir įsivaizduoju, kaip pasakojasi paaugliai tarpusavy tamsiam padjiezde rūkydami kancarikus, kaip atskrido juodasis mirties bybys ir nužudė visus, kas gyveno kažkokiame kaime. Žmonės, kas jums darosi? Čia kas per gandai ten pas jus kaimuose sklando?
My penis is a dragon

Čia jums visas grožis, mirties bybys iš Rokiškio. Apie jį kuriamos legendos. Todėl aš visada esu teisus.

Ar dar nepakako jums šito džiaugsmo su tokiais ieškotojais? Tai štai dar keletas nuolatinių manęs ieškotojų, va pagal kokias frazes ateinančių. Gal jie ir neprilygs mirtinam Rokiškio pimpalui, tačiau visvien bus įspūdingi:

 • Arklys su akiniais – čia gal jūs kai apie tuos mirties organus ieškote, tai gal jie su kokiais nors arkliais susiję? WTF? Jūs gal LSD vartojate, o paskui po internetus vaikščiojate, akiniuotų arklių ieškodami?
 • Šūdas per visą ekraną – aš čia aišku galiu visaip paspėlioti, ką jūs darote su savo naujais gerais LCD ir gal net ir plazminiais monitoriais bei televizoriais, kad paskui jums tenka ieškoti tokių dalykų internetuose. Tai aš, žinoma, spėju, kad jūs ant tų visokių ekranų šikate, o paskui vaikščiojate po internetus, ieškodami klausimo, ką daryt. Tai atsakymas jums paprastas: pirmiausiai nuvalyti ekraną, o paskui daugiau ant jo nešikti.
 • Buržujus pažįsta Rokiškį – na, čia suprantate, privilegija. Jis pažįsta mane, o aš pažįstu jį. Ir tuo ne kiekvienas gali pasigirti, žinokit. Aš jį pažįstu, čia žinokite, tikras faktas. Taip, visi blogeriai Lietuvoje susiję nerišliais ryšiais. Beje, mane dar pažįsta ir būsimas Lietuvos konstitucinio teismo pirmininkas, dabartinis Hagos ar kokio ten tribunolo teisėjas nesakysiu jo vardo ir pavardės.
 • Kredito gavimo galimybės Lietuvoje – čia man aišku labai įdomu, kokių čia greitų kreditų pas mane ieško, bet aš jums duosiu nuorodą, kur gausite patį pigiausią kreditą. Beje, rekomenduoju, kad ir jūs ją paplatintumėt kur galit, ant piktumo brangioms greitų kreditų bendrovėms. Linkų į ten pridėliokit visur ir per visokius Feisbukus, Tviterius ir Google Pliusus paplatinkit. Ot ištiktų isterikos greitus kreditus, jei tas puslapis iškiltų pirmon vieton paieškose.
 • Leo Lenox reiškia Leonidas Brežnevas – Čia aš net neturiu žodžių, apie tai, ko jūs čia pas mane ieškote ir kas jums smegenyse darosi. Jūs išprotėjate, prisigalvojate ir ieškote? Jūs eikite pas poną Leo Lenox, tai jisai jums paaiškins, kur jums eiti, nes skirtingai nuo jūsų, jisai turi smegenų ir žinos kaip jus pavadinti ir kur pasiųsti. Čia aš jums labai rekomenduoju – tiesiai į Leo Lenox blogą. Ten tikrai surasite kokį nors tinkama kryptimi pasiunčiantį atsakymą.
 • Prezidentinės vėliavos išaiškinimas – aš net nesuprantu, ko šitie žmonės iš manęs nori, kokių dar išaiškinimų, kokių dar vėliavų?
 • Kaip taisyklingai laižyti? – o čia aš tik patarčiau pirmiausiai išsiaiškinti, kiek jums metų. Ir jei jums dar nėra pilnametystės, tai pirma patarčiau pasitarti su tėveliais, ar verta tokiais dalykais domėtis. O jei jau yra pilnametystė, tai čia tiesiog patarčiau mažiau durnų minčių galvotis.

Čia aš pasikartosiu: šitie yra reguliarūs ateiviai. Ne po vieną kartą mane pagal tokias frazes atrasdavo. Manau, kad aš jiems padėjau savo atsakymais. Taigi, dabar – nereguliarių kliedesių porcijos, kurios, aš tikiu, jums bus labai smagios, nes tikrai atrasite tokių, kur netgi durniausiam žmogui kilt tokie klausimai negalėtų. Bet aš net ir į kai kuriuos iš šitų klausimų pabandysiu atsakyti, o jei nesugalvosiu atsakymo, tai gal jūs komentaruose atsakykit, nes tikrai yra nuostabių perlų (tiesą sakant, tai kiek tų lankytojų, tai tiek matyt ir perlų visokių, nes aš jau susitaikiau su ta mintimi, kad Internetas – tai kažkoks visuotinis durnynas, taip kad jūs čia matote praktiškai visą mano peiškos lankytojų spektrą):

Continue reading

Melejonas atsakymų į įvairiausius skaitytojų klausimus

Iranietiškas psichotronas

Irano prezidentas Mahmud Ahmadinejad, pasimokęs iš Libijos įvykių ir Muammar Gadaffi likimo, į gatves išleido psichotronus, kuriais paveikiami potencialūs sukilėliai. To pasėkoje į mano blogą plūstelėjo bepročiai.

Laiks nuo laiko vis paskelbiu įdomesnių ufonautinių frazių, kurios atveda čia man naujų gerbėjų ar nekentėjų. Taigi, dabar vėl porcija prisikaupė, manyčiau, visai verta dėmesio, nes pabandžius įsivaizduoti, ką kai kurie lankytojai turėjo galvoje, truputį kažkokie disonansai kyla. Vienintelis paaiškinimas – kad visokiems, kaip čia gražiau išsireiškus, keistuoliams – sezoninis paaštrėjimas prasidėjęs gal.

Ir dar jei galiu suprasti, kai koks nors kliedesys susigalvoja pavienio žmogaus galvoje, tai jau visiškai nesuprantu, kaip visiškai vienodi kliedesiai atsiranda daugelio skirtingų žmonių smegeninėse. Čia yra rimtas įrodymas, kad beprotybė nėra koks nors asmeninis sutrikimas, o aiškiai yra transliuojama kokių nors iliuminatų, masonų sąmokslo ar dar kokios nors nelegalios ir priešiškos organizacijos. Ir kaip žinia, įrankis beprotybės transliacijai – tai psichotronas, kuriuo skleidžiamos įvairios psichinės bangos.

Na, patys pagalvokit, kas dedasi galvoje žmonėms, kurie vis ieško ir ieško kažko pagal tokias frazes (čia ne pavieniai apsilankymai, o tokie, kur kartojasi ir kartojasi), pavyzdžiui:

 • „Pridurkų šūdas“ –  jūs, pridūrkai, čia į jus kreipiuosi: jums ką, savo šūdo nepakanka, kad dar ir internetuose ieškote? Čia, atleiskit, nu aš neturiu žodžių. Tai be komentarų tiesiog.
 • „Globoti VLKK“ – čia kas tokie nori globoti VLKK, man įdomu? O gal VLKK jau uždraudė ir žodį „globoti“? Kita vertus, man kyla ir kitų minčių – visokie nepilnavertiškumo kompleksus turintys tikrai mėgsta VLKK globą, tad gal tikslingai jos ir ieško.
 • „Vakare vyras numovė kelnaites ir paėmė diržą“ – čia išvis kažkoks kliedesys, aš jums ką, pornografijų internetas? Aš manau, kad tie, kas pagal šitą konkrečią frazę laiks nuo laiko pas mane užsuka, nemenkai nusivilia.
 • „Tobulas feminizmas“ – WTF????
 • „Nealkoholinis vynas“ – šitas bent jau džiugina, nes pasirodo, kad ne aš vienas mėgstu bealkoholinį vyną, o dešimtys žmonių, kas mėnesį čia vis ateinančių pagal šią frazę. Galiu tik pasakyti, kad nealkoholinis vynas tikrai yra skanesnis už alkoholinį, o be to, neturi kenksmingų pašalinių efektų. O jei norit prisiliuobt, tai nereikia vaizduot kultūringų ir apsimetinėt. Jei esat alkoholikai, tai ir gerkit degtinę.
 • „Rokiškio ir Užkalnio santykiai“ – aš pastebėjau, kad nekurie sąmokslininkai jau seniai skleidžia visokias teorijas, kad Rokiškis esą yra Užkalnis, o Užkalnis esą yra Rokiškis. Tai yra susiję su visokiais aš nesakysiu, kieno skleidžiamais dalykais. Nes pagal tas teorijas aš jumis visais naudojuosi. Taip ir dabar naudojuosi, nes jūs skaitote ir esate išnaudojami. Taip, čia toks išnaudojimas jūsų.
 • „Nocopyright.lt dingo“ – čia kažkoksai nesusipratimas matyt, kad mane pagal tokią frazę kažkas randa, bet kita vertus, pabandžius į tą puslapį užeiti, kyla klausimas iš serijos cherchez la femme: kas yra toji Donata, apie kurią paskelbiama, prieš nuredirektinant į kažkokios neaiškios radijos internetą?
 • „Į šlapdešrę tualetinio popieriaus“ – čia negaliu spėti, ar gamintojai, ar vartotojai ateina pagal tokias paieškas, bet kad tokių ne vienas – tai jau faktas, kaip blynas. Tiesa, galiu nuraminti, kad tai yra truputį mitas: tualetinio popieriaus neverta dėti į šalpdešrę, nes per brangu. Žymiai pigiau yra dėti tiesiog celiuliozės masę – ji sukaupia savyje drėgmę ir tada galima pridėti papildomai vandens dėl svorio. Ar pastebėjot, kad kai kurios dešrelės, verdamos, stebėtinai smarkiai išsipučia, nelyg kokios kempinės?
 • „Kuo metalo muzika geresnė už popsą?“ – tokį klausimą tikrai užduoda ne metalo mėgėjai, o tie, kas klausos neturi ir mėgsta tokias dainininkes, kaip Britney Spears ir Justin Bieber. Dėl šito tai aš jums garantuoju. Tad ir atsakymo čia nereikia. Metalo muzika niekuo ne geresnė už popsą, tiesiog popsas skirtas muzikiniams idiotams, o metalas – muzikiniams intelektualams.
 • „Gėjų ir lesbiečių vėliava“ – WTF? Aš jums ką, koks nors gėjų ir lesbiečių puslapis? Ai, nors gal kartą ir minėjau apie tas vėliavų spalvas.
 • „Pinigų vertiklis“ – kas nors, prašau, paaiškinkite man, nuo kada modemas pervedinėja pinigus. O gal čia vienas iš tų daugelio atvejų, kai VLKK ir jiems prijaučiantys neprigijusiam savo kliedesiui sugalvoja naują prasmę ir vėl pradeda jį kišti kur papuola?
 • „2011 metų Tissot ambasadorius“ – nieko neturiu prieš šveicariškus laikrodžius. Bet argi aš kada nors ką nors esu apie tai rašęs? Beje, jei jau taip, tai Tissot išties yra vienas iš geriausių pasirinkimų, perkant laikrodį – jie nėra brangūs, jie yra geri, kiek atsimenu, būna su safyriniu stiklu, trumpai tariant, laikrodis visam gyvenimui.
 • „Kas yra Lietuvos prezidentė“ – pasirodo, politika ne visi aktyviai domisi, tačiau kai kurie bando užtaisyti savo skyles galvoje. Čia išsyk galiu duoti atsakymą: Lietuvos Prezidentė yra Dalia Grybauskaitė. Įdomu tik tiek, kad šito nežino daugelis žmonių.
 • „Marinuotų agurkų receptai“ – ar aš kada nors ką nors rašiau apie marinuotus agurkus? Nu gerai, šekit paprastai kaimiškai, jei jau ieškot: dedat sloikėlin česnako skiltelę, 5 pipirų grūdelius, truputį krapų, kelis juodojo serbento lapelius, sukišat agurkus, šaukštelį nejoduotos druskos, porą valgomųjų šaukštų acto, atsargiai (kad sloikas netrūktų) užpilat verdančiu vandeniu ir užvekuojat.
 • „Perku beždžionę“ – aš nesuprantu, bet šita frazė su visokiomis variacijomis jau porą metų vis kartojasi – tai apie parduodamas beždžiones, tai apie beždžionių kainas, tai apie superkamas beždžiones. Pas mus Lietuvoje ką, beždžionių prekyba vyksta?
 • „Mažos gyvatės“ – gal ir su gyvatėmis, kaip su beždžionėmis? Įdomu tik, kodėl būtent apie mažas, o ne apie dideles gyvates?
 • „Kaip perkelti telefono numerius iš Nokia į PC“ – čia jau aišku, kodėl mane taip suranda, ale pasirodo, kad aš ne vienintelis panašiai nuo Nokia nukentėjęs, nes panašių paieškų krūvos. Matyt, daugelis migruoja prie padorių telefonų, nes ta fufliška kontora užkniso juodai.
 • „Skolininkai bėga į užsienį“ – nežinau, kodėl mane pagal tokią frazę randa, bet jei kam nors įdomus mechanizmas – tai labai paprasta: daugelyje kitų ES šalių yra asmens bankroto galimybės, todėl ir bėga. Isteriški valdžiažmogių žvygavimai apie tai, kad asmens bankroto Lietuvai nereikia – beprasmiški, nes metodai seniai atidirbti, legalūs, teisėti ir t.t..
Arklys ir katė

Arklys laiko katę ant kanopų. Tiksliau arkliažmogis gal, bet tikrai ne asilas, nes jis tuo ją nenormalią katę išmes patys suprantat kur. Čia visiškai nesusijusi iliustracija, ji tiktai tam, kad pademonstruoti, kokios katės čia ateina ieškot kliedesių, nes normalūs žmonės tikrai tokių kliedesių neieškotų.

Bet tai niekis, pažiūrėkim, kokių bepročių dar ateina…

Continue reading